*************
Släkten RUSKIAPÄÄ (MILTOPAEUS) *************
Uppdaterad 29.10.2009

 

Första generationen

 

1.  Eskil Ruskiapää #1122, Borgare i Åbo, död 1643.  Släkten Ruskiapääs (Miltopaeus) stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släktnamnet Ruskiapää är en översättning av grekiskans Miltopaeus, vilket kommande generationer antog som släktnamn.

 

     Han gifte sig med Elin Jakobsdotter #1123, död 1661.

 

                             Barn:

           2.       i.     Margareta Eskilsdotter Ruskiapää #1007.

           3.       ii.    Catharina Eschilli Ruskiapää #1891 född 1621.

           4.       iii.   Mårten Miltopaeus #1125 född 8.11.1631.

 

 

Andra generationen

 

2.  Margareta Eskilsdotter Ruskiapää #1007, död 11.11.1692.

 

     Hon gifte sig med Sigfrid Larsson Ruskiapää #1006, Borgare i Åbo, död 1669, begravd 10.02.1669.  Sigfrid: Tog namnet Ruskiapää efter svärfaderns gårdsnamn.

 

                             Barn:

           5.       i.     Johan Miltopaeus #1119 född ca 1645.

                    ii.    Gabriel Miltopaeus #1120, Handlande.

                    iii.   Erik Miltopaeus #1121, född ca 1650, Stadsfogde i Åbo.

 

3.  Catharina Eschilli Ruskiapää #1891, född 1621 i Åbo, begravd 25.1.1669.

 

     Hon gifte sig med Johan Ericsson Tolpo #1890, gifta 1650, född 1621, (son till Eric Tomasson #1928) Handlande i Åbo, begravd 8.12.1681.  Johan: Han var en en välmående handlande i Åbo.

 

                             Barn:

           6.       i.     Simon Tolpo #1107 född 9.10.1652.

           7.       ii.    Katarina Tolpo #1924.

           8.       iii.   Henrik Tolpo #4571.

                    iv.   Anders Tolpo #4583, Dansmästare, död 22.11.1725 i Riddarholmen Stockholm, Sverige.  Student i Åbo 1692-93.

                    v.    Abraham Tolpo #4584.  Student i Åbo 1666.

 

4.  Mårten Miltopaeus #1125, född 8.11.1631, Professor i vältalighet, död 9.6.1679.  Anställd vid Åbo Akademi.

 

     Han gifte sig med (1) N.N. #4556.

 

    

     Han gifte sig med (2) Anna Pettersdotter Thessleff #1126, gifta 1663, född 1631, (dotter till Petter Thesleff #1866 och Katarina Hansdotter Schmedeman #1867) död 1728.

 

                             Barn:

           9.       i.     Petter Miltopaeus #4557.

           10.     ii.    Johan Miltopaeus #4558.

 

 

Tredje generationen

 

5.  Johan Miltopaeus #1119, född ca 1645, Rådsman i Åbo, lantdagsman, död 7.6.1692 i Åbo.  Ägde Finnby rusthåll i Piikkiö. Lantdagsman 1678 och 1686.

 

     Han gifte sig med (1) Elisabet Lorentzdotter Gerdt #4553, gifta 1675, (dotter till Lorenz Gerdt #4562 och Maria Olofsdotter #4563) död 1679.

 

                             Barn:

           11.     i.     Maria Miltopaeus #1005 född 1674.

                    ii.    Johan Miltopaeus #4555, död 1692.  Student i Åbo 1694-95.

 

     Han gifte sig med (2) Margareta Berndtsdotter Munster #4554, gifta 1680, (dotter till Berndt Riggertsson Munster #4565 och Margareta Pettersdotter Thessleff #4566) död 1700.

 

6.  Simon Tolpo #1107, född 9.10.1652 i Åbo, Teologie professor, död 5.7.1711 i Nådendal.  Student 1666, filosofie kandidat och medhjälpare på Åbo akademis  filosofiska institution 1657, magister 1677, präst i Nådendal 1711-, Åbo akademis professor, först  i logik och metafysik 1679-, sedan i teologi 1700-.

 

     Han gifte sig med (1) Katarina Eriksdotter Helsing #4585, gifta 1679, död 1697.

 

                             Barn:

           12.     i.     Johan Tolpo #4586.

 

     Han gifte sig med (2) Sara Nikolausdotter Lietzén #1091, gifta 7.1.1698, (dotter till Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076 och Margareta Carlsdotter Ekenbom #1079) död 1745.

 

                             Barn:

           13.     ii.    Nils Simonii Tolpo #1919 född 1.12.1698.

                    iii.   Karl Tolpo #1920, Styckjunkare vid Fredrikshamn artilleri, död 1741 i Fredrikshamn.

                    iv.   Anna Katarina Tolpo #1921, död i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Pehr Lagerstedt #1927, Artillerikapten i Stockholm.

 

7.  Katarina Tolpo #1924.

 

     Hon gifte sig med Mårten Johannis Gråå #1923, född 28.9.1669 i Helsingfors, (son till Johan Gråå #4636 och Elisabet Andersdotter Orraeus #4638) Kyrkoherde, prost, död 3.4.1736 i Taivassalo.  Mårten: Han var kyrkoherde i Ruokolahti och sedermera antagligen också kyrkoherde och prost i Tövsala.

 

                             Barn:

           14.     i.     Anna Kristina Gråå #1922.

           15.     ii.    Johan Gråå #4600.

                    iii.   Martin Gråå #4591, född ca 1697, Kyrkoherde i Taivassalo.

 

                             Han gifte sig med Helena Enberg #4588, död 1754.

 

8.  Henrik Tolpo #4571, Handlande, rådsman, död 23.4.1734 i Åbo.  Student 1666.

 

     Han gifte sig med (1) Maria Eriksdotter Sundell #4572, gifta 1682, (dotter till Erik Sundelius #4574) död 1702.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Tolpo #4592, Vicehäradshövding.  Student i Åbo 1692. Bodde ännu 1724 i Åbo.

                    ii.    Henrik Tolpo #4593, Krigsdomare.  Studen t i Åbo 1692. Bodde ännu 1724 i Åbo.

 

                             Han gifte sig med Maria Wächter #4594.

 

           16.     iii.   Erik Johan Tolpo #4595 född ca 1688.

 

     Han gifte sig med (2) Magdalena Magne #4573, gifta 1709.

 

9.  Petter Miltopaeus #4557, Teologie doktor, rektor, död 4.5.1731.  Student i Åbo 1679. Teologie doktor 1700. Rektor för Narva katedralskola. Flydde ca 1701 undan kriget  till Stockhom och stannade sedan där.

 

                             Barn:

                    i.     Petter Miltopaeus #4559, Kapellan i Pyhäjärvi, död 1761.  Elev i Åbo Katedralskola 1736. Student i Åbi 1746. Prästvigd i Viborg 1750.

 

                             Han gifte sig med Katarina Elisabet Slöör #4560, död 1788.

 

10.  Johan Miltopaeus #4558, Rådsman, död 1714.  Student i Åbo 1679. Flydde 1714 undan kriget till Sverige.

 

       Han gifte sig med Kristina Henriksdotter Boije #4561, gifta 1691.

 

                             Barn:

           17.     i.     Mårten Johansson Miltopaeus #4576.

 

 

Fjärde generationen

 

11.  Maria Miltopaeus #1005, född 1674, begravd 9.6.1754 i Kiikala.

 

       Hon gifte sig med Arvid Zachariasson Lietzén #1004, gifta 18.04.1696 i Åbo, född 1671 i Åbo, (son till Zacharias Arvidi Lietzén #1058 och Maria Billstén #1059) Borgare, skeppare, vicehäradshövding, död ca 1743 i Kiikala.  Arvid: Verksam som borgare och skeppare i Åbo. Arrendator 1709 av Järvenpää Huru i Lojo Nummis. Landsfiskal från 1715 och häradshövding i Raseborgs domsaga under ryska tiden. Köpte 1722 Simola rusthåll i Kiikala. Han anklagades 1790 av prosten Johan Lenneberg i Lojo bl a för att 1) ha beljugit honom inför furst Galitzin att ej hava velat erlägga kontribution, 2) ha hyst Sissar hos sig, 3) ha lockat en rysk läkare från ryska armén och gift bort honom med en finsk hustru, varvid hela svenska partiet varit närvarande, samt fört honom till Stockholm, 4) stjälandes fört salt och allehanda kunskap till Stockholm osv ... Lietzén kunde försvara sig mot alla beskyllningar, mot punkt 2 särskilt, genom att framvisa ett karakteristiskt, sig av en viss "Matts Hålmgren Gitzisselkors" tillskrivet hotelsebrev "datum unde d. 26 juli 1714", samt frikändes h o h.

 

                             Barn:

           18.     i.     Johan Arvidsson Lietzén #1008 född 27.7.1697.

           19.     ii.    Arvid Arvidsson Lietzén #1010 född 1700.

           20.     iii.   Nicolaus (Nils) Arvidsson Lietzén #1009 född 25.7.1704.

                    iv.   Hedvig Arvidsson Lietzén #1011, född 1708 i Åbo.

           21.     v.    Gabriel Arvidsson Lietzén #943 född 10.4.1710.

 

12.  Johan Tolpo #4586.

 

       Han gifte sig med (1) N.N. #4587.

 

      

       Han gifte sig med (2) Helena Enberg #4588, död 1754.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Tolpo #4590, Vicepräst, filosofie magister, död 21.6.1741 i Björneborg.

 

13.  Nils Simonii Tolpo #1919, född 1.12.1698 i Åbo, Kyrkoherde, prost i Kymmene, död 23.10.1757 i Kokemäki.  Åbo läns regementspastor.

 

       Han gifte sig med Anna Kristina Gråå #1922, gifta 1724, (dotter till Mårten Johannis Gråå #1923 och Katarina Tolpo #1924) död 1764.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Fredrika Nilsdotter Tolpo #1925, född 27.8.1727 i Kumo.

 

                             Hon gifte sig med Johan Laihiander #1926, född 1720, Kyrkoherde, prost, professor, död 1794.  Johan: Han verkade i Närpes som kyrkoherde.

 

           22.     ii.    Mårten Tolpo #4601 född 30.9.1726.

                    iii.   Nils Tolpo #4602, född 21.12.1728 i Virmo, Häradsdomare, död 3.11.1761 i Åminne.

 

                             Han gifte sig med Kristina Elisabet Freidenfelt #4614, gifta 1761.

 

14.  Anna Kristina Gråå #1922, (Visa äktenskap som ska numreras 13.)

      

15.  Johan Gråå #4600.

 

       Han gifte sig med (1) Margareta Sofia Frondelius #4615, gifta 1741, död 1749.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gråå #4619, född 5.8.1742 i Letala, Vice kappelan, död 22.8.1787 i Ahlais.

 

                             Han gifte sig med Maria Ulrika Elgfooth #4620, gifta 1774, (dotter till Anders Elgfooth #4621 och Katarina Laihiander #4622) död 1830.

 

           23.     ii.    Gustaf Gråå #4623 född 1.10.1752.

                    iii.   Fredrik Gråå #4629, född 4.4.1754 i Raumo, Kapellan i Ingå, död 24.1.1830 i Ingå.

 

                             Han gifte sig med Johanna Sofia Grunnerus #4634, död 1831.

 

                    iv.   Adolf Gråå #4630, född 6.4.1759, död 20.2.1825 i Ingå.

 

                             Han gifte sig med Eva Katarina Boucht #4635, gifta 1789.

 

                    v.    Anna Lovisa Gråå #4631.

 

                             Hon gifte sig med Kristian Johan Fabrell #4632, gifta 1776, född 24.8.1739 i Luvia, död 23.6.1814 i Taivassalo.

 

      

       Han gifte sig med (2) Margareta Sofia de Pont #4618, gifta 1750, död 1781.

 

16.  Erik Johan Tolpo #4595, född ca 1688, död 31.8.1766 i Åbo.  Student i Åbo 1715. Lantdagsman 1734.

 

       Han gifte sig med Brita Wechter #4596, död 1766.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Johan Tolpo #4597, död 7.12.1742 i Stockholm, Sverige.  Student i Åbo 1737.

