*************
Släkten SERENIUS *************
Uppdaterad 29.10.2014

 

Första generationen

 

1.  Thomas #813, född omkr 1640, död efter 1665.  Släkten Serenius stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han hade sannolikt inflyttat till Artsjö från annan ort. Hans son Johan inleder släktens fyra generationer långa klockartradition. I kyrkoböckerna omtalas Johan Thomasson - om också ej konsekvent - som Johan Thomasson Pouta. Vad själva namnet Pouta angår, torde man kunna utgå från, att det är ett gårdsnamn, enligt tidens sed använt som tillnamn. Släktgården i Artsjö benämnes emellertid vanligen Klockarbacka. Någon gård med namnet Pouta eller Poutala har icke påträffats på orten, vilket yttermera stärker uppfattningen, att släkten inflyttat från annan ort. Det finska ordet pouta betyder på svenska vackert väder, klart, vilket översatt till latin blir "seren". Johan Thomasson ansågs tydligen i sin egenskap av klockare bära ett med kyrkans värdighet harmoniserande namn, varför - sannolikt genom prästens åtgärd - hans namn i analogi med tidens klerikala bruk "latiniserades" till Serenius. Det kan konstateras att släktnamnet Serenius likväl förekommer i Sverige (biskob Jacobus Serenius i Strängnäs). Dessa två släkter med samma namn har dock konstaterats sakna gemensamt ursprung och släktband. Denna släktutredning om släkten Serenius baserar sig huvudsakligen på Ingvald Serenius (#770) omfattande utredningar som färdigställts på 1960-talet.

 

                             Barn:

         2.       i.     Johan Thomasson #811 född omkr 1665.

 

 

Andra generationen

 

2.  Johan Thomasson #811, född omkr 1665, Klockare, död 07.04.1750 i Artsjö.  Omnämns som klockare 1703. Kallas i doplängden för "Johannes klockare" när 1,3,5,6 och 7 barnet föddes, men Pouta vid 2,4,8, och 9 barnets födelse.

 

     Han gifte sig med Brita Samuelsdotter #812, född omkr 1686, död 08.01.1756 i Artsjö, begravd 25.01.1756.

 

                             Barn:

         3.       i.     Erik Serenius #809 född 20.06.1707.

                   ii.   Maria Serenius #1127, född 17.02.1709, död 1709.

                   iii.  Maria Serenius #1128, född 18.07.1710, död 1710.

                   iv.   Brita Serenius #1129, född 21.01.1714, död 25.12.1743.

                   v.    Margareta Serenius #1130, född 09.05.1718, död 1718.

                   vi.   Margareta Serenius #1131, född 12.07.1720, död 1720.

         4.       vii. Anna Johansdotter Serenius #1132 född 29.09.1721.

                   viii. Carl Serenius #1133, född 03.05.1723.

                   ix.   Maria Serenius #1134, född 20.01.1725.

                   x.    Johan Serenius #1135, född 04.05.1730, död 15.04.1750.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Erik Serenius #809, född 20.06.1707 i Artsjö, Klockare, död 1777 i Artsjö.  Var klockare efter fadern sedan 1731, men nämndes redan som sådan 1721. Den 1.5.1761 anförde han (enligt kyrkostämmoprotokollet) att "han börjar bli gammal och orklös och därför ej kan tillfredställande tjäna församling och prästerskap".

 

     Han gifte sig med Maria Johansdotter #810, gifte sig omkr 1735, född omkr 1716 i Borgå Kråkö, död 22.11.1804 i Artsjö.

 

                             Barn:

         5.       i.     Johan (Johannes) Serenius #803 född 24.10.1735.

         6.       ii.   Anna Serenius #1137 född 23.09.1737.

                   iii.  Maria Serenius #1138, född 30.08.1739 i Artsjö, död 22.05.1809.

 

                             Hon gifte sig med Matts Jacobsson Ämmälä #1153, gifte sig 01.01.1764, Bonde från Männistö.

 

                   iv.   Henric Serenius #1139, född 03.01.1742 i Artsjö, död 09.05.1809.

                   v.    Anders Serenius #1140, född 20.06.1744 i Artsjö, Sockneskräddare, bonde, död 14.04.1808.  Verkade som sockneskräddare i Männistö. Sedermera bonde i Tapola Storby.

 

                             Han gifte sig med Lena Mattsdotter Pekola #1154, gifte sig 01.02.1781 i Artsjö.  Hon var hemma från Männistö.

 

                   vi.   Erik Serenius #1141, född 21.02.1746 i Artsjö.

                   vii. Thomas Serenius #1142, född 04.04.1748 i Artsjö.

 

                             Han gifte sig med Lisa Begman #1155, gifte sig 09.11.1780 i Pernå.  Hon var hemma från Hormnäs.

 

                   viii. Catarina Serenius #1143, född 10.03.1750 i Artsjö, död 23.07.1750.

                   ix.   Elisabet Serenius #1144, född 30.04.1751 i Artsjö, död 24.06.1751.

                   x.    Axel Serenius #1145, född 13.05.1752 i Artsjö, död 12.06.1752.

                   xi.   Helena Serenius #1146, född 03.05.1753 i Artsjö, Piga.

 

                             Hon gifte sig med Eric Thomasson Ämmälä #1156, gifte sig 29.12.1789, Bonde i Männistö.  Andra gången gift som änkling.

 

                   xii. Ulrica (Margareta) Serenius #1157, född 23.07.1755 i Artsjö.

 

                             Hon gifte sig med Matts Ersson Skyttälä #1158, gifte sig 24.10.1776, Torpare från Kinttula.

 

                   xiii. Catarina Serenius #1147, född 15.10.1757 i Artsjö.

                   xiv. Gustaf Serenius #1148, född 19.03.1760 i Artsjö, Klockare.

 

4.  Anna Johansdotter Serenius #1132, född 29.09.1721, död 01.12.1799 i Hiitelä.

 

     Hon gifte sig med Simon Hitelin #1136, gifte sig 29.09.1747 i Klockargården i Artsjö, född 1715, Sockenskräddare, död 25.5.1784.

