*************
Släkten NORDLIN (NORLIN, NORRLIN) *************
Uppdaterad 29.10.2009

 

 
Första generationen

1.  Elias Norlin #436, född 1764 i Sverige, Trädgårdsmästare på Åminne.  Släkten Nordlins (tidigare Norlin och även Norrlin) stamfader i Finland, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han kom i oktober 1804 som änkling till Åminne gods i Halikko (Finland) från Stockholm. Han var kallad till trädgårdsmästare på Åminne av Gustav Mauritz Armfelt, som då ägde Åminne gods och var vid den tiden Sveriges minister i Wien. Alla tre söner valde herrgårdsträdgårdsmästarens yrke. Hans tre fullvuxna söner stannade kvar i Finland och förde släkten vidare. Släktens tidigare härstamning kan sökas i Sverige och det synes sannolikt att släktnamnet bildats efter någon av de talrika orterna Nora eller Nor i Sverige. Namnformen Nordlin (tidigare Norlin) togs i bruk av stamfader Elias Norlins sonssöner Karl Adolf (född 19.6.1834) och Gustav Reinhold (född 17.12.1835).

 

     Han gifte sig med (1) Margareta Edberg #1853, gifta 14.02.1788 i Adolf Fredrik, Sverige.

 

                             Barn:

           2.       i.     Karl Fredrik Norlin #1854 född 1790.

           3.       ii.   Elias Norlin #438 född 1793.

           4.       iii.  Erik Gustav Norlin #439 född 1795.

 

     Han gifte sig med (2) Helena Enbom #437, gifta 06.12.1804 i Halikko, Husjungfru på Viurila gods.

 

                             Barn:

                    iv.   Magnus Wilhelm Norlin #440, född 29.09.1807 i Halikko Åminne, död 13.01.1810 i Halikko Åminne.

 

 

Andra generationen

 

2.  Karl Fredrik Norlin #1854, född 1790 i Sverige, Trädgårdsmästare på Åminne, död 27.07.1848 i Halikko Åminne.  Inkom med fadern från Stockholm till Halikko 1804.  Vistades i St. Petersburg, varifrån han återkom till Halikko 1814. Verkade först som trädgårdsdräng och sedermera som trädgårdsmästare på Åminne gård i Halikko.

 

     Partner Anna Stina Eriksdotter #3158.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Fredrik Norlin #3159, född 24.6.1815 i Åminne.

                    ii.   Gustava Charlotta Norlin #3160, född 24.6.1815 i Åminne.

 

     Han gifte sig med (2) Charlotta Lundman #1852, gifta 18.02.1816 i Halikko, född 08.04.1782 i Åbo, död 01.02.1830 i Halikko Åminne.  Vid sitt gifte med Karl Fedrik var hon trädgårdsmästare-änka.

 

                             Barn:

                    iii.  Karolina Charlotta Norlin #441, född 13.12.1816 i Halikko Åminne.  Tjänstgjorde hos generalmajor Johannes Wulffert i Helsingfors. Flyttade till St Petersburg 1842.

                    iv.   Henrika Sofia Norlin #442, född 21.03.1819 i Halikko Åminne, död 15.11.1822 i Halikko Åminne.

                    v.    Sofia Wilhelmina Norlin #443, född 20.05.1823 i Halikko Åminne, Handlande, död 05.12.1847 i Helsingfors.  Tjänstgjorde hos handlande Henrik Wilhelm Fischer i Helsingfors. Vistades hos farbrodern Elias i Helsinge Mejlans.

                    vi.   Johanna Mathilda Norlin #444, född 28.03.1826 i Halikko Åminne.  Flyttade till Tenala 1842 och bosatta sig därefter i Åbo.

 

     Han gifte sig med (3) Maria Ulrika Malm #325, gifta 23.09.1830 i Halikko, född 10.11.1790 i Kisko, Hushållerska på Åminne, död 02.12.1859 i Halikko Åminne.

 

                             Barn:

                    vii. Maria Ulrika Norlin #445, född 08.04.1831 i Halikko Åminne.  Besökte spinnskola i Viurila. Flyttade  till Åbo 1854.

 

                             Hon gifte sig med Adolf Gröndahl #448, gifta 03.05.1857 i Åbo, född 19.11.1831 i Karuna, Stadsvakt, smed, fabriksarbetare, död 1868 i Åbo.

 

           5.       viii.       Karl Adolf Nordlin #446 född 19.06.1834.

           6.       ix.   Gustaf Reinhold Nordlin #322 född 17.12.1835.

                    x.    Eleonora Norlin #447, född 28.04.1839 i Halikko Åminne, död 21.01.1915 i Åbo.  Besökte spinnskola i Viurila. Flyttade till Åbo 1860.

