*************
Släkten INGRAEUS *************
Uppdaterad 29.10.2009

 

Första generationen

 

1.  Pär (Petter?) Snidkar? #2886, född före 1650, död ca 1696.  Släkten Ingraeus'  stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. De första som använde tillnamnet Ingraeus torde ha varit stamfader Pär Snidkars sonsons söner Daniel och Matts. Släktnamnet Ingraeus torde härstamma från Ingermansby i Lappträsk. Namnet återfinns i flera olika fornmer, bl a Ingraus, Ingreus, Ingren, Ingrens och Ingråns mm. Pär var hemma från Pernå Skinnarby och hade eventuellt en annan son vid namn Matts, som i sin tur hade en son Erich. Det är troligt att den år 1697 begravade Peter Snidkar från Parlom by är stamfader Pär. Denna släktutredning baserar sig främst på Ingvald Serenius' (#770) kompletterad med uppgifter av Marita Näsman-Repo. Denna utredning om släkten Ingraeus har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Ingvar Serenius' omfattande utredningar på 1960-talet kompletterad och Marita Näsman-Repos utredningar från 2000-talet samt uppgifter från diverse andra källor.

 

                             Barn:

           2.       i.     Christer Pärsson Skinnberg #2883 född före 1670.

 

 

Andra generationen

 

2.  Christer Pärsson Skinnberg #2883, född före 1670, Spögubbe (unilukkari), landbonde, död 17.1.1719 i Lappträsk Porlom.  Släktnamnet Skinnberg kan möjligen härledas från namnet på faderns hemby; Skinnarby i Pernå.

 

     Han gifte sig med Maria Henricsdotter Korpi #2884, född före 1670 (dotter till Henrik Jöransson Korpi #2885), död 7.3.1710 i Lappträsk Porlom.

 

                             Barn:

           3.       i.     Jacob Christersson #1636 född 1690.

           4.       ii.   Thomas Christersson Skinnberg #2887 född 27.3.1696.

                    iii.  Matts Christersson #2888, född 2.3.1700 i Lappträsk Porlom, död 1761.

                    iv.   Johan Christersson #2889, född 24.2.1704 i Lappträsk Porlom, död 1.1.1769 i Lappträsk Bäckby.  Dog eventuellt redan 22.6.1755 på okänd ort.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Jacob Christersson #1636, född 1690 i Lappträsk Porlom, Torpare på Roina, död 22.6.1755 i Borgå Molnby.  Han bodde i Lappträsk,Ingermansby och var sedermera inhysen hos sin son? (bror?) Matts Christersson.

 

     Han gifte sig med Anna Danielsdotter #2882, född ca 1709, död 25.1.1759 i Borgå Illby.  Hon bodde vid sin död hos mjölnarsonen Matthias (Matts) Jakobsson i Borgå Illby.

 

                             Barn:

           5.       i.     Daniel Jacobsson Ingraeus #1615 född 17.3.1732.

           6.       ii.   Matts Jacobsson Ingraeus #1637 född 3.2.1735.

 

4.  Thomas Christersson Skinnberg #2887, född 27.3.1696 i Lappträsk, Ingermansby, Trumslagare, rotesoldat, död ca 1761 i Lappträsk, Hindersby.  Han var sannolikt trumslagare i Kymmenegårds läns infanteriregemente i Lappträsk Kimoböle (1728), senare rotesoldat av samma truppavdelning. Hans rotetorp låg på Sihvola hemman i Kimoböle. Han flyttade från Sihvola hemman till Napila hemman i samma by år 1755, därifrån till Hindersby år 1760.

 

     Han gifte sig med Anna Arwedsdotter #2895, gifta 13.10.1728 i Lappträsk, född 1.2.1704, död 4.5.1775 i Lappträsk Hindersby.

 

                             Barn:

                    i.     Maria Skinnerberg #2896.

                    ii.   Erik Skinnerberg #2897.

                    iii.  Jakob Skinnerberg #2898, född 15.7.1731.

 

 

Fjärde generationen

 

5.  Daniel Jacobsson Ingraeus #1615, född 17.3.1732 i Lappträsk Ingermansby, Socknesnickare, död 15.12.1770 i Borgå Illby.  Han var lärling hos snickarmästare Mårten Witting i Borgå åren 1753-57. I allmänhet for gesällerna från Borgå för en viss tid till Stockholm för att skaffa sig meriter och bättre tjänster. Fr o m 3.7.1755 bodde han i Stockholm. År 1759 finns han antecknad som fadder för sin bror Matts' första son Daniel och/eller Johannes, född 19.12.1759, antagligen död som ung. Efter att predikstolen i Borgå domkyrka, som församligen fått under Stora Ofreden, länge hade ansetts vara alltför simpel, tillverkades år 1764 en "anständig och värdig" ny predikstol. Senare under restaureringen av Borgå domkyrka framkom det, under lager av målfärg i predikstolen, taktexten "Förfärdigat i Borgå af Församlingens infödde snickare Daniel Ingraeus, ...". Stilen har studerats och man har frågat sig vem som hämtade läran till Finland. Sannolikt var det just Daniel Ingraeus.

 

     Han gifte sig med Maria Andersdotter Åberg #1616, gifta 23.10.1760 i Borgå, född ca 1739 i Borgå Illby (dotter till Anders Johansson Åberg #1617 och Elsa Åhman #1618),  död 25.10.1782.  I kyrkoböckerna återfinns hennes namn även som Maria Henriksdotter.

 

                             Barn:

           7.       i.     Anders Wilhelm Danielsson Ingraeus #1619 född 11.2.1764.

           8.       ii.   Alexander Danielsson Ingraeus #1378 född 24.10.1767.

           9.       iii.  Eric Johan Danielsson Ingraeus #1625 född 17.02.1771.

