*************
Släkten SERLACHIUS *************
Uppdaterad 25.8.2009

 

 

Första generationen

 

1.  Daniel Williamsson Serlachius #5426, Titel: Kommissarie, död 9.7.1639 i Pernå.  Släkten Serlachius stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Enligt Axel Bergholm härstammar släkten kanske från Skottland och fick sitt namn härlett från Särklax (fi. Särkilahti) gård i Pernå. En del av släkten använder namnet Särkilahti som släktnamn. Denna släktutredning om Serlachius har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig huvudsakligen på uppgifter från Axel Bergholms Sukukirja från år 1984 kompletterad med uppgifter från diverse övriga källor.

 

     Han gifte sig med Gertrud Andersdotter #5427.

 

                             Barn:

           2.       i.     Johan #5130.

                    ii.    Johanna Serlachius #5428, född 1632, död 17.3.1657.

                    iii.   Karin Serlachius #5429.

                    iv.   Kristina Serlachius #5430.

                    v.    Margareta Serlachius #5431.

 

 

Andra generationen

 

2.  Johan Serlachius #5130, död 7.9.1679 i Stockholm, Sverige.  Ägde Strömsbergs herrgård i Borgå socken och Särklax gård i Pernå.

 

     Han gifte sig med Anna Thorwöste #5131, född 1632, (dotter till Peter Thorvöste #5489 och Elin Såger #5490) död 1689.

 

                             Barn:

           3.       i.     Petrus #5121 född 16.3.1655.

           4.       ii.    Johan #5425 född 21.2.1658.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Petrus Serlachius #5121, född 16.3.1655 i Borgå lk, Titel: Kyrkoherde, lantdagsman, död 20.10.1738 i Pernå.  Han var kyrkoherde i Pernå pastorat.

 

     Han gifte sig med (1) Elsa Stachaeus #5423, gifta 1681, död 1703.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Serlachius #5791, född 1687, död 16.5.1754 i Västerås, Sverige.  Blev landsförvisad 1721 och benådad 1727, varefter han  återvände till Stockholm.  Han förlorade sitt hus i Stockholms branden 1751 och flyttade då till Västerås.

 

                             Han gifte sig med (1) Eleonora Werner #5792, gifta 1721, död 1743.

                             Han gifte sig med (2) Ulrika Emerentia Sofia Krüger #5793, död 1756.

 

 

    

     Han gifte sig med (2) Anna Kristina Huggut #5424, gifta 1705, död 1706.

 

                             Barn:

           5.       ii.    Juliana #5136.

 

     Han gifte sig med (3) Brita Katarina Bosin #5122, gifta 18.6.1707, född 16.06.1680, (dotter till Gustaf Bosin #5126 och Anna Catharina Grothusen #5127) död 20.12.1746 i Pernå.

 

                             Barn:

           6.       iii.   Gustaf #5137 född 1710.

                    iv.   Peter Serlachius #5421, född 1711 i Pernå, Titel: Regementspastor, död 1742.

           7.       v.    Hedvig #5120 född 1718.

 

4.  Johan Serlachius #5425, född 21.2.1658 i Pernå, Titel: Prost i Östra Husby, filosofia magister, död 1729.

 

     Han gifte sig med (1) Kristina Stiernhoff #5481, gifta 1688, död 1695.

 

    

     Han gifte sig med (2) Brita Magnusdotter #5482, gifta 1696, död 1701.

 

    

     Han gifte sig med (3) Maria Laurbecchius #5483, gifta 1701, död 1756.

 

                             Barn:

                    i.     Petter Serlachius #5484, döpt 17.10.1709 i Käkisalmi, Titel: Stadssekreterare i Norrköping, borgmästare, död 7.4.1779 i Norrköping, Sverige.

 

                             Han gifte sig med (1) Johanna Vilhelmina de Vogel #5485, gifta 1741, död 1758.

                             Han gifte sig med (2) Maria Charlotta Hultman #5486, gifta 1760, död efter 1793.

 

                    ii.    Johan Serlachius #5487, född 3.9.1705 i Käkisalmi, Titel: Advokat, vicenotarie i Åbo rådsturätt, död 1757.  Han var skuldsatt och dog under en resa till Stockholm.

