********* MARTIN GARDBERGS ANTAVLA *********
Uppdaterad 30.12.2011

 

 

1.  Martin Gardberg #3, född 01.05.1954 i Åbo.  Student från Kvällslinjen vid Åshöjdens gymnasium 1976. Ekonomstudier vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors 1978-84. Revisor på Revisionsbyrå Svante Kihlman & Co (Arthur Young International). Analyschef (främst företagsanalys) på Nordiska Investeringsbanken i Helsingfors åren 1989-98. Internrevisor på samma bank t o m 31.3.2008, varefter blivit hemma som anhörigvårdare. Föreningsaktiv, bl a medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1985. Ständig medlem i Studentkåren vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Studentföreningen vid Vasa Hanken. Särskilda intressen: ordensverksamhet, släktforskning, whisky, internet och mikrodatorer (PC). Gladlynt revisorstyp.

    

     Han gifte sig med Carita (Cacu) Margaretha Brunila #2, gifta 06.11.1976 i Helsingfors, född 21.01.1955 i Helsingfors.  Hon gick i Bemböle folkskola, Munksnäs svenska samskola och Kvällslinjen vid Andra Svenska Lyceum. Merkonom från Svenska handelsläroverket och anställd som sekreterare bl a på Ky von Konow & Co Kb och Oy Office-House Ab. Intresserad av djur, främst hästar och hundar. Äter gärna gourmet medelst vittvin och tycker om att resa. Glad och utåtriktad.

 

Föräldrar

 

2.  Martti Johannes Vinari #7, född 18.08.1918 i Åbo, död 31.07.1993 i Helsingfors.  Han var student 1938 från Turun suomalainen lyceo. Studerade pedagogik och filosofi vid Turun Yliopisto 1940-41. Beväring PR 1939-40. Reservofficersskolan 1939. Skyddskårsofficer i Åbo 1940-41. Kompanichef (JR35) i östra Karelen 1943. Kompanichef (RT12) 1944. Blev sårad två gånger; under vinterkriget 17.7.1941 i östra Karelen och under fortsättningskriget 15.9.1944 på Hogland (Suursaari) i samband med att han var med och erövrade en kulle av tyskarna. I Niilo Lappalainens bok om "Kriget om Finska viken" sägs att, " Vinari sårades med ledde dock sina män i främsta ledet". Han blev kapten 1947 och gick krigshögskolan 1952-53. Efter militärtjänstgöringen jobbade han bl a som ADB- och projektchef på Kone Oy. Aktiv inom  friidrott och bollsport. Spelade bl a 17 spel i FM-ishockey för Turun Riento 1937-1941 och var utsedd till finska ishockey landslaget 1939 i spelen mot Estland och Norge. Innehade flera distriktsmästerskap i höjd- och längdhopp. Hans rekord i längdhopp var 6,78 m, i tresteg 13,80 m och i höjdhopp 1,75 m. Sprang 100 meter som bäst på 11,5 sekunder. Han förlovade sig i april 1945 med sin första fru på Martinsbron i Åbo. Han gifte sig med (1) Birgitta (Gitta) Gardberg #6, gifta 25.11.1945 i Raumo av kyrkoherde Aapeli Jokipii, född 07.02.1926 i St Marie.  Han gifte sig med (2) Münire Osman #9, gifta 06.07.1955 i Åbo, född 12.08.1921 i Åbo.

 

3.  Birgitta (Gitta) Gardberg #6, född 07.02.1926 i St Marie.  Hon verkade bl a inom försäkringsbranschen och som privatföretagare med bokföring och översättning. Flicklotta i Helsingfors fr o m 1939. Elev i både Zilliacuska och Laguska skolan i Helsingfors. Student från Laguska skolan 1944 (under studentskrivningarna var eleverna evakuerade på Härjentaka gård i Tenala). Mycket aktiv inom föreningslivet, bl a inom Svenska folkpartiet, Lions och krigsveteranorganisationerna samt inom frihetskrigets, Skyddskårens och Lotta Svärdsrörelsens traditionsföreningar. Kallas av barnbarnen för "Momfan". Goda stilistiska anlag. Gladlynt. Hon gifte sig med (1) Martti Johannes Vinari #7, gifta 25.11.1945 i Raumo av kyrkoherde Aapeli Jokipii, född 18.08.1918 i Åbo, död 31.07.1993 i Helsingfors.  Hon gifte sig med (2) Giovanni Wilhelm Andrea Mariani-Cerati #77, gifta 04.05.1968 i Helsingfors, född 30.04.1924 i Helsingfors, död 01.09.1984 i Hesingfors.

 

Far-/morföräldrar

 

4.  Emil Johannes Wigren #8, född 26.09.1881 i Åbo, död 04.06.1946 i Åbo.  Han flyttade till Amerika i början av sekelskiftet (1902) och var där ca 5 år.  Han återvände hem ca 1907-08 pga stark hemlängtan. Han gifte sig med Aino (Anna) Maria Aavikko #28, gifta 18.09.1915 i Åbo.

 

5.  Aino (Anna) Maria Aavikko #28, född 17.12.1892 i Åbo, död 19.09.1941 i Åbo.

 

6.  Gustav Rudolf Gardberg #49, född 03.02.1901 i Åbo, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetsgriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949. Han gifte sig med Gunvor Lydia Helena Serenius #50, gifta 23.05.1925 i Helsingfors.

 

7.  Gunvor Lydia Helena Serenius #50, född 12.09.1901 i Helsingfors, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

Fjärde generationen

 

8.  Gustaf Gustafsson Wigren #30, född 04.01.1852 i Letala, död 18.08.1922 i Åbo.  Han gifte sig med Ulrika Mathilda Mattsdotter #31, gifta 1875.

 

9.  Ulrika Mathilda Mattsdotter #31, född 11.08.1847 i Masko, död 09.04.1930 i Åbo.

 

10.  Efraim Andersson Aavikko #1798, född 10.05.1852 i Masko, död 09.10.1936 i Åbo.  Han gifte sig med Mathilda Johansdotter #1799, gifta 21.05.1881.

 

11.  Mathilda Johansdotter #1799, född 18.07.1852 i Nousis, död 01.03.1916 i Åbo.

 

12.  Anton Rudolf* Gardberg #54, född 05.11.1873 i Ekenäs, död 20.07.1932.  Han var en mångsysslare inom handel och industri, med alltid många järn i elden. Han grundade bl a chokladfabriken Oy Hellas Ab där han verkade som dess verkställande direktör. Det framgår av Rudolf Gardbergs dagbok att det var brodern Hugo som ursprungligen lockade Rudolf till Åbo. I ett brev till fadern (Karl Edvard) hade Hugo föreslagit att Rudols genast (1887) skulle sluta skolan och ta emot en anställning på agenturman Krjukoff i Åbo, som då ägdes av Alexej Krjukoff. Som känt begav han sig till Åbo 14 år gammal och som 17 åring (1891) utnämndes han till chef för firman. Rudolf inlöste sedan tillsammans med Hugo Krjukoffs agenturverksamhet. Hugo fick bli ensamägare till firman eftersom Rudolf var ännu minderårig. Han blev en s.k. "tyst" bolagsman, tills han blev myndig och kunde själv överta fimans ägande. Bolaget ändrades så småningom till Gardberg  Co, där både Hugo och även Krjukoff ättling Alfred Wilén var en tid delägare i. Så småningom grundades Hellas av Rudolf, men både Hugo och även Wilén var med på ett hörn som ägare i Hellas under en viss tid. Rudolf var även Intresserad av frimurerisk verksamhet (III). Han gifte sig med Anna Nordlin #55, gifta 20.06.1897 i Åbo.

 

13.  Anna Nordlin #55, född 10.05.1876 i Åbo, död 27.04.1949 i Helsingfors.

 

14.  Torsten Einar Serenius #392, född 18.03.1874 i Åbo, död 10.05.1932 i Helsingfors, begravd 1932 i Åbo.  Student från Åbo Svenska klassiska lycem 19.5.1893. Högre förvaltningsexamen 1897. Extra kopist i senatens finansexpeditions kamrerarkontor 1898-99, expeditör vid Helsingfors Sparbanks kamrerarkontor och filialkontorskassör 1897-1901, tf bokhållare vid Finlands banks kamrerarkontor i Helsingfors 1898-99, extra tjänsteman där 1899-1901. Kontorsskrivare vid Finlands banks Åbo kontor 1901-1908, kassör 1908-18, stipendium av banken 1912 för vistelse i Tyskland; arbetade därvid i Bank für Handel und Industrie i Berlin och Stettin. Tf föreståndare för bankens kontor i Tammerfors 1912-14 samt för Åbo kontoret i flera repriser åren 1907-18. Adjungerad ledamot av Finlands banks direktion i juli 1920, augusti 1921 och februari 1925. Föreståndare för Finlands banks kontor i Vasa 1918-10.5.1932. Bibefattningar: kontorist vid Livränteanstalten i Åbo 1901-03, dess kamrer 1904-18. Medlem av direktionen i Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo 1915-18, tillhört Åbo Sparbanks principaler 1913-18, disponent i Vasa Telefonförening 1920-21, dess verkställande direktör och styrelseordförande 1922-10.3.1932. Var mycket intresserad av blomsterodling. Han gifte sig med (1) Lydia Maria Forsman #393, gifta 09.09.1899 i Dickursby Stenkulla, född 19.03.1877 i Helsinge Tali, död 08.08.1907 i Helsingfors.  Han gifte sig med (2) Hildur Katarina Ahlman #776, gifta 19.09.1913 i Tammerfors, född 06.09.1881 i Pöytis, död 25.09.1944 i Helsingfors, begravd i Åbo.

 

15.  Lydia Maria Forsman #393, född 19.03.1877 i Helsinge Tali, död 08.08.1907 i Helsingfors.  Hennes levnadsöden har på basen av hennes bevarade brev i detalj skildrats an Ingvald Serenius (#770) essay från år 1967; "Det var en gång". Hon konfirmerades 17.5.1894. Genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Helsingfors och utbildade sig till handarbetslärarinna i Åbo. Hon uppfostrades som fosterbarn av Nathalie Chrons på Stenkulla i Dickursby. Synnöve Ilmoni berättar om hennes uppväxtår, att "hon hade flera beundrare bland mormors inackorderingsherrar; inte underligt för hon var alltid skämtsam och glad och i verksamhet. Jag ser henne i Stenkulla salen småsjungande vattna blommorna, eller i vävstolen vävande ovantåg till matsals- och balkongmöblerna". Hon förlovade sig 23.5.1899 "i syrénbersån på Stenkulla" med sin blivande man Einar Serenius. Hon uppvaktades på en resa till släkten Chiray på storgodset Salova i Lill-ryssland av husets son Sascha. Då hon påpekade att hon var förlovad "med Einar" svarade sonen i det att han bjöd henne sitta med honom i en S-formad soffa: "ne trouvez-vous pas, Mademoiselle, que se sopha est comme fait pour un conversation intime? Je me fiche de votre fiancé".

 

Femte generationen

 

16.  Gustaf Johansson #32, född 24.07.1814 i Letala Katinhäntä Yrjälä, död 26.10.1863 i Letala Katinhäntä Yrjälä.  Han verkade som torpare på Katinhäntä Yrjälä (Hakala). Han gifte sig med Johanna Lovisa Jakobsdotter #33, gifta 14.11.1847.

 

17.  Johanna Lovisa Jakobsdotter #33, född 04.09.1818 i Virmo, död 24.04.1863.

 

18.  Matts Michelsson #52, född 06.02.1815 i Virmo, död 19.02.1873.  Han gifte sig med Sofia Adamsdotter #53.

 

19.  Sofia Adamsdotter #53, född 16.04.1816 i Nousiainen, död 08.06.1888.

 

20.  Anders Henriksson #1800, född 17.10.1806 i Masko, död 11.06.1856.  Han var hemma från Nynäs Lempinen i Masko. Han gifte sig med Sofia Eriksdotter #1801.

 

21.  Sofia Eriksdotter #1801, född 12.08.1816 i Virmo, död 14.03.1856.

 

22.  Johan Johansson #1802, född 11.10.1796 i Nousis, död 10.10.1877.  Han var hemma från Paistanoja Penttiläs rusthåll. Han gifte sig med Maria Johansdotter #1803.

 

23.  Maria Johansdotter #1803, född 27.01.1811 i Virmo, död 27.11.1885 i Paistanoja Penttilä.

 

24.  Karl Edvard Gardberg #56, född 13.03.1837 i Helsingfors, död 10.07.1899 i Ekenäs.  Elev i Helsingfors trivialskola. Verkade sedermera bl a som sjökapten på ångskonaren "Aino af Ekenäs". År 1872 fick han burskap, dvs laglig rätt till yrkesutövning, som borgare i Ekenäs.  Ångskonertskeppet "Aino" byggdes 1873 på Kärknäs varv i Sagu av skeppsbyggaren J Vigelius. Under många år efter 1882 var detta "Ångskepp" Ekenäs stads enda djuphavsseglare av betydelse. Skeppet "Aino" ägdes till  66% av Ekenäsbor, bland dem garvarmästaren Gardberg, och seglade mest till England och Spanien. Han gifte sig med Amanda Sofia Lindgren #57, gifta 17.08.1866 i Vichtis.

 

25.  Amanda Sofia Lindgren #57, född 02.09.1846 i Vichtis, död 23.01.1916 i Pojo.

 

26.  Gustaf Reinhold Nordlin #322, född 17.12.1835 i Halikko Åminne, död 15.10.1887 i Björneborg.  Kardmakarelärjung i Åbo 1850. Begav sig till sjöss 1851 med skeppet "Atka" till Valparaiso, Kamtschatka, Sitka, Shanghaj och St Helena. Jungman på skeppet "Ajan" till Honolulu och Sitka, varest skeppet blev uppbringat. Seglade på amerikanska fartyg i valfångst och kustfart, var guldgrävare i Kalifornien 1857-65. Styrman på briggen "Jalo" 1866-67. Bedrev studier vid navigationsskolan i Åbo 1867-68, östersjöskepparexamen 1868. Berättigades av senaten att föra passagerarångfartyg utomskärs i Finska och Bottniska vikarna. Befälhavare på segelfartyget "Velox", kustångfartygen "Wiriä" och "Leimu" samt ångfartyget "Concordia". Han gifte sig med Selma Paulina Pettersson #323, gifta 20.04.1868 i Åbo.

 

27.  Selma Paulina Pettersson #323, född 24.05.1845 i Åbo, död 20.12.1928 i Åbo.  Startade i Åbo en kolonial-, frukt- och delikatessaffär 1869, modeaffär 1882, det första kafféet "Wiener-Café" samt ångslupslinje på Åbo-Hirvensalo. Flyttade till Mariehamn 1899 och bedrev där kolonialvaruaffär till 1921. Hon annonserade i lokalpressen med devisen "Allt vad du önskar av glas och porslin får du hos Selma Nordlin". Hon ansågs vara ett stort orginal och en ytterst företagsam kvinna.

 

28.  Hjalmar Serenius #792, född 10.01.1843 i Helsingfors, död 08.08.1913 i Helsingfors.  Domarexamen 14.12.1866, vicehäradshövding 19.6.1869, hovrättsråd i december 1894. Blev för nit i tjänsten riddare av Kejserliga och Kongliga S:t Stanislaus -ordens II kl. 1891 och 1898 av S:t Anneordens  II kl. Kamrer och ombudsman vid Finska Sjömanspensionsanstalten i Åbo 1.1-1880-15.7.1885, stadsfullmäktig i Åbo 1.1.1883-1.1.1889, viceordförande i Åbo Sparbanks styrelse 1897-1902, publikt ombud vid Åbo Aktiebank 1901-03. Begärde pga sjukdom avsked från Hovrätten 1.1.1903 (hade fått slag, ena sidan förlamad). Han gifte sig med Aline Johanna Baarman #793, gifta 11.01.1872.