 

6.  Matts Jacobsson Ingraeus #1637, född 3.2.1735 i Lappträsk Ingermansby, Mjölnare på Illby i Borgå, död 23.09.1796 i Borgå Illby.

 

     Han gifte sig med Lisa Johansdotter #1638, gifta 23.10.1755 i Borgå, född före 1735, död före 1796.  Hemma från Ekenäs.

 

                             Barn:

                    i.     Daniel Mattsson Ingraeus #1639, född 22.03.1757 i Borgå, död ca 3.12.1760.

                    ii.   Maria Mattsdotter Ingraeus #1640, född 12.04.1765 i Borgå.

           10.     iii.  Fredrik Mattsson Ingraeus #1641 född ca 1770.

 

 

Femte generationen

 

7.  Anders Wilhelm Danielsson Ingraeus #1619, född 11.2.1764 i Borgå Illby, Vävare i Orimattila, död 30.04.1826 i Borgå Boos.  Verkade som vävare i Orimattila socken, i Tönnö och Sipilä byar, sedermera i Vävars torp i Boo (eller Boe) av Borgå socken. Enligt genealogiska samfundets utredningar, som bl a Ingvald Serenius (#770), följt, föddes i äktenskapet 4 barn; Carl, Teodora, Gustaf och Anders. Av dessa upptages emellertid i kyrkans ämbetsbevis endast 2; Teodora (#1622) och Anders (#1624). Sonen Gustaf (#1623) nämns inte utan i hans ställe nämns Lena Stina eller Helena Christina (#1644). Marita Näsman-Repo anger också att hon var dotter till Anders Wilhelm (#1619). I denna utredning anges  Anders Wilhelms barn vara de fyra barn som nämns av genealogiska samfundet, kompletterat med nämnda Lena Stina (Helena Christina).

 

     Han gifte sig med Christina Tamsén #1620, gifta 24.10.1786 i Orimattila, född 8.4.1757 i Kärkölä Suivala (dotter till Paul Tamsen #2890 och Maria Elisabeth Dahlman #2891),  Hushållerska, död 03.01.1828 i Borgå Boesgård.  Hemma från Sommarnäs i Orimattila.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Vilhelm Ingraeus #1621, född 09.06.1787.  Ej antecknad i kyrkans ämbetsbevis.

                    ii.   Theodora Lovisa Ingraeus #1622, född 4.3.1790 i Ithis, död 10.02.1808 i Borgå.  Flyttade 1800 med betyg till prästgården.

           11.     iii.  Helena Christina (Lena Stina) Ingraeus #1644 född 21.2.1793.

                    iv.   Gustaf Vilhelm Ingraeus #1623, född 28.08.1796 i Borgå, död 14.06.1799 i Borgå.

                    v.    Anders Vilhelm Ingraeus #1624, född 15.03.1800 i Borgå, död 15.02.1827 i Borgå.  Efter flera förhör admitterad 2.4.1818. Anställd som dräng hos Grönings boställe i Boosgård år 1818-19.

 

8.  Alexander Danielsson Ingraeus #1378, född 24.10.1767 i Borgå Illby, Dragon, mjölnare, död 12.07.1847 i Borgå.  Dragon i Klemetsby, senare Strömberg, var "avskedad" åtminstone 1807. Mjölnare i Borgå Molnby, senare Illby. Anteckning i kyrkoböckerna: "kan urmakararbete".

 

     Han gifte sig med (1) Helena Andersdotter Jontas #1379, gifta 23.02.1790 i Borgå Östermunkby, född 20.11.1756 i Borgå Östermunkby (dotter till Anders Ersson Jontas #1455 och Carin Ersdotter #1456),  död 29.03.1822 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Lena Ingraeus #1460, född 19.11.1790, död 23.04.1793.

                    ii.   Alexander Ingraeus #1461, född 24.07.1792.

                    iii.  Hedda Lena Ingraeus #1462, född 18.10.1794, död 17.05.1797.

                    iv.   Johan Ingraeus #1463, född 02.09.1797, död 07.11.1797.

           12.     v.    Brita Stina Ingraeus #1354 född 24.02.1799.

                    vi.   Gustaf Vilhelm Ingraeus #1464, född 28.05.1801 i Borgå Klemetsby.

                    vii. Sofia Gustafva Ingraeus #1465, född 01.02.1804, död 16.04.1806.

           13.     viii.       Jonas Ingraeus #1466 född 23.05.1807.

 

     Han gifte sig med (2) Anna Greta Johansdotter Pilt #1457, gifta 29.12.1822 i Borgå, född 02.10.1788 i Borgå Östermunkby (dotter till Johan Pilt #1458 och Stina Mattsdotter #1459),  död 14.05.1859.

 

                             Barn:

                    ix.   Johanna Ingraeus #1467, född 08.03.1811 i Askola.

                    x.    N.N. Alexandersdotter Ingraeus #1468, född 23.01.1824, död 23.01.1824.

                    xi.   Israel Ingraeus #1469, född 19.12.1824, död 24.01.1825.

                    xii. Johan David Ingraeus #1470, född 28.11.1825, död 24.02.1826.

                    xiii.       Emanuel Ingraeus #1471, född 04.03.1827.  Flyttade till skarpskyttebataljonen i Helsingfors 14.10.1848.

                    xiv. Carl Magnus Ingraeus #1472, född 12.08.1831, död 05.10.1831.

 

9.  Eric Johan Danielsson Ingraeus #1625, född 17.02.1771 i Borgå Illby, Vävare, död 01.04.1823 i Borgå Illby.  Verkade som vävare i byn Boe, senare i Renum by.

 

     Han gifte sig med Greta Gråberg #1626, född 1760 (dotter till N.N. Gråberg #1627), död 24.07.1838.

