*************
Släkten RAUTELL - ROUTELIUS *************
Uppdaterad 29.10.2009

 

Första generationen

 

1. Michel #3242, född före 1595, Rusthållare.  Släkten Rautells stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släktnamnet har även förekommit som Routelius (Rauthelius)och torde vara en härledning från stamgårdens namn Routio. Han ägde rusthållet Routio i Lojo under åren 1615-49. Denna utredning om släkten Rautell har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig i stor utsträckning på Juha Vuorelas utredningar, som han publicerat på internet; http://www.saunalahti.fi/~varola/, och på uppgifter från Ingvar Serenius' omfattande utredningar på 1960-talet kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

                             Barn:

           2.       i.     Henrik Mickelsson #3241 född före 1630.

 

 

Andra generationen

 

2.  Henrik Mickelsson #3241, född före 1630, Rusthållare.  Han ägde Routio rusthåll 1650-1686. Det sägs att han var en förmögen man som tog väl hand om sin familj och hade regelbundna levnadsvanor.

 

     Han gifte sig med Gertrud #3239, född 1628 i Lojo, död 1685 i Lojo.

 

                             Barn:

                    i.     Petter Rautell #3323, född 1655 i Lojo, död 1742 i Pojo.

           3.       ii.   Michel Henriksson #3238 född före 1666.

                    iii.  Nils Henrik Routelius #3243, född i Lojo, död 1703 i Lojo.

                    iv.   Abraham Henric Routelius #3244, född i Lojo.

                    v.    Henrik Routelius #3245, född i Lojo, Kaplan.  År 1704 kallades han till kaplan i Lojo och jobbade där till ca 1707. Bodde med familj i Lojo Paloniemi.

                    vi.   Juhana Routelius (Rauthelius) #3246, född i Lojo.

                    vii. Valborg Routelius #3322, död 1728 i Lojo.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Michel Henriksson #3238, född före 1666, Rusthållare, död 4.10.1696 i Lojo Routio.  Ägde Routio rusthåll i Lojo 1686-1696. Under hans tid uppstod två bränder på gården, 1688 och 1693. Skadorna efter den första branden var 300 riksdaler och 180 riksdaler efter den andra. 1693 hade Routio antecknats som rusthållets stamgård, där Rösund gård i Karis också ingick som en del.

 

     Han gifte sig med Kirstin #3240, född 1657 i Nummis, död 1740 i Lojo.  Hon var hemma från Oittila by i Nummis. Kirstin kan ha varit Henrik Matssons dotter, som ägde gården Jaakkola i Nummis Oittila. På den tiden fanns det endast två gårdar i byn Oittila, Jaakkola och Roni. Dessa båda gårdarna hade varit i respektive släkts ägo åtminstone fr o m år 1540. I Routio rusthåll i Lojo begravs 24.2.1740 "gla mor", vilket skulle passa med Kirstin Henriksdotter.

 

                             Barn:

                    i.     Michell Rautell #3247, född 1687 i Lojo Routio.

           4.       ii.   Henrik Mickelsson Rautell #3235 född 1688.

                    iii.  Abraham Rautell #3248, född 25.4.1689 i Lojo Routio.

                    iv.   Gabriel Rautell #3249, född 8.7.1691 i Lojo Routio.

                    v.    Johan Rautell #3250, född 4.11.1693 i Lojo Routio, död 10.11.1749 i Karislojo.

                    vi.   Margareta Rautell #3251, född 7.4.1696 i Lojo Routio.

 

 

Fjärde generationen

 

4.  Henrik Mickelsson Rautell #3235, född 1688 i Lojo Routio, Rusthållare, död 14.2.1754 i Lojo Routio.  Verkade som rusthållare på Routio rusthåll i Lojo åren 1708-1742. År 1722 antecknades Rautio som rusthåll för Raseborgs kompani nr 28 och två år senare beboddes rusthållet av 8 personer, bl a Henrik och hans hustru Kirstin samt hans bror Abraham och hans syster Maria. Samma år väckte rusthållare Hans Henriksson Myrberg från Myrans i Sjundeå åtal mot Henrik Rautell (#3235) om det arvegods hans dotter Kirstin Myrberg (#3237) erhållit och som borde återges då Henrik gift om sig. Henrik vann dock målet med förklaringen att en rysk kapten, Arkaroff, hade bortfört de nu aktuella arvegodset under kriget.

 

     Han gifte sig med (1) Kirstin Myrberg #3237, född 1692 i Sjundeå, död 1715 i Lojo.

 

    

     Han gifte sig med (2) Kirstin #3236, gifta 1718 i Lojo.

 

                             Barn:

           5.       i.     Kirstin Henriksdotter Rautell #3226 född 1721.

 

 

Femte generationen

 

5.  Kirstin Henriksdotter Rautell #3226, född 1721 i Lojo Routio, död 6.2.1813 i Karislojo Kiertilä.

 

     Hon gifte sig med Nils Jakobsson #3227, gifta 23.10.1742 i Lojo, född 8.3.1712 i Karislojo (son till Jakob Kiertilä #3228 och Karin Jakobsdotter #3229),  Bonde på Kiertilä Karislojo, död 9.6.1778 i Karislojo.