 

29.  Aline Johanna Baarman #793, född 09.09.1852 i Ekenäs, död 07.12.1928 i Vasa, begravd 1928 i Åbo.  Hon besökte vid 16 års ålder ett pensionat i Reval och på hemresan därifrån sammanträffade hon i Kronstadt första gången med sin blivande make. Bodde efter mannens död i Åbo, flyttade 1918 till sonen Einar i Vasa och slutligen till sonen Bengt i Gamla Vasa. Hade gott sinne för humor. Blev på ålderdomen rätt döv.

 

30.  Israel Gustafsson Forsman #774, född 30.07.1831 i Borgå Ylicke, död 14.01.1889 i Helsinge.  Han var utbildad mejerist. Tjänstgjorde som trädgårdsmästare hos kyrkoherden i Helsinge, prosten och teol doktorn Chrons på Myrans hemman i Helsinge, var senare inspektor på Tali gård och sedan barnlärare. Han var sträng, präglades av en (stundom överdrivet) from gudstro och hans humor befanns underfundig. Så t ex celebrerade han vårens ankomst med att måla hundens svans grön. Dagboken berättar att den 4:de mars 1860, som var på en söndag, började han för första gången att i "herrans namn" skola barn på Tomtbacka Säteri i Helsinge socken. Den 2 november flyttades skolan till Kårböle, sedan till Domarby, till Tomtbacka, till Tali, till Tavastkulla och slutligen till Munksnäs "med bra usla eländiga barn". Skolarbetet gav ringa inkomst. Han döptes av domprostadjunkten C G Eklund samma år som en svår koleraepidemi härjade i Borgåtrakten. Detta år slapp ingen in till Borgå utan att först desinficeras i bastu med tjär- och enrisrök. Då dogo mycket folk. Året då hans första hustru dog (1866) antecknade han i sin dagbok att "... det war för mig ett bedröfligt år. Årets första morgon klockan 4 dog min hustru och lämnade mig ensam med 4 små barn; det var en bedröflig nyårs gåfva." Hans känslor för sin andra hustru framgår av följande dagbokscitat; "... Denna min lilla Anna som jag av hela mitt hjärta älskade med en ren och obesmittad kärlek, ingiven av den rena himmelska härlighetens herre. Vår sammanlevnad började i fattigdom med fyra små barn; men kärleken besegrade allt. Så var ock fallet med oss." Han gifte sig med (1) Hedvig Jöransdotter #1340, gifta 13.07.1858, död 1.1.1866, född 31.3.1829 i Hausjärvi.  Han gifte sig med (2) Anna Lovisa Johansdotter Haarala #775, gifta 15.07.1866, född 06.08.1842 i Orimattila Leitsamaa, död 1928 i Helsingfors, begravd 20.02.1928 i Sandudd Helsingfors.

 

31.  Anna Lovisa Johansdotter Haarala #775, född 06.08.1842 i Orimattila Leitsamaa, död 1928 i Helsingfors, begravd 20.02.1928 i Sandudd Helsingfors.  Ett ofattbart medeltida mörker vilar över hennes barndom. Hon uppfostrades med bibeln och riset under en tyrannisk stränghet och minutiös övervakning. Ej fyllda 4 år sattes hon att valla får försedd  med en käpp och med rådet att förlita sig på Gud om vargarna kom, vilket också inträffade. Vid 8 års ålder sattes hon att köra timmer i skogen. Det var tungt, som genomvåt uti manshög snö. Fadern tålde ej "pladder och högjutt tal. För sådant vankades prygel, "men gråta fick man ej, så remmen svängdes under tystnad". Vid 10 års åldern börjades hennes bibelläsning, som räckte 2 år. På kvällen förhördes dagens läxa. Gick det bra fick hon smörgås, om ej rappade far till henne. Vid 14 års ålder uppsöktes hon av 3 grannflickor, som bjöd henne till sig. Fadern sov och hon var borta en timme och upplevde då för första gången "blindbock" och "sista paret ut"! Vid hemkomsten hade fadern redan vaknat och mörbultade henne med ett selrep. Dagboken tillägger kort, att "det var hälsosamt för köttet, ty utan salt förfares det, sade far, och det var sant". Vid 16 års åldern sökte hon sig i hemlighet och med hjälp av en kantor till Mustiala mejeriskola och undvek därmed faderns aktuella bortgiftoplaner. Uppfostran satte sina djupa spår i henne. Magister Synnöve Ilmoni karaktäriserade hennes påfallande religiositet såsom "inte av den äkta sorten, snarare exentritet, som de flesta barnen ärvt av henne. Hon verkade dessutom att ha "något av zigenarpåbrå" ... och långtifrån sannfärdig ... rätt erotisk anlagd, gifte sig efter 7 månaders änklingstid (för mannen)." Som änka bodde hon en tid hos mågen Einar Serenius på Littois samt efter 1907 hos dottern Hulda.

 

Sjätte generationen

 

32.  Johan Simonsson #38, född 12.02.1790 i Letala Katinhäntä Ettala, död 19.03.1848 i Letala Katinhäntä Yrjälä.  Han verkade först som torpare på Katinhäntä Ettala och sedermera som bonde på Katinhäntä Yrjälä . Han gifte sig med Brita Johansdotter #39, gifta 03.11.1811.

 

33.  Brita Johansdotter #39, född 17.06.1791 i Letala Katinhäntä Yrjälä, död 18.02.1847 i Letala Katinhäntä Yrjälä.

 

34.  Jakob Johansson #5204.  Han gifte sig med Kaisa Jakobsdotter #5203.

 

35.  Kaisa Jakobsdotter #5203, född omkr 1795.

 

36.  Michel Michelsson #5206.  Bondemåg på Nousis Nummis. Han gifte sig med Lisa Mattsdoter #5205.

 

37.  Lisa Mattsdoter #5205.

 

40.  Henrik Henriksson #5208.  Han gifte sig med Lisa Mattsdotter #5207.

 

41.  Lisa Mattsdotter #5207, född omkr 1770.

 

44.  Sofia Andersdotter #3087.  Han gifte sig med Johan Johansson #3088.

 

45.  Johan Johansson #3088.

 

46.  Johan Andersson #5197.  Han gifte sig med Maria Johnsdotter #5198.

 

47.  Maria Johnsdotter #5198, född omkr 1784.

 

48.  Gustav Gabrielsson Gardberg #58, född 06.11.1799 i Helsingfors, död 08.10.1876 i Sjundeå.  Verkade som garvare i Helsingfors och Ekenäs. Var garvarämbetets ålderman, dvs logarvarålderman. Han gifte sig med Eva Stina (Christina) Berghäll #59, gifta 29.12.1823 i Vichtis.

 

49.  Eva Stina (Christina) Berghäll #59, född 25.08.1802 i Vichtis, död 09.06.1854 i Helsingfors.

 

50.  Anders (Andreas) Elias Lindgren #320, född 05.10.1814 i Börstil, Sverige, död 12.04.1881 i Vichtis.  Som dopvittne var organisten Lindgren (farfar) och hustru Maria Östlund (farmor) från Husbacka, nämndeman Söderholm och fru i Östhammar, adj. Strandberg och sjöman Carl Lindgren, fru Hörling och Albertina Lindgren i Stockholm. Han inflyttade år 1821 från Sverige till Sjundeå tillsammans med sin faster Maria Albertina Lindgren. Före det var han klockar-kantor i Urjala under täcknamnet Antti Lindgren, troligen för att han ville hemlighålla sin okunskap i finska språket. När sanningen kom fram blev han tvungen att lärar sig finska. Han gifte sig med Johanna Eleonna (Eleonora) Forsström #321, gifta 26.2.1836 i Vichtis.

 

51.  Johanna Eleonna (Eleonora) Forsström #321, född 17.07.1816 i Vichtis, Suxela, Ali-Jaakkola, död 08.11.1889 i Vichtis.

 

52.  Karl Fredrik Norlin #1854, född 1790 i Sverige, död 27.07.1848 i Halikko Åminne.  Inkom med fadern från Stockholm till Halikko 1804.  Vistades i St. Petersburg, varifrån han återkom till Halikko 1814. Verkade först som trädgårdsdräng och sedermera som trädgårdsmästare på Åminne gård i Halikko. Partner Anna Stina Eriksdotter #3158.  Han gifte sig med (2) Charlotta Lundman #1852, gifta 18.02.1816 i Halikko, född 08.04.1782 i Åbo, död 01.02.1830 i Halikko Åminne.  Han gifte sig med (3) Maria Ulrika Malm #325, gifta 23.09.1830 i Halikko, född 10.11.1790 i Kisko, död 02.12.1859 i Halikko Åminne.

 

53.  Maria Ulrika Malm #325, född 10.11.1790 i Kisko, död 02.12.1859 i Halikko Åminne.

 

54.  Matts Pettersson #326, född 15.08.1800 i Nagu Hangslax Östergård, död 28.09.1851 i Åbo.  Han verkade som blockmakarmästare på varvet i Åbo. Vid äktenskapets början upptagen som landbondeson från Nagu Kivis. Han hade åtminstone sex syskon. Han gifte sig med Anna Caisa (eg Catharina) Michelsdotter #327, gifta 16.04.1827 i Nagu.

 

55.  Anna Caisa (eg Catharina) Michelsdotter #327, född 07.06.1804 i Nagu Sexnappa Norrgård, död 28.11.1855 i Åbo.  Vid äktenskapets början i tjänst på granngården Sexnappa Södergård.

 

56.  Carl Gustaf Serenius #794, född 16.07.1810 i Pernå, död 18.07.1876 i Helsingfors.  Utdimmitterad från Åbo Akademi 1832. Verksam i  Nylands län. Han gifte sig med Maria Charlotta Widholm #795, gifta 19.02.1840 i Helsingfors.

 

57.  Maria Charlotta Widholm #795, född 09.05.1821 i Helsingfors, död 12.09.1896 i Helsingfors.  Hon uppvaktades, enligt professorskan Signe Kolster (dotter till Fanny Serenius), i sin ungdom av "morbror Weckman", en intresserad antikvitetssamlare, som testamenterade henne all sin egendom. Hon var "en förtjusande människa med ett oregelbundet men aristokratiskt utseende". På ålderdomen bar hon stora glasögon och blev tandlös. Hon var synnerligen teaterintresserad och "höll i det sereniuska hemmet stora gästabud för skådespelarna".

 

58.  Albert Baarman #814, född 27.02.1826 i Ekenäs, död 17.07.1885 i Ekenäs.  Var puckelryggig. Han gifte sig med Ulrika Johanna* Willstedt #815, gifta 29.05.1849 i Karis-Lojo.

 

59.  Ulrika Johanna* Willstedt #815, född 06.03.1821 i Vichtis, död 06.10.1896 i Åbo.  Albert Edelfelt målade hennes porträtt i 3 exemplar av storlek: ca 40 x 50 cm. Ett exemplar hamnade hos Lennart Serenius (#1246) och ett annat hos professor Olaf Homén (#888). Inspirerad av dessa portträtt målade även hennes systers dottersdotter, Helene Schjerfbeck (#843), år 1898 en egen version av henne (Dam vid spinnrock), som finns i Åbo konstmuseum. Konstnärinnan gjorde även 2 repliker av nämnda tavla. Det ena exemplaret innehades av Maud Spolander (#1256) och det andra av en fru Kihlman, som inköpt konstverket från Olaf Homéns (#888) dödsbo. Dessutom innhar Henrik Gardberg (#51) en kopia av tavlan, som målats av en lärjunge till konstnänrinnan (Signe Tandefelt) och som tidigare torde ha innehavts av Lennart Serenius (#1246).

 

60.  Gustaf Andersson Forsman #1353, född 16.10.1800 i Borgå Molnby Kockas, död 06.06.1855.  Verkade som färgardräng hos färgaren Wathén, sedan vice rothmästare och slutligen föreståndare för Studes affär. Han gifte sig med (1) Brita Stina Ingraeus #1354, gifta 23.10.1821 i Borgå, född 24.02.1799 i Borgå Klemetsby, död 13.06.1838 i Borgå.  Han gifte sig med (2) Maria Carlsdotter #1380, gifta 30.12.1838, född 02.01.1805, död 26.09.1866.

 

61.  Brita Stina Ingraeus #1354, född 24.02.1799 i Borgå Klemetsby, död 13.06.1838 i Borgå.

 

62.  Johan(nes) Johansson Haarala #1341, född 12.12.1809, död 13.03.1891.  Verkade som torpare på Leitsamaa Haarala. Övertog tydligen torpet Haarala efter fadern, vilket förklarar dottern Anna Lovisas dagboksanteckningar, att hon "föddes på Haarala arvhemman". I 7 generationer hade hans förfäder levat i Leitsamaa byn, några som bönder, andra som torpare. Hans livsåskådning var starkt dominerad av en religiös asketism, som tog sig uttyck bl a i hans barnauppfostran. Han gifte sig med Helena Carlsdotter #1342, gifta 10.11.1839.

 

63.  Helena Carlsdotter #1342, född 01.11.1814, död 16.08.1890.  Hemma från Hytäri, Nikula.

 

Sjunde generationen

 

64.  Simon Michelsson #40, född 17.10.1758 i Letala Undamala Sarcki, död 01.01.1848 i Letala Katinhäntä Ettala.  Han verkade som bonde på Katinhäntä Ettala. Han gifte sig med Elisabetha Ericsdotter #41, gifta 12.12.1784.

 

65.  Elisabetha Ericsdotter #41, född 30.07.1759 i Letala Katinhäntä Ettala, död 04.09.1831 i Letala Katinhäntä Ettala.

 

96.  Gabriel Johansson Gardberg #60, född 22.06.1758 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 23.06.1808 i Helsingfors.  Han verkade som garvarämbetets ålderman (logarvarålderman) åren 1804-08. Han var garvare inom ämbetet i  Helsingfors och Åbo. Han förenade sig på anmodan med ämbetet i Helsingfors 1791. Blev förordnad till ungmästare 1796 och vald till ålderman 1804 trots sitt motstånd av skäl att han inte var skrivkunnig. Han kvarstod i befattningen till sin död 1808. Garvarskrået instiftades i Finland och Helsingfors 1784 och Gabriel Gardberg nämns i historieböckerna som den första kända logarvaroldermannen. Boupptäckningen efter honom 1808 upphävdes såsom olaglig. Enligt ny bouppteckning, som förrättades först 12.7.1820, befanns han ha ägt en reglering underkastad tomt och gård vid Unionsgatan i Helsingfors södra kvarteret. Han ägde även tomt och hus bl.a. i södra kvarteret vid Stora Kyrkogatan i Ekenäs invid kapten Sundmans gård. Boets behållning uppgick totalt till 2.524 rdl. 20 sk. 2 r. Han gifte sig med Maria Kristina Bergman #61, gifta 19.11.1791 i Helsingfors.

 

97.  Maria Kristina Bergman #61, född 14.01.1773 i Helsingfors, begravd 09.01.1848 i Helsingfors.

 

98.  Henric Berghäll #3205, född 1777, död 10.5.1839 i Vichtis.  Kom till rusthållet Suksela Ryttä i Vichtis, först som måg och sedermera som rusthållare där. Han gifte sig med Stina Seraphia Mickelsdotter #3204, gifta 13.7.1802 i Vichtis.

 

99.  Stina Seraphia Mickelsdotter #3204, född 24.5.1784 i Vichtis Suksela, död 5.12.1811 i Vichtis Suksela.  Rusthållardotter från Suksela Ryttä i Vichtis.