 

                             Barn:

                    i.     Magnus Vilhelm Ingraeus #1630, född 15.11.1797.  Ej antecknad i ämbetsbeviset.

           14.     ii.   Lovisa Ingraeus #1631 född 25.10.1798.

 

10.  Fredrik Mattsson Ingraeus #1641, född ca 1770 i Borgå, död 26.03.1816 i Borgå.

 

       Han gifte sig med Anna Henricsdotter #1642, född före 1773.

 

                             Barn:

                    i.     N.N. Fredricksson Ingraeus #1643, född före 1793, Torpare i Stenbacka Stensböle.  Möjligen är detta den Johan Fredric Ingraeus som dog 22.5.1838 i bröstfeber, 46 år gammal. Gift i Borgå socken 29.10.1820 med Stensbölepigan Maja-Lisa Andersdotter.

           15.     ii.   Anders Ingraeus #1645 född 01.12.1804.

           16.     iii.  Johanna Ingraeus #1646 född efter 1805.

 

 

Sjätte generationen

 

11.  Helena Christina (Lena Stina) Ingraeus #1644, född 21.2.1793 i Pernå Ithis, död 30.06.1824 i Borgå.  Enligt Genealogiska samfundets specialutredningar är Lena Stinas far Fredrick Ingraeus. Enligt ämbetsbevis från Borgå var emellertid Lena Stina icke dotter till nämnda Fredrick Ingraeus, utan till hans kusin Anders Wilhelm Ingraeus och hans hustru Christina Tamsén.

 

       Hon gifte sig med Lars Johan Fisk #1647, född 27.10.1792 i Borgå Kullo (son till Johan Fisk #2893 och Maria Jakobsdotter #2892),  Sjöman.

 

                             Barn:

                    i.     Vilhelmina Larsdotter Fisk #2894, född 9.1.1817 i Borgå, död ca 1819.

 

12.  Brita Stina Ingraeus #1354, född 24.02.1799 i Borgå Klemetsby, död 13.06.1838 i Borgå.

 

       Hon gifte sig med Gustaf Andersson Forsman #1353, gifta 23.10.1821 i Borgå, född 16.10.1800 i Borgå Molnby Kockas (son till Anders Henriksson #1355 och Johanna Johansdotter #1356),  Färgardräng, butiksföreståndare, död 06.06.1855.  Verkade som färgardräng hos färgaren Wathén, sedan vice rothmästare och slutligen föreståndare för Studes affär.

 

                             Barn:

                    i.     Maria Charlotta Gustafsdotter Forsman #1381, född 28.08.1822 i Borgå.

                    ii.   Gustaf Herman Gustafsson Forsman #1382, född 11.06.1824 i Borgå, död 15.04.1869.

                    iii.  Helena Kristina Gustafsdotter Forsman #1383, född 18.10.1826 i Borgå.

                    iv.   Vilhelma Albertina Forsman #2822, född 21.8.1829, död 10.9.1829.

           17.     v.    Israel Gustafsson Forsman #774 född 30.07.1831.

                    vi.   David Forsman #2823, född 24.4.1834, död 16.6.1844.

                    vii. Vilhelm Gustafsson Forsman #1384, född 23.05.1838 i Borgå, död 13.07.1838 i Borgå.  Hans födelse var orsaken till moderns död.

 

13.  Jonas Ingraeus #1466, född 23.05.1807 i Borgå Strömsberg, Dräng.  Han var dräng å Illby, Gästgivars, senare Dregsby och Kiiala. Flyttade 1824 till Askola med betyg.

 

       Han gifte sig med Hedda Lovisa Jonasdotter Trygg #1473, gifta 20.02.1831 i Borgå, Piga å Gästgivars.

 

                             Barn:

                    i.     Lena Sophia Ingraeus #1474, född 27.07.1831 i Borgå, död 15.03.1832.

                    ii.   Ottiliana Sofia Ingraeus #1475, född 23.10.1833 i Borgå, död 23.01.1837.

                    iii.  Helena Lovisa Ingraeus #1476, född 24.09.1836.

                    iv.   Johanna Sofia Ingraeus #1477, född 22.06.1839.

 

14.  Lovisa Ingraeus #1631, född 25.10.1798, död efter 1838.  Som bliven änka flyttade hon 1838 till Sibbo.

 

       Hon gifte sig med Anders Carlsson #1632, gifta 02.10.1823 i Borgå, född 14.03.1792, Gårdsinspektor på Illby i Borgå, död 21.07.1833.

 

                             Barn:

                    i.     Anders Claës Andersson #1633, född 01.11.1822 i Borgå, död 28.01.1823 i Borgå.  Anges som oäkta.

                    ii.   Carl Gustaf Andersson #1634, född 04.04.1824 i Borgå.

                    iii.  Robert Magnus Andersson #1635, född 03.07.1825 i Borgå.

 

15.  Anders Ingraeus #1645, född 01.12.1804 i Borgå.  Bosatt hos brodern i Stenbacka.

 

       Han gifte sig med Anna Lovisa Lindberg #1648, gifta 08.02.1835 i Borgå, född före 1817, Piga från Stensböle.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Lovisa Ingraeus #1649, född 04.08.1835, död 28.10.1835.

 

16.  Johanna Ingraeus #1646, född efter 1805.  Nämnd såsom backstugubo-dotter.

 

                             Barn:

                    i.     Juliana Ingraeus #1650, född 23.02.1839, död 14.05.1839.