 

                             Barn:

                    i.     Henrik Nilsson #3230, född 18.11.1743 i Karislojo, död 28.7.1806 i Karislojo.

                    ii.   Gabriel Nilsson #3231, född 28.2.1746 i Karislojo.

                    iii.  Nils Nilsson Berghäll #3232, född 18.11.1748 i Karislojo, död 19.8.1823 i Loppis.

           6.       iv.   Michel Nilsson #3212 född 22.9.1751.

                    v.    Johan Nilsson #3233, född 1757 i Karislojo.

                    vi.   Anna Nilsdotter #3234, född 7.9.1759 i Karislojo, död 26.7.1827 i Rengo.

 

 

Sjätte generationen

 

6.  Michel Nilsson #3212, född 22.9.1751 i Karislojo Pöyli, Rusthållare.  Han blev rusthållare på Suksekla Ryttä i Vichtis efter sin svärvfar.

 

     Han gifte sig med Anna Maria #3213, gifta 29.9.1778 i Vichtis, född 5.10.1754 i Vichtis, Rusthållardotter, död 27.2.1791 i Vichtis.

 

                             Barn:

                    i.     Ulrica Lovisa Mickelsdotter #3214, född 9.11.1780 i Vichtis, död 18.12.1780 i Vichtis.

           7.       ii.   Stina Seraphia Mickelsdotter #3204 född 24.5.1784.

                    iii.  Nils Mickelsson #3215, född 9.1.1787 i Vichtis, död 13.8.1787 i Vichtis.

           8.       iv.   Cecilia Mickelsdotter Berghäll #3216 född 13.11.1789.

                    v.    Michel Mickelsson #3217, född 1791 i Vichtis, död 1791 i Vichtis.

 

 

Sjunde generationen

 

7.  Stina Seraphia Mickelsdotter #3204, född 24.5.1784 i Vichtis Suksela, död 5.12.1811 i Vichtis Suksela.  Rusthållardotter från Suksela Ryttä i Vichtis.

 

     Hon gifte sig med Henric Berghäll #3205, gifta 13.7.1802 i Vichtis, född 1777, Rusthållare, död 10.5.1839 i Vichtis.  Kom till rusthållet Suksela Ryttä i Vichtis, först som måg och sedermera som rusthållare där.

 

                             Barn:

           9.       i.     Eva Stina (Christina) Berghäll #59 född 25.08.1802.

                    ii.   Henric Johan Berghäll #3206, född 1804 i Vichtis, död 1804 i Vichtis.

                    iii.  Anna Hedvig Berghäll #3207, född 15.3.1806 i Vichtis.

                    iv.   Nils Berghäll #3208, född 18.12.1807 i Vichtis.

                    v.    Anna Sophia Berghäll #3209, född 6.3.1809 i Vichtis.

                    vi.   Maria Ulrica Berghäll #3210, född 1810 i Vichtis, död 1810 i Vichtis.

                    vii. Fredrika Vilhelmina Berghäll #3211, född 12.9.1811 i Vichtis.

 

8.  Cecilia Mickelsdotter Berghäll #3216, född 13.11.1789 i Vichtis, död 14.5.1834 i Nummis.

 

     Hon gifte sig med (1) Johan Broman #3218, gifta 27.2.1812 i Vichtis, född 8.3.1787 i Nummis, Bonde, död 11.10.1818 i Nummis.  Ärvde bongården Pouho i Huhti by i Nummis.

 

    

     Hon gifte sig med (2) Gustaf Adolf Broman #3219, gifta 27.12.1819 i Nummis, född 12.1.1793 i Pusula.  Flyttade 30.10.1819 från Pusula till Nummis. Han övertog Pouhu bondgård efter sin frus första man. Hans far hade var rusthållare på Sippala gård i Kaukela by i Pusula.

 

                             Barn:

                    i.     Seraphia Broman #3220, född 11.9.1820 i Nummis.

           10.     ii.   Wilhelmina Broman #3221 född 25.9.1823.

                    iii.  Johan Gustaf Broman #3222, född 18.6.1828 i Nummis.

 

 

Åttonde generationen

 

9.  Eva Stina (Christina) Berghäll #59, född 25.08.1802 i Vichtis, död 09.06.1854 i Helsingfors.

 

     Hon gifte sig med Gustav Gabrielsson Gardberg #58, gifta 29.12.1823 i Vichtis, född 06.11.1799 i Helsingfors (son till Gabriel Johansson Gardberg #60 och Maria Kristina Bergman #61),  Garvare, logarvarålderman, död 08.10.1876 i Sjundeå.  Verkade som garvare i Helsingfors och Ekenäs. Var garvarämbetets ålderman, dvs logarvarålderman.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Gustava Gardberg #288, född 05.02.1826 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Winberg #294, Kapten.

