Välkommen till Martins hemsida! ( The same in English )


(BILD)

Jag heter Martin Gardberg och är född 1954 mitt i den finska högkulturens vagga, dvs i Åbo på von Heidekens sjukhus. Jag är uppvuxen i huvudstaden Helsingfors och har bl a studerat ekonomi vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken) med huvudämnet *Extern redovisning med skatteekonomi och revision*. Efter knappa fem års revisorskarriär, på en av landets ledande revisionsbyråer, har jag jobbat sedan sommaren 1989 på en bank med säte i Helsingfors, först som företagsanalyschef (9 år) och sedan (10 år) som chef för den interna revisionen. Jag är föreningsaktiv och fascineras av ordensverksamhet, släktforskning, Whisky, internet och mikrodatorer (PC).

Gustave Dorés illustrationer; Gt (152st) och  Nt (78st)

Martins antavla

Back to Front page ... or ... Subject Index ... or ... E-mail: Martin