 

 

Sjunde generationen

 

17.  Israel Gustafsson Forsman #774, född 30.07.1831 i Borgå Ylicke, Trädgårdsmästare, barnlärare, död 14.01.1889 i Helsinge.  Han var utbildad mejerist. Tjänstgjorde som trädgårdsmästare hos kyrkoherden i Helsinge, prosten och teol doktorn Chrons på Myrans hemman i Helsinge, var senare inspektor på Tali gård och sedan barnlärare. Han var sträng, präglades av en (stundom överdrivet) from gudstro och hans humor befanns underfundig. Så t ex celebrerade han vårens ankomst med att måla hundens svans grön. Dagboken berättar att den 4:de mars 1860, som var på en söndag, började han för första gången att i "herrans namn" skola barn på Tomtbacka Säteri i Helsinge socken. Den 2 november flyttades skolan till Kårböle, sedan till Domarby, till Tomtbacka, till Tali, till Tavastkulla och slutligen till Munksnäs "med bra usla eländiga barn". Skolarbetet gav ringa inkomst. Han döptes av domprostadjunkten C G Eklund samma år som en svår koleraepidemi härjade i Borgåtrakten. Detta år slapp ingen in till Borgå utan att först desinficeras i bastu med tjär- och enrisrök. Då dogo mycket folk. Året då hans första hustru dog (1866) antecknade han i sin dagbok att "... det war för mig ett bedröfligt år. Årets första morgon klockan 4 dog min hustru och lämnade mig ensam med 4 små barn; det var en bedröflig nyårs gåfva." Hans känslor för sin andra hustru framgår av följande dagbokscitat; "... Denna min lilla Anna som jag av hela mitt hjärta älskade med en ren och obesmittad kärlek, ingiven av den rena himmelska härlighetens herre. Vår sammanlevnad började i fattigdom med fyra små barn; men kärleken besegrade allt. Så var ock fallet med oss."

 

       Han gifte sig med (1) Hedvig Jöransdotter #1340, gifta 13.7.1858, född 31.3.1829 i Hausjärvi, Prästgårdspiga, död 1.1.1866.  Hennes fader uppges vara bördig från Dagö, Estland.

 

                             Barn:

                    i.     Ida Maria Forsman #1343, född 18.2.1859, Folkskollärarinna i Tali, död 4.8.1885 i Helsinge.  Mycket omtyckt av systern Helena och enligt Ingrid Hultin "mycket behaglig".

                    ii.   Helena Kristina Forsman #1345, född 19.02.1861 i Helsinge Kårböle, Föreståndarinna, död 12.09.1926 i Helsingfors.  Hon verkade som föreståndarinna i Brahestad och Helsingfors. Uppfostrades från 4 års ålder som fosterdotter av Nathalie Chrons och kunde aldrig helt sympatisera med sin styvmor Anna. Pläderade redan som ung för att alla barnen skulle skolas. Hon var reslig till växten och Z Topelius brukade vid besök hos Chrons låta henne rida på sin fot och kallade henne då för "långa dragonen". Hon genomgick  Svenska Fruntimmerskolan i Helsingfors. Blev vid 19 års ålder föreståndarinna för flickskolan i Brahestad, där hon ivrigt uppvaktades av herrar Friman och Lagerlöf, två prominenta brahestadsbor. Studerade bl a vid universitetet i Sorbonne, där hon högt uppskattade sin lärare, monsieur Peíns. En annan av Helena beundrad person var professor Fredrik Elfving. När Läroverket för gossar och flickor startades i Helsingfors blev hon lärarinna där samt från 1888, då Nya Svenska Samskolan (Lönkan) vidtog med sin verksamhet, dess lärarinna i religion och historia, föreståndarinna 1902-26. Hon startade en småskola i Helsingfors i seklets början och tog initiativ till grundandet av Fröken Forsmans Flickskola vilken hon med betydande uppoffringar uppehöll de nio första, ekonomiskt bekymmersamma åren. Hon verkade i skolan fram till våren 1925. Hon sysslade flitigt med litteraturstudier och företog täta studieresor. Helena var den sammanhållande länken i kretsen av halvsyskon, av vilka Lydia gav henne det betecknande namnet "Stamrosen". Efter Lydias död 1907 tog hon hennes barn, Ingvald och Gunvor Serenius att uppfostras, den förra dock endast till 1914 då han, sedan fadern gift om sig, återbördades till fädernehemmet. Helena Forsman hade en godmodig humor.

                    iii.  Johanna Sofia Forsman #1344, född 21.05.1863 i Helsinge Kårböle, Mejerska, död efter 1888.  Konfirmerad 1878. Gick mejeriskola 1880-82, mejerska på Uotila, Myras och Porkala.

 

                             Hon gifte sig med August Karlberg #1385, gifta 1888 i Nummi, Lanthushållareson, rusthållare.  Verkade som rusthållare på Jakova gård i Lojo.

 

                    iv.   Vilhelmina (Mina) Constantina Forsman #1346, född 21.05.1865 i Helsinge Kårböle.  Bodde en tid hos dr. Hjalmar Ilmoni i Alavo, senare även på Stenkulla och besökte Nathalie Chrons släktingar Chirac i Lillryssland. Nathalie Chrons ansåg henne icke vara "tillräckligt intelligent".