 

                             Barn:

                   i.     Maria Hitelin #4453, född 21.12.1749 i Hitälä by.

                   ii.   Anna Hitelin #4454, född 16.5.1758 i Hitälä by.

 

 

Fjärde generationen

 

5.  Johan (Johannes) Serenius #803, född 24.10.1735 i Artsjö, Klockare, död 04.04.1809.  Var klockare efter fadern sedan 1761. Bosatt i Storby, Eerola. På sockenstämma den 1.5.1761 anmäler klockaren Erik Serenius, att han nu börjar bli ålderstigen, gammal och kraftlös, varför han till följd av sjukdom och andra smärtor ej kan vara församlingen och prästerskapet till hjälp med tidig och nödvändig tjänst. Därom säger han sig redan flere gånger ha underrättat församlingen. Till klockare kallades nu Erik Serenius'  äldsta son Johan, som förutom att han var en stillsam och städad man ägde en god sångröst. Ytterligare har i protokollet antecknats, att hans ålderstigna föräldrar härigenom på sin ålderdoms dagar få njuta hans vård. Lektor Kraftman underrättar härom församlingens kyrkoherde (!) och konsistorium bekräftar utnämningen.

 

     Han gifte sig med Katarina Eriksdotter Skrifvars #804, gifte sig omkr 1765, född omkr 1745 (dotter till Erik Johansson #805 och Carin Mårtensdotter #806), död 22.01.1818 i Artsjö.

 

                             Barn:

                   i.     Ulrica Serenius #1159, född 26.04.1766 i Artsjö, död 23.10.1836 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Fredrik Claes Mörck #1166, gifte sig 20.07.1790, född 13.4.1758 i Stockholm, Sverige, Fältväbel vid Västmanlands regemente, död 13.4.1793 i Stockholm, Sverige.  Han var hemma från Västmanland och enligt buppteckningen i Stockholm 1793/2 s. 537 efter honom hade paret inga barn.

 

                   ii.   Eva Catharina Serenius #1160, född 10.04.1767 i Artsjö, död 19.10.1824 i Artsjö.

 

                             Hon gifte sig med Matts Johansson Seppälä #1167, gifte sig 06.11.1806, Bonde på Storby Seppälä.  Andra gången gift.

 

                   iii.  Johan Eric Serenius #1161, född 14.06.1771 i Artsjö, död 08.08.1771.

         7.       iv.   Gustaf (Gustavus) Serenius #798 född 21.08.1772.

                   v.    Ebba Christina Serenius #1162, född 11.03.1774 i Artsjö, död 05.01.1849.

 

                             Hon gifte sig med Johan Andersson Mättälä #1168, gifte sig 02.01.1800, född omkr 1773, död 22.05.1837.

 

         8.       vi.   Adam Serenius #1163 född 23.09.1777.

                   vii. Maria Serenius #1164, född 10.01.1782 i Artsjö, död 25.02.1836.

 

                             Hon gifte sig med Eric Andersson Lidman #1169, gifte sig 19.03.1812, Dräng, kyrkoväckare, död 25.02.1836.  Han var hemma från Klockars, Eerola.

 

                   viii. Greta Elisabet Serenius #1165, född 01.11.1786 i Artsjö, död 04.07.1793 i Artsjö.

 

6.  Anna Serenius #1137, född 23.09.1737 i Artsjö.

 

     Hon gifte sig med (1) Michael Jacobsson Ämmälä #1149, Bonde.  Han var hemma från Männistö Storby.

 

                             Barn:

                   i.     Maria Ämmälä #1151, född 10.12.1760, död 17.02.1761.

                   ii.   Johanna Ämmälä #1152, född 25.11.1761, död 02.08.1762.

 

     Hon gifte sig med (2) Johan Johansson #1150, gifte sig 08.11.1770.  Han var hermma från Packasela.

 

 

Femte generationen

 

7.  Gustaf (Gustavus) Serenius #798, född 21.08.1772 i Artsjö, Präst, kaplan, död 13.11.1813 i Heinola.  Borgå gymnasium 1791. Inskriven som viburgensare i Åbo Akademi 12.9.1795, betyg 22.2.1798. Prästvigd i Borgå stift 16.3.1798, kaplans adjunkt i Artsjö 1798-1802, tf kaplan i Lappträsk 1802-1804, kyrkoherdeadjunkt i Pernå 1804-1812, kaplan i Heinola landsförsamling med utnämning 17.8.1812, tillträtt tjänsten 13.11.1812.

 

     Han gifte sig med Eva Christina Örnström #799, gifte sig 02.07.1810 i Pernå, född 30.11.1788 i Pernå Bagars (dotter till Mats Örnström #800 och Anna Fahlström #801), död 13.09.1845 i Kymmene.  Gästgivaredotter från Pernå.

 

                             Barn:

          9.       i.     Carl Gustaf Serenius #794 född 16.07.1810.

                   ii.   Katarina Gustafva Serenius #1191, född 01.01.1812 i Pernå, död 28.10.1880.

                   iii.  Sofia Serenius #1192, född 23.06.1814, död 25.03.1897 i Helsingfors.

 

8.  Adam Serenius #1163, född 23.09.1777 i Artsjö, Klockare, död 28.01.1838 i Artsjö.  Blev klockare efter fadern 15.11.1803. Dog i lungsot året innan församlingens nya träkyrka blev färdig.

 

     Han gifte sig med Anna Andersdotter Pekola #1170, gifte sig 06.11.1806 i Artsjö, född 1786 i Artsjö, Bondedotter, död 20.05.1833.

 

                             Barn:

                   i.     Johan Gustaf Serenius #1171, född 16.07.1807, Kyrkoherdeadjunkt, nådårspredikant, död 16.05.1840.  Skola i Lovisa, Borgå gymnasium 27.10.1824, utdimitterad 18.6.1831. Prästvigd 8.12.1833, kyrkoherdeadjunkt i Pieksämäki 1833-39, nådårspredikant i Kymmene 1839-1840.

                   ii.   Lena Stina Serenius #1172, född 01.09.1809.  Fick sex barn under åren 1835-1841.

