*************
Släkten WAENERBER (VAENERBERG) *************
Uppdaterad 11.5.2010

 

 

Första generationen

 

1.  Johan Andersson #6335, född i Rösäter, Medelplana sn i Västergötland, Sverige, Rättare (förman) på Hellekis i Medelplana.  Släktens Waenerbergs stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Hans far Anders torde ha bott på Rösäter. Släktnamnet Waenerberg förekommer bl.a. som Wenerberg, Vaenerberg och Wennerberg. Släkten kan leda sitt ursprung till Västergötlands Väne härad som är beläget runt Göta älvs översta del vid sjön Vänerns utlopp däri. Namnet Waenerberg anses vara en härledning av Väne. Släktens äldsta medlemmar använde först släktnamnet Scarinius, sedan dubbelnamnet Scarinius Waenerberg och till sist Wennerberg. Kvinnorna använde, enligt gängse sed, släktnamnet Scarinia. Därefter ändrades namnet till Waenerberg (med några få undantag). Släktnamnet Scarinius i sin tur är härlett från staden Skara i nämnda härad och namnet skrevs några enstaka gånger i formerna Scarin, Sharin etc. men till sist Scarinius Waenerberg. Största delen av släkten levde och verkade  i Skara stift, men t.ex. biskop Jonas Scarinius Waenerberg ändrade sitt efternamn till Wexionius, vilket visar att han kom från Växjö stift som var granne med Skara stift. Denna släktutredning om Waenerberg baserar sig huvudsakligen på P. Er. Gadds släktkalender från år 1949 och Axel Bergholms Sukukirja från år 1984 kompletterat med uppgifter av bl. a. Martin Gardberg. De äldsta släktledena är nedtecknade av Tua Bergestad och Jan Simberg. En handskrift i Linköpings statsbibliotek uppger att Lars i Rösäter, under Hellekis, bonde i Medelplana, Skaraborgs län, skulle vara släktens stamfader, vilket torde vara en fel uppgift. "Östgöta nation i Lund 1668-1913" uppger Johan som stamfar och detta bestyrks av ett flertal andra källor som t.ex. Joh. W. Warholms "Skara stifts herdaminne".

 

     Han gifte sig med N.N. #6336.

 

                             Barn:

                    i.     Jonas Scarinius Waenerberg #6337, född 1616 i Rösäter, Medelplana sn, Västergötland, Biskop i Växjö 1675-87, död 1687.

 

                             Han gifte sig med Ingeborg Mårtensdotter Kullenberg #6338, gifta i Växjö, Sverige, död 1683 i Växjö, Sverige.

 

           2.       ii.   Anders Scarinius Waenerberg #6328 född 1618.

 

 

Andra generationen

 

2.  Anders Scarinius Waenerberg #6328, född 1618, Kykoherde i Venersborg, död 1676 i Wenersborg, Sverige.  Han prästvigdes till diaconus i Wassända 1642 och till kyrkoherde i Venersborg 1661.

 

     Han gifte sig med Ingrid #6329.

 

                             Barn:

           3.       i.     Hans Scarinius Waenerberg #6021 född 1657.

                    ii.   Christina Scarinius Waenerberg #6330.

                    iii.  Maria Scarinius Waenerberg #6331.

 

                             Hon gifte sig med Laur. Wangius #6332, Byfogde i Hvarf.

 

                    iv.   Johanna Scarinius Waenerberg #6333, död 1691.

 

                             Hon gifte sig med John #6334, Byfogde i Waenersborg, död 1683.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Hans Scarinius Waenerberg #6021, född 1657, Kyrkoherde, död 1694.

 

     Han gifte sig med (1) Catharina Ullström #6324.

 

                             Barn:

                    i.     Anders Scarinius Waenerberg #6326, född 1679.

           4.       ii.   Jonas Waenerberg #5874 född 20.09.1682.

 

     Han gifte sig med (2) Helena And #6325.

 

                             Barn:

                    iii.  Pet(t)er Scarinius Waenerberg #6327, född 1694.

 

 

Fjärde generationen

 

4.  Jonas Waenerberg #5874, född 20.09.1682 i Söderköping, Sverige, Rådman, stadsbokhållare i Söderköping, tullnär, död 21.09.1728.

 

     Han gifte sig med Maria Jönsdotter Zeland Söderbom #5875, gifta 06.09.1711 (dotter till Jonas (Jöns) #6318 och N.N. #6319),  död 23.07.1773.

 

                             Barn:

           5.       i.     Johan Victor Waenerberg #5117 född 3.3.1712.

           6.       ii.   Nils Waenerberg #5862 född 5.6.1716.

                    iii.  Jonas Waenerberg #6320, född 1718, Hofssekreterare, död 21.1.1770.  Han nämns även som Wenerberg.

 

                             Han gifte sig med Fredrika Bagge #5975, gifta 1745, född 1703 (dotter till Fredrik Bagge #5971 och Catharina Barth #5972),  död 1.2.1786.

 

                    iv.   Anders Waenerberg #6321, född 1727, Comminister i Säby 1790.

 

                             Han gifte sig med (1) Carolina Klingstedt #6322, Löjtnants dotter.

                             Han gifte sig med (2) Greta Dijker #6323, död 27.11.1793.

 

 

Femte generationen

 

5.  Johan Victor Waenerberg #5117, född 3.3.1712 i Sankt Laurentii, Filosofie magister, pastor, predikant vid Östgöta kavalleri, död 8.1.1770 i Stockholm, Sverige.

 

     Han gifte sig med Sara Margareta (Greta) Bagge #5118, gifta 1744, född 1714 (dotter till Fredrik Bagge #5971 och Sofia Elisabeth Brun #5973),  död 1777.

 

                             Barn:

           7.       i.     Maria Elisabeth Waenerberg #5291 född 10.12.1744.

                    ii.   Jonas Fredrik Waenerberg #6339, född 03.07.1746 i Ödeshög, Sverige,, Regementskirurg i Småland.

                    iii.  Carl Waenerberg #6340, född 1746.

           8.       iv.   Petrus (Peter) Waenerberg #5432 född 06.02.1748.

           9.       v.    Johannes (Johan) Waenerberg #5115 född 1749.

                    vi.   Emanuel Waenerberg #6341, född 31.05.1752 i Ödeshög, Sverige,, död 19.09.1752.

                    vii. Clas Waenerberg #6342, född i Ödeshög, Sverige.

