*************
Släkten LINDGREN *************
Uppdaterad 4.10.2013

 

 

Första generationen

 

1.  Engelbrekt #4230, född omkr 1653, Bonde, död 1711 i Bönemåla Ukna, Sverige.  Släkten Lindgrens stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Denna utredning om släkten Lindgren har sammanställts av Martin Gardberg och har tillkommit med stor hjälp av bl a Olle Lorin (#2265), som skrivit denna krönika: "en klockarsläkts vandring från Böbemåla i Sverige till Vichtis i Finland".

 

     Han gifte sig med Maria Olofsdotter(?) #4231, född omkr 1656, död 1738.

 

                             Barn:

         2.       i.     Anders Engelbrektsson #2276 född omkr 1683.

 

 

Andra generationen

 

2.  Anders Engelbrektsson #2276, född omkr 1683, Frälsebonde, död 1740.

 

     Han gifte sig med Maria Bengtsdotter #2277, gifta 23.10.1710.  Hon var från Fuld, Ukna.

 

                             Barn:

                   i.     Elisabeth Andersdotter #2298, född 26.7.1711 i Bönemåla Ukna, Sverige.

                   ii.   Anna Andersdotter #2300, född 29.3.1713 i Bönemåla Ukna, Sverige.

                   iii.  Engelbrekt Andersson #2299, född 26.4.1717 i Bönemåla Ukna, Sverige.

                   iv.   N.N. #4226, född 29.10.1720 i Bönemåla Ukna, Sverige, död 29.10.1720 i Bönemåla Ukna, Sverige.

                   v.    Bengt Andersson #4227, född 11.9.1722 i Bönemåla Ukna, Sverige.

         3.       vi.   Elias Andersson Lindgren #2274 född 5.6.1724.

                   vii. Engelbrekt Andersson #4228, född 16.7.1726 i Bönemåla Ukna, Sverige.

                   viii. Bengt Andersson #4229, född 11.11.1728 i Bönemåla Ukna, Sverige.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Elias Andersson Lindgren #2274, född 5.6.1724 i Bönemåla Ukna, Sverige, Klockare och organist, död 1.11.1811 i Tryserum, Sverige.  Han blev 1745 klockare och organist i Tryserum. Enligt husförhörslängden för Tryseum 1809 framgår att  Elias då bor i Knapkulla som änkling hos sonen Johan.

 

     Han gifte sig med Katarina (Kristin) Abrahamsdotter #2275, gifta 8.1.1751, Piga i Knapkulla, död 7.11.1784.

 

                             Barn:

         4.       i.     Anders Lindgren #2258 född 9.9.1752.

                   ii.   Maja Lena Lindgren #2292, född 22.11.1756.

                   iii.  Maria Christina Lindgren #2293, född 1757, död 5.3.1760.

                   iv.   Adam Lindgren #2294, född 30.9.1759, död 23.3.1760.

                   v.    Catharina Lindgren #2295, född 23.3.1761.

         5.       vi.   Johan Abraham Lindgren #2296 född 13.11.1764.

                   vii. Maja Lindgren #2297, född 29.11.1766.  Hon var under åren 1784-1790 skriven hos brodern, alltså Anders Lindgren. Det fanns uppenbart god kontakt mellan föräldrahemmet i Tryserum och Börstil, eftersom hon kom upp till sin bror så långväga från, kanske för att hjälpa till i hushållet.

 

 

Fjärde generationen

 

4.  Anders Lindgren #2258, född 9.9.1752 i Tryserum, Sverige, Klockare, organist, död 23.1.1832 i Börstil, Sverige.  Han verkade som klockare och organist i Börstil 1783-1832. I husförhörslängden för Börstil 1824-1831 tituleras han "bokhållare" tydligen sedan sonen Carl Johan övertagit organistsysslan, vilket också framgår av sammanhanget.

 

     Han gifte sig med Maria Östlund #2259, född 20.3.1759 i Österlövsta, Sverige (dotter till Johan Östlund #5659 och Susanna Hillberg #6534), död 1.7.1839 i Börstil, Sverige.  Hon är syster till Anna-Lisa Lorins farfars farfars farmor. Maria är således Olle Lorins farfars mormors mor.

 

                             Barn:

         6.       i.     Anna Christina Lindgren #2260 född 19.8.1786.

         7.       ii.   Elias Lindgren #2256 född 9.4.1788.

                   iii.  Maria Albertina Lindgren #2301, född 6.2.1794 i Börstil, Sverige, död 3.11.1876 i Sverige.  Hon satt under förmynderskap och flyttade år 1816 till Stockholm. Hon är noterad som inflyttad 7.2.1827 till Esbo Prästgård (från Sjundeå) och avgår år 1829 till Sverige och Småland.

         8.       iv.   Carl Johan Lindgren #2270 född 12.10.1796.

                   v.    Sofia Lindgren #2303, född 29.5.1799 i Börstil, Sverige, död 29.5.1799 i Börstil, Sverige.

         9.       vi.   Sofia Lindgren #2302 född 28.05.1801.

 

5.  Johan Abraham Lindgren #2296, född 13.11.1764 i Tryserum, Sverige, Fjärdingsman.

 

     Han gifte sig med Katarina (Cajsa) Larsdotter Cedervall #3366.  Hon nämns 1809 som Cajsa Larsdotter i husförhörslängden för Tryseum, medan i Sune Lindgrens uppsats i en hembygdsskrift omnämns hon som Katarina Cedervall. Denna släktutredning utgår från att det i bägge fallen är frågan en och samma person, eftersom Cajsa är en förtkortad version av namnet Katarina (Chatarina), Larsdotter är ett patronym och Cedervall ett släktnamn. Namnen är således inte sinsemellan motstridiga.

 

                             Barn:

         10.     i.     Johan Adam Lindgren #3367 född 9.5.1801.

 

 

Femte generationen

 

6.  Anna Christina Lindgren #2260, född 19.8.1786 i Börstil, Sverige.  Hon uppges i husförhörslängden vara änka och har där efternamnet Edin.

 

     Partner N.N. #3354.

 

                             Barn:

         11.     i.     Anna Lovisa Lindgren #2261 född 26.6.1806.

                   ii.   Johan Petter Lindgren #2273, född 27.7.1808, Sjökapten i Stockholm.  Han var gift och hade två barn som dog i unga år.

 

     Hon gifte sig med (2) Johan Edin #2334, gifta 17.5.1818, Skeppare.

 

                             Barn:

                   iii.  Carl Gustaf Edin #6279, född 9.10.1818.

 

7.  Elias Lindgren #2256, född 9.4.1788 i Börstil, Sverige, Skeppare, director cantus i Lovisa, död 9.12.1852 i Lovisa.  Han hade tidigare varit bosatt på regementskrivarbostället Kopula i Sjundeå, men flyttade år 1821 till Tjusterby Abrahamsbergs torp, där han och sonen Anders, samt systern Maria Albertina är noterade i kb 1820-26. Han var Vichtis sjätte kantor åren 1833-1881. Från boken "Sjundeå sockens historia" (Alf Brenner, 1953 del 1 av 3) framgår att Elias blev vald till organist i Sjundeå 1815 och han beskrivs som en mycket god musiker liksom lärare. 1841 flyttade han till Lovisa. Enligt denna källa dog han redan 1842.  Enligt en annan källa (Risto Toivonen, 28.11.2003) flyttade han som kantor till Lovisa år 1842 och dog där år 1852. Han ansågs vara en stillsam och försynt man, som icke gjorde mycket väsen av sig. Också sin skyldighet som lärare uppfyllde han samvetsgrant. De "svagare" barnen undervisade han i s.k. söndagskola. Men även sin konst i orgelmusik lärde han vidare, bl.a. hade orgelnisten Svanberg i Ingå varit en av hans elever. Enligt stiftssekreterare i Borgå, Birgitta Sarelin (som Olle Lorin (#2265) intervjuat) kan en tänkbar orsak, till att Elias Lindgren kom till Finland, vara att  både han och fadern var bekanta med orgelbyggaren Olof Schwan, som byggde orgeln i  Börstil 1783 och orgeln i Sjundeå 1786. Det var också han som svarade för orgelbygget i Vichtis, vilken orgel tillkom 1798. Den brann dock upp i samband med eldsvådan 1818 (eller 1846). Det förefaller alltså finnas ett klart samband mellan orgelbyggaren och Lindgren-organisterna.

 

     Han gifte sig med Maria Helena Boström #2257, gifta 14.7.1814, född i Sverige.

 

                             Barn:

         12.     i.     Anders (Andreas) Elias Lindgren #320 född 05.10.1814.

 

8.  Carl Johan Lindgren #2270, född 12.10.1796 i Börstil, Sverige, Organist, bokhållare, död 19.12.1884 i Sverige.  Han blev tydigen senare organist i Börstil och efterträdde fadern, eftersom han bar denna titel som fadder vid Elias Ferdinand Grönqvists dop. Han hade erkänt god sångröst och hade undervisats av självaste "director cantus" vid Katedralskolan i Uppsala.

 

     Han gifte sig med Anna Elisabeth* Kjellmodin #2333, gifta 1834, född 17.9.1812 i Gimo, Sverige (dotter till Johan Kjellmodin #3355 och Anna Mattsson #3356), död 1890 i Sverige.

 

                             Barn:

         13.     i.     Johan Edvard Lindgren #4272 född 15.12.1836.

         14.     ii.   Anna Sofia Carolina Lindgren #4273 född 15.7.1839.

         15.     iii.  Elias Albert Lindgren #2335 född 10.8.1843.

