*************
Släkten VON JULIN *************
Uppdaterad 8.3.2012

 

Första generationen

 

1.  Johan Julin #191, född 26.09.1752 i Wästerås, Sverige (son till Erik Julin #1771 och Anna Maria Törngren #1772), Apotekare, kollegieassessor, död 29.05.1820 i Åbo.  Han var den mest betydelsefulla apotekaren i 1700-talets Finland. Han började skola i Enköping, men måste 1766 avbryta skolgången av ekonomiska skäl och började som lärjunge praktisera apotekaryrket i stadens apotek. Sedermera verkade han som apotekare, först i Nykarleby och Uleåborg samt sedan i Åbo.  Blev provisor 1780. Förestod därefter apotek i Stockholm till 1782, då han avlade apotekarexamen i Uppsala. Erhöll 11 juli 1782 privilegierna på apoteket i Nykarleby såsom dess första apotekare. Sålde detsamma dock redan följande år då han 1783 köpte apoteket i Uleåborg av svärfader Jakob Karbergs dödsbo och inrättade filial i Torneå. År 1814 inhandlade han sig apoteket i Åbo och erhöll samma år kollegieassessors titel. Han var en ivrig naturforskare och hopbragte rika naturaliesamlingar. Han anlade också i Åbo en betydlig plantage för medicinväxter. Han var medlem av flere lärda sällskap i Stockholm, Göteborg, Lund och Åbo. Utgivit en mängd arbeten på flere av naturvetenskapens områden (fysik, kemi, zoologi, klimatologi), för vilka han tilldelats 15 medaljer. Denna utredning om släkten Julin (von Julin) har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Finska riddarhusets utgivna stamtavla om nämnda släkt kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

     Han gifte sig med Albertina Jakobsdotter Karberg #190, gifta 24.06.1783 i Uleåborg, född 10.03.1765 i Uleåborg (dotter till Jakob Jakobsson Karberg #176 och Elisabeth Bonge #186), död 08.05.1835 i Åbo.  Hon var stans mest uppmärksammade kvinna. Världsresenären Edward Daniel Clarke (1769-1822) besökte Uleåborg och berättar i sin reseskildring från resan om sin förtjusning över Albertinas skönhet och värdiga uppträdande.

 

                             Barn:

                    i.     Albertina Julin #1784, född 16.05.1785 i Uleåborg, död 04.04.1866.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Snellman #1785, född 24.07.1784 i Karleby, död 25.04.1832 i Helsingfors.

 

           2.       ii.    Johan (John) Jakob von Julin #272 född 05.08.1787.

                    iii.   Erik Julin #1786, född 15.11.1793 i Uleåborg, död 28.11.1793 i Uleåborg.

                    iv.   Elisabeth Margaretha Julin #1787, född 17.11.1794 i Uleåborg, död 09.07.1825 i St Karins.

                    v.    Erik Julin #1788, född 13.11.1796 i Uleåborg, död 21.06.1874 i Åbo.  Han övertog år 1820 efter sin far  ansvaret för stadsapoteket i Åbo, vilket han inlöste 1826. Hans framgångsrika affärsverksamhet övergick senare småningom till industri och handel.

 

                             Han gifte sig med Christina Sofia Sundbäck #1789 (dotter till Erik Sundbäck #1790 och Anna Maria Trapp #1791), död 1877.

 

                    vi.   Johanna Gustava Julin #1792, född 20.09.1798 i Uleåborg, död 08.02.1875.

 

                             Hon gifte sig med John Julius Conrad* Appelgren #1793, född 20.05.1793 i Paldamo, Apotekare, död 15.03.1869 i Åbo.  Innehavare av Helsingfors universitets apotek (1829-69), som han hade köpt av hustruns bror Johan von Julin.

 

                    vii.  Carl Petter Julin #1794, född 12.04.1800 i Uleåborg, död 01.06.1800 i Uleåborg.

                    viii. Catharina Fredrika Julin #1795, född 19.04.1801 i Uleåborg, död 27.06.1802 i Uleåborg.

                    ix.   Beata Wilhelmina Julin #1796, född 20.08.1804 i Uleåborg.

 

 

Andra generationen

 

2.  Johan (John) Jakob von Julin #272, född 05.08.1787 i Uleåborg, Apotekare, bruksägare, bergsråd, död 11.03.1853 i Helsingfors.  Han var verksam, först som apotekare, sedan som affärs- och industriman samt bruksägare. Han inledde sin skolgång i trivialskolan i Uleåborg och avlade apotekarexamen vid Uppsala Universitet 1810. Från år 1811 framåt till 1829 verkade han som apotekare i Åbos akademi apotek. Helsingfors universitets apotek förestod han 1811-1829. 1814 företog han en lång resa till Sverige och England för att sätta sig in metallgruvverksamheten samt den sociala verksamheten i dessa länder och fick där impulser som han senare förverkligade i Fiskars. Han var bruksparton på Fiskars bruk, som han förvärvade 1822. Han grundande bl a den första mekaniska verkstad där man tillverkade ångmaskiner. Under hans tid blev Fiskars känt för sina lantbruksmaskiner och sina bruksföremål för hushållen. Han blev föregångare inom folkbildningen och sparbanksverksamheten i Finland. Bl a grundade han 1832 i Fiskars en skola som verkade enligt Bell-Lancaster-principerna. Han utnämndes till bergsråd 1835 och blev adlad 1849 med namnet von Julin. Han är stamfader till den nu levande ätten von Julin. Ätten härstammar från Säby i Österåkers sn. i Södermanland, med namnet taget av grannsocknen Julita. Överflyttade till Finland 1782. Adlig ätt nr 214, valspråk: idoghet, sanning och hopp.