 

                             Hon gifte sig med N.N. Karlsson #1386, gifta 1888, Ingenjör i firman Nikolajeff.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) Anna Lovisa Johansdotter Haarala #775, gifta 15.7.1866, född 06.08.1842 i Orimattila Leitsamaa (dotter till Johan(nes) Johansson Haarala #1341 och Helena Carlsdotter #1342),  Mejerska, död 1928 i Helsingfors, begravd 20.2.1928 i Sandudd Helsingfors.  Ett ofattbart medeltida mörker vilar över hennes barndom. Hon uppfostrades med bibeln och riset under en tyrannisk stränghet och minutiös övervakning. Ej fyllda 4 år sattes hon att valla får försedd  med en käpp och med rådet att förlita sig på Gud om vargarna kom, vilket också inträffade. Vid 8 års ålder sattes hon att köra timmer i skogen. Det var tungt, som genomvåt uti manshög snö. Fadern tålde ej "pladder och högjutt tal. För sådant vankades prygel, "men gråta fick man ej, så remmen svängdes under tystnad". Vid 10 års åldern börjades hennes bibelläsning, som räckte 2 år. På kvällen förhördes dagens läxa. Gick det bra fick hon smörgås, om ej rappade far till henne. Vid 14 års ålder uppsöktes hon av 3 grannflickor, som bjöd henne till sig. Fadern sov och hon var borta en timme och upplevde då för första gången "blindbock" och "sista paret ut"! Vid hemkomsten hade fadern redan vaknat och mörbultade henne med ett selrep. Dagboken tillägger kort, att "det var hälsosamt för köttet, ty utan salt förfares det, sade far, och det var sant". Vid 16 års åldern sökte hon sig i hemlighet och med hjälp av en kantor till Mustiala mejeriskola och undvek därmed faderns aktuella bortgiftoplaner. Uppfostran satte sina djupa spår i henne. Magister Synnöve Ilmoni karaktäriserade hennes påfallande religiositet såsom "inte av den äkta sorten, snarare exentritet, som de flesta barnen ärvt av henne. Hon verkade dessutom att ha "något av zigenarpåbrå" ... och långtifrån sannfärdig ... rätt erotisk anlagd, gifte sig efter 7 månaders änklingstid (för mannen)." Som änka bodde hon en tid hos mågen Einar Serenius på Littois samt efter 1907 hos dottern Hulda.

 

                             Barn:

                    v.    Anton Johannes Forsman #1347, född 28.09.1867 i Helsinge, död 08.12.1867 i Helsinge.

           18.     vi.   Anna Mathilda Forsman #1348 född 24.02.1869.

                    vii. Aline Irene Forsman #1349, född 02.03.1871 i Helsinge, Lärarinna, pensionatrörelseidkare, död efter 1943 i Hartz, Tyskland.  Aline genomgick högre folkskolan i Helsingfors samt inskrevs där 1.9.1879 i samskolans 3. klass. Den 5.5.1883 hade hon absolverat 5. klassen och avslutade skolgången. Hon "Dyrkades" av sin halvsyster Helena och ansågs allmänt som "charmant". Hon var emellertid på något sätt konstlad och torde "rentav ha fört Helena bakom ljuset". Hon var 1888 guvernant "för Nerdrums pojkar i Kotka". Hade många goda uppslag men "var exentrisk och rastlös", liksom systern Lilly, vilken hon i mycket liknade. Aline hade "något visst aristokratiskt i sitt sätt". Hon var lärarinna  i halvsystern Helenas småskola vid Annegatan 18. Startade i Betanias missionshus i Sörnäs en hjälpkurs för arbetskor med högläsning, sömnad och sång. For till Buenos Ayres med sin tyska make. Hon blev fanatisk hitlerian som änka; hon fick en proselyt i systern Hulda och t o m Helena visade en viss förståelse för hennes antisemitism. Hon dog under slutskedet av 2. världskriget i Hartz, där hon som änka bedrev en pensionatrörelse.

 

                             Hon gifte sig med Paul Robert Zschunke #1403, född 1880 i Pirna, Tyskland, Reservlöjtnant, död 1926.  Han deltog i 1. världskriget. Utgav därefter tidningen der Hammer, en nazismens föregångare.

 

           19.     viii.       Anton Israel Forsman #1350 född 04.01.1873.

           20.     ix.   Lydia Maria Forsman #393 född 19.03.1877.

                    x.    Hulda Lovisa Forsman #1351, född 06.01.1879 i Helsinge Tali, Hemlärarinna, död 27.02.1936 i Helsingfors.  Hon ansågs vara det "minst begåvade av syskonen" och bodde hos familjen Torsten Ilmoni i Åbo medan hon besökte därvarande Handelsskola. Synnöve Ilmoni berättar om henne att hon var "flitig och snäll, men på något sätt rätt skygg". Hon visade "senare många exentriska drag, främst svärmeri in absurdum för präster och intresse för begravningar". Hennes syster Aline lyckades inympa henne helt i sina hitlerianska åsikter. Hulda var en tid hemlärarinna "hos Masa och Märtha Grönberg". Hon blev sedermera anställd på Statskontoret.

                    xi.   Lilly Augusta Forsman #1352, född 01.12.1881 i Helsinge, död 1910 i Romarnäs, Sverige.  Hon flyttade mot sin halvsyster Helenas vilja till Sverige och studerade i Uppsala, där hon högt värdesatte pastor Lutterman. Hon var djupt engagerad i den ungkyrkliga rörelsens uppkomst. Synnöve Ilmoni berättar: "Liksom systern Aline var hon en eldsjäl, mäktig entusiasm och offer. Men där var någonting, som inte var riktigt sannfärdigt, ej dock så mycket som hos Aline".

 

 

Åttonde generationen

 

18.  Anna Mathilda Forsman #1348, född 24.02.1869 i Helsinge, död 22.12.1931 i Helsingfors.  Konfirmerad 1884. Gift med tidigare på Stenkulla inackorderade studeranden J K Paasikivi, sedermera Finlands president.