         16.     iv.   Albertina Mathilda Lindgren #4274 född 12.10.1849.

 

9.  Sofia Lindgren #2302, född 28.05.1801 i Börstil, Sverige, död 07.02.1887.  Flyttade till Östhammar 1823.

 

     Hon gifte sig med (1) Sven Gabriel Holtz #3364, född 04.09.1796 i Östhammar, Sverige, Kopparslagare i Östhammar, Sverige.

 

                             Barn:

                   i.     Anna Sophia Holtz #9783, född 01.01.1825, Stickerska, död 03.03.1917.

                   ii.   Maria Albertina Holtz #9784, född 31.07.1827, död 16.09.1827.

 

     Hon gifte sig med (2) Nils Lundin #3365, född 01.01.1809, Kopparslagare i Östhammar, Sverige, död 17.06.1830.

 

                             Barn:

         17.     iii.  Katarina Karolina Lundin #4265 född 18.02.1839.

         18.     iv.   Christina Theodora Lundin #4266 född 27.04.1837.

                   v.    Nicolaus Svante Lundin #7554, född 09.02.1841.

                   vi.   Carl Olof Lundin #9785, född 27.06.1843, död 1850.

 

10.  Johan Adam Lindgren #3367, född 9.5.1801 i Tryserum, Sverige, Gästgivare och rusthållare i Knapekulla, hantverkare, död 29.7.1884.  I äktenskapet föddes totalt fyra barn.

 

       Han gifte sig med Kristina Jonsdotter #3368.

 

                             Barn:

         19.     i.     Karolina Lindgren #3369 född 1838.

 

 

Sjätte generationen

 

11.  Anna Lovisa Lindgren #2261, född 26.6.1806 i Börstil Husbacka, Sverige, död 15.3.1885 i Östhammar, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Johan Ferdinand Grönqvist #2262, gifta 3.7.1827, född 6.11.1803 i Stockholm, Sverige (son till Johan Grönqvist #2266 och Christina Cathrina Österberg #2315), Guldsmed, rådman, död 30.11.1844 i Östhammar, Sverige.

 

                             Barn:

         20.     i.     Elias Ferdinand Grönqvist #2263 född 2.12.1827.

                   ii.   Albertina Matilda Grönqvist #2304, född 13.3.1829 i Östhammar, Sverige, död 28.8.1849.

                   iii.  Julianus Alexius Grönqvist #2305, född 9.1.1831 i Östhammar, Sverige.  Han liksom bröderna Carl Emanuel (#2310) och Johan Gabriel (#2311) kom med olika segelskepp som matroser till Australien. Det enda man vet om just Julianus är att han hade vistats i Adelaide år 1853. Bland dopvittnena näms änkefru Sophia Holtz, född Lindgren.

                   iv.   Lovisa Charlotta Grönqvist #2306, född 4.2.1832 i Östhammar, Sverige, död 1907.

                   v.    Anna Amanda Amalia Grönqvist #2307, född 8.3.1833 i Östhammar, Sverige, Bagerska, död 1898.  Hon startade 1882 tillsammans med systern Emma Maria Eleonora bageri och konditori, i samma hus där familjen Grönqvist bodde. Rörelsen existerar fortfarande. Bland dopvittnena fanns en guldsmedsgesäll Grönqvist.

         21.     vi.   Emma Maria Eleonora Grönqvist #2308 född 4.3.1835.

         22.     vii. Christina Catarina Aurora Grönqvist #2309 född 8.10.1837.

         23.     viii. Carl (Charles) Emanuel Brown #2310 född 4.10.1839.

                   ix.   Johan Gabriel Grönqvist #2311, född 22.5.1841 i Östhammar, Sverige, Guldsmedsgesäll, fiskförsäljare (fishmonger) i Australien.  Enligt uppgift i husförhörslängden återkom han till Östhammar från Göteborg 22.4.1861. År 1866 flyttade han till Norge för att återvända 17.1.1870 till hemstaden, men anges samma år som utflyttad igen utan angiven ort. Det var tydligen då som han emigrerade till Australien där han tog namnet Brown och dog där i april 1920. Hans begravning betaldes av hans bror Charles Emanuel Brown och på hans dödsattest anges att hans föräldrar var John Ferdinand Brown och Annie Lousia. Detta torde vara beviset på att han var ättling till Johan Ferdinand Grönqvist (#2262) och Anna Lovisa Lindgren (#2261).

                   x.    Clara Josephina Wilhelmina Grönqvist #2312, född 29.12.1842 i Östhammar, Sverige, död 1938.  Hon blev blind redan vid 19 års ålder. Orsaken var en misslyckad operation för att avhjälpa skelögdhet. Enligt uppgifter skulle det ha varit hennes fästman som föreslog operationen. När detta fick förödande konsekvenser sägs det att fästmannen gjorde slut. Hon lär dock aldrig ha blivit bitter. Ofta satt hon och sysslade med handarbeten av olika slag. Känt är också att hon varje söndag fick hjälp att gå till Missionskyrkan. Det uppges att Östhammars missionsförsamling bildades i hennes hem, vilket hon också upplät för sammankomster innan man hade tillgång till någon lämplig lokal. Clara som var yngst av syskonen var tydligen den som med hjälp av Rikard Hagberg #6275, skötte affärerna. När hon 1938 avled visar bouppteckningen att hemmet var ganska solitt. Behållningen utgjorde 18.175 kronor, vilken summa de överlevande syskonbarnen och kusinerna Alma Hagberg i Östhammar och den i USA bosatta Emma Amanda Alving fick dela.

                   xi.   Tekla Sophia Eugenia Grönqvist #2313, född 29.7.1844 i Östhammar, Sverige, död 5.2.1845.  Bland dopvittnena befann sig bl a E F Grönqvist och "demoiselle A M Grönqvist", tydligen äldsta systern Albertina Mathilda.

 

12.  Anders (Andreas) Elias Lindgren #320, född 05.10.1814 i Börstil, Sverige, Director cantus, klockare, organist, död 12.04.1881 i Vichtis.  Som dopvittne var organisten Lindgren (farfar) och hustru Maria Östlund (farmor) från Husbacka, nämndeman Söderholm och fru i Östhammar, adj. Strandberg och sjöman Carl Lindgren, fru Hörling och Albertina Lindgren i Stockholm. Han inflyttade år 1821 från Sverige till Sjundeå tillsammans med sin faster Maria Albertina Lindgren. Före det var han klockar-kantor i Urjala under täcknamnet Antti Lindgren, troligen för att han ville hemlighålla sin okunskap i finska språket. När sanningen kom fram blev han tvungen att lärar sig finska.

 

       Han gifte sig med Johanna Eleonna (Eleonora) Forsström #321, gifta 26.2.1836 i Vichtis, född 17.07.1816 i Vichtis, Suxela, Ali-Jaakkola (dotter till Johan Forsström #279 och Maria (Maja) Johansdotter Gardberg #244), död 08.11.1889 i Vichtis.

 

                             Barn:

                   i.     Carl Anders Lindgren #2383, född 28.1.1838 i Vichtis, död 10.9.1852 i Vichtis.

         24.     ii.   Knut Emil Lindgren #2384 född 7.6.1840.

         25.     iii.  Klas Robert Lindgren #2386 född 20.7.1842.

         26.     iv.   Amanda Sofia Lindgren #57 född 02.09.1846.

                   v.    Frans Elis Lindgren #2388, född 8.1.1851 i Vichtis, död 19.8.1880 i Vichtis.

                   vi.   Olga Johanna Lindgren #2389, född 4.4.1854 i Vichtis, död 6.7.1856 i Vichtis.

                   vii. Anders Wilhelm* Lindgren #2390, född 25.10.1855 i Vichtis, Köpman, död 3.11.1902.  Begravd i Sandudd Helsingfors.

         27.     viii. Olga Johanna Emilie Lindgren #2391 född 4.5.1861.

 

13.  Johan Edvard Lindgren #4272, född 15.12.1836 i Börstil, Sverige, Inspektor och arrendator på Gräsö kungsgård, död 1.9.1913 i Gräsö, Sverige.

 

       Han gifte sig med (1) Fredrika Sofie Björkman #4275, född 10.6.1829 i Forsmark, Sverige, död 1874.

 

                             Barn:

                   i.     Hilda Lindgren #4283, född 6.4.1864 i Gräsö, Sverige, död 5.4.1932.  Bodde 1929 som änka i Öregrund.

 

                             Hon gifte sig med Per U Källström #4285, född 1856, Kyrkoherde, död 1927.  Han begravdes på Lagga kyrkogård.

 

                   ii.   Carl Thomas Edvard Lindgren #4284, född 10.11.1866, död 4.2.1904 i Öregrund, Sverige.  Han hade varit i Amerika.

 

       Han gifte sig med (2) Marie Louise Wickberg #4276, född 13.10.1849, död 22.6.1933.  Hon var hemma från Sladdarön.

 

                             Barn:

                   iii.  Elsa Maria Lindgren #4286, född 14.1.1878 i Gräsö, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Adolf Sundman #4287, gifta 1908, född 17.12.1882, Postinspektör i Stockholm.  Han var hemma från Öregrund.

 

14.  Anna Sofia Carolina Lindgren #4273, född 15.7.1839 i Börstil, Sverige, död 19.11.1914.

 

       Hon gifte sig med Edvard Storm #4277, gifta 1864, född 5.1.1833 (son till Lars Storm #4278 och Johanna Bergström #4279), Handlare från Öregrund, död 4.12.1897.

 

                             Barn:

                   i.     Carl Storm #4281, född 1865.

                   ii.   Sven Storm #4282, född 1867.