 

                             Hon gifte sig med Johan Henriksson #1179, gifte sig 26.01.1832, Rusthållare.  Han verkade som rusthållare i Lappträsk, Pockar, Gammelgård och fick sex barn under åren 1835-1841.

 

                   iii.  David Gottfrid Serenius #1173, född 07.05.1811, död 28.07.1833.

                   iv.   Brita Catharina Serenius #1174, född 01.05.1813.

         10.     v.    Michael Serenius #1175 född 23.04.1816.

                   vi.   Maria Serenius #1176, född 04.09.1819.  Hade bl a en son som blev pedagog och som torde ha dött som lektor i Björnrborgs finska lyceum. Denna "släktskap" med Lassilas omnämndes ofta av Hildegard Serenius.

 

                             Hon gifte sig med David Gabrielsson Lassila #1186, gifte sig 06.09.1844, Bonde i Männistö.  Hade bl a en son som blev pedagog och som torde ha dött som lektor i Björnrborgs finska lyceum. Denna "släktskap" med Lassilas omnämndes ofta av Hildegard Serenius.

 

         11.     vii. Erik Serenius #1177 född 01.09.1822.

                   viii. Carl Serenius #1178, född 08.06.1825.

 

 

Sjätte generationen

 

9.  Carl Gustaf Serenius #794, född 16.07.1810 i Pernå, Läneräntmästare, kollegiiassessor, död 18.07.1876 i Helsingfors.  Utdimmitterad från Åbo Akademi 1832. Verksam i  Nylands län.

 

     Han gifte sig med Maria Charlotta Widholm #795, gifte sig 19.02.1840 i Helsingfors, född 09.05.1821 i Helsingfors (dotter till Karl Widholm #796 och Ulrika *Catharina Sacklén #797), död 12.09.1896 i Helsingfors.  Hon uppvaktades, enligt professorskan Signe Kolster (dotter till Fanny Serenius), i sin ungdom av "morbror Weckman", en intresserad antikvitetssamlare, som testamenterade henne all sin egendom. Hon var "en förtjusande människa med ett oregelbundet men aristokratiskt utseende". På ålderdomen bar hon stora glasögon och blev tandlös. Hon var synnerligen teaterintresserad och "höll i det sereniuska hemmet stora gästabud för skådespelarna".

 

                             Barn:

         12.     i.     Fanny Serenius #1194 född 25.01.1841.

         13.     ii.   Hjalmar Serenius #792 född 10.01.1843.

                   iii.  Hugo Serenius #1204, född 11.11.1844 i Helsingfors, Assessor, sparbankskamrer, död 02.10.1918 i Helsingfors.  Gick i Helsingfors lyceum, inmatrikulerad i Nyl.avd. 1864, kontorsskrivare vid Finlands bank 1870, prokurist vid Tervakoski Abs Helsingfors kontor 1875, kamrer i Helsingfors sparbank 1876-1904, medlem av dess direktion samt principal sedan 1875, ledamot av direktionen för Helsingfors navigationsskola 1891-94, verkställande direktör för Svenska teatern 1893-94 och det (1911) upplösta Skärgårds Trafik Ab.

 

                             Han gifte sig med (1) Elina Cecilia Lilja #1209, född 1865 i Sverige, Servererska, död 02.09.1892 i Helsingfors.

                             Han gifte sig med (2) Anna Matilda Feldt #1210, född 1871 i Sverige (dotter till Carl Gustaf Feldt #2796 och Charlotta Malm #2797).

 

         14.     iv.   Fatima Serenius #1205 född 22.10.1846.

                   v.    Herma Serenius #2795, född 11.2.1849, död omkr 1849.  Troligen död som späd.

         15.     vi.   Harald Serenius #1206 född 27.04.1853.

                   vii. Eva Maria Serenius #1207, född 25.03.1855 i Helsingfors, Kassörska, död 03.12.1926 i Helsingfors.  Verkade som kassörska på Wasa Bank i Helsingfors. Hon hade ända från barndomen ett vackert, glänsande porslinsvitt hår.

         16.     viii. Hildegard Serenius #1208 född 26.07.1861.

 

10.  Michael Serenius #1175, född 23.04.1816, tf klockare, bonde, död 27.12.1850 i Lappsträsk.  Var bonde i Lappträsk på Porlom Tikkala, senare på Porlom Äijälä.

 

       Han gifte sig med Catharina Andersdotter Tikkala #1180, gifte sig 15.08.1839 i Lappsträsk.

 

                             Barn:

                   i.     Maria Carolina Serenius #1181, född 25.09.1839 i Lappträsk.

                   ii.   Johan Gustaf Serenius #1182, född 02.03.1846.

                   iii.  Eva Mathilda Serenius #1183, född 14.03.1849.

                   iv.   Viktor Serenius #1184, född 14.03.1849.

                   v.    Eric Serenius #1185, född 21.04.1851, död 12.12.1852.

 

11.  Erik Serenius #1177, född 01.09.1822, Murare i Meltälä, Artsjö.

 

       Han gifte sig med Eva Johansdotter Vappula #1187, gifte sig 25.11.1853 i Lappträsk, Från Porlom.

 

                             Barn:

                   i.     Karl Viktor Serenius #1188, född 14.09.1854.

                   ii.   Ida Maria Serenius #1189, född 22.09.1856.

                   iii.  Amanda Vilhelmina Serenius #1190, född 31.01.1858.

 

 

Sjunde generationen

 

12.  Fanny Serenius #1194, född 25.01.1841 i Helsingfors, död 10.03.1875 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Gustaf Constantin Törnudd #1195, född 18.03.1832, död 07.02.1894.

 

                             Barn:

                   i.     Signe Törnudd #1197.

 

                             Hon gifte sig med Rudolf Kolster #1224, Professor.