 

                             Han gifte sig med Katarina Liebelt #5488, gifta 1735, död 1762.

 

 

Fjärde generationen

 

5.  Juliana Serlachius #5136, död 16.03.1742 i Pernå.

 

     Hon gifte sig med (1) Mårten Helsingius #5422, Titel: Kyrkonotarie, död 1733.

 

    

     Hon gifte sig med (2) Lars Åkerstedt #5138, gifta 1734, född i Medelpad, Sverige, död 24.03.1739 i Myrskylä.

 

                             Barn:

           8.       i.     Magnus #5139 född 27.09.1735.

 

6.  Gustaf Serlachius #5137, född 1710 i Pernå, Titel: Sergeant, död 18.08.1752 i Pernå.

 

     Han gifte sig med Katarina Lytken #5142, gifta 26.12.1739 i Kyrkslätt, född 1712, död 25.03.1788 i Pernå.

 

                             Barn:

           9.       i.     Gabriel #5143 född 08.05.1751.

 

7.  Hedvig Serlachius #5120, född 1718 i Borgå, död 1785.

 

     Hon gifte sig med (1) Johan Näslind #5125, gifta 3.101738 i Pernå, född 1710, död 29.3.1743 i Pernå.

 

    

     Hon gifte sig med (2) Peter Hipping #5119, (son till Anders Hyppingius #5123 och Anna Ståhle #5124) Titel: Kaplan i Pernå.

 

                             Barn:

           10.     i.     Margareta #5116 född 13.7.1745.

 

 

Femte generationen

 

8.  Magnus Åkerstedt #5139, född 27.09.1735, Titel: Kaplan i Myrskylä, död 04.12.1773 i Janakkala.  Han hade tydligen blivit ökänd för sitt superi och festande och blev avskedad från sin kaplantjänst.

 

     Han gifte sig med Hedvig Elisabet Barck #5140, född 16.08.1747 i Peippola, Elimäki, död 26.08.1781 i Pernå.

 

                             Barn:

                    i.     Jean Magnus Åkerstedt #5141.

 

9.  Gabriel Serlachius #5143, född 08.05.1751 i Pernå, död 17.10.1796 i Pernå.

 

     Han gifte sig med Elisa Regina Malmstedt #5144, gifta 13.07.1780 i Pernå, född 26.02.1757 i Pernå, död 20.09.1812 i Pernå.

 

                             Barn:

           11.     i.     Gustaf #5145 född 12.01.1792.

 

10.  Margareta Hipping #5116, född 13.7.1745 i Pernå, död 11.5.1809 i Borgå lk.

 

       Hon gifte sig med (1) Gustaf Wilhelm Witting #5134, gifta 1766 i Pernå, född 1738, (son till Abraham Witting #5043 och Helena Kristina Sabelhierta #5044) Titel: Korpral, död 22.05.1771 i Pernå.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Helena Wittting #5135, född 01.03.1767, död 03.05.1845.

 

       Hon gifte sig med (2) Henrik Byman #5886, gifta 11.12.1777 i Pernå, född ca. 1724, död 30.1.1778 i Borgå.

 

      

       Hon gifte sig med (3) Johan Waenerberg #5115, gifta 8.3.1779 i Borgå, född 1749, (son till Johan Waenerberg #5117 och Sara Margareta Bagge #5118) Titel: Provisor, död 17.10.1809 i Borgå.  Han bosatte sig i Finland och genom sitt giftermål kom Borgå Pirlax säterirusthåll i hans besittning.

 

                             Barn:

           12.     ii.    Johan Peter #5035 född 19.7.1782.

                    iii.   David Waenerberg #5420, född 24.9.1786, död 4.6.1787.

 

 

Sjätte generationen

 

11.  Gustaf Serlachius #5145, född 12.01.1792 i Pernå, död 05.04.1843 i Ilomantsi.

 

       Han gifte sig med Hedvig Sofia Åberg #5146, gifta 16.11.1875 i St Michel lk, född 08.08.1795 i Leppävirta, (dotter till Henrik Johan Åberg #5147 och Maria Lovisa Savander #5148).

 

                             Barn:

           13.     i.     Gustaf Adolf #5149 född 05.11.1830.

           14.     ii.    Gabriel #5150 född 07.05.1835.