 

6.  Nils Waenerberg #5862, född 5.6.1716 i Söderköping, Sverige, Komminister, död 30.9.1779 i Sverige.  Student i Uppsala 1739, prästvigd 1744, tjänstgjorde i Svanshals och Kumla från 1763.

 

     Han gifte sig med Christina Elisabeth Thollander #5863, gifta 1748, född 23.9.1726 på Svanshals prästgård (dotter till Sven Thollander #6314 och Anna Margareta Stenhammar #6315),  död 14.4.1813.

 

                             Barn:

                    i.     Sven Albrecht Waenerberg #5864, född 24.4.1749, Kontraktprost, död 22.10.1813.

 

                             Han gifte sig med Eva Christina Stjerna #5869, gifta 19.11.1786, född 1756 (dotter till Anders Stjerna #5870 och Anna Margareta Hall #5871),  död 1833.

 

           10.     ii.   Jonas Efraim Waenerberg #5356 född 1753.

                    iii.  Elisabeth Sofia Waenerberg #5865, född 3.4.1758.

 

                             Hon gifte sig med Daniel Sjöstedt #5883, gifta 8.10.1780, född 16.12.1756 i Höreda, Sverige (son till Daniel Sjöstedt #5884 och Agneta Boklund #5885),  Komminister.

 

                    iv.   Ulrika Johanna Waenerberg #5866.

                    v.    Charlotta Magdalena Waenerberg #5867.

                    vi.   Fredrik Gustaf Waenerberg #5868, född 7.10.1769, Prost, hovpredikant, död 20.12.1838.

 

 

Sjätte generationen

 

7.  Maria Elisabeth Waenerberg #5291, född 10.12.1744 i Ödeshög, Sverige, död 14.12.1819 i Klara, Sverige.

 

     Hon gifte sig med Gustaf Regnér #5292, gifta 7.2.1779 i Riddarholmskyrkan, Sverige, född 11.9.1748 i Fivelstad, Sverige (son till Gustaf Regnér #5887 och Catharina Kylander #5888),  Ämbetsman, publicist, författare, död 22.3.1819 i Klara, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Gustava Regnér #6343.

                    ii.   Adolf Regnér #6344.

                    iii.  Charlotta Regnér #6345.

 

8.  Petrus (Peter) Waenerberg #5432, född 06.02.1748 i Ödeshög, Sverige, Fältkanslist, död 1808.  Levde i Filipstad i Värmland vid faderns död.

 

     Han gifte sig med Olivia Rotman #6346.

 

                             Barn:

                    i.     Sara Johanna Waenerberg #6347.

 

9.  Johannes (Johan) Waenerberg #5115, född 1749 i Ödeshög, Sverige, Provisor, död 17.10.1809 i Borgå.  Han bosatte sig i Finland och genom sitt giftermål kom Borgå Pirlax säterirusthåll i hans besittning.

 

     Han gifte sig med Margareta Hipping #5116, gifta 8.3.1779 i Borgå, född 13.7.1745 i Pernå (dotter till Peter Hipping #5119 och Hedvig Serlachius #5120),  död 11.5.1809 i Borgå lk.

 

                             Barn:

                    i.     Maria Margaretha Waenerberg #6348, född 21.01.1780 i Borgå sn, Pirlax.

           11.     ii.   Johan Pet(t)er Waenerberg #5035 född 19.7.1782.

                    iii.  David Waenerberg #5420, född 24.9.1786, död 4.6.1787.

 

10.  Jonas Efraim Waenerberg #5356, född 1753, Bataljonsläkare, död 1805.

 

       Han gifte sig med Sofia Juliana Nykopp #5357, gifta 23.6.1791, född 4.11.1774 i Sulkava, död 2.10.1831 i Pyhäjoki.  Släktnamnet förekommer även som Nycop.

 

                             Barn:

                    i.     Sofia Elisabet Waenerberg #5860, född 1792, död 18.6.1843 i Uleåborg.

           12.     ii.   Ulrika Charlotta Waenerberg #5358 född 4.11.1796.

           13.     iii.  Nils Gustaf Waenerberg #5354 född 15.9.1798.

                    iv.   Karl Efraim Waenerberg #5861, född 1.9.1800 i Leppävirta, död 21.10.1878 i Helsingfors.

 

 

Sjunde generationen

 

11.  Johan Pet(t)er Waenerberg #5035, född 19.7.1782 i Borgå Pirlax, Styckjunkare vid flottan, rusthållare, död 22.7.1821.

 

       Han gifte sig med Helena Lucia Witting #5036, gifta 29.9.1805 i Borgå lk, född 17.1.1778 i Borgå lk (dotter till Karl Reinhold Witting #5042 och Sofia Knieper #5041),  död 4.4.1859 på Nevas i Sibbo.

 

                             Barn:

           14.     i.     Margareta Sofia Waenerberg #5321 född 14.7.1806.

           15.     ii.   Karl Johan Waenerberg #5322 född 23.9.1808.

                    iii.  Peter Fredrik Waenerberg #5323, född 9.2.1813, död 2.4.1823.

           16.     iv.   Otto Vilhelm Waenerberg #5110 född 1.3.1815.

           17.     v.    Gabriel Mauritz Waenerberg #5034 född 26.1.1818.

 

12.  Ulrika Charlotta Waenerberg #5358, född 4.11.1796 i Leppävirta, död 21.11.1855 i Pyhäjärvi.

 

       Hon gifte sig med Karl Reinhold Anstén #5359, född 8.1.1797 i Åbo, Länsman, död 6.12.1858 i Pyhäjärvi.

 

                             Barn:

                    i.     Zachris Gustaf Anstén #5360, född 29.8.1825 i Pyhäjärvi, död 4.10.1888 i Nilsiä.

 

13.  Nils Gustaf Waenerberg #5354, född 15.9.1798 i Leppävirta, Landskamrer i Åbo och Björneborgs län, död 22.12.1831 i Åbo.

 

       Han gifte sig med Agneta Gustava von Numers #5355, gifta 4.1.1825 i Otnäs, född 20.1.1805 i Sveaborg, död 4.9.1843 i Uleåborg.  Adlig ätt nr. 50.

 

                             Barn:

           18.     i.     Ida Gustava Waenerberg #5353 född 11.11.1825.

                    ii.   Axel Edvard Waenerberg #5361, född 5.3.1827, död 2.12.1847 i St Petersburg, Ryssland.

