*************
Släkten MANNERHEIM *************
Uppdaterad 9.3.2010

 

Första generationen

1.  Carl Robert Mannerheim #275, född 01.02.1835 i Viborg (son till Carl Gustaf Mannerheim #2394 och Eva Wilhelmina von Schantz #2395),  Greve, kammarjunkare, godsägare, död 09.10.1914 i Helsingfors.  Han var kammarjunkare vid det ryska hovet. Ägde Willnäs herrgård. Han hade dåliga affärer som slutligen försatte honom i konkurs. Willnäs såldes 1880 - (till systern Mimmi Mannerheim). Han flyttade sedermera undan sin trassliga ekonomi till Paris, där han levde ett bohemliv. Han var också författare och poet. Svensk friherrlig ätt nr 277, sedermera introducerad i Finland som grevlig ätt nr 8. Denna utredning om släkten Mannderheim har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Finska och Svenska riddarhusets utgivna stamtavlor om i utredningen nämnda släkter kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

     Han gifte sig med (1) Hedvig Charlotta Helena* von Julin #274, gifta 31.12.1862 i Pojo Fiskars, född 25.03.1842 i Pojo Fiskars (dotter till Johan (John) Jakob von Julin #272 och Charlotta Johanna Ottiliana Jägerskiöld #273),  död 23.01.1881 i Pojo Sällvik.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Charlotta Lovisa Sofia* Mannerheim #2406, född 21.12.1863 i Helsingfors, Friherrinna, sjuksköterska, död 9.1.1928.  Hon utbildade sig till lärarinna i Stockholm, var anställd som guvernant i Sverige och senare i Finland och kassör vid Föreningsbanken i Helsingfors. År 1899 sökte hon inträde som elev i Nightingaleskolan vid St Thomas Hospital i London. Efter en treårig utbildning dimitterades hon 1902 som utbildad sjuksköterska och återvände till Finland. Kort därefter (1904) utnämndes hon till översköterska vid Kirurgiska sjukhuset och blev samtidigt ledare för sjuksköterskeutbildningen. Hon var ordförande för SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f. 1905-1926. Ordförande i ICN var hon 1922-1925. Som föreningens ordförande och ledare för sjuksköterskeutbildningen innehade hon i seklets början en framträdande ställning i utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen. I och med att hon övertog ordförandeskapet i föreningen, vilket hon kom att inneha i över 20 år, inträdde en ny epok såväl i föreningens som i den finländska sjukvårdens historia. Hon överräcktes som första finländska Florence Nightingalemedaljen vid ICN-kongressen i Helsingfors år 1925.

 

                             Hon gifte sig med Hjalmar Constantin Linder #2832, gifta 11.7.1896, skilda 1899, född 27.4.1862 i Helsingfors, Kammarjunkare, död 4.6.1921 i Marseille, Frankrike.  Han var finländsk konstvän, tillhörde en 1832 adlad ätt, bördig från Westfalen. Han egnade sig efter slutförda juridiska studier åt jordbruk och industri. Han ägde och bodde på Svartå slott och innehade stora industriella anläggningar i Lojo, där han även grundade en stor cellulosafabrik. Han ägde Finlands första bil. Efter faderns, ministerstatssekreteraren Constantin Linders, död (1907) övertog han Nääs' stora egendom i Nurmijärvi socken. Han var missnöjd över behandlingen av de röda och sålde därför 1918 alla sina egendomar och industriföretag i Finland och överflyttade till Sverige, där han inköpte Hjularö slott i Skåne (såld med stor förlust 1920). Hans ansenliga förmögenhet (omkr. 8 mill. kr.) smälte snabbt ihop. Han var av en mycket frikostig natur. Vid sin flyttning till Sverige donerade han 2 mill. mark till en understödsfond för sina arbetare i Lojo och på Nääs; därjämte understödde han i stor skala ryska emigranter. Han stiftade 1919 en professur i konsthistoria vid Helsingfors' universitet. Till Finska konstföreningen överlät han sin dyrbara, delvis ärvda tavelsamling, vartill han fogade flera inköp. Till Nationalmuseum i Stockholm skänkte han Hou-dons Washingtonbyst, hvilken han förvärvat för över 150,000 kr., samt ett oljeporträtt af Romanino, som tillhört drottning Kristinas samlingar. Adlig ätt nr 193.