 

     Han gifte sig med (1) Elisabet (Lize) Katarina Keckman #1478, gifta 07.08.1813, född 29.3.1790 i Uleåborg (dotter till Lars Henrik Keckman #1773 och Helena Schulin #1774), död 23.4.1815.  Hon var barndomsvän från Uleåborg med maken Johan och dog en månad efter sin första födsel.

 

                             Barn:

                    i.     Emma Elisabeth von Julin #1481, född omkr 1813, död omkr 1816.

 

     Han gifte sig med (2) Emily (Emilia) Lindsay #1480, gifta 27.6.1821, född 24.9.1795 (dotter till James William Lindsay #1775 och Sarah Thomasdotter Dalton #1776), död 1.8.1835.

 

                             Barn:

                    ii.    Emil von Julin #1486, född 1821, död 1821.

                    iii.   James Lindsay von Julin #1779, född efter 1822.

                    iv.   Elisabeth Emilia von Julin #1780, född efter 1823.

                    v.    Carl Emil von Julin #1781, född efter 1824.

                    vi.   Rosina Helena von Julin #1782, född efter 1825.

           3.       vii.  Emil Lindsay von Julin #1783 född 30.07.1835.

 

     Han gifte sig med (3) Charlotta Johanna Ottiliana Jägerskiöld #273, gifta 22.05.1841 i Kimito, född 20.03.1814 i Sjölaks Kimito (dotter till Christer Ludvig Jägerskiöld #1777 och Hedvig Gustafva Taube #1778), död 19.07.1844 i Fiskars Pojo.  Maken gifte sig som änkling med systern Louise. Släkten Jägerskiöld är en gammal finländsk frälsesläkt (känd redan 1536), adlad 1686. Adlig ätt nr 79.

 

                             Barn:

           4.       viii. Hedvig Charlotta Helena* von Julin #274 född 25.03.1842.

           5.       ix.   Elisabeth Johanna* Emilia von Julin #1482 född 14.6.1843.

                    x.    Johan Ludvig von Julin #1483, född efter 1844.

 

     Han gifte sig med (4) Engel Lovisa* Catharina Jägerskiöld #1479, gifta 27.2.1846, född 16.12.1810 i Sjölaks Kimito (dotter till Christer Ludvig Jägerskiöld #1777 och Hedvig Gustafva Taube #1778), död 6.3.1890.  Syster till makens tredje fru Charlotte. Släkten Jägerskiöld är en gammal finländsk frälsesläkt (känd redan 1536), adlad 1686. Adlig ätt nr 79.

 

                             Barn:

           6.       xi.   Johan Albert* Edvard von Julin #1484 född 22.12.1846.

           7.       xii.  Sigrid Lovisa Charlotta von Julin #1485 född 20.9.1849.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Emil Lindsay von Julin #1783, född 30.07.1835, Brukspatron, död 12.04.1898.  Efter faderns död 1853 leddes bruket i Fiskars av en förmyndarstyrelse. Makten konsolideras så småningom till Emil Lindsay von Julin och Fiskars Aktiebolag grundas 1883.

 

     Han gifte sig med Hildur Arnoldina Fredrika Wilhelmina Kistner #2419, gifta 29.04.1865, född 07.11.1842, död 14.05.1908.

 

                             Barn:

                    i.     John Lindsay von Julin #6762, född 22.02.1866, död 30.09.1893 i Åbo.  Han dog som en följd av en överansträngning vid en tyngdlyftningstävling. Han var ogift med förlovad med Ella.

 

                             Partner Ella Seth #6763.

 

                    ii.    Georg Lindsay von Julin #2424, född 1868 i Pojo Fiskars, Stabsryttmästare, död 1904.

           8.       iii.   Albert Ludvig Lindsay von Julin #2425 född 02.08.1871.

           9.       iv.   Emilia Lovisa Hildur Helena (Micki) von Julin #2426 född 18.01.1874.

                    v.    Hildur Hanna Lisi* Lindsay von Julin #2427, född 08.05.1875 i Pojo Fiskars.

 

                             Hon gifte sig med Otto Holmboe #2432, gifta 22.06.1909, född 24.1.1879 i Vetakollen Oslo, Norge, Läkare.

 

           10.     vi.   Nils Adolf* Lindsay von Julin #2428 född 1876.

           11.     vii.  Hildur Dagmar Maria* (Maiju) Lindsay von Julin #2429 född 1878.

                    viii. Elsa Hildur Constance Lindsay von Julin #6764, född 07.06.1880 på Fiskars, död 26.06.1880 på Fiskars.

                    ix.   Hildur Gerda* Isabella Lindsay von Julin #2456, född 27.07.1882 i Helsingfors, Gymnastikdirektör, död 08.01.1972.  Ägde Bosgård i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Johannes Filip Frankenhaeuser #2461, gifta 1924, född 11.6.1874 i Viborg (son till Karl Frankenhaeuser #2571 och Theresa (Thella) Wahl #2572), Godsägare, död 26.8.1942.  Innehaft bankirkontor. Ägde Bosgård i Borgå. Mångårig medlem av direktionen i Fiskars-koncernen.

 

           12.     x.    Arnold Ingram* Arvo Lindsay von Julin #2430 född 11.01.1884.

