Klassificering av whisky

Whisky kan klassificeras enligt ett särskilt poängsättningssystem på ett särskilt provsmakningsmöte. En provsmakad whiskys klassificering fastställs då utgående från mötets genomsnittliga totalpoäng. Provsmakningsmötenas klassificering (rangordning) av whiskyn kungörs på önskat sätt, t ex på en gemensam anslagstavla eller på Internet. Varje provsmakad whisky klassificeras individuellt utgående från en subjektiv bedömning av whiskyns olika egenskaper, vilka härletts ur dess färg (colour), doft/arom (nose) och smak (taste: body, palate, finish). Den sålunda utformade bedömningen av whiskyns egenskaper och därav formade helhetsintryck sammanfattas sedan i en kvalitativ totalpoängsättning av whiskyn. Det använda poängsättningssystemet utgår från vitsordsskalan 1-100, där gränsen för godkänt är 50 poäng. Whiskyns olika egenskaper och helhetsintrycket kan härledas från följande fem bedömningskriterier:


1) Colour (färg) = Färgen (brun, guldbrun, gul, guldfärgad, kopparfärgad, mahognyfärgad mm) och dess skiftning/intensitet (ljus/mörk, kraftig/svag, robust, neutral mm)


2) Nose (arom) = Mångsidighet (styrka/intensitet) och innehållsrikhet med avseende å' olika aromer hänförbara till produktions- och mognadsprocessen. De vanligaste aromerna kan härledas från följande åtta huvudgrupper; 1) Extraktiv (sherry, bourbon); 2) Oljig (olja, smör, valnöt, hasselnöt); 3) Sötaktig (honung, vanilj, toffe, mint); 4) Träaktig (gran, barr, tall, kåda, harts); 5) Fenol (torv, rök, medicin); 6) Finkel (malt, bröd, säd, tobak, läder); 7) Estrar (frukt, karamell, parfym) samt 8) Aldehyder (hö, gräs, blomster, löv). Dessa är bara exempel på några av de vanligaste aromerna. Det finns fler! Fyll på listan med dina egna associationer.


3) Body (karaktär) = Karakteristiska egenskaper såsom styrka, fasthet, balans, kärna, must, fyllighet, komplexitet, elegans, friskhet, rikhet mm, med avseende å' sött, surt (syrligt), salt och beskt (bittert, torrt).


4) Palete (smaknyanser) = Mångsidighet (styrka/intensitet) och innehållsrikhet med avseende å' olika smaknyanser enligt exemplen ovan (aromer).


5) Finish (eftersmak) = Smakens långvarighet/intensitet och speciella särdrag.


Poängsättningen av den provsmakade whiskyn kan dessutom kompletteras med verbala provsmakningsanteckningar (tasting notes) gällande whiskyns ovannämnda fem bedömningskriterier.

Provsmakarnas individuella provsmakningsanteckningar sammanställs och presenteras som mötets gemensamma anteckningar och publiceras tillsammans med kungörelsen av poängsättningen. En provsmakning kan göras flere gånger för samma whisky och det är alltid den sista provsmakningen som är den gällande. Således kan en klassificerad whisky, med tiden både sjunka och stiga i rangordningen.


Observera att ovannämnda lista, om vad respektive bedömningskriterie innehåller, är inte uttömmande. Smaknyanserna och aromvariationerna är nämligen oändligt många och kan därför inte listas på ett uttömmande sätt. Använd sunt bondförnuft vid dina ordval och beskriv dina smakupplevelser som du själv, spontant upplever dem. Något tvång till ordval från ovannämnda lista finns inte. Ordet är fritt!

 

<= FRONT PAGE               E-post martin(a)gardberg.net         FORWARD =>