 

100.  Elias Lindgren #2256, född 9.4.1788 i Börstil, Sverige, död 9.12.1852 i Lovisa.  Han hade tidigare varit bosatt på regementskrivarbostället Kopula i Sjundeå, men flyttade år 1821 till Tjusterby Abrahamsbergs torp, där han och sonen Anders, samt systern Maria Albertina är noterade i kb 1820-26. Han var Vichtis sjätte kantor åren 1833-1881. Från boken "Sjundeå sockens historia" (Alf Brenner, 1953 del 1 av 3) framgår att Elias blev vald till organist i Sjundeå 1815 och han beskrivs som en mycket god musiker liksom lärare. 1841 flyttade han till Lovisa. Enligt denna källa dog han redan 1842.  Enligt en annan källa (Risto Toivonen, 28.11.2003) flyttade han som kantor till Lovisa år 1842 och dog där år 1852. Han ansågs vara en stillsam och försynt man, som icke gjorde mycket väsen av sig. Också sin skyldighet som lärare uppfyllde han samvetsgrant. De "svagare" barnen undervisade han i s.k. söndagskola. Men även sin konst i orgelmusik lärde han vidare, bl.a. hade orgelnisten Svanberg i Ingå varit en av hans elever. Enligt stiftssekreterare i Borgå, Birgitta Sarelin (som Olle Lorin (#2265) intervjuat) kan en tänkbar orsak, till att Elias Lindgren kom till Finland, vara att  både han och fadern var bekanta med orgelbyggaren Olof Schwan, som byggde orgeln i  Börstil 1783 och orgeln i Sjundeå 1786. Det var också han som svarade för orgelbygget i Vichtis, vilken orgel tillkom 1798. Den brann dock upp i samband med eldsvådan 1818 (eller 1846). Det förefaller alltså finnas ett klart samband mellan orgelbyggaren och Lindgren-organisterna. Han gifte sig med Maria Helena Boström #2257, gifta 14.7.1814.

 

101.  Maria Helena Boström #2257, född i Husbacka Börstil, Sverige.

 

102.  Johan Forsström #279, född 24.06.1763 i Vichtis, död 12.10.1824 i Vichtis.  Verkade sedermera som bonde och rusthållare på Suksela Ali-Jaakkola. Han gifte sig med Maria (Maja) Johansdotter Gardberg #244, gifta 1794 i Vichtis.

 

103.  Maria (Maja) Johansdotter Gardberg #244, född 02.01.1776 i Vichtis, död 04.10.1845.

 

104.  Elias Norlin #436, född 1764 i Sverige.  Släkten Nordlins (tidigare Norlin och även Norrlin) stamfader i Finland, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han kom i oktober 1804 som änkling till Åminne gods i Halikko (Finland) från Stockholm. Han var kallad till trädgårdsmästare på Åminne av Gustav Mauritz Armfelt, som då ägde Åminne gods och var vid den tiden Sveriges minister i Wien. Alla tre söner valde herrgårdsträdgårdsmästarens yrke. Hans tre fullvuxna söner stannade kvar i Finland och förde släkten vidare. Släktens tidigare härstamning kan sökas i Sverige och det synes sannolikt att släktnamnet bildats efter någon av de talrika orterna Nora eller Nor i Sverige. Namnformen Nordlin (tidigare Norlin) togs i bruk av stamfader Elias Norlins sonssöner Karl Adolf (född 19.6.1834) och Gustav Reinhold (född 17.12.1835). Han gifte sig med (1) Margareta Edberg #1853, gifta 14.02.1788 i Adolf Fredrik, Sverige.  Han gifte sig med (2) Helena Enbom #437, gifta 06.12.1804 i Halikko.

 

105.  Margareta Edberg #1853.

 

108.  Pehr (eg Petrus) Mattsson Lindroos #412, född 06.12.1766 i Nagu Hangslax Råkas, död 27.06.1829 i Nagu Hangslax Vesterby.  Verkade som måg på Hangslax Östergård, styrman och fr år 1818 som landbonde på Kifvis säteri. Han gifte sig med Stina (eg Christina) Andersdotter #413, gifta 11.11.1798.

 

109.  Stina (eg Christina) Andersdotter #413, född 18.12.1773 i Nagu Hangslax Östergård, död 19.03.1856 i Nagu Gyttja.

 

110.  Michel Hansson #421, född 09.01.1766 i Nagu Sexnappa Norrgård, död 23.10.1819 i Nagu Sexnappa Norrgård.  Han verkade som bonde på Sexnappa Norrgård. Han gifte sig med Stina (eg Christina) Johansdotter #422.

 

111.  Stina (eg Christina) Johansdotter #422, född 23.09.1757, död 21.10.1824 i Nagu Sexnappa Norrgård.

 

112.  Gustaf (Gustavus) Serenius #798, född 21.08.1772 i Artsjö, död 13.11.1813 i Heinola.  Borgå gymnasium 1791. Inskriven som viburgensare i Åbo Akademi 12.9.1795, betyg 22.2.1798. Prästvigd i Borgå stift 16.3.1798, kaplans adjunkt i Artsjö 1798-1802, tf kaplan i Lappträsk 1802-1804, kyrkoherdeadjunkt i Pernå 1804-1812, kaplan i Heinola landsförsamling med utnämning 17.8.1812, tillträtt tjänsten 13.11.1812. Han gifte sig med Eva Christina Örnström #799, gifta 02.07.1810 i Pernå.

 

113.  Eva Christina Örnström #799, född 30.11.1788 i Pernå Bagars, död 13.09.1845 i Kymmene.  Gästgivaredotter från Pernå. Hon gifte sig med (1) Gustaf (Gustavus) Serenius #798, gifta 02.07.1810 i Pernå, född 21.08.1772 i Artsjö, död 13.11.1813 i Heinola.  Hon gifte sig med (2) Carl Johan Hollender #802, gifta 23.03.1816.

 

114.  Karl Widholm #796, född 29.12.1791 i Helsingfors, död 28.02.1832 i Helsingfors.  Han gifte sig med Ulrika *Catharina Sacklén #797, gifta 09.07.1818 i Helsingfors.

 

115.  Ulrika *Catharina Sacklén #797, född 27.03.1793 i Bjärnå, död 02.08.1868.

 

116.  Magnus Baarman #816, född 21.09.1768 i Ekenäs, död 06.10.1844 i Ekenäs.  Han gifte sig med Johanna Maria Winblad #817, gifta 22.09.1814.

 

117.  Johanna Maria Winblad #817, född 09.07.1791 i Ekenäs, död 13.07.1850 i Kronstadt, Ryssland.

 

118.  Ericus Willstedt #827, född 30.03.1778 i Björneborg, död 6.01.1829 i Högfors.  Tjänstgjort som kaplansbiträde i St Bertels 1803-06, pastorsadjunkt i Kisko 1806-1808, tf kyrkoherde i Karis 1808-1811, brukspredikant i Svartå 1811-1815, kaplan i Pyhäjärvi av Vichtis 1815. Han gifte sig med Johanna Christina Lietzén #828, gifta 30.08.1808 i Kisko Kurkeala.

 

119.  Johanna Christina Lietzén #828, född 24.5.1778 i Pikis, död 24.05.1856 i Vichtis Nykkälä.

 

120.  Anders Henriksson #1355, född 08.11.1765 i Borgå, död 24.03.1839, begravd 4.4.1839 i Borgå Östermunkby Sigfers.  Verkade som landbonde (eventuellt frälsebonde) å Kockas i Borgå Molnby. Han gifte sig med (1) Johanna Johansdotter #1356, gifta 26.05.1790, född 1763 i Borgå Östermunkby, död 16.07.1803 i Borgå.  Han gifte sig med (2) Maria Andersdotter #1369, gifta 05.07.1804 i Kockas, född 1778.

 

121.  Johanna Johansdotter #1356, född 1763 i Borgå Östermunkby, död 16.07.1803 i Borgå.

 

122.  Alexander Danielsson Ingraeus #1378, född 24.10.1767 i Borgå Illby, död 12.07.1847 i Borgå.  Dragon i Klemetsby, senare Strömberg, var "avskedad" åtminstone 1807. Mjölnare i Borgå Molnby, senare Illby. Anteckning i kyrkoböckerna: "kan urmakararbete". Han gifte sig med (1) Helena Andersdotter Jontas #1379, gifta 23.02.1790 i Borgå Östermunkby, född 20.11.1756 i Borgå Östermunkby, död 29.03.1822 i Borgå.  Han gifte sig med (2) Anna Greta Johansdotter Pilt #1457, gifta 29.12.1822 i Borgå, född 02.10.1788 i Borgå Östermunkby, död 14.05.1859.

 

123.  Helena Andersdotter Jontas #1379, född 20.11.1756 i Borgå Östermunkby, död 29.03.1822 i Borgå.

 

124.  Johan Henricsson Herra #1651, född 18.05.1769, död 03.12.1838.  Verkade som torpare på Herra, Leitsamaa, senare på Haarala. Han gifte sig med Anna Ulrika Michelsdotter #1652, gifta 19.10.1807.

 

125.  Anna Ulrika Michelsdotter #1652, född 26.08.1776, död 20.06.1843.  Hemma från Jursala Leitsamaa.

 

126.  Carl Carlsson #1434, född 18.11.1774, död 25.05.1835.  Han gifte sig med Greta Eriksdotter #1435, gifta 11.10.1807.

 

127.  Greta Eriksdotter #1435, född 15.07.1787, död 28.06.1855.  Hemma från Anttila Kuivanto.

 

Åttonde generationen

 

128.  Michel Mattsson #42, född 21.09.1723 i Letala Undamala Sarcki, död 01.03.1796 i Letala Undamala Sarcki.  Han verkade som bonde på Undamala Sarcki. Han gifte sig med Lisa Henricsdotter #43, gifta 13.09.1746.

 

129.  Lisa Henricsdotter #43, född 22.07.1720 i Letala Widilä Heikola, död 09.02.1808 i Letala Undamala Sarcki.

 

192.  Johan Jakobsson Kaharberg #62, född 1715 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 31.05.1761 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) åren 1742-1761. Elev vid Helsingfors trivialskola (inskriven 1728). Han gifte sig med Maria (Maija) Henriksdotter #63, gifta 19.09.1738.

 

193.  Maria (Maija) Henriksdotter #63, född 1717 i Vichtis, död 07.11.1780 i Vichtis.  Hon gifte sig med (1) Johan Jakobsson Kaharberg #62, gifta 19.09.1738, född 1715 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 31.05.1761 i Vichtis.  Hon gifte sig med (2) Markus Mattsson #171, gifta 22.10.1762 i Vichtis, född 1730 i Vichtis Härtsilä Seppä.

 

194.  Henrik Bergman #201.  Han gifte sig med Margareta (Greta) Abrahamsdotter #202.

 

195.  Margareta (Greta) Abrahamsdotter #202.

 

198.  Michel Nilsson #3212, född 22.9.1751 i Karislojo Pöyli.  Han blev rusthållare på Suksekla Ryttä i Vichtis efter sin svärvfar. Han gifte sig med Anna Maria #3213, gifta 29.9.1778 i Vichtis.

 

199.  Anna Maria #3213, född 5.10.1754 i Vichtis, död 27.2.1791 i Vichtis.

 

200.  Anders Lindgren #2258, född 9.9.1752 i Tryserum, Sverige, död 23.1.1832 i Börstil, Sverige.  Han verkade som klockare och organist i Börstil 1783-1832. I husförhörslängden för Börstil 1824-1831 tituleras han "bokhållare" tydligen sedan sonen Carl Johan övertagit organistsysslan, vilket också framgår av sammanhanget. Han gifte sig med Maria Östlund #2259.

 

201.  Maria Östlund #2259, född 20.3.1759 i Österlövsta, Sverige, död 1.7.1839 i Börstil, Sverige.  Hon är syster till Anna-Lisa Lorins farfars farfars farmor. Maria är således Olle Lorins farfars mormors mor.

 

204.  Mats Matsson Forsström #2392, född 1720, död 13.3.1807 i Vichtis.  Släkten Forsströms stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han var bosatt i Vanhala på Ylöstalo och Tähkälä. Han gifte sig med Helena Andersdotter #2393, gifta 7.10.1756 i Vichtis.

 

205.  Helena Andersdotter #2393, född 1729 i Vichtis, död 4.1.1806 i Vichtis.  Bonddotter från Pääkslaks Suutari.

 

206.  Johan Johansson Karberg #179, född 02.12.1740 i Vichtis, död 10.07.1813 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1761-1805. Erhållit kungliga Finska hushållningssällskapets medalj "för nit och omtanke i landthushållningen" 1805. Han gifte sig med Maria (Maija) Jakobsdotter #192, gifta 11.10.1763 i Vichtis.

 

207.  Maria (Maija) Jakobsdotter #192, född 15.01.1745 i Vichtis, död 01.04.1820 i Vichtis.

 

216.  Matts (eg Mattias) Ericsson #414, född 26.04.1730 i Nagu Hangslax Råkas.  Han verkade som bonde på Hangslax Råkas. Moderns namn angavs ej då ännu i kyrkoböckerna på Nagu. Han gifte sig med Anna Pehrsdotter #415, gifta 04.11.1750.

 

217.  Anna Pehrsdotter #415, född 17.08.1731 i Nagu Pensar Norrby, död 11.03.1792 i Nagu Hangslax Råkas.

 

218.  Anders Johansson #417, född 05.11.1745 i Nagu Hangslax Östergård.  Han verkade som landbonde på Hangslax Östergård. Han gifte sig med Maria Andersdotter #418, gifta 17.11.1771.

 

219.  Maria Andersdotter #418, född 06.10.1747 i Nagu Finby Klockars.

 

220.  Hans Michelsson #423, född 31.10.1742 i Nagu Sexnappa Norrgård, död efter 1766.  Han verkade som bonde på Sexnappa Norrgård. Han gifte sig med Lisa (eg Elisabet) Ericsdotter #424, gifta 09.06.1765.

 

221.  Lisa (eg Elisabet) Ericsdotter #424, född 03.06.1745 i Nagu Tackork, död efter 1766.

 

222.  Johan Michelsson Strand #430, född maj 1726 i Nagu Pensar.  Föräldrar svåra att fastställa då födelseboken på Nagu har lucka pga stora ofreden (prästerskapet flydde till Sverige). Han gifte sig med Lisa (eg Elisabet) Abrahamsdotter #431.

 

223.  Lisa (eg Elisabet) Abrahamsdotter #431, född 02.02.1727, död efter 1764.  Föräldrar svåra att fastställa då födelseboken i Nagu har lucka pga stora ofreden (prästerskapet flydde till Sverige).

 

224.  Johan (Johannes) Serenius #803, född 24.10.1735 i Artsjö, död 04.04.1809.  Var klockare efter fadern sedan 1761. Bosatt i Storby, Eerola. På sockenstämma den 1.5.1761 anmäler klockaren Erik Serenius, att han nu börjar bli ålderstigen, gammal och kraftlös, varför han till följd av sjukdom och andra smärtor ej kan vara församlingen och prästerskapet till hjälp med tidig och nödvändig tjänst. Därom säger han sig redan flere gånger ha underrättat församlingen. Till klockare kallades nu Erik Serenius'  äldsta son Johan, som förutom att han var en stillsam och städad man ägde en god sångröst. Ytterligare har i protokollet antecknats, att hans ålderstigna föräldrar härigenom på sin ålderdoms dagar få njuta hans vård. Lektor Kraftman underrättar härom församlingens kyrkoherde (!) och konsistorium bekräftar utnämningen. Han gifte sig med Katarina Eriksdotter Skrifvars #804, gifta omkr 1765.