 

           2.       ii.   Carl Erik Johan Mannerheim #2408 född 17.3.1865.

           3.       iii.  Carl Gustaf* Emil Mannerheim #276 född 04.06.1867.

           4.       iv.   Carl Fridolf Johan* Mannerheim #2407 född 27.12.1868.

           5.       v.    Eva Hedvig Wilhelmina Johanna Mannerheim #2409 född 30.6.1870.

                    vi.   Nanny Albertina Anna* Helena Mannerheim #2411, född 4.3.1872, död 18.5.1886.

                    vii. Carl August* Ludvig Mannerheim #2412, född 9.11.1873 i Villnäs, Friherre, civilingenjör, död 22.4.1910 i Höganäs, Sverige.  Svensk undersåte 1895.

 

                             Han gifte sig med Elisabeth Nemmie Carolina Nordenfeldt #2570, gifta 30.6.1900, född 21.11.1876 i Kristianstad (dotter till Åke Hjalmar Nordenfelt #2861 och Ulrika Charlotta Christina Maria Mannerskantz #2862),  död 31.8.1958 i Helsingborg, Sverige.  HandIandesläkten Norijn från Nora lät sedan den förvärvat adelskap 1720 introducera sig i svenska riddarhuset med det nyantagna namnet Nordenfeldt. Svensk adlig ätt nr 1662.

 

 

    

     Han gifte sig med (2) Sofia Nordenstam #2399, gifta 22.11.1883 i Paris, Frankrike, född 20.6.1849 i Helsingfors (dotter till Johan Mauritz Nordenstam #2833 och Olga Panov #2834),  Friherrinna, död 3.7.1914 i Esbo, begravd i Helsingfors.  Rysk hovfröken 1876. Friherrlig ätt nr 46.

 

                             Barn:

           6.       viii.       Olga Sofia Marguerite* (Kissie) Mannerheim #2400 född 15.10.1884.

 

 

Andra generationen

 

2.  Carl Erik Johan Mannerheim #2408, född 17.3.1865 i Villnäs, Bankdirektör, vicehäradshövding, greve, död 6.7.1915 i Stockholm, Sverige.  Han blev år 1903 på  generalguvernör Bobrikovs befallning utan motivering ålagd att lämna landet inom fem dagar, vilket han också gjorde. Förbudet att vistas i Finland upphävdes 1905. Han blev svensk medborgare 1908. Svensk grevlig ätt nr 8.

 

     Han gifte sig med Aina Johanna Ehrnrooth #2651, gifta 5.12.1896 i Tusby, född 17.7.1869 i Nastola (dotter till Carl Albert Ehrnrooth #2654 och Lovisa Fredrika Adelaide De Geer #2655),  död 5.1.1964.  Adlig ätt nr 73.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Erik Mannerheim #2648, född 9.7.1898, Ryttmästare ia, greve, död 8.11.1995 i Cannes.  Ägde Altnäs i Södermanland.

 

                             Han gifte sig med (1) Ingeborg Johanne Hjort #2649, gifta 1924, skilda 1938, död 1967.  Norska.

                             Han gifte sig med (2) Greta Maria Molander #2650, gifta 1939, (skilda).

                             Han gifte sig med (3) Anna Elisabeth Carola Lundin #3180.

                             Han gifte sig med (4) Britt Ingegerd Lannerstedt #3181.

                             Han gifte sig med (5) Paulette Aimée Buisson #3182.

 

                    ii.   Aina Helene Louise Mannerheim #2667, född 7.5.1900 i Viborg, Friherrinna, död 11.12.1941 i Helsingfors.  Hon gifte sig med sin kusin Carl Johan. Frihärrlig ätt nr 18.