 

17.  Mårten Johansson Miltopaeus #4576, Stadsfogde i Åbo.

 

       Han gifte sig med Margareta Faberman #4577.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Miltopaeus #4578, Lantmätare.  Elev i Åbo katedralskola 1740. Student i Åbo 1751. Lantmätarexamen 1757. Verkade som lantmätare i Tavastehus och Savolax.

 

                             Han gifte sig med Anna Beata Lindh #4579, gifta 1761.

 

 

Femte generationen

 

18.  Johan Arvidsson Lietzén #1008, född 27.7.1697, Länsman i Lojo, död 27.2.1783 i Bjärnå.  Verkade som länsman i Lojo under det ryska väldet. Köpte 1729 ett rusthållet Fredriksberg i Laukka by av Bjärnå socken.

 

       Han gifte sig med (1) Christina Hagman #1015, gifta 1722, född 9.9.1697 i Lojo Haga, död 1.4.1764 i Bjärnå Laukka.  Christina: Troligen dotter till kronobefallningsmannen Elias Backman.

 

                             Barn:

           24.     i.     Arvid Johansson Lietzén #1016 född 17.4.1722.

                    ii.    Erik Johansson Lietzén #1957, född 1723 i Lojo, död 21.5.1723 i Lojo.

                    iii.   Erik Johansson Lietzén #1958, född 26.2.1724 i Lojo, död 21.5.1724 i Lojo.

                    iv.   Kristina Johansdotter Lietzén #1017, född 13.4.1725 i Lojo, död 21.4.1776 i Finby.

 

                             Hon gifte sig med Johan Bergroth #1949, gifta 25.10.1750, född 25.2.1722 i Finby Hästö, Rusthållare på Finby Hästö, död 9.1.1777 i Finby Hästö.

 

           25.     v.    Margareta Johansdotter Lietzén #1020 född 1.2.1728.

                    vi.   Johan Johansson Lietzén #1019, född 27.7.1729 i Bjärnå, död 23.8.1801 i Finby.

 

                             Han gifte sig med (1) Brita Henriksdotter #1951, född 1742 i Bjärnå.

                             Han gifte sig med (2) Kristina Stigelia #1952, gifta 14.10.1773, född 6.7.1754 i Bjärnå.

 

           26.     vii.  Nils Johansson Lietzén #1021 född 1.11.1732.

                    viii. Benjamin Johansson Lietzén #1022, född 15.12.1733 i Bjärnå, död 24.10.1807 i Finby.

 

                             Han gifte sig med Helena Henricsdotter #1954, född 20.11.1746 i Finby, död 25.4.1784 i Finby.

 

                    ix.   Karl Johansson Lietzén #1023, född 1736 i Bjärnå, död 22.9.1785 i Uskela.  Flyttade till Uskela Willilä.

 

                             Han gifte sig med Katarina Jakobsdotter #1955, född 19.10.1741 i Uskela.

 

                    x.    Maria Johansdotter Lietzén #1959, född 17.1.1738 i Bjärnå, död 21.2.1743 i Bjärnå.

                    xi.   Hedvig Johansdotter Lietzén #1024, född 18.8.1741 i Bjärnå, död 5.6.1790 i Nummis.

 

                             Hon gifte sig med Johan Gabrielsson Salin #1956, gifta 20.9.1763 i Bjärnå, född 22.2.1725 i Nummis, (son till Gabriel Salin #4236 och Elsa Nilsdotter Brenner #4237) Rusthållare, död 1.5.1797 i Nummis.

 

                    xii.  Jakob Johansson Lietzén #1960, född 4.2.1744 i Bjärnå, död 4.4.1744 i Bjärnå.

                    xiii. Isak Johansson Lietzén #1961, född 24.6.1745 i Bjärnå.

                    xiv. Sigfrid Johansson Lietzén #1018.

                    xv.  Matts Johansson Lietzén #1025.

 

       Han gifte sig med (2) Maria Johansdotter #1947.

 

                             Barn:

                    xvi. Erik Johansson Lietzén #1962, född 28.1.1765 i Bjärnå, död 26.6.1811 i Bjärnå Mussaari.

 

                             Han gifte sig med Anna Annasdotter #1963, född 4.8.1763 i Bjärnå Löfäng.

 

 

      

       Han gifte sig med (3) Kristina Mickelsdotter #1948, född 1.1.1742.

 

                             Barn:

           27.     xvii.       Kristina Johansdotter Lietzén #1964 född 30.6.1778.

                    xviii.      Henrik Johansson Lietzén #1965, född 20.6.1779 i Bjärnå, död 1782 i Bjärnå.

 

19.  Arvid Arvidsson Lietzén #1010, född 1700 i Nummis, Rustmästare, död 27.9.1741 i Suomusjärvi.  Verkade som rustmästare på Paavola rusthåll i Suomusjärvi Taipale i Kisko socken. Ärvde med hustrun Paavola rusthåll i Taipale by av Kisko socken.

 

       Han gifte sig med Margareta Thauvonia #1032, gifta 1728, född 1699, (dotter till Krister Thauvonius #1033 och Maria Falkenhagen #1034) död ca 1734.

 

                             Barn:

           28.     i.     Arvid Lietzén #1036 född 1730.

                    ii.    Maria Lietzén #1037, född 1732, död 1751.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johansson #1055, gifta 1747, Bondeson.  Erik: Han var hemma från Laidike Kisko.

 

                    iii.   Hedvig Lietzén #1038, född 1734, död 1812.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Johansson #1056, född 1767 i Taipale, Bonde.

                             Hon gifte sig med (2) Johan Johansson #1057, född 1790 i Lojo Uro, Bonde.

 

20.  Nicolaus (Nils) Arvidsson Lietzén #1009, född 25.7.1704 i Åbo, Kapellan, sockneadjunkt, död 27.4.1777 i Kyrkslätt.  Verkade som kapellan och sockneadjunkt i Kyrkslätt.

 

       Han gifte sig med Kristina Abrahamsdotter Collina #1029, gifta före 1732, (dotter till Abraham Collinus #1030).

 

                             Barn:

                    i.     Kristina Lietzén #1031.

 

21.  Gabriel Arvidsson Lietzén #943, född 10.4.1710 i Nummis, Rusthållare, död 27.10.1785 i Kiikala Simola.  Verkade som rusthållare på fäderneärvda Simola rusthåll i Kiikala.

 

       Han gifte sig med Maria Johansdotter Lember #944, gifta 21.9.1737 i Kiikala, född 24.6.1712 i Kiikala Rekijoki, död 27.1.1776 i Kiikala Simola.  Maria: Hon var på ålderdomen blind. Hennes far var rusthållare.

 

                             Barn:

           29.     i.     Arvid Lietzén #945 född 11.11.1738.

                    ii.    Maria Lietzén #946, född 1741 i Kiikala.

                    iii.   Hedvig Lietzén #947, född 1744 i Kiikala.

                    iv.   Kristina Lietzén #948, född 1746 i Kiikala, död 1803.

           30.     v.    Johan "Johannes" Gustaf Lietzén #830 född 30.11.1749.

                    vi.   Gabriel Lietzén #949, född 12.3.1754 i Simola Kiikala, död 12.1.1828 i Kaukola, S:t Bertils.

 

                             Han gifte sig med (1) Ester Simonsdotter #951, Piga.

                             Han gifte sig med (2) Anna Henriksdotter #4441, gifta 22.10.1782 i S:t Bertils, född 15.11.1766 i Kaukola, S:t Bertils, (dotter till Henrik Danielsson #4442 och Caisa Eriksdotter #4443) död 31.3.1843 i Kaukola, S:t Bertils.

 

22.  Mårten Tolpo #4601, född 30.9.1726 i Virmo, Länsprost, död 21.10.1805 i Pirkkala.

 

       Han gifte sig med Eva Katarina Bellin #4603, gifta 1768, död 1802.

 

                             Barn:

                    i.     Mårten Johan Tolpo #4604, född 7.11.1768 i Köyliö, Kyrkoherde i Sagu, död 6.1.1830 i Sagu.

 

                             Han gifte sig med Maria Lovisa Amnorin #4611, död 1819.

 

                    ii.    Nils Magnus Tolpo #4605, född 2.12.1770 i Köyliö, Kyrkoherde i Tammela, död 17.6.1853 i Tammela.

 

                             Han gifte sig med Anna Maria Forsman #4613, död 1835.

 

           31.     iii.   Eva Fredrika Tolpo #4606.

 

23.  Gustaf Gråå #4623, född 1.10.1752 i Raumo, Krigskamrer, död 25.5.1820.

 

       Han gifte sig med Fredrika Charlotta Mustelin #4624, gifta 1797, (dotter till Georg Fredrik Mustelin #4625 och Fredrika Vilhelmina Brander #4626) död 1833.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Fredrik Gråå #4627, född 11.9.1798 i Björneborg, död 22.4.1882 i Kokemäki.  Ärvde efter fadern rusthollet Vuolle. Han prästvigdes i Åbo 1819 och verkade som präst i St Marie, Rymättylä, Kimito, Säkylä, Köyliö, Eurajoki, Kokemäki och Kauvatsa. Han blev avskedad pga rusningsproblem.

 

                             Han gifte sig med Klara Forsström #4628, gifta 1831, död 1882.

 

 

Sjätte generationen

 

24.  Arvid Johansson Lietzén #1016, född 17.4.1722 i Lojo, Rusthållare på Laukka, död 8.7.1795 i Bjärnå.  Överog 1765 faderns rusthålli Laukka.

 

       Han gifte sig med Margareta Johansdotter #1026, född 1724 i Finnby Pettu, död 1.7.1795 i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Margarit Lietzén #1027, född ca 1751.

 

                             Hon gifte sig med Petter Michelsson #1028, gifta 1773.

 

25.  Margareta Johansdotter Lietzén #1020, född 1.2.1728 i Lojo, död 10.8.1789 i Bjärnå Metsänoja.

 

       Hon gifte sig med Gustaf Ericsson #1950, gifta 23.10.1755, född 29.3.1732 i Bjärnå, Rusthållare, död 1.9.1806 i Bjärnå.  Gustaf: Han verkade som rusthållare på Metsänoja och Ryttäri i Bjärnå.

 

                             Barn:

           32.     i.     Christina Gustafsdotter #1968 född 12.1.1760.

           33.     ii.    Margareta Gustafsdotter #1969 född 28.7.1767.

 

26.  Nils Johansson Lietzén #1021, född 1.11.1732 i Bjärnå Laukka, Rusthållare på Storgesterby, död 8.6.1811 i Bjärnå.

 

       Han gifte sig med Elisabeth Michelsdotter #1953, gifta 14.10.1773, född 9.7.1755 i Bjärnå Storgesterby, död 4.7.1801 i Bjärnå Storgesterby.

 

                             Barn:

           34.     i.     Maria Elisabeth Lietzén #2025 född 19.2.1783.

 

27.  Kristina Johansdotter Lietzén #1964, född 30.6.1778 i Bjärnå, död 1815 i Bjärnå.

 

       Hon gifte sig med (1) Matts (Mathias) Henriksson #1966, född 4.3.1771 i Bjärnå Nurkkila, (son till Henrik #2873) död 4.1.1812 i Bjärnå Nurkkila.

 

                             Barn:

           35.     i.     Johan Mattsson Tuomola #2863 född 2.5.1805.

                    ii.    Sara Mattsdotter Tuomola #2876, Bonddotter.  Hon var hemma från Bjärnå i Pojo.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Adolf Efraimsson #2877, gifta 3.9.1834.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Henrik Andersson #1967, född 16.1.1776 i Bjärnå Pojogård, död 16.2.1842 i Bjärnå Pojogård.

 

28.  Arvid Lietzén #1036, född 1730, Rusthållare i Taipale, död 1810.  Han hade gift sig 1749 med kungligt tillstånd såsom varande omyndig med pigan på Arpalakjs i Bjärnå.

 

       Han gifte sig med Margareta Johansdotter #1040, gifta 1749, född 1731, (dotter till Johan Benjaminsson #1041 och Maria #1042) Piga, död ca 1799.  Margareta: Hon verkade som piga på Arpalaks i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Lietzén #1046.

           36.     ii.    Arvid Lietzén #1039.

                    iii.   Brita Lietzén #1043.

                    iv.   Kristina Lietzén #1044.

                    v.    Hedvig Lietzén #1045.