 

       Hon gifte sig med Juho Kusti Paasikivi #1387, gifta 1897, född 27.11.1870 i Tammerfors (son till Johan August Hellstén #1388 och Karolina Wilhelmina Selin #1389),  Juris doktor, bankdirektör, statsman, död 14.12.1956 i Helsingfors.  Han blev juris doktor 1901, ledare av lantdagen 1907-13 samt senator och chef för finansexpeditionen 1908-09, chefsdirektör för Kansallis-Osake-Pankki 1914-34 och dess förvaltningsrådsordförande fram till 1946.  Han ledde den finländska delegationen vid fredsförhandlingarna med Sovjetunionen i Dorpat 1920. Han var samlingspartiets ordförande1934-36,  statsminister 1944-46 och Finlands 7:e president 1946-56. Under historiska, språkliga och juridiska universitetsstudier grundlade han sin åsikt om att Finland alltid måste eftersträva och bevara vänskapliga relationer med Ryssland. Denna kungstanke blev sedan grunden i den sk "Paasikivilinjen" som även president Kekkonen fortsatte att utveckla. Han var den enda finländska politiker som aktivt deltog i utformningen av Finlands politik hela tiden från självständigheten 1917 fram till 1950-talet. Han var angelägen om att framhäva Finlands kulturella förankring i Norden. Som president begagnade han sitt starka personliga inflytande för att jämna motsättningarna mellan finsk- och svenskspråkiga finländare. Fram till 1885 hade Paasikivi det svenska namnet Johan Gustav Hellsten, men bytte ut det i enlighet med den dåvarande trenden att förfinska namn. Sitt nya namn fick han genom att direkt översätta det gamla: paasikivi är finska för "hällsten".

 

                             Barn:

                    i.     Annikki Aarre Paasikivi #1390, född 20.11.1898 i Helsingfors, Diplomarkitekt, död 25.11.1950 i Helsingfors.  Färdig diplomarktitekt 1923. Företog långvariga utlandsresor. Studerade bl a  statskunskap vid universtetet i Genéve och tillägnade sig mycket kunskap i litteratur och konst. Innehade 1932-39 en befattning i NF (Nationernas Förbund) i Genéve och från 1946 i Finlands Rundradio.

                    ii.   Anna Wellamo* Paasikivi #1391, född 29.01.1900, Tandläkare, död 07.05.1966 i Helsingfors.  Förestod under kriget 1939-40 universitetets 1. hjälpstation i Helsingfors. Hade stora personliga problem.

 

                             Hon gifte sig med Paavo Anton Ant-Wuorinen #1394, gifta 15.08.1926 i Helsingfors, född 30.10.1897 i Helsingfors (son till Anton Wuorinen #1395 och Ida Sofia Malmström #1396),  Juris doctor, död 05.08.1962 i Helsingfors.

 

                    iii.  Juhani Wilhelm Paasikivi #1392, född 30.11.1901 i Helsingfors, Ingenjör, överste, död 30.12.1942.  Deltog i Helsingfors intagning 1918 samt i vinterkriget (1939-40) och i fortsättningskriget (1941-44). I kadettskolan 1920-22, i Artilleri- och ing.högskolans i Sverige allmänna kurs 1924-26, i högre kursen 1926-28. Utnämndes till kommendör 1938 för Helsingfors luftvärn. Innehavare av frihetskrigets minnesmedalj med ros samt riddare av Finlands Vita Ros.

 

                             Han gifte sig med Märtha Elisabeth Nyström #1397, gifta 27.08.1928 i Stockholm, född 05.03.1903 i Stockholm (dotter till Marcus Nyström #1398 och Anna Lundgren #1399).

 

                    iv.   Varma Johannes* (Juho) Paasikivi #1393, född 05.09.1903 i Helsingfors, Medicine kandidat, läkare, död 26.04.1941 i Helsingfors.  Underläkare på Nickby sinnesjukhus. Lasarettstågläkare under kriget 1939-40.

 

                             Han gifte sig med Irma Grönroos #1401, gifta 31.01.1931, född 06.03.1907 i Kouvola.

 

19.  Anton Israel Forsman #1350, född 04.01.1873 i Helsinge Tali, Sundhetsinspektör i Viborg, död 13.01.1939 i Viborg.  Döptes i januari samma år av pastor Stenroth i Helsingfors, konfirmerad 8.10.1889 i Helsinge av tf kyrkoherden Wille Kajander. Han gick i Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors 5.9.1883-29.5.1887 under pastor K T Brobergs föreståndarskap. Den 26.10.1890 till Fältskärsskolan i Helsingfors, utexaminerad 24.5.1892. Avlade krigsmannaed i Gardesmanégen 24.11.1890, kommenderad till Livgardets 3. finska skarpskyttebataljons 4. kompani till 20.1.1891. Befordrad till obevärad av äldre kategorien och transporterad till 8. Viborgs skarskyttebataljon som kompanifältskär 1.6.1892. Tjänstgjort vid 29. reservkompaniet sommaren 1892 och vid 32 reservkompaniet i Sordavala sommaren 1893. Blev sedermera  sundhetsinspektör i Viborg och begravdes där på svenska begravningsplatsen i Ristimäki.

 

       Han gifte sig med Aino Mathilda Immonen #1404, gifta 03.11.1895 i Viborg, född 28.1.1873 i Joroinen (dotter till Karl Gustaf Johannes (Gösta) Grotenfelt #1405 och Gustava Adolfina Immonen #4150),  död 22.8.1949 i Helsingfors.  Ingvald Serenius (#770) anger att hon var naturlig dotter till godsägaren Gösta Grotenfelt i Jorois.