           19.     iii.  Emilia Sofia Jacquetta Waenerberg #5362 född 29.4.1828.

 

 

Åttonde generationen

 

14.  Margareta Sofia Waenerberg #5321, född 14.7.1806 i Liljendal, död 7.1.1884 i Borgå.

 

       Hon gifte sig med Bernhard Holmerus #5324, gifta 7.10.1832, född 16.8.1806 (son till Fromholt Hollmerus #6349 och Anna Greta Malm #6350),  Possessionat, död 21.4.1868 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Hulda Aurora Hollmerus #6351.

                    ii.   August Leonhard Hollmerus #6352, född 06.09.1834 i Borgå.

 

15.  Karl Johan Waenerberg #5322, född 23.9.1808 på Biris rusthåll i Borgå Pirlax, Sjökapten, död 17.8.1878 i Sibbo sn, Nevas gård.  Han ägde Nevas gård i Sibbo. Hans första och andra hustru var halvsyskon sinsemellan.

 

       Han gifte sig med (1) Henrika Emelina Grönberg #5325, gifta 24.6.1836, född 20.10.1815 på Nevas i Sibbo (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Hedvig Linderth #5327),  död 19.3.1845.

 

                             Barn:

                    i.     Matilda Helena Waenerberg #5337, född 31.3.1837 i Borgå, död 1.6.1877 i Kuopio.

 

                             Hon gifte sig med Karl Akates Aschan #5087, gifta 20.1.1857 på Nevas i Sibbo, född 21.8.1827 i Juva (son till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038),  död 6.12.1912 i Kuopio.

 

                    ii.   Karolina Emilia Waenerberg #5338, född 24.11.1838 i Borgå, död 24.1.1841 i Helsingfors.

                    iii.  Karl Edvard Waenerberg #5339, född 4.6.1840 i Helsingfors, Sjökapten, död 15.1.1897 på Nevas i Sibbo.  Styrman och kapten på ångskeppet Constantin. Ägde Neva gård.

 

                             Han gifte sig med Eliza Eeles #5342, gifta 25.8.1868, född 8.12.1841 i Uleåborg (dotter till Joseph Eeles #5343 och Eliza Machell #5344),  död 1911.

 

           20.     iv.   Emma Karolina Waenerberg #5340 född 12.4.1842.

                    v.    Hedda Margareta Waenerberg #5341, född 5.10.1844, död 28.12.1844.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Charlotta Grönberg #5328, gifta 4.6.1846, född 1802 i Borgå Pirlax (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Margareta Katarina Gebhardt #5329),  död 14.6.1851 i Sibbo.

 

                             Barn:

                    vi.   Johan Charles Waenerberg #5346, född 21.3.1848, död 8.8.1854.

 

       Han gifte sig med (3) Charlotta Kristina Bjugg #5330, gifta 6.7.1852 i Pernå, född 13.2.1812 i Borgå (dotter till Gustaf Reinhold Bjugg #5335 och Helena Kristina Lindeberg #5336),  död 18.12.1857 på Nevas i Sibbo.

 

                             Barn:

                    vii. Johanna Kristina Waenerberg #5347, född 27.8.1853, Kassör på Fennia i Helsingfors.

           21.     viii.       Maria Charlotta Waenerberg #5348 född 27.10.1855.

                    ix.   Johannes Waenerberg #5349, född 17.12.1857, död 18.12.1857.

 

       Han gifte sig med (4) Maria Katarina Josefina Pontan #5331, gifta 26.6.1860 i Borgå, född 4.8.1826 i Borgå (dotter till Petter Johan Pontan #5332 och Katarina Gustava Grönberg #5333),  död 22.6.1865 i Borgå.

 

                             Barn:

           22.     x.    Ines Josefina Waenerberg #5363 född 30.6.1861.

                    xi.   Ida Augusta Waenerberg #5088, född 21.2.1863, Renskrivare.

           23.     xii. Georg Adolf Waenerberg #5364 född 15.6.1865.

 

16.  Otto Vilhelm Waenerberg #5110, född 1.3.1815 i Borgå Pirlax, Överforstmästare, lantmätare, död 9.11.1893 i Kajana.

 

       Han gifte sig med (1) Elise Konstantia Gyllenberg #5111, gifta 1.7.1838, född 16.6.1818 i Helsinge (dotter till Nils Johan Gyllenberg #5373 och Johanna Fredrika Tigerström #5374),  död 29.12.1843 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Lydia Teodolinda Konstantia Waenerberg #5375, född 17.8.1839, död 18.6.1842 i Piirlahti.

           24.     ii.   Mauritz Volmar Waenerberg #5376 född 09.07.1842.

 

       Han gifte sig med (2) Maria Lovisa Kockström #5112, gifta 31.12.1848 på Hommas i Ebbo Borgå, född 12.7.1826 i Pernå, Tjänarinna, död 11.3.1899.  Målarens dotter.

 

                             Barn:

                    iii.  Berndt Vilhelm Waenerberg #5377, född 23.1.1846, död 9.2.1846.

           25.     iv.   Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378 född 10.4.1847.

                    v.    Johan Vilhelm Waenerberg #5379, född 31.3.1849, Sjökapten, död 14.7.1879 i Helsingfors.

           26.     vi.   Johannes David Waenerberg #5380 född 24.6.1851.

                    vii. Naëmi Konstantin Lucia Waenerberg #5381, född 23.4.1853, död 22.9.1860 i Kajana.

                    viii.       Otto Gabriel Waenerberg #5382, född 9.6.1855 i Borgå lk, Skogsförman, död 18.12.1901.

 

                             Han gifte sig med Jenny Maria Bergman #5383, gifta 26.7.1892, född 26.7.1871 (dotter till Johan Erik Bergman #5384 och Augusta Lagus #5385),  död 15.12.1916 i Åminne.

 

           27.     ix.   Karl Fredrik Waenerberg #5386 född 5.8.1858.

                    x.    Ellen Maria Waenerberg #5387, född 4.10.1860 i Kajana.

                    xi.   Naëma Konstantia Margareta Waenerberg #5388, född 24.4.1863, död 3.4.1864.

                    xii. Dagmar Sofia Ottiliana Waenerberg #5389, född 5.6.1868, död 7.4.1871.

                    xiii.       Frida Alice Waenerberg #5390, född 16.1.1871.