 

29.  Arvid Lietzén #945, född 11.11.1738 i Kiikala Simola, Rusthållare på Kiikala Simola, död 23.10.1814 i Kiikala.

 

       Han gifte sig med Helena Henriksdotter #950, gifta 11.10.1759, född 1.8.1737 i Uskela, död 9.11.1824 i Kiikala Simola.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Lietzén #956.

                    ii.    Gabriel Lietzén #952, född 1760, död 1776.

                    iii.   Maria Lietzén #953, född 1763.

           37.     iv.   Arvid Lietzén #954 född 1765.

           38.     v.    Johan Lietzén #955 född 1768.

           39.     vi.   Elias Lietzén #957 född 27.3.1773.

 

30.  Johan "Johannes" Gustaf Lietzén #830, född 30.11.1749 i Kiikala Simola, Socknepedagog i Kisko, död 26.2.1827 i Kisko Kurkeala.  Uppfostrades av farbrodern Nicolaus Lietzén. Student 1768, pedagog 1784, ordinerad 1787.

 

       Han gifte sig med Maria Kristina "Maja Stina" Björkman #831, gifta 18.1.1784 i Pikis Rekola, född 26.09.1753 i Kristinestad, (dotter till Erik Björkman #891 och Margareta Hållfast #892) död 12.12.1809 i Kisko.  Maria: Sannolikt den Maria Björkman, "köpmansdotter från Kristinestad", som dog i Kisko, gift med socknepedagogen därstädes Johan G Lietzén.

 

                             Barn:

           40.     i.     Johanna Christina Lietzén #828 född 24.5.1778.

                    ii.    Hedvig Lovisa Lietzén #3098, född 10.7.1785 i Kisko Kurkeala.

 

31.  Eva Fredrika Tolpo #4606.

 

       Hon gifte sig med Evert Reinhold von Knorring #4607, Löjtnant, död 1813.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Evert von Knorring #4608.

 

                             Han gifte sig med (1) Anna Karolina Olivia Aschan #4609, gifta 1835, död 1846.

                             Han gifte sig med (2) Erika Gustava Boije #4610, gifta 1849, död 1898.

 

 

Sjunde generationen

 

32.  Christina Gustafsdotter #1968, född 12.1.1760 i Bjärnå, död 11.4.1805 i Bjärnå.

 

       Hon gifte sig med Anders Matsson #1971, gifta 1.7.1779, född 28.2.1757 i Bjärnå, Rusthållare på Anjala, död 11.3.1800 i Bjärnå.

 

                             Barn:

           41.     i.     Johanna Andersdotter #1972 född 4.4.1794.

 

33.  Margareta Gustafsdotter #1969, född 28.7.1767 i Bjärnå, död i Bjärnå.

 

       Hon gifte sig med Israel Ersson #1970, gifta 5.11.1789, född 8.2.1767 i Bjärnå, Rusthållare, död i Bjärnå.  Israel: Han verkade som rusthållare på Kumianpää Ylistalo i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Sofia Israelsdotter #2024, född 20.10.1794 i Bjärnå.

 

34.  Maria Elisabeth Lietzén #2025, född 19.2.1783 i Brärnå Storgesterby, Rusthållare och sexman på Storgesterby, död 19.12.1864 i Brärnå Storgesterby.

 

       Hon gifte sig med Isaac Johansson Lindholm #2026, gifta 13.10.1808, född 27.8.1784 i Finby Heikberg, död 23.5.1854 i Bjärnå Storgesterby.

 

                             Barn:

           42.     i.     Carl Gustav Lindholm #2027 född 30.5.1812.

                    ii.    Maria Margareta Lindholm #2028, född 10.11.1815 i Bjärnå.  Flyttade 1853 till Åbo.

                    iii.   Isac Leander Lindholm #2029, född 18.3.1819 i Bjärnå, Sjöman, dräng, död 11.9.1869 i Bjärnå.  Flyttade 1845 till Åbo, återkom 1865 till Knopsböle som dräng.

                    iv.   Wilhelm Reinhold Lindholm #2030, född 27.7.1826 i Bjärnå.  Flyttade 1853 till Åbo.

                    v.    Adolf Fredrik Lindholm #2031, född 20.6.1830 i Bjärnå.  Flyttade 1853 till Åbo.

 

35.  Johan Mattsson Tuomola #2863, född 2.5.1805 i Bjärnå Nurkkila, Bondeson.  Johan Mattsson (senare Tuomola) flyttade med sin hustru Lovisa tillbaka till Nurkkila.

 

       Han gifte sig med Lovisa Johansdotter #2864, gifta 14.10.1828.  Lovisa: Hon var hemma från Hirvelä?

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gustaf Tuomola #2865, född 7.5.1829 i Bjärnå Nurkkila.

                    ii.    Henrika Lovisa Tuomola #2866, född 6.5.1830 i Bjärnå Nurkkila.

                    iii.   Johan August Tuomola #2867, född 25.2.1832 i Bjärnå Nurkkila.

                    iv.   Maria Sofia Tuomola #2868, född 2.4.1833 i Bjärnå Nurkkila.

                    v.    Adolf Wilhelm Tuomola #2869, född 14.6.1834 i Bjärnå Nurkkila.

                    vi.   Wilhelmina Tuomola #2870, född 1.1.1836 i Bjärnå Nurkkila.

                    vii.  Clara Josefa Tuomola #2871, född 24.8.1839 i Bjärnå Nurkkila.

                    viii. Aurora Charlotta Tuomola #2872, född 5.3.1842 i Bjärnå Nurkkila.

 

36.  Arvid Lietzén #1039, Rusthållare å Paavola.

 

       Han gifte sig med (1) Hedvig #1047.

 

      

       Han gifte sig med (2) Maria #1048.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Lietzén #1050.

 

                             Hon gifte sig med Johan #1054, gifta 1797.

 

           43.     ii.    Gustaf Lietzén #1049.

 

37.  Arvid Lietzén #954, född 1765, Rusthållare, död 1815.

 

       Han gifte sig med Magdalena Mikaelsdotter #958, gifta ca 1792, född 08.02.1769, död 26.07.1840.

 

                             Barn:

           44.     i.     Gabriel Lietzén #959 född 05.07.1793.

                    ii.    Johan Lietzén #960, född 24.08.1795.

 

                             Han gifte sig med Brita Henriksdotter #4452, gifta 28.1.1819 i Kiikala, född 6.11.1783 i Karungi Sälli, död 5.10.1829 i Kaivola Kärri.

 

                    iii.   N.N. Lietzén #961, född ca 1799, död ca 1799.

                    iv.   N.N. Lietzén #962, född ca 1799, död ca 1799.

                    v.    Kristina Lietzén #963, född 25.01.1800, död 1887.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Kaukko #990, Bonde.

 

           45.     vi.   Arvid Lietzén #964 född 22.02.1802.

                    vii.  Elias Lietzén #965, född 18.03.1804.

                    viii. Magdalena Lietzén #966, född 22.10.1806.

                    ix.   Hedvig Lietzén #967, född 19.12.1809.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johansson #998, gifta 1833, Bonde.  Erik: Han var hemma från Kiiko i Kiikala.

 

                    x.    Maria Lietzén #968, född 20.03.1812.

 

38.  Johan Lietzén #955, född 1768, död 1840.

 

       Han gifte sig med Sofia Simonsdotter #999.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Lietzén #1000, född 07.01.1811.

                    ii.    Magdalena Sofia Lietzén #1001, född 20.09.1822.

 

39.  Elias Lietzén #957, född 27.3.1773 i Kiikala Simola, död 27.11.1842 i Lojo Talpela.

 

       Han gifte sig med Maria Stina Jeremiasdotter Engström #4444.

 

                             Barn:

           46.     i.     Elias Lietzén #4445 född 8.5.1823.

 

40.  Johanna Christina Lietzén #828, född 24.5.1778 i Pikis, död 24.05.1856 i Vichtis Nykkälä.

 

       Hon gifte sig med Ericus Willstedt #827, gifta 30.8.1808 i Kisko Kurkeala, född 30.03.1778 i Björneborg, (son till Erik d.y. Willstedt #856 och Helena Elisabet Cappström #857) Kapellan, vicepastor i Lojo, död 6.1.1829 i Högfors.  Ericus: Tjänstgjort som kapellansbiträde i St Bertels 1803-06, pastorsadjunkt i Kisko 1806-1808, tf kyrkoherde i Karis 1808-1811, brukspredikant i Svartå 1811-1815, kapellan i Pyhäjärvi av Vichtis 1815.

 

                             Barn:

                    i.     Jeanette (Johanna) Willstedt #3099.

           47.     ii.    Sofia Willstedt #829 född 1812.

           48.     iii.   Ulrika Johanna* Willstedt #815 född 06.03.1821.

 

 

Åttonde generationen

 

41.  Johanna Andersdotter #1972, född 4.4.1794 i Bjärnå, död 1.1.1856 i Bjärnå.

 

       Hon gifte sig med Johan Lundström #1973, född 17.4.1798 i Halikko, Skräddare på Tykö bruk, död 5.3.1858 i Bjärnå Anjala.

 

                             Barn:

           49.     i.     Johanna Vilhelmina Lundström #1974 född 21.10.1822.

 

42.  Carl Gustav Lindholm #2027, född 30.5.1812 i Bjärnå Storgesterby, Skeppare och rusthållare på Storgesterby, död 14.3.1893 i Tenala Finby.  Arrendator på Finby Post i Tenala från 1870. Dömdes 1842 för seglationsbrott till böter 500 rubel i silver, då han sommaren 1841, med galeasen Elisabeth, hade seglat till Gotland och Tyskland med ostämplade pass.

 

       Han gifte sig med Wilhelmina Högman #2032, född 6.4.1826 i Kimito Lappböle, död 14.4.1913 i Tenala Finby.

 

                             Barn:

           50.     i.     Alexandra Wilhelmina Lindholm #2033.

           51.     ii.    Karl Oskar Lindholm #2034 född 30.8.1854.

 

43.  Gustaf Lietzén #1049, Rusthållare å Paavola.  Övertog rusthållet Paavola ca 1861.

 

       Han gifte sig med Anna #1051.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Lietzén #1052.

                    ii.    Gabriel Lietzén #1053.

 

44.  Gabriel Lietzén #959, född 05.07.1793, Rusthållare i Simola, död 04.08.1853.  Dog samma dag som sönerna Karl och Arvid, troligen i en olycka.

 

       Han gifte sig med Magdalena Abrahamsdotter #969, född 08.05.1799 i Uskela.

 

                             Barn:

                    i.     Arvid Lietzén #970, född 28.05.1822, död 04.08.1853.

           52.     ii.    Johan Lietzén #971 född 04.01.1824.

                    iii.   Kristina Lietzén #973, född 16.12.1827.

 

                             Hon gifte sig med Karl Georg Napoleon Sumelius #984, gifta 1851, född 12.10.1812, Adjunkt i Kiikala, död 09.08.1853.

 

                    iv.   Elias Lietzén #972, född 25.12.1827, Rusthållare å Simola, död 1888.

           53.     v.    Gabriel Lietzén #974 född 16.09.1830.

                    vi.   Karl Lietzén #975, född 22.03.1833, död 04.08.1853.

                    vii.  Vilhelmina Lietzén #976, född 27.06.1838.

 

                             Hon gifte sig med H J Lundel #989, Bonde på Uskela Norrgård.

 

45.  Arvid Lietzén #964, född 22.02.1802, Handlande i Björneborg, död 12.12.1859.

 

       Han gifte sig med Sofia Wilhelmina Nummelin #991, gifta 03.08.1837, född 24.10.1815, död 14.11.1871.

 

                             Barn:

                    i.     Amanda Vilhelmina Lietzén #992, född 21.05.1838.

 

                             Hon gifte sig med Carl Adolf Ramstedt #1002, gifta 28.03.1863, född 03.08.1832, Handlande i Björneborg.

 

                    ii.    Julia Kristina Lietzén #993, född 1840.

 

                             Hon gifte sig med Viktor August Timgren #1003, gifta 04.02.1860, född 08.04.1831, Handlande i Björneborg.