 

                             Hon gifte sig med Carl Johan Casimir Ehrnrooth #2666, gifta 23.7.1923 i Sesta gård, skilda 1939, född 17.6.1898 (son till Georg Casimir Ehrnrooth #2657 och Anna Gabriella (Ella) af Nyborg #2658),  Vicehäradshövding, löjtnant, död 5.8.1967 i Sesta gård.  Student i Helsingfors 1915. Rättsexamen 1921. Auskultant i Åbo hovrätt 1921. Vice häradshövding 1924. Delägare i advokatfirman Dittmar & Indrenius i Helsingfors. Verkade bl a som styrelseordförande för Kymmene Ab, J W Enqvist och Oy Mahogany. Svensk adlig ätt nr 1123, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 73.

 

3.  Carl Gustaf* Emil Mannerheim #276, född 04.06.1867 i Willnäs, Friherre, militär, statsman, död 28.01.1951.  Utöver framstående militär och statsman, var Mannerheim dessutom storviltjägare, upptäcktsresande, gourmet och kvinnokarl. Efter en orolig uppväxttid, familjen skingrades och Mannerheim relegerades vid tre tillfällen, ordnade hans gudmor så att han fick utbildning i Ryssland. Han gjorde snabb karriär i den tsarryska armén och hovet. Vid första världskrigets slut var han generallöjtnant och  ledde framgångsrikt en rysk armékår. Han var överbefälhavare för Finlands vita armé och general av kavalleriet under Finlands frihetskrig som bröt ut 1918. Han var Finlands riksföreståndare 1918-19, marskalk av Finland 1942 och Finlands 6:e president 1944-46. Friherrelig ätt nr 18.  Mannerheim var beundrad och respekterad av många samtida, bland dem såväl Josef Stalin som Adolf Hitler. Han gjorde ett starkt intryck på många; bl a Winston Churchill beskrev honom som: "den ståtligaste utlänning jag någonsin mött" och Charles de Gaulle sade om honom: "som att träffa en hovman från Versailes dagar". Hans äktenskap slutade i en inofficiell äktenskapsskillnad redan år 1902.

 

     Han gifte sig med Anastasia Nikolajevna Arapova #277, gifta 02.05.1892, skilda 1919, född 9.1.1872 (dotter till Nikolai Arapov #1526 och Vera Kazakova #3184),  död 31.12.1936 i Paris, Frankrike.  Rysk adelsflicka. Gemålernas samliv började tydligen knaka i fogarna redan år 1896, och vid sekelskiftet åkte Anastasia till Fjärran Östern för Röda Korset på ett år. Äktenskapet slutade i en inofficiell äktenskapsskillnad redan år 1902. Anastasia flyttade år 1903 med döttrarna utomlands.

 

                             Barn:

                    i.     Anastasia (Stasie) Mannerheim #1487, född 23.4.1893 i London, England, död 19.4.1978.  Hon gick i en katolsk internatskola i Frankrike och fick en fransk-engelsk uppfostran. År 1913 flyttade hon till Finland för att bo hos släktingar, fadern som bodde i Polen kunde inte ta dem till sig. Hon hade som barn svag hälsa och som fullvuxen ville hon leva ett liv i ensamhet. Efter att hon konverterat till katolicismen anslöt hon sig under första världskriget till ett karmelitkloster i England. Hon lämnade dock klostret på 1930-talet.

                    ii.   Sofie Mannerheim #1488, född 7.7.1895, död 8.2.1963.  Hon gick i en katolsk internatskola i Frankrike och fick en fransk-engelsk uppfostran. År 1913 flyttade hon till Finland för att bo hos släktingar, fadern som bodde i Polen kunde inte ta dem till sig. Hon bodde under första världskriget i Schweiz och England. År 1918 kom hon till sin far i Finland, och år 1919 utnämndes hon till allmän kransbinderska i promotionen vid Helsingfors universitet. Hon trivdes emellertid inte långa tider i Finland utan bosatte sig i Frankrike. Där deltog hon under vinterkriget i kampanjen för att hjälpa Finland.