 

                    ii.   Gustaf Ferdinand* Gardberg #289, född 26.11.1827 i Helsingfors, Student, död 1857.

                    iii.  Maria Christina Gardberg #290, född 11.05.1830 i Helsingfors.

                    iv.   Carolina Wilhelmina* Gardberg #291, född 09.02.1832 i Helsingfors, död efter 1890.

 

                             Hon gifte sig med Fredrik Arvid Wikberg #295, gifta 27.3.1860, född 31.10.1832, Pastor, död 18.12.1890.  Han var en anspråkslös, flitig och arbetsam pastor i Herrens tjänst, som sörjdes närmast av maka, född Gardberg, famt fyra barn.

 

           11.     v.    Anton Gabriel Gardberg #93 född 26.12.1834.

           12.     vi.   Karl Edvard Gardberg #56 född 13.03.1837.

                    vii. Edla Sofia Gardberg #292, född 17.07.1839 i Helsingfors.

                    viii.       Amanda Matilda* Gardberg #293, född 22.02.1841 i Helsingfors.

 

10.  Wilhelmina Broman #3221, född 25.9.1823 i Nummis.

 

       Hon gifte sig med Frans Constantin Ingman #3223, gifta 29.12.1846 i Nummis, född 11.6.1824 i Suomusjärvi.  Garvargesällson. Jobbat b la som färgarlärjunge på Åviks glasfabrik i Mäntsälä by  i Nummis. Sedermera verkade han som provianttorppare på Mössö gård i Huhti by i Nummis.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Constantin Ingman #3224, född 7.10.1847 i Nummis.

                    ii.   Constantia Vilhelmina Ingman #3225, född 19.12.1849 i Pertteli.

 

 

Nionde generationen

 

11.  Anton Gabriel Gardberg #93, född 26.12.1834 i Helsingfors, Garvarmästare, fabrikör, död 1920 i Ekenäs.  Han var ägare till ett stort garveri i Ekenäs. Han blev garvarmästare 1861 och fabrikör 1863. Den kända ekenäspolisen "Dido", dvs Viktor Selenius, som var född i Pojo, flyttade i sina unga år till Ekenäs och började där som lärling hos garvarmästaren A.G. Gardberg. Som känt valde han dock sedermera polisyrket som sin huvudsyssla. Kanske denna tidiga kontakt mellan Dido och garveriet är ursprunget till sägnen om att då ekenäspolisen fick problem med att hålla ordningen i staden kallades de kraftfulla gesällerna från gardberska garveriet till stadens undsättning för att återställa ordningen.

 

       Han gifte sig med Maria Serafina (Sofia) Olin #94, gifta 13.07.1865 i Ekenäs, född 06.04.1839 i Vichtis (dotter till Gustaf Fredrik Olin #265 och Johanna Maria (Margareta) Gardberg #263),  död 1912.  Hon gifte sig med sin mors småkusin Anton Gabriel.

 

                             Barn:

                    i.     Hilma Maria Gardberg #95, född 05.06.1867 i Ekenäs, Musiklärarinna, död 23.02.1959.

                    ii.   Karl Anton Gardberg #283, född 1868, Vicehäradshövding på tullverket, död 1951.

                    iii.  Artur Gardberg #284, född 1870, Affärsman.

           13.     iv.   Otto Richard* Gardberg #96 född 04.01.1872.

           14.     v.    Aina Sofia Gardberg #285 född 12.08.1874.

                    vi.   Bertha Beata Wilhelmina Gardberg #97, född 13.02.1877 i Ekenäs, Bankkassör, död 1960.

           15.     vii. Axel Werner Gardberg #98 född 10.12.1878.

                    viii.       Elin Gardberg #286, född 1880, död 1882.

                    ix.   Georg Mikael Gardberg #99, född 14.11.1883 i Ekenäs, Godsägare i Tenala, affärsman, död 16.05.1960.

 

12.  Karl Edvard Gardberg #56, född 13.03.1837 i Helsingfors, Kofferdikapten, död 10.07.1899 i Ekenäs.  Elev i Helsingfors trivialskola. Verkade sedermera bl a som sjökapten på ångskonaren "Aino af Ekenäs". År 1872 fick han burskap, dvs laglig rätt till yrkesutövning, som borgare i Ekenäs.  Ångskonertskeppet "Aino" byggdes 1873 på Kärknäs varv i Sagu av skeppsbyggaren J Vigelius. Under många år efter 1882 var detta "Ångskepp" Ekenäs stads enda djuphavsseglare av betydelse. Skeppet "Aino" ägdes till  66% av Ekenäsbor, bland dem garvarmästaren Gardberg, och seglade mest till England och Spanien.

 

       Han gifte sig med Amanda Sofia Lindgren #57, gifta 17.08.1866 i Vichtis, född 02.09.1846 i Vichtis (dotter till Anders (Andreas) Elias Lindgren #320 och Johanna Eleonna (Eleonora) Forsström #321),  död 23.01.1916 i Pojo.