 

4.  Hedvig Charlotta Helena* von Julin #274, född 25.03.1842 i Pojo Fiskars, död 23.01.1881 i Pojo Sällvik.

 

     Hon gifte sig med Carl Robert Mannerheim #275, gifta 31.12.1862 i Pojo Fiskars, född 01.02.1835 i Viborg (son till Carl Gustaf Mannerheim #2394 och Eva Wilhelmina von Schantz #2395), Greve, kammarjunkare, godsägare, död 09.10.1914 i Helsingfors.  Han var kammarjunkare vid det ryska hovet. Ägde Willnäs herrgård. Han hade dåliga affärer som slutligen försatte honom i konkurs. Willnäs såldes 1880 - (till systern Mimmi Mannerheim). Han flyttade sedermera undan sin trassliga ekonomi till Paris, där han levde ett bohemliv. Han var också författare och poet. Svensk friherrlig ätt nr 277, sedermera introducerad i Finland som grevlig ätt nr 8. Denna utredning om släkten Mannderheim har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Finska och Svenska riddarhusets utgivna stamtavlor om i utredningen nämnda släkter kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Charlotta Lovisa Sofia* Mannerheim #2406, född 21.12.1863 i Helsingfors, Friherrinna, sjuksköterska, död 9.1.1928.  Hon utbildade sig till lärarinna i Stockholm, var anställd som guvernant i Sverige och senare i Finland och kassör vid Föreningsbanken i Helsingfors. År 1899 sökte hon inträde som elev i Nightingaleskolan vid St Thomas Hospital i London. Efter en treårig utbildning dimitterades hon 1902 som utbildad sjuksköterska och återvände till Finland. Kort därefter (1904) utnämndes hon till översköterska vid Kirurgiska sjukhuset och blev samtidigt ledare för sjuksköterskeutbildningen. Hon var ordförande för SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f. 1905-1926. Ordförande i ICN var hon 1922-1925. Som föreningens ordförande och ledare för sjuksköterskeutbildningen innehade hon i seklets början en framträdande ställning i utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen. I och med att hon övertog ordförandeskapet i föreningen, vilket hon kom att inneha i över 20 år, inträdde en ny epok såväl i föreningens som i den finländska sjukvårdens historia. Hon överräcktes som första finländska Florence Nightingalemedaljen vid ICN-kongressen i Helsingfors år 1925.

 

                             Hon gifte sig med Hjalmar Constantin Linder #2832, gifta 11.7.1896, skilda 1899, född 27.4.1862 i Helsingfors, Kammarjunkare, död 4.6.1921 i Marseille, Frankrike.  Han var finländsk konstvän, tillhörde en 1832 adlad ätt, bördig från Westfalen. Han egnade sig efter slutförda juridiska studier åt jordbruk och industri. Han ägde och bodde på Svartå slott och innehade stora industriella anläggningar i Lojo, där han även grundade en stor cellulosafabrik. Han ägde Finlands första bil. Efter faderns, ministerstatssekreteraren Constantin Linders, död (1907) övertog han Nääs' stora egendom i Nurmijärvi socken. Han var missnöjd över behandlingen av de röda och sålde därför 1918 alla sina egendomar och industriföretag i Finland och överflyttade till Sverige, där han inköpte Hjularö slott i Skåne (såld med stor förlust 1920). Hans ansenliga förmögenhet (omkr. 8 mill. kr.) smälte snabbt ihop. Han var av en mycket frikostig natur. Vid sin flyttning till Sverige donerade han 2 mill. mark till en understödsfond för sina arbetare i Lojo och på Nääs; därjämte understödde han i stor skala ryska emigranter. Han stiftade 1919 en professur i konsthistoria vid Helsingfors' universitet. Till Finska konstföreningen överlät han sin dyrbara, delvis ärvda tavelsamling, vartill han fogade flera inköp. Till Nationalmuseum i Stockholm skänkte han Hou-dons Washingtonbyst, hvilken han förvärvat för över 150,000 kr., samt ett oljeporträtt af Romanino, som tillhört drottning Kristinas samlingar. Adlig ätt nr 193.

 

           13.     ii.    Carl Erik Johan Mannerheim #2408 född 17.3.1865.

           14.     iii.   Carl Gustaf* Emil Mannerheim #276 född 04.06.1867.

           15.     iv.   Carl Fridolf Johan* Mannerheim #2407 född 27.12.1868.

           16.     v.    Eva Hedvig Wilhelmina Johanna Mannerheim #2409 född 30.6.1870.

                    vi.   Nanny Albertina Anna* Helena Mannerheim #2411, född 4.3.1872, död 18.5.1886.

                    vii.  Carl August* Ludvig Mannerheim #2412, född 9.11.1873 i Villnäs, Friherre, civilingenjör, död 22.4.1910 i Höganäs, Sverige.  Svensk undersåte 1895.

 

                             Han gifte sig med Elisabeth Nemmie Carolina Nordenfeldt #2570, gifta 30.6.1900, född 21.11.1876 i Kristianstad (dotter till Åke Hjalmar Nordenfelt #2861 och Ulrika Charlotta Christina Maria Mannerskantz #2862), död 31.8.1958 i Helsingborg, Sverige.  HandIandesläkten Norijn från Nora lät sedan den förvärvat adelskap 1720 introducera sig i svenska riddarhuset med det nyantagna namnet Nordenfeldt. Svensk adlig ätt nr 1662.

 

5.  Elisabeth Johanna* Emilia von Julin #1482, född 14.6.1843, död 1941.

 

     Hon gifte sig med Otto Christian* Lovén #2420, gifta 16.7.1866, född 12.3.1835 i Klara Stockholm, Sverige, Medicine doktor, professor, död 25.6.1904 i Boo, Sverige.  Jobbat som doktor vid Lunds universitet 1863. Ledamot av andra kammaren 1891-93 och 1897-99. Tillhörde andra kammarens center, frihandelsvänliga centern och friesenska diskussionsklubben.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Lovén #2433, född 1867, död 1945.

 

                             Hon gifte sig med C G Santesson #2436, Professor.

 

                    ii.    Anna Lovén #2434, född 1870, död 1947.

 

                             Hon gifte sig med Fritz Kaijser #2437, Professor.

 

                    iii.   Lars Lovén #2435, född 1871, död 1877.