 

4.  Carl Fridolf Johan* Mannerheim #2407, född 27.12.1868, Friherre, godsägare, död 25.9.1934.  Familjen emigrerade till Sverige 1904.

 

     Han gifte sig med Palaemona Sophie Treschow #2545, gifta 5.7.1902, född 14.2.1878, död 25.5.1948.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Sophia Helene Mannerheim #2546, född 30.4.1903 i Uleåborg.

 

                             Hon gifte sig med Björn Albert Oscar Weckman #2561, gifta 29.8.1925, född 5.6.1896 i Kotka, Vicekonsul, diplomeingenjör, major.

 

                    ii.   Anna Palaemona Frederikke Mannerheim #2547, född 2.9.1904.

 

                             Hon gifte sig med Theodor Anton Leopold Seefried #2562, gifta 1.10.1932, född 7.1.1902, Direktör.

 

                    iii.  Sophie Marie Mannerheim #2548, född 23.2.1907, död 13.2.1955.

 

                             Hon gifte sig med Lars Edvard Melcher Ekströmer #2563, född 31.8.1908, Kanslisekreterare, juris kandidat.  Svensk adlig ätt nr 2313.

 

                    iv.   Palaemona Johanna (Mona) Mannerheim #2549, född 01.06.1908, död 1990.

 

                             Hon gifte sig med Carl Göran Axel Mörner af Morlanda #2564, gifta 15.07.1933, född 23.2.1904 i Björksund, Sverige (son till Nils Göran Axel Mörner af Morlanda #2714 och Ebba Julie Signa Hammar #2728),  Greve, civiljägmästare, ryttmästare, död 1977.  Svensk grevlig ätt nr 60.

 

                    v.    Elsie Hanna Fritze Mannerheim #2550, född 02.02.1911, Friherrinna, död 16.2.2000.  Svensk friherrlig ätt nr 277, sedermera introducerad i Finland som grevlig ätt nr 8.

 

                             Hon gifte sig med Claes Gustaf Peder Carlsson Uggla #2565, gifta 5.10.1940 på Grensholmen i Vånga, Sverige, född 12.12.1904 i Stockholm, Sverige, Advokat, juris kandidat, död 27.12.1948 i Stockholm, Sverige.  Svensk adlig ätt nr. 100.

 

                    vi.   Carl Gustaf Lars Augustin* Mannerheim #2551, född 17.8.1915, Friherre, författare, jägmästare, filosofie doktor hc.  Ägde fädernegodset Grensholm i Vånga Östergötland.

 

                             Han gifte sig med Brita Danell #2566, gifta 17.9.1940, född 25.5.1916 (dotter till Gideon Danell #4225), Medicine licentiat, överläkare, tonårspsykiater, författare.

 

5.  Eva Hedvig Wilhelmina Johanna Mannerheim #2409, född 30.6.1870 i Villnäs, Friherrinna, konstnär, död 27.12.1958 i Stockholm, Sverige.  Hon har utfört bokband och pärmar till adresser av utsökt smak och stilsinne.

 