 

15.  Elias Albert Lindgren #2335, född 10.8.1843 i Börstil, Sverige, Sjökapten, köpman, död 27.3.1931 i Östhammar, Sverige.  Han gick, enligt tidens sed, i unga år till sjöss och meriterade sig på olika fartyg under erforderliga år för befälsutbildning. Efter avlagda  styrmans- och kaptensexamina tjänade han först som styrman och snart som kapten hos olika rederier dels i Öregrund men senare och huvudsakligen i Gävle, där storsjöfarten på den tiden lämnade goda möjligheter. Efter livet till sjöss levde han ett tillbakadraget och gudfruktigt leverne i hemkommunen Östhammar.

 

       Han gifte sig med (1) Anna Svedberg #3398, död omkr1887.

 

                             Barn:

         28.     i.     Carl Samuel (Sam) Lindgren #2336 född 13.7.1872.

                   ii.   Anna Elisabeth* Lindgren #3362, född 21.5.1876 i Öregrund, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Sundström #3363.

 

                   iii.  Lilly Maria Lindgren #3361, född 30.1.1877 i Öregrund, Sverige.

                   iv.   Lydia Albertina Lindgren #3360, född 29.2.1879 i Öregrund, Sverige.

 

       Han gifte sig med (2) Ida Charlotta Jonsson #3357, gifta 1894, född 13.1.1849 i Åseda, Sverige, död 31.5.1923.

 

16.  Albertina Mathilda Lindgren #4274, född 12.10.1849, död 15.10.1911.

 

       Hon gifte sig med Per Pettersson #4280, gifta 1871, född 11.3.1843 i Hökhuvud, Sverige, Organist, skollärare, död 1915 i Börstil, Sverige.  Han var hemma från Börstil.

 

                             Barn:

                   i.     Johan Albert Pettersson #4288, född 16.5.1872 i Börstil, Sverige, Handlande i Uppsala, död 13.11.1934.

                   ii.   Hjalmar Robert Pettersson #4289, född 29.11.1873 i Börstil, Sverige, Brukskamrer i Striberg.  De hade 3 barn.

 

                             Han gifte sig med Elvira Nordin #4298.

 

                   iii.  Karl E Pettersson #4290, född 25.12.1878 i Börstil, Sverige, Handlande i Uppsala, död 1946.

 

                             Han gifte sig med Kerstin Raben #4299.  Hon var hemma från Uppsala.

 

                   iv.   Signe Klara Maria Pettersson #4291, född 17.6.1880 i Börstil, Sverige.  Hon bodde i Uppsala.

                   v.    Gerda Hilda Elisabeth Pettersson #4292, född 5.2.1882 i Börstil, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med E Anjou #4300.  Han var hemma från Eskiltuna. De hade inga barn.

 

                   vi.   Gustav Elias August Pettersson #4293, född 6.7.1883, Gruvingenjör i Uddeholm.

                   vii. Ester Mathilda Kristina Pettersson #4294, född 16.4.1885 i Börstil, Sverige, död 2.5.1915.

 

                             Hon gifte sig med Gustav Jansson #4301, död 1915.  Han var hemma från Bilsta.

 

                   viii. Eva Maria Sofia Pettersson #4295, född 9.6.1887 i Börstil, Sverige.  Bodde hos brodern i Uppsala.

                   ix.   Anna Lydia Albertina Pettersson #4296, född 26.2.1889 i Börstil, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Ernst Wilhelm Willner #4302.  Han var hemma från Guldsmedshyttan.

 

                   x.    Linnea Teresia Pettersson #4297, född 16.6.1891 i Börstil, Sverige, död 1900 i Börstil, Sverige.

 

17.  Katarina Karolina Lundin #4265, född 18.02.1839 i Östhammar, Sverige, död 10.01.1919 i Östhammar, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Gustaf Fredrik Tranéus #4267, gifta 04.11.1870, född 17.2.1827 i Göteborg, Sverige (son till Andreas Tranéus #7555 och Christina Aurelius #7556), Häradsskrivare, död 27.1.1897 i Östhammar, Sverige.  Monument på Öregrunds kyrkogård.

 

                             Barn:

         29.     i.     Sofia Lovisa Tranéus #4268 född 28.1.1872.

 

18.  Christina Theodora Lundin #4266, född 27.04.1837 i Östhammar, Sverige, Barnmorska, död 1934 i USA.

 

       Hon gifte sig med Karl Englund #4270, gifta 26.04.1871, född 17.11.1837 i Öregrund, Sverige, Garvare.

 

                             Barn:

         30.     i.     Anna Maria Englund #9786 född 16.06.1875.

                   ii.   Kristina Mathilda Englund #4271, född 24.02.1879 i Östhammar, Sverige, död 1934.  Utflyttade till USA.

 

19.  Karolina Lindgren #3369, född 1838, Hushållerska.

 

                             Barn:

         31.     i.     Johan Fredrik Lindgren #3371 född 27.12.1864.

 

 

Sjunde generationen

 

20.  Elias Ferdinand Grönqvist #2263, född 2.12.1827 i Östhammar, Sverige, Guldsmed, fotograf, död 13.5.1915 i Östhammar, Sverige.  Han vistades under ett flertal år  i Stockholm. 1853 nämns han i mantalslängden som "guldarbetare". Året därpå tituleras han "guldarbetargesäll". Enligt mantalsuppgift 1860 bor han och hustrun på Västerlånggatan 38, där de hyr en lägenhet för 220 riksdaler om året. De flyttade till Östhammar den 4.6.1862.  Fick sedermera en son som änkoman. Han hade följande faddrar vid dopet den 5.12: Handelsman Elias Öhrne, företrädd av kopparslagaren J F Dumchy, madame Wester, företrädd av fru Sophia Holtz, organisten C J Lindgren i Börstil (son till klockaren Anders Lindgren i Börstil) och jungfru Maria Westerberg.

 

       Han gifte sig med (1) Josephina Theodora Helena Stigenberg #2290, född 9.11.1840 i Stockholm, Sverige, död 2.9.1865.  Hon omkom i en drunkningsolycka.

 

      

       Partner Clara Wilhelmina Eriksson #2272, född 1.1.1854 i Fivelstad, Sverige, död 28.7.1925 i Östhammar, Sverige.  Hon tillhörde en klockarsläkt och var i tjänst hos Elias Ferdinand Grönqvist, som bodde tillsammans med sin gamla mor och flera systrar i gården nr 15, enligt husförhörslängd. Gården finns fortfarande kvar och motsvaras av Drottninggatan 3, som nu inrymmer ett konditori. Tydligen hade han både fotoateljé och verkstad i denna gård.

 

                             Barn:

         32.     i.     Wilhelm Elias Eriksson #2264 född 29.5.1878.

 

21.  Emma Maria Eleonora Grönqvist #2308, född 4.3.1835 i Östhammar, Sverige, Bagerska, död 11.4.1888 i Kalmar, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Claes Westin #6266, gifta 23.10.1860, född 20.10.1834 i Stockholm, Sverige, Bokhållaren på Köhlby gård i Ljungby, Kalmar län, död 16.08.1867.

 

                             Barn:

                   i.     Alma Maria Lovisa Westin #6267, född 20.8.1862 i Ljungby, Kalmar län, Sverige, död 6.8.1865.

                   ii.   Anna Catharina Eleonora Westin #6268, född 26.12.1864 i Ljungby, Kalmar län, Sverige.  Till Amerika 1889. Gift där.

                   iii.  Amelia Maria Lovisa Westin #6269, född 29.1.1868 i Ljungby, Kalmar län, Sverige, död 7.2.1931 i Östhammar, Sverige.  Hon flyttade till Östhammar och stannade som hjälpreda hos sin blinda moster Clara Grönqvist (#2312).

         33.     iv.   Emma Amanda Elisabeth Westin #6270 född 28.7. 1875.

 

22.  Christina Catarina Aurora Grönqvist #2309, född 8.10.1837 i Östhammar, Sverige, död 18.7.1875 i Kalmar, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Carl Ludvig Siemers #2314, gifta 1866, född 26.7.1830 i Lund, Sverige, Handelslärare, död 27.10.1892 i Kalmar, Sverige.  Han var från V. Sallerup, Skåne.

 

                             Barn:

         34.     i.     Alma Charlotta Eleonora Siemers #6271 född 11.7.1869.

 

23.  Carl (Charles) Emanuel Brown #2310, född 4.10.1839 i Östhammar, Sverige, död 25.4.1930 i Melbourne Victoria, Australien.  Flyttade till Stockholm 1855, Emigrerarade därifrån vidare till Australien där han tog namnet Brown.

 

       Han gifte sig med Catherine Dawson Ross Ronald #6057, gifta 24.8.1868 i Sale Victoria, Australien (dotter till Hugh Ronald McKechnie #6058 och Catherine #6059), döpt 17.5.1844 i Dundonald Ayrshire, Skotland, död 24.10.1931 i Fitzroy Victoria, Australien.

 

                             Barn:

                   i.     Archibald Emanuel Brown #6061, född 1869 i Walhalla, Australien, död 1922 i Western Australia, Australien.

 

                             Han gifte sig med Esther Frances Bailey #6078, gifta 1901 i Meckering Western Australia, Australien.  De hade fem barn.

 

                   ii.   David Francis Brown #6062, född 1870 i Walhalla, Australien, död 1890 i Walhalla, Australien.

         35.     iii.  Anne Louisa Ross Browne #6060 född 1872.

                   iv.   Thomas Ferdinand Brown #6068, född 1874 i Walhalla Victoria, Australien, död 1952.  Han var även känd som James Ferdinand Brown.