 

6.  Johan Albert* Edvard von Julin #1484, född 22.12.1846 i Pojo Fiskars, Bergsråd, död 07.06.1906 i Pojo Fiskars.  Han fortsatte som vuxen sin fars verk. Han var morbror till Marskalken Gustaf Mannerheim, för vars uppfostran han huvudsakligen ansvarade för. Med hjälp från släktingarna kunde Gustaf få sin utbildning avklarad.

 

     Han gifte sig med Sofia Bergenheim #2421, gifta 3.8.1869, född 18.9.1849, död 5.11.1930.  Friherrlig ätt nr 201.

 

                             Barn:

                    i.     Karin von Julin #2438, född 1871, död 1914.

           17.     ii.    Sara Maria von Julin #2439 född 17.9.1872.

                    iii.   Albert von Julin #2440, född 2.9.1876 i Fiskars Pojo, Bergsingenjör, brukspatron från Koskis, död 23.2.1918.  Han blev mördad i Åbo av finska rebeller under inbördeskriget år 1918.

 

                             Han gifte sig med Hulda Margareta (Greta) von Born #2476, gifta 1908, född 2.1.1881 i Gammelbacka Borgå, Friherrinna, död 28.11.1950 i Stockholm, Sverige.  Student  i Helsingfors 1899. Ägde Lappnor i Pärnå. Hon avpotreterades av Albert Edelfelt. Friherrlig ätt nr 47.

 

                    iv.   Brita Sophia von Julin #2441, född 2.6.1879 i Fiskars Pojo.

 

                             Hon gifte sig med George Fredrik Granfelt #2445, gifta 18.9.1904 i Koskis brukskyrka, född 19.6.1865 i Åbo, Juris doktor, hovrättsråd, död 5.8.1917 i Nådendal, begravd i Åbo.  Ägde hälften av Sällvik och Elimo i Pojo. Student i Helsingfors 1885. Extra amanuens vid Finlands statsarkiv 1886. Filosofie kandidat 1888. Tillförordnad amanuens vid statsarkivet 1889. Promoverad filosofie magister 1890. Juris utriusque kandidat 1893. Auskultant i Åbo hovrätt 1893. Vice häradshövding 1896. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1896 och i dess justitiedepartement 1896. Juris utriusque licentiat 1900 och juris utriusque doktor 1900. Ledamot av direktionen för Vasa aktiebank 1900-1906. Äldre ledamot i lagberedningens 2:a avdelning 1907-1915. Assessor i Viborgs hovrätt 1908. Ledamot av arkeologiska kommissionen 1908-1914. Medlem av Finlands lantdags delegation för de Antellska samlingarnas vård 1913. Ordförande i delegationen 1913. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1914. Ledamot och ordförande i styrelsen för Åbo stads historiska museum. Han utgav 1889 enligt ridderskapets och adelns beslut Finlands ridderskaps och adels vapenbok. Har utövat skriftställarverksamhet på rättsvetenskapens, finansvetenskapens och genealogiens områden. Svensk adlig ätt nr 1974, sedermera finsk adlig ätt nr 137.

 

           18.     v.    Rolf Jacob* von Julin #2442 född 21.8.1881.

                    vi.   Rachel Johanna von Julin #2443, född 10.1.1884, Stiftsjungfru, filosofie magister.  Ägde hälften av Sällvik och Elimo i Pojo. Hon fungerade bl a som ordförande för Pojo vårdnämnd och var skattmästare i Garantiföreningen Barnabo i Ekenäs.

 

7.  Sigrid Lovisa Charlotta von Julin #1485, född 20.9.1849, död 6.10.1924.

 

     Hon gifte sig med Carl Axel* Fredrik Björkenheim #2422, gifta 23.9.1869, född 5.2.1843, Lantbruksrådet, död 21.4.1907.  Adlig ätt nr 197.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Axel* Magnus Björkenheim #2446, född 1870, Direktör, död 1940.

           19.     ii.    Tuttu Sigrid* Helena Björkenheim #2447 född 19.6.1875.

                    iii.   Rober Edvard* Albert Björkenheim #2448, född 2.2.1877, Professor, medicine- och kirurgie doktor.

                    iv.   Lars Bertil* Gustaf Björkenheim #2449, född 1878, Godsägare, död 1918.

                    v.    Carl-Gustaf Björkenheim #2450, född 1880, Godsägare, död 1927.

 

 

Fjärde generationen

 

8.  Albert Ludvig Lindsay von Julin #2425, född 02.08.1871 i Pojo Fiskars, Bergsråd, död 1944.

 

     Han gifte sig med Elin Constance Blomberg #2454, gifta 1898, född 18.10.1876.

 

                             Barn:

                    i.     Mary Lindsay von Julin #2469, född 04.01.1900.

 

                             Hon gifte sig med Pehr Hjalmar Tallberg #2471, gifta 27.05.1924, född 14.8.1894 i Helsingfors, Sanitetskapten, medicine licentiat.

 

                    ii.    John Emil Lindsay von Julin #2465, född 07.08.1902, Ingenjör, disponent, död 05.04.1977.

 

                             Han gifte sig med Ellen Augusta Hejll #2466, gifta 19.05.1927, född 04.03.1901 i Landskrona, Sverige.

 

                    iii.   Emmy Margareta (Maggie) Lindsay von Julin #2470, född 22.12.1903.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johannes Maximilian Indrenius-Zalewski #2472, född 27.10.1900, Vicehäradshövding, disponent.  Adlig ätt nr 223.