 

                             Barn:

                    i.     Aino Helmfrid Forsman #1406, född 09.08.1896 i Viborg, Banktjänsteman, död 8.1.1960.  Student. Utdimmiterad från högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors. Tjänst sedan 1920 vid Nordiska Föreningsbanken, först i Viborg, sedan i Helsingfors. Ogift.

                    ii.   Edris Linnea Forsman #1407, född 18.06.1898 i Viborg, Diakonissa, prokurist, död 13.11.1974.  Genomgått Svenska Fruntimmerskolan i Viborg, diakonissa ca 1930, sedermera prokurist och delägare i Lauttasaaren Lelu- ja Puunjalostus. Lider av svår eksem.

                    iii.  Sylvi Herdis Maria Forsman #1408, född 04.08.1900 i Viborg, död 3.1.1992.  Student i Viborg 1919. Tjänstgjort hos firman Starckjohann sedan 1920. Tog efter brodern Thoralfs död hans son Otso till sig för att uppfostras.

 

                             Hon gifte sig med Johan Vennel* Westlund #1425, gifta 28.12.1952 i Finland, född 3.5.1905 i Söderbärke, Sverige (son till Johan Axel Vestlund #4151 och Anna Kristina Åsberg #4152),  Snickare, död 24.10.1971 i Göteborg, Sverige.  Tjänstgjort som inköpschef i en järnfirma i Göteborg. Han ingick en överenskommelse med sin tredje hustru Sylvi (syster till hans andra hustru Margareta) om att de som kamrater skulle bilda familj, i enlighet med hennes andra hustrus önskan. Sylvi krävde att de skulle gifte sig, vilket skedde i Finland, samt att hon skulle slippa ett sexuellt förhållande.

 

                    iv.   Lilly Estrid Svea Forsman #1409, född 12.06.1902 i Viborg, Banktjänsteman, död 1978?.  Hennes faddrar var Einar Serenius och hans maka Lydia Forsman. Hon har tjänstgjort vid Kansallis-Osake-Pankki i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Alexander Forstén #1414, gifta 1939, född 18.12.1879 i St Petersburg, Ryssland (son till Gustaf Adolf Forstén #1415 och Maria Enko #1416),  Kapten, bankdirektör, död 09.11.1945 i Helsingfors Drumsö.

 

                    v.    Thoralf Sten Gustaf Forsman #1410, född 02.06.1905 i Viborg, död 14.03.1938 i Viborg.

 

                             Han gifte sig med (1) Tyyne Elin Kolehmainen #1417, född 28.04.1903 i Viborg (dotter till Otto Vilhelm Kolehmainen #1418 och Fredrika Schlüter #1419),  död 15.07.1937 i Viborg.

                             Han gifte sig med (2) Paula Saarikivi #1420, född 09.03.1913 i Sordavala, Ryssland (dotter till Stephan Saarikivi #1421 och Edla Katarina Joro #1422).

 

                    vi.   Hildigunn Helena Margareta* Forsman #1411, född 26.05.1907 i Viborg, Butiksbiträde, död 24.10.1951 i Göteborg, Sverige.  Hon växte upp i stadsdelen Pappula i finska Viborg. Hon skötte hushållet men jobbade också en del som barnflicka bl.a i Bromarv. Tjänstgjorde i firman Lelu- ja Puunjalostus Oy på Drumsö. Efter evakueringen från Karelen flyttade hon till Göteborg 29.10.1946. Hon jobbade så småningom på Kanolds chokladfabrik i Göteborg. Wennel och Margareta träffades sannolikt på Liseberg. På sin dödsbädd bad hon systern Sylvi att ta hand om barnen, eftersom hon inte trodde att Vennel skulle klara det.

 

                             Hon gifte sig med Johan Vennel* Westlund #1425, gifta 7.4.1947 i Göteborg, Sverige, född 3.5.1905 i Söderbärke, Sverige (son till Johan Axel Vestlund #4151 och Anna Kristina Åsberg #4152),  Snickare, död 24.10.1971 i Göteborg, Sverige.  Tjänstgjort som inköpschef i en järnfirma i Göteborg. Han ingick en överenskommelse med sin tredje hustru Sylvi (syster till hans andra hustru Margareta) om att de som kamrater skulle bilda familj, i enlighet med hennes andra hustrus önskan. Sylvi krävde att de skulle gifte sig, vilket skedde i Finland, samt att hon skulle slippa ett sexuellt förhållande.

 

                    vii. Björn (Nalle) Håkan Erik Forsman #1412, född 24.06.1910 i Viborg, död 25.1.1982.  Student 1929. Studerade ca 2 år teologi i Åbo Akademi. Inkallad i krigstjänst 1939 men handlade tvärt emot alla order, uppträdde som en fullständig Sven Dufva, hemförlovades som oduglig till krigstjänst. Blev grubblande och inåtvänd redan under studieåren.

                    viii.       Knut Rolf Åke* Forsman #1413, född 09.07.1912 i Viborg, Hälsovårdsinspektör, död 9.7.1991.  Gick i skola. Reservfänrik. Biträdande mjölkkontrollör i Viborg, senare hälsovårdsinspektör i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Vieno Kaarina Berkán #1427, gifta 05.11.1938, född 06.07.1915 i Viborg (dotter till Julius Emil (Anton?) Berkán #1428 och Ida Läylönen #1429).

 

20.  Lydia Maria Forsman #393, född 19.03.1877 i Helsinge Tali, Handarbetslärarinna, död 08.08.1907 i Helsingfors.  Hennes levnadsöden har på basen av hennes bevarade brev i detalj skildrats an Ingvald Serenius (#770) essay från år 1967; "Det var en gång". Hon konfirmerades 17.5.1894. Genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Helsingfors och utbildade sig till handarbetslärarinna i Åbo. Hon uppfostrades som fosterbarn av Nathalie Chrons på Stenkulla i Dickursby. Synnöve Ilmoni berättar om hennes uppväxtår, att "hon hade flera beundrare bland mormors inackorderingsherrar; inte underligt för hon var alltid skämtsam och glad och i verksamhet. Jag ser henne i Stenkulla salen småsjungande vattna blommorna, eller i vävstolen vävande ovantåg till matsals- och balkongmöblerna". Hon förlovade sig 23.5.1899 "i syrénbersån på Stenkulla" med sin blivande man Einar Serenius. Hon uppvaktades på en resa till släkten Chiray på storgodset Salova i Lill-ryssland av husets son Sascha. Då hon påpekade att hon var förlovad "med Einar" svarade sonen i det att han bjöd henne sitta med honom i en S-formad soffa: "ne trouvez-vous pas, Mademoiselle, que se sopha est comme fait pour un conversation intime? Je me fiche de votre fiancé".