 

                             Han gifte sig med Agnes Louise Braid #6145.  De hade fem barn.

 

                   v.    Katherine Ross #6146, född 1876 i Walhalla, Australien, död 1876 i Walhalla, Australien.  Hon leve en dag.

                   vi.   Oscar Andrew Brown #6147, född 1877 i Walhalla, Australien, död 1939.

 

                             Han gifte sig med Gertrude Evelyn Makin #6148.  De hade fyra barn.

 

         36.     vii. Agnes Amanda Brown #6149 född 1878.

                   viii. Mary Albertine Brown #6065, född 1880 i Walhalla Victoria, Australien, död 1962.

                   ix.   Charles Julius Brown #6152, född 1882 i Walhalla, Australien, död 1955.

 

                             Han gifte sig med Florence Snell #6153.

 

                   x.    James Alexander #6154, född 1884 i Walhalla, Australien, död 1952.

                   xi.   Hugh Gabriel Brown #6155, född 1886 i Walhalla, Australien, död 1887 i Walhalla, Australien.

                   xii. Hugh Gabriel Brown #6066, född 1888 i Walhalla Victoria, Australien, död 1888 i Walhalla, Australien.

 

 

                   xiii. Otto Frederick Brown #6067, född 1890 i Walhalla, Australien, död 1910.

 

24.  Knut Emil Lindgren #2384, född 7.6.1840 i Vichtis, Filosofie kandidat, historielärare, död 10.10.1912 i Helsingfors.  Han jobbade bl a som lärare i Helsingfors reallyceum.

 

       Han gifte sig med Edla Sofia (Sonja) Berner #2385, gifta 5.1.1868 i Sakkola, född 20.6.1846 i Sakkola (dotter till David Berner #2587 och Eva Augusta Schwalbach #2588), död 8.2.1924 i Helsingfors.

 

                             Barn:

         37.     i.     Ellen Johanna Augusta Lindgren #2581 född 2.11.1868.

         38.     ii.   Karl Emil Lindgren #2582 född 26.3.1870.

                   iii.  Anna Maria Lindgren #2583, född 26.9.1871, död 29.12.1959.

                   iv.   Emil Lindgren #2584, född 4.5.1874, död 9.5.1874.

                   v.    Helmi Sigfrid Lindgren #2585, född 20.3.1875, död 2.5.1927.

         39.     vi.   Elis Ilmari Lindgren #2586 född 12.5.1877.

 

25.  Klas Robert Lindgren #2386, född 20.7.1842 i Vichtis, Suksela, Sipilä, Jordbrukare, död 15.1.1901 i Vichtis.

 

       Han gifte sig med Erika Kristina Karander #2387, gifta 5.9.1872 i Vichtis, född 1.2.1836 i Kisko, Yletkylä, Kara (dotter till Christoper Karander #2592 och Erica Linden #2593).

 

                             Barn:

                   i.     N.N. Lindgren #2594, född 19.4.1877 i Vichtis, död 19.4.1877 i Vichtis.

         40.     ii.   Klas Emil Lindgren #2595 född 14.1.1880.

 

26.  Amanda Sofia Lindgren #57, född 02.09.1846 i Vichtis, död 23.01.1916 i Pojo.

 

       Hon gifte sig med Karl Edvard Gardberg #56, gifta 17.08.1866 i Vichtis, född 13.03.1837 i Helsingfors (son till Gustav Gabrielsson Gardberg #58 och Eva Stina (Christina) Berghäll #59), Kofferdikapten, död 10.07.1899 i Ekenäs.  Elev i Helsingfors trivialskola. Verkade sedermera bl a som sjökapten på ångskonaren "Aino af Ekenäs". År 1872 fick han burskap, dvs laglig rätt till yrkesutövning, som borgare i Ekenäs.  Ångskonertskeppet "Aino" byggdes 1873 på Kärknäs varv i Sagu av skeppsbyggaren J Vigelius. Under många år efter 1882 var detta "Ångskepp" Ekenäs stads enda djuphavsseglare av betydelse. Skeppet "Aino" ägdes till  66% av Ekenäsbor, bland dem garvarmästaren Gardberg, och seglade mest till England och Spanien.

 

                             Barn:

                   i.     Elise (Lisi) Augusta Gardberg #78, född 1867 i Atlantiska oceanen, död 03.09.1901 i Pojo.

                   ii.   Karl Johan (John) Elias Gardberg #79, född 18.01.1869, Sjökapten, död 06.03.1899 i Sète, Frankrike.  Han genomgick styrmanskurs 1890 och var kapten bl a på skeppet Aino år 1895, dvs det sista året innan skeppet sådes till Åland. Det sägs att stora folkmassor med stadens borgmästare i spetsen deltog i hans begravning i Séte, Frankrike. Han var hyllad av staden av okänd orsak.

         41.     iii.  Hugo Edvard Gardberg #80 född 1870.

                   iv.   Johanna (Hanna) Amanda Gardberg #81, född 06.11.1871, död 1929.

         42.     v.    Anton Rudolf* Gardberg #54 född 05.11.1873.

                   vi.   Alma Maria Gardberg #82, född 04.05.1875 i Ekenäs, död 1880 i Ekenäs.

                   vii. Knut Oskar* Gardberg #83, född 04.09.1877 i Ekenäs, Sjökapten, död 16.08.1915 i Helsingfors.  Kapten bl a på ångfartyget Capella.

 

                             Han gifte sig med Gurli Maria Westerlund #90, född 17.10.1881 i Lappvik, Sjuksköterska.

 

                   viii. Paul Wilhelm Gardberg #84, född 24.04.1879 i Ekenäs, död 15.05.1879 i Ekenäs.

                   ix.   Aino Alma Sofia Gardberg #85, född 15.08.1881 i Ekenäs, Folkskolelärare, död 30.08.1950 i Pojo.

         43.     x.    Ellen Helmi* Gardberg #86 född 16.07.1883.

                   xi.   Anna Maria Gardberg #87, född 01.09.1885 i Ekenäs, Apotekare, död 1945 i Ingå.

         44.     xii. Katri (Kaisu) Linnea Gardberg #88 född 26.11.1887.

                   xiii. Eva Margareta Gardberg #89, född 27.01.1889 i Ekenäs, Handarbetslärarinna, död 1965 i Pojo.

 

27.  Olga Johanna Emilie Lindgren #2391, född 4.5.1861 i Vichtis.

 

       Hon gifte sig med Kaarlo Julius (Sandbäck) Kalpa #7010, gifta 1893, född 02.04.1867 i Kristinestad, Präst, död 13.02.1918 i Suodenniemi.  Han var student från Björneborgs privata lyceum, prästvigd 1892, verkade, som kristendomslärare i Ruhun Estland 1892-96, tf kaplan i Bjärnå 1900-01, tf kaplan i Paattis 1903-05, kaplan i Suodenniemi 1905-16, kyrkoherde 1916-18.

 

                             Barn:

                   i.     Kaarlo Ilmari Kalpa #7011, född 21.07.1893 i Ruhun Estland, Överläkare, död 20.02.1963 i Nokia.

 

                             Han gifte sig med Aino Elisabeth Paunu #7012, gifta 1924, född 26.10.1897 i Helsingfors, död 07.06.1980 i Tammerfors.

 

28.  Carl Samuel (Sam) Lindgren #2336, född 13.7.1872 i Gävle, Sverige, Sjökpaten, författare, död 4.12.1935 i Östhammar, Sverige.  Han var erfaren sjöman och känd som författare under signaturen Sampo Sailor. Han var en "nitälskare för sina kamraters väl" och sade vid sjukbädden att "Om något skall skrivas om mig, så må det vara bara orden: Sjöfolkets vän". Hans nästan 50-åriga sjömansbana startade vid 14-års åldern med sin fader, efter moderns död, på segelfartyget Laura. Efter några hårda, men spännande, år på sjön med olika fartyg och i främmande länder avlade han i Gävle 1894 styrmansexamen och därefter kaptensexamen. Det berättades att han alltid arbetade mycket hårt och aldrig sparade på sig själv. Han gav allt och begärde intet, när det gällde att skona en underordnad kamrat. Han upplevde 1917 ett andligt genombrott och var därefter starkt religiöst engagerad. Han talade och predikade ofta i sjömanskyrkorna i West Hartlepool och London. Han blev 1934 assistent vid sjömanskyrkan i Danzig. Han hade stor betydelse för sjömansprästerna som såg honom som en vägvisare och vägledare av unga och oerfarna sjömanspräster om vägen till sjömannens hjärta.

 

       Han gifte sig med Klara Andrea Holm #3358, född 29.3.1873 i Gävle, Sverige.

 

                             Barn:

         45.     i.     Carl Tore* Lindgren #2337 född 4.2.1907.

         46.     ii.   Iwo Albert Lindgren #3399 född 16.6.1909.

         47.     iii.  Olof Torgny* Lindgren #3400 född 13.2.1912.

 

29.  Sofia Lovisa Tranéus #4268, född 28.1.1872 i Östhammar, Sverige, död 1936 i Brooklyn, New York, USA.

 

       Hon gifte sig med Carl Robert Holm #4269, gifta 20.11.1889, född 01.02.1867 i Östhammar, Sverige (son till Carl Holm #7557 och Katarina Wendelius #7558), Handelsbokhållare, död 22.05.1934 i Brooklyn, New York, USA.  Familjen utflyttad till USA 1891. En son stupade i världskriget på amerikansk sida.