 

                             Hon gifte sig med Viktor August Gustafsson #449, gifta 20.11.1864 i Åbo, född 15.09.1831 i Nagu, Skeppare, död 16.06.1876 i Åbo.

 

3.  Elias Norlin #438, född 1793 i Sverige, Trädgårdsmästare, död 26.11.1846 i Helsinge.  Skomakarlärling, vistades i Uskela och St Bertils. Trädgårdsmästare på Brinkhall i Kakskerta 1815-16, Kankas i Masku 1817-23, Hongola i Urjala 1824-25, Fiskars bruk i Pojo 1825-30, Mejlans i Helsinge 1830-35, i Helsingfors (Sörnäs) och i Esbo 1836-38, Königstedt i Helsinge 1838-40 och Viksberg i Helsinge Gumtäkt 1841-46. Var enögd.

 

     Han gifte sig med (1) Maria Kristina Järnberg #504, gifta 21.10.1817 i Masku, född 19.01.1797 i Masku (dotter till Henrik Järnberg #505 och Sara Jakobsdotter #506),  död 03.09.1835 i Helsinge.

 

                             Barn:

                    i.     Sophia Wilhelmina Norlin #3162, född 1.7.1818 i Masku.

                    ii.   Gustav Wilhelm Norlin #510, född 31.05.1820 i Masku, död 12.02.1821 i Masku.

                    iii.  Elias Norlin #511, född 31.12.1821 i Masku, död 09.12.1891 i Helsinge.  Placerades rotfattig på Baggböle roten no. 1. Var halt.

                    iv.   Gustav Robert Norlin #512, född 08.04.1824 i Urjala.  Försvinner, sannolikt död som barn.

                    v.    Emilie Kristina Norlin #513, född 21.09.1826 i Pojo.  Flyttade till Helsingfors 1856.

           7.       vi.   Wilhelm Norlin #514 född 20.12.1829.

 

     Han gifte sig med (2) Eva Kristina Malm #507, gifta 13.08.1836 i Helsingfors, född 11.09.1800 i Sjundeå (dotter till Matts Malm #508 och Anna Henriksdotter #509),  död 23.03.1862 i Helsinge.  Arne Ekman framför i sin utredning över släkten Nordlin att sonen Henrik  Viktor (#534) sannolikt var son till Elias Norlin (#438)och Eva Kristina Malm (#507).

 

                             Barn:

                    vii. Henrik Viktor Norlin #534, född 28.12.1840 i Helsinge, Dräng, betjänt, värdshusidkare, död 23.12.1900.  Henrik Viktor hörde sannolikt till släkten Norlin, måhända var han en son till Elias Norlin (f 1793). Han tjänade i alla fall som dräng på Mårtensby Guss 1856, Malm Pers 1857, Vikberg 1858-60, betjänt på Tomtbacka säteri 1860, värdshusidkare i Helsingfors. Adopterad dotter: Ingeborg Albertina Matilda, f ödd 22.9.1863 i Stockholm, död 2.10.1945 i Helsingfors. Dottern gift 16.12.1899 i Helsingfors med agronomen Uno Grape, född 19.2.1864 i Torneå. Dottern och maken båda bosatta i Saltvik på Åland.

 

                             Han gifte sig med Amalia Wilhelmina Lindqvist #535, gifta 22.03.1864 i Helsingfors, född 22.06.1840 i Eskilstuna, Sverige (dotter till Lorentz Lindqvist #536 och Sofia Amalia Westerling #537),  död 25.09.1901 i Helsingfors.  Adopterad dotter: Ingeborg Albertina Matilda, f ödd 22.9.1863 i Stockholm, död 2.10.1945 i Helsingfors. Dottern gift 16.12.1899 i Helsingfors med agronomen Uno Grape, född 19.2.1864 i Torneå. Båda bosatta i Saltvik på Åland.

 

4.  Erik Gustav Norlin #439, född 1795 i Sverige, Trädgårdsmästare på Svartå, död 15.07.1854 i Svartå.  Inkom med fadern från Stockholm till Halikko 1804. Flyttade 1815 till Svartå och verkade där som trädgårdsmästare.

 

     Han gifte sig med Eva Lovisa (Sofia?) Lindström #521, gifta 01.09.1816 i Svartå, född 19.09.1792 i Svartå (dotter till Anders Lindström #522 och Katarina Westerman #523),  död 23.03.1868 i Svartå.