 

         17.     ii.   Ellen Törnudd #1196.

                   iii.  Alvar Saladin Törnudd #1198, född 23.10.1866, Filosofie doktor, bankdirektör, död 23.02.1943.  Han blev student från Viborgs lyceum 1885 och studerade vid Helsingfors Universitet, varifrån han blev filosofie kandidat och magister 1890 samt filosofie licentiat och doktor 1898. Hans doktorsavhandling var en literaturhistorisk studie om den franska författaren Etienne Pivert de Sénancour. Han uppläste 1901 i Ruokolaks kyrka en protest mot det olagliga värnpliktsmanifestet och fick sona "brottet" med böter. Han tillhörde Euterpe-kretsen och ansågs höglitterär, förfinad och språkkunnig estet. Han var 25 år direktör i Nordiska Aktiebanken i Imatra och 3 år vid Nordiska Föreningsbankens huvudkontor.

                   iv.   Douglas Törnudd #1199, född efter 1867, död i Tyskland.

                   v.    Sigurd Törnudd #1200, född efter 1868.  Hade två barn med hustru Alice.

 

                             Han gifte sig med Alice #1225.  Hon var från USA och hade två barn.

 

                   vi.   Arthur Törnudd #1201, född efter 1869, död efter 1869.

                   vii. Ellen Törnudd #1202, född 1869, död 1869.

                   viii. Edvin Törnudd #1203, född efter 1870, död efter 1875.

 

13.  Hjalmar Serenius #792, född 10.01.1843 i Helsingfors, Hovrättsråd, död 08.08.1913 i Helsingfors.  Domarexamen 14.12.1866, vicehäradshövding 19.6.1869, hovrättsråd i december 1894. Blev för nit i tjänsten riddare av Kejserliga och Kongliga S:t Stanislaus -ordens II kl. 1891 och 1898 av S:t Anneordens  II kl. Kamrer och ombudsman vid Finska Sjömanspensionsanstalten i Åbo 1.1-1880-15.7.1885, stadsfullmäktig i Åbo 1.1.1883-1.1.1889, viceordförande i Åbo Sparbanks styrelse 1897-1902, publikt ombud vid Åbo Aktiebank 1901-03. Begärde pga sjukdom avsked från Hovrätten 1.1.1903 (hade fått slag, ena sidan förlamad).

 

       Han gifte sig med Aline Johanna Baarman #793, gifte sig 11.01.1872, född 09.09.1852 i Ekenäs (dotter till Albert Baarman #814 och Ulrika Johanna* Willstedt #815), död 07.12.1928 i Vasa, begravd 1928 i Åbo.  Hon besökte vid 16 års ålder ett pensionat i Reval och på hemresan därifrån sammanträffade hon i Kronstadt första gången med sin blivande make. Bodde efter mannens död i Åbo, flyttade 1918 till sonen Einar i Vasa och slutligen till sonen Bengt i Gamla Vasa. Hade gott sinne för humor. Blev på ålderdomen rätt döv.

 

                             Barn:

         18.     i.     Torsten Einar Serenius #392 född 18.03.1874.

         19.     ii.   Hildigunn Maria Serenius #1244 född 03.06.1875.

                   iii.  Albert Gunnar* Serenius #1245, född 01.12.1876 i Åbo, Affärsbiträde, död 06.11.1923 i Sibbo.  Elev 1888-24.5.1893 i Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Affärsbiträde i Åbo bl a hos Singer och i Edgrens bokhandel, hade bokbinderi som hobby, var elitgymnast i Åbo Turnförening, blev - med början ca 1910 - småningom förlamad i ena sidan. Bodde hos sin mor till 1918, därefter hos brodern Bengt i Sibbo.

         20.     iv.   Carl Lennart* Serenius #1246 född 01.05.1878.

                   v.    Märta Alice Serenius #1247, född 06.02.1880 i Åbo, död 04.02.1882 i Åbo.

         21.     vi.   Bengt Hjalmar Serenius #1248 född 06.04.1884.

                   vii. Nils Herman Serenius #1249, född 08.04.1887 i Åbo, död 23.08.1890 i Åbo.

         22.     viii. Hugo Birger Sarpi #1250 född 26.02.1895.

 

14.  Fatima Serenius #1205, född 22.10.1846 i Helsingfors, död 28.03.1928 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Karl Fredrik* Sahlberg #1211, gifte sig 1868, född 26.11.1831, Kamrerare, kollegiiassessor, död 10.4.1907.  Verkade bl a som kamrerare vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

 

                             Barn:

                   i.     Gunnar Sahlberg #5278, född 31.7.1869, död 15.3.1870.

                   ii.   Allan Einar Sahlberg #1212, född 5.2.1871, död 22.3.1943.

                   iii.  Georg Arthur* Sahlberg #1213, född 26.8.1873, död 13.7.1929.

                   iv.   Edvard Rudolf (Teddy) Sahlberg #1214, född 6.8.1875, Direktör, död 29.7.1952.  Anställd som direktör vid Nordiska Föreningsbanken.

                   v.    Anna Sofia Sahlberg #5279, född 9.12.1883, död 15.8.1963.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Ericson #5280.

 

15.  Harald Serenius #1206, född 27.04.1853 i Helsingfors, Sjökapten, arbetsledare, död 1918 i Finland.  Han var sjökapten och arbetsledare i Baku intill ryska revolutionen 1918.

 

       Han gifte sig med Katarina Elisabet (Louise) Michel #1215, född 01.12.1861.

 

                             Barn:

                   i.     Katja Serenius #1217.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Wilson #1220, Ingenjör från New York, USA.

 

                   ii.   Elvira Serenius #1219.  Tjänstgjort på firman Qvarnström i Stockholm. Ogift.

                   iii.  Kasimir Serenius #1216.

                   iv.   Emilia Serenius #1218.

 

                             Hon gifte sig med K (?) Lindholm #1221, Ingenjör från Forssa.  Jockis-Ferraria.

 

                   v.    Theresia Serenius #2798.

 

16.  Hildegard Serenius #1208, född 26.07.1861 i Helsingfors, död 25.05.1936 i Viborg.

 

       Hon gifte sig med Sune Gräsbäck #1226, gifte sig i Viborg, Prost.

 

                             Barn:

                   i.     Märtha Maria Gräsbäck #1227, född 03.04.1883 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Lennart Oskar Adalbert Clouberg #1235, gifte sig 29.04.1911, född 01.02.1874 i Viborg, Sparbanskdirektör, hovrättsråd.