 

225.  Katarina Eriksdotter Skrifvars #804, född omkr 1745, död 22.01.1818 i Artsjö.

 

226.  Mats Örnström #800, född 1747 i Pernå.  Han gifte sig med Anna Fahlström #801.

 

227.  Anna Fahlström #801, född 1744, död 21.04.1813 i Pernå.

 

228.  Johan Widholm #850, född 1757 i Helsingfors, död 09.11.1813 i Helsingfors.  Släkten Widholms stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han gifte sig med Maria Helena Liljeqvist #851.

 

229.  Maria Helena Liljeqvist #851, född 25.08.1759 i Helsingfors, död 05.03.1844.

 

232.  Eric Baarman #820, född 1725, död 04.10.1780 i Ekenäs.  Släkten Baarmans stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han gifte sig med Anna Stina (eg Christina) Albeck #821.

 

233.  Anna Stina (eg Christina) Albeck #821.

 

234.  Johan Petter Winblad #818, född 20.04.1765 i Tibble, Sverige, död 01.07.1827 i Ekenäs.  Han gifte sig med Eva Maria Borgström #819, gifta 15.06.1794.

 

235.  Eva Maria Borgström #819, född 22.04.1771 i Ekenäs, död 26.02.1809 i Ekenäs.

 

236.  Erik d.y. Willstedt #856, född 21.11.1750 i Ingå, död 08.05.1828 i Björneborg.  Han gifte sig med Helena Elisabet Cappström #857, gifta 05.11.1775 i Björneborg.

 

237.  Helena Elisabet Cappström #857, född 1746, död 21.07.1821 i Björneborg.

 

238.  Johan (Johannes) Gustaf Lietzén #830, född 30.11.1749 i Kiikala Simola, död 26.02.1827 i Kisko Kurkeala.  Uppfostrades av farbrodern Nicolaus Lietzén. Student 1768, pedagog 1784, ordinerad 1787. Han gifte sig med Maria Kristina (Maja Stina) Björkman #831, gifta 18.01.1784 i Pikis Rekola.

 

239.  Maria Kristina (Maja Stina) Björkman #831, född 26.09.1753 i Kristinestad, död 12.12.1809 i Kisko.  Sannolikt den Maria Björkman, "köpmansdotter från Kristinestad", som dog i Kisko, gift med socknepedagogen därstädes Johan G Lietzén.

 

240.  Henrik Ersson #1357, född 1737, död 11.10.1793.  Släktens Forsmans stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han verkade på Backas gård i Borgå Molnby (som då possiderades av kapten Heldt). Henrik Ersson dyker upp i mantalslängden 1761, då angiven som måg å Kockas hemman. Hans föräldrar kan ha varit Erik Simonsson (#1678?) och Hebla Ersdotter (#1679?), död 1707. Denna utredning om släkten Forsman har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Ingvar Serenius' omfattande utredningar på 1960-talet kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

        

         Medlemmarna av denna släkt, med början från Israel Forsman (född 1831), är så intimt lierade med släkten Chrons, att en kort redogjörelse för den sistnämnda släkten här icke kan förbigås. Kyrkoherden i Helsinge, prosten och teol doktorn Chrons, som bebodde Myras hemman i Helsinge, var gift med borgmästardottern Nathalie Weckman (Weideman) från Stockholm, född ca 1813, död ca 1912. Hennes dotter Sigrid, som var musiklärare bl a i Vasa, var gift med magister Torsten Ilmoni med vilken barnen: fil mag Synnöve Ilmoni, lärarinnan Ingeborg Ilmoni (gift med Eirik Hornborg), hemmadottern Thyra Ilmoni och rektorn för Svenska Handelshögskolan, fil mag Rafael Ilmoni. Bliven änka bebodde Nathalie Chrons sin gård Stenkulla i Dickursby, dit dottern Sigrid med make flyttade, sedan den sistnämnda insjuknat i början av seklet. Familjen Ilmoni uppväxte här. Redan under Myras tid hade familjen umgänge med en stor krets dåtida kulturpersonligheter, såsom t ex Zachris Topelius, och dessa kontakter uppehöllos också på Stenkulla. Vänner från den tiden var bl a  arkitekten, gluntsångaren Bruno Aspelin, Emmy och Aino Achté samt Sibelius. Nathalie Chrons skapade atmosfären i ett genommusikaliskt, litterärt högt utvecklat, ljust idealiskt kulturhem med musik och franska som viktiga ämnen i barnauppfostran. Nathalie Chrons stora gunstling var ovannämnda Israel Forsman. Han gifte sig med Carin Johansdotter #1358, gifta 11.10.1759 i Borgå.

 

241.  Carin Johansdotter #1358, född 1742, död 23.06.1803 i Borgå.

 

244.  Daniel Jacobsson Ingraeus #1615, född 17.3.1732 i Lappträsk Ingermansby, död 15.12.1770 i Borgå Illby.  Han var lärling hos snickarmästare Mårten Witting i Borgå åren 1753-57. I allmänhet for gesällerna från Borgå för en viss tid till Stockholm för att skaffa sig meriter och bättre tjänster. Fr o m 3.7.1755 bodde han i Stockholm. År 1759 finns han antecknad som fadder för sin bror Matts' första son Daniel och/eller Johannes, född 19.12.1759, antagligen död som ung. Efter att predikstolen i Borgå domkyrka, som församligen fått under Stora Ofreden, länge hade ansetts vara alltför simpel, tillverkades år 1764 en "anständig och värdig" ny predikstol. Senare under restaureringen av Borgå domkyrka framkom det, under lager av målfärg i predikstolen, taktexten "Förfärdigat i Borgå af Församlingens infödde snickare Daniel Ingraeus, ...". Stilen har studerats och man har frågat sig vem som hämtade läran till Finland. Sannolikt var det just Daniel Ingraeus. Han gifte sig med Maria Andersdotter Åberg #1616, gifta 23.10.1760 i Borgå.

 

245.  Maria Andersdotter Åberg #1616, född omkr 1739 i Borgå Illby, död 25.10.1782.  I kyrkoböckerna återfinns hennes namn även som Maria Henriksdotter.

 

246.  Anders Ersson Jontas #1455, född före 1736.  Hemma från Östermunkby i Borgå lk. Han gifte sig med Carin Ersdotter #1456, gifta 24.10.1754 i Borgå.

 

247.  Carin Ersdotter #1456, född före 1736.  Hemma från Borgå Östermunkby.

 

248.  Henric Andersson Herra #1655, född 02.07.1736, död 26.12.1806.  Han gifte sig med Maria Andersdotter #1656, gifta 29.04.1759.

 

249.  Maria Andersdotter #1656, född 1742, död 28.01.1807.  Hemma från Uotila gård i Pennala.

 

250.  Michel Michelsson #1653, född 1754, död 09.11.1836.  Han gifte sig med Greta Michelsdotter #1654, gifta 22.10.1775.

 

251.  Greta Michelsdotter #1654, född 1748, död 07.04.1787.

 

252.  Carl Carlsson #1685, född 05.11.1745, död 07.02.1815.  Hemma från Kuopala, senare Anttila i Kuivanto by. Han gifte sig med Anna Jöransdotter (Georgsdotter) #1686, gifta 1770.

 

253.  Anna Jöransdotter (Georgsdotter) #1686, född 1750.  Enligt en okontrollerad uppgift var hon dotter till hemmansägaren Georg Samuelsson och Elsa Georgsdotter.

 

254.  Eric Mattsson Eerola #1436, född 30.12.1747, död 31.01.1805.  Hemma från Anttila vid Orimattila Kuivanto. Han gifte sig med Maria Mattsdotter Simola #1437, gifta 01.01.1776.

 

255.  Maria Mattsdotter Simola #1437, född 01.07.1748, död 10.09.1810.  Hemma från Rengonmäki.

 

Nionde generationen

 

256.  Matts Sigfredsson #44, född 24.02.1697 i Letala Undamala Sarcki, död 04.09.1758 i Letala Undamala Sarcki.  Han verkade som bonde på Undamala Sarcki. Han gifte sig med Maria Johansdotter #45, gifta 01.11.1722.

 

257.  Maria Johansdotter #45, född 21.03.1690 i Letala Paltila, död 02.04.1765 i Letala Undamala Sarcki.

 

384.  Jakob Ersson Kaharberg #64, född 1680 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 26.06.1768 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1710-1741. Ur Raseborgs härads domböcker framgår tydligt att Jakob Ersson faktiskt var son, inte måg, till Erik Eriksson. Vid den husesyn, som förrättades år 1738, konstaterades, att Kaharla börderusthåll som brukades av Jokob Ersson var i godt stånd både till hus och ägor. Han var uppenbart belyst och välbärgad man, efterson han kunde skicka sina tre söner till trivialskolan i Helsingfors som elev. Han gifte sig med (1) Margareta (Greta) Eriksdotter #65, född omkr 1682 i Vichtis Vanjoki Skotti, död 23.02.1755 i Vichtis.  Han gifte sig med (2) Beata Olofsdotter #168, gifta 09.10.1755, född 1713 i Vichtis Suksela, död 17.04.1768 i Vichtis.

 

385.  Margareta (Greta) Eriksdotter #65, född omkr 1682 i Vichtis Vanjoki Skotti, död 23.02.1755 i Vichtis.

 

396.  Nils Jakobsson #3227, född 8.3.1712 i Karislojo, död 9.6.1778 i Karislojo.  Han gifte sig med Kirstin Henriksdotter Rautell #3226, gifta 23.10.1742 i Lojo.

 

397.  Kirstin Henriksdotter Rautell #3226, född 1721 i Lojo Routio, död 6.2.1813 i Karislojo Kiertilä.

 

400.  Elias Andersson Lindgren #2274, född 5.6.1724 i Bönemåla Ukna, Sverige, död 1.11.1811 i Tryserum, Sverige.  Han blev 1745 klockare och organist i Tryserum. Enligt husförhörslängden för Tryseum 1809 framgår att  Elias då bor  i Knapkulla som änkling hos sonen Johan. Han gifte sig med Katarina (Kristin) Abrahamsdotter #2275, gifta 8.1.1751.

 

401.  Katarina (Kristin) Abrahamsdotter #2275, död 7.11.1784.

 

402.  Johan Östlund #5659, född 1718 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.  Han gifte sig med Susanna Hillberg #6534, gifta 1752 i Österlövsta, Sverige.

 

403.  Susanna Hillberg #6534, född 19.1.1729 på Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige, död 8.6.1807 i Långbron, Österlövsta, Sverige.

 

412.  Johan Jakobsson Kaharberg, (se samma person ovan i generation 8) #62, född 1715 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 31.05.1761 i Vichtis.  Han gifte sig med Maria (Maija) Henriksdotter #63, gifta 19.09.1738.

 

413.  Maria (Maija) Henriksdotter, (se samma person ovan i generation 8) #63, född 1717 i Vichtis, död 07.11.1780 i Vichtis.  Hon gifte sig med (1) Johan Jakobsson Kaharberg #62, gifta 19.09.1738, född 1715 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 31.05.1761 i Vichtis.  Hon gifte sig med (2) Markus Mattsson #171, gifta 22.10.1762 i Vichtis, född 1730 i Vichtis Härtsilä Seppä.

 

414.  Jakob Andersson #193.  Han verkade som rusthållare på Suksela Jaakkola i Vichtis. Han gifte sig med Maria Michelsdotter #194.

 

415.  Maria Michelsdotter #194.

 

432.  Erik Andersson #416, född före 1710, död efter 1730.  Moderns namn angavs ej då ännu i kyrkoböckerna på Nagu.

 

434.  Pehr Andersson #434, född före 1711, död efter 1731.

 

436.  Johan Ericsson #432, född före 1725, död efter 1746.  Han gifte sig med Christina Hansdotter #433.

 

437.  Christina Hansdotter #433, född före 1725, död efter 1745.

 

438.  Anders Mårtensson #419, född före 1727, död efter 1747.  Han gifte sig med Ingeborg Simonsdotter #420.

 

439.  Ingeborg Simonsdotter #420, född före 1727, död efter 1747.

 

440.  Michel Michelsson #425, född före 1722, död efter 1743.  Han gifte sig med Margareta Hansdotter #426.

 

441.  Margareta Hansdotter #426, född 08.07.1722 i Nagu Sexnappa, död 20.08.1767.

 

442.  Eric Mattsson #428, född före 1725, död efter 1745.  Han gifte sig med Elisabet Mattsdotter #429.

 

443.  Elisabet Mattsdotter #429, född före 1725, död efter 1745.

 

444.  Michael Pettersson Strand (Strann) #1514, född 1686, död 18.09.1760.  Släktens äldsta nukända medlem. Inflyttad från Sverige.

 

448.  Erik Serenius #809, född 20.06.1707 i Artsjö, död 1777 i Artsjö.  Var klockare efter fadern sedan 1731, men nämndes redan som sådan 1721. Den 1.5.1761 anförde han (enligt kyrkostämmoprotokollet) att "han börjar bli gammal och orklös och därför ej kan tillfredställande tjäna församling och prästerskap". Han gifte sig med Maria Johansdotter #810, gifta omkr 1735.

 

449.  Maria Johansdotter #810, född omkr 1716 i Borgå Kråkö, död 22.11.1804 i Artsjö.

 

450.  Erik Johansson #805, född 1713, död 1782.  Han gifte sig med Carin Mårtensdotter #806, gifta 30.10.1740.

 

451.  Carin Mårtensdotter #806, född omkr 1720, död 1774.

 

454.  Henrik Fahlström #936, född omkr 1706 i Forsby, död 09.11.1762 i Forsby.  Han gifte sig med Maria Abrahamsdotter #937.

 

455.  Maria Abrahamsdotter #937, född omkr 1713, död 06.12.1776.

 

458.  Magnus Liljeqvist #852.  Han gifte sig med Greta #853.

 

459.  Greta #853.

 

468.  Fredrik Winblad #824, född 1738, död 09.09.1804.  Släkten Winblads stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem.

 

470.  Jacob Borgström #822, född 04.03.1739 i Pojo, död 1818 i Ekenäs.  Han gifte sig med Birgitta Catharina* Schata #823, gifta 15.09.1768.

 

471.  Birgitta Catharina* Schata #823, född 07.08.1740 i Stockholm, Sverige, död 12.10.1832 i Ekenäs.

 

472.  Erik d.ä. Willstedt #3268, född 08.09.1708 i Sammatti, Myllykylä, begravd 21.12.1753 i Ingå.  Han var länsman i Janakkala 1738-39 och kronolänsman i Ingå 1739-53. Bosatt på Kyrkisbackan i Ingå.  Enligt Henrik Lindén, som forskat i släkten Willstedt, kunde Eriks d.ä.:s föräldrar vara Olof Nilsson och Brita Mårtensdotter från Sammatti Myllykylä Lätti. De hade en son Eric som var född 18.9.1708 i Sammatti. Han gick i Åbo Scholan 1721-24. Det finns dock inga anteckningar om honom efter 1732. Namnet i kyrkoboken är överstruket, men ej antecknad som avliden. Trots att födelsetalet inte överenstämmer kan dessa två personer vara en och samma person. Han gifte sig med Maria Helena Comander (Cavander) #3269, gifta 29.9.1739 i Janakkala.

 

473.  Maria Helena Comander (Cavander) #3269, född 13.11.1718 i Tavastehus.  Hon gifte sig med (1) Erik d.ä. Willstedt #3268, gifta 29.9.1739 i Janakkala, född 08.09.1708 i Sammatti, Myllykylä, begravd 21.12.1753 i Ingå.  Hon gifte sig med (2) Johan Friedrik Bäckman #4419, gifta 11.10.1757 i Ingå.