 

                             Barn:

           8.       i.     Gustav Berndt Norlin #524 född 08.05.1817.

                    ii.   Karl Anton Norlin #525, född 04.03.1821 i Svartå, död 10.03.1821 i Svartå.

                    iii.  Sofia Wilhelmina Norlin #526, född 07.12.1823 i Svartå, död 07.09.1861 i Svartå.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johan Saxén #528, gifta 10.12.1854 i Svartå, född 20.03.1829 i Uskela, Trädgårdsmästare, död 31.05.1868.  Han gifte sig 29.6.1862 med Eleonora Gustava Warelius.

 

                    iv.   Charlotte Emelie Norlin #527, född 08.07.1826 i Svartå.

 

                             Hon gifte sig med (1) Gustav Herman Grönholm #530, gifta 09.04.1849 i Svartå, född 12.07.1824, Bruksbokhållare, död 09.10.1849 i Helsingfors.

                             Hon gifte sig med (2) Fredrik Mauritz Lindqvist #531, gifta 25.09.1853, Snickare.

 

 

Tredje generationen

 

5.  Karl Adolf Nordlin #446, född 19.06.1834 i Halikko Åminne, Kofferdiskeppare, död 06.03.1880 i Åbo.  Flyttade till Åbo och tjänstgjorde där hos urmakarmästaren Adolf Wilhelm Ahlstrand. Betyg till sjöss 2.9.1850. Avseglade 1851 med skeppet "Atka" till Valparaiso, Petropavlovsk,  Sitka, Wousong, Anger och St Helena. Seglade därefter på holländska och amerikanska fartyg mellan Ostindien, Kina, Nord- och Sydamerika 1854-64. Styrman på briggen "Olga" 1865. Bedrev studier vid navigationsskolan i Åbo 1865-66, östersjöskeppare-examen 1866. Förhyrd styrman å ångfartyget "Hangö" 1875, men medföljde ej.

 

     Han gifte sig med Lovisa Agatha Lindholm #450, gifta 21.01.1865 i Åbo, född 25.03.1844 i Kakskerta (dotter till Henrik Johan Lindholm #451 och Eva Lovisa Danielsdotter #452).   Omgift 4.11.1883 med guldarbetaren Oskar Fritjof Starck, född 20.2.1852 i Åbo.

 

                             Barn:

                    i.     Oneida Lovisa Nordlin #454, född 18.01.1866 i Åbo.  Säges ha varit gift med en ingenjör från Baku och skall ha dött vid en järnvägsolycka.

                    ii.   Karl Rudolf Nordlin #455, född 11.12.1867 i Åbo, död 29.03.1868 i Åbo.

                    iii.  Karl Albert Nordlin #456, född 09.02.1869 i Åbo, död 28.07.1875 i Åbo.

                    iv.   Olivia Ingeborg Nordlin #457, född 06.07.1871 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Ivar Reinhold Wikman #460, gifta 10.06.1906 i Helsingfors, född 18.10.1865 i Bromarv, Tullvaktmästare, handlande.  Hans andra äktenskap.

 

                    v.    Elin Sigrid Nordlin #458, född 27.04.1874 i Åbo.  Fosterdotter hos skorstensfäjaren Henrik Nerius Setzbergs änka Antoinetta Wilhelmina. Flyttade till Helsinge 1890 och vidare till Helsingfors 1893.

           9.       vi.   Karl Oskar Nordlin #459 född 14.06.1879.

 

6.  Gustaf Reinhold Nordlin #322, född 17.12.1835 i Halikko Åminne, Sjökapten, död 15.10.1887 i Björneborg.  Kardmakarelärjung i Åbo 1850. Begav sig till sjöss 1851 med skeppet "Atka" till Valparaiso, Kamtschatka, Sitka, Shanghaj och St Helena. Jungman på skeppet "Ajan" till Honolulu och Sitka, varest skeppet blev uppbringat. Seglade på amerikanska fartyg i valfångst och kustfart, var guldgrävare i Kalifornien 1857-65. Styrman på briggen "Jalo" 1866-67. Bedrev studier vid navigationsskolan i Åbo 1867-68, östersjöskepparexamen 1868. Berättigades av senaten att föra passagerarångfartyg utomskärs i Finska och Bottniska vikarna. Befälhavare på segelfartyget "Velox", kustångfartygen "Wiriä" och "Leimu" samt ångfartyget "Concordia".