 

                   ii.   Gunnel Magdalena Gräsbäck #1228, född 05.07.1885 i Viborg.

 

                             Hon gifte sig med Birger Jarl Floman #1236, gifte sig i Viborg, född 15.08.1871 i Viborg, Häradshövding, död 31.01.1925 i Viborg.  Han verkade som häradshöding vid Imatra Domsaga.

 

                   iii.  Ingrid Hildegard Gräsbäck #1229, född 30.01.1887 i Viborg, död 02.01.1926 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Karl Ludvig Arppe #1237, gifte sig 03.10.1915 i Viborg, född 06.09.1881 i Sordavala Värtsilä (son till Evert Valdemar Arppe #1504 och Helena Sofia von Heideken #5577), Redaktör.

 

                   iv.   Karin Gräsbäck #1230, född 10.07.1888 i Viborg, död 09.03.1905 i Viborg.

                   v.    Runar Gustaf Gräsbäck #1231, född 28.11.1890 i Viborg, Vicehäradshövding.  De hade två barn.

 

                             Han gifte sig med Bertha Elvira Lindeqvist #1238, gifte sig 18.08.1918 i St Michel, född 18.06.1897 i Stockholm, Sverige (dotter till Fredrik Gabriel Lindeqvist #2799 och Rosina Hagström #2800).  Adoptivdotter till tullförvaltaren i Gamlakarleby Fredrik Gabriel Lindeqvist och Rosina Hagström. De hade två barn.

 

                   vi.   Sune Walter Gräsbäck #1232, född 19.06.1892 i Viborg, Direktör för Finska Cellulosaföreningen.  De hade tre barn.

 

                             Han gifte sig med Margaritha Bogdanoff #1239, gifte sig 28.08.1915 i Viborg, född 25.02.1895 i Kotka (dotter till Waldemar Bogdanoff #1240 och Viktoria Wahl #1241).  De hade tre barn.

 

                   vii. Eva Gräsbäck #1233, född 23.03.1896 i Viborg.

 

                             Hon gifte sig med (1) Ejnar Alexis Nordström #1242, gifte sig 19.08.1915 i Viborg, född 03.11.1882 i Uleåborg, Ingenjör, död 05.08.1917 i Viborg.

                             Hon gifte sig med (2) Sven Oswald Hjelt #1243, gifte sig 08.12.1920 i Viborg, född 10.06.1888 i Borgå, Apotekare i Pieksämäki.

 

                   viii. Kurt Torsten Gräsbäck #1234, född 11.03.1899 i Viborg, Kontorist vid Finska Trådrullefabriken.  Student 1917, utdimitterad med diplom från Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors, kontorist vid Finska Trådrullefabriken.

 

                             Han gifte sig med Elsa Maria Nikkanen #2801 (dotter till Viktor Nikkanen #2705 och Fanny Tullgrén #2802).

 

 

Åttonde generationen

 

17.  Ellen Törnudd #1196.

 

       Hon gifte sig med N.N. Miesmaa #1222.

 

                             Barn:

                   i.     Tauno Miesmaa #1223.

 

18.  Torsten Einar Serenius #392, född 18.03.1874 i Åbo, Bankkommissarie, död 10.05.1932 i Helsingfors, begravd 1932 i Åbo.  Student från Åbo Svenska klassiska lycem 19.5.1893. Högre förvaltningsexamen 1897. Extra kopist i senatens finansexpeditions kamrerarkontor 1898-99, expeditör vid Helsingfors Sparbanks kamrerarkontor och filialkontorskassör 1897-1901, tf bokhållare vid Finlands banks kamrerarkontor i Helsingfors 1898-99, extra tjänsteman där 1899-1901. Kontorsskrivare vid Finlands banks Åbo kontor 1901-1908, kassör 1908-18, stipendium av banken 1912 för vistelse i Tyskland; arbetade därvid i Bank für Handel und Industrie i Berlin och Stettin. Tf föreståndare för bankens kontor i Tammerfors 1912-14 samt för Åbo kontoret i flera repriser åren 1907-18. Adjungerad ledamot av Finlands banks direktion i juli 1920, augusti 1921 och februari 1925. Föreståndare för Finlands banks kontor i Vasa 1918-10.5.1932. Bibefattningar: kontorist vid Livränteanstalten i Åbo 1901-03, dess kamrer 1904-18. Medlem av direktionen i Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo 1915-18, tillhört Åbo Sparbanks principaler 1913-18, disponent i Vasa Telefonförening 1920-21, dess verkställande direktör och styrelseordförande 1922-10.3.1932. Var mycket intresserad av blomsterodling.

 

       Han gifte sig med (1) Lydia Maria Forsman #393, gifte sig 09.09.1899 i Dickursby Stenkulla, född 19.03.1877 i Helsinge Tali (dotter till Israel Gustafsson Forsman #774 och Anna Lovisa Johansdotter Haarala #775), Handarbetslärarinna, död 08.08.1907 i Helsingfors.  Hennes levnadsöden har på basen av hennes bevarade brev i detalj skildrats an Ingvald Serenius (#770) essay från år 1967; "Det var en gång". Hon konfirmerades 17.5.1894. Genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Helsingfors och utbildade sig till handarbetslärarinna i Åbo. Hon uppfostrades som fosterbarn av Nathalie Chrons på Stenkulla i Dickursby. Synnöve Ilmoni berättar om hennes uppväxtår, att "hon hade flera beundrare bland mormors inackorderingsherrar; inte underligt för hon var alltid skämtsam och glad och i verksamhet. Jag ser henne i Stenkulla salen småsjungande vattna blommorna, eller i vävstolen vävande ovantåg till matsals- och balkongmöblerna". Hon förlovade sig 23.5.1899 "i syrénbersån på Stenkulla" med sin blivande man Einar Serenius. Hon uppvaktades på en resa till släkten Chiray på storgodset Salova i Lill-ryssland av husets son Sascha. Då hon påpekade att hon var förlovad "med Einar" svarade sonen i det att han bjöd henne sitta med honom i en S-formad soffa: "ne trouvez-vous pas, Mademoiselle, que se sopha est comme fait pour un conversation intime? Je me fiche de votre fiancé".