 

476.  Gabriel Arvidsson Lietzén #943, född 10.04.1710 i Nummis, död 27.10.1785 i Kiikala Simola.  Verkade som rusthållare på fäderneärvda Simola rusthåll i Kiikala. Han gifte sig med Maria Johansdotter Lember #944, gifta 21.09.1737 i Kiikala.

 

477.  Maria Johansdotter Lember #944, född 24.06.1712 i Kiikala Rekijoki, död 27.01.1776 i Kiikala Simola.  Hon var på ålderdomen blind. Hennes far var rusthållare.

 

478.  Erik Björkman #891, född 1712 i Kristinestad, död 13.01.1800 i Kristinestad.  Ägde gård nr 20 C i Kristinestad. Han gifte sig med (1) Margareta Hållfast #892, gifta 02.02.1743 i Kristinestad, född 1720, död 02.02.1766.  Han gifte sig med (2) Brita Kristina Berg #893, gifta 19.11.1767 i Kristinestad, född 05.01.1740 i Västervik, Sverige, död 02.03.1779 i Kristinestad.

 

479.  Margareta Hållfast #892, född 1720, död 02.02.1766.

 

482.  Johan Johansson #1359, född 1705 i Kockas, död 1775.  Han gifte sig med Beata Jakobsdotter #1360.

 

483.  Beata Jakobsdotter #1360, född 1714, död 14.08.1776.

 

488.  Jacob Christersson #1636, född 1690 i Lappträsk Porlom, död 22.6.1755 i Borgå Molnby.  Han bodde i Lappträsk,Ingermansby och var sedermera inhysen hos sin son? (bror?) Matts Christersson. Han gifte sig med Anna Danielsdotter #2882.

 

489.  Anna Danielsdotter #2882, född omkr 1709, död 25.1.1759 i Borgå Illby.  Hon bodde vid sin död hos mjölnarsonen Matthias (Matts) Jakobsson i Borgå Illby.

 

490.  Anders Johansson Åberg #1617, född före 1719.  Han gifte sig med Elsa Åhman #1618.

 

491.  Elsa Åhman #1618, född före 1719.

 

492.  Eric Simonsson Jontas #1678, född före 1704, död 1749.  Han gifte sig med Hebla #1679.

 

493.  Hebla #1679, född före 1704, död efter 1749.  Hemma från Borgå Östermunkby. Bodde som änka hos sonen Johan Anders.

 

496.  Anders Michelsson Herra #1657, född 14.11.1701, död 02.10.1742.  Hemma från Hyteri Leitsamaa. Han gifte sig med Lisa Jacobsdotter #1668, gifta 26.12.1726.

 

497.  Lisa Jacobsdotter #1668, född omkr 1709, död 03.05.1759.  Hemma från Virenoja Pöllölä.

 

498.  Anders Mattsson #1692, född före 1722, död 31.08.1763.  Hemma från Uotila i Pennala by. Han gifte sig med Anna Mattsdotter #1691, gifta 21.11.1737.

 

499.  Anna Mattsdotter #1691, född före 1722.

 

504.  Carl Andersson #1687, född 1726.  Hemma från Vähä Pekkala gård i Kuivanto by. Omnämnd i mantalslängderna 1726-1763, därav år 1736 som son i fädernehemmet. Han gifte sig med Ester Simonsdotter #1688, gifta 28.12.1744.

 

505.  Ester Simonsdotter #1688, född före 1725.  Hemma från Kuivanto. Omnämnd 1742-63 (enligt en annan uppgift skulle hustrun hava varit Anna Johansdotter).

 

508.  Matts Ericsson Eerola #1438, född 1717, död 26.10.1777.  Han gifte sig med Elisabet (Lisa) Mattsdotter Anttila #1439, gifta 28.12.1738.

 

509.  Elisabet (Lisa) Mattsdotter Anttila #1439, född före 1718, död 1765.  Hemma från Kuivanto.

 

510.  Matts Christersson Simola #1704, född före 1724, död 26.07.1791.  Han gifte sig med Maria Andersdotter #1705.

 

511.  Maria Andersdotter #1705, född 1718, död 03.10.1800.

 

Tionde generationen

 

512.  Sigfred Jöransson #46, född 1663 i Letala Undamala Sarcki, död 1747 i Letala Undamala Sarcki.  Han verkade som bonde på Undamala Sarcki i Letala och övertog gården Sarcki år 1697 av sin styvfar (möjligen också äldre bror) Erik Jöransson. Han gifte sig med Maria Mattsdotter #47, gifta 30.08.1696.

 

513.  Maria Mattsdotter #47, född 1666, död 1744 i Letala Undamala Sarcki.

 

768.  Erik Eriksson #66, född omkr 1654 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 15.02.1741 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) åren 1689-1710. Han gifte sig med (1) Karin Mattsdotter #71, gifta 14.10.1680 i Pusula, född omkr 1657, död 1728 i Vichtis.  Han gifte sig med (2) Margareta Mattsdotter #73, gifta 18.06.1731 i Vichtis, född före 1711 i Vichtis Härtsilä, död 11.07.1742 i Vichtis.

 

769.  Karin Mattsdotter #71, född omkr 1657, död 1728 i Vichtis.

 

770.  Erik Eriksson #169.  Han verkade som bonde på Vanjoki Skotti. Han gifte sig med Kirstin Jakobsdotter #170.

 

771.  Kirstin Jakobsdotter #170.

 

792.  Jakob Kiertilä #3228, död 1742 i Karislojo.  Han gifte sig med Karin Jakobsdotter #3229, gifta 01.06.1711 i Karislojo.

 

793.  Karin Jakobsdotter #3229, född 19.11.1689 i Karislojo, död 1737 i Karislojo.

 

794.  Henrik Mickelsson Rautell #3235, född 1688 i Lojo Routio, död 14.2.1754 i Lojo Routio.  Verkade som rusthållare på Routio rusthåll i Lojo åren 1708-1742. År 1722 antecknades Rautio som rusthåll för Raseborgs kompani nr 28 och två år senare beboddes rusthållet av 8 personer, bl a Henrik och hans hustru Kirstin samt hans bror Abraham och hans syster Maria. Samma år väckte rusthållare Hans Henriksson Myrberg från Myrans i Sjundeå åtal mot Henrik Rautell (#3235) om det arvegods hans dotter Kirstin Myrberg (#3237) erhållit och som borde återges då Henrik gift om sig. Henrik vann dock målet med förklaringen att en rysk kapten, Arkaroff, hade bortfört de nu aktuella arvegodset under kriget. Han gifte sig med (1) Kirstin Myrberg #3237, född 1692 i Sjundeå, död 1715 i Lojo.  Han gifte sig med (2) Kirstin #3236, gifta 1718 i Lojo.

 

795.  Kirstin #3236.

 

800.  Anders Engelbrektsson #2276, född omkr 1683, död 1740.  Han gifte sig med Maria Bengtsdotter #2277, gifta 23.10.1710.

 

801.  Maria Bengtsdotter #2277.  Hon var från Fuld, Ukna.

 

806.  Anders Olofsson Hillberg #7423, född 1687 i Hillebola, Österlövsta, Sverige, död 26.06.1770 i Hillebola, Österlövsta, Sverige.  Han gifte sig med Johanna Tillman #7422, gifta 1724 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.

 

807.  Johanna Tillman #7422, född 26.11.1702 på Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige, död 15.09.1767 på Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.

 

882.  Hans Eliasson #427, född före 1702, död efter 1722.

 

896.  Johan Thomasson #811, född omkr 1665, död 07.04.1750 i Artsjö.  Omnämns som klockare 1703. Kallas i doplängden för "Johannes klockare" när 1,3,5,6 och 7 barnet föddes, men Pouta vid 2,4,8, och 9 barnets födelse. Han gifte sig med Brita Samuelsdotter #812.

 

897.  Brita Samuelsdotter #812, född omkr 1686, död 08.01.1756 i Artsjö, begravd 25.01.1756.

 

902.  Mårten Ehrsson #807, född 1677, död 1770.  Han gifte sig med Märta Pärsdotter #808.

 

903.  Märta Pärsdotter #808, född 1678, död 1764.

 

908.  N.N. Fahlström #2759.  Släkten Fahlströms stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släktnamnet Fallström (även Falström och Fallström) och förekomsten av flere knipsmedmästare tyder på möjligheten, att släkten skulle härstamma från någon bergmannasläkt i Falun.

 

942.  Hans Schata #825, född 1704 i Stockholm (?), Sverige, död 20.03.1786 i Ekenäs.  Släktens Schatas stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Blev upprepat straffat för fylleri, ogudaktig levnad och försummad barnauppfostran. Han gifte sig med Eva Hagengren #826, gifta i Stockholm (?), Sverige.

 

943.  Eva Hagengren #826, född 1707 i Ekenäs, död 11.05.1770 i Ekenäs.

 

944.  Olof #5644, född i Sammatti, Myllykylä, död 1712 i Sammatti, Myllykylä.  Släkten Willstedts stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Denna utredning om släkten Willstedt har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Ingvar Serenius' omfattande utredningar på 1960-talet kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

        

         Enligt Henrik Lindén, som forskat i släkten Willstedt, kunde Eriks d.ä.:s föräldrar vara Olof Nilsson och Brita Mårtensdotter från Sammatti Myllykylä Lätti. De hade en son Eric som var född 18.9.1708 i Sammatti. Han gick i Åbo Scholan 1721-24. Det finns dock inga anteckningar om honom efter 1732. Namnet i kyrkoboken är överstruket, men ej antecknad som avliden. Trots att födelsetalet inte överenstämmer kan dessa två personer vara en och samma person. Han gifte sig med Brita #5645.

 

945.  Brita #5645, född 1667, död 1743 i Sammatti, Myllykylä.  Hon gifte sig med (1) Olof Nilsson #5646.  Hon gifte sig med (2) Olof #5644, född i Sammatti, Myllykylä, död 1712 i Sammatti, Myllykylä.

 

946.  Johan Hendriksson Comander (Cavander) #2940, död före 1767.  Han gifte sig med Maria Persdotter #4412, gifta 14.5.1713 i Tavastehus.

 

947.  Maria Persdotter #4412, död 1767.

 

952.  Arvid Zachariasson Lietzén #1004, född 1671 i Åbo, död omkr 1743 i Kiikala.  Verksam som borgare och skeppare i Åbo. Arrendator 1709 av Järvenpää Huru i Lojo Nummis. Landsfiskal från 1715 och häradshövding i Raseborgs domsaga under ryska tiden. Köpte 1722 Simola rusthåll i Kiikala. Han anklagades 1790 av prosten Johan Lenneberg i Lojo bl a för att 1) ha beljugit honom inför furst Galitzin att ej hava velat erlägga kontribution, 2) ha hyst Sissar hos sig, 3) ha lockat en rysk läkare från ryska armén och gift bort honom med en finsk hustru, varvid hela svenska partiet varit närvarande, samt fört honom till Stockholm, 4) stjälandes fört salt och allehanda kunskap till Stockholm osv ... Lietzén kunde försvara sig mot alla beskyllningar, mot punkt 2 särskilt, genom att framvisa ett karakteristiskt, sig av en viss "Matts Hålmgren Gitzisselkors" tillskrivet hotelsebrev "datum unde d. 26 juli 1714", samt frikändes h o h. Han gifte sig med Maria Miltopaeus #1005, gifta 18.04.1696 i Åbo.

 

953.  Maria Miltopaeus #1005, född 1674, begravd 09.06.1754 i Kiikala.

 

956.  Matts Björkman #902, född 1680, död 21.11.1742 i Kristinestad.  Avlade borgar-ed i Kristinestad 16.12.1701. Övertog där svärfars gård nr 20 C. Avlade 1726 bisittare-ed och var samma år fullmäktig för staden vid tinget i Lappfjärd. Hade på arrende stadskällarrättigheter. Var med i slaget vid Napue i Storkyrö 19.2.1714 och förlorade liksom mången annan Kristinestadsbo egendom i det "rövaraktiga kriget", nämligen gårdbyggnader värda 685 daler, lösegendom och köpmannavaror värda 812 daler samt annan egendom värd 90 daler. Begravd i egen grav (nr 13,14 och 15 på kvinnosidan i kyrkan) ärvd av svärfadern. Han gifte sig med Malin (Magdalena) Grelsdotter Brunck #903.

 

957.  Malin (Magdalena) Grelsdotter Brunck #903, född före 1687, begravd 02.10.1758 i Kristinestad.

 

976.  Christer Pärsson Skinnberg #2883, född före 1670, död 17.1.1719 i Lappträsk Porlom.  Släktnamnet Skinnberg kan möjligen härledas från namnet på faderns hemby; Skinnarby i Pernå. Han gifte sig med Maria Henricsdotter Korpi #2884.

 

977.  Maria Henricsdotter Korpi #2884, född före 1670, död 7.3.1710 i Lappträsk Porlom.

 

984.  Simon Jontas #1680, född före 1684.  Släktens Jontas stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Enligt mantalslängderna förekom det, som hemmansbonde i Östermunkby i Borgå socken år 1712, en Henric Simonsson Jontas, gift med Karin. Han torde ha varit stamfaderns äldsta son. Längderna uppvisar därefter en lucka. År 1724 är Eric Simonsson Jontas antecknad som hemmansbonde, tydligen en bror till Henric, som måste ha försvunnit (dött=?) under Stora Ofreden. Enligt längderna bodde år 1740 systersonen Petter hos Eric Simonsson, vadan alltså Simon måste ha haft minst 3 barn.

 

992.  Michel Larsson #1658.  Nämnd 1691-94 som bror till Matz. Han gifte sig med Anna Bertelsdotter #1667.

 

993.  Anna Bertelsdotter #1667.

 

994.  Jacob Simonsson #1670.  Omnämnd i mantalslängderna 1680-1712 och igen 1727. Han gifte sig med Maria #1671.

 

995.  Maria #1671.

 

998.  Matts Mattsson Karkkula #1693, född 29.10.1700, död 24.11.1746.

 

1008.  Anders Göransson #1689, född före 1705, död 1736.  Han gifte sig med Lisa #1690.

 

1009.  Lisa #1690, född före 1705, död efter 1742.  Omnämns som hustru till Anders (till 1736), varefter hon tydligen levde som änka hos sonen Carl till 1742, då hon sista gången omtalas.

 

1016.  Eric Johansson #1440, född före 1673, död 07.05.1732.  Verkade som rusthållare i Orimattila Kuivanto. Omnämnd i Nyby mantalslängderna 1693-1712. Han gifte sig med Elin Jacobsdotter(?) #1441.

 

1017.  Elin Jacobsdotter(?) #1441, född omkr 1671, död omkr 16 Jun 1753.

 

1018.  Matts Johansson Anttila #1449, född före 1698, död efter 1737.  Omnämnd jämte hustru Lisa 1725-37, hustrun därutöver jämväl 1712, vid vilken tidpunkt maken torde ha varit ute i krig. Han gifte sig med Lisa #1450.

 

1019.  Lisa #1450.

 

1020.  Christer Mattsson Simola #1706, född omkr 1683, död 01.04.1743.  Han gifte sig med Valborg Mattsdotter #1707.

 

1021.  Valborg Mattsdotter #1707, född omkr 1684, död 26.08.1764.

 

Elfte generationen

 

1024.  Jöran #48, född omkr 1640.  Släkten Vinari's stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släktnamnet Vinari är en förfinskning av namnet Wigren och kan härledas ur namnet Enare träsk (på finska Inari). Det var i all enkelhet så att en släktmedlem (Katri Lydia Vinari) var personligen faschinerad av Inari träsk och föreslog därför att till namnet Inari skulle fogas, från det ursprungliga namnet Wigren, begynnelsebokstaven "V". Så uppkom alltså namnet Vinari. Släktens härstamning kan härledas till stamgården Sarcki (fi Sarkki) i Undamala by av Letala socken, där släkten än idag finns. Flera av släktens medlemmar har tagit sitt släktnamn från släktgårdens namn. I Undamala har bevarats släktens hus i form av ett allmogen hemmuseum.  Släkten är huvudsakligen finskspråkig. Denna utredning om släkten Vinari har sammanställts av Martin Gardberg.