 

                    iii.   Johan Arvid Lietzén #994, född 07.02.1842, död 01.12.1843.

                    iv.   Matilda Sofia Lietzén #995, född 20.01.1844.

                    v.    Elise Lietzén #996, född 13.02.1846.

                    vi.   Maria Lietzén #997, född 01.05.1848.

 

46.  Elias Lietzén #4445, född 8.5.1823 i Lojo Talpela, död 28.1.1914 i Sammatti Lassi.

 

       Han gifte sig med Clara Christina Cavonius #4446, född 12.8.1839 i Nummi, död 5.1.1902 i  Sammatti.

 

                             Barn:

           54.     i.     Carl Elias Lietzén #4447 född 30.1.1871.

 

47.  Sofia Willstedt #829, född 1812 i Svartå, död 01.04.1893 i Sjundeå.

 

       Hon gifte sig med Adolf Fredrik Printz #832, gifta 07.04.1836 i Karkkila, född 18.09.1802 i Vanaja Kankainen, död 30.03.1849 i Karis-Lojo Iloniemi.

 

                             Barn:

                    i.     Selma Elvina Antoinette Printz #835, född 06.07.1837, död 04.12.1861.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Erik Robert Adlercreutz #844, Hovrättsnotarie.  Tomas: Adlig ätt nr 97.

 

           55.     ii.    Olga Johanna Printz #834 född 1.4.1839.

           56.     iii.   Aline Emilia Printz #833.

 

48.  Ulrika Johanna* Willstedt #815, född 06.03.1821 i Vichtis, död 06.10.1896 i Åbo.  Albert Edelfelt målade hennes porträtt i 3 exemplar av storlek: ca 40 x 50 cm. Ett exemplar hamnade hos Lennart Serenius (#1246) och ett annat hos professor Olaf Homén (#888). Inspirerad av dessa portträtt målade även hennes systers dottersdotter, Helene Schjerfbeck (#843), år 1898 en egen version av henne (Dam vid spinnrock), som finns i Åbo konstmuseum. Konstnärinnan gjorde även 2 repliker av nämnda tavla. Det ena exemplaret innehades av Maud Spolander (#1256) och det andra av en fru Kihlman, som inköpt konstverket från Olaf Homéns (#888) dödsbo. Dessutom innhar Henrik Gardberg (#51) en kopia av tavlan, som målats av en lärjunge till konstnänrinnan (Signe Tandefelt) och som tidigare torde ha innehavts av Lennart Serenius (#1246).

 

       Hon gifte sig med Albert Baarman #814, gifta 29.05.1849, född 27.02.1826 i Ekenäs, (son till Magnus Baarman #816 och Johanna Maria Winblad #817) Stads- och landsfiskal, politierådman, död 17.07.1885 i Ekenäs.  Albert: Var puckelryggig.

 

                             Barn:

           57.     i.     Anna Ulrika Selina Baarman #863 född efter 1849.

           58.     ii.    Aline Johanna Baarman #793 född 09.09.1852.

           59.     iii.   Uno Mortimer Alexander Baarman #861 född 1854.

                    iv.   Selma Sofia Baarman #862, född 11.04.1861 i Ekenäs, död 18.06.1927 i Nykarleby.  Äktenskapet barnlöst. Familjen adopterade 1911 Maud Söderlund (#1256), som var barn till Selma Baarmans mormors syster. Hon gick i Svenska Fruntimmerskolan i Åbo 1873-76. Hon var aktiv i Marthaföreningen i Nykarleby, bl a som dess ordförande 1908.

 

                             Hon gifte sig med Karl Fredrik "Alfred" Spolander #885, gifta 1883, född 24.10.1858 i Kronoby, Folkskolelärare, bankdirektör, stadsfullmäktig, död 24.9.1927 i Ekenäs.  Karl: Äktenskapet barnlöst. Familjen adopterade år 1911 Maud Söderlund (#1256), som var barn till Selma Baarmans mormors syster. Han var lärare först i Ekenäs och sedan i Nykarleby. Han var sedermera direktör för Nordiska föreningsbankens lokala kontor i Nykarleby och mångårig medlem och ordförande i Nykarlebys stadsfullmäktige. Han ansågs vara "till det yttre en högrest, ståtlig man, som rörde sig med en grundseigneurs värdighet". En samtida iakttagare sade "att han var den sista i Nykarleby som kunde bära upp en cylinderhatt". Ingvald Serenius (#770), som var kusin till adoptivdottern Maud, anger i sin släktforskning från 1960-talet att Karl Fredrik skulle ha hetat "Alfred". Det förefaller sannolikt att dessa är en och samma person, och att namnet "Alfred" skulle endast ha varit ett tilltalsnamn som härletts från förnamnen "kArL FREDrik". I denna utredning har detta antagande om tilltalsnamnet gjorts.

 

 

Nionde generationen

 

49.  Johanna Vilhelmina Lundström #1974, född 21.10.1822 i Tykö, död 27.9.1883 i Finby.

 

       Hon gifte sig med Israel Nordlund #1975, född 6.10.1821 i Finby, Spannmålstorpare på Pettu Storgård, död 24.6.1897 i Finby.

 

                             Barn:

           60.     i.     Maria Vilhelmina Nordlund #1976 född 18.11.1849.

                    ii.    Johannes Nordlund #1977, född 15.10.1851 i Finby, död 3.2.1866 i Finby.

                    iii.   Edla Johanna Nordlund #1978, född 15.10.1851 i Finby, död 3.8.1938.

                    iv.   August Nordlund #1979, född 6.3.1858 i Finby, död 1.3.1862 i Finby.

                    v.    Emil Nordlund #1980, född 12.2.1861 i Finby, död 3.3.1862 i Finby.

 

50.  Alexandra Wilhelmina Lindholm #2033, död 30.3.1929 i Tenala Finby.

 

       Hon gifte sig med Johan Henrik Nyberg #2035, gifta 11.4.1871, född 20.4.1845 i Tenala, Bonde på Bergens, död 5.2.1912 i Tenala.  Johan: Han bötfäldes 1885 för fylleri till 3 rubel och för ärekränkning till 40 mk, 1887 sakfälld för uppsåtlig misshandel å person till 60 mk böter, 1890 för andra resans fylleri.

 

                             Barn:

                    i.     Alina Alexandra Nyberg #2036, född 1.4.1872 i Tenala, död 28.6.1877 i Tenala.

           61.     ii.    Alma Amanda Nyberg #2037 född 23.9.1873.

                    iii.   Aina Augusta Nyberg #2038, född 10.11.1875 i Tenala, död 19.7.1877 i Tenala.

                    iv.   Johan August Nyberg #2039, född 4.1.1877 i Tenala, död 20.7.1877 i Tenala.

                    v.    Aina Xenia Nyberg #2040, född 11.6.1878 i Tenala, död 13.8.1878 i Tenala.

           62.     vi.   Johan Severin Nyberg #2041 född 24.10.1879.

           63.     vii.  Emil Afred Nyberg #2042 född 29.8.1882.

           64.     viii. Agda Alexandra Nyberg #2043 född 11.12.1885.

           65.     ix.   Edith Alina Nyberg #2044 född 13.5.1890.

 

51.  Karl Oskar Lindholm #2034, född 30.8.1854 i Bjärnå Gesterby, Timmerman, död 2.8.1928 i Hangö.  Flyttade 1870 med föräldrarna till Tenala Finby och 1885 med familj till Hangö.

 

       Han gifte sig med Amanda Charlotta Lindström #2179, gifta 29.9.1875, född 11.12.1856 i Bjärnå, Bonddotter från Finby Mellangård, död 24.1.1923 i Hangö.

 

                             Barn:

           66.     i.     Anna Amanda Lindholm #2180 född 3.7.1876.

           67.     ii.    Julia Agusta Lindholm #2181 född 6.2.1878.

           68.     iii.   Alina Konstantia Lindholm #2182 född 7.7.1880.

                    iv.   Signe Sofia Lindholm #2183, född 13.2.1883 i Tenala, Butiksinnehavare.  Flyttade 1931 till Björneborg och senare till Finby där hon hade en butik.

           69.     v.    Johan Oskar Lindholm #2184 född 29.4.1886.

                    vi.   Edit Elisabeth Lindholm #2185.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Hjalmar Ferdinand Lindström #2192, född 21.10.1888 i Helsingfors, död 11.11.1918 i Hangö.

                             Hon gifte sig med (2) Yrjö Edvard Heino #2193, född 29.5.1896 i Lojo.

                             Hon gifte sig med (3) Arne Anian Lindström #2194, född 29.4.1910 i Snappertuna.

 

                    vii.  Paul Vilhelm Lindholm #2186, död 11.7.1927 i Hangö.

 

                             Han gifte sig med Hilma Alina Söderlund #2195, född 27.8.1895 i Hangö, död 9.4.1948 i Hangö.

 

                    viii. Karin Helena Lindholm #2187, död 25.1.1976 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Aleksander Huotari #2196, född 2.10.1890 i Viborg, död 25.3.1969 i Helsingfors.

 

52.  Johan Lietzén #971, född 04.01.1824.  Bosatt i Lojo.

 

       Han gifte sig med Maria Kristina Eriksdotter #977.

 

                             Barn:

                    i.     Vilhelmina Lietzén #978, född 07.03.1849.

                    ii.    Johan Leopold Lietzén #979, född 09.11.1851.

                    iii.   Maria Kristina Lietzén #980, född 05.11.1853.

                    iv.   Ferdinand Lietzén #981, född 02.05.1856.

                    v.    Elias Nestor Lietzén #982, född 02.02.1858.

                    vi.   Gabriel Lietzén #983, född 04.04.1860.

 

53.  Gabriel Lietzén #974, född 16.09.1830, Godsägare, död 1889.  Ägare av Seppä hemman i Kiikala.

 

       Han gifte sig med Amanda Vilhelmina Gustafsdotter #985, död 1889.

 

                             Barn:

                    i.     Ture Lietzén #988.

                    ii.    Alma Lietzén #986.

                    iii.   Augusta Lietzén #987.

 

54.  Carl Elias Lietzén #4447, född 30.1.1871 i  Sammatti Lassi, död 23.2.1955 i  Sammatti Lassi.

 

       Han gifte sig med Ida Maria Niemi? #4448, född 31.12.1882 i Suomusjärvi, (dotter till Tuomas Efraimsson #4451 och Erika Johansdotter #4450) död 13.5.1961 i Sammatti Lassi.

 

                             Barn:

                    i.     Linda Lietzén #4449, född 15.4.1909 i  Sammatti, död 15.10.1988 i Raumo.

 

55.  Olga Johanna Printz #834, född 1.4.1839 i Hyvinge, död 4.2.1923 i Hyvinge.  Hn hade med maken Svante totalt fem barn.

 

       Hon gifte sig med Svante Schjerfbeck #842, gifta 3.12.1857 i Karislojo, född 7.2.1833 i Jakobstad, Kontorschef, död 2.2.1876.

 

                             Barn:

                    i.     Helene Schjerfbeck #843, född 10.07.1862 i Helsingfors, Kostnär, målarinna, död 28.01.1946 i Salsjöbaden, Sverige.

 

56.  Aline Emilia Printz #833.

 

       Hon gifte sig med Johan Lupander #836, Bankdirektör.

 

                             Barn:

                    i.     Helene Lupander #837.

 

                             Hon gifte sig med Georg Hjalmar* Garibaldi Neiglick #840, född 1860, död 1889.

 

                    ii.    Johan Leonard Lupander #838.

           70.     iii.   Johanna Victoria (Hanna) Lupander #839 född 22.5.1860.

 

57.  Anna Ulrika Selina Baarman #863, född efter 1849.

 

       Hon gifte sig med Lars Homén #886, Senator.

 

                             Barn:

                    i.     Lars Olaf* Homén #888, född 6.5.1879 i Helsingfors, Professor vid Åbo Akademi, död 28.10.1949.

           71.     ii.    Lars Birger Homén #887 född 11.11.1880.

 

58.  Aline Johanna Baarman #793, född 09.09.1852 i Ekenäs, död 07.12.1928 i Vasa, begravd 1928 i Åbo.  Hon besökte vid 16 års ålder ett pensionat i Reval och på hemresan därifrån sammanträffade hon i Kronstadt första gången med sin blivande make. Bodde efter mannens död i Åbo, flyttade 1918 till sonen Einar i Vasa och slutligen till sonen Bengt i Gamla Vasa. Hade gott sinne för humor. Blev på ålderdomen rätt döv.