 

                             Barn:

                    i.     Elise (Lisi) Augusta Gardberg #78, född 1867 i Atlantiska oceanen, död 03.09.1901 i Pojo.

                    ii.   Karl Johan (John) Elias Gardberg #79, född 18.01.1869, Sjökapten, död 06.03.1899 i Sète, Frankrike.  Han genomgick styrmanskurs 1890 och var kapten bl a på skeppet Aino år 1895, dvs det sista året innan skeppet sådes till Åland. Det sägs att stora folkmassor med stadens borgmästare i spetsen deltog i hans begravning i Séte, Frankrike. Han var hyllad av staden av okänd orsak.

           16.     iii.  Hugo Edvard Gardberg #80 född 1870.

                    iv.   Johanna (Hanna) Amanda Gardberg #81, född 06.11.1871, död 1929.

           17.     v.    Anton Rudolf* Gardberg #54 född 05.11.1873.

                    vi.   Alma Maria Gardberg #82, född 04.05.1875 i Ekenäs, död 1880 i Ekenäs.

                    vii. Knut Oskar* Gardberg #83, född 04.09.1877 i Ekenäs, Sjökapten, död 16.08.1915 i Helsingfors.  Kapten bl a på ångfartyget Capella.

 

                             Han gifte sig med Gurli Maria Westerlund #90, född 17.10.1881 i Lappvik, Sjuksköterska.

 

                    viii.       Paul Wilhelm Gardberg #84, född 24.04.1879 i Ekenäs, död 15.05.1879 i Ekenäs.

                    ix.   Aino Alma Sofia Gardberg #85, född 15.08.1881 i Ekenäs, Folkskolelärare, död 30.08.1950 i Pojo.

           18.     x.    Ellen Helmi* Gardberg #86 född 16.07.1883.

                    xi.   Anna Maria Gardberg #87, född 01.09.1885 i Ekenäs, Apotekare, död 1945 i Ingå.

           19.     xii. Katri (Kaisu) Linnea Gardberg #88 född 26.11.1887.

                    xiii.       Eva Margareta Gardberg #89, född 27.01.1889 i Ekenäs, Handarbetslärarinna, död 1965 i Pojo.

 

 

Tionde generationen

 

13.  Otto Richard* Gardberg #96, född 04.01.1872 i Ekenäs, Filosofie magister, medicine licentiat, överläkare, död 12.06.1930 i Ekenäs.  Han tog filosofie magister examen 1897 och medicine licentiat examen 1903. Han verkade som Ekenäs första stadsläkare och var också Ekenäs sinnessjukhus första överläkare. Bodde och hade mottagning i det vackra trähuset, villa Ormnäs, i Ekenäs.

 

       Han gifte sig med Sally Johanna Aschan #101, gifta 10.10.1901, född 01.05.1874 (dotter till Carl Wilhelm Aschan #766 och Clara Johanna (Jenny) Hjorth #767),  död 17.02.1958.

 

                             Barn:

                    i.     Karin Johanna Maria Gardberg #102, född 01.08.1904 i Ekenäs, död 5.7.2001 i Vasa.  Bosatt i Vasa.

 

                             Hon gifte sig med Nils Gösta Bergroth #696, gifta 20.10.1926, född 16.05.1894 i Tammerfors (son till Ernst Evald Bergroth #697 och Eva Elisabeth Sucksdorff #698),  Medicine licentiat, chefsläkare, död 24.12.1983 i Vasa.  Han verkade som chefsläkare vid Svenska Österbottens Distriktssinnessjukhus och var specialist i nerv- och sinnesjukdomar. Medicine licentiatexamen år 1926.

 

                    ii.   Elsa Maria Johanna Gardberg #103, född 15.12.1906 i Ekenäs, Sjuksköterska.  Bosatt i Uppsala (Gottsunda), Sverige.

 

                             Hon gifte sig med (1) Henrik Valentin Hagman #107, gifta 18.02.1933, skilda 1957, född 25.06.1892 i Kivinebb (son till Herman Almus Hagman #729 och Elisabet Mendelsohn #730),  Forstmästare i Ekenäs, död 27.01.1965.  Blev forstmästare 1917.

                             Hon gifte sig med (2) Arne Sundqvist #731, Fabriksarbetare, död 1966 i Jakobstad.  Anställd som fabriksarbetare vid Strengbergs fabrik i Jakobstad.

 

                    iii.  Karl Nils Otto Gardberg #104, född 24.07.1908 i Ekenäs, Verkställande direktör, hamnchef, död 03.12.2005 i Mariehamn.  Han var bl a brandchef i Virkby, hamnchef i Pojo, inköpschef vid Lojo Kalkverk Ab i Virkby och från 60-talet VD för LK Shipping och Ingå hamn i Ingå. Bosatt sedermera på Åland.

 

                             Han gifte sig med (1) Ruth Mildred Weckström #108, gifta 04.06.1938, född 04.06.1915, död 1973.

                             Han gifte sig med (2) Ann-Christin Gylling #2880.