 

     Han gifte sig med Selma Paulina Pettersson #323, gifta 20.04.1868 i Åbo, född 24.05.1845 i Åbo (dotter till Matts Pettersson #326 och Anna Caisa (eg Catharina) Michelsdotter #327),  Butiksinnehavare, död 20.12.1928 i Åbo.  Startade i Åbo en kolonial-, frukt- och delikatessaffär 1869, modeaffär 1882, det första kafféet "Wiener-Café" samt ångslupslinje på Åbo-Hirvensalo. Flyttade till Mariehamn 1899 och bedrev där kolonialvaruaffär till 1921. Hon annonserade i lokalpressen med devisen "Allt vad du önskar av glas och porslin får du hos Selma Nordlin". Hon ansågs vara ett stort orginal och en ytterst företagsam kvinna.

 

                             Barn:

                    i.     Paul Reinhold Nordlin #408, född 05.10.1869 i Åbo, död 16.12.1869 i Åbo.

           10.     ii.   Paulina Nordlin #409 född 01.09.1871.

                    iii.  Gustav (Gösta) Wilhelm Nordlin #476, född 26.06.1874 i Åbo, Butiksinnehavare, död 07.03.1912 i Duluth Minnesota, USA.  Emigrerade till USA och bedrev konditori där.

           11.     iv.   Anna Nordlin #55 född 10.05.1876.

           12.     v.    Ingeborg (Inga) Nordlin #410 född 15.03.1878.

           13.     vi.   Erik Rafael Nordlin #411 född 29.12.1879.

                    vii. Johan (John) Edward Nordlin #471, född 12.06.1882 i Åbo, Sjöman, död 30.01.1904 i Kap Horn.  Elev i Åbo svenska reallyceum 1893-98. Till sjöss som skeppsgosse med skeppet "Antonia" 1898, därefter på norska skeppet "Ruby" 1900, brittiska skeppet "Pomona" 1901-02, brittiska barkskeppet "Thetis" 1902-04.

                    viii.       Henrik Reinhold Nordlin #472, född 20.02.1884 i Åbo, Sjöman, död 24.10.1917 i Brooklyn, USA.  Till sjöss på åländska barkskeppet "Cuba", som i januari 1901 totalförliste i Atlantiska oceanen; på åländska järnfregattan "Endymion" 1901, rymde i Pensacola 1902; på brittiska skeppet "Kings County" 1902. Anställd i kustfart på Nordamerikas östkust 1905-06 och på amerikanska lustjakten "Sagola" 1907-14.

                    ix.   Anders Gabriel Nordlin #473, född 20.11.1885 i Åbo, Sjöman, död 16.10.1911 i Indiska oceanen.  Till sjöss på åländska järnfregatten "Endymion" 1901-04, med tyska skeppet "Sachsen" 1904-05, konstapel på barkskeppet "Alma" 1908-09. Understyrmansexamen vid navigationsskolan i Mariehamn 1909, styrmansexamen 1910, andra styrman på skeppet "Alma" s.å., på järnbarkskeppet "Prompt".

 

7.  Wilhelm Norlin #514, född 20.12.1829 i Pojo, Bonde, trädgårdsmästare, död 02.12.1910 i Helsinge.  Verksam som trädgårdsmästare i Helsingfors, bonde på Brutuby Tors i Helsinge 1883, trädgårdsmästare på Viks ladugård.

 

     Han gifte sig med Sofia Wilhelmina Holmberg #515, gifta 07.11.1852, född 11.07.1825 i Helsingfors (dotter till Karl Holmberg #516 och Maja Stina #517),  död 19.03.1897 i Helsinge.

 

                             Barn:

                    i.     Axel Wilhelm Norlin #518, född 08.03.1856 i Helsingfors, Inspektor i Kyrkslätt.

                    ii.   Sofia Wilhelmina Norlin #519, född 10.08.1865 i Helsingfors.  Återflyttat till Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Per Erik Wilhelm Karlsson #520, gifta 27.10.1901 i Helsinge, Trädgårdsmästare.  Han var hemma från Strängnäs, Sverige. Återflyttat till Sverige.

 

8.  Gustav Berndt Norlin #524, född 08.05.1817 i Svartå, Inspektor, trädgårdsmästare, död 9.11.1848 i Strömfors Näsby.  Verkade som inspektor på Tavastby gård i Elimä.

 

     Han gifte sig med (1) Helena Jakobsdotter Rönn #532, gifta 13.6.1841 i Elimä, född 1812, död 08.07.1845 i Lovisa.

 

                             Barn:

                    i.     Helena Sofia Norlin #533, född 08.07.1845 i Elimä, död 10.09.1845 i Elimä.

 

     Han gifte sig med (2) Maria Christina (Maja Stina) Henriksdotter Kullberg #3163, gifta 1.6.1846, född 1804.  Hon var rusthållaränka från Strömfors Näsby.