 

12.  Johan Peter Waenerberg #5035, född 19.7.1782 i Borgå Pirlax, Titel: Styckjunkare vid flottan, rusthållare, död 22.7.1821.

 

       Han gifte sig med Helena Lucia Witting #5036, gifta 29.9.1805 i Borgå lk, född 17.1.1778 i Borgå lk, (dotter till Karl Reinhold Witting #5042 och Sofia Kniper #5041) död 4.4.1859 på Nevas i Sibbo.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Sofia Waenerberg #5321, född 14.7.1806, död 7.1.1884 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Bernhard Holmerus #5324, gifta 7.10.1832, född 16.8.1806, död 21.4.1868.

 

           15.     ii.    Karl Johan #5322 född 23.9.1808.

                    iii.   Peter Fredrik Waenerberg #5323, född 9.2.1813, död 2.4.1823.

           16.     iv.   Otto Vilhelm #5110 född 1.3.1815.

           17.     v.    Gabriel Mauritz #5034 född 26.1.1818.

 

 

Sjunde generationen

 

13.  Gustaf Adolf Serlachius #5149, född 05.11.1830 i Ilomantsi, död 13.06.1901 i Keuru.

 

       Han gifte sig med Alice Eufrosyne Maexmonthan #5151, född 16.01.1841 i Lempäälä, (dotter till Carl Wilhelm Maexmonthan #5152 och Antoinette Cecilia Östlin #5153) död 28.01.1912 i Vilppula.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Axel Serlachius #5154, född 12.01.1860 i Tammerfors, död 11.04.1863 i Tammerfors.

                    ii.    Ernst Adolf Serlachius #5155, född 27.12.1860 i Tammerfors, död 02.01.1862 i Tammerfors.

                    iii.   Frans Mikael Serlachius #5156, född 02.03.1862 i Tammerfors, död 18.11.1863 i Tammerfors.

                    iv.   Axel Ernst Serlachius #5157, född 24.08.1864 i Tammerfors, död 14.01.1921 i Mänttä.

                    v.    Tyra Maria Serlachius #5158, född 11.05.1870 i Keuru, död 17.05.1938 i  Helsingfors.

                    vi.   Gustaf Mikael Serlachius #5159, född 21.04.1873 i Keuru, död 07.08.1873 i Keuru.

           18.     vii.  Sigrid Edit #5160 född 02.03.1877.

 

14.  Gabriel Serlachius #5150, född 07.05.1835 i Ilomantsi, död 28.04.1896 i Jakobstad.

 

       Han gifte sig med Aina Matilda Rosalie Schauman #5162, född 29.08.1851 i Jakobstad.

 

                             Barn:

           19.     i.     Gösta Mikael #5161 född 26.04.1876.

 

15.  Karl Johan Waenerberg #5322, född 23.9.1808 i Borgå Pirlax, Titel: Sjökapten, död 17.8.1878 i Sibbo sn, Nevas gård.  Han ägde Nevas går i Sibbo. Hans första och andra hustru var halvsyskon sinsemellan.

 

       Han gifte sig med (1) Henrika Emelina Grönberg #5325, gifta 24.6.1836, född 20.10.1815 i Neva, (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Hedvig Linderth #5327) död 19.3.1845.

 

                             Barn:

                    i.     Matilda Helena Waenerberg #5337, född 31.3.1837 i Borgå, död 1.6.1877 i Kuopio.

 

                             Hon gifte sig med Karl Akates Aschan #5087, gifta 20.1.1857 i Neva, född 21.8.1827 i Juva, (son till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038) död 6.12.1912 i Kuopio.

 

                    ii.    Karolina Emilia Waenerberg #5338, född 24.11.1838 i Borgå, död 24.1.1841 i Helsingfors.

                    iii.   Karl Edvard Waenerberg #5339, född 4.6.1840 i Helsingfors, Titel: Sjökapten, död 15.1.1897 i Neva.  Styrman och kapten på ångskeppet Constantin. Ägde Neva gård.

 

                             Han gifte sig med Eliza Eeles #5342, gifta 25.8.1868, född 8.12.1841 i Uleåborg, (dotter till Josef Eeles #5343 och Eliza Machell #5344).

 

                    iv.   Emma Karolina Waenerberg #5340, född 12.4.1842 i Neva.

