En smakens symfoni - whisky!

"Whisky är en skapelse av keltisk genialitet som bör smuttas som den är - igen, igen och igen". Whisky förmedlar de största smakvarianserna av alla kända alkoholdrycker. Däremot är det fortfarande (över 500 år efter att whiskyn upptäcktes) inte helt klart hur och var de olika smakvariationerna uppstår. Grovt kan sägas att smakerna kommer från tillverknings- och mognadsprocesserna. Single Malt whiskyns råvara är korn och rent källvatten. Dessa genomgår först en tillverkningsprocess bestående av mältning, torkning, malning, jäsning och destillering varefter den destillerade whiskyvätskan, som är helt färglös och ganska robust till smaken, läggs i ektunnor för lagring och mogning.


Mältningen av kornet gör att whiskyn får en viss nötsmak och sötma samt den karakteristiska maltsmaken. Torvröken från torkningsprocessen ger whiskyn sin rökighet och en viss sälta.


Även jäsningen och destilleringen ger sitt bidrag till whiskyns slutliga smaksensationer. Det sägs t o m att destilleringspannans ("the pot still") form har betydelse för smaksättningen. Den destilleringsansvarige ("the stillman") medverkar också med sin skicklighet till den kvalitetstradition och smak som kännetecknar just hans whiskyframställning.


Under lagringstiden förlorar whiskyn sin robusta smak och intar en mer fyllig och mogen smak. Whiskyn tar smak av såväl den använda tunnan (t ex ett gammalt bourbon- eller sherryfat) som klimatet den lagras i. Mognadstiden beror på typ av whisky, storlek på tunnan, typ av lagringsutrymme, klimat och plats. Lagring gör att whiskyn får mera färg och ökat sockerinnehåll samt gör whiskyn mildare, fruktigare och mer aromatisk. Allt detta pga att ek är poröst vilket gör att spriten oxiderar trät, som innehåller över 100 lättflyktiga smakämnen som adderas till spriten.


Man vet alltså nog i stora drag varifrån de olika smakerna i whiskyn härstammar ifrån, men någon precis kännedom har man inte, om var exakt i processen och med vilken intensitet uppstår en viss specifik smak. T ex hur har den intressanta och mycket goda smak av lakrits och rostat barr, som jag upplevt på en provsmakning, uppkommit? Det vet ingen med säkerhet! Det finns alltså också en hel del mystik och okänt i uppkomsten av whiskyns omåttliga smakvariationer. Denna osäkerhet om smakernas exakta uppkomst är bakgrunden till whiskyproducenternas starka ovilja till att tumma på de gamla traditionella tillverknings- och mognadsprocesserna. Vid alla ändringar riskerar man ju att förlora något i smakväg som man kanske aldrig mera kan återfå.


Som entusiastisk praktiker på whiskyområdet konstaterar jag att smaken den utvecklas med åldern, både min och whiskyns. Det är inte möjligt att entydigt beskriva alla de smakupplevelser som en whisky kan frambringa. Smakerna och aromerna är därtill alltför många och varierande - så ock människorna. Sök egna nya smakerfarenheter och jämför dem sedan med dina tidigare smakuplevelser. Whisky är en individuell gren som kräver framförallt praktiskt utförande - igen, igen och igen! Whisky passar också utmärkt väl att avnjutas i sällskap. Börja därför nu utveckla ditt smaksinne i ett glatt whisky-umgänge! Det ger många smaksensationer, glada minnen och befäster vänskapen.

 

<= FRONT PAGE               E-post martin(a)gardberg.net        FORWARD =>