 

                             Barn:

           14.     ii.   Otto Berndt (Bernhard) Norrlin #3164 född 13.8.1847.

 

 

Fjärde generationen

 

9.  Karl Oskar Nordlin #459, född 14.06.1879 i Åbo, Tekniker, död 02.08.1906 i Helsingfors.  Anställd som tekniker vid Sandvikens skeppsdocka.

 

     Han gifte sig med Frideborg Erika Nordqvist #461, gifta 19.02.1905 i Helsingfors, född 20.02.1883 i Stockholm, Sverige (dotter till Erik Mauritz Nordqvist #462 och Klara Wilhelmina Tvärling #463).

 

                             Barn:

                    i.     Karl Torsten Nordlin #465, född 11.02.1906 i Helsingfors, Diplomingenjör.  Student 1925 från Nya svenska samskolan i Helsingfors. Diplomingenjör 1933 från tekniska högskolan. Rektor sedan 1953 vid tekniska skolan i Vasa.  Res. fänrik 1926, löjtnant 1940.

 

                             Han gifte sig med Aina Linnéa Raij #468, gifta 08.06.1935 i Ekenäs, född 06.06.1908 i Ekenäs (dotter till Idor Raij #469 och Aina Helena Henriksson #470).

 

10.  Paulina Nordlin #409, född 01.09.1871 i Åbo, död 08.08.1963 i Salo.  Genomgått Handelsinstitutet i Åbo 1886-88, studerat språk och musik i London 1888-89, innehade översättnings- och förmedlingsbyrå i Åbo 1889-91 och fotografiateljé i Salo och Bjärnå 1904-05. Verksam inom sjämanssmissionen, Djurskyddsföreningen, Marthaförbundet och Lotta-Svärd, en tid ordförande för Salo-Uskela Lotta-Svärd. Första äktenskapet upplöst 12.9.1903.

 

       Hon gifte sig med (1) Karl Edward Axelsson #474, gifta 07.06.1891 i Åbo, född 02.12.1863 i Lindesberg, Sverige, Fotograf, död 29.03.1944 i Målilla, Sverige.  Han hade egen fotoatelier i Åbo. Äktenskapet upplöst 12.9.1903. Omgift i Målilla-Gårdveda i Sverige med Lilly Grässner.

 

                             Barn:

                    i.     Ragnar Yngve Fjalar Axelsson #538, född 23.03.1893 i Åbo, Handlande i Salo, död 05.03.1929 i Åbo.

 

                             Han gifte sig med Elna Olivia Laine #541, gifta 19.03.1916 i Salo, född 30.01.1894 (dotter till Johan Wilhelm Laine #542 och Selma Olivia Wallenius #543),  Handlande i Salo, död 31.05.1962 i Salo.

 

                    ii.   Anna-Lisa Axelsson #539, född 06.10.1897 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Arne Gustaf Ekman #567, gifta 22.06.1919 i Salo, född 06.06.1896 i Åbo, Merkonom, kamrer, död 14.7.1970.  Student 1914. Verkade som kamrer vid Åbo stads tekniska verk och som räkenskapschef vid Helsingfors stads elektricitetsverk. Han var mycket aktiv släktforskare och en av Genealogiska Samfundets mest aktiva medlemmar, bl a verkade han som dess skattmästare åren 1942-56 och som huvudredaktör för samfundets tidskrift (Genos) 1953-55.

 

                    iii.  Karl Gustav Paul Axelsson #540, född 28.10.1899 i Åbo, Agrolog.  Han verkade som fruktodlare i Halikko.

 

                             Han gifte sig med Elsa Elisabet Hamnström #580, gifta 17.04.1933 i Pemar, född 02.11.1898 i Kimito (dotter till Johan Viktor Hamnström #581 och Elsa Vilhelmina Jansdotter #582).   Första äktenskapet upplöst 28.7.1932.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Johan Fredrik Martelin #475, gifta 25.02.1906 i Åbo, född 10.10.1868 i Åbo, Ingenjör, verkställande direktör, död 25.02.1927 i Salo.  Verkade som verkställande direktör för Salon sähkö- ja konetehdas Oy.

 

11.  Anna Nordlin #55, född 10.05.1876 i Åbo, Hemmafru, död 27.04.1949 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Anton Rudolf* Gardberg #54, gifta 20.06.1897 i Åbo, född 05.11.1873 i Ekenäs (son till Karl Edvard Gardberg #56 och Amanda Sofia Lindgren #57),  Köpman, industriidkare, VD, död 20.07.1932.  Han grundade bl a chokladfabriken Oy Hellas Ab där han verkade som dess verkställande direktör.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (III).