 

       Hon gifte sig med Hjalmar Serenius #792, gifta 11.01.1872, född 10.01.1843 i Helsingfors, (son till Carl Gustaf Serenius #794 och Maria Charlotta Widholm #795) Hovrättsråd, död 08.08.1913 i Helsingfors.  Hjalmar: Domarexamen 14.12.1866, vicehäradshövding 19.6.1869, hovrättsråd i december 1894. Blev för nit i tjänsten riddare av Kejserliga och Kongliga S:t Stanislaus -ordens II kl. 1891 och 1898 av S:t Anneordens  II kl. Kamrer och ombudsman vid Finska Sjömanspensionsanstalten i Åbo 1.1-1880-15.7.1885, stadsfullmäktig i Åbo 1.1.1883-1.1.1889, viceordförande i Åbo Sparbanks styrelse 1897-1902, publikt ombud vid Åbo Aktiebank 1901-03. Begärde pga sjukdom avsked från Hovrätten 1.1.1903 (hade fått slag, ena sidan förlamad).

 

                             Barn:

           72.     i.     Torsten Einar Serenius #392 född 18.03.1874.

           73.     ii.    Hildigunn Maria Serenius #1244 född 03.06.1875.

                    iii.   Albert Gunnar* Serenius #1245, född 01.12.1876 i Åbo, Affärsbiträde, död 06.11.1923 i Sibbo.  Elev 1888-24.5.1893 i Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Affärsbiträde i Åbo bl a hos Singer och i Edgrens bokhandel, hade bokbinderi som hobby, var elitgymnast i Åbo Turnförening, blev - med början ca 1910 - småningom förlamad i ena sidan. Bodde hos sin mor till 1918, därefter hos brodern Bengt i Sibbo.

           74.     iv.   Carl Lennart* Serenius #1246 född 01.05.1877.

                    v.    Märta Alice Serenius #1247, född 06.02.1880 i Åbo, död 04.02.1882 i Åbo.

           75.     vi.   Bengt Hjalmar Serenius #1248 född 06.04.1884.

                    vii.  Nils Herman Serenius #1249, född 08.04.1887 i Åbo, död 23.08.1890 i Åbo.

           76.     viii. Hugo Birger Sarpi #1250 född 26.02.1895.

 

59.  Uno Mortimer Alexander Baarman #861, född 1854, Sjökapten, död 1916 i Ekenäs.  Anställd bl a som sjökapten hos FÅA. Han var uppbrusande mot sina underordnade, flyttades till allt mindre fartyg, tog avsked, var tidvis arbetare i Ekenäs. Blev frimurare, flyttade ensam till USA, kallade senare dit hustrun och dottern Anna, fick av frimurarna medel till familjens återresa och återvände själv senare.

 

       Han gifte sig med Rosa Ekman #864, född 1859, (dotter till N.N. Ekman #865 och Elisabeth Andersdotter #866) död efter 1920.

 

                             Barn:

           77.     i.     Anna Baarman #867 född 1886.

           78.     ii.    Ulla Baarman #868 född 1895.

                    iii.   Rolf Baarman #869, född 12.10.1897, död 1966.

 

 

Tionde generationen

 

60.  Maria Vilhelmina Nordlund #1976, född 18.11.1849 i Finby, död 6.7.1896 i Finby.

 

       Hon gifte sig med Petter Johan Fredriksson #1981, gifta 28.12.1876, född 31.10.1850 i Närpes, Torpare, båtbyggare, död 27.2.1925 i Finby.  Petter: Flyttade 1876 tillbaka till Närpes, återkom 1881 till Pettu Finby som torpare och båtbyggare.

 

                             Barn:

                    i.     Fanny Fausta Fredriksson #1982, född 14.7.1877 i Finby, död 3.9.1955 i Finby.  Äktenskapet barnlöst.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Emil Troberg #1988, gifta 2.2.1897, född 7.9.1863 i Finby, (son till August Fredrik Troberg #4351 och Maria Lovisa Uppman #4352) död 4.11.1914 i Helsingfors.

 

                    ii.    Jenny Augusta Fredriksson #1983, född 20.8.1879 i Närpes, död 4.5.1968 i Ekenäs.

                    iii.   Petter Fredrik Fredriksson #1984, född 10.2.1883 i Finby, död 27.4.1950 i Finby.

 

                             Han gifte sig med Elsa Vilhelmina Gustafsson #1989, född 1.6.1888 i Finby, död 22.7.1960 i Finby.

 

                    iv.   Schenny Calista Fredriksson #1985, född 18.1.1886 i Finby, död 19.10.1950 i Oravais.

 

                             Hon gifte sig med Erik Mårtensson Mårtens #1990, gifta 29.12.1918, född 26.3.1883 i Oravais, död 9.12.1938 i Oravais.

 

                    v.    Felix Israel Fredriksson #1986, född 6.10.1889 i Finby, död 28.10.1969.

 

                             Han gifte sig med Hilma Irene Blomqvist #1991, gifta 16.12.1911, född 1.8.1888 i Tenala Hölklöt, död 19.8.1980 i Finby.

 

                    vi.   Wenny Wiola Fredriksson #1987, född 3.6.1894 i Finby, död 2.1.1972 i Ekenäs.

 

61.  Alma Amanda Nyberg #2037, född 23.9.1873 i Tenala, död 6.5.1952 i Tenala.

 

       Hon gifte sig med (1) Karl Richard Ferdinand Nyberg-Mannström #2045, född 21.2.1879 i Tenala, Torpare i Björnbacka, död 21.4.1960 i Ekenäs.  Karl: Han verkade som dräng i Olsböle 1895, 1896 i Finby Bergens, 1897 i Olsböle Gumböle Westertorp, dagsverkare i Bromarf Kansjärf 1901-07, torpare i Björnbacka. Flyttade 1931 ensam till Ekenäs.

 

                             Barn:

                    i.     Berta Barbara Mannström #2051, född 30.11.1901 i Bromarf, död 12.12.1989 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Anders Waldemar Lindström #2063, gifta 12.3.1937, född 1.3.1879 i Pojo, Bonde på Siggby Anderskulla, död 13.1.1955 i Tenala.

 

                    ii.    Bertel Isidor Mannström #2052, född 8.1.1904 i Bromarf, död 5.6.1944 i Tenala.

 

                             Han gifte sig med Meri Alina Söderlund #2064, gifta 20.2.1938, född 14.1.1913 i Tenala.

 

                    iii.   Bera Alina Mannström #2053, född 21.12.1905 i Tenala.

 

                             Partner N.N. #4264.

                             Hon gifte sig med (2) Elis Anders Dannberg #2065, gifta 2.11.1933, född 11.5.1909 i Pojo, Hemmansägare i Pojo Pehrsböle Rosendal.

 

                    iv.   Beda Amanda Mannström #2054, född 15.10.1907 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Paul Wilhelm Lundén #2066, gifta 9.11.1929, född 22.1.1903 i Tenala, Jordbrukare på Rabb i Tenala Finby, död 17.2.1984 i Tenala.  Paul: Rabb är ett torp i Finby Boställe i Tenala. Boställe eller Finby Post är ett gammalt militieboställe och var Tenalas första postkontor 1642. På detta Boställe har funnits ett otal officerare, alla med adliga anor, den sista var Elias Furuhielm som 1811 flyttade till Hongola i Urjala som var släktens säte. Rabb finns fortfarade kvar som namn, men då torpet är uppdelat mellan

                             Paul Wilhelm Lundéns barn så har torpet splittrats.

 

                    v.    Birger Alvar Mannström #2055, född 24.9.1909 i Tenala, Fogde, försockrare, död 16.11.1990 i Hangö.  Flyttade 1933 från Tenala till Snappertuna. Fogde på Wäxär. Flyttade 1942 till Hangö och arbetade som försockrare på Hangö Kex.

 

                             Han gifte sig med Doris Gunvor Eklöf #2067, gifta 25.4.1943, född 3.3.1908 i Snappertuna.

 

                    vi.   Berda Gunborg Mannström #2056, född 11.11.1911 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Viktor Arvid Uggeldahl #2068, gifta 26.11.1932, född 27.6.1906 i Tenala, Jordbrukare på Östantorp i Tenala Svenskby.

 

                    vii.  Boris Waldemar Mannström #2057, född 18.4.1914 i Tenala, död 16.4.1915 i Tenala.

                    viii. Birgit Paulina Mannström #2058, född 2.11.1915 i Tenala, Anstaltsbiträde vid Hangö hälsovårdscentral, död 28.11.1979 i Hangö.

 

                             Hon gifte sig med Harald Wilhelm Halén #2069, född 22.6.1913, död 8.11.1975 i Hangö.

 

                    ix.   Bror Einar Mannström #2059, född 17.11.1919 i Tenala.  Bor i Ekenäs.

 

                             Han gifte sig med Maire Ingegärd Johansson #2070, född 25.9.1929 i Tenala.  Maire: Flyttade 1948 till Karis.

 

                    x.    Boris Waldemar Mannström #2060, född 17.11.1919 i Tenala.  Bor i Ekenäs.

 

                             Han gifte sig med Brita Lindström #2071, född 28.5.1929 i Bromarf, död 11.10.2000 i Ekenäs.

 

 

      

       Partner Josef Wilhelm Lunden #2050, född 19.1.1874 i Muurla, Torparson från Finby Post.

 

                             Barn:

                    xi.   Betty Paulina Nyberg #2061, född 1.9.1894 i Tenala.  Fosterbarn hos morföräldrarna på Bergens.

 

                             Hon gifte sig med August Wolmar Friman #2062, gifta 22.6.1915, född 8.7.1894 i Tenala, Slaktare och jordbrukare i Grop, död 2.5.1958 i Tenala.

 

62.  Johan Severin Nyberg #2041, född 24.10.1879 i Tenala, Torpare, bonde, spelman, död 24.2.1961 i Tenala.  Torpare på Träsktorp i Finby -1907, bonde på Grabbens nyhemman i Kulla. Spelman, bäst känd som Grabben".

 

       Han gifte sig med Selma Emila Lönnroth #2046, gifta 20.5.1905, född 31.5.1878 i Tenala, död 20.1.1968 i Tenala.

 

                             Barn:

                    i.     William Alvar Nyberg #2106, född 23.9.1906 i Tenala, Bonde på Grabbens i Kulla, död 17.2.1990 i Tenala.  Även spelman, känd som "Grabb-William".

 

                             Han gifte sig med Alma Adele Österlund #2108, gifta 10.10.1930, född 1.9.1909 i Tenala, död 6.3.1991 i Tenala.

 

                    ii.    Johan Albin Nyberg #2107, född 6.8.1913 i Tenala, Jordbrukare.  Jordbruksarbetare i Kulla och jordbrukare på Strömvik i Kulla.

 

                             Han gifte sig med (1) Ragnhild Linnea Wilhelmina Svenskberg #2111, gifta 17.8.1940, skilda 1941, född 25.6.1921 i Tenala.

                             Han gifte sig med (2) Toini Natalia Holm #2112, gifta 13.6.1943, född 15.12.1913 i Tenala.

 

63.  Emil Afred Nyberg #2042, född 29.8.1882 i Tenala, Bonde, död 3.9.1955 i Tenala.  Verkade som bonde på Bergens 1913-49.

 

       Han gifte sig med Eva Lovisa Lindholm #2047, född 31.5.1879 i Tenala, död 1.8.1971 i Tenala.

 

                             Barn:

                    i.     Karin Aurora Nyberg #2115, född 8.3.1906 i Tenala, död 13.4.1993 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Hjalmar Albin Gustafsson #2121, gifta 16.11.1935, född 20.11.1896 i Tenala, Jordbrukare i Kälkala Lugnnäs, död 18.4.1948 i Tenala.

 

                    ii.    Kerttu Lovisa Nyberg #2116, född 9.2.1910 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Gunnar Emil Forstén #2122, gifta 31.12.1938, född 22.4.1911 i Pojo, Jordbrukare i Pojo Skarpkulla Nyåker, död 17.4.1963 i Pojo.