 

                             Barn:

         48.     i.     Carl Ludvig Holm #7559 född 08.02.1889.

                   ii.   Nils Johan Holm #7560, född 27.09.1890 i Östhammar, Sverige, död 30.10.1918 i Frankrike.  Han stupade på slagfältet i Frankrike under första världskriget.

 

                             Han gifte sig med Hulda Andersson #7565, gifta 08.10.1916 i Brooklyn, New York, USA, född 1887 i Sverige, död 04.08.1917 i Brooklyn, New York, USA.

 

         49.     iii.  Catharina Sophia Holm #7561 född 12.01.1892.

         50.     iv.   Gustave Robert Holm #7562 född 17.05.1894.

         51.     v.    George Cornelius Holm #7563 född 07.02.1898.

                   vi.   Adolf Fredrick Holm #7564, född 17.09.1909, död 13.02.1957.

 

30.  Anna Maria Englund #9786, född 16.06.1875 i Östhammar, Sverige, död 1934 i USA.

 

       Hon gifte sig med Peter Erik Söderlund #9787, född 19.07.1860, Konstnär, död 1934.  Uflyttade till USA 1891. Han dekorerade bl a San Francisco Opera House och utförde muralmålningar i Fairmount Hotel där Förenta nationernas stadgar blev signerade 1946.

 

                             Barn:

         52.     i.     Thor E. Söderlund #9788 född 1901.

 

31.  Johan Fredrik Lindgren #3371, född 27.12.1864 i Tryserum, Sverige, Fabrikör i Valdemarsvik, smidesmästare, snickare, död 1953.

 

       Han gifte sig med Karolina Vilhelmina Gustafsson #3372, född 1860 i Ringarum, Sverige, död 1946.

 

                             Barn:

                   i.     Henrik Lindgren #1835, född 1896 i Ringarum, Sverige, Elmontör, död 1920 i Valdemarsvik, Sverige.

         53.     ii.   Svante Lindgren #3373 född 1899.

         54.     iii.  Jenny Albertina Lindgren #1839 född 1905.

 

 

Åttonde generationen

 

32.  Wilhelm Elias Eriksson #2264, född 29.5.1878 i Östhammar, Sverige, Skräddaremästare, död 3.3.1928 i Skänninge, Sverige.

 

       Han gifte sig med Julia Elisabeth Lorin #2271, gifta 14.3.1909, född 11.1.1885 i Motala, Sverige (dotter till Carl Wilhelm Lorin #2288 och Emilia Augusta Köhl #2289), död 12.2.1973 i Skänninge, Sverige.

 

                             Barn:

                   i.     Sten Wilhelm Eriksson #3819, född 20.12.1909 i Fivelstad, Sverige, Pastor i Svenska Missionsförbundet, död 20.9.1974 i Karlskoga, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Göta Eriksson #3824, gifta 15.10.1938, född 26.11.1913 i Vadstena, Sverige, död 16.6.2003 i Karlskoga, Sverige.

 

                   ii.   Gerty Elisabeth Eriksson #3820, född 19.12.1911 i Fivelstad, Sverige, död 8.4.1993.

 

                             Hon gifte sig med Harald Simon Sjögren #3841, gifta 11.11.1939, född 28.11.1888, Sågmästare, död 30.7.1970 i Ekeby, Sverige.

 

                   iii.  Arne Elias Eriksson #3821, född 28.3.1915 i Skänninge, Sverige, Postiljon, död 17.9.1987 i Norrahammar, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Barbro Johansson #3858, gifta 24.4.1948, född 13.10.1920 i Barnarp, Sverige, Skolbespisningsföreståndare, död 24.5.2006.  Bosatt i Norrahammar.

 

                   iv.   Gunborg Magdalena Eriksson #3822, född 22.7.1917 i Skänninge, Sverige, död 30.7.1917.

                   v.    Torborg Maria* Eriksson #3823, född 15.4.1921 i Skänninge, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Karl Johansson #3861, gifta 14.4.1951, född 23.10.1904 i Hjo, Sverige, Affärsföreståndare, död 1.10.1988.

 

                   vi.   Karl Olof* (Olle) Lorin #2265, född 20.5.1923 i Skänninge, Sverige, Filosofie kandidat, kulturjournalist.  Livslång journalistbana, senast verkat som journalist på Eskilstuna-Kuriren. Ivrig släktforskare. Antog 1960 släktnamnet Lorin, som var hans mors flicknamn. Lorin är en klockarsläkt från 1600-talet. Olle och makan Anna-Lisa är avlägset släkt sinsemellan, genom att Maria Östlund (#2259) är Olles farfars mormors mor och samtidigt syster till Anna-Lisas farfars farfars farmor.

 

                             Han gifte sig med Anna-Lisa Löfström #2291, gifta 8.10.1960, född 24.2.1927 i Hållnäs, Sverige, Förskollärare, död 18.2.2000 i Torshälla, Sverige.  Anna-Lisa och maken Olle är avlägset släkt sinsemellan, genom att Maria Östlund (#2259) är syster till Anna-Lisas farfars farfars farmor och samtidigt Olles farfars mormors mor.

 

33.  Emma Amanda Elisabeth Westin #6270, född 28.7. 1875 i Kalmar, Sverige, död 28.09.1959 i Santa Monica Californien, USA.  Till Amerika 25.2.1892.

 

       Hon gifte sig med Gustaf (George) Alfving #6287, gifta 26.11.1902, född 14.10.1866 i Kalmar, Sverige, död 21.10.1942 i Santa Monica Californien, USA.

 

                             Barn:

                   i.     Thyra Alving #6273, född 09.11.1906 i USA, död 2005.

 

                             Hon gifte sig med Richard Wallace #6274.

 

                   ii.   William (Bill) Alving #6272, född 12.12.1911 i Oakland Californien, USA, död 13.3.2005 i San Mateo Californien, USA.  Han fick en son och en dotter.

 

                             Han gifte sig med Juanita Elizabeth Eitel #6290, född 25.12.1909 i San Jose Californien, USA, död 6.2.2005 i San Mateo Californien, USA.

 

34.  Alma Charlotta Eleonora Siemers #6271, född 11.7.1869 i Ystad, Sverige, död i Östhammar, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Erik Rikard Hagberg #6275, gifta 1896, född 31.12.1865 i Löt, Uppland, Sverige, Lärare, organist och riksdagsman, död 4.2.1935 i Östhammar, Sverige.

 

                             Barn:

                   i.     Erik Yngve Hagberg #6276, född 11.8.1890 i Östhammar, Sverige,, Ingenjör i Nynäshamn.

 

                             Han gifte sig med N.N. #6313.

 

                   ii.   Erik Ragnar Hagberg #6277, född 23.3 1894 i Östhammar, Sverige, död 25.11.1894.

                   iii.  Carl Ragnar Hagberg #6278, född 31.10 1902 i Östhammar, Sverige,, Ingenjör.

 

35.  Anne Louisa Ross Browne #6060, född 1872 i Walhalla Victoria, Australien, död 30.10.1917 i Melbourne Victoria, Australien.

 

       Hon gifte sig med Edward John Williams #6069, gifta 23.5.1895 i Walhalla Victoria, Australien, född 1873 i Crowan Cornwall, England (son till Edward John Williams #6070 och Elizabeth Mary #6071), död 18.12.1926 i Melbourne, Victoria, Australien.

 

                             Barn:

                   i.     Bessie Williams #6072, född 1896 i Walhalla Victoria, Australien, död 1982 i Creswick, Victtoria, Australien.

 

                             Hon gifte sig med Robert Little Chance #6079, gifta 1921 i Walhalla Victoria, Australien, född 1891 i Walhalla Victoria, Australien (son till Elijah Chance #6080 och Charlotte Moore #6081), död 11.7.1964 i Creswick Victoria, Australien.

 

                   ii.   Charles Edward Williams #6073, född 1897 i Walhalla Victoria, Australien.

                   iii.  Beatrice Florence Annie Williams #6075, född 1899 i Walhalla Victoria, Australien.

                   iv.   Agnes Mary Williams #6074, född 1906 i Walhalla Victoria, Australien.

                   v.    William John Williams #6076, född 1908 i Walhalla Victoria, Australien.

                   vi.   Nessie Williams #6077, född i Walhalla Victoria, Australien.

 

36.  Agnes Amanda Brown #6149, född 1878 i Walhalla, Australien, död 1961.

 

                             Barn:

                   i.     John Clune #6150.  Dog som spädbarn.

                   ii.   William George Forbes #6151.

 

37.  Ellen Johanna Augusta Lindgren #2581, född 2.11.1868, död 5.8.1956.

 

       Hon gifte sig med Frans Mikael "Mikko" Ahlman #7001, född 17.05.1866 (son till Frans Ferdinand Ahlman #9730 och Katarina Gregorjeff #9731), död 09.10.1947.  Hans alla fyra barn med Ellen ändrade namn till Aulamo.

 

                             Barn:

                   i.     Osmo Ilmari Aulamo #7002, född 12.05.1895 i Heldsingfors, Lektor, död 12.09.1941.

 

                             Han gifte sig med Armo Lahja Saikku #7009, född 02.04.1898 i Åbo (dotter till Rufus Saikku #9732 och Johanna Vilhelmiina Heikkilä #9733), död 10.10.1984 i Tammerfors.

 

                   ii.   Rauno Uolevi Aulamo #7003, född 28.05.1897, Ögonläkare, död 04.04.1974.

 

                             Han gifte sig med (1) Toini Koivu #7008, född 1902 (dotter till Otto Koivu #9734 och Alina Möttönen #9735), död omkr 1947.