 

                             Barn:

                    i.     Carl-Rudolf Gardberg #138, född 09.09.1898 i Åbo, Filosofie doktor, professor h c, död 05.10.1972 i Åbo.  Han verkade bl a som överbibliotekarie vid Åbo Akademi.

 

                             Han gifte sig med Brita Victoria Helena von Willebrand #144, gifta 13.06.1925 i Åbo, född 31.07.1897 i Åbo (dotter till Reinhold Alexander von Willebrand #384 och Bertha Matilda Hoffstedt #385),  död 25.06.1986.  Adlig ätt nr 119.

 

                    ii.   John Rudolf Gardberg #139, född 13.11.1899 i Åbo, Filosofie doktor, docent, rektor, död 1974.  Han verkade som folklivsforskare vid Åbo Akademi och var sedermera rektor för Karis-Billnäs samskola. Hans son, arkitekt Sverker Gardberg, har skrivit om sin fader bl a följande: "John Gardberg ritade och byggde sitt hus i Karis år 1937 så att han kunde övervaka skolgården från sitt skrivbord. Vid det bordet utvecklade han den lilla mellanskolan till ett stort gymnasium, satte igång Karis arbetarinstitut, skrev böcker om byggdens historia, förberedde sina docentföreläsningar och tog initiativ till ortens krematorium."

 

                             Han gifte sig med Göta Maria Olsoni #150, gifta 12.02.1924 i Åbo, född 15.06.1900 i Helsingfors (dotter till Ismael Filip Olsoni #388 och Tyra Sofia Nordqvist #389),  död 1977.

 

                    iii.  Gustav Rudolf Gardberg #49, född 03.02.1901 i Åbo, Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetsgriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

 

                             Han gifte sig med Gunvor Lydia Helena Serenius #50, gifta 23.05.1925 i Helsingfors, född 12.09.1901 i Helsingfors (dotter till Torsten Einar Serenius #392 och Lydia Maria Forsman #393),  Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

                    iv.   Wilhelm Rudolf Gardberg #328, född 14.02.1902 i Åbo, död 31.01.1905 i Åbo.

                    v.    Anna Margareta Gardberg #329, född 31.01.1903 i Åbo, död 27.05.1904 i Åbo.

                    vi.   Ingeborg Gardberg #140, född 05.01.1904 i Åbo, Hemmafru, död 22.03.1996 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Anders Henrik* Kurtén #154, gifta 08.09.1928 i St Marie, född 31.10.1903 i Vasa, Diplomingenjör, verkställande direktör, död 21.10.1999 i Åbo.  Verkade som verkställande direktör för Västra-Finlands Kraft Ab och Kolsi Oy i Harjavalta. Segling, skidning och gymnastik som hobby.

 

                    vii. Eric (Ecki) Rudolf Gardberg #141, född 01.02.1905 i Åbo, Agrolog, konstnär, publicist, död 22.04.1969 i Borgå.  Efter studierna vid Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1924, studerade han 1925-1929 keramik vid Centralhögskolan för konstflit (Ateneum) i Helsingfors och innehade därefter en konstindustriell ateljé. 1939-1945 verkade han som förlagstjänsteman. Under kriget stred han vid fronten med maskingevär som vapen. Efter kriget publicerade han bl.a. minnesskriften ErP18 från vinterkriget och blev senare befordrad till löjtnant. Han gjorde många radioprogram och arbetade som frilans journalist med barnsagor, lantbruks- och trädgårdsämnen som specialitet. Han medarbetade också i Hbl och kåserade under signaturen Jerker om blommor och kryddor med självtecknade illustrationer. Han spelade piano på gehör och målade en mängd akvareller.

 

                             Han gifte sig med (1) Eva Aline Wichmann #155, gifta 14.06.1930 i Helsingfors, skilda 1934, född 28.03.1908 i Helsingfors (dotter till Karl Theodor Wichmann #394 och Agnes Augusta Frosterus #395),  Författarinna.

                             Han gifte sig med (2) Brita Gorschelnik #156, gifta 16.10.1943 i Helsingfors, (skilda) född 15.12.1908 i Kivinebb (dotter till Carl Hjalmar Gorschelnik #397 och Dagmar Amalia Andstén #398),  död 24.01.1968 i Helsingfors.