 

                    iii.   Karl Emil Nyberg #2117, född 31.5.1912 i Tenala, Jordbrukare på Bergens, död 16.5.2002 i Tenala.  Verkade även som kommunalpolitiker, fiolspelman, kallad "Berg-Kalle".

 

                             Han gifte sig med Thora Alexandra Grönqvist #2123, född 18.5.1911 i Pojo, död 15.6.2002 i Tenala.

 

                    iv.   Nils Johan Alfred Nyberg #2118, född 5.1.1916 i Tenala, Agrolog, direktör för Ekenäsnejdens andelskassa, död 4.11.1965 i Ekenäs.

 

                             Han gifte sig med Ethel Elisabeth Pettersson #2124, gifta 31.8.1952, född 31.1.1922 i Tenala, Hemslöjdslärare.

 

                    v.    Ragnhild Elisabet Nyberg #2119, född 22.7.1922 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Erik Wilhelm Lindroos #2125, gifta 5.1.1946, född 29.6.1920 i Hangö, Jordbrukare i Virmonböle Östergård, död 11.3.1953 i Tenala.

 

                    vi.   Ruben Waldemar Nyberg #2120, född 17.9.1929 i Tenala, Agrolog, jordbrukare i Finby Yttergåd.  Verkade även som skogsentrepenör.

 

                             Han gifte sig med Brita Elisabet Österman #2126, gifta 4.10.1958, född 20.4.1934 i Tenala.

 

64.  Agda Alexandra Nyberg #2043, född 11.12.1885 i Tenala, död 14.6.1983 i Tenala.  Flyttade 1913 till Germundby Kädans och senare till Grop. Bäst känd som "Grop-Agda" eller "Grop-Mor.

 

       Hon gifte sig med Klas Fritiof Nyberg #2048, gifta 4.10.1919, född 17.7.1888 i Tenala, Jordbrukare i Grop, död 25.2.1955 i Tenala.

 

                             Barn:

                    i.     Meri Alexandra Nyberg #2157, född 24.1.1914 i Tenala, död 12.8.1915 i Tenala.

                    ii.    Allan Klas Alexander Nyberg #2158, född 12.9.1916 i Tenala, Forsttekniker, död 27.1.1977 i Ekenäs.

 

                             Han gifte sig med Eva Ingeborg Bäckroos #2160, gifta 6.3.1943, född 7.8.1920 i Helsingfors, död 1997 i Ekenäs.

 

                    iii.   Emil Bertel Nyberg #2159, född 24.8.1925 i Ekenäs, Trafikant och jordbrukare i Grop.

 

                             Han gifte sig med Gunnel Marita Snöfrid Pihlström #2161, gifta 20.10.1945, född 21.9.1921 i Ekenäs.

 

65.  Edith Alina Nyberg #2044, född 13.5.1890 i Tenala, död 3.2.1965 i Tenala.

 

       Hon gifte sig med Odert Einar Nyberg #2049, gifta 26.12.1912, född 3.3.1887 i Tenala, Timmerman, död 27.10.1930 i Tenala.  Odert: Bode i Germundby Söderkulla.

 

                             Barn:

                    i.     Alfons Einar Nyberg #2171, född 12.12.1913 i Tenala, Forsttekniker i Tenala, död 6.8.1987 i Tenala.

 

                             Han gifte sig med Gurli Kristina Ölander #2173, gifta 24.8.1940, född 14.3.1920 i Västanfjärd, Banktjänsteman, död 3.12.2002 i Tenala.

 

                    ii.    Algot Odert Nyberg #2172, född 9.1.1926 i Tenala, död 9.2.1926 i Tenala.

 

66.  Anna Amanda Lindholm #2180, född 3.7.1876 i Tenala, död 3.9.1941 i Helsingfors.  Flyttade 1908 till Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Leonard Theman #2188, född 24.8.1878, död 8.11.1960 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Greta Theman #2197.

 

                             Hon gifte sig med Helmer Henning Saxberg #2199, född 19.9.1914 i Nykarleby, död 4.8.1995 i Helsingfors.

 

                    ii.    Erik Lennart Theman #2198, född 27.6.1916 i Helsingfors, död 18.9.1972 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Oili Januschowsky #2105, skilda 1946, född 10.12.1916 i Helsingfors, död 15.7.1975 i Tenala.

 

67.  Julia Agusta Lindholm #2181, född 6.2.1878 i Tenala, död 23.12.1965 i Sverige.  Flyttade 1906 till Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Carl Laurentius Bäckström #2189, gifta 10.6.1906, född 3.5.1876 i Gnarp, Sverige, Ingenjör, affärsman, död 27.4.1935 i Åbo.  Carl: Antälld vid Wyksa järnverk i Morum Ryssland 1898. 1902 sjuk i Moskva, samma år anställd vid ingenjörsbyrå Sandman i Tammerfors, 1903 hos Zittinbg & Co i Helsingfors, 1907 direktör för ingenjörsbyrå Industria i Helsingfors, 1918 ingenjörsbyrå i Stockholm, 1925-35 teknisk ledare vid KArl Forsström Ab i Förby.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Hjalmar Bäckstöm #2204, född 11.7.1907 i Helsingfors, Diplomingenjör, platschef, död 27.2.1987 i Sverige.  Jobbade på Ströms Bruks sulfitfabrik i Hälsingland.

 

                             Han gifte sig med Lisa Maria Wiklund #2207, gifta 16.9.1936, född 22.8.1910 i Gamla Karleby, död 28.2.1989 i Sverige.

 

                    ii.    Nils Erik Bäckström #2205, född 12.12.1909 i Sverige, Diplomingenjör.  Verkade som laboratoriechef på Sandvik AB i Sandviken Sverige.

 

                             Han gifte sig med Kerstin Hedda Knutsdotter Åkerstedt #2208, gifta 1939, född 4.12.1905 i Askola, död 8.12.1989 i Årsunda, Sverige.

 

                    iii.   Bo Otto Bäckström #2206, född 8.7.1913 i Sverige, Driftsingenjör, död 1964 i Sverige.  Jobbade på Ställdalens sulfitfabrik i Örebros län.

 

                             Han gifte sig med Gunvor Lydia Gustava Mickelsson #2209, född 22.7.1914 i Åbo.

 

68.  Alina Konstantia Lindholm #2182, född 7.7.1880 i Tenala, död 26.12.1964 i Nurmijärvi.

 

                             Barn:

                    i.     Helga Isabella Lindholm #2229, född 22.6.1899 i Hangö.  Växte upp hos morföräldrarna i Hangö.

 

                             Hon gifte sig med August Fredrik Rafael Nyman #2230, gifta 13.2.1922, född 30.9.1893 i Borgå, Kontorschef.  August: Flyttade 1922 från Kymmene till Hangö och 1930 med familj till Pitkäranta och 1945 till Brändö villastad. Jobbade bl a vid Ekenäs bryggeri.

 

 

      

       Hon gifte sig med (2) Lars Johan Ernfrid Lindqvist #2190, gifta 14.11.1903, född 11.6.1880 i Tusby, Trädgårdsmästare, död 16.6.1932 i Nurmijärvi.  Lars: Flyttade 1903 från Helsinge till Hangö och 1904 med familj till Jyväskylä och 1905 till Bromarg Täktom Östergård och samma år till Rajamäki i Nurmijärvi som trädgårdsmästare hos Alko.

 

                             Barn:

                    ii.    Frida Linnea Lindqvist #2231, född 24.1.1904 i Hangö, död 26.2.1985 i Hyvinge.

 

                             Hon gifte sig med Lars Karl Birger Kohlström #2240, gifta 18.8.1934, född 20.8.1906 i Pojo, Stationsinspektör, död 8.4.1993 i Hyvinge.  Lars: Flyttade 1931 till Lahtis, återkom 1932 och flyttade 1933 till Nastola och senare till Hyvinge där han var stationsinspektör.

 

                    iii.   Nina Margareta Lindqvist #2232, född 17.8.1905 i Bromarf, död 10.6.2000 i Hyvinge.

 

                             Hon gifte sig med Lauri Rudolf Nieminen #2241, gifta 3.4.1926, född 6.1.1906 i Hausjärvi, död 12.6.1953 i Hyvinge.  Lauri: Flyttade 1931 med familj till Hyvinge.

 

                    iv.   Karl Birger Lindqvist #2233, född 22.9.1906 i Nurmijärvi, död 23.2.1959 i Helsingfors.  Flyttade 1931 med familj till Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Anna Elin Forssell #2242, gifta 22.9.1928, skilda 1951, född 17.1.1906 i Mörskom, död 14.11.1969 i Helsingfors.

 

                    v.    Irma Konstance Lindqvist #2234, född 11.4.1908 i Nurmijärvi, död 3.11.1999 i Träskända.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Aatos Huhtala #2243, gifta 15.11.1936, född 9.7.1909 i Nurmijärvi, Handlande, död 30.6.1957 i Träskända.  Tauno: Makarna flyttade 1937 till Tusby.

 

                    vi.   John Ernfrid Lindqvist #2235, född 24.2.1910 i Nurmijärvi, död 13.7.1984 i Nurmijärvi.

 

                             Han gifte sig med Elna Viola Lindholm #2244, gifta 9.6.1935, född 2.3.1909 i Västanfjärd, död 12.2.1955 i Nurmijärvi.

 

                    vii.  Lars Olof Lindqvist #2236, född 19.6.1913 i Nurmijärvi, död 16.2.1996 i Träskända.  Flyttade 1939 till Tusby.

 

                             Han gifte sig med Sanni Regina Korhonen #2245, född 12.7.1910 i Vesanto, död 2.5.1993 i Träskända.

 

                    viii. Pehr Åke Lindqvist #2237, född 19.6.1917 i Nurmijärvi, död 8.2.1940 i Nietjärvi.

                    ix.   Kaj Erik Lindqvist #2238, född 24.11.1921 i Nurmijärvi, död 18.12.1932 i Nurmijärvi.

                    x.    Kaija Brita Lindqvist #2239, född 29.12.1926 i Nurmijärvi.

 

                             Hon gifte sig med Pentti Matias Laurén #2246, gifta 9.11.1946, Biträdande länsamn.  Pentti: Familjen flyttade 1947 till Helsingfors.

 

69.  Johan Oskar Lindholm #2184, född 29.4.1886 i Hangö, Bankdirektör, död 29.4.1943 i Helsingfors.  Flyttade 1940 med hustru till Helsingfors.

 

       Han gifte sig med Vilma Irene Eklund #2191, gifta 1.10.1910, född 26.1.1887 i Ekenäs, död 10.9.1967 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Saga Lindholm #1012, född 28.1.1909 i Helsingfors, död 3.10.1965 i Helsingfors.  Flyttade 1940 från Hangö till Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Åke Blomqvist #2369, gifta 26.5.1940, född 31.10.1908 i Helsingfors, död 10.8.1966 i Helsingfors.

 

                    ii.    Holger Lindholm #1013, född 2.3.1910 i Hangö, död 28.1.1929 i Hangö.

                    iii.   Erna Lindholm #1014, född 18.2.1911 i Hangö, död 18.7.1995 i Hangö.

 

                             Hon gifte sig med Arne Lennart Grönlund #2370, gifta 31.12.1938, född 3.6.1910 i Hangö, Polismästare, död 23.12.1993 i Hangö.

 

                    iv.   Gunvor Lindholm #2367, född 4.5.1913 i Hangö.  Flyttade 1961 till Karis.

                    v.    Nils Albert Lindholm #2368, död 29.11.1972 i Malta.

 

                             Han gifte sig med Asta Seege #2371, född 30.5.1917 i St Petersburg, Ryssland.

 

70.  Johanna Victoria (Hanna) Lupander #839, född 22.5.1860, död 1958.

 

       Hon gifte sig med Jakob Bernhard Estlander #841, gifta 1884, född 1861, död 1910.  Jakob: Adlig ätt nr 274.

 

                             Barn:

                    i.     Rachel Estlander #2820, född 9.11.1884.

                    ii.    Dora Estlander #2821, född 11.11.1887.