 

9.  Emilia Lovisa Hildur Helena (Micki) von Julin #2426, född 18.01.1874 i Pojo Fiskars, död 01.11.1922 på Bosgård.

 

     Hon gifte sig med Johannes Filip Frankenhaeuser #2461, gifta 27.08.1901, född 11.6.1874 i Viborg (son till Karl Frankenhaeuser #2571 och Theresa (Thella) Wahl #2572), Godsägare, död 26.8.1942.  Innehaft bankirkontor. Ägde Bosgård i Borgå. Mångårig medlem av direktionen i Fiskars-koncernen.

 

                             Barn:

                    i.     Gunvor Johanna Emilia Frankenhaeuser #2791, född 22.5.1911, Sjuksköterska.

 

                             Hon gifte sig med Per Gösta Hartwall #2792, död 1959.

 

                    ii.    Gerda (Baby) Johanna Helena Frankenhaeuser #2793, född 31.3.1916, död 29.2.1988.

 

                             Hon gifte sig med Klaus Ahola #2794.

 

10.  Nils Adolf* Lindsay von Julin #2428, född 1876 i Pojo Fiskars, Apotekare, vicekonsul, död 1946.

 

       Han gifte sig med Elisabeth Schweizer #2455, gifta 1902, född 1.7.1876.

 

                             Barn:

                    i.     Ingram Benito Sante von Julin #2457, född 1.1.1923, död 1988.  Anställd hos Arabia Ab. Han var totalt 3 ggr gift.

 

                             Han gifte sig med (1) Irma Marjatta Karhunen #2458, född 7.2.1924 i Helsingfors, död 7.10.2005.

                             Han gifte sig med (2) Bertha Aline Boström #2529, född 19.2.1925, Sjuksköterska.

 

11.  Hildur Dagmar Maria* (Maiju) Lindsay von Julin #2429, född 1878 i Pojo Fiskars, död 1935.

 

       Hon gifte sig med Adolf Fredrik* August Borg #6765, gifta 30.10.1901, född 12.11.1869 i Brahestad (son till Edvard Wilhelm Caroli Jacobi Borg #6766 och Hilma Johanna Hermansdotter Malmberg #6767), död 09.07.1944.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Edvard Emil Borg #6768, född 09.08.1910 i Helsingfors, Filosofie magister, fänrik, död 31.08.1941 i Viborg.

 

                             Han gifte sig med Leni Margaretha Gripenberg #6769, gifta 17.05.1936 i Grankulla, född 10.11.1912 i Helsingfors (dotter till Arne Gripenberg #873 och Anna Margareta Silén #874), död 07.10.1997.

 

12.  Arnold Ingram* Arvo Lindsay von Julin #2430, född 11.01.1884 i Pojo Fiskars, Forstmästare, disponent, död 1952.

 

       Han gifte sig med Sofia Margareta (Greta) Sonck #2452, gifta 30.04.1922, född 19.2.1900, Ordförande för Pojo Lotta Svärd.  Aktiv inom Lotta Svärd rörelsen.

 

                             Barn:

                    i.     Gerda Margaretha* Lindsay von Julin #2462, född 3.8.1923, Vicehäradshövding.  Äger jämte barnen Bombi m fl lägenheter i Pojo.

 

                             Hon gifte sig med Jarl Mauritz Leonard Gripenberg #2463, gifta 4.6.1949, född 18.12.1914 (son till Bertel Gripenberg #2608 och Anna Beatrice Hallberg #2609), Professor, teknologie doktor, diplomingenjör, död 26.04.1997.  Adlig ätt nr 69.

 

13.  Carl Erik Johan Mannerheim #2408, född 17.3.1865 i Villnäs, Bankdirektör, vicehäradshövding, greve, död 6.7.1915 i Stockholm, Sverige.  Han blev år 1903 på  generalguvernör Bobrikovs befallning utan motivering ålagd att lämna landet inom fem dagar, vilket han också gjorde. Förbudet att vistas i Finland upphävdes 1905. Han blev svensk medborgare 1908. Svensk grevlig ätt nr 8.

 

       Han gifte sig med Aina Johanna Ehrnrooth #2651, gifta 5.12.1896 i Tusby, född 17.7.1869 i Nastola (dotter till Carl Albert Ehrnrooth #2654 och Lovisa Fredrika Adelaide de Geer #2655), död 5.1.1964.  Adlig ätt nr 73.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Erik Mannerheim #2648, född 9.7.1898, Ryttmästare ia, greve, död 8.11.1995 i Cannes.  Ägde Altnäs i Södermanland.

 

                             Han gifte sig med (1) Ingeborg Johanne Hjort #2649, gifta 1924, skilda 1938, död 1967.  Norska.

                             Han gifte sig med (2) Greta Maria Molander #2650, gifta 1939, (skilda).

                             Han gifte sig med (3) Anna Elisabeth Carola Lundin #3180.

                             Han gifte sig med (4) Britt Ingegerd Lannerstedt #3181.

                             Han gifte sig med (5) Paulette Aimée Buisson #3182.

 

                    ii.    Aina Helene Louise Mannerheim #2667, född 7.5.1900 i Viborg, Friherrinna, död 11.12.1941 i Helsingfors.  Hon gifte sig med sin kusin Carl Johan. Frihärrlig ätt nr 18.

 

                             Hon gifte sig med Carl Johan Casimir Ehrnrooth #2666, gifta 23.7.1923 i Sesta gård, skilda 1939, född 17.6.1898 (son till Georg Casimir Ehrnrooth #2657 och Anna Gabriella (Ella) af Nyborg #2658), Vicehäradshövding, löjtnant, död 5.8.1967 i Sesta gård.  Student i Helsingfors 1915. Rättsexamen 1921. Auskultant i Åbo hovrätt 1921. Vice häradshövding 1924. Delägare i advokatfirman Dittmar & Indrenius i Helsingfors. Verkade bl a som styrelseordförande för Kymmene Ab, J W Enqvist och Oy Mahogany. Svensk adlig ätt nr 1123, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 73.