                             Han gifte sig med (2) Helmi Elise Ikonen #9736, född 30.08.1907 (dotter till Georg Johannes Ikonen #9737 och Selma Bergman #9738).

 

                   iii.  Irja Kaarina Aulamo #7004, född 26.01.1899, Tandläkare.  Hon hade flere döttrar och den förstfödda föddes 1928.

 

                             Hon gifte sig med Albert Peltonen #7007, gifta 1927, född 01.04.1895 i Tusby (son till Vilhelm Peltonen #9739 och Hilda Paunu #9740), Folkskollärare, löjtnant, död 15.12.1939 i Ristisalmi Tolvajärvi.  Han var kompanichef JR 16.

 

                   iv.   Väinö Yrjänä Aulamo #7005, född 14.12.1901, Ingenjör, död 06.09.1996.

 

                             Han gifte sig med Meri Aura Elisabet Rautanen #7006, född omkr 1907.

 

38.  Karl Emil Lindgren #2582, född 26.3.1870, Stadsläkare i Raumo och Åbo, död 8.10.1929 i Helsingfors.

 

       Han gifte sig med Linnéa (Berta Estella) Ridderstad #2589, född 9.3.1878, död 15.10.1958 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                   i.     Inger Margareta Lindgren #2599, född 30.1.1913 i Helsingfors, död 15.7.1995 i Stockholm, Sverige.  Hon blev student 1931 från Heurlinska skolan i Åbo och skrevs in vid universitetet samma år och avlade lägre rättsexamen 1934. Hon är begravd på Sandudd i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Karl Ernst* Rafael Lindman #2600, gifta 1939, född 11.8.1908 i Åbo (son till Karl Gustaf Lindeman #2601 och Elin Jacobsson #2602), Odont.lic., död 24.2.1982 i Stockholm, Sverige.  Han blev student 1928 från Åbo svenska lyceum och blev inskriven vid univeristetet 1931, avlade ML-  och OL-examen 1939, samt OL-examen i Stockholm 1955. Han var praktiserande tandläkare och tandkirurg i H:fors och en tid kommunalläkare i Toibacka. Familjen bodde i Munksnäs, men flyttade på 1950-talet till Sverige, där Ernst verkadev som tandläkare vid Nacka sjukhus. Hans särintresse var segling. Han är begravd på Sandudd i Helsingfors.

 

39.  Elis Ilmari Lindgren #2586, född 12.5.1877 i Helsingfors, Medicine licentiat, död 21.4.1958.  Flyttade bl a till Torneå och sedan till USA (1904).

 

       Han gifte sig med Ella Johanna Aminoff #2590, gifta 5.7.1903 på Ahmonsaari, född 6.6.1875 på Ahmonsaari kronoboställe i Idensalmi.

 

                             Barn:

                   i.     Peggy-Jane Lindgren #6754, född 30.03.1914.

 

                             Hon gifte sig med James Norman Cook #6755.

 

40.  Klas Emil Lindgren #2595, född 14.1.1880 i Vichtis, Suksela, Sipilä, död 16.4.1962 i Lojo.

 

       Han gifte sig med Sofia Eufrosyne Nikander #2596, gifta 26.10.1905, född 12.5.1880 i Pyhäjärvi, Ahmo, Ali-Prusi (dotter till Berndt Adolph Nikander #2597 och Eufrosyne Karolina Alander #2598), död 6.1.1965 i Lojo.

 

                             Barn:

                   i.     Aarre Olavi Lähde #6756, född 26.09.1920 i Pyhäjärvi, Lastbilsförare, död 14.12.1962 i Lojo.

 

                             Han gifte sig med Hilkka Hillervo Nurmi #6757, gifta 1954, född 02.12.1925 i Nummi (dotter till Yrjö Aleksander Nurmi #6782 och Rauha Sofia Niklander #6783), Hovmästare, företagare, död 08.12.1992 i Lojo.

 

41.  Hugo Edvard Gardberg #80, född 1870 i Vichtis, Köpman i Åbo, död 1921 i St Marie.  Han grundade 1907 Petroleum-import-aktiebolaget Gardberg & C:o, som importerade petroleum i tunnor och arrenderade mark i Esbo Alberga "för uppförande af petroleum nederlag". Wilhelm Bensow engagerade Hugo som Finlands representant (agenturen) för Shells dotterbolag (Masut) i S:t Petersburg. Bensow tecknade 40% av aktierna i Hugos bolag. Våren 1911 konstaterades allvarliga brister i bolagets redovisning och Hugo flyttade till Amerika. Bolaget sattes i likvidation samma år och ett nytt bolag vid namn Finska Petroleumimport Aktiebolaget Masut (sedermera Shell Ab)  grundades för att fortsätta verksamheten.

 

       Han gifte sig med Alina (Alli) Karolina Hedenström #100, gifta 02.07.1892, född 18.04.1874 i St Marie, död 17.11.1950 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                   i.     Karl Edvard Lennart Gardberg #122, född 19.02.1893, Affärsman i Helsingfors, död 23.11.1947 i Helsingfors.  Levde 1920 i Bronx, New York.

 

                             Han gifte sig med (1) Olga Alina Pekkala #125, gifta 1915, skilda 1926, född omkr 1895.

                             Han gifte sig med (2) Eva Sofia Wickberg #126, gifta 1926, skilda 1940.  Gick i Svenska samskolan i Tammerfors1941-43. Anställd sedermera som spårvagnskonduktör i Helsingfors.

                             Han gifte sig med (3) Maria Ertl #127, gifta 24.01.1941, född 26.11.1906, död 09.12.1979 i Helsingfors.

 

                   ii.   Rolf Wilhelm Gardberg #123, född 06.04.1894, Direktör på byggfirma, död 19.06.1957 i USA.  Innehavare av byggnadsfirma i New York.

 

                             Han gifte sig med Matilda Keturi #130, gifta 15.05.1915, född 19.03.1893.

 

                   iii.  Margit Gardberg #124, född 21.06.1895, Huvudbokförare på Finlands resebyrå.

 

                             Hon gifte sig med Claes William Granlund #137, gifta 16.12.1924, född 1897 i Helsingfors, Resebyråtjänsteman, död 1938 i Helsingfors.

 

42.  Anton Rudolf* Gardberg #54, född 05.11.1873 i Ekenäs, Köpman, industriidkare, VD, död 20.07.1932.  Han var en mångsysslare inom handel och industri, med alltid många järn i elden. Han grundade bl a chokladfabriken Oy Hellas Ab där han verkade som dess verkställande direktör. Det framgår av Rudolf Gardbergs dagbok att det var brodern Hugo som ursprungligen lockade Rudolf till Åbo. I ett brev till fadern (Karl Edvard) hade Hugo föreslagit att Rudols genast (1887) skulle sluta skolan och ta emot en anställning på agenturman Krjukoff i Åbo, som då ägdes av Alexej Krjukoff. Som känt begav han sig till Åbo 14 år gammal och som 17 åring (1891) utnämndes han till chef för firman. Rudolf inlöste sedan tillsammans med Hugo Krjukoffs agenturverksamhet. Hugo fick bli ensamägare till firman eftersom Rudolf var ännu minderårig. Han blev en s.k. "tyst" bolagsman, tills han blev myndig och kunde själv överta fimans ägande. Bolaget ändrades så småningom till Gardberg  Co, där både Hugo och även Krjukoff ättling Alfred Wilén var en tid delägare i. Så småningom köper Rudolf Helsingfors Nya Karamellfabrikens filial i Åbo (av Nuchim Bonsdroff) och grundar därmed karamellfabriken Oy Hellas Ab. Både Hugo och även Wilén var med på ett hörn som ägare i Hellas under en viss tid.  Rudolf var även Intresserad av frimurerisk verksamhet (III).

 

       Han gifte sig med Anna Nordlin #55, gifta 20.06.1897 i Åbo, född 10.05.1876 i Åbo (dotter till Gustaf Reinhold Nordlin #322 och Selma Paulina Pettersson #323), Hemmafru, död 27.04.1949 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                   i.     Carl-Rudolf Gardberg #138, född 09.09.1898 i Åbo, Filosofie doktor, professor h c, död 05.10.1972 i Åbo.  Han verkade bl a som överbibliotekarie vid Åbo Akademi.

 

                             Han gifte sig med Brita Victoria Helena von Willebrand #144, gifta 13.06.1925 i Åbo, född 31.07.1897 i Åbo (dotter till Reinhold Alexander von Willebrand #384 och Bertha Matilda Hoffstedt #385), död 25.06.1986.  Adlig ätt nr 119.

 

                   ii.   John Rudolf Gardberg #139, född 13.11.1899 i Åbo, Filosofie doktor, professor, rektor, död 18.11.1974 i Karis.  Han verkade från 1929 till 1963 som historielärare och rektor vid Karis-Billnäs samskola och var mellan 1947 och 1967 docent i nordisk folklivsforskning vid Åbo Akademi. Han bedrev forskning bland annat i Kimitobygdens och Karisnejdens historia. Han erhöll professors titel 1973. Hans son, arkitekt Sverker Gardberg, har skrivit om sin fader bl a följande: "John Gardberg ritade och byggde sitt hus i Karis år 1937 så att han kunde övervaka skolgården från sitt skrivbord. Vid det bordet utvecklade han den lilla mellanskolan till ett stort gymnasium, satte igång Karis arbetarinstitut, skrev böcker om byggdens historia, förberedde sina docentföreläsningar och tog initiativ till ortens krematorium."