 

                             Hon gifte sig med Carl Peter Moberg #5345, gifta 30.8.1860, född 25.12.1842 i Pernå, Titel: Kyrkoherde i Sjundeå.

 

                    v.    Hedda Margareta Waenerberg #5341, född 5.10.1844, död 28.12.1844.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Charlotta Grönberg #5328, gifta 4.6.1846, född 1802, (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Margareta Katarina Gebhardt #5329) död 14.6.1851.

 

                             Barn:

                    vi.   Johan Charles Waenerberg #5346, född 21.3.1848, död 8.8.1854.

 

       Han gifte sig med (3) Charlotta Kristina Bjugg #5330, gifta 6.7.1852 i Pernå, född 13.2.1812 i Borgå, (dotter till Gustaf Reinhold Bjugg #5335 och Helena Kristina Lindeberg #5336) död 18.12.1857 i Neva.

 

                             Barn:

                    vii.  Johanna Kristina Waenerberg #5347, född 27.8.1853, Titel: Kassör på Fennia i Helsingfors.

                    viii. Maria Charlotta Waenerberg #5348, född 27.10.1855, död 6.8.1888 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Axel Johan Lille #5350, gifta 8.11.1882 i Sjundeå, född 28.3.1848 i Helsingfors, (son till Bengt Olof Lille #5352 och Ida Gustava Waenerberg #5353) Titel: FM, jur.dr, tidningsman, politiker, död 28.6.1921 i Helsingfors.  Han anslöt sig 1866 till den illegala nyländska nationen, som två år senare legaliserades som Nyländska avdelningen. Han medarbetade i avdelningens tidning Nylands dragon, där han fick sina första journalistiska lärospån. Han gav även ut skämttidningen Myggan. Studierna gick framåt, filosofie kandidatexamen avlade Lille 1872 och filosofie magistertiteln erhöll han följande år. Han gjorde sin största insats inom politiken och journalistiken. Hösten 1882 var han med om att grunda Nya Pressen, tidning för politik, handel och industri. Han var dess huvudredaktör fram till 1900, då tidningen upphörde. 1905 verkade Axel Lille för att få till stånd ett nytt allmänt partimöte, vid vilket det nyformade "Svenska folkpartiet" kunde konstitueras. Han blev Svenska folkpartiets förste ordförande.

 

                    ix.   Johannes Waenerberg #5349, född 17.12.1857, död 18.12.1857.

 

       Han gifte sig med (4) Maria Katarina Josefina Pontan #5331, gifta 26.6.1860 i Borgå, född 4.8.1826 i Borgå, (dotter till Petter Johan Pontan #5332 och Katarina Gustava Grönberg #5333) död 22.6.1865 i Borgå.

 

                             Barn:

           20.     x.    Ines Josefina #5363 född 30.6.1861.

                    xi.   Ida Augusta Waenerberg #5088, född 21.2.1863, Titel: Renskrivare.

           21.     xii.  Georg Adolf #5364 född 15.6.1865.

 

16.  Otto Vilhelm Waenerberg #5110, född 1.3.1815 i Borgå Pirlax, Titel: Överforstmästare, död 9.11.1893 i Kajana.

 

       Han gifte sig med (1) Elise Konstantia Gyllenberg #5111, gifta 1.7.1838, född 16.6.1818 i Helsinge, (dotter till Nils Johan Gyllenberg #5373 och Johanna Fredrika Tigerström #5374) död 29.12.1843.

 

                             Barn:

                    i.     Lydia Teodolinda Konstantia Waenerberg #5375, född 17.8.1839, död 18.6.1842 i Piirlahti.

           22.     ii.    Mauritz Volmar #5376 född 1842.

 

       Han gifte sig med (2) Maria Lovisa Kockström #5112, gifta 31.12.1848, född 12.7.1826 i Pernå, Titel: Tjänarinna, död 11.3.1899.  Målarens dotter.

 

                             Barn:

                    iii.   Berndt Vilhelm Waenerberg #5377, född 23.1.1846, död 9.2.1846.

           23.     iv.   Midas Julian Valdemar #5378 född 10.4.1847.

                    v.    Johan Vilhelm Waenerberg #5379, född 31.3.1849, Titel: Sjökapten, död 14.7.1879 i Helsingfors.