 

1536.  Erik Nilsson #72, född omkr 1634 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 1721.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1661-1689. Han gifte sig med Brita Andersdotter #67.

 

1537.  Brita Andersdotter #67, född omkr 1634, död 1711.

 

1586.  Jacob Henriksson #5516, död 24.03.1697 i Karislojo.  Han gifte sig med Lisbeta Henriksdotter #5517, gifta 17.09.1679 i Nummi.

 

1587.  Lisbeta Henriksdotter #5517, född i Nummi, död 11.10.1719 i Karislojo, Iloniemi.

 

1588.  Michel Henriksson #3238, född före 1666, död 4.10.1696 i Lojo Routio.  Ägde Routio rusthåll i Lojo 1686-1696. Under hans tid uppstod två bränder på gården, 1688 och 1693. Skadorna efter den första branden var 300 riksdaler och 180 riksdaler efter den andra. 1693 hade Routio antecknats som rusthållets stamgård, där Rösund gård i Karis också ingick som en del. Han gifte sig med Kirstin #3240.

 

1589.  Kirstin #3240, född 1657 i Nummis, död 1740 i Lojo.  Hon var hemma från Oittila by i Nummis. Kirstin kan ha varit Henrik Matssons dotter, som ägde gården Jaakkola i Nummis Oittila. På den tiden fanns det endast två gårdar i byn Oittila, Jaakkola och Roni. Dessa båda gårdarna hade varit i respektive släkts ägo åtminstone fr o m år 1540. I Routio rusthåll i Lojo begravs 24.2.1740 "gla mor", vilket skulle passa med Kirstin Henriksdotter.

 

1600.  Engelbrekt #4230, född omkr 1653, död 1711 i Bönemåla Ukna, Sverige.  Släkten Lindgrens stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Denna utredning om släkten Lindgren har sammanställts av Martin Gardberg och har tillkommit med stor hjälp av bl a Olle Lorin (#2265). Han gifte sig med Maria Olofsdotter(?) #4231.

 

1601.  Maria Olofsdotter(?) #4231, född omkr 1656, död 1738.

 

1612.  Olof Larsson Hillberg #7428.  Han gifte sig med Maria Johansdotter #7429.

 

1613.  Maria Johansdotter #7429.

 

1614.  Henrik Tillman #7425, född 24.05.1656 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige, död 24.05.1739 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.  Han gifte sig med Susanna Anjou #7424, gifta 1678 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.

 

1615.  Susanna Anjou #7424, född 13.11.1653 i Österby, Film, Sverige, död 13.11.1748 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.

 

1792.  Thomas #813, född omkr 1640, död efter 1665.  Släkten Serenius stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han hade sannolikt inflyttat till Artsjö från annan ort. Hans son Johan inleder släktens fyra generationer långa klockartradition. I kyrkoböckerna omtalas Johan Thomasson - om också ej konsekvent - som Johan Thomasson Pouta. Vad själva namnet Pouta angår, torde man kunna utgå från, att det är ett gårdsnamn, enligt tidens sed använt som tillnamn. Släktgården i Artsjö benämnes emellertid vanligen Klockarbacka. Någon gård med namnet Pouta eller Poutala har icke påträffats på orten, vilket yttermera stärker uppfattningen, att släkten inflyttat från annan ort. Det finska ordet pouta betyder på svenska vackert väder, klart, vilket översatt till latin blir "seren". Johan Thomasson ansågs tydligen i sin egenskap av klockare bära ett med kyrkans värdighet harmoniserande namn, varför - sannolikt genom prästens åtgärd - hans namn i analogi med tidens klerikala bruk "latiniserades" till Serenius. Det kan konstateras att släktnamnet Serenius likväl förekommer i Sverige (biskob Jacobus Serenius i Strängnäs). Dessa två släkter med samma namn har dock konstaterats sakna gemensamt ursprung och släktband. Denna släktutredning om släkten Serenius baserar sig huvudsakligen på Ingvald Serenius (#770) omfattande utredningar som färdigställts på 1960-talet.

 

1904.  Zacharias Arvidi Lietzén #1058, född 1629 i Litslena, Sverige, död 16.04.1684 i Åbo.  Gick i bokbinderilära hos Christian Reussner i Stockholm till år 1649, därpå gesällår i Tyskland, slutligen inflyttning till Åbo 1663, där han idkade bokbinderirörelse. Ansökte 12.1.1662 att få bli akademibokbindare och antogs till Academiae Bibliopegus. Akademirektor Elias Til-Landz utsände vid hans död inbjudningskort till begravningen: "Inexorabilis ea fragilitas nostro". Han gifte sig med (1) Maria Billstén #1059, gifta 1665, född omkr 1649, begravd 23.06.1676 i Åbo domkyrka.  Han gifte sig med (2) Katarina Filipsdotter Belkou #1060, gifta 28.11.1677 i Åbo, död efter 1706.

 

1905.  Maria Billstén #1059, född omkr 1649, begravd 23.06.1676 i Åbo domkyrka.  Hon antas vara dotter till Carl Billstén och Anna Nyman,  vilka är begravda i Åbo domkyrka år 1673 respektive 1671. Några år senare (1676) begravdes också Maria i Åbo domkyrka.

 

1906.  Johan Miltopaeus #1119, född omkr 1645, död 7.6.1692 i Åbo.  Ägde Finnby rusthåll i Piikkiö. Lantdagsman 1678 och 1686. Han gifte sig med (1) Elisabet Lorentzdotter Gerdt #4553, gifta 1675, död 1679.  Han gifte sig med (2) Margareta Berndtsdotter Munster #4554, gifta 1680, död 1700.

 

1907.  Elisabet Lorentzdotter Gerdt #4553, död 1679.

 

1912.  Erik Mattsson Björkman #910, född omkr 1658, begravd 20.08.1728 i Kristinestad.  Släkten Björkmans stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Avlade borgar-ed för handelsman 16.8.1682. Ägde gård nr 62 och byggde 1690 med handlande Grels Grelsson en skuta. Han gifte sig med (1) Elisabet Mattsdotter #911.  Han gifte sig med (2) Brita Markusdotter #912, född omkr 1641, begravd 14.11.1731.

 

1913.  Brita Markusdotter #912, född omkr 1641, begravd 14.11.1731.  Sannolikt dotter till borgaren i Kristinestad Markus Hendersson, som ägde gården nr: 62.

 

1914.  Grels Grelsson Brunck #917, född före 1654, död efter 1703.  Avlade handlande-ed i Kristinestad 16.5.1674. Byggde 1690 en skuta med handlanden Erik Mattson. Ägde gård nr 20C och gravarna 13,14 och 15 på kvinnosidan i kyrkan. Han gifte sig med Maria #918.

 

1915.  Maria #918, född före 1664.

 

1952.  Pär (Petter?) Snidkar? #2886, född före 1650, död omkr 1696.  Släkten Ingraeus'  stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. De första som använde tillnamnet Ingraeus torde ha varit stamfader Pär Snidkars sonsons söner Daniel och Matts. Släktnamnet Ingraeus torde härstamma från Ingermansby i Lappträsk. Namnet återfinns i flera olika fornmer, bl a Ingraus, Ingreus, Ingren, Ingrens och Ingråns mm. Pär var hemma från Pernå Skinnarby och hade eventuellt en annan son vid namn Matts, som i sin tur hade en son Erich. Det är troligt att den år 1697 begravade Peter Snidkar från Parlom by är stamfader Pär. Denna släktutredning baserar sig främst på Ingvald Serenius' (#770) kompletterad med uppgifter av Marita Näsman-Repo. Denna utredning om släkten Ingraeus har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Ingvar Serenius' omfattande utredningar på 1960-talet kompletterad och Marita Näsman-Repos utredningar från 2000-talet samt uppgifter från diverse andra källor.

 

1954.  Henrik Jöransson Korpi #2885, född omkr 1640.

 

1984.  Lars Ersson #1659.  Nämnd 1682. Han gifte sig med Kirstin #1664.

 

1985.  Kirstin #1664.  Nämnd 1682.

 

1988.  Simon Matsson #1672, född före 1689.  Omnämnd i mantalslängderna 1664-91. Han gifte sig med Malin #1673.

 

1989.  Malin #1673, född före 1689.

 

1996.  Matts Johansson Karkkula #1694, född före 1680.  Han gifte sig med Maria Jacobsdotter #1695.

 

1997.  Maria Jacobsdotter #1695, född före 1680.

 

2032.  Johan Jacobsson #1444, född före 1653, död efter 1694.  Nämnd i längderna jämte hustru 1687-1694. Han gifte sig med Lastika #1445.

 

2033.  Lastika #1445, född före 1653, död efter 1694.

 

2036.  Johan Andersson #1451, född före 1671, död efter 1712.  Nämnes i längderna jämte hustru Kirstin 1691-1712. Han gifte sig med Kirstin #1452.

 

2037.  Kirstin #1452.

 

2040.  Matts Grelsson #1708, född före 1663, död efter 1712.  Omnämnd 1694, 1707-1712, sistsagda år betecknad som ofärdig. Han gifte sig med Maria #1709.

 

2041.  Maria #1709, född före 1663, död efter 1712.  Omnämn i mantalslängderna 1712 och även 1694-1707.

 

Tolfte generationen

 

3072.  Nils Jacobsson #68, född omkr 1605, död efter 1661.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) redan år 1631 och ännu 1661. Han gifte sig med Gertrud #69.

 

3073.  Gertrud #69, född omkr 1605, död efter 1634.

 

3172.  Henrik #5518, död 16.01.1698 i Karislojo.  Han gifte sig med Brita #5519.

 

3173.  Brita #5519.

 

3174.  Henrik #5521, död 1692.

 

3176.  Henrik Mickelsson #3241, född före 1630.  Han ägde Routio rusthåll 1650-1686. Det sägs att han var en förmögen man som tog väl hand om sin familj och hade regelbundna levnadsvanor. Han gifte sig med Gertrud #3239.

 

3177.  Gertrud #3239, född 1628 i Lojo, död 1685 i Lojo.

 

3228.  Nicolas Tillman #7430, född omkr 1605 i Belgien, död 1675 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.  Han gifte sig med (1) N.N. #7432, gifta 1626 i Belgien, född 1605 i Belgien, död 17.01.1638 i Risinge, Sverige.  Han gifte sig med (2) Jeanne de Beau Dromeau #7431, gifta 1638 i Österlövsta, Sverige, född 1614, död 1687 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.

 

3229.  Jeanne de Beau Dromeau #7431, född 1614, död 1687 i Lövsta Bruk, Österlövsta, Sverige.

 

3230.  Nicolaus (Claus) Anjou #7426, född omkr 1605 i Liège, Belgien, död 1673 i Österby bruk, Film, Sverige.  Släkten Anjous stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Anjou härstammar från Vallonien i Belgien. Nicolaus torde ha invandrat till Norrköping 1633 från trakterna kring Liège i Belgien. Han arbetade på Österby bruk. Enligt legenden fick hans hustru anträda färden mot Sverige insydd i en skinnsäck för att undgå utreseförbudet. Ursprunget till namnet Anjou är obekant och någon anknytning till grevskapet  Anjou i västra Frankrike har inte kunnat påvisas.  Denna släkttabell har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig på uppgifter erhållna av bl a Olle Lorin samt internsidorna, http://medlem.spray.se/jimmyshem/data/p9493e0b5.html och http://www.elofsson.ws/evy/p430db44b.html . Han gifte sig med N.N. #7427, gifta 1637.

 

3231.  N.N. #7427, född omkr 1616 i Vallonien, Belgien, död 07.03.1686 i Österby bruk, Film, Sverige.

 

3808.  Arvidus Nicolaus Lietzén #1074, född omkr 1590 i Sverige, död 1635 i Litslena.  Uppsala stifts herdaminne nämner honom som kyrkoherde 1628-35, det senare också som dödsår. Enligt Uppsala stifts herdaminne anges däremot att han var kyrkoherde i Litslena 1624-1634, dvs att han började sin tjänstgöring några år tidigare. Enligt Genos 1993:1 finner man 1610 en student med hans namn i Uppsala Universitets matrikel.   Han gifte sig med Clara Erici Utter #1075, gifta 1628.

 

3809.  Clara Erici Utter #1075, född omkr 1590 på Bastö gård i Finström, död 1651.  Hon levde 1639, men var död senast år 1651. Hennes härstamning finner vi på Åland, där hennes farfar Per Månsson (Utter) hade ägt Bastö herrgård i Finström. Han hade ärvt gården av sin moders syster Brita Nilsdotter. Clara hade ägt genom arv en del av Bastö herrgård, men gården hade sålts 1616 då hon och hennes systrar var ännu minderåriga till Claras kusin Måns Mårtensson Palm, som på den tiden var Novgorods befälhavare. Claras son, Åbo borgmästare Nils Arvidsson Lietzén, framförde skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö. Affären kallade han för ett förhandsarv och önskade därmed uppenbart att omintetgöra försäljningen. Besväret föranledde dock inga ändringar i frågan. (enligt Genos 1993:1).

 

3810.  Carl Conradsson Billstén #3092, född 4.12.1605 i Stockholm, Sverige, död 20.2.1673 på Fagervik i Ingå, begravd 23.3.1673 i Åbo domkyrka.  Han tillhörde en stockholmsk borgarfamilj, där fadern var tyskfödd vinhandlaren och stod i hertig Karls tjänst. Familjen var förmögen och fadern hade en ansedd ställning. Föräldrarna sörjde för att Carl fick en god utbildning. År 1625 skrevs han in som student vid Uppsala universitet och gjorde efter studiernas slut en lång studieresa till kontinenten.Han var tullnär i Åbo på 1630-talet, 1641-43 bergmästare över Österbotten, Viborgs och Nyslotts län. Han var Finlands första egentliga brukspatron och grundade Billnäs och Fagerviks bruk. Han erhöll 1646 privilegiebrev för ett nytt bruk vid Fagerviken i Ingå, där han reste en masugn och en stångjärnssmedja.Under Billstens ledning utvecklades Fagervik till ett av de största brukssamhällena i riket. Då bergsmästare Carl Billsten anlände till den otämjda forsen i Svartåns mynning, såg platsen som skapt för ett järnbruk - strömfallet var också över 6 meter högt. Billsten fick år 1641 rättigheter att anlägga ett järnbruk och gav det namnet Billnäs. Hans son Conrad adlades von Bildsten 1686. Han gifte sig med Anna Henriksdotter Nyman #3093.

 

3811.  Anna Henriksdotter Nyman #3093, född i Stockholm, Sverige, död 12.2.1671 i Åbo, begravd i Åbo domkyrka.

 

3812.  Sigfrid Larsson Ruskiapää #1006, död 1669, begravd 10.02.1669.  Tog namnet Ruskiapää efter svärfaderns gårdsnamn. Han gifte sig med Margareta Eskilsdotter Ruskiapää #1007.

 

3813.  Margareta Eskilsdotter Ruskiapää #1007, död 11.11.1692.

 

3814.  Lorentz Gerdt #4562, död omkr 1666.  Han gifte sig med Maria Olofsdotter #4563.

 

3815.  Maria Olofsdotter #4563.

 

3828.  Grels #926, född före 1634.  Släkten Bruncks stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han verkade som borgare i Kristinestad och ägde redan på 1650-talet gården nr 63, senare betecknad 20C.