 

14.  Carl Gustaf* Emil Mannerheim #276, född 04.06.1867 i Willnäs, Friherre, militär, statsman, död 28.01.1951.  Utöver framstående militär och statsman, var Mannerheim dessutom storviltjägare, upptäcktsresande, gourmet och kvinnokarl. Efter en orolig uppväxttid, familjen skingrades och Mannerheim relegerades vid tre tillfällen, ordnade hans gudmor så att han fick utbildning i Ryssland. Han gjorde snabb karriär i den tsarryska armén och hovet. Vid första världskrigets slut var han generallöjtnant och  ledde framgångsrikt en rysk armékår. Han var överbefälhavare för Finlands vita armé och general av kavalleriet under Finlands frihetskrig som bröt ut 1918. Han var Finlands riksföreståndare 1918-19, marskalk av Finland 1942 och Finlands 6:e president 1944-46. Friherrelig ätt nr 18.  Mannerheim var beundrad och respekterad av många samtida, bland dem såväl Josef Stalin som Adolf Hitler. Han gjorde ett starkt intryck på många; bl a Winston Churchill beskrev honom som: "den ståtligaste utlänning jag någonsin mött" och Charles de Gaulle sade om honom: "som att träffa en hovman från Versailes dagar". Hans äktenskap slutade i en inofficiell äktenskapsskillnad redan år 1902.

 

       Han gifte sig med Anastasia Nikolajevna Arapova #277, gifta 02.05.1892, skilda 1919, född 09.01.1872 (dotter till Nikolai Arapov #1526 och Vera Kazakova #3184), död 31.12.1936 i Paris, Frankrike.  Rysk adelsflicka. Gemålernas samliv började tydligen knaka i fogarna redan år 1896, och vid sekelskiftet åkte Anastasia till Fjärran Östern för Röda Korset på ett år. Äktenskapet slutade i en inofficiell äktenskapsskillnad redan år 1902. Anastasia flyttade år 1903 med döttrarna utomlands.

 

                             Barn:

                    i.     Anastasia (Stasie) Mannerheim #1487, född 23.4.1893 i London, England, död 19.4.1978.  Hon gick i en katolsk internatskola i Frankrike och fick en fransk-engelsk uppfostran. År 1913 flyttade hon till Finland för att bo hos släktingar, fadern som bodde i Polen kunde inte ta dem till sig. Hon hade som barn svag hälsa och som fullvuxen ville hon leva ett liv i ensamhet. Efter att hon konverterat till katolicismen anslöt hon sig under första världskriget till ett karmelitkloster i England. Hon lämnade dock klostret på 1930-talet.

                    ii.    Sofie Mannerheim #1488, född 7.7.1895, död 8.2.1963.  Hon gick i en katolsk internatskola i Frankrike och fick en fransk-engelsk uppfostran. År 1913 flyttade hon till Finland för att bo hos släktingar, fadern som bodde i Polen kunde inte ta dem till sig. Hon bodde under första världskriget i Schweiz och England. År 1918 kom hon till sin far i Finland, och år 1919 utnämndes hon till allmän kransbinderska i promotionen vid Helsingfors universitet. Hon trivdes emellertid inte långa tider i Finland utan bosatte sig i Frankrike. Där deltog hon under vinterkriget i kampanjen för att hjälpa Finland.

 

15.  Carl Fridolf Johan* Mannerheim #2407, född 27.12.1868, Friherre, godsägare, död 25.9.1934.  Familjen emigrerade till Sverige 1904.

 

       Han gifte sig med Palaemona Sophie Treschow #2545, gifta 5.7.1902, född 14.2.1878, död 25.5.1948.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Sophia Helene Mannerheim #2546, född 30.4.1903 i Uleåborg.

 

                             Hon gifte sig med Björn Albert Oscar Weckman #2561, gifta 29.8.1925, född 5.6.1896 i Kotka, Vicekonsul, diplomeingenjör, major.

 

                    ii.    Anna Palaemona Frederikke Mannerheim #2547, född 2.9.1904.

 

                             Hon gifte sig med Theodor Anton Leopold Seefried #2562, gifta 1.10.1932, född 7.1.1902, Direktör.

 

                    iii.   Sophie Marie Mannerheim #2548, född 23.2.1907, död 13.2.1955.

 

                             Hon gifte sig med Lars Edvard Melcher Ekströmer #2563, född 31.8.1908, Kanslisekreterare, juris kandidat.  Svensk adlig ätt nr 2313.

 

                    iv.   Palaemona Johanna (Mona) Mannerheim #2549, född 01.06.1908, död 1990.

 

                             Hon gifte sig med Carl Göran Axel Mörner af Morlanda #2564, gifta 15.07.1933, född 23.2.1904 i Björksund, Sverige (son till Nils Göran Axel Mörner af Morlanda #2714 och Ebba Julie Signa Hammar #2728), Greve, civiljägmästare, ryttmästare, död 1977.  Svensk grevlig ätt nr 60.

 

                    v.    Elsie Hanna Fritze Mannerheim #2550, född 02.02.1911, Friherrinna, död 16.2.2000.  Svensk friherrlig ätt nr 277, sedermera introducerad i Finland som grevlig ätt nr 8.

 

                             Hon gifte sig med Claes Gustaf Peder Carlsson Uggla #2565, gifta 5.10.1940 på Grensholmen i Vånga, Sverige, född 12.12.1904 i Stockholm, Sverige, Advokat, juris kandidat, död 27.12.1948 i Stockholm, Sverige.  Svensk adlig ätt nr. 100.

 

                    vi.   Carl Gustaf Lars Augustin* Mannerheim #2551, född 17.8.1915, Friherre, författare, jägmästare, filosofie doktor hc.  Ägde fädernegodset Grensholm i Vånga Östergötland.