 

                    iv.   Sally Magdalena Gardberg #105, född 21.08.1910 i Ekenäs, Farmaceut.  Bosatt i Helsingfors som ogift.

                    v.    Bertel Richard Gardberg #106, född 24.08.1916 i Ekenäs, Silversmed, akademiker, död 23.3.2007 i Pojo.  Han verkade som konstindustriell formgivare i Pojo där han låtit uppföra sin ateljé och upprustat ett gammalt soldattorp från 1500-talet till sitt hem. Han var upptäckt och uppbackad som ung konstnär av mecenaten Maire Gullicshen. Han kan karakteriseras som en framsynt silversmed och skicklig stensmidare. Han har erhållit många nationella och internationella utmärkelser, bl a Medals at the Milan Trennial 1954, 1957, 1960, Lunning Prize 1961, Pro Finlandia 1961, Finnish State Award 1975, Prince Eugen Medal 1991 och Artium Cultor Medal 1991. Anställd bl a som konstnärlig chef i Irland på Kilkenny Design Workshop 1966-68 och i Dublin (Rionor) 1968-71.

 

                             Han gifte sig med (1) Ulla Torhild Westin #109, gifta 1942, skilda 1950, född 18.04.1920 i Helsingfors (dotter till Adolf Westin #759 och Hildur Lindström #760).

                             Han gifte sig med (2) Anne-Charlotte Saurén #761, gifta 1962, född 24.02.1933 i Helsingfors (dotter till William Constatin Saurén #762 och Greta Mariette Bengtsson #763),  Formgivare.

 

14.  Aina Sofia Gardberg #285, född 12.08.1874 i Ekenäs, död 14.08.1950 i Helsingfors, begravd i Ekenäs.  Sommaren 1887 besöktes Ekenäs av den ryske tsaren, Alexander III, med medfölje. Tsaren och hans ressällskap bodde på den kejserliga jakten Zarewna på vars däck unga flickan Anna fick bestiga, tillsammans med fru Lönnbeck och några andra smålickor, för att överräcka blombuketter till Hennes Majestät Kejsarinnan.

 

       Hon gifte sig med Per Ivar August Aschan #287, gifta 1894, född 22.08.1872 i Ekenäs (son till Axel Adolf Aschan #479 och Eva Augusta Kopparström #480),  Agronom, filosofie magister, död 20.05.1927 i Helsingfors, begravd i Ekenäs.  Agronomexamen från Mustiala 1892, studerat jordbruk i Danmark och Sverige. Ägde och förvaltade Gullö gård i Ekenäs sedan 1892. Tillhörde Svenska Folkpartiet. Utvisad ur landet av Bobrikoff 1904-06.

 

                             Barn:

                    i.     Per Erik Anton Aschan #296, född 14.09.1896 i Ekenäs, Medicine och kirurgie doktor, professor, död 09.02.1976 i Esbo.

 

                             Han gifte sig med (1) Toni Katarina Grönlund #298, gifta 26.11.1920, född 13.01.1896 i Uleåborg (dotter till Hugo Gideon Grönlund #645 och Saima Sofia Liljeqvist #646),  Tandläkare.  Frånskild.

                             Han gifte sig med (2) Ebba Julie Aline Witting #299, gifta 1946, född 01.09.1917 (dotter till Rolf Johan Witting #647 och Ellen Juilie Elise Neovius #648).

 

                    ii.   Hedvig Milena (Lena) Maria Aschan #297, född 05.06.1899 i Ekenäs, Musiker, död 30.06.1972 i Ekenäs.  Bedrev musikstudier och undervisade i violinspel. Hon var medlem av Helsingfors stadsorkester.

 

15.  Axel Werner Gardberg #98, född 10.12.1878 i Ekenäs, Diplomingenjör, professor, fabriksledare, död 22.05.1964.  Bedrev studier i England (2,5 år) och i Tyskland (1 år). Företog talrika studieresor till Tyskland, England, Belgien och Sverige. Ingenjör 1902. Ingenjör vid Vasa bomullsspinneri 1906-09. Professor i mekanisk teknologi vid Tekniska högskolan i Helsingfors 1911-17, teknisk ledare vid De förenade yllefabrikerna 1917-18, teknisk direktör och fr o m 1920 chef för Finlayson-Forssa Ab.  Han var stor vän av fotboll och under sin Englandsvistelse blev speciellt Manchester United hans stora favoritlag. Sedermera (1905) introducerade han, tillsammans med två andra samtida, fotbollsspelet i Vasa. Dessa tre fotbollspionärer var också initiativtagare till grundandet av idrottsföreningen Allmänna Idrottskommittén (AIK) i Vasa.

 

       Han gifte sig med Elin (Ea) Arppe #114, gifta 04.10.1916, född 30.12.1891 (dotter till Klas Ludvig Arppe #1489 och Charlotte (Lotten) Elise Mathilde von Fieandt #1490),  död 26.10.1981.

 

                             Barn:

                    i.     Klas-Erik Gabriel Gardberg #115, född 18.07.1918 i Helsingfors, Diplomingenjör, diplomekonom.

 

                             Han gifte sig med Anita Thilén #305, född 26.01.1920.