 

17.  Gabriel Mauritz Waenerberg #5034, född 26.1.1818 i Borgå lk, Teologie doktor, filosofie magister, referendariesekreterare, död 29.3.1887 i Helsingfors.  Han var orförande för Finska missionssällskapet 1841.

 

       Han gifte sig med Agatha Sofia Aschan #5033, gifta 30.12.1841 i Borgå, född 25.8.1820 i Laukaa (dotter till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038),  död 8.3.1886 i Helsingfors.  Högädla jungfru.

 

                             Barn:

                    i.     Ines Sofia Waenerberg #5293, född 6.11.1842 i Borgå, död 30.3.1866 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Clemens Johan Gabriel Sirelius #5298, gifta 11.6.1863 i Helsingfors, född 27.6.1818 i Kaavi (son till Arvid Johan Sirelius #6353 och Brita Lagus #6354),  Kyrkoherde i St Michel, död 23.7.1888 i St Michel.

 

                    ii.   Mauritz Alarik Waenerberg #5294, född 5.7.1844 i Piirlahti, död 21.10.1846 i Borgå.

           28.     iii.  Torsten Adolf Waenerberg #5248 född 25. 5.1846.

                    iv.   Alfhild Helena Waenerberg #5295, född 25. 5.1846 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Karl Eberhard Lindén #5318, gifta 18.12.1879, född 17.11.1847 i Helsingfors, Läkare.

 

                    v.    Naëmi Amalia Waenerberg #5296, född 5.6.1848 i Borgå, död 5.6.1848 i Borgå.

           29.     vi.   Mauritz (Movitz) Agaton Vaenerberg #5029 född 29.7.1849.

           30.     vii. Irene Agatha Waenerberg #5315 född 15.2.1853.

                    viii.       Matilda Olivia Waenerberg #5316, född 15.2.1853 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Hugo Alarik Hollmerus #5320, gifta 13.6.1878, född 13.7.1850, Tullkontrollör i Åbo.

 

                    ix.   Elias Waenerberg #5317, född 4.9.1855 i Sibbo, död 20.1.1857.

                    x.    Elin Oihonna Waenerberg #5297, född 23.4.1859 i Helsingfors, Gymnastiklärare, död 25.12.1927.  Hon var föregångare inom den finlänska kvinnogymnastiken. Hon grundade Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors 1876 .

 

                             Hon gifte sig med August Herman Kallio #5299, gifta 1886, född 5.2.1858 i Nystad, Filosofiekandidat, död 1.8.1896 i Helsingfors.

 

18.  Ida Gustava Waenerberg #5353, född 11.11.1825, begravd 13.3.1851.

 

       Hon gifte sig med Bengt Olof Lille #5352, gifta 1847, född 12.11.1807 i Heinola (son till Anders Johan Lille #5872 och Maria Charlotta Stenius #5873),  Teologie doktor, professor i kyrkohistoria, psalmförfattare, död 25.4.1875 i Sjundeå.

 

                             Barn:

           31.     i.     Axel Johan Lille #5350 född 28.3.1848.

 

19.  Emilia Sofia Jacquetta Waenerberg #5362, född 29.4.1828 i Helsingfors, död 5.8.1918 i Helsingfors Brändö.

 

       Hon gifte sig med Jakob Henrik Alexander af Forselles #5876, gifta 17.11.1857 i Helsingfors, född 26.1.1820 i Elimäki (son till Fredrik Johan Ulrik af Forselles #5877 och Sofia Charlotta Henrietta Gutowski #5878),  död 4.7.1896 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Aline Henriette af Forselles #5879, född 26.1.1859 i Helsingfors.

                    ii.   Sigrid Maria Rosina af Forselles #5880, född 4.5.1860 i Lampis socken, Skulptris, död 16.01.1935 i Firenze, Italien.

                    iii.  Artur Edvard af Forselles #5881, född 11.02.1864 i Lammi, Extra ordinarie professor, död 27.07.1953 i Helsingfors.

                    iv.   Valter Henrik Alexander af Forselles #5882, född 11.2.1864 i Lampis socken, död 31.1.1866 i Lampis socken.

 

 

Nionde generationen

 

20.  Emma Karolina Waenerberg #5340, född 12.4.1842 på Nevas i Sibbo.

 

       Hon gifte sig med Carl Peter Moberg #5345, gifta 30.8.1860, född 25.12.1842 i Pernå (son till Olof Peter Moberg #5889 och Maria Margareta #5890),  Kyrkoherde i Sjundeå, död 4.12.1906 i Sjundeå.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Moberg #5891, född 22.6.1861 i Borgå.

           32.     ii.   Karolina Moberg #5892 född 26.4.1863.

                    iii.  Karl Olof Moberg #5893, född 22.6.1865 i Borgå.

           33.     iv.   Helena Moberg #5894 född 1868.

 

21.  Maria Charlotta Waenerberg #5348, född 27.10.1855, död 6.8.1888 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Axel Johan Lille #5350, gifta 8.11.1882 i Sjundeå, född 28.3.1848 i Helsingfors (son till Bengt Olof Lille #5352 och Ida Gustava Waenerberg #5353),  FM, jur.dr, tidningsman, politiker, död 28.6.1921 i Helsingfors.  Han anslöt sig 1866 till den illegala nyländska nationen, som två år senare legaliserades som Nyländska avdelningen. Han medarbetade i avdelningens tidning Nylands dragon, där han fick sina första journalistiska lärospån. Han gav även ut skämttidningen Myggan. Studierna gick framåt, filosofie kandidatexamen avlade Lille 1872 och filosofie magistertiteln erhöll han följande år. Han gjorde sin största insats inom politiken och journalistiken. Hösten 1882 var han med om att grunda Nya Pressen, tidning för politik, handel och industri. Han var dess huvudredaktör fram till 1900, då tidningen upphörde. 1905 verkade Axel Lille för att få till stånd ett nytt allmänt partimöte, vid vilket det nyformade "Svenska folkpartiet" kunde konstitueras. Han blev Svenska folkpartiets förste ordförande.

 

                             Barn:

                    i.     Bengt Harald Lille #5903, född 23.2.1884 i Helsingfors, död 21.10.1920 i Dornach, Tyskland.