 

                    viii.       Bertel Rudolf Gardberg #142, född 21.11.1907 i Åbo, Teknisk direktör, död 1976.  Verkade som teknisk direktör vid chokladfabriken Oy Hellas Ab, sedermera Huhtamäki-koncernen. Han var också (fr o m 1936) teknisk ledare för brödfabriken Ipnos, som grundats av Arthur Vilén, en farbor till Alfred Wilén som var med på ett hörn då Hellas grundades. Bertel var upphovsman bl a till receptet för den populära chokladkaramellen "Budapest" som Hellas producerar än i dag, om ock något modifierat. Segling var hans stora hobby.

 

                             Han gifte sig med Else Agneta Widnäs #158, gifta 17.09.1932 i Åbo, född 30.05.1908 i Bjärnå (dotter till Axel Theodor Widnäs #400 och Agnes Törnebohm #401),  Barnavårdarinna, död 1.9.2005 i Åbo.

 

                    ix.   Paul (Palle) Rudolf Gardberg #143, född 11.04.1909 i Åbo, Musiker, rederitjänsteman, död 13.01.1985 i Mariehamn, Åland.  Han var medlem av stadsorkestern i Mariehamn, Åland. Han hade också en egen orkester vid namn Gardbergs kapell, där han spelade kontrabas och cello. Det berättas att han under sina sista år var nästan helt döv, men spelade ändå, vilket ingen förstod hur det gick till.

 

                             Han gifte sig med Ebba Alice Lisa* Jansson #162, gifta 20.04.1941 i Åland Mariehamn, född 26.07.1916 i Åland Saltvik (dotter till Johan Albert Jansson #406 och Alise Theodorinda Eriksson #407).   Bosatt på Åland i Mariehamn.

 

12.  Ingeborg (Inga) Nordlin #410, född 15.03.1878 i Åbo, död 29.12.1963 i Hollywood Fla, USA.

 

       Hon gifte sig med (1) Karl Albert Johansson #477, gifta 16.10.1909 i USA, född 05.06.1880 i Åland Vårdö, Inredningssnickare, död 10.01.1928 i Brooklyn, USA.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Albin Johnsson #595, född 21.12.1910 i Brooklyn, USA, Byggnadsförman.  Anställd som byggnadsförman i Hollywood Flo, USA.

 

                             Han gifte sig med Sylvia Guillermina Ossa #597, gifta 15.12.1934 i Panama, USA, född 10.01.1906 i Panama, USA (dotter till José Dolores Ossa #598 och Petra Garcia #599).

 

                    ii.   Irving Gabriel Johnsson #596, född 01.04.1918 i Brooklyn, USA, Handlande.  Verksam inom TV- och radiobranschen i Tampa Fla, USA.

 

                             Han gifte sig med Wilhelmina Spaargaren #606, gifta 08.07.1945 i Astoria NY, USA, född 16.09.1919 i Holland (dotter till Cor Spaargaren #607 och Nellie #608),  Sjuksköterska.

 

      

       Hon gifte sig med (2) John Holm #478, gifta 14.07.1933 i Brooklyn, USA, född 26.02.1878 i Örebro, Sverige, Elektrotekniker, död 10.04.1951 i Brooklyn, USA.  Anställd som elektrotekniker vid Edison Electric Light and Power Co.

 

13.  Erik Rafael Nordlin #411, född 29.12.1879 i Åbo, Handlande, affärsman, död 27.11.1946 i Helsingfors.  Verkade som handlande och biografägare i Salo samt som affärsman i Helsingfors. Anställd vid Rudolf Gardbergs frukt- och delikatessaffär i Åbo 1895-97, vid A.B. Nordfors lager i St Petersburg 1898-99. Förestod förstnämnda cykellager i Salo 1899, som han övertog efter dess utökning med en frukt- och delikatessavdelning 1902. Intressen i Salon Höyryvene Oy, Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy och Keskus Oy. Startade den första biografteatern i Salo "Keskus" 6.11.1912 och "Tähti-Kino" 6.11.1937.  Ägde gård i Salo. Deltog i frihetskriget 1918 å Satakundafronten, stabsmedlem i Salo-Uskela skyddskår och Salo Marinskyddskår.

 

       Han gifte sig med (1) Lydia Mathilda Sevon #481, gifta 01.03.1902 i Salo, född 30.09.1879 i St Bertils (dotter till Gustav August Sevon #482 och Erika Emilia Dahlqvist #483),  död 30.07.1924 i Salo.

 

                             Barn:

                    i.     Brita Nordlin #488, född 17.12.1902 i Salo, Elev vid Salon yhteiskoulu 1914-17, död 12.12.1923 i Salo.

                    ii.   Maj Linnea Nordlin #489, född 28.04.1904 i Salo, Kassörska, byråbiträde.  Elev i Salon yhteiskoulu 1914-19 och Heurlinska skolans i Åbo praktiska linje 1920-21. Kassörska  vid Atlas Bank AB:s och Helsingfors Aktiebanks huvudkontor i Helsingfors 1926-31, byråbiträde vid Helsingfors stads drätselkontor från 1941.