 

                    ii.   Elna Maria Charlotta Gardberg #116, född 30.08.1921 i Helsingfors, Diplomekonom.

 

                             Hon gifte sig med Lars Stensson Samuel Werner von Troil #117, gifta 22.10.1949, född 18.08.1923 i Helsingfors, Agronomie- och agroforstkandidat, friherre, död 13.03.1993 i Madrid, Spanien.  Adlig ätt nr 24.

 

16.  Hugo Edvard Gardberg #80, född 1870 i Vichtis, Köpman i Åbo, död 1921 i St Marie.

 

       Han gifte sig med Alina (Alli) Karolina Hedenström #100, gifta 02.07.1892, född 18.04.1874 i St Marie, död 17.11.1950 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Edvard Lennart Gardberg #122, född 19.2.1893, Affärsman i Helsingfors, död 23.11.1947 i Helsingfors.  Levde 1920 i Bronx, New York.

 

                             Han gifte sig med (1) Olga Alina Pekkala #125, gifta 1915, skilda 1926, född ca 1895.

                             Han gifte sig med (2) Eva Sofia Wickberg #126, gifta 1926, skilda 1940.  Gick i Svenska samskolan i Tammerfors1941-43. Anställd sedermera som spårvagnskonduktör i Helsingfors.

                             Han gifte sig med (3) Maria Ertl #127, gifta 24.01.1941, född 26.11.1906, död 9.12.1979 i Helsingfors.

 

                    ii.   Rolf Wilhelm Gardberg #123, född 06.04.1894, Direktör på byggfirma, död 19.06.1957 i USA.  Innehavare av byggnadsfirma i New York.

 

                             Han gifte sig med Matilda Keturi #130, gifta 15.05.1915, född 19.03.1893.

 

                    iii.  Margit Gardberg #124, född 21.06.1895, Huvudbokförare på Finlands resebyrå.

 

                             Hon gifte sig med Claes William Granlund #137, gifta 16.12.1924, född 1897 i Helsingfors, Resebyråtjänsteman, död 1938 i Helsingfors.

 

17.  Anton Rudolf* Gardberg #54, född 05.11.1873 i Ekenäs, Köpman, industriidkare, VD, död 20.07.1932.  Han grundade bl a chokladfabriken Oy Hellas Ab där han verkade som dess verkställande direktör.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (III).

 

       Han gifte sig med Anna Nordlin #55, gifta 20.06.1897 i Åbo, född 10.05.1876 i Åbo (dotter till Gustaf Reinhold Nordlin #322 och Selma Paulina Pettersson #323),  Hemmafru, död 27.04.1949 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Carl-Rudolf Gardberg #138, född 09.09.1898 i Åbo, Filosofie doktor, professor h c, död 05.10.1972 i Åbo.  Han verkade bl a som överbibliotekarie vid Åbo Akademi.

 

                             Han gifte sig med Brita Victoria Helena von Willebrand #144, gifta 13.06.1925 i Åbo, född 31.07.1897 i Åbo (dotter till Reinhold Alexander von Willebrand #384 och Bertha Matilda Hoffstedt #385),  död 25.06.1986.  Adlig ätt nr 119.

 

                    ii.   John Rudolf Gardberg #139, född 13.11.1899 i Åbo, Filosofie doktor, docent, rektor, död 1974.  Han verkade som folklivsforskare vid Åbo Akademi och var sedermera rektor för Karis-Billnäs samskola. Hans son, arkitekt Sverker Gardberg, har skrivit om sin fader bl a följande: "John Gardberg ritade och byggde sitt hus i Karis år 1937 så att han kunde övervaka skolgården från sitt skrivbord. Vid det bordet utvecklade han den lilla mellanskolan till ett stort gymnasium, satte igång Karis arbetarinstitut, skrev böcker om byggdens historia, förberedde sina docentföreläsningar och tog initiativ till ortens krematorium."

 

                             Han gifte sig med Göta Maria Olsoni #150, gifta 12.02.1924 i Åbo, född 15.06.1900 i Helsingfors (dotter till Ismael Filip Olsoni #388 och Tyra Sofia Nordqvist #389),  död 1977.

 

                    iii.  Gustav Rudolf Gardberg #49, född 03.02.1901 i Åbo, Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetsgriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

 

                             Han gifte sig med Gunvor Lydia Helena Serenius #50, gifta 23.05.1925 i Helsingfors, född 12.09.1901 i Helsingfors (dotter till Torsten Einar Serenius #392 och Lydia Maria Forsman #393),  Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

                    iv.   Wilhelm Rudolf Gardberg #328, född 14.02.1902 i Åbo, död 31.01.1905 i Åbo.

                    v.    Anna Margareta Gardberg #329, född 31.01.1903 i Åbo, död 27.05.1904 i Åbo.

                    vi.   Ingeborg Gardberg #140, född 05.01.1904 i Åbo, Hemmafru, död 22.03.1996 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Anders Henrik* Kurtén #154, gifta 08.09.1928 i St Marie, född 31.10.1903 i Vasa, Diplomingenjör, verkställande direktör, död 21.10.1999 i Åbo.  Verkade som verkställande direktör för Västra-Finlands Kraft Ab och Kolsi Oy i Harjavalta. Segling, skidning och gymnastik som hobby.