 

                             Han gifte sig med Göta Maria Olsoni #150, gifta 12.02.1924 i Åbo, född 15.06.1900 i Helsingfors (dotter till Ismael Filip Olsoni #388 och Tyra Sofia Nordqvist #389), död 1977.

 

                   iii.  Gustav Rudolf Gardberg #49, född 03.02.1901 i Åbo, Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetsgriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

 

                             Han gifte sig med Gunvor Lydia Helena Serenius #50, gifta 23.05.1925 i Helsingfors, född 12.09.1901 i Helsingfors (dotter till Torsten Einar Serenius #392 och Lydia Maria Forsman #393), Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

                   iv.   Wilhelm Rudolf Gardberg #328, född 14.02.1902 i Åbo, död 31.01.1905 i Åbo.

                   v.    Anna Margareta Gardberg #329, född 31.01.1903 i Åbo, död 27.05.1904 i Åbo.

                   vi.   Ingeborg Gardberg #140, född 05.01.1904 i Åbo, Hemmafru, död 22.03.1996 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Anders Henrik* Kurtén #154, gifta 08.09.1928 i St Marie, född 31.10.1903 i Vasa (son till Karl Henrik Kurtén #8588 och Florence Emma Elliot #8589), Diplomingenjör, verkställande direktör, död 21.10.1999 i Åbo.  Verkade som verkställande direktör för Västra-Finlands Kraft Ab och Kolsi Oy i Harjavalta. Segling, skidning och gymnastik som hobby.

 

                   vii. Eric (Ecki) Rudolf Gardberg #141, född 01.02.1905 i Åbo, Agrolog, konstnär, publicist, död 22.04.1969 i Borgå.  Efter studierna vid Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1924, studerade han 1925-1929 keramik vid Centralhögskolan för konstflit (Ateneum) i Helsingfors och innehade därefter en konstindustriell ateljé. 1939-1945 verkade han som förlagstjänsteman. Under kriget stred han vid fronten med maskingevär som vapen. Efter kriget publicerade han bl.a. minnesskriften ErP18 från vinterkriget och blev senare befordrad till löjtnant. Han gjorde många radioprogram och arbetade som frilans journalist med barnsagor, lantbruks- och trädgårdsämnen som specialitet. Han medarbetade också i Hbl och kåserade under signaturen Jerker om blommor och kryddor med självtecknade illustrationer. Han spelade piano på gehör och målade en mängd akvareller.

 

                             Han gifte sig med (1) Eva Aline Wichmann #155, gifta 14.06.1930 i Helsingfors, skilda 1934, född 28.03.1908 i Helsingfors (dotter till Karl Theodor Wichmann #394 och Agnes Augusta Frosterus #395), Författarinna.

                             Han gifte sig med (2) Brita Gorschelnik #156, gifta 16.10.1943 i Helsingfors, (skilda) född 15.12.1908 i Kivinebb (dotter till Carl Hjalmar Gorschelnik #397 och Dagmar Amalia Andstén #398), död 24.01.1968 i Helsingfors.

 

                   viii. Bertel Rudolf Gardberg #142, född 21.11.1907 i Åbo, Teknisk direktör, död 1976.  Verkade som teknisk direktör vid chokladfabriken Oy Hellas Ab, sedermera Huhtamäki-koncernen. Han var också (fr o m 1936) teknisk ledare för brödfabriken Ipnos, som grundats av Arthur Vilén, en farbor till Alfred Wilén som var med på ett hörn då Hellas grundades. Bertel var upphovsman bl a till receptet för den populära chokladkaramellen "Budapest" som Hellas producerar än i dag, om ock något modifierat. Segling var hans stora hobby.

 

                             Han gifte sig med Else Agneta Widnäs #158, gifta 17.09.1932 i Åbo, född 30.05.1908 i Bjärnå (dotter till Axel Theodor Widnäs #400 och Agnes Törnebohm #401), Barnavårdarinna, död 01.09.2005 i Åbo.

 

                   ix.   Paul (Palle) Rudolf Gardberg #143, född 11.04.1909 i Åbo, Musiker, rederitjänsteman, död 13.01.1985 i Mariehamn, Åland.  Han var medlem av stadsorkestern i Mariehamn, Åland. Han hade också en egen orkester vid namn Gardbergs kapell, där han spelade kontrabas och cello. Det berättas att han under sina sista år var nästan helt döv, men spelade ändå, vilket ingen förstod hur det gick till.

 

                             Han gifte sig med Ebba Alice Lisa* Jansson #162, gifta 20.04.1941 i Åland Mariehamn, född 26.07.1916 i Åland Saltvik (dotter till Johan Albert Jansson #406 och Alise Theodorinda Eriksson #407), död 07.03.2010 i Åland Mariehamn.  Bosatt på Åland i Mariehamn.

 

43.  Ellen Helmi* Gardberg #86, född 16.07.1883 i Ekenäs, död 27.02.1953 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Alfred Alexej (Appe) Wilén #91, gifta 11.10.1902 i Ekenäs, född 11.09.1880 i Åbo (son till Alfred Wilhelm Wilén #1580 och Olga Maria Krjukoff (Krukov) #1581), Direktör, död 28.06.1956 i Helsingfors.  Han gick åtta klasser i Åbo Svenska Samskola. Delägare i en agenturaffär som ändrade namn till Gardberg & Co. Chokladfabriken Hellas Ab grundades sedermera av Rudolf Gardberg och nämnda agenturaffär Gardberg & Co. År 1905 startade han en egen agenturaffär (Alfr. Wilén), som han sedan innehade till 1923, då han utsågs till biträdande direktör i Lojo Kalkverks Ab. Han avgick därifrån 1933 då han startade Oy Triola Ab (kemisk tvättinrättning), vars verkställande direktör han var till sin död. Samma år grundade han även agenturfirman A Wilén som 1947 namnändrades till A Wilén & Son. Under sin tidigare verksamhet i Åbo var han en kort tid verkställande direktör i A B Nordfors Spritfabrik Ab. Han var flera år medlem av styrelsen för Byggnadsämnesindustrins Arbetsgivarförbund och Cementproducenternas i Finland förening samt Arbetsgivarnas i Finland centralförbund. Segling, jakt och frimureri var hans hobbyn. Tillhörde på sin tid bl a NJKs styrelse. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (X).

 

                             Barn:

                   i.     Fred Wilén #1577, född 04.09.1903 i Åbo, död 27.04.1904 i Åbo.

                   ii.   Kurt Wilén #1578, född 09.03.1905 i Åbo, Direktör, död 07.11.1957 i Helsingfors.  Gick fyra klasser i Sigrid Carpelans förberedande skola i Åbo 1912-15. Flyttade därifrån till Åbo Svenska Lyceum där han gick sex mellanskoleklasser. Avlade merkonomexamen vid Handelsinstitutet i Åbo 1923. Under åren 1924-36 var han anställd vid Jyväskylän Rauta Oy, Systema Ab i Helsingfors, Lämmityslaite Oy, Finska Shell Ab i Helsingfors och Finlands Exportförening i Helsingfors. Han vistades på Systemas Abs bekostnad år 1928 under sex månader i England för att studera kontorsteknik och praktisk försäljningsteknik vid "The Roneo School for Salesmen" i London.  Åren 1936-42 var han anställd som prokurist och försäljningschef på A Viléns Fabriker i Åbo, 1942-45 var han teknisk ledare och direktionsmedlem i  Oy Kope Ab i Nådendal och åren 1945-57 var han anställd på Oy Triola Ab i Helsingfors, de senaste åren som dess verkställande direktör. Han var delägare i Oy Triola Ab och agenturfirman A Wilén & Son. Han har skrivit en lärobok i fläckborttagning och varit mycket aktiv föreningsmänniska. Hans särinstressen var segling och skärgårdsliv samt frimureri och musik. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (VIII).

 

                             Han gifte sig med Maj-Lis Daisy Fager #1586, gifta 03.10.1937 i Åbo, född 20.04.1912 i Helsingfors, Kontorist, bokförare, privatföretagare, död 23.03.1992 i Helsingfors.  Gick i Du Pontska förberedande skola i Helsingfors och gick mellanskola i Helsingfors Svenska Flicklyceum. Studerat vid Svenska Handelsinstitutet i Helsingfors. Anställd som kontorist vid Finlands Sågförening rf 1927-30, hemmafru 1937-55, bokförare vid Oy Triola Ab 1955-57. Vid makens frånfälle 1957 övertog hon ledningen av företagen A Wilén & Son och Oy Triola Ab. År 1960 såldes Oy Triola Ab och hon koncentrerade sig på agenturföretaget A Wilén & Son i vin- och spritbranschen, som hon förtjänstfullt utvecklade och ledde till sin pensionering 1977.

 

                   iii.  Ruth Wilén #1579, född 22.03.1906 i Åbo, Mannekäng, guide, modist, död 11.02.1984 i Paris, Frankrike.  Efter skilsmässan från det andra äktenskapet begav hon sig till Berlin 1936, där hon deltog i filminspelningar. Därefter bosatte hon sig i Paris och verkade där som mannekäng bl a hos Dior. Efter kriget arbetade hon som guide för amerikanska damer på besök i Paris. På senare år upptog hon modistyrket och gjorde praktfulla fönsterdekorationer åt olika modehus. Det finns en släktutredning från 1936 där man konstatera, att Ruth (Wilén) Saurén icke är av judisk börd.

 

                             Hon gifte sig med (1) Ragnar Hartwall #1584, gifta 23.12.1925 i Åbo, skilda 24.5.1929, född 16.7.1899 i Willmanstrand, Regissör och filmscenarioförfattare, reklamchef.  Han var med i Akademiska sångföreningen som dess viceordförande.