 

22.  Ines Josefina Waenerberg #5363, född 30.6.1861 i Sibbo sn, Nevas gård, Registrator vid postverket, död 18.6.1942 i Sibbo sn. Kalkstrand.

 

       Hon gifte sig med Karl Viktor Bremer #5365, gifta 16.12.1880 i Borgå, född 10.7.1836 i Lojo (son till Victor Zebor Bremer #5790 och Agnes (Anna) Charlotta Bassi #5789),  Publicist, kollega, död 13.11.1884 i Helsingfors.  Uppgifterna om Karl Viktor och hans ättlingar härstammar huvudsakligen från Jan Simberg.

 

                             Barn:

           34.     i.     Karl Ruben Bremer #5676 född 18.06.1882.

           35.     ii.   Carl Victor Bremer #5734 född 30.05.1885.

 

23.  Georg Adolf Waenerberg #5364, född 15.6.1865 i Borgå, Filosofie magister, äldre lektor, prorektor, död 12.9.1941.

 

       Han gifte sig med Eva Augusta Rosberg #5366, gifta 17.8.1887 i Kyrkslätt Strömsby, född 28.3.1860 i Ekenäs (dotter till Viktor Rosberg #5367 och Eva Charlotta Karolina Bruncrona #5368).

 

                             Barn:

                    i.     Anna Waenerberg #5369, född 11.7.1888 i Kuopio, Filosofiekandidat, död 1975.

 

                             Hon gifte sig med Matti Eemeli Huumonen #5433, gifta 10.6.1915, född 1884, Äldre lektor, död 1945.

 

                    ii.   Karl Johan Waenerberg #5370, född 3.7.1890 i Kyrkslätt Strömsby, Forsmästare i Ylisimo, död 1920.

 

                             Han gifte sig med Signe Maria Jukka #5434, gifta 26.8.1916, född 7.7.1892 i Nickby, Översköterska.

 

           36.     iii.  Georg Viktor Waenerberg #5371 född 30.11.1891.

                    iv.   Ruth Eva Waenerberg #5372, född 16.1.1895 i Kuopio, Gymnastiklärarinna vid Ålands lyceum, död 1975.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Toivonen #5440, gifta 16.7.1943, född 3.12.1915 i Mariehamn, Radiotekniker.

 

24.  Mauritz Volmar Waenerberg #5376, född 09.07.1842 i Borgå lk, Sjökapten, forstuppsyningsman, död 1922.

 

       Han gifte sig med Anna Paulina Liljeström #5391, gifta 1869 i Helsingfors, född 25.2.1847 i Helsingfors (dotter till Johan Ferdinand Liljeström #5392 och Fredrika Hellman #5393),  död 1921.

 

                             Barn:

           37.     i.     Volmar Vilhelm Waenerberg #5394 född 19.5.1873.

                    ii.   Linda Konstantia Afrodite Waenerberg #5398, född 3.4.1875 i Ristijärvi.

 

                             Hon gifte sig med Edgar Rafael Öhrnhjelm #5399, gifta 28.10.1899, född 26.3.1867 i Helsingfors, Kommendörkapten, lotsfördelningschef.  Adlig ätt nr 78.

 

                    iii.  Lydia Dagmar Irene Waenerberg #5400, född 21.5.1877 i Nurmes.

 

                             Hon gifte sig med Kaarlo Lojander #5445, gifta 17.6.1902, född 30.6.1872 i Helsingfors, Forstmästare.

 

                    iv.   Torsten Ivar Sune Waenerberg #5401, född 15.9.1879 i Enare, Jordbrukare.

                    v.    Uno Gustaf Mauritz Waenerberg #5402, född 31.12.1881 i Enare.

 

25.  Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378, född 10.4.1847 på Hommas i Ebbo, Borgå lk, Skogsförman i Hyrynsalmi.

 

       Han gifte sig med Ellen Johanna Sofia Salonius #5403, gifta 1.7.1879 i Kajana, född 19.2.1857 i Iisalami (dotter till Frans Napoleon Salonius #5404 och Teodora Paulina Josifina Calonius #5405).

 

                             Barn:

           38.     i.     Gunnar Ossian Waenerberg #5406 född 30.5.1881.

           39.     ii.   Midas Julian Valdemar Waenerberg #5407 född 13.04.1883.

 

26.  Johannes David Waenerberg #5380, född 24.6.1851, Skogsförman i Sotkamo.

 

       Han gifte sig med Maria Vilhelmina Joensuu #5408, gifta 23.11.1893, född 22.9.1861 (dotter till Johan Samuel Joensuu #5409 och Maria Honkaniemi #5410).

 

                             Barn:

                    i.     Toivo Ilmari Waenerberg #5411, född 23.4.1892.

                    ii.   Aili Ilotar Waenerberg #5412, född 4.5.1894.

                    iii.  Salme Maria Waenerberg #5413, född 21.9.1896.

                    iv.   Vieno Johannes Waenerberg #5414, född 20.2.1899.

 

27.  Karl Fredrik Waenerberg #5386, född 5.8.1858 i Borgå, Kronolänsman i Taivalkoski, död 1903.

 

       Han gifte sig med Hilma Aleksandra Pyyny #5415, gifta 5.5.1889 i Taivalkoski, född 1.9.1864 (dotter till Nikolaus Pyyny #5416 och Elise Ahlman #5417).

 

                             Barn:

           40.     i.     Einar Adrian Waenerberg #5418 född 31.1.1890.

           41.     ii.   Karl Bertil Waenerberg #5419 född 26.1.1896.

 

28.  Torsten Adolf Waenerberg #5248, född 25. 5.1846 i Borgå, Konstmålare, lärare i teckning, intendent, död 26.2.1917 i Helsingfors.  Han studerar konstmåleri i Helsingfors, Düsseldorf, Karlsruhe och Paris. Han var hedersmedlem i Helsingfors gymnastikklubb, HKG och fader till många av dagens HGK-traditioner. Han hade den smickrande hederstiteln: Det glädtiga sinnelagets och de muntra upptågens spiritus rector". Han var intendent för Finska Konstföreningen.

 

       Han gifte sig med Emma Emilia Fredrika Nyström #5249, gifta 1905, född 2.5.1869, död 25.8.1933.

 

                             Barn:

                    i.     Valter Erik Waenerberg #6367, född 25.01.1893 i Helsingfors.

                    ii.   Torsten Bertil Waenerberg #6368, född 17.06.1899.

                    iii.  Ebba Margaretha Waenerberg #5467, född 24.11.1903, Hushållslärarinna, död 10.11.1982.