 

                    vii. Eric (Ecki) Rudolf Gardberg #141, född 01.02.1905 i Åbo, Agrolog, konstnär, publicist, död 22.04.1969 i Borgå.  Efter studierna vid Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1924, studerade han 1925-1929 keramik vid Centralhögskolan för konstflit (Ateneum) i Helsingfors och innehade därefter en konstindustriell ateljé. 1939-1945 verkade han som förlagstjänsteman. Under kriget stred han vid fronten med maskingevär som vapen. Efter kriget publicerade han bl.a. minnesskriften ErP18 från vinterkriget och blev senare befordrad till löjtnant. Han gjorde många radioprogram och arbetade som frilans journalist med barnsagor, lantbruks- och trädgårdsämnen som specialitet. Han medarbetade också i Hbl och kåserade under signaturen Jerker om blommor och kryddor med självtecknade illustrationer. Han spelade piano på gehör och målade en mängd akvareller.

 

                             Han gifte sig med (1) Eva Aline Wichmann #155, gifta 14.06.1930 i Helsingfors, skilda 1934, född 28.03.1908 i Helsingfors (dotter till Karl Theodor Wichmann #394 och Agnes Augusta Frosterus #395),  Författarinna.

                             Han gifte sig med (2) Brita Gorschelnik #156, gifta 16.10.1943 i Helsingfors, (skilda) född 15.12.1908 i Kivinebb (dotter till Carl Hjalmar Gorschelnik #397 och Dagmar Amalia Andstén #398),  död 24.01.1968 i Helsingfors.

 

                    viii.       Bertel Rudolf Gardberg #142, född 21.11.1907 i Åbo, Teknisk direktör, död 1976.  Verkade som teknisk direktör vid chokladfabriken Oy Hellas Ab, sedermera Huhtamäki-koncernen. Han var också (fr o m 1936) teknisk ledare för brödfabriken Ipnos, som grundats av Arthur Vilén, en farbor till Alfred Wilén som var med på ett hörn då Hellas grundades. Bertel var upphovsman bl a till receptet för den populära chokladkaramellen "Budapest" som Hellas producerar än i dag, om ock något modifierat. Segling var hans stora hobby.

 

                             Han gifte sig med Else Agneta Widnäs #158, gifta 17.09.1932 i Åbo, född 30.05.1908 i Bjärnå (dotter till Axel Theodor Widnäs #400 och Agnes Törnebohm #401),  Barnavårdarinna, död 1.9.2005 i Åbo.

 

                    ix.   Paul (Palle) Rudolf Gardberg #143, född 11.04.1909 i Åbo, Musiker, rederitjänsteman, död 13.01.1985 i Mariehamn, Åland.  Han var medlem av stadsorkestern i Mariehamn, Åland. Han hade också en egen orkester vid namn Gardbergs kapell, där han spelade kontrabas och cello. Det berättas att han under sina sista år var nästan helt döv, men spelade ändå, vilket ingen förstod hur det gick till.

 

                             Han gifte sig med Ebba Alice Lisa* Jansson #162, gifta 20.04.1941 i Åland Mariehamn, född 26.07.1916 i Åland Saltvik (dotter till Johan Albert Jansson #406 och Alise Theodorinda Eriksson #407).   Bosatt på Åland i Mariehamn.

 

18.  Ellen Helmi* Gardberg #86, född 16.07.1883 i Ekenäs, död 27.02.1953 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Alfred Alexej (Appe) Wilén #91, gifta 11.10.1902 i Ekenäs, född 11.09.1880 i Åbo (son till Alfred Wilhelm Wilén #1580 och Olga Maria Krjukoff (Krukov) #1581),  Direktör, död 28.06.1956 i Helsingfors.  Han gick åtta klasser i Åbo Svenska Samskola. Delägare i en agenturaffär som ändrade namn till Gardberg & Co. Chokladfabriken Hellas Ab grundades sedermera av Rudolf Gardberg och nämnda agenturaffär Gardberg & Co. År 1905 startade han en egen agenturaffär (Alfr. Wilén), som han sedan innehade till 1923, då han utsågs till biträdande direktör i Lojo Kalkverks Ab. Han avgick därifrån 1933 då han startade Oy Triola Ab (kemisk tvättinrättning), vars verkställande direktör han var till sin död. Samma år grundade han även agenturfirman A Wilén som 1947 namnändrades till A Wilén & Son. Under sin tidigare verksamhet i Åbo var han en kort tid verkställande direktör i A B Nordfors Spritfabrik Ab. Han var flera år medlem av styrelsen för Byggnadsämnesindustrins Arbetsgivarförbund och Cementproducenternas i Finland förening samt Arbetsgivarnas i Finland centralförbund. Segling, jakt och frimureri var hans hobbyn. Tillhörde på sin tid bl a NJKs styrelse. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (X).