 

                             Han gifte sig med Brita Danell #2566, gifta 17.9.1940, född 25.5.1916 (dotter till Gideon Danell #4225), Medicine licentiat, överläkare, tonårspsykiater, författare.

 

16.  Eva Hedvig Wilhelmina Johanna Mannerheim #2409, född 30.6.1870 i Villnäs, Friherrinna, konstnär, död 27.12.1958 i Stockholm, Sverige.  Hon har utfört bokband och pärmar till adresser av utsökt smak och stilsinne.

 

       Hon gifte sig med Louis Per Sparre af Söfdeborg #2410, gifta 19.7.1893, född 3.8.1863 i Stockholm, Sverige (son till Per Ambjörn Sparre af Söfdeborg #2610 och Teresita Adéle Josepha Gaëtana Barbavara #2729), Greve, konstmålare, död 26.10.1964.  På grund av sin duglighet, sin inflytelserika ställning i riksdagen ävensom sitt personliga anseende lär han vid ett par tillfällen ha fått erbjudande att bli statsminister, men undanbett sig förtroendet. Han studerade i Paris och begav sig 1890 till Finland. Han hade en konstindustrifabrik i Borgå varifrån han 1905 flyttade till Helsingfors, där han upprättade en ritbyrå, härifrån utgick en mängd textila mönster, bl. a. för finska Handarbetets vänner. Hans verksamhet på dessa områden blev av betydelse för utvecklingen av finsk konstflit. Själv gjorde han ritningar till möbler, bokomslag och bokband m. m., illustrerade Runebergs "Elgskyttarne" 1892 och var flitigt verksam som målare. Han målade dels porträtt (Henri Mar-teau, grefve K. M. Creutz, arkebiskop Renvall m. fl.), dels motiv ur allmogelivet (Finsk bondflicka, Göteborgs museum), Skidlöpare, Kyrkfolk, Middagsmål (Helsingfors' galleri), dels landskapsstämningar från olika delar av Finland och även från Italien, Spanien och England, dels stadsbilder från Borgå och Helsingfors. 1909 flyttade han till Stockholm. Bland de många porträtt han där utfört är statsminister Kr. Lundeberg, greve Eugen von Rosen, fru M. Key och andra dambilder samt även barnporträtt. Till denna tid hör många bilder från Visby och från Stockholm - Stadsgården, Kornhamnstorg, Strömmen, olika motiv från "gamla staden", Slusspartiet och Södermalm i olika årstid och växlande stämning. Svensk grevlig ätt nr 66, tillhörde den ursprungliga riddarklassen.

 

                             Barn:

                    i.     Pehr Gustaf Ambjörn Sparre af Söfdeborg #2730, född 30.1.1895, Affärsman, löjtnant, död 1983.

 

                             Han gifte sig med (1) Julie Susanne Garben Barth #2731, gifta 1920, född 1895, död 1969.

                             Han gifte sig med (2) Elizabeth Baldwin Whitney #2732, gifta 1941, skilda 1967, död 1984.  Hon var hemma från USA.

 

                    ii.    Claes Eric Sparre af Söfdeborg #2726, född 1898, Flygöverdirektör, flygingenjör, död 1948.

 

                             Han gifte sig med (1) Anna Eva Elisabeth Adelswärd #2734, gifta 1927, skilda 1946, född 2.2.1906, Friherrinna, författarinna, död 1993.  Svensk friherrlig ätt nr 249.

                             Han gifte sig med (2) Eva Rythén #2735, gifta 1948, född 22.5.1911 i Göteborg.  Hon varit 2 ggr gift.

 

17.  Sara Maria von Julin #2439, född 17.9.1872.

 

       Hon gifte sig med August Emanuel Indrenius #2444, gifta 1897, Bankdirektör`, vicehäradshövding, död 1932.

 

                             Barn:

                    i.     Maria Sofia Adelaide Indrenius #2847, född 27.4.1900 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Curt Wilhelm Bruncrona #2848, gifta 29.10.1920 i Helsingfors, född 2.7.1893 i Helsingfors, Jägarkapten.  Inträdde 1915 i tjänst vid 27. Preussiska jägarbataljonen och deltog med denna i kriget mot Ryssland. Hjälpgruppförare 1916 gruppförare 1917. Löjtnant 1918, löjtnant vid 1. finska jägarregementet 1918 bevistade finska frihetskriget. Jägarkapten 1919. Svensk adlig ätt nr 1798, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 116.

 

18.  Rolf Jacob* von Julin #2442, född 21.8.1881 i Åbo, Bergsråd, vicehäradshövding, filosofie magister, död 1942.

 

       Han gifte sig med Elsa Lovisa Standertskjöld #2453, gifta 26.9.1905 i Helsingfors' tyska kyrka, född 29.3.1883 i Tavastehus.  Ägde jämte sonen Koskis bruksegendom med underlydande i Bjärnå, Kisko, Pojo och Tenala. Adlig ätt nr 158.

 

                             Barn:

                    i.     Jacob Albert Carl Gustaf von Julin #2477, född 23.7.1906, Bergsråd, ekonomie doktor hc, vicehäradshövding.  Jobbade bl a som VD på Ab Kaukas fabriker och styrelseordförande på Fiskars Ab.

 

                             Han gifte sig med Stina Brita* Enqvist #2481, gifta 14.2.1939, född 23.6.1912 i Tammerfors (dotter till Reinhold Enqvist #3090 och Karin Dagny Bergqvist #3091), död 18.11.1993.  Gick i Svenska samskolan i Tammerfors 1923-30. Anställd vid Finska Cellulosaföreningen 1935-39.