 

                             Barn:

                   i.     Einar Ingvald* Serenius #770, född 04.08.1900 i Helsingfors, Diplomarkitekt.  På dopet var med faddrarna med. och kir. doctor Hannes Wasenius, doktorinnan Nathalie Chrons, dopbarnets två mostrar Lilly Augusta respektive Anna Mathilda Forsman, den sistnämnde jämte make Juho K Paasikivi (sedermera Finlands president). Student från Åbo svenska samskola 1919, diplomarkitekt 1924, examen för fullständigt behäskande av finska språket 1926. Studieresor till Skandinavien, Baltikum, Frankrike, Mellaneuropa och Canada. Anställd på arkitekt Alvar Altos byrå i Jyväskylä 1925-26, biträdande länsarkitekt i Åbo 1926-33, stadsarkitekt i Vasa 1933-63. Därjämte omfattande privatpraktik. Länsbyggnadsinspektör 1949-54.  Mycket aktiv inom föreningslivet och den kommunla nämndeverksamheten. Musik- och segelintresserad.  Aktiv inom Rotaryrörelsen och frivilliga brandkåren. Deltog som frivillig i frihetskriget (SFK). Tillhörde skyddskåren 12.4.1918-1944, därav i marinen som divisions- resp. lokalchef från 1933. Löjtnant. Frihetskrigets minnesmedalj med spänne 1919, Mannerheimmedaljen för "Förtjänstfull skyddskårsverksamhet" 1935, Skyddskårernas förtjänstmedalj i silver 1933, Skyddskårens förtjänstkors i järn 1939, Minnesmedaljen 1939-40, Befolkningsskyddsmedaljens 1 klass med spänne 1942, Frihetskorsets 4 klass med svärd 1942, Riddare av Finlands Lejons ordens 1 klass 1956, Finlands stadsförbunds förtjänsttecken i silver 1956, Hemtruppernas Minneskors 1957.

 

                             Han gifte sig med Maj-Gret Johans #771, gifte sig 15.02.1925, född 30.05.1901 i Åbo (dotter till Johan Robert Johans #772 och Jenny Paulina Limnell #773).  Hon nöddöptes och var "stjärnsyskon (=samtidigt döpt) med en prästson Kares på BB. Hon genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Åbo, primusstudent från Åbo svenska Samskola. Samma år pro ex i tyska vid Åbo Akademi. I Högvalla Hushållsskola i Karis 1921. Maskinskrivnings- och bokföringskurs i Åbo. Hösten 1921 i Åbo vävskola, 1921-23 utländsk och inhemsk korrespondent vid Åbo porslinsfabrik, 1924 bokförare i Limnells garnhandell i Åbo. Studerade 1931-33 kulturhistoria, nordisk historia, latin och engelska vid Åbo Akademi, sekreterare i distriktstyrelsen för Vasa Lotta Svärddistrikt. Var socialvårdslotta i Finlands röda kors och krigsinvalidernas brödraförbunds invalidcentral i Vasa från 1941. Ständig medlem i Åbo Konstförening. Innehar minnesmedaljerna 1939-40 och 1941-44. Musikaliskt och stilitiskt begåvad.

 

                   ii.   Gunvor Lydia Helena Serenius #50, född 12.09.1901 i Helsingfors, Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

                             Hon gifte sig med Gustav Rudolf Gardberg #49, gifte sig 23.05.1925 i Helsingfors, född 03.02.1901 i Åbo (son till Anton Rudolf* Gardberg #54 och Anna Nordlin #55), Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetskriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) Hildur Katarina Ahlman #776, gifte sig 19.09.1913 i Tammerfors, född 06.09.1881 i Pöytis (dotter till Gustaf Julius Ahlman #777 och Matilda Elisabeth Bergroth #778), Banktjänsteman, död 25.09.1944 i Helsingfors, begravd i Åbo.  Student från Åbo svenska samskola 1900, gymnastikdirektörkurs i Stockholm, tjänst på Finlands Bank i Åbo.

 

                             Barn:

                   iii.  Märtha Elisabeth Serenius #781, född 29.07.1914 i Åbo, död 02.07.1920 i Åbo.

                   iv.   Erik Einar Serenius #782, född 20.06.1916 i Åbo, död 31.05.1917 i Åbo.  Dog av tarmvred, som ej kunde opereras i tid, ity att läkaren, som var stadsfullmäktig, i likhet med övriga fullmäktige var cernerad av strejkande arbetare vid löneförhöjningsdemonstration.

 

19.  Hildigunn Maria Serenius #1244, född 03.06.1875 i Ekenäs, Växelkassörska, död 1969.  Genomgick svenska Fruntimmersskolan i Åbo. Var livlig till sin natur, hade ett vackert utseende och omsvärmades i sin ungdom av beundrare, vilka hon "begåvade" med en lock från familjens pudel, då de begärde en hårslinga av henne. Efter mannens död bodde hon hos sin farbror Einar i Åbo. Han fick henne antagen till växelkassörska i Finlands banks Åbo-kontor år 1910. Hon pensionerades 1940. Då brodern Einar gifte om sig 1913 bildade hon ett eget hem med dottern Thelma.

 

       Hon gifte sig med Alvar Söderlund #1251, född 10.02.1873 i Raumo (son till Johan Wilhelm Söderlund #1252 och Augusta Karolina Kyrklund #1253), Skeppsredare, brittisk vicekonsul, död 29.07.1908 i England.  Elev i Svenska klassiska Lyceum i Åbo, gick därpå i Brahestads handelsskola, bodde jämte hustru Hildigunnn 4 år i London och besökte därunder Skottland, Irland, Tyskland, Sverige, Danmark, Madeira och Holland. Drunknade på sin hemväg från London.