 

3968.  Erich Erichsson #1660.  Nämnd i längderna 1636-80, av allt att döma husbonde från 1649. Var åtminstone redan då gift med Karin, som sista gången omnämnes 1664. Han gifte sig med Karin #1663.

 

3969.  Karin #1663.

 

3976.  Matz Jacobsson #1674, född före 1653.  Nämnd i längden under Virenoja, Pöllölä 1653-76. Han gifte sig med Gertrudh #1675.

 

3977.  Gertrudh #1675, född före 1669.

 

3992.  Matz Johansson #1696, född 1660, död efter 1712.  Omnämnd i Nyby mantalslängder 1691-1712. Han gifte sig med Maria Jacobsdotter(?) #1697.

 

3993.  Maria Jacobsdotter(?) #1697, född före 1660, död efter 1712.  Omnämnd som hustru i mantalslängderna 1693-1712.

 

4064.  Jacob Ericsson #1446, född före 1633, död efter 1674.  Släkten Eerolas stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han var "Ryttare av Rigemans compani och Odert Hastphers regemente". Omnämnes jämte hustru Karin år 1670 i Nyby mantalslängder. Den första som använde namnet Eerola som tillnamn var stamfaders son sons son Matts. Han gifte sig med Karin #1447.

 

4065.  Karin #1447, född före 1633, död efter 1674.

 

4072.  Anders Ersson #1453, född före 1651, död efter 1687.  Släkten Anttilas stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han var "ryttare på ödeshemmanet". Omnämnes i Nyby mantalslängderna 1675-1687 jämte hustru Lisa. Den första som använde släktnamnet Anttila var stamfaders sosson Johan. Han gifte sig med Lisa #1454.

 

4073.  Lisa #1454.

 

4080.  Grells Mattsson #1712, född före 1643, död efter 1694.  Omnämnes i mantalslängderna  1687-94. Han gifte sig med Kirstin #1713.

 

4081.  Kirstin #1713, född före 1643, död efter 1691.  Omnämnes i mantalslängderna 1687-91.

 

Trettonde generationen

 

6144.  Jacob Markusson #70, född före 1585, död efter 1631.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1602-1631. Han gifte sig med Brita #1727.

 

6145.  Brita #1727, född före 1585, död efter 1605.

 

6352.  Michel #3242, född före 1595.  Släkten Rautells stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släktnamnet har även förekommit som Routelius (Rauthelius)och torde vara en härledning från stamgårdens namn Routio. Han ägde rusthållet Routio i Lojo under åren 1615-49. Denna utredning om släkten Rautell har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig i stor utsträckning på Juha Vuorelas utredningar, som han publicerat på internet; http://www.saunalahti.fi/~varola/, och på uppgifter från Ingvar Serenius' omfattande utredningar på 1960-talet kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

7616.  Nicolaus Johannis Lietzén #3286, född omkr 1570.  Släkten Lietzens stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släkten har kommit till Finland från Sverige där stamfadern  verkade som kyrkoherde i Litslena socken (nära Enköping) i Uppsala ärkestift åren 1614-19. Hans son Arvidus Lietzén (#1074) efterträdde fadern som kyrkoherde i Litslena. Sonsönerna (3 st) Lietzén inflyttade i medlet av 1600-talet från Sverige till Åbo. De har  efterlämnat talrika ättlingar i en mångfald av släkter. Tor Carpelan publiserade 1890 en utredning om släkten Lietzén, som Yrjö Blomstedt 1963 har rättat och kompletterat Carpelans uppgifter om Lietzén sonsönernas föräldrar. Uppgifterna om Nicolaus Johannis och hans son Arvidus Nicolaus har varit knappa.

          

           Denna utredning om släkten Lietzén har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig huvudsakligen på Ingvald Serenius (#770) omfattande utredningar som färdigställts på 1960-talet kompletterat med korrigeringar och andra uppgifter samt utredningar som sammanställts i början av 2000-talet bl a av Henrik Nyberg #2138, Eila Pölönen och uppgifter från diverse övriga källor. Enligt Tor Carpelan (i boken: Västra Finland-Länsi Suomi, del III/Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början av 1700-talet) skulle släktens Lietzéns stamfaders son ha varit munskänken Arvid Lietzén på Ösel. En senare forskning av Yrjö Blomstedt (Genos årgång 34/1963, sida 103) har dock påvisat, att anfadern var Arvidus Nicolaus Lietzén (#1074). Också beträffande hans sonsöner föreligger divergerande uppgifter (givna av Vilho Selinheimo i Genealogiska samfundets årsskrift nr IX/1925, sida 104-106). Selinheimo påpekar, att Clara Wrigstadius, född Lietzén (#1064), måste ha varit syster (halvsyster) till akademiräntemästaren Arvid Lietzén (#1110) och icke till landsfiskalen med samma namn (#1004). Detta innebär, att akademiräntmästaren och landsfiskalen borde byta plats i tabellerna. Emellertid har så ej gjorts utan Carpelans uppställning har bibehållits i denna utredning, emedan det råder oklarhet huruvida syskonparet Clara Wrigstadius (#1064) och räntmästare Arvid Lietzén (#1110) under dessa omständigheter är att hänföras som barn till bokbindaren Zacharias Arvidi (#1058) eller till handlingsskrivaren Erik Lietzén (#1077).

 

7618.  Eric Persson Utter #1813.  Han levde ännu 1604, men var död 1614. Hans hustru är obekant. Likaså är det osäkert vad han sysslade med. Han vistades mest i Sverige, i Stockholm och Västerås. Sannolikt hade han, som sin bror, Måns, en viss bildning och kan ha fungerat som tjänsteman eller också var han präst till professionen. Hans brev till systern Brita avslöjar en välvårdad handstil, ett gudfruktigt sinnelag och ett bomärke, som närmast symboliserar ett kors på ett kyrktorn eller en kyrkgavel. Eriks bror Måns Persson var sekreterare hos Erik XIV. (enligt Genos 1993:1).

 

7620.  Conrad Bildstein #4550.  Släkten Bildsteins (Billsténs) stamfader, dvs släktes äldsta nukända medlem. Han kom från Tyskland i slutet av 1500-talet och blev vinskänk och borgare i Stockholm. Han var förmögen och hade en ansedd ställning genom att han stod i hertig Karls tjänst. Han erhöll genom brev 1602 och 1607 stadsfästelse på sin färfars förläning Hjortsberga mm i Vårdinge socken, Södermanlands län. Hans sonson Conrad adlades von Bildsten, adlig ätt nr 1078, och Conrads brorsson Carl adlades i sin ur Bildstein, friherrlig ätt nr 137. Han gifte sig med Barbro (Barbara) Creutziger #4551, gifta 1602.

 

7621.  Barbro (Barbara) Creutziger #4551.

 

7622.  Henrik Nyman #6358.  Han gifte sig med N.N. #6359.

 

7623.  N.N. #6359.

 

7626.  Eskil Ruskiapää #1122, död 1643.  Släkten Ruskiapääs (Miltopaeus) stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släktnamnet Ruskiapää är en översättning av grekiskans Miltopaeus, vilket kommande generationer antog som släktnamn. Denna utredning om släkten Ruskiapää (Miltopaeus) har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig i stor utsträckning på uppgifter från Ingvar Serenius' omfattande utredningar på 1960-talet kompletterad med uppgifter från diverse andra källor. Han gifte sig med Elin Jakobsdotter #1123.

 

7627.  Elin Jakobsdotter #1123, död 1661.  Hon gifte sig med (1) Eskil Ruskiapää #1122, död 1643.  Hon gifte sig med (2) Tomas Jakobsson Sikiläinen #1124, gifta 1643.

 

7936.  Erich Andersson #1661.  Säktens Haaralas (även Herra) stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Omnämns i Hollola mantalslängder 1636-37. Släkten härstammar från Leitsala by i Orimattila socken där flera av släktens medlemmar verkade som torpare. Han gifte sig med Malin Sigfridsdotter #1662.

 

7937.  Malin Sigfridsdotter #1662.

 

7952.  Jacob Sigfredsson #1676, född före 1634.  Hemma från Virenoja, Pöllölä. Omnämnd i Hollola mantalslängder 1634-54. Var redan då gift med Helga. Han gifte sig med Helga Jacobsdotter #1677.

 

7953.  Helga Jacobsdotter #1677, född före 1634, död omkr 1655.

 

7984.  Johan Mattsson #1700, född före 1640, död efter 1694.  Omnämns i mantalslängderna 1667-94. Han gifte sig med Valborg #1701.

 

7985.  Valborg #1701, född före 1640, död efter 1693.  Omnämns i mantalslängderna som Johans hustru 1669-93.

 

8160.  Mads Ersson #1710, född före 1623, död efter 1662.  Släkten Simolas stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Hemma från Hollola. Omnämns i mantalslängderna 1634-56 med hustru Lijsa, därefter synbarligen änkling ännu 1662, då han benämnes "ur gammal". Han gifte sig med Lijsa #1711.

 

8161.  Lijsa #1711, född före 1623, död efter 1656.

 

Fjortonde generationen

 

12288.  Markus Jacobsson #1728, född före 1562, död efter 1602.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1582-1602.

 

15236.  Per Månsson Utter #2900, född omkr 1500, död omkr 1556.  Han levde och verkade på Åland i Jomala Ytterby och tillhörde den släkt där släktnamnet Utter har förekommit. Han tog över Bastö herrgård efter sin mors syster Brita Nilsdotter med överlåtelsedokumentet från 24.2.1533. Han inlöste senare de övriga arvtagarnas andelar i herrgården. Fast han ursprungligen torde ha varit ofrälse, ägde han godset med frälserätt. Moster Brita hade varit gift första gången, med Bastö ägaren frälsemannen Erik Andersson, och andra gången med Nils Gudmundson, som fick frälsebrev i samband med giftermålet. Hon hade inga egna barn. (enligt Genos 1993:1). Han gifte sig med Anna Eriksdotter #2901.

 

15237.  Anna Eriksdotter #2901, död omkr 1585.  Hon var bondedotter från Björnhufvud i Eckerö. Hon fick som änka år 1561 frälserätten bekräftad av Erik XIV. Hon hade tre söner och fem döttrar. (enligt Genos 1993:1).

 

15242.  Stephan Creutziger #4552, död omkr 1600.  Stephan Creutziger lär ha varit hertig Karls sekreterare och kansler. Han dog troligen i Vårdinge och hade invandrat till Sverige från Tyskland. Han hade fått Hjortsberga i Vårdinge som frälsegods. I domboken för Öknebo härad 1596 kan man läsa att "Staffan i Hiorsberga" lagt beslag på mark som en Nils i Sättersta menade tillhörde honom. År 1627 står dottern Barbro som ägare till Hjortsberga.

 

15968.  Matz Påfvelsson #1698, född före 1620, död 1669.  Omnämnd i mantalslängderna 1637-69. Han gifte sig med Anna Eriksdotter #1699.

 

15969.  Anna Eriksdotter #1699, född före 1620, död efter 1671.  Omnämnd i mantalslängderna  1653-69. Hustru levde ännu 1671.

 

Femtonde generationen

 

24576.  Jacob Pålsson #1729, född före 1539, död efter 1582.  Släkten Gardberg's stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släkten Gardberg härstammar från Jaakkola rusthåll i Kaharla by av Vichtis socken. Släktnamnet Gardberg har bildats från stamgården Jaakkolas parallellnamn Kahari (Kaharberg-Karberg-Garberg-Gardberg). Släktens stamfader Jacob verkade på stamgården under åren 1559-1582 och gården ägs än i dag (år 2004) av samma släkt, närmare bestämt av den 15:de generationens ättling till stamfadern Jacob. Denna utredning om släkten Gardberg har sammanställts av Martin Gardberg (#3).

 

30472.  Måns Persson Utter #2906, född omkr 1460, död i Finström Bastö.  Han levde och verkade på Åland i Jomala Ytterby (enligt Genos 1993:1). Han gifte sig med N.N. Nilsdotter Sluk #2907.

 

30473.  N.N. Nilsdotter Sluk #2907.  Hon levde ca 1490 i Jomala Ytterby. Olav Rundt har i Genos 1993 (sida 1-5) framfört argument för att hon är dotter till Nils Jönsson Sluk och Karin Fleming. Det framgår nämligen av ett överlåtelsedokument från 24.2.1533 att hennes son Per Månsson ärvde Bastö herrgård efter sin moster Brita Nilsdotter (Sluk). Att sonen Per Månsson ägt Bastö kan även härledas från ett skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö år 1616 till Clara Ericis kusin. Affären kallades för ett förhandsarv som Claras son Nils Arvidsson Lietzén försökte omintetgöra pga att affären gjorts då Clara och hennes systrar varit minderåriga. Clara hade således ägt en andel i Bastö som minderårig och var Per Månssons sons bröstarvinge.

 

31936.  Pål Jacobsson #1702, född före 1600, död efter 1650.  Släktens Karkkulas stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Omnämnes jämte hustru i Nyby mantalslängder 1634-50, sistnämnda år med hustrun namngiven som Kaisa. År 1637 nämnes även en son, Matts Påhlsson med icke namngiven hustru. Han gifte sig med Kaisa #1703.

 

31937.  Kaisa #1703, född före 1600, död efter 1650.

 

Sextonde generationen

 

60944.  Per Olofsson Utter #2908, född omkr 1440.  Han levde och verkade i Jomala Ytterby på Åland (enligt Genos 1993:1).

 

60946.  Nils Jönsson Sluk #2910.  Ägde Grelsby herrgård i Finström på Åland. Blev häradsdomare 1490. År 1505 hade befälhavaren för Kastelholm, Erik Johansson Vasa (Gustaf Vasas far), klagat till riksföreståndare Svante Sture att Nils Jönsson och hans svåger Kort Hartvigson inte hade anmält sig för krigstjänstgöring, för att möta danskarna (kung Hans) som var på plundranfärd på Åland. Han gifte sig med Katarina (Karin) Henriksdotter Fleming #2911.

 

60947.  Katarina (Karin) Henriksdotter Fleming #2911, död 1477.  Hon gifte sig med (1) Jösse Eriksson #7029.  Hon gifte sig med (2) Nils Jönsson Sluk #2910.

 

Sjuttonde generationen

 

121888.  Olof Utter #2909, född omkr 1420.  Släkten Utters stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han var sannolikt född före 1430. Hans sonsons son Per Månsson (#2900) ägde Bastö, som han övertog 1533 efter sin mors syster Brita Nilsdotter (#2916). Per Månsons namne, den kända kungliga sekretären, arkivchefen och genealogen Per Månsson Utter (#3745) var en yngre släkting. Sedermera svensk adlig ätt nr 213, adlad 1632 och 1636, introducerad 1634 och 1636, numera utdöd. (enligt Gustaf Elgenstjerna: "Den introducerade svenska adelns ättaflor, del VIII"). Denna utredning om släkten Utter har sammanställts av Martin Gardberg.

 

121892.  Jöns Sluk #2919.  Släkten Sluks stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Levde och verkade på 1400-talet, troligen på Åland. Släkten Sluk är en av de två äldsta stormanssläkterna och landsdomarna på Åland. Släktnamnet, som är tyska eller frisiska, förekommer i Baltikum redan i början av 1200-talet. Enligt Wrangel & Bergströms "Svenska adelns ättartavlor", sägs att " Ätten lär härstamma från en Jöns Sluk, som uppgifves ha levat 1445 och varit af en gammal finsk adlig släkt. Hans sonsons son, ståthållaren på Viborg slott Joen Töresson (Tyrilsson), fick förnyelse på sitt adelskap 1574 och kallade sig Stålhandske; dennes son, Hans, introducerades 1625." Upppgiften är intressant, men har inte kunnat verifieras från alternativa källor. Fru J. Ramsay har i sitt arbete frälsesläkter i Finland intill stora ofreden uppvisat, att intet annat samband finnes mellan ätterna Sluk och Stålhandske än att Harald Tyrilssons svärmoder Anna Nilsdotter (#2913) var syster till Tyril Nilsson Sluk (#4960). Denna utredning om släkten Sluk har sammanställts av Martin Gardberg.