 

71.  Lars Birger Homén #887, född 11.11.1880 i Helsingfors, Diplomingenjör, död 13.5.1947 i Ekenäs.  Student från Nya svenska läroverket 1901, diplomingenjör från Technische Hochschule i Hannover. Teknisk ledare vid industrier i Sverige, Finland och Tyskland. Entrollerad i 27. preussiska jägarbataljonen vid 1. världskriget. Deltog i frihetskriget 1918, jägaröverste. Hade två döttrar i sitt första gifte, båda bosatta i Tyskland.

 

       Han gifte sig med (1) Mary Alice Halsén #889, gifta 1908.  Mary: Hade två döttrar, båda bosatta i Tyskland.

 

                             Barn:

                    i.     N.N. Larsdotter Homén #1725, född efter 1908.  Bosatt i Tyskland.

                    ii.    N.N. Larsdotter Homén #1726, född efter 1909.  Bosatt i Tyskland.

 

       Han gifte sig med (2) Fanny Matilda Frisk #890, gifta efter 1922, född 15.12.1879 i Bjärnå, (dotter till Karl Edvard Frisk #1723 och Matilda Wilhelmina Ljungdell #1724) Sjukgymnast, död 02.07.1944 i Ekenäs.  Fanny: Gick i Svenska Fruntimmerskolan i Åbo 1891-96.

 

      

       Han gifte sig med (3) N.N. Jansson #1722.  N.N.: Hon var hemma från Ekenäs.

 

72.  Torsten Einar Serenius #392, född 18.03.1874 i Åbo, Bankkommissarie, död 10.05.1932 i Helsingfors, begravd 1932 i Åbo.  Student från Åbo Svenska klassiska lycem 19.5.1893. Högre förvaltningsexamen 1897. Extra kopist i senatens finansexpeditions kamrerarkontor 1898-99, expeditör vid Helsingfors Sparbanks kamrerarkontor och filialkontorskassör 1897-1901, tf bokhållare vid Finlands banks kamrerarkontor i Helsingfors 1898-99, extra tjänsteman där 1899-1901. Kontorsskrivare vid Finlands banks Åbo kontor 1901-1908, kassör 1908-18, stipendium av banken 1912 för vistelse i Tyskland; arbetade därvid i Bank für Handel und Industrie i Berlin och Stettin. Tf föreståndare för bankens kontor i Tammerfors 1912-14 samt för Åbo kontoret i flera repriser åren 1907-18. Adjungerad ledamot av Finlands banks direktion i juli 1920, augusti 1921 och februari 1925. Föreståndare för Finlands banks kontor i Vasa 1918-10.5.1932. Bibefattningar: kontorist vid Livränteanstalten i Åbo 1901-03, dess kamrer 1904-18. Medlem av direktionen i Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo 1915-18, tillhört Åbo Sparbanks principaler 1913-18, disponent i Vasa Telefonförening 1920-21, dess verkställande direktör och styrelseordförande 1922-10.3.1932. Var mycket intresserad av blomsterodling.

 

       Han gifte sig med (1) Lydia Maria Forsman #393, gifta 09.09.1899 i Dickursby Stenkulla, född 19.03.1877 i Helsinge Tali, (dotter till Israel Gustafsson Forsman #774 och Anna Lovisa Johansdotter Haarala #775) Handarbetslärarinna, död 08.08.1907 i Helsingfors.  Lydia: Hennes levnadsöden har på basen av hennes bevarade brev i detalj skildrats an Ingvald Serenius (#770) essay från år 1967; "Det var en gång". Hon konfirmerades 17.5.1894. Genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Helsingfors och utbildade sig till handarbetslärarinna i Åbo. Hon uppfostrades som fosterbarn av Nathalie Chrons på Stenkulla i Dickursby. Synnöve Ilmoni berättar om hennes uppväxtår, att "hon hade flera beundrare bland mormors inackorderingsherrar; inte underligt för hon var alltid skämtsam och glad och i verksamhet. Jag ser henne i Stenkulla salen småsjungande vattna blommorna, eller i vävstolen vävande ovantåg till matsals- och balkongmöblerna". Hon förlovade sig 23.5.1899 "i syrénbersån på Stenkulla" med sin blivande man Einar Serenius. Hon uppvaktades på en resa till släkten Chiray på storgodset Salova i Lill-ryssland av husets son Sascha. Då hon påpekade att hon var förlovad "med Einar" svarade sonen i det att han bjöd henne sitta med honom i en S-formad soffa: "ne trouvez-vous pas, Mademoiselle, que se sopha est comme fait pour un conversation intime? Je me fiche de votre fiancé".

 

                             Barn:

                    i.     Einar Ingvald* Serenius #770, född 04.08.1900 i Helsingfors, Diplomarkitekt.  På dopet var med faddrarna med. och kir. doctor Hannes Wasenius, doktorinnan Nathalie Chrons, dopbarnets två mostrar Lilly Augusta respektive Anna Mathilda Forsman, den sistnämnde jämte make Juho K Paasikivi (sedermera Finlands president). Student från Åbo svenska samskola 1919, diplomarkitekt 1924, examen för fullständigt behäskande av finska språket 1926. Studieresor till Skandinavien, Baltikum, Frankrike, Mellaneuropa och Canada. Anställd på arkitekt Alvar Altos byrå i Jyväskylä 1925-26, biträdande länsarkitekt i Åbo 1926-33, stadsarkitekt i Vasa 1933-63. Därjämte omfattande privatpraktik. Länsbyggnadsinspektör 1949-54.  Mycket aktiv inom föreningslivet och den kommunla nämndeverksamheten. Musik- och segelintresserad.  Aktiv inom Rotaryrörelsen och frivilliga brandkåren. Deltog som frivillig i frihetskriget (SFK). Tillhörde skyddskåren 12.4.1918-1944, därav i marinen som divisions- resp. lokalchef från 1933. Löjtnant. Frihetskrigets minnesmedalj med spänne 1919, Mannerheimmedaljen för "Förtjänstfull skyddskårsverksamhet" 1935, Skyddskårernas förtjänstmedalj i silver 1933, Skyddskårens förtjänstkors i järn 1939, Minnesmedaljen 1939-40, Befolkningsskyddsmedaljens 1 klass med spänne 1942, Frihetskorsets 4 klass med svärd 1942, Riddare av Finlands Lejons ordens 1 klass 1956, Finlands stadsförbunds förtjänsttecken i silver 1956, Hemtruppernas Minneskors 1957.

 

                             Han gifte sig med Maj-Gret Johans #771, gifta 15.02.1925, född 30.05.1901 i Åbo, (dotter till Johan Robert Johans #772 och Jenny Paulina Limnell #773). Maj-Gret: Hon nöddöptes och var "stjärnsyskon (=samtidigt döpt) med en prästson Kares på BB. Hon genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Åbo, primusstudent från Åbo svenska Samskola. Samma år pro ex i tyska vid Åbo Akademi. I Högvalla Hushållsskola i Karis 1921. Maskinskrivnings- och bokföringskurs i Åbo. Hösten 1921 i Åbo vävskola, 1921-23 utländsk och inhemsk korrespondent vid Åbo porslinsfabrik, 1924 bokförare i Limnells garnhandell i Åbo. Studerade 1931-33 kulturhistoria, nordisk historia, latin och engelska vid Åbo Akademi, sekreterare i distriktstyrelsen för Vasa Lotta Svärddistrikt. Var socialvårdslotta i Finlands röda kors och krigsinvalidernas brödraförbunds invalidcentral i Vasa från 1941. Ständig medlem i Åbo Konstförening. Innehar minnesmedaljerna 1939-40 och 1941-44. Musikaliskt och stilitiskt begåvad.

 

                    ii.    Gunvor "Guldo" Lydia Helena Serenius #50, född 12.09.1901 i Helsingfors, Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

                             Hon gifte sig med Gustav "Guggu" Rudolf Gardberg #49, gifta 23.05.1925 i Helsingfors, född 03.02.1901 i Åbo, (son till Anton Rudolf* Gardberg #54 och Anna Nordlin #55) Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Gustav: Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetsgriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) Hildur Katarina Ahlman #776, gifta 19.09.1913 i Tammerfors, född 06.09.1881 i Pöytis, (dotter till Gustaf Julius Ahlman #777 och Matilda Elisabeth Bergroth #778) död 25.09.1944 i Helsingfors, begravd i Åbo.  Hildur: Student från Åbo svenska samskola 1900, gymnastikdirektörkurs i Stockholm, tjänst på Finlands Bank i Åbo.

 

                             Barn:

                    iii.   Märtha Elisabeth Serenius #781, född 29.07.1914 i Åbo, död 02.07.1920 i Åbo.

                    iv.   Erik Einar Serenius #782, född 20.06.1916 i Åbo, död 31.05.1917 i Åbo.  Dog av tarmvred, som ej kunde opereras i tid, ity att läkaren, som var stadsfullmäktig, i likhet med övriga fullmäktige var cernerad av strejkande arbetare vid löneförhöjningsdemonstration.

 

73.  Hildigunn Maria Serenius #1244, född 03.06.1875 i Ekenäs, Växelkassörska.  Genomgick svenska Fruntimmersskolan i Åbo. Var livlig till sin natur, hade ett vackert utseende och omsvärmades i sin ungdom av beundrare, vilka hon "begåvade" med en lock från familjens pudel, då de begärde en hårslinga av henne. Efter mannens död bodde hon hos sin farbror Einar i Åbo. Han fick henne antagen till växelkassörska i Finlands banks Åbo-kontor år 1910. Hon pensionerades 1940. Då brodern Einar gifte om sig 1913 bildade hon ett eget hem med dottern Thelma.

 

       Hon gifte sig med Alvar Söderlund #1251, född 10.02.1873 i Raumo, (son till Johan Wilhelm Söderlund #1252 och Augusta Kyrklund #1253) Skeppsredare, brittisk vicekonsul, död 29.07.1908 i England.  Alvar: Elev i Svenska klassiska Lyceum i Åbo, gick därpå i Brahestads handelsskola, bodde jämte hustru Hildigunnn 4 år i London och besökte därunder Skottland, Irland, Tyskland, Sverige, Danmark, Madeira och Holland. Drunknade på sin hemväg från London.

 

                             Barn:

                    i.     Alvar Hilding* Söderlund #1254, född 07.01.1898 i Åbo, Hovmästare.  Gick några klasser i Svenska klassiska Lyceum i Åbo, tillhörde  Åbo AIK:s representationslag i fotboll. Hade sk anpassningssvårigheter och gick till sjöss, kom till Norge under namnet Larssen, återvände ca 1930 till Finland under eget namn, var hovmästare bl a på Kämp, Kapellet, Fiskartorpet och Vaakuna.

 

                             Han gifte sig med (1) Rakel Ljungqvist #1258.  Rakel: Hemma från Pargas. De fick ett dödfött barn. Snar skilssmässa. Omgift Grandell.

                             Han gifte sig med (2) Sofie Karoline Kristoffersen #1259, född 13.08.1903 i Norge, (dotter till Erik Kristoffersen #1260 och Kristine Andreasdotter Andreassen #1261).

 

                    ii.    Thelma Marianne Hildigunn Daisy Söderlund #1255, född 18.04.1899 i Åbo, Kassörska vid Åbo tullkammare, död 24.08.1962 i Åbo.  Student från Åbo svenska Samskola 1918. Antagen i tjänst vid Åbo tullkammare 1919, biträdande kassörska 1935. Sedermera kassörska.

                    iii.   Maud Hildigunn Bianca Söderlund #1256, född 22.12.1900 i Åbo, Filosofie magister, lektor.  Hon hade folkskollärarexamen, blev fil mag och lektor i Ekenäs seminarium i matematik, kemi och fysik. Hon blev tidigt helskallig och bar peruk. Adopterade ett syskonpar, en gosse och en flicka. Maud blev själv adopterad 1911 av bankdirektör Karl Fredrik "Alfred" Spolander (#885)  i Nykarleby, som var gift med hennes mormors syster, Selma Baarman (#862).

                    iv.   Muriel Aline Serenia Söderlund #1257, född 29.12.1902 i London, England, död 18.02.1909 i Åbo.