     Hon gifte sig med Louis Per Sparre af Söfdeborg #2410, gifta 19.7.1893, född 3.8.1863 i Stockholm, Sverige (son till Per Ambjörn Sparre af Söfdeborg #2610 och Teresita Adéle Josepha Gaëtana Barbavara #2729),  Greve, konstmålare, död 26.10.1964.  På grund av sin duglighet, sin inflytelserika ställning i riksdagen ävensom sitt personliga anseende lär han vid ett par tillfällen ha fått erbjudande att bli statsminister, men undanbett sig förtroendet. Han studerade i Paris och begav sig 1890 till Finland. Han hade en konstindustrifabrik i Borgå varifrån han 1905 flyttade till Helsingfors, där han upprättade en ritbyrå, härifrån utgick en mängd textila mönster, bl. a. för finska Handarbetets vänner. Hans verksamhet på dessa områden blev av betydelse för utvecklingen av finsk konstflit. Själv gjorde han ritningar till möbler, bokomslag och bokband m. m., illustrerade Runebergs "Elgskyttarne" 1892 och var flitigt verksam som målare. Han målade dels porträtt (Henri Mar-teau, grefve K. M. Creutz, arkebiskop Renvall m. fl.), dels motiv ur allmogelivet (Finsk bondflicka, Göteborgs museum), Skidlöpare, Kyrkfolk, Middagsmål (Helsingfors' galleri), dels landskapsstämningar från olika delar av Finland och även från Italien, Spanien och England, dels stadsbilder från Borgå och Helsingfors. 1909 flyttade han till Stockholm. Bland de många porträtt han där utfört är statsminister Kr. Lundeberg, greve Eugen von Rosen, fru M. Key och andra dambilder samt även barnporträtt. Till denna tid hör många bilder från Visby och från Stockholm - Stadsgården, Kornhamnstorg, Strömmen, olika motiv från "gamla staden", Slusspartiet och Södermalm i olika årstid och växlande stämning. Svensk grevlig ätt nr 66, tillhörde den ursprungliga riddarklassen.

 

                             Barn:

                    i.     Pehr Gustaf Ambjörn Sparre af Söfdeborg #2730, född 30.1.1895, Affärsman, löjtnant, död 1983.

 

                             Han gifte sig med (1) Julie Susanne Garben Barth #2731, gifta 1920, född 1895, död 1969.

                             Han gifte sig med (2) Elizabeth Baldwin Whitney #2732, gifta 1941, skilda 1967, död 1984.  Hon var hemma från USA.

 

                    ii.   Claes Eric Sparre af Söfdeborg #2726, född 1898, Flygöverdirektör, flygingenjör, död 1948.

 

                             Han gifte sig med (1) Anna Eva Elisabeth Adelswärd #2734, gifta 1927, skilda 1946, född 2.2.1906, Friherrinna, författarinna, död 1993.  Svensk friherrlig ätt nr 249.

                             Han gifte sig med (2) Eva Rythén #2735, gifta 1948, född 22.5.1911 i Göteborg.  Hon varit 2 ggr gift.

 

6.  Olga Sofia Marguerite* (Kissie) Mannerheim #2400, född 15.10.1884 i Paris, Frankrike, Friherrinna, död 7.12.1970 i Stockholm, Sverige, begravd i Helsingfors gamla begravningsplats.  Friherrlig ätt nr 18.

 

     Hon gifte sig med Frans Michael Gripenberg #2401, gifta 28.12.1908 i Stockhoms, Sverige, född 6.11.1882 i Helsingfors (son till Klas Alexis Konstantin Gripenberg #2611 och Helene Rosina von Born #3179),  Reservmajor, godsägare, död 7.4.1941.  Svensk adlig ätt nr 931, sedermera finsk adlig ätt nr 69.

 

                             Barn:

                    i.     Claes Göran Gripenberg #2552, född 16.1.1911 i Helsingfors, Major ia, vice VD, död 20.12.1976 i Lidingö, Sverige.  Verkat bl a som viceVD på Nylands Tryckeri Ab.

 

                             Han gifte sig med Saga Margareta (Sessan) Funck #2554, gifta 16.1.1944, född 29.11.1920 i Finland.

 

                    ii.   Helene Sophie Franscisca* Gripenberg #2553, född 2.6.1913 i Helsingfors.  Adlig ätt nr 69.

 

                             Hon gifte sig med Otto Alexander Etholén #2557, gifta 10.9.1938, född 10.9.1911, Sjökapten, löjtnant, VD, död 1970.  Verkade bl a som VD för Ab Trä & Papper i Stockholm. Huvudman för ätten Etholén. Adlig ätt nr 225. Ätten dött ut på manssidan 1970.

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>