           24.     vi.   Johannes David #5380 född 24.6.1851.

                    vii.  Naëmi Konstantin Lucia Waenerberg #5381, född 23.4.1853, död 22.9.1860 i Kajana.

                    viii. Otto Gabriel Waenerberg #5382, född 9.6.1855 i Borgå lk, Titel: Skogsförman.

 

                             Han gifte sig med Jenny Maria Bergman #5383, gifta 26.7.1892, född 26.7.1871, (dotter till Johan Erik Bergman #5384 och Augusta Lagus #5385).

 

           25.     ix.   Karl Fredrik #5386 född 5.8.1858.

                    x.    Ellen Maria Waenerberg #5387, född 4.10.1860 i Kajana.

                    xi.   Naëma Konstantia Margareta Waenerberg #5388, född 24.4.1863, död 3.4.1864.

                    xii.  Dagmar Sofia Ottiliana Waenerberg #5389, född 5.6.1868, död 7.4.1871.

                    xiii. Frida Alice Waenerberg #5390, född 16.1.1871.

 

17.  Gabriel Mauritz Waenerberg #5034, född 26.1.1818 i Borgå lk, Titel: Teologie doktor, filosofie magister, referendariesekreterare, död 29.3.1887 i Helsingfors.  Han var orförande för Finska missionssällskapet 1841.

 

       Han gifte sig med Agatha Sofia Aschan #5033, gifta 30.12.1841 i Borgå, född 25.8.1820 i Laukaa, (dotter till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038) död 8.3.1886 i Helsingfors.  Högädla jungfru.

 

                             Barn:

                    i.     Ines Sofia Waenerberg #5293, född 6.11.1842 i Borgå, död 30.3.1866 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Clemens Johan Gabriel Sirelius #5298, gifta 11.6.1863 i Helsingfors, född 27.6.1818 i Kaavi, Titel: Kyrkoherde i St Michel, död 23.7.1888 i St Michel.

 

                    ii.    Mauritz Alarik Waenerberg #5294, född 5.7.1844 i Piirlahti, död 21.10.1846 i Borgå.

           26.     iii.   Torsten Adolf #5248 född 25. 5.1846.

                    iv.   Alfhild Helena Waenerberg #5295, född 25. 5.1846 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Karl Eberhard Lindén #5318, gifta 18.12.1879, född 17.11.1847 i Helsingfors, Titel: Läkare.

 

                    v.    Naëmi Amalia Waenerberg #5296, född 5.6.1848 i Borgå, död 5.6.1848 i Borgå.

           27.     vi.   Mauritz "Movitz" Agaton #5029 född 29.7.1849.

                    vii.  Irene Agata Waenerberg #5315, född 15.2.1853 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Per Alfred Bäckvall #5319, gifta 30.8.1881, född 17.8.1848, Titel: Stadsläkare i Uleåborg, distriktsläkare i Jämsä, död 6.11.1896.

 

                    viii. Matilda Olivia Waenerberg #5316, född 15.2.1853 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Hugo Alarik Hollmerus #5320, gifta 13.6.1878, född 13.7.1850, Titel: Tullkontrollör i Åbo.

 

                    ix.   Elias Waenerberg #5317, född 4.9.1855 i Sibbo, död 20.1.1857.

                    x.    Elin Oihonna Waenerberg #5297, född 23.4.1859 i Helsingfors, Titel: Gymnastiklärare, död 25.12.1927.  Hon var föregångare inom den finlänska kvinnogymnastiken. Hon grundade Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors 1876 .

 

                             Hon gifte sig med August Herman Kallio #5299, gifta 1886, född 5.2.1858 i Nykarleby, Titel: Filosofiekandidat, död 1.8.1896 i Helsingfors.

 

 

Åttonde generationen

 

18.  Sigrid Edit Serlachius #5160, född 02.03.1877 i Tammerfors, död 04.05.1944 i Mänttä.  Hon gifte sig med sin kusin.

 

       Hon gifte sig med Gösta Mikael Serlachius #5161, född 26.04.1876 i Jakobstad, (son till Gabriel Serlachius #5150 och Aina Matilda Rosalie Schauman #5162) död 18.10.1942 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Ralph Erik Serlachius #5163, född 24.01.1901 i Mänttä, död 08.10.1980 i Helsingfors.

                    ii.    Kersti Serlachius #5164, född 15.03.1902 i Mänttä, död 11.10.1984.