 

       Hon gifte sig med Torsten Einar Serenius #392, gifta 09.09.1899 i Dickursby Stenkulla, född 18.03.1874 i Åbo (son till Hjalmar Serenius #792 och Aline Johanna Baarman #793),  Bankkommissarie, död 10.05.1932 i Helsingfors, begravd 1932 i Åbo.  Student från Åbo Svenska klassiska lycem 19.5.1893. Högre förvaltningsexamen 1897. Extra kopist i senatens finansexpeditions kamrerarkontor 1898-99, expeditör vid Helsingfors Sparbanks kamrerarkontor och filialkontorskassör 1897-1901, tf bokhållare vid Finlands banks kamrerarkontor i Helsingfors 1898-99, extra tjänsteman där 1899-1901. Kontorsskrivare vid Finlands banks Åbo kontor 1901-1908, kassör 1908-18, stipendium av banken 1912 för vistelse i Tyskland; arbetade därvid i Bank für Handel und Industrie i Berlin och Stettin. Tf föreståndare för bankens kontor i Tammerfors 1912-14 samt för Åbo kontoret i flera repriser åren 1907-18. Adjungerad ledamot av Finlands banks direktion i juli 1920, augusti 1921 och februari 1925. Föreståndare för Finlands banks kontor i Vasa 1918-10.5.1932. Bibefattningar: kontorist vid Livränteanstalten i Åbo 1901-03, dess kamrer 1904-18. Medlem av direktionen i Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo 1915-18, tillhört Åbo Sparbanks principaler 1913-18, disponent i Vasa Telefonförening 1920-21, dess verkställande direktör och styrelseordförande 1922-10.3.1932. Var mycket intresserad av blomsterodling.

 

                             Barn:

                    i.     Einar Ingvald* Serenius #770, född 04.08.1900 i Helsingfors, Diplomarkitekt.  På dopet var med faddrarna med. och kir. doctor Hannes Wasenius, doktorinnan Nathalie Chrons, dopbarnets två mostrar Lilly Augusta respektive Anna Mathilda Forsman, den sistnämnde jämte make Juho K Paasikivi (sedermera Finlands president). Student från Åbo svenska samskola 1919, diplomarkitekt 1924, examen för fullständigt behäskande av finska språket 1926. Studieresor till Skandinavien, Baltikum, Frankrike, Mellaneuropa och Canada. Anställd på arkitekt Alvar Altos byrå i Jyväskylä 1925-26, biträdande länsarkitekt i Åbo 1926-33, stadsarkitekt i Vasa 1933-63. Därjämte omfattande privatpraktik. Länsbyggnadsinspektör 1949-54.  Mycket aktiv inom föreningslivet och den kommunla nämndeverksamheten. Musik- och segelintresserad.  Aktiv inom Rotaryrörelsen och frivilliga brandkåren. Deltog som frivillig i frihetskriget (SFK). Tillhörde skyddskåren 12.4.1918-1944, därav i marinen som divisions- resp. lokalchef från 1933. Löjtnant. Frihetskrigets minnesmedalj med spänne 1919, Mannerheimmedaljen för "Förtjänstfull skyddskårsverksamhet" 1935, Skyddskårernas förtjänstmedalj i silver 1933, Skyddskårens förtjänstkors i järn 1939, Minnesmedaljen 1939-40, Befolkningsskyddsmedaljens 1 klass med spänne 1942, Frihetskorsets 4 klass med svärd 1942, Riddare av Finlands Lejons ordens 1 klass 1956, Finlands stadsförbunds förtjänsttecken i silver 1956, Hemtruppernas Minneskors 1957.

 

                             Han gifte sig med Maj-Gret Johans #771, gifta 15.02.1925, född 30.05.1901 i Åbo (dotter till Johan Robert Johans #772 och Jenny Paulina Limnell #773).   Hon nöddöptes och var "stjärnsyskon (=samtidigt döpt) med en prästson Kares på BB. Hon genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Åbo, primusstudent från Åbo svenska Samskola. Samma år pro ex i tyska vid Åbo Akademi. I Högvalla Hushållsskola i Karis 1921. Maskinskrivnings- och bokföringskurs i Åbo. Hösten 1921 i Åbo vävskola, 1921-23 utländsk och inhemsk korrespondent vid Åbo porslinsfabrik, 1924 bokförare i Limnells garnhandell i Åbo. Studerade 1931-33 kulturhistoria, nordisk historia, latin och engelska vid Åbo Akademi, sekreterare i distriktstyrelsen för Vasa Lotta Svärddistrikt. Var socialvårdslotta i Finlands röda kors och krigsinvalidernas brödraförbunds invalidcentral i Vasa från 1941. Ständig medlem i Åbo Konstförening. Innehar minnesmedaljerna 1939-40 och 1941-44. Musikaliskt och stilitiskt begåvad.

 

                    ii.   Gunvor Lydia Helena Serenius #50, född 12.09.1901 i Helsingfors, Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

                             Hon gifte sig med Gustav Rudolf Gardberg #49, gifta 23.05.1925 i Helsingfors, född 03.02.1901 i Åbo (son till Anton Rudolf* Gardberg #54 och Anna Nordlin #55),  Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetsgriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>