                             Hon gifte sig med (2) Gösta Saurén #1585, gifta 1929, (skilda) född 31.07.1890 i Helsingfors, Affärsman, fotograf, död 19.02.1974.  Student från Nya Svenska Läroverket 1911. I yngre år verkade han med varierande framgåg som affärsman, fr o m 1935 fungerade han som fotograf och innehade en ateljé på Fabiansgatan.

 

44.  Katri (Kaisu) Linnea Gardberg #88, född 26.11.1887 i Ekenäs, död 1961.

 

       Hon gifte sig med Arvid Henrik Reinhold Piha #92, gifta 1913, född 28.12.1888 i Storkyro, Stationsinspektör.

 

                             Barn:

                   i.     Margareta Piha #1560, död 1988.

 

 

                   ii.   Else Piha #1561, död 1995.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Ollikainen #1567, gifta i Storkyrå.

 

                   iii.  Karin Piha #1562, Farmaceut, död 1986.  Hennes man lyckades under kriget rädda sig från en ö i Finska viken genom att simma i land. Hon konditionerade i tiderna hos "moster Anna" på Ingå apotek.

                   iv.   Marita Johanna Sofia Piha #1549, född 1914, död 1988.

 

                             Hon gifte sig med Paul Ernst Hertell #1550, gifta 1940, skilda 1952, född 16.05.1899 i Åbo (son till Paul Severin Hertell #9765 och Ernestine Matilda Söderstrand #9766), död 12.04.1962 i Eksjö, Sverige.  Hans andra giftermål (med Marita Piha) upplöstes 1956.

 

                   v.    Arne Piha #1555, död omkr 1995.  Bosatt i Åbo. Rullstolsbunden.

 

                             Han gifte sig med Stina #1556.

 

45.  Carl Tore* Lindgren #2337, född 4.2.1907 i Sörmland, Sverige, Köpman i Östhammar, Sverige.

 

       Han gifte sig med Anna #2338, född 27.11.1910, Affärsidkerska.

 

                             Barn:

                   i.     Ulf Lindgren #6607, född 1940 i Östhammar, Sverige, Civilingenjör, sjökapten.

 

                             Han gifte sig med Gunilla #6608, född 01.03.1944.

 

                   ii.   Göran Einar Samuel Lindgren #6605, född 09.10.1941 i Östhammar, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Ulla Christina Wandel #9794, född 15.04.1944.

 

                   iii.  Anders Lindgren #6606, född 14.11.1944 i Östhammar, Sverige, Landskapsarkitekt.

 

                             Han gifte sig med Jane Björklund #6947, född 12.3.1945 i Uppsala, Sverige, Socionom.

 

                   iv.   Anna-Helena Birgitta Lindgren #2339, född 22.4.1948, Bilbliotekarie.

 

                             Hon gifte sig med Mats-Olov Jorlin #3359, född 11.03.1948, Revisor.

 

46.  Iwo Albert Lindgren #3399, född 16.6.1909, Köpman i Östhammar, död 11.12.1990 i Östhammar, Sverige.  Han var gift och hade två barn.

 

       Han gifte sig med Aina Hermina Angela Gustafsson #4395, född 14.03.1911 i Tanumshede, Sverige, död 16.04.1997 i Östhammar, Sverige.

 

                             Barn:

                   i.     Leif Iwo Albert Lindgren #4396, född 17.05.1943 i Östhammar, Sverige, Lärare i Uppsala.

 

                             Han gifte sig med Ylva Walter #4397, född 24.01.1948 i Valbo, Sverige, Lärare i Uppsala.

 

                   ii.   Paul Herbert Lindgren #4400, född 08.08.1949 i Östhammar, Sverige, Driftstekniker.

 

                             Han gifte sig med Anna Margitte Bohlin #4401, (skilda) född 17.06.1955 i Hållnäs, Sverige.

 

47.  Olof Torgny* Lindgren #3400, född 13.2.1912 i Östhammar, Sverige, Polis, död 02.05.1998.

 

       Han gifte sig med Karin Johanna Jansson #4322, gifta 24.06.1939, född 21.12.1921 i Börstil, Sverige, död 28.01.1983.

 

                             Barn:

                   i.     Solveig Karin Margareta Lindgren #4323, född 01.06.1940 i Börstil, Sverige, Apotekstekniker.

 

                             Sambo Sture Carl Andersson #4327, född 22.09.1939 i Börstil, Sverige, Verkstadsarbetare.

 

                   ii.   Barbro Linnea Lindgren #4324, född 11.06.1943 i Börstil, Sverige, Personalledare.

 

                             Hon gifte sig med Tord Evert Valdemar Lindqvist #4328, gifta 14.11.1964, född 02.07.1934 i Häverö, Sverige, Typograf, död 03.11.1990.

 

                   iii.  Björn Olof Torgny Lindgren #4325, född 11.06.1943 i Börstil, Sverige, Revisor.

 

                             Han gifte sig med Marianne Wedman #4337, gifta 25.05.1974, född 18.09.1949 i Tyresö, Sverige, Filosofie kandidat.

 

                   iv.   Sam Johan Stefan Lindgren #4326, född 03.02.1952 i Börstil, Sverige, Stf. räddningschef.

 

                             Han gifte sig med Rose-Marie Eriksson #4345, gifta 06.01.1979, född 19.07.1954 i Börstil, Sverige, Undersköterska.

 

48.  Carl Ludvig Holm #7559, född 08.02.1889 i Östhammar, Sverige, död 13.10.1927 i Brooklyn, New York, USA.

 

       Han gifte sig med Annette Sophia Andersson #7566, född 27.05.1882 i Torhamn, Blekinge, Sverige (dotter till Anders Nilsson #7567 och Hanna Karlsson #7568), död 1955 i New York, USA.

 

                             Barn:

                   i.     Carl Vincent Holm #7569, född 03.09.1913 i New York, USA, död 20.01.1991 i East Stroudsburg, Pennsylvania, USA.

 

                             Han gifte sig med Solveig Louise Blom #7582, född 22.03.1917 i Brooklyn, New York, USA (dotter till Anton Blom #7583 och Thora Nielsen #7584), död 04.01.2008 i North Port, Florida, USA.

 

49.  Catharina Sophia Holm #7561, född 12.01.1892, död 30.06.1971.

 

       Hon gifte sig med Albert Jansson #7570, död 1973.

 

                             Barn:

                   i.     Ruth Jansson #7571, död 13.01.1984.

                   ii.   Iris Jansson #7572, död 1975.

 

50.  Gustave Robert Holm #7562, född 17.05.1894 i Brooklyn, New York, USA, död 24.12.1964 i Brooklyn, New York, USA.

 

       Han gifte sig med (1) Regina Salomon #7573, född 1894, död 28.10.1918 i Brooklyn, New York, USA.

 

                             Barn:

                   i.     Helen Louise Holm #7575, född 1913.

 

                             Hon gifte sig med Richard Jachens #7576.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) Mary Levine #7574.

 

                             Barn:

                   ii.   Ruth Holm #7577, död 2000.

 

                             Hon gifte sig med Murray "Mickey" Gribin #7578.

 

                   iii.  Roslyn Holm #7579.

 

                             Hon gifte sig med Warren Steinhauser #7587.

 

51.  George Cornelius Holm #7563, född 07.02.1898.

 

       Han gifte sig med Pauline #7580.

 

                             Barn:

                   i.     Sophie Louise Holm #7581.

 

                             Hon gifte sig med Brendan Meagher #7591.

 

52.  Thor E. Söderlund #9788, född 1901, Verktygsmakare, död 1994.

 

       Han gifte sig med Ruth Loosen #9789, född 1911 i Oakland, Kanada, död 1996.

 

                             Barn:

                   i.     Sandra Söderlund #9790.

                   ii.   Linnéa Söderlund #9791.  Hon var gift och hade ett barn.

 

53.  Svante Lindgren #3373, född 1899 i Ringarum, Sverige, Fabrikör i Valdemarsvik, död 1982.

 

       Han gifte sig med Anna Rebecka Värnkvist #3374, född 1896 i Vårdnäs, Sverige, död 1959.

 

                             Barn:

                   i.     Sune Ragnar Lindgren #3375, född 1919 i Ringarum, Sverige, Kammarrättsråd i Stockholm, död 2012.  Bosatt i Stockholm sedan 1948.

 

                             Han gifte sig med Torborg Birgitta Westergren #3376, gifta 1948, född 28.7.1923 i Gävle, Sverige, Avdelningsdirektör på Patentverket, död 18.1.2007 i Stockholm, Sverige.

 

                   ii.   Astrid Irma Alice Lindgren #3385, född 1925 i Valdemarsvik, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Karl Olov* Bergström #3387, gifta 1947, född i Nyköping, Sverige, Linjemästare i Televerket Norrköping.

 

                   iii.  Kitty Vera Birgitta Lindgren #3386, född 1937 i Valdemarsvik, Sverige, Civilekonom, regionchef i SEB.

 

                             Hon gifte sig med Lars Petter Eric Wesström #3388, född i Linköping, Sverige, Civilekonom, lektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

54.  Jenny Albertina Lindgren #1839, född 1905, Servitris, död 2004.

 

       Hon gifte sig med Sture Edström #3377, född 1908, Murare i Västervik.

 

                             Barn:

                   i.     Kerstin Birgitta Edström #1851, född 1941 i Västervik, Sverige, Sjuksköterska.

 

                             Hon gifte sig med Gunnar Allgulander #3378, gifta 1965, (skilda) född 1940 i Stockholm, Sverige, Lärare.

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>