 

                             Hon gifte sig med Clés Carl Fredrik René de la Chapelle #5168, gifta 14.2.1924 i Helsingfors, född 29.07.1900 i Helsingfors, (son till Albert Henrik de la Chapelle #5169 och Ilma Maria Skog #5170) död 17.11.1974.

 

                    iii.   Greta Serlachius #5165, född 15.04.1904 i Mänttä.

                    iv.   Bror Gustaf Gabriel Serlachius #5166, född 14.02.1907 i Jyväskylä, död 08.02.1987 i Helsingfors.

                    v.    Gustaf Adolf Serlachius #5167, född 16.07.1913 i Mänttä, död 15.03.1916 i Helsingfors.

 

19.  Gösta Mikael Serlachius #5161, (Visa äktenskap som ska numreras 18.)

      

20.  Ines Josefina Waenerberg #5363, född 30.6.1861 i Sibbo sn, Nevas gård, död 18.6.1942 i Sibbo sn. Kalkstrand.

 

       Hon gifte sig med Karl Viktor Bremer #5365, gifta 16.12.1880 i Borgå, född 10.7.1836 i Lojo, (son till Victor Zebor Bremer #5790 och Agnes "Anna" Charlotta Bassi #5789) död 13.11.1884 i Helsingfors.  Uppgifterna om Karl Viktor och hans ättlingar härstammar huvudsakligen från Jan Simberg.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Ruben Bremer #5676, född 18.06.1882 i Helsingfors / Helsinki, Titel: agronom, redaktör / agronomi, toimittaja, död 26.01.1959 i Helsingfors / Helsinki, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Mustiala Lantbruksinstitut 02-04. Konsulent i jordbruks,kreatursskötsel och andelsverksamhet. Redaktör för tidskriften Laboroch lantmän och andelsfolk. Student från Brobergska samskolan 1902.

 

                             Han gifte sig med Inez Ingegerd Grönlund #5677, gifta 1907, född 16.02.1882 i Åbo sv. förs. / Turun ruots. srk, död 20.09.1946 i Helsingfors / Helsinki, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Bremer, Inez, enkefru, adress Eriksg. 14. Makans föräldrar; setillägg nr 31.

 

                    ii.    Carl Victor Bremer #5734, född 30.05.1885 i Helsingfors / Helsinki, Titel: kamrer, död 02.10.1969 i Helsingfors / Helsinki.  Brobergska Samskolan 1894-1904. Stud vid PolytekniskaInstitutet i Helsingfors 1903-1906. Högre Svenska Handelsläroverket1909-1911. Skådespelare vid Svenska Teatern 1907-1908. Kontorist ochaffärsman.

 

                             Han gifte sig med Zaida Sofia Roos #5735, gifta 29.06.1914 i Helsingfors, född 15.05.1891 i Helsingfors / Helsinki, död 15.06.1983 i Kaptensudden, Sibbo sn, Kalkstrand, Kaptensudden.

 

21.  Georg Adolf Waenerberg #5364, född 15.6.1865 i Borgå, Titel: Filosofie magister, äldre lektor, prorektor, död 12.9.1941.

 

       Han gifte sig med Eva Augusta Rosberg #5366, gifta 17.8.1887 i Kyrkslätt Strömsby, född 28.3.1860 i Ekenäs, (dotter till Viktor Rosberg #5367 och Eva Charlotta Karolina Bruncrona #5368).

 

                             Barn:

                    i.     Anna Waenerberg #5369, född 11.7.1888 i Kuopio, Titel: Filosofiekandidat.

 

                             Hon gifte sig med Matti Eemeli Huumonen #5433, gifta 10.6.1915, född 1884, Titel: Äldre lektor, död 1945.

 

                    ii.    Karl Johan Waenerberg #5370, född 3.7.1890 i Kyrkslätt Strömsby, Titel: Forsmästare i Ylisimo, död 1920.

 

                             Han gifte sig med Signe Maria Jukka #5434, gifta 26.8.1916, född 7.7.1892 i Nickby, Titel: Översköterska.