 

                             Hon gifte sig med Karl August Rydman #5472, gifta 8.12.1935, född 20.2.1901 i Kiikka, Agronom.

 

                    iv.   Thora Helena Waenerberg #5468, född 3.8.1906, Läkarassistent, död 1989.

 

                             Hon gifte sig med Teodor Lönnfors #5471, gifta 30.12.1946, född 21.5.1891 i Helsingfors, Direktör.

 

           42.     v.    Thor Waenerberg #5469 född 23.5.1912.

 

29.  Mauritz (Movitz) Agaton Vaenerberg #5029, född 29.7.1849 i Borgå, Filosofiemagister, gymnastiklärare, död 10. 12.1917.  Han kan med fog kallas den finländska föreningsgymnastikens fader. Han hade inhämtat grunderna i gymnastik av sin gymanstiklärare i Norsen, Viktor Heikel. Movitz grundade år 1875, tillsammans med seminarielektorn Gustav Hedström (född i Nykarleby 1852), Finlands första gymnastikklubb, Turnföreningen i Helsingfors, nuvarande Helsingfors Gymnastiklubb rf, HGK. Han verkade som HGKs ordförande från grundandet 1875 till sin borgång 1917.  Han var dessutom HGKs överledare under åren 1875-1904. Han antog namnformen Vaenerberg, dvs med enkelt V.

 

       Han gifte sig med Julia Rosanna Möller #5030, gifta 16.12.1873 i Helsingfors, född 8.7.1852 i Helsingfors (dotter till Carl Gustav Möller #5031 och Lovisa Charlotta Winqvist #5032),  död 14.4.1919 i Helsingfors.

 

                             Barn:

           43.     i.     Gunnar Gabriel Vaenerberg #5114 född 29.12.1874.

           44.     ii.   Tor Gustaf Vaenerberg #5025 född 1.7.1876.

 

30.  Irene Agatha Waenerberg #5315, född 15.2.1853 i Borgå, död 21.08.1928 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Per Alfred Bäckvall #5319, gifta 30.8.1881 i Helsingfors, född 17.8.1848 i Rovaniemi (son till Johan Herrala #6369 och Maria Sofia Heikel #6370),  Stadsläkare i Uleåborg, distriktsläkare i Jämsä, död 6.11.1896 i Jämsä.

 

                             Barn:

                    i.     Torsten Alfred Bäckval #6371, född 24.01.1889 i Uleåborg, död 24.08.1910 i Helsingfors.

 

31.  Axel Johan Lille #5350, född 28.3.1848 i Helsingfors, FM, jur.dr, tidningsman, politiker, död 28.6.1921 i Helsingfors.  Han anslöt sig 1866 till den illegala nyländska nationen, som två år senare legaliserades som Nyländska avdelningen. Han medarbetade i avdelningens tidning Nylands dragon, där han fick sina första journalistiska lärospån. Han gav även ut skämttidningen Myggan. Studierna gick framåt, filosofie kandidatexamen avlade Lille 1872 och filosofie magistertiteln erhöll han följande år. Han gjorde sin största insats inom politiken och journalistiken. Hösten 1882 var han med om att grunda Nya Pressen, tidning för politik, handel och industri. Han var dess huvudredaktör fram till 1900, då tidningen upphörde. 1905 verkade Axel Lille för att få till stånd ett nytt allmänt partimöte, vid vilket det nyformade "Svenska folkpartiet" kunde konstitueras. Han blev Svenska folkpartiets förste ordförande.

 

       Han gifte sig med (1) Maria Charlotta Waenerberg #5348, gifta 8.11.1882 i Sjundeå (Visa äktenskap som ska numreras 21).

 

                             Barn:

                             (Visa äktenskap som ska numreras 21)

 

      

       Han gifte sig med (2) Sigrid Aina Wilhelmina Cronstedt #5351, gifta 11.5.1890, född 13.11.1863 i Helsingfors (dotter till Johan Frans Andreas (Galindo) Cronstedt #5901 och Olga Beatrice Cronstedt #5902),  död 31.5.1933 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    ii.   Hedvig Margareta Lille #5904, född 16.6.1891 i Helsingfors.

                    iii.  Martha Sofia Lille #5905, född 20.1.1893 i Helsingfors.

                    iv.   Lars Olof Lille #5906, född 10.2.1897 i Helsingfors.

 

 

Tionde generationen

 

32.  Karolina Moberg #5892, född 26.4.1863 i Borgå.

 

       Hon gifte sig med Bengt Lille #5895, född 2.2.1857 i Viborg.

 

                             Barn:

                    i.     Brita Lille #5896, född 11.12.1889 i Uleåborg, död 15.8.1938.

                    ii.   Anna Lisa Lille #5897, född 17.12.1891 i Uleåborg, död 10.5.1897 i Sjundeå.

                    iii.  Bengt Erik Lille #5898, född 26.12.1893 i Tammerfors.

                    iv.   Gunnar Carl Peter Lille #5899, född 31.12.1898 i Helsingfors.

                    v.    Sten Lars Axel Lille #5900, född 31.12.1900.

 

33.  Helena Moberg #5894, född 1868, död 1957.

 

       Hon gifte sig med Enzio Rafael Reuter #6542, gifta 1896, född 30.3.1867 i Åbo (son till Edvin Titus Feodor Reuter #6543 och Aline Procopé #6544),  Biologie professor, död 11.2.1951 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Hella Regina Reuter #6545, född 1897,  Fysioterapeut, död 1987.

 

                             Hon gifte sig med Valdemar Stierncreutz #6546, gifta 1933, Medicinelicentiat.

 

                    ii.   Kurt Erik Titus Reuter #6547, född 1901, Filosofiemagister, kanslichef, död 1970.

                    iii.  Tea Margareta Reuter #6548, född 1903, död 1921.

                    iv.   Ole Roger Reuter #6549, född 1906, Filologieprofessor, död 2003.

                    v.    Bo (Boke) Per Åke Reuter #6550, född 1912, Prokurist, död 1994.

 

34.  Karl Ruben Bremer #5676, född 18.06.1882 i Helsingfors, Agronom, redaktör, död 26.01.1959 i Helsingfors, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Mustiala Lantbruksinstitut 02-04. Konsulent i jordbruks,kreatursskötsel och andelsverksamhet. Redaktör för tidskriften Laboroch lantmän och andelsfolk. Student från Brobergska samskolan 1902.