 

                             Barn:

                    i.     Fred Wilén #1577, född 04.09.1903 i Åbo, död 27.04.1904 i Åbo.

                    ii.   Kurt Wilén #1578, född 09.03.1905 i Åbo, Direktör, död 07.11.1957 i Helsingfors.  Gick fyra klasser i Sigrid Carpelans förberedande skola i Åbo 1912-15. Flyttade därifrån till Åbo Svenska Lyceum där han gick sex mellanskoleklasser. Avlade merkonomexamen vid Handelsinstitutet i Åbo 1923. Under åren 1924-36 var han anställd vid Jyväskylän Rauta Oy, Systema Ab i Helsingfors, Lämmityslaite Oy, Finska Shell Ab i Helsingfors och Finlands Exportförening i Helsingfors. Han vistades på Systemas Abs bekostnad år 1928 under sex månader i England för att studera kontorsteknik och praktisk försäljningsteknik vid "The Roneo School for Salesmen" i London.  Åren 1936-42 var han anställd som prokurist och försäljningschef på A Viléns Fabriker i Åbo, 1942-45 var han teknisk ledare och direktionsmedlem i  Oy Kope Ab i Nådendal och åren 1945-57 var han anställd på Oy Triola Ab i Helsingfors, de senaste åren som dess verkställande direktör. Han var delägare i Oy Triola Ab och agenturfirman A Wilén & Son. Han har skrivit en lärobok i fläckborttagning och varit mycket aktiv föreningsmänniska. Hans särinstressen var segling och skärgårdsliv samt frimureri och musik. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (VIII).

 

                             Han gifte sig med Maj-Lis Daisy Fager #1586, gifta 03.10.1937 i Åbo, född 20.04.1912 i Helsingfors, Kontorist, bokförare, privatföretagare, död 23.03.1992 i Helsingfors.  Gick i Du Pontska förberedande skola i Helsingfors och gick mellanskola i Helsingfors Svenska Flicklyceum. Studerat vid Svenska Handelsinstitutet i Helsingfors. Anställd som kontorist vid Finlands Sågförening rf 1927-30, hemmafru 1937-55, bokförare vid Oy Triola Ab 1955-57. Vid makens frånfälle 1957 övertog hon ledningen av företagen A Wilén & Son och Oy Triola Ab. År 1960 såldes Oy Triola Ab och hon koncentrerade sig på agenturföretaget A Wilén & Son i vin- och spritbranschen, som hon förtjänstfullt utvecklade och ledde till sin pensionering 1977.

 

                    iii.  Ruth Wilén #1579, född 22.03.1906 i Åbo, Mannekäng, guide, modist, död 11.02.1984 i Paris, Frankrike.  Efter skilsmässan från det andra äktenskapet begav hon sig till Berlin 1936, där hon deltog i filminspelningar. Därefter bosatte hon sig i Paris och verkade där som mannekäng bl a hos Dior. Efter kriget arbetade hon som guide för amerikanska damer på besök i Paris. På senare år upptog hon modistyrket och gjorde praktfulla fönsterdekorationer åt olika modehus. Det finns en släktutredning från 1936 där man konstatera, att Ruth (Wilén) Saurén icke är av judisk börd.

 

                             Hon gifte sig med (1) Ragnar Hartwall #1584, gifta 23.12.1925 i Åbo, skilda 24.5.1929, född 16.7.1899 i Willmanstrand, Regissör och filmscenarioförfattare, reklamchef.  Han var med i Akademiska sångföreningen som dess viceordförande.

                             Hon gifte sig med (2) Gösta Saurén #1585, gifta 1929, (skilda) född 31.07.1890 i Helsingfors, Affärsman, fotograf, död 19.02.1974.  Student från Nya Svenska Läroverket 1911. I yngre år verkade han med varierande framgåg som affärsman, fr o m 1935 fungerade han som fotograf och innehade en ateljé på Fabiansgatan.

 

19.  Katri (Kaisu) Linnea Gardberg #88, född 26.11.1887 i Ekenäs, död 1961.

 

       Hon gifte sig med Arvid Henrik Reinhold Piha #92, gifta 1913, född 28.12.1888 i Storkyro, Stationsinspektör.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Piha #1560, död 1988.

 

 

                    ii.   Else Piha #1561, död 1995.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Ollikainen #1567, gifta i Storkyrå.

 

                    iii.  Karin Piha #1562, Farmaceut, död 1986.  Hennes man lyckades under kriget rädda sig från en ö i Finska viken genom att simma i land. Hon konditionerade i tiderna hos "moster Anna" på Ingå apotek.

                    iv.   Marita Piha #1549, död 1988.

 

                             Hon gifte sig med Paul Ernst Hertell #1550, gifta 1940, skilda 1956, född 16.05.1899, död 12.4.1962.  Hans andra giftermål (med Marita Piha) upplöstes 1956.

 

                    v.    Arne Piha #1555, död ca 1995.  Bosatt i Åbo. Rullstolsbunden.

 

                             Han gifte sig med Stina #1556.

 

 

 

 

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>