 

                    iii.   Georg Viktor Waenerberg #5371, född 30.11.1891 i Kuopio, Titel: Medicine licentiat, bruksläkare vid Voikka bruk.

 

                             Han gifte sig med Greta Johanna Hjördis Arnkil #5435, gifta 7.1.1922, född 2.8.1893, Titel: Sjuksköterska.

 

                    iv.   Ruth Eva Waenerberg #5372, född 16.1.1895 i Uleåborg, Titel: Gymnastiklärarinna vid Ålands lyceum.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Toivonen #5440, gifta 16.7.1943, född 3.12.1915 i Mariehamn, Titel: Radiotekniker.

 

22.  Mauritz Volmar Waenerberg #5376, född 1842, Titel: Sjökapten, skogsförman i Enare, död 1922.

 

       Han gifte sig med Anna Paulina Liljeström #5391, gifta 1869 i Helsingfors, född 25.2.1847 i Helsingfors, (dotter till Johan Ferdinand Liljeström #5392 och Fredrika Hellman #5393) död 1921.

 

                             Barn:

                    i.     Volmar Vilhelm Waenerberg #5394, född 19.5.1873 i Nurmes, Titel: Länskanslist i Uleåborg, död 1936.

 

                             Han gifte sig med Sigrid Ellen Molin #5395, gifta 26.7.1900, född 12.11.1877 i Helsingfors, (dotter till Gustaf Emil Molin #5396 och Hulda Blom #5397).

 

                    ii.    Linda Konstantia Afrodite Waenerberg #5398, född 3.4.1875 i Ristijärvi.

 

                             Hon gifte sig med Edgar Rafael Öhrnhjelm #5399, gifta 28.10.1899, född 26.3.1867 i Helsingfors, Titel: Kommendörkapten, lotsfördelningschef.  Adlig ätt nr 78.

 

                    iii.   Lydia Dagmar Irene Waenerberg #5400, född 21.5.1877 i Nurmes.

 

                             Hon gifte sig med Kaarlo Lojander #5445, gifta 17.6.1902, född 30.6.1872 i Helsingfors, Titel: Forstmästare.

 

                    iv.   Torsten Ivar Sune Waenerberg #5401, född 15.9.1879 i Enare, Titel: Jordbrukare.

                    v.    Uno Gustaf Mauritz Waenerberg #5402, född 31.12.1881 i Enare.

 

23.  Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378, född 10.4.1847 i Borgå, Titel: Skogsförman i Hyrynsalmi.

 

       Han gifte sig med Ellen Johanna Sofia Salonius #5403, gifta 1.7.1879, född 19.2.1857 i Iisalami, (dotter till Frans Napoleon Salonius #5404 och Teodora Paulina Josifina Calonius #5405).

 

                             Barn:

                    i.     Gunnar Ossian Waenerberg #5406, född 30.5.1881, Titel: Arbetsledare, död 1941.

 

                             Han gifte sig med Manda Maria Lahti #5446, gifta 19.9.1926, född 10.7.1886 i Åbo.

 

                    ii.    Midas Julian Valdemar Waenerberg #5407, född 13.4.1883 i Enare.

 

                             Han gifte sig med Aina Linda Maria Kettunen #5448, gifta 1919, skilda 1929.

 

24.  Johannes David Waenerberg #5380, född 24.6.1851, Titel: Skogsförman i Sotkamo.

 

       Han gifte sig med Maria Vilhelmina Joensuu #5408, gifta 1893, född 22.9.1861, (dotter till Johan Samuel Joensuu #5409 och Maria Honkaniemi #5410).

 

                             Barn:

                    i.     Toivo Ilmari Waenerberg #5411, född 23.4.1892.

                    ii.    Aili Ilotar Waenerberg #5412, född 4.5.1894.

                    iii.   Salme Maria Waenerberg #5413, född 21.9.1896.

                    iv.   Vieno Johannes Waenerberg #5414, född 20.2.1899.

 

25.  Karl Fredrik Waenerberg #5386, född 5.8.1858 i Borgå, Titel: Kronolänsman i Taivalkoski, död 1903.

 

       Han gifte sig med Hilma Aleksandra Pyyny #5415, gifta 5.5.1889 i Taivalkoski, född 1.9.1864, (dotter till Nikolaus Pyyny #5416 och Elise Ahlman #5417).