 

       Han gifte sig med Inez Ingegerd Grönlund #5677, gifta 1907, född 16.02.1882 i Åbo sv. förs., död 20.09.1946 i Helsingfors, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Bremer, Inez, enkefru, adress Eriksg. 14. Makans föräldrar; setillägg nr 31.

 

                             Barn:

                    i.     Ingrid Anita Bremer #5678, född 16.01.1901 i Helsingfors, Hårfrisörska, död 01.04.1996, begravd i Sandudds gamla gravgård.

 

                             Hon gifte sig med Olof Gottfrid Westerlund #5679, gifta 14.07.1936, född 01.09.1910 i Mellungsby, trädgårdsmästare, död 17.01.1976 i Helsingfors / Helsinki, begravd i Sandudds gamla gravgård.

 

                    ii.   Ali Carolus Bremer #5686, född 09.11.1909 i Åbo sv. förs., Ritlärare, död 16.11.2005 i Mjölbolsta, begravd i Sandudds gamla gravgård.

 

                             Han gifte sig med Margareta Tyskman #5687, gifta 28.07.1937, född 09.02.1919 i Pojo.

 

                    iii.  Lars Olof Bremer #5701, född 16.12.1911 i Nagu, död 1993.

 

                             Han gifte sig med Alli Helena Lahdenperä #5702, gifta 28.02.1941, född 03.09.1916, död 18.08.1990 i Borgå.

 

                    iv.   Ulla Elisif Bremer #5717, född 16.02.1918 i Helsingfors, död 27.12.2005 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Leonard Evert Michelsson #5718, gifta 28.12.1946, född 20.09.1912 i Helsingfors, Direktör, död 04.03.1994.

 

35.  Carl Victor Bremer #5734, född 30.05.1885 i Helsingfors, Kamrer, död 02.10.1969 i Helsingfors.  Brobergska Samskolan 1894-1904. Stud vid PolytekniskaInstitutet i Helsingfors 1903-1906. Högre Svenska Handelsläroverket1909-1911. Skådespelare vid Svenska Teatern 1907-1908. Kontorist ochaffärsman.

 

       Han gifte sig med Zaida Sofia Roos #5735, gifta 29.06.1914 i Helsingfors, född 15.05.1891 i Helsingfors, död 15.06.1983 i Kaptensudden, Sibbo sn, Kalkstrand, Kaptensudden.

 

                             Barn:

                    i.     Ethel (Etta) Ingeborg Bremer #5736, född 13.08.1915 i Helsingfors, Lärarinna.

 

                             Hon gifte sig med Walentin Chorell #5737, gifta 26.05.1940, född 08.04.1912 i Åbo sv. förs., Författare, fil. mag, död 18.11.1983 i Helsingfors.

 

                    ii.   Tua Ines Margareta Bremer #5740, född 12.04.1917 i Helsingfors, Sjuksköterska.

 

                             Hon gifte sig med Orvar Bergestad #5741, gifta 10.06.1945, född 02.02.1920 i Jyväskylä, Överstelöjtnant.

 

                    iii.  Toni Eliza Bremer #5745, född 26.12.1918 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Sven Olof Sjöman #5746, gifta 30.06.1940, född 04.10.1916 i Helsingfors, Diplomekonom, död 14.11.1987 i Gävle.

 

                    iv.   Anneli Maria Viktoria Bremer #5752, född 29.06.1920 i Helsingfors, Sjuksköterska.

 

                             Hon gifte sig med Karl Bertil* Möller #5753, född 21.01.1917 i Stockholm, Representant, död 17.10.2002 i Visingsö, Sverige.

 

                    v.    Zaida Fredrika (Ika) Bremer #5758, född 01.06.1926 i Helsingfors, Gymnastikdirektör.

 

                             Hon gifte sig med Claes Erik Rafael Forss #5759, gifta 27.07.1947, född 01.12.1923 i Helsingfors, DI.

 

                    vi.   Carl-Johan (Caj) Bremer #5770, född 22.02.1929 i Helsingfors, Fotograf.  Caj Bremer teki yli neljänkymmenen vuoden uran lehtikuvaajana.Suomalaisen kuvajournalismin kultakausi osui Bremerin uranalkuvuosiin, ja usein Bremeriä pidetään suomalaisenreportaasikuvauksen keskeisenä uudistajahahmona. Bremerin työpaikkanaoli 1957-1968 Sanoma Oy:n kustantama Viikkosanomat. Lehden keskeinenjournalistinen väline oli tekstiä ja kuvaa saumattomaksikokonaisuudeksi yhdistelevä monisivuinen kuvareportaasi, jonkatekijänä valokuvaaja sai toimittajan ja graafikon rinnalla asemantoimituksen täysivaltaisena jäsenenä.

 

                             Han gifte sig med Doris Solveig Marianne Tötterman #5771, gifta 28.10.1950, född 03.11.1928 i Helsingfors, Väverska.

 

36.  Georg Viktor Waenerberg #5371, född 30.11.1891 i Kuopio, Medicine licentiat, bruksläkare vid Voikka bruk, död 1961.

 

       Han gifte sig med Greta Johanna Hjördis Arnkil #5435, gifta 7.1.1922, född 2.8.1893, Sjuksköterska.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Margareta Waenerberg #5436, född 4.5.1923.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Ailo Lausala #5439, gifta 16.8.1945, född 7.6.1920.

 

                    ii.   Gunnel Margareta Waenerberg #5437, född 25.11.1925, Sjuksköterska.

                    iii.  Bertel Göran Waenerberg #5438, född 1aa6.5.1930.

 

37.  Volmar Vilhelm Waenerberg #5394, född 19.5.1873 i Nurmes, Länskanslist i Uleåborg, död 1936.

 

       Han gifte sig med Sigrid Ellen Molin #5395, gifta 26.7.1900, född 12.11.1877 i Helsingfors (dotter till Gustaf Emil Molin #5396 och Hulda Blom #5397).

 

                             Barn:

                    i.     Trygve Volmar Waenerberg #5441, född 1903, Fabriksarbetare, död 1941.

 

                             Han gifte sig med Elisabet Lehto #5444, gifta 25.4.1931, född 24.2.1907 i Helsingfors.