 

                    ii.    Louise (Lisen) von Julin #2478, född 22.3.1908 i Sällvik Pojo, död 29.6.2007 i Helsingfors.  Bl a hedersmedlem av Mannerheims Banrnskyddsförbunds Helsingfors förening rf. Adlig ätt nr 214.

 

                             Hon gifte sig med Göran Robert Ehrnrooth #2485, gifta 30.6.1930, född 1.4.1905 (son till Georg Casimir Ehrnrooth #2657 och Anna Gabriella (Ella) af Nyborg #2658), Vicehäradshövding, chefdirektörer, död 1996.  Familjen Ehrnrooth förblev i allt väsentligt en militär- och ämbetsmannasläkt ända till slutet av 1920-talet. Då framträder Göran Ehrnrooth som familjens första bank- och industriman. Hans plattform var Föreningsbanken, där han var chefdirektörer 1955-70. Som arbetande ordförande och ägare i Föreningsbanken samlar Göran Ehrnrooth en industrigrupp med kniv- och saxföretaget Fiskars i centrum och med skogsbolaget Kaukas, rederiet FÅA (senare Silja Line) samt varvs- och verkstadsbolaget Wärtsilä som hörnstenar. Adlig ätt nr 73.

 

                    iii.   Margit Sophie von Julin #2479, född 9.3.1911, död 26.2.2001.

 

                             Hon gifte sig med Stig Fabian Fredell #2490, gifta 14.8.1936, född 25.5.1911 i Stockholm, Sverige, Affärsman, död 1972 i Stockholm, Sverige.

 

                    iv.   Karin Regina von Julin #2480, född 12.10.1914.  Ägde Marniemi i Kisko.

 

                             Hon gifte sig med Tor Gunnar Nyström #2491, gifta 6.3.1940, född 13.8.1912 i Helsingfors, Medicine- och kirurgiedoktor.

 

19.  Tuttu Sigrid* Helena Björkenheim #2447, född 19.6.1875 i Bjärnå, död 8.2.1967 i Ekerö Stockholm, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Bengt Johan* Albrecht Ihre #2451, gifta 20.6.1898, född 24.5.1867 i Södertälje, Sverige (son till Albrecht Gustaf Elof Ihre #2849 och Augusta Ottilia Knorring #2850), Godsägare, ryttarmästare i reserven, död 4.11.1956 i Ekerö, Sverige.  Volontär vid Jämtlands hästjägarkår 1886. Mogenhetsexamen 1886. Sergeant i Jämtlands hästjägarkår 1887. Elev vid krigsskolan 1887. Utexaminerad 1889. Underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår 1890. Löjtnant vid Norrlands dragonregemente (EÄ Jämtlands hästjägarkår) 1895. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1901. Erhöll tillstånd att återinträda såsom löjtnant i Norrlands dragonregementes regementes reserv 1914. Ryttmästare i Norrlands dragonregemente 1914. Häradsdomare 1915.  Kommunalman. Vattenrättsnämndeman i Österbygdens vattendomstol. Ägare Ekebyhov i Ekerö Uppland. Svensk adlig ätt nr 2043.

 

                             Barn:

                    i.     Hans Axel Albrect Ihre #2851, född 5.7.1899 i Ekerö, Sverige, död 10.7.1982 i Bromma, Sverige.  Studentexamen vid Nya elementärskolan i Stockholm 1918. Student vid Uppsala universitet 1919. Reservofficersexamen 1920. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1920. Underlöjtnant i livregementets dragoners reserv 1923. Jur. kand. examen i Upsala 1923. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1923. Andre notarie i Västerbottens norra domsaga 1924. Förste notarie i Västerbottens norra domsaga 1925-1926. Tjänstgöring å advokatkontor i London 1927. Löjtnant i livregementets dragoners reserv 1927. Advokat i Stockholm. Löjtnant i Livregementets till häst reserv 1930. Avsked 1931. Egen Advokat verksamhet i Stockholm från 1934. Ledamot av advokatsamfundets nämnd 1936-1940. Revisor vid advokatsamfundets nämnd 1937-1940. Suppleant i samfundets styrelse 1940, styrelseledamot 1949-1946 och 1952-1958. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1941. Tillstånd att inträda i Livregementets till häst reserv 1940. Avsked från regementet 1941. Suppleant för ordföranden i riddarhusdirektionen 1956. Hedersledamot av Stockholms nation i Uppsala 1960, hedersledamot även av Svenska scoutförbundet. Avgått såsom suppleant för ordföranden i Riddarhusdirektionen 1965. Riddarhusets guldmedalj RHstGM 1968.

 

                             Han gifte sig med Malin Stjernsvärd #2857, gifta 29.8.1936 i Börringe kyrka, född 7.12.1910 i Jordberga, Sverige (dotter till Carl Erik Nolcken Stjernsvärd #2858 och Elsa Berg von Linde #2859), död 14.9.1986 i Bromma.  Svensk adlig ätt nr 2053.

 

                    ii.    Tomas Gustaf Ihre #2852, född 21.12.1900 i Ekerö, Sverige.

                    iii.   Bengt Johan Elof Ihre #2853, född 31.12.1902 i Ekerö, Sverige.

                    iv.   Sigrid Augusta Margareta Ihre #2854, född 25.10.1905 i Ekerö, Sverige, Kanslibiträde.

 

                             Hon gifte sig med Johan Eskil Gester #2860, född 13.6.1894 i Härnösand, Sverige, Kommendörkapten vid flottan, död 5.9.1989 i Djursholm, Sverige.  Även komteramiral i marinen chef för Västkustens marindistrikt.

 

                    v.    Nils Johan Holger Ihre #2855, född 21.2.1908 i Ekerö, Sverige.

                    vi.   Nils Edvard Ihre #2856, född 13.5.1910 i Ekerö, Sverige.

 

  

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>