 

                             Barn:

                    i.     Einar Adrian Waenerberg #5418, född 31.1.1890, Titel: Kronolänsman i Taivalkoski, död 1943.

 

                             Han gifte sig med Alma Elina Hirvelä #5457, gifta 18.2.1917, född 6.7.1898.

 

                    ii.    Karl Bertil Waenerberg #5419, född 26.1.1896, död 1946.

 

                             Han gifte sig med Tyyne Lekanen #5465, född 11.3.1898 i Taivalkoski.

 

26.  Torsten Adolf Waenerberg #5248, född 25. 5.1846 i Borgå, Titel: Konstmålare, lärare i teckning, intendent, död 26.2.1917 i Helsingfors.  Han studerar konstmåleri i Helsingfors, Düsseldorf, Karlsruhe och Paris. Han var hedersmedlem i Helsingfors gymnastikklubb, HKG och fader till många av dagens HGK-traditioner. Han hade den smickrande hederstiteln: Det glädtiga sinnelagets och de muntra upptågens spiritus rector". Han var intendent för Finska Konstföreningen.

 

       Han gifte sig med Emma Emilia Fredrika Nyström #5249, gifta 1905, född 2.5.1869, död 25.8.1933.

 

                             Barn:

                    i.     Ebba Margaretha Waenerberg #5467, född 24.11.1903, Titel: Hushållslärarinna, död 10.11.1982.

 

                             Hon gifte sig med Karl August Rydman #5472, gifta 8.12.1935, född 20.2.1901 i Kiikka, Titel: Agronom.

 

                    ii.    Thora Helena Waenerberg #5468, född 3.8.1906, Titel: Läkarassistent, död 1989.

 

                             Hon gifte sig med Teodor Lönnfors #5471, gifta 30.12.1946, född 21.5.1891 i Helsingfors, Titel: Direktör.

 

                    iii.   Thor Waenerberg #5469, född 23.5.1912, Titel: Lagerförvaltare, död 16.9.1971.

 

                             Han gifte sig med Lyydi Ester Häkkinen #5470, gifta 27.1.1938, född 4.2.1906 i Helsingfors, död 15.3.1985.

 

27.  Mauritz "Movitz" Agaton Vaenerberg #5029, född 29.7.1849 i Borgå, Titel: Filosofiemagister, gymnastiklärare, död 10. 12.1917.  Han kan med fog kallas den finländska föreningsgymnastikens fader. Han hade inhämtat grunderna i gymnastik av sin gymanstiklärare i Norsen, Viktor Heikel. Movitz grundade år 1875, tillsammans med seminarielektorn Gustav Hedström (född i Nykarleby 1852), Finlands första gymnastikklubb, Turnföreningen i Helsingfors, nuvarande Helsingfors Gymnastiklubb rf, HGK. Han verkade som HGKs ordförande från grundandet 1875 till sin borgång 1917.  Han var dessutom HGKs överledare under åren 1875-1904. Han antog namnformen Vaenerberg, dvs med enkelt V.

 

       Han gifte sig med Julia Rosanna Möller #5030, gifta 16.12.1873 i Helsingfors, född 8.7.1852 i Helsingfors, (dotter till Carl Gustav Möller #5031 och Lovisa Charlotta Winqvist #5032) död 14.4.1919 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Gunnar Gabriel Vaenerberg #5114, född 29.12.1874 i Helsingfors, Titel: Maskiningenjör, död 1933.  Innehade firman Christian Nissen.

 

                             Han gifte sig med Julie Nissen #5247, gifta 9.6.1899, född 4.10.1879, (dotter till Christian Nissen #5300 och N.N. Holm #5301) död 1946.

 

                    ii.    Tor Gustaf Vaenerberg #5025, född 3.7.1876 i Helsinki, Titel: Stadsläkare i Tusby, medicine licentiat, död 15.6.1916 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Ester Sofia Lönnström #5026, gifta 16.5.1901 i Kotka, född 22.2.1872 i Lovisa, (dotter till Karl Henrik Lönnström #5028 och Sofia Bärlund #5027) död 3.4.1944 i Helsingfors.  Hon nämns även med släktnamnet Lennström.

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>