 

                    ii.   Hulda Margareta Waenerberg #5442, född 28.9.1909 i Helsingfors.

                    iii.  Göta Linnea Waenerberg #5443, född 15.9.1918, Telefonist.

 

38.  Gunnar Ossian Waenerberg #5406, född 30.5.1881, Arbetsledare, död 1941.

 

       Han gifte sig med Manda Maria Lahti #5446, gifta 19.9.1926, född 10.7.1886 i Åbo.

 

                             Barn:

                    i.     Osmo Ossian Waenerberg #5447, född 17.1.1916, Elmontör.

 

39.  Midas Julian Valdemar Waenerberg #5407, född 13.04.1883 på Suomussalmi.

 

       Han gifte sig med Aina Linda Maria Kettunen #5448, gifta 1919, skilda 1929.

 

                             Barn:

                    i.     Inga Pia Kaarina Waenerberg #5449.  Antagit sedermera namnet Viitajärvi.

 

                             Hon gifte sig med Pentti Olavi Hartikainen #5456, gifta 15.2.1942, född 28.11.1919 i Kuopio.

 

                    ii.   Margit Salme Maria Waenerberg #5450, född 5.8.1921.  Antagit sedermera namnet Viitajärvi.

 

                             Hon gifte sig med Raimo Vilho Leskinen #5455, gifta 24.11.1945, född 15.2.1922 i Kuopio.

 

                    iii.  Asta Elin Johanna Waenerberg #5451, född 10.4.1923.  Antagit sedermera namnet Viitajärvi.

                    iv.   Lea Linda Johanna Waenerberg #5452, född 10.8.1925.

 

                             Hon gifte sig med Jaakko Maukonen #5454, gifta 7.1.1945, född 11.8.1915 i Konnevesi.

 

                    v.    Olli Ilmari Waenerberg #5453, född 26.8.1932 i Kuopio.

 

40.  Einar Adrian Waenerberg #5418, född 31.1.1890, Kronolänsman i Taivalkoski, död 1943.

 

       Han gifte sig med Alma Elina Hirvelä #5457, gifta 18.2.1917, född 6.7.1898.

 

                             Barn:

                    i.     Thelma Elina Ingeborg Waenerberg #5458, född 16.11.1917 i Taivalkoski.

 

                             Hon gifte sig med Väinö Veikko Vennonen #5464, gifta 26.1.1944, född i Gamlakarleby.

 

                    ii.   Nils Erik Waenerberg #5459, född 23.3.1919 i Taivalkoski, Polis.

 

                             Han gifte sig med Siiri Penna #5463, gifta 4.5.1945, född 3.9.1919 i Taivalkoski.

 

                    iii.  Allan Adrian Waenerberg #5460, född 22.9.1922 i Taivalkoski.

                    iv.   Veli Einar Waenerberg #5461, född 25.11.1925 i Taivalkoski.

                    v.    Elli Anita Waenerberg #5462, född 14.1.1937.

 

41.  Karl Bertil Waenerberg #5419, född 26.1.1896, död 1946.

 

       Han gifte sig med Tyyne Lekanen #5465, född 11.3.1898 i Taivalkoski.

 

                             Barn:

                    i.     Sirkka Liisa Waenerberg #5466, född 7.11.1924 i Taivalkoski.

 

42.  Thor Waenerberg #5469, född 23.5.1912, Lagerförvaltare, död 16.9.1971.

 

       Han gifte sig med Lyydi Ester Häkkinen #5470, gifta 27.1.1938, född 4.2.1906 i Helsingfors, död 15.3.1985.

 

                             Barn:

                    i.     Ebba Elisabeth Waenerberg #5473, född 18.2.1939.

                    ii.   Leif Waenerberg #5474, född 14.5.1941.

                    iii.  Kari Torsten Waenerberg #5475, född 11.4.1944.

 

43.  Gunnar Gabriel Vaenerberg #5114, född 29.12.1874 i Helsingfors, Maskiningenjör, död 1933.  Innehade firman Christian Nissen.

 

       Han gifte sig med Julie Nissen #5247, gifta 9.6.1899, född 4.10.1879 (dotter till Christian Nissen #5300 och N.N. Holm #5301),  död 1946.

 

                             Barn:

                    i.     Gunvor Vaenerberg #5304, född 3.6.1902.

 

                             Hon gifte sig med (1) Torben Leth #5306, gifta 1925, född 1899, Assuradören, död 1928.

                             Hon gifte sig med (2) Isak Johannes Heinonen #5307, gifta 7.8.1938, född 24.6.1892 i Grankulla, Överläkare, sanitetsgeneralmajor, medicine licentiat.

 

                    ii.   Knut Vaenerberg #5305, född 27.9.1904, Diplomingenjör, verkställande direktör.  Han var chef för Ab Christian Nissen.

 

                             Han gifte sig med Marcelle Kohler #5308, gifta 26.4.1928, född 23.5.1907 i Grankulla.

 

44.  Tor Gustaf Vaenerberg #5025, född 1.7.1876 i Helsinki, Stadsläkare i Tusby, medicine licentiat, död 15.6.1916 i Helsingfors.

 

       Han gifte sig med Ester Sofia Lönnström #5026, gifta 16.5.1901 i Kotka, född 22.2.1872 i Lovisa (dotter till Karl Henrik Lönnström #5028 och Sofia Bärlund #5027),  död 3.4.1944 i Helsingfors.  Hon nämns även med släktnamnet Lennström.

 

                             Barn:

                    i.     Greta Vaenerberg #4995, född 03.03.1902 i Tusby, död 07.10.1980 i Sverige.

 

                             Hon gifte sig med (1) Yrjö Torsten Mikael Brunila #4994, gifta 24.06.1921 i Helsingfors, född 27.05.1898 i Kotka (son till Adolf Brunila #4996 och Olga Alexandra Idman #4997),  Kapten, död 01.07.1933 i Helsingfors.

                             Hon gifte sig med (2) Kaarlo Kosti Julenius #5302, gifta 16.3.1940, född 21.8.1896 i Helsingfors, Generalstabsöverste.

 

                    ii.   Erik Vaenerberg #5113, född 19.12.1904 i Tusby, död 19.4.1958.

 

                             Han gifte sig med Margit Bargum #5202, gifta 5.6.1929, född 28.11.1903, död 9.2.1980.

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>