 

121894.  Henrik Klasson Fleming #2920, död efter 1480.  Han föddes i början av 1400-talet och ägde genom, sitt första äkenskap, bl a Gammelgård på Arvasalo ö (Sundholm), och genom sitt andra äktenskap Viurila i Halikko. Enligt Tor Carpelan i Finsk biografisk handbok,L-Ö, s 606 levde han ännu 1490. Han gifte sig med (1) Valborg Tawast #2921, född omkr 1427, död omkr 1477.  Han gifte sig med (2) Elseby Månsdotter #2922.

 

121895.  Valborg Tawast #2921, född omkr 1427, död omkr 1477.

 

Artonde generationen

 

243788.  Klas Pedersson Fleming #2923, född omkr 1360, död efter 1427.  Innehade Bohus i pant av drottning Margareta men avstod denna pant 1386. Blev riddare 1395, riksråd 1427. Beseglade förlikning mellan drottning Margareta och Erik av Pommern s.å. fördragen i Nyköping 1396 och konung Eriks stadsfästelse av drottning Margaretas testamente. Han var lagman i Finland 1402 och ännu 1427. Han var både vad beträffar tjänsteställning och på basen av landägendom en av Finlands mest inflytelserika män. Begravd i Stockholms Riddarholms kyrka (Gråmunkeklostret). Han gifte sig med Cecilia Hausen? #2924.

 

243789.  Cecilia Hausen? #2924, född 1370.  Enligt Anrep skulle Cecilia ha varit dotter till Klas Lydekesson Djekn, men det torde inte stämma eftersom de är i stort sett jämnåriga.

 

243790.  Jöns (Johan) Olofsson Tawast #2928, död före 1440.  Avstod fädernegodset Alasjoki ("Tavastila") i Virmo till brodern biskop Magnus Tawast, mot köpesumman för Kårlaks och Neder-Kirjala i Pargas socken. Har 1421 beseglat biskopens gåva av gods till Helga lekamens kor. Fick av samme broder Värsilä gods i Lundo, och gemensamt med sin första hustru Marta, Qvidja i Pargas socken, som denne köpt av Peder van Linden. Avled före 19.5.1439, då hans svågrar, Bengt Lydekesson och Henrik Klasson (Diekn), stadfäste skiftet om Kårlaks. Hans barn ställdes efter hans frånfälle under farbroderns, biskop Magnus Tawasts, förmynderskap. Denne vann 1439 stadfästelse för barnen på deras gods. Han gifte sig med Marta Klasdotter Djäkn #2929.

 

243791.  Marta Klasdotter Djäkn #2929, född omkr 1410, död efter 1477.  Enligt Kaj Dahl och CJ Gardberg: Finländska herrgårdar, s 13, var Marta Klasdotter en märklig kvinna med en förnäm härstamning. Hennes far var den beryktade hövitsmannen på Åbo slott, Klas Lydiksson Diekn, som mördade sin första hustru och sitt första barn och vars kusliga minne lever i den finska folkdikten "Elinan surma". Intressant är, att hon överlevde både make och barn och slutligen satt på ett stort "mormorsarv" som innefattade både Qvidja och Sundholm. Arvet tillföll 1477 i huvudsak dottersonen, riksrådet Joachim Fleming, som dessutom gifte sig till Svidja i Sjundeå. Dessa tre stora gårdar förblev därefter i släktens ägo in på 1600-talet. Hon gifte sig med (1) Jöns (Johan) Olofsson Tawast #2928, död före 1440.  Hon gifte sig med (2) Calle Dönhof #2930.

 

Nittonde generationen

 

487576.  Peder Klasson Fleming #2925, född omkr 1330 i Danmark, död efter 1406.  Han är den den äldsta med säkerhet kända representanten för släkten Fleming, Han var riddare, och nämns första pången i Norge 1366, då han  konfiskerade tillsammans med Åbo slotts orädda försvarare Narve Ingevaldson, för kung Haakon, ett handelsfartyg från Lyckeck i Marstrands hamn. Han begravdes i Gråmunkeklostret (Riddarholmskyrkan) i Stockholm (Carpelan s.354, Ramsay s.116, Anrep s.821)? Hans son Klaus Fleming gav 12.5.1424 hundra mark till klostret för upprätthållandet av en evig mässa för sina föräldrars, sin egen och sin hustrus samt sina bröders, Magnus och Jens, själar (Riddarhusets stamtavlor av G Elgenstiernas).  Enligt Carpelan (Finsk biografisk handbok, L-Ö, s 606) kom han till Sverige med konung Erik av Pommern vars "frände" han skall ha varit, och var antagligen född i konungens hemland. Han gifte sig med Kristina (Gese) #2926.

 

487577.  Kristina (Gese) #2926, född omkr 1324 i Stockholm, Sverige.

 

487580.  Olof Tawast #2976, född före 1337, död före 1402.  Släkten Tawasts stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Ramsay Jully: Frälsesläkter i Finland, H:fors 1909: Olof R Tawast har 29.8.1386 bland frälsemän i Finland bekräftat den skrivelse i vilken Finlands inbyggare hos konung Albrekt anhålla om Jeppe Diekn till lagman i Finland. Var sannolikt bördig från Tavastland, från Kylmäkoski socken, Mellola by, där sonen Niklis Tawast hade sitt "fäderne", som han 1411 bortbytte mot Porkkala i Lampis socken. Köpte ett gods, Alasjoki (Tavastila) i Virmo socken, vilket gods sedan blev släktens stamgods, och där, c 1850, en silversked prydd med Tawastska vapnet hittades. Köpte även gods i Halois i Virmo och i Kurina i Miettois socken, vilket köp hans son, biskopen, år 1416 till fullo betalade. Även avslöto sönerne, biskopen och Niklis Olofsson, den handel han ingått om Kaarleis i Virmo socken, 17.3.1402. I sistnämnda urkund nämnes han avliden "Olof Tawast, Gud hans själ nåde". Gift med hustru, om vilken endast är kännt, att hennes moder ägde Palttila i Letala socken. Enligt Anrep V!, s 268 gifte han sig med sin svägerska. Denna utredning om släkten Tawast har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Finska och Svenska riddarhusets utgivna stamtavlor om i utredningen nämnda släkter kompletterad med uppgifter från diverse andra källor. Han gifte sig med N.N. #2977.

 

487581.  N.N. #2977.  Enligt Gabriel Anrep "Svenska adelns ättavlor" och Oskar Wasastjernas "Ättar-taflor" hette hon Kristina Rötkersdotter Jägerhorn af Spurila och var gift med Åbobiskopen Olof Tawast.  Enligt svenska Riddarhusdirektionens häfte nr 3, om äldre svenska frälsesläkter, anges dock att uppgiften om hennes giftermål med Olof Tawast ej kunnat verifieras. Hennes far har angetts vara Rötker Jürgensson Jägerhorn af Sprurila  (#3073) och Brita Jönsdotter Galle (#3074), men detta har inte med säkerhet kunnat verifieras. Deras stamfader har vidare angetts som Rötker Ingesson Jägerhorn (#3077), som skulle ha varit vapendragare hos Konung Erik IX, den helige enligt Gabriel Anrep: "Svenska adelns ättavlor". Riddarhusstamtavlorna upptar, i enlighet med äldre genealogier, ett gemensamt ursprung för de tre finska ätterna Jägerhorn af Spurila, Jägerhorn af Storby och Jägerskiöld samt uppsätter som stamfader Rötker Ingesson Jägarhorn, som skulle ha levat i mitten av 1100-talet. Den adliga släkten Jägerhorn upptar dock inte Rötker som sin stamfader utan anser honom vara en legend. Fru J. Ramsay har i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden framhållit dessutom, att inga handlingar finnas, som giva stöd för något samband mellan de tre ätterna, vilkas gemensamma vapenbild, jägarhornet, burits av många andra frälsesläkter i Finland. Församlingen i Pemar anger dock i sin egen historiebeskrivning att den äldsta vid namn kända kristna personen i Pemar var Rötker Ingesson, att han var den äldre Jägerhorn ättens stamfader, och att han hade bott vid trakterna av nuvarande Spurila. I denna släktutredning har släktsambandet till Jägerhorn af Spurila inte beaktats, utan avfärdats som en legend.

 

487582.  Klas Lydekesson Djäkn #2931, född 1379 i Åbo, död 7.3.1437.  Han var den beryktade hövitsmannen på Åbo slott, som mördade sin första hustru och sitt första barn och vars kusliga minne lever i den finska folkdikten "Elinan surma".  Var enligt uppgift tidigare gift med Elin av Orkovakkis i Virmo sn i Egentliga Finland. En domare i Tavastland Klas Djäkn nämnes 1383, var närvarande vid  rågångförrättning i Koskis sn i Tavastland 1407 och s.å. som häradshövding i Norrfinland bevistade räfsteting. Den här behandlade Klas Djäkn eller Klas Lydekason var häradshövding i Masko hd i Egentliga Finland 1413 och ännu 1434. Var synbarligen fogde på  Åbo slott 1409-1435. Levde ännu 22.1.1435, då han gjorde en testamentarisk disposition. Hans sätesgård var Nynäs i Nousis sn, där han även ägde andra gods. Han ägde jord i Lemo och i Töfsala sn, allt i Egentliga Finland, i Suontaka i Tyrväntö sn i Tavastland, gods i  Vittis, i  Euraåminne, Ulvsby och Oripää snr samt sedan 1421 Yläne gård i likanämnd sn och köpte, obekant  när, Lähteenoja sätesgård i Eura sn, alla i Nedre Satakunda. Arvegods kunna ej konstateras. Vapen: ett knippe sammanskingrade ormar, ur vilket flera huvuden sticka fram, ett av dem höjande sig högre än de andra och slutande i ett fågelhuvud. Barnens ordningsföljd ej säkert känd. (ÄSF: 126, 269). Han gifte sig med (1) Elin av Orkovakkis #2933.  Han gifte sig med (2) Kristina Jönsdotter Garp #2932, gifta 1399 i Borgå, född omkr 1380, död efter 1435.

 

487583.  Kristina Jönsdotter Garp #2932, född omkr 1380, död efter 1435.

 

Tjugonde generationen

 

975152.  Klas Fleming #2927, född omkr 1290.  Släkten Flemings stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han nämns mellan 1331-1354, såsom fogde i Barth i Pommern. Släkten Fleming är en av Sverige-Finlands mest beryktade överklass' släkter, på samma sätt som endel andra Fleming-släkter i medeltidens Danmark, Polen och Skottland. Släkten torde härstamma från Flandern eller möjligen från landskapet Fläming i Brandenburg. Till Norden har släkten troligen kommit från 1300-talets Pommern, såsom det berättas i gammal släkttradition. Ätten har utgrenat sig i de friherrliga ätterna Fleming af Lais (Erik #3569) och Fleming af Liebelitz (Herman #3622). Dessutom upphöjdes 1569 och 1561 två släktmedlemmar i friherrligt stånd (Lars #3534 och Klas #3455), men deras ättgrenar dog ut före riddarhusets instiftande. Denna utredning om släkten Fleming har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Svenska riddarhusets utgivna stamtavlor kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

975164.  Lydeke Djäkn #3061, född omkr 1350 i Westfalen, Tyskland, död 1409.  Släkten Djäkns stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Namnet, som även stavas bl a som Djäken, Dieken, hittas inte i samtida dokument. I vissa källor anges att hans namn skulle ha varit Lyder de Kyren och i andra nämns han som Lydeke Oloffsson. Lyder de Kyren, som var hövidsman i Finland 1315-1321, var född ca. 1255 och dog ca. 1327 och kan därmed inte vara identisk med Lydeke. Sönerna synas inflyttade till Finland (ÄSF,s.126). Det har funnits många Djäkn-släkter i det medeltida Finland. Den viktigaste är de sk Lydekessönernas ätt. Ättens första kända medlemmar, bröderna Klas Djäkn eller Klas Lydekason och Bengt Lydekason, framträdde omkring sekelskiftet 1400 och intog en betydande ställning bland det finländska frälset, den förre som mångårig fogde på Åbo slott, den senare som riksråd och fogde på Tavastehus. Av Klas Djäkns söner blevo Henrik och Arvid riddare och åtminstone den förre riksråd. Med dem utgick Klas Djäkns släktgren på svärdssidan. Klaus Lydekessons döttrar blev stammödrar till betydande adelssläkter i Finland; Bitzien, Kurkien, Hornien, Tavastien mm. Denna släktutredning har sammanställts av Martin Gardberg, som med tacksamhet emottar alla eventuella korrigeringar och tillägg. Han gifte sig med N.N. #7681.

 

975165.  N.N. #7681.  Uppgiften om att hon skulle ha hetat Sophie Eriksdotter Løvenbalk stämmer inte, eftersom hennes ålder inte passar in kronoligiskt. Den Lydeke Olsen Djekn (död ca. 1509), som nämns i Danska Adelsförfenings skrift "Danmarks Adels Aarbog" (DA 1903:291) och som var gift med Sophie Eriksdotter Løvenbalk kan inte vara identisk med släkten Djäkns stamfader Lydeke, eftersom han var född redan ca. 1350 och dog ca. 1409. Sophie torde ha varit född ca. 1449 och dog före 1512. Hon pantsatte 1509 och sålde 1510 sin sjättedel i släktgården Aunsbjerg till Niels Clementsen, var död 1512.

 

975166.  Jöns Andersson Garp #2934, född i Letala Lepistö, död efter 1407.  Han tillhörde den äldre Garp-släkten. Han var Finlands första riskråd.  Han omnämns troligen första gången 1373 (Åbo SvB, n:r 223) eller 1380 (Åbo SvB, n:r 244), som vittne (sinettitodistaja) i Egentliga-Finland.  Han var riskråd 1396 (Anthoni i FHT 1951 s.101 f) och 1399 (Rääf, Ydre 4 s.31) samt troligen också på de nordiska herrskapsdagarna i Helsingborg augusti 1401. (Anthoni i FHT 1951 s.103). Han nämns sista gången 1407. Han gifte sig med Ragnhild Eriksdotter #7414.

 

975167.  Ragnhild Eriksdotter #7414.

 

21:a generationen

 

1950332.  Anders Toresson Garp #2936, död efter 1387.  I honom, som uppträder som sigillant år 1373, har vi stamfadern för medeltidens främsta finländska frälsesläkt, sonen skänkte landet dess första riksråd. Av ursprungligen tysk släkt tillhör han det fruktadade riksrådets, Bo Jonssons, klientel. Han kallade sig Bo Jonssons fogde på Löpsta i Virmo, det sistnämnda identiskt med Lepistad, det senare Lepistö. Nämnd senast 1387. Det tyska inslaget var starkt. Det är också anmärkningsvärt, att de äldre av Anders Garps söner hade också en tyskbördig mor. (Eric Anthoni). Han gifte sig med N.N. #7027.

 

1950333.  N.N. #7027.

 

22:a generationen

 

3900664.  Tore Garper #2937, död efter 1367.  Det förefaller trovärdigt att Tore Garper är den tyska släkten Garps stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släkten har tydligen dock i ett tidigare skede gift in sig i någon svensk släkt, varifrån namnet Tore härstammar. (Eric Anthoni).

 

<= FÖREGÅENDE SIDA   

              E-post martin(a)gardberg.net          

FÖRSTA SIDAN =>