 

                             Barn:

                   i.     Alvar Hilding* Söderlund #1254, född 07.01.1898 i Åbo, Hovmästare, död 1967.  Gick några klasser i Svenska klassiska Lyceum i Åbo, tillhörde  Åbo AIK:s representationslag i fotboll. Hade sk anpassningssvårigheter och gick till sjöss, kom till Norge under namnet Larssen, återvände ca 1930 till Finland under eget namn, var hovmästare bl a på Kämp, Kapellet, Fiskartorpet och Vaakuna.

 

                             Han gifte sig med (1) Rakel Ljungqvist #1258.  Hemma från Pargas. De fick ett dödfött barn. Snar skilssmässa. Omgift Grandell.

                             Han gifte sig med (2) Sofie Karoline Kristoffersen #1259, född 13.08.1903 i Norge (dotter till Erik Kristoffersen #1260 och Kristine Andreasdotter Andreassen #1261).

 

                   ii.   Thelma Marianne Hildigunn Daisy Söderlund #1255, född 18.04.1899 i Åbo, Kassörska vid Åbo tullkammare, död 24.08.1962 i Åbo.  Student från Åbo svenska Samskola 1918. Antagen i tjänst vid Åbo tullkammare 1919, biträdande kassörska 1935. Sedermera kassörska.

                   iii.  Maud Hildigunn Bianca Söderlund #1256, född 22.12.1900 i Åbo, Filosofie magister, lektor, död 1996.  Hon hade folkskollärarexamen, blev fil mag och lektor i Ekenäs seminarium i matematik, kemi och fysik. Hon blev tidigt helskallig och bar peruk. Adopterade ett syskonpar, en gosse och en flicka. Maud blev själv adopterad 1911 av bankdirektör Karl Fredrik "Alfred" Spolander (#885)  i Nykarleby, som var gift med hennes mormors syster, Selma Baarman (#862).

                   iv.   Muriel Aline Serenia Söderlund #1257, född 29.12.1902 i London, England, död 18.02.1909 i Åbo.

 

20.  Carl Lennart* Serenius #1246, född 01.05.1878 i Åbo, Affärsman, drektör, död 02.04.1959 i Stockholm, Sverige.  Student 20.5.1897 från Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Bodde först  i Viborg och därpå en kortare tid i Kotka. Flyttade till Helsingfors och erhöll Sunlights generalagentur för Finland i seklets början, pensionerades ca 1930, var där till ca 1940 i firman L M Ericsson i Helsingfors, blev pensionerad även därifrån ca 1940 och flyttade till Stockholm. Var något döv, intresserade sig för skruv- och bridgespel, och en utomordentlig sällskapsmänniska. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (IX).

 

       Han gifte sig med (1) Walborg Wilén #1629, gifte sig 17.11.1901 i Åbo, född 30.10.1881 (dotter till Alfred Wilhelm Wilén #1580 och Olga Maria Krjukoff (Krukov) #1581), död 20.10.1915.  Fick kräfta och sköt sig.

 

                             Barn:

                   i.     Gretel Serenius #1272, född 08.09.1902, död 09.04.1905 i Viborg.

                   ii.   Hildigunn Marita* Serenius #1273, född 31.03.1904.  Gick 7 klasser i Privata Svenska Flickskolan i Helsingfors. Var 1922-27 elev i Ateneum, utbildad textilkonstnärinna, deltagit i 2 konstindustriutställningar, gick 1934-36 i Fria Konstskolan. Hon gifte om sig som änka och äktenskapet var barnlöst.

 

                             Hon gifte sig med Oskar Karl Georg Friedrich Lillich #1276, född 10.09.1898 i Riga, Lettland (son till Carl Philip Lillich #1277 och Agnes Weyer #1278).  Död på resa i Stockholm.

 

                   iii.  Carl Lennart (Björn) Serenius #1274, född 06.04.1905 i Viborg, Entreprenör, farmare, död 23.09.1967 i Texas, USA.  Gick 3 klasser i Svenska Reallyceum i Helsingfors, därpå till sjöss 1921-25, rymde i Chile, livnärde sig som livräddare och bläckfiskfångare på en badort, fick tropikfeber, sökte sig norrut mot USA, arbetade under färden bl a som skengjutare och cowboy, fick flere pris i boxnings- och gångtävlingar, kom till Staterna, startade egen målerifirma i Long Island Jamaica, utförde gatuvis entreprenader, gjorde konkurs, arbetade därefter på svärfaderns farm.

 

                             Han gifte sig med Kaino Esther* Koutonen #1285, gifte sig 19.09.1931 i New York, USA, Skilda 1952, född 04.08.1912 i Fitchburg Massachusetts, USA (dotter till Jakob Koutonen #1286 och Ida Örn #1287), död 14.3.1988 i Bradenton Florida, USA.

 

                   iv.   Bo Hjalmar (Augustinus) Serenius #1275, född 24.10.1907 i Viborg, Export- och försäljningschef.  Student 1925 från Svenska Normallyceum i Helsingfors, studerade något juridik och nationalekonomi, huvudbokförare och prokurist vid Helsingfors Aktiebanks filial vid Bulevardsgatan i Helsingfors 1927-28, genomgått Suomen Näyttämöopisto 1930-32, var vid Helsingin Kansanteatteri 1932-33, övergick till katolicismen, konverterade 26.8.1933, var vid Kotkan Näyttämö hösten 1933, vid Kansallisteatteri våren 1934, konfirmerades 4.1.1934 och tog då namnet Augustinus, tjänst i firma Cardex 15.10.1934-15.1.1936, i Nya Systema 15.1.1936-15.4.1936, export och försäljningschef i Pallo Paita 15.4.1936 (några år), varefter sysslat med diverse agenturer. Deltog i krigen 1939-43, fältväbel. Erhöll Mm. 1939-40 och FM 2 kl. dn 6.6.1942. Var en särling och alkoholiserad.

 

       Han gifte sig med (2) Ellen (Helena) Vendla Bonsdorff #1268, gifte sig i Helsingfors, född 02.06.1892 i Vilnius, Litauen (dotter till Hugo Georg Bonsdorff #1269 och Leontine Bloum #1270), död 14.01.1938.  Gjorde självmord medels veronal (nervlungnande medicin).