 

                             Hon gifte sig med Karl-Erik Mauritz Lojander #491, gifta 14.07.1929 i Helsingfors, född 11.01.1904 i Helsingfors, Ingenjör, fabriksdisponent, död 27.01.1941 i Åbo, begravd 1941 i Helsingfors.  Verkade som fabriksdisponent vid Ab Tolvan Oy.

 

                    iii.  Lydia Margareta (Greta) Nordlin #490, född 18.11.1905 i Salo, Porslinsmålare, karamiker.  Verkade även som inredningskostnär. Elev i Salon yhteiskoulu 1918-22. Tjänstgjort vid Akademiska bokhandeln, Bokindustriagenturen, Atlas Bank Ab och Maakuntain Pankki Oy. Genomgått Allmänna yrkesskolans för konstindustriella yrken allmänna kurs vid Ateneum, dim 1930, förestått Oy Stockmann Ab:s avdelning för konstindustri 1934-38, bedrivit konsthantverk ss porslinsmålning, keramik och konstvävnad, deltagit i utställningar, erhållit guldmedalj med diplom vid världsutställningen för konstindustri i Bryssel 1935. Företagit studieresor till Sverige, England och Danmark. Anställd hos Oy Stockmann Ab sedan 1949.

 

                             Hon gifte sig med John Konstantin Sittnikow #492, gifta 17.05.1928 i Helsingfors, född 01.05.1902 i Helsingfors, Merkonom, banktjänsteman.  Anställd vid skatteverket i Helsingfors och Helsingfors Aktiebank. Anslöt sig 1935 som medlem i Handelsgillet i Helsingfors. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (VIII).

 

                    iv.   Bror Erik Nordlin #493, född 15.09.1907 i Salo, Affärsman.  Till sjöss 1921, bedrivit studier vid navigationsinstituten i Åbo och Raumo. Tjänstgjorts vid Ab Axel Wiklund i Åbo, vid lotsverket i Helsingfors, Vrakholmen. Genomgått kurs för sjukvårdare, tjänstgjort vid sinnessjukhuset i Halikko distrikt, vid Pitkäniemi, Nickby, Lappvikens och Kammio sjukhus i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med (1) Toini Lydia Viinikka #497, gifta 30.06.1937 i Tammerfors, född 25.05.1913 i Tammerfors, Sjuksköterska.  Äktenskapet upplöst.

                             Han gifte sig med (2) Aune Edit Maria Palomäki #498, gifta 26.12.1948 i Vasa, född 16.11.1913 i Vasa (dotter till Matti Emil Palomäki #499 och Edit Sofia Sten #500).

 

                    v.    John Gustav Nordlin #494, född 16.05.1909 i Salo, Affärsman.  Verkade som affärsman inom el- och radiobranschen i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med (1) Hilma Maria Lindholm #495, gifta 07.12.1940 i Helsingfors, född 31.07.1883 i Lampis, död 30.10.1951 i Helsingfors.  Tredje gången gift.  Änka efter andra äktenskapet.

                             Han gifte sig med (2) Toini Annasdotter Kurki #644, gifta 16.03.1959 i Helsingfors, född 20.12.1910 i Heinävesi, Sjuksköterska.

 

      

       Han gifte sig med (2) Saima Lucia Nygrén #484, gifta 22.08.1925 i Salo, född 16.10.1887 i Salo (dotter till Johan Wilhelm Nygrén #485 och Karolina Wilhelmina Fribom #486),  Kassörska, bankprokurist, byråbiträde.  Verkade som kassörska och prokurist vid Helsingfors Aktiebanks kontor i Salo 1919-31, byråbiträde vid Helsingfors universitets barnklinik 1947-52, dito vid Suomen kukkasrahasto från 1952.

 

14.  Otto Berndt (Bernhard) Norrlin #3164, född 13.8.1847 i Strömfors Näsby, död 17.2.1914 i Strömfors.

 

       Han gifte sig med Henrica Josefsdotter Sievers #3165, född 18.6.1849, död 26.4.1939 i Strömfors.

 

                             Barn:

                    i.     Otto Bernhard Norrlin #3166, född 11.10.1870 i Strömfors, död 24.12.1927 i Strömfors.

 

                             Han gifte sig med Matilda Koivisto #3167, född 4.1.1875 i Strömfors, död 26.2.1953 i Strömfors.

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>