 

74.  Carl Lennart* Serenius #1246, född 01.05.1877 i Åbo, Affärsman, drektör, död 02.04.1959 i Stockholm, Sverige.  Student 20.5.1897 från Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Bodde först  i Viborg och därpå en kortare tid i Kotka. Flyttade till Helsingfors och erhöll Sunlights generalagentur för Finland i seklets början, pensionerades ca 1930, var där till ca 1940 i firman L M Ericsson i Helsingfors, blev pensionerad även därifrån ca 1940 och flyttade till Stockholm. Var något döv, intresserade sig för skruv- och bridgespel, och en utomordentlig sällskapsmänniska. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (IX).

 

       Han gifte sig med (1) Walborg Wilén #1629, gifta 17.11.1901 i Åbo, född 30.10.1881, (dotter till Alfred Wilhelm Wilén #1580 och Olga Maria Krjukoff (Krukov) #1581) död 20.10.1915.  Walborg: Fick kräfta och sköt sig.

 

                             Barn:

                    i.     Gretel Serenius #1272, född 08.09.1902, död 09.04.1905 i Viborg.

                    ii.    Hildigunn Marita* Serenius #1273, född 31.03.1904.  Gick 7 klasser i Privata Svenska Flickskolan i Helsingfors. Var 1922-27 elev i Ateneum, utbildad textilkonstnärinna, deltagit i 2 konstindustriutställningar, gick 1934-36 i Fria Konstskolan. Hon gifte om sig som änka och äktenskapet var barnlöst.

 

                             Hon gifte sig med Oskar Karl Georg Friedrich Lillich #1276, född 10.09.1898 i Riga, Lettland, (son till Carl Philip Lillich #1277 och Agnes Weyer #1278). Oskar: Död på resa i Stockholm.

 

                    iii.   Carl Lennart "Björn" Serenius #1274, född 06.04.1905 i Viborg, Entreprenör, farmare, död 23.09.1967 i Texas, USA.  Gick 3 klasser i Svenska Reallyceum i Helsingfors, därpå till sjöss 1921-25, rymde i Chile, livnärde sig som livräddare och bläckfiskfångare på en badort, fick tropikfeber, sökte sig norrut mot USA, arbetade under färden bl a som skengjutare och cowboy, fick flere pris i boxnings- och gångtävlingar, kom till Staterna, startade egen målerifirma i Long Island Jamaica, utförde gatuvis entreprenader, gjorde konkurs, arbetade därefter på svärfaderns farm.

 

                             Han gifte sig med Kaino Esther Koutonen #1285, gifta 19.09.1931 i New York, USA, född 04.08.1912 i Fitchburg Massachusetts, USA, (dotter till Jakob Koutonen #1286 och Ida Örn #1287).

 

                    iv.   Bo Hjalmar (Augustinus) Serenius #1275, född 24.10.1907 i Viborg, Export- och försäljningschef.  Student 1925 från Svenska Normallyceum i Helsingfors, studerade något juridik och nationalekonomi, huvudbokförare och prokurist vid Helsingfors Aktiebanks filial vid Bulevardsgatan i Helsingfors 1927-28, genomgått Suomen Näyttämöopisto 1930-32, var vid Helsingin Kansanteatteri 1932-33, övergick till katolicismen, konverterade 26.8.1933, var vid Kotkan Näyttämö hösten 1933, vid Kansallisteatteri våren 1934, konfirmerades 4.1.1934 och tog då namnet Augustinus, tjänst i firma Cardex 15.10.1934-15.1.1936, i Nya Systema 15.1.1936-15.4.1936, export och försäljningschef i Pallo Paita 15.4.1936 (några år), varefter sysslat med diverse agenturer. Deltog i krigen 1939-43, fältväbel. Erhöll Mm. 1939-40 och FM 2 kl. dn 6.6.1942. Var en särling och alkoholiserad.

 

       Han gifte sig med (2) Ellen (Helena) Vendla Bonsdorff #1268, gifta i Helsingfors, född 02.06.1892 i Vilnius, Litauen, (dotter till Hugo Georg Bonsdorff #1269 och Leontine Bloum #1270) död 14.01.1938.  Ellen: Gjorde självmord medels veronal (nervlungnande medicin).

 

75.  Bengt Hjalmar Serenius #1248, född 06.04.1884 i Åbo, Kapellan, prost, död 03.11.1960 i Helsingfors.  Inskrevs i Åbo Svenska Klassiska Lyceum 1894, student 18.5.1903. Prästvigd i Åbo Domkyrka 26.3.1907. T f kyrkoherde på Vårdö och från 1.5.1907 på Eckerö, sedan i Dragsfjärd och tf kapellan i Pargas 1.2.1909. Kapellan i Sibbo till den 1.5.1923, därpå Korsholm, flyttat till Hangö och prost där ca 1939.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (VIII).

 

       Han gifte sig med Astrid Maria Karin* von Numers #1290, gifta 06.09.1907 i Persböle gård, Pojo, född 01.01.1885 i Ilmola, (dotter till Artur Lorentz von Numers #1291 och Ebba Irene Catharina Roos #1292) död 5.1.1972.  Astrid Maria Karin: Adlig ätt nr 50.

 

                             Barn:

                    i.     Sigbrit Maria Serenius #1293, född 26.09.1909, Diplomekonom, död 09.10.2000 i Helsingfors.  Student från Vasa svenka samskola 1927, utdimmitterad från handelshögskolan vid Åbo Akademi.

 

                             Hon gifte sig med Kaarlo Mauno Lennart "Lenni" Lauramo #1295, gifta 18.05.1935 i Hangö, född 10.03.1905 i Hesingfors, (son till Karl Fredrik Lindholm #1296 och Sofia Lovisa Karlsdotter #1628) Major, död 1.2.1996 i Helsingfors.  Kaarlo: Tjänstgjorde vid kustartilleriet i Hangö.

 

                    ii.    Sigtrygg Hjalmar Serenius #1294, född 22.09.1913 i Helsingfors, Teologie doktor, prost, kyrkoherde.  Student 1932 från Vasa svenska samskola, sacri ministeriin kandidat 1937, teologie doktor 6.12.1966 på avhandlingen "Liturgia Svecanae Ecclesiae Catholicae et Orthodoxae Conformis". Var timlärare i privatskolor i Helsingfors, sedan 1940 äldre rektor i religion och filosofins grunder vid Andra svenska lyceum i Helsingfors. Kyrkoherde i Hangö (nominellt) 1937-40. Skriftlig produktion i sitt fack. Fältpräst 1939-40 på Hangö avsnitt, sårad 30.12.1939, samt 1941-43 vid Åbolands Skyddskårsdistrikts stab, från 1.10.1943 till krigsslutet vid Järeä Patteristo 1 (Kellomäki) och Raskas Patteristo 13 (Vuoksenranta och Vuosalmi). Reserv fänrik 28.9.1933, löjtnant 9.12.1941; FK IV 8.12.1940, FK III u.svärd 2.6.1942. Kyrkoherde i Helsingfors norra svenska församling.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (X).

 

                             Han gifte sig med Mary von Willebrand #1302, gifta 26.06.1937 i Korsholm, född 13.09.1912 i Vasa, (dotter till Axel Fredrik von Willebrand #1303 och Mathilda Cronström #1304) död 11.03.1999 i Helsingfors.

 

76.  Hugo Birger Sarpi #1250, född 26.02.1895 i Åbo, Överstelöjtnant.  Hette urspungligen Serenius som syskonen, men ändrade av karriärtekniska skäl ca 1930 namnet till Sarpi. Han var student från Svenska reallyceum i Åbo 1916. Affärsanställd i Petrograd till 1918. Karelsk hästjägare under frihetskriget. Gick i Markovilla officersskola, kompletteringskurs i kadettskolan 1924, gränsjägare från 1928. I kriget 1939-40 chef för en specialbataljon vid Lieksa, i kriget 1941-44 ekonomichef vid JR/61. Den 6.12.1947 överstelöjtnant. Ordnar: Frihetsmedaljens 1 kl. , Frihetskrigets Minnesmedalj m.sp., Riddare av Finlands Vita Ros. Var god snabbskridskoåkare, fotbollsspelare och skytt ävensom simmare.

 

       Han gifte sig med Tyyne Kanerva Karlsson #1315, född 13.06.1899 i Viborg, (dotter till Karl Mauritz Karlsson #1316 och Ida Maria Sévon #1317).

 

                             Barn:

                    i.     N.N. Hugosson Sarpi #1318, född 1923, död 1923.

                    ii.    Sirkka Greta Marianne Sarpi #1319, född 07.07.1925.

 

                             Partner N.N. Karlsson #2818.

                             Hon gifte sig med (2) Pertti Sakari Veijo #1325, gifta 1947, född 05.09.1919 i , Ryssland, Gränsjägarkapten.

 

                    iii.   Leila Anita Sarpi #1320, född 05.11.1926.  Frånskild.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Wilén #1328, (skilda) Posttjänsteman.  N.N.: Frånskild.

 

                    iv.   Mia Inkeri Sarpi #1321, född 09.05.1928.

 

                             Hon gifte sig med Ossi Saarinen #1330, gifta aug 1960, Faktureringschef.

 

                    v.    Thelma Anja Maria Sarpi #1322, född 05.09.1929.

 

                             Hon gifte sig med Bengt Bäckman #1331, gifta 1957, Arbetsledare inom radiobranschen.

 

                    vi.   Tyyne Doris Anelma Sarpi #1323, född 24.03.1931.

 

                             Hon gifte sig med Toivo Sulo Sahlström #1334, Metallverkstadsägare.

 

                    vii.  N.N. Hugosdotter Sarpi #1339, född ca 1932, död ca 1932.

                    viii. Seppo Kai Ilmari Sarpi #1324, född 18.03.1939.

 

                             Han gifte sig med (1) Rose-Marie Gagneur #1337, gifta 1960, (skilda) Bankdirektör.  Rose-Marie: Var länge anställd vid Nordiska Föreningsbanken.

                             Han gifte sig med (2) Ann Barbara Martin #2278, gifta 1972, född 16.10.1948.

 

77.  Anna Baarman #867, född 1886.

 

       Hon gifte sig med John Kananen #870, Medicinedoktor i Uleåborg.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Carin Birgitta* Elisabeth Kananen #871, född 2.4.1910 i Kerimäki, Sekreterare, död 1990.  Student från Uleåborg. Övergick sedermera till katolicismen. Hon beskrevs som levnadsglad, internationell, mycket vacker och djärv. Hon var mycket språkkunnig. Under kriget verkade hon som sekreterare för marskalk Mannerheim. Hon kallades för S:t Michels "Mata Hari" och sägs ha varit älskarinna bl a till högkvarterets generalkvartersmästare Akseli Airo. Hon slutade på högkvarteret redan i april 1944 och lämnade landet i juli samma år (på uppmaning av sin "fästman" doktor Alfred Pölz) och reste via Tyskland till Wien. Hon förhördes bl a av Gestpo och efter många flyktäventyr i Europa kunde hon äntligen 1947 återvända hem till Finland, där hon anhölls redan vid ankomsten i Åbo hamn och förhördes av den dåvarande kommunistledda statspolisen, som höll henne i karantän i Hangö. Att hon skulle ha varit agent finns det dock inga belägg för.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Leonard Mauritz* Arnesson Gripenberg #872, gifta 18.09.1949, född 28.02.1916, (son till Arne Gripenberg #873 och Anna Margareta Silén #874) Ingenjör.  Gustaf: Avlade ingenjörsexamen 1939 från Tekniska Läroverket i Helsingfors. Led av blödarsjuka.

 

78.  Ulla Baarman #868, född 1895 i San Fransisco, USA.  Hade tidigare varit i postverkets tjänst och tog som änka åter tjänst vid posten i Vasa, i slutskedet som föreståndare för filialen i Brändö, därifrån hon pensionerades. Hon var lugn till naturen.

 

       Hon gifte sig med Armas Gummerus #877, Vicehäradshövding i Vasa.

 

                             Barn:

                    i.     Marita Gummerus #878, född 28.11.1928 i Uleåborg.  Student från finska samskolan i Uleåborg.

 

                             Hon gifte sig med (1) Valle Rautio #879, gifta 1948.

                             Hon gifte sig med (2) Pekka Eljas Otsamo #880, gifta efter 1955, född 15.04.1928, (son till Matti Otsamo #881 och Martta Mattila #882) Forstmästare.

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>