 

21.  Bengt Hjalmar Serenius #1248, född 06.04.1884 i Åbo, Kaplan, prost, död 03.11.1960 i Helsingfors.  Inskrevs i Åbo Svenska Klassiska Lyceum 1894, student 18.5.1903. Prästvigd i Åbo Domkyrka 26.3.1907. T f kyrkoherde på Vårdö och från 1.5.1907 på Eckerö, sedan i Dragsfjärd och tf kaplan i Pargas 1.2.1909. Kaplan i Sibbo till den 1.5.1923, därpå Korsholm, flyttat till Hangö och prost där ca 1939.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (VIII).

 

       Han gifte sig med Astrid Maria Karin* von Numers #1290, gifte sig 06.09.1907 på Persböle gård, Pojo, född 01.01.1885 i Ilmola (dotter till Artur Lorentz von Numers #1291 och Ebba Irene Catharina Roos #1292), död 5.1.1972.  Adlig ätt nr 50.

 

                             Barn:

                   i.     Sigbrit Maria Serenius #1293, född 26.09.1909, Diplomekonom, död 09.10.2000 i Helsingfors.  Student från Vasa svenka samskola 1927, utdimmitterad från handelshögskolan vid Åbo Akademi.

 

                             Hon gifte sig med Kaarlo Mauno Lennart (Lenni) Lauramo #1295, gifte sig 18.05.1935 i Hangö, född 10.03.1905 i Hesingfors (son till Karl Fredrik Lindholm #1296 och Sofia Lovisa Karlsdotter #1628), Major, död 1.2.1996 i Helsingfors.  Tjänstgjorde vid kustartilleriet i Hangö.

 

                   ii.   Sigtrygg Hjalmar Serenius #1294, född 22.09.1913 i Helsingfors, Teologie doktor, prost, kyrkoherde, död 20.8.1991 i Uppsala, Sverige.  Student 1932 från Vasa svenska samskola, sacri ministeriin kandidat 1937, teologie doktor 6.12.1966 på avhandlingen "Liturgia Svecanae Ecclesiae Catholicae et Orthodoxae Conformis". Var timlärare i privatskolor i Helsingfors, sedan 1940 äldre rektor i religion och filosofins grunder vid Andra svenska lyceum i Helsingfors. Kyrkoherde i Hangö (nominellt) 1937-40. Skriftlig produktion i sitt fack. Fältpräst 1939-40 på Hangö avsnitt, sårad 30.12.1939, samt 1941-43 vid Åbolands Skyddskårsdistrikts stab, från 1.10.1943 till krigsslutet vid Järeä Patteristo 1 (Kellomäki) och Raskas Patteristo 13 (Vuoksenranta och Vuosalmi). Reserv fänrik 28.9.1933, löjtnant 9.12.1941; FK IV 8.12.1940, FK III u.svärd 2.6.1942. Kyrkoherde i Helsingfors norra svenska församling.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (X).

 

                             Han gifte sig med Mary von Willebrand #1302, gifte sig 26.06.1937 i Korsholm, född 13.09.1912 i Vasa (dotter till Axel Fredrik von Willebrand #1303 och Maria Mathilda Cronström #1304), Vicenotarie, död 11.03.1999 i Helsingfors.

 

22.  Hugo Birger Sarpi #1250, född 26.02.1895 i Åbo, Överstelöjtnant.  Hette urspungligen Serenius som syskonen, men ändrade av karriärtekniska skäl ca 1930 namnet till Sarpi. Han var student från Svenska reallyceum i Åbo 1916. Affärsanställd i Petrograd till 1918. Karelsk hästjägare under frihetskriget. Gick i Markovilla officersskola, kompletteringskurs i kadettskolan 1924, gränsjägare från 1928. I kriget 1939-40 chef för en specialbataljon vid Lieksa, i kriget 1941-44 ekonomichef vid JR/61. Den 6.12.1947 överstelöjtnant. Ordnar: Frihetsmedaljens 1 kl. , Frihetskrigets Minnesmedalj m.sp., Riddare av Finlands Vita Ros. Var god snabbskridskoåkare, fotbollsspelare och skytt ävensom simmare.

 

       Han gifte sig med Tyyne Kanerva Karlsson #1315, född 13.06.1899 i Viborg (dotter till Karl Mauritz Karlsson #1316 och Ida Maria Sévon #1317).

 

                             Barn:

                   i.     N.N. Hugosson Sarpi #1318, född 1923, död 1923.

                   ii.   Sirkka Greta Marianne Sarpi #1319, född 07.07.1925.

 

                             Partner med N.N. Karlsson #2818.

                             Hon gifte sig med Pertti Sakari Veijo #1325, gifte sig 1947, född 05.09.1919 i , Ryssland, Gränsjägarkapten.

 

                   iii.  Leila Anita Sarpi #1320, född 05.11.1926.  Frånskild.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Wilén #1328, (Skilda) Posttjänsteman.  Frånskild.

 

                   iv.   Mia Inkeri Sarpi #1321, född 09.05.1928.

 

                             Hon gifte sig med Ossi Saarinen #1330, gifte sig augusti 1960, Faktureringschef.

 

                   v.    Thelma Anja Maria Sarpi #1322, född 05.09.1929.

 

                             Hon gifte sig med Bengt Bäckman #1331, gifte sig 1957, Arbetsledare inom radiobranschen.

 

                   vi.   Tyyne Doris Anelma Sarpi #1323, född 24.03.1931.

 

                             Hon gifte sig med Toivo Sulo Sahlström #1334, Metallverkstadsägare.

 

                   vii. N.N. Hugosdotter Sarpi #1339, född omkr 1932, död omkr 1932.

                   viii. Seppo Kai Ilmari Sarpi #1324, född 18.03.1939.

 

                             Han gifte sig med (1) Rose-Marie Gagneur #1337, gifte sig 1960, (Skilda) Bankdirektör.  Var länge anställd vid Nordiska Föreningsbanken.

                             Han gifte sig med (2) Ann Barbara Martin #2278, gifte sig 1972, född 16.10.1948.

  

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>