*************
Släkten GRÖNQVIST *************
Uppdaterad 4.10.2013

 

 

Första generationen

 

1.  Olof Gönqvist #2269, Snickaremästare, död 5.10.1741 i Gävle, Sverige.  Släkten Grönqvists (Grönquist) stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Denna utredning om släkten Grönqvist har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig främst på uppgifter av Olle Lorin (#2265), Wendy Brown och Trevor Leigh Kestle (#6085) kompletterat med uppgifter från diverse övriga källor.

 

                             Barn:

            2.       i.     Jonas d.ä. Grönqvist #2268 född omkr 1700.

 

 

Andra generationen

 

2.  Jonas d.ä. Grönqvist #2268, född omkr 1700 i Gävle, Sverige, Snickaremästare.

 

     Han gifte sig med Christina Thunberg #2328, född omkr 1700.

 

                             Barn:

                      i.     Eric(?) Grönqvist #2329, född 8.12.1740.  Som dopvittne närvar "Jungfru Catharina Grönqvist".

            3.       ii.   Jonas d.y. Grönqvist #2267 född 13.5.1743.

                      iii.  Olof Grönqvist #2330, född 4.10.1745.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Jonas d.y. Grönqvist #2267, född 13.5.1743 i Gävle, Sverige, Repslagarmästare, död 1795 i Sala, Sverige.

 

     Han gifte sig med (1) Catarina Salberg #2317.

 

                             Barn:

                      i.     Lars Grönqvist #2318, född 16.11.1776 i Gävle, Sverige.

            4.       ii.   Johan Grönqvist #2266 född 16.07.1779.

 

     Han gifte sig med (2) Greta Caisa Trygg #2319.

 

                             Barn:

                      iii.  Jonas Grönqvist #2320, född 10.6.1772 i Sala, Sverige.

 

     Han gifte sig med (3) Brita Lisa Grönqvist #2321, född 23.07.1762 i Gävle, Sverige, död 24.01.1788.

 

                             Barn:

                      iv.   Corolus Grönqvist #2322, född 9.2.1786 i Sala, Sverige, död 30.5.1794.

 

     Han gifte sig med (4) Sara Nyberg #2323, född 18.01.1752 i Sala, Sverige.

 

                             Barn:

            5.       v.    Johanna Grönqvist #2324 född 26.06.1790.

 

 

Fjärde generationen

 

4.  Johan Grönqvist #2266, född 16.07.1779 i Sala, Sverige, Guldsmed och silverarbetare, död 21.4.1821 i Östhammar, Sverige.  Han kom inflyttad från Stockholm till Östhammar 1805.

 

     Han gifte sig med Christina Cathrina Österberg #2315, född 1776 i Stockholm, Sverige, död 26.1.1826.

 

                             Barn:

            6.       i.     Johan Ferdinand Grönqvist #2262 född 6.11.1803.

                      ii.   Emanuel Arnatus Grönqvist #2316, född 13.9.1817, Guldsmedsgesäll, död 3.9.1838.

 

5.  Johanna Grönqvist #2324, född 26.06.1790, död 02.07.1842.

 

     Hon gifte sig med Eric Lejdström #2325, gifta 1824, född 25.09.1792 i Västerås, Sverige, Organist i Sala, död 04.05.1837.

 

                             Barn:

                      i.     Carl Henric Ferdinand Lejdström #2326, född 25.11.1825.

                      ii.   Emma Henrietta Carolina Lejdström #2327, född 20.01.1827 i Sala, Sverige.

 

 

Femte generationen

 

6.  Johan Ferdinand Grönqvist #2262, född 6.11.1803 i Stockholm, Sverige, Guldsmed, rådman, död 30.11.1844 i Östhammar, Sverige.

 

     Han gifte sig med Anna Lovisa Lindgren #2261, gifta 3.7.1827, född 26.6.1806 i Börstil Husbacka, Sverige (dotter till N.N. #3354 och Anna Christina Lindgren #2260), död 15.3.1885 i Östhammar, Sverige.

 

                             Barn:

            7.       i.     Elias Ferdinand Grönqvist #2263 född 2.12.1827.

                      ii.   Albertina Matilda Grönqvist #2304, född 13.3.1829 i Östhammar, Sverige, död 28.8.1849.

                      iii.  Julianus Alexius Grönqvist #2305, född 9.1.1831 i Östhammar, Sverige.  Han liksom bröderna Carl Emanuel (#2310) och Johan Gabriel (#2311) kom med olika segelskepp som matroser till Australien. Det enda man vet om just Julianus är att han hade vistats i Adelaide år 1853. Bland dopvittnena näms änkefru Sophia Holtz, född Lindgren.

                      iv.   Lovisa Charlotta Grönqvist #2306, född 4.2.1832 i Östhammar, Sverige, död 1907.

                      v.    Anna Amanda Amalia Grönqvist #2307, född 8.3.1833 i Östhammar, Sverige, Bagerska, död 1898.  Hon startade 1882 tillsammans med systern Emma Maria Eleonora bageri och konditori, i samma hus där familjen Grönqvist bodde. Rörelsen existerar fortfarande. Bland dopvittnena fanns en guldsmedsgesäll Grönqvist.

            8.       vi.   Emma Maria Eleonora Grönqvist #2308 född 4.3.1835.

            9.       vii. Christina Catarina Aurora Grönqvist #2309 född 8.10.1837.

            10.     viii. Carl (Charles) Emanuel Brown #2310 född 4.10.1839.

                      ix.   Johan Gabriel Grönqvist #2311, född 22.5.1841 i Östhammar, Sverige, Guldsmedsgesäll, fiskförsäljare (fishmonger) i Australien.  Enligt uppgift i husförhörslängden återkom han till Östhammar från Göteborg 22.4.1861. År 1866 flyttade han till Norge för att återvända 17.1.1870 till hemstaden, men anges samma år som utflyttad igen utan angiven ort. Det var tydligen då som han emigrerade till Australien där han tog namnet Brown och dog där i april 1920. Hans begravning betaldes av hans bror Charles Emanuel Brown och på hans dödsattest anges att hans föräldrar var John Ferdinand Brown och Annie Lousia. Detta torde vara beviset på att han var ättling till Johan Ferdinand Grönqvist (#2262) och Anna Lovisa Lindgren (#2261).

                      x.    Clara Josephina Wilhelmina Grönqvist #2312, född 29.12.1842 i Östhammar, Sverige, död 1938.  Hon blev blind redan vid 19 års ålder. Orsaken var en misslyckad operation för att avhjälpa skelögdhet. Enligt uppgifter skulle det ha varit hennes fästman som föreslog operationen. När detta fick förödande konsekvenser sägs det att fästmannen gjorde slut. Hon lär dock aldrig ha blivit bitter. Ofta satt hon och sysslade med handarbeten av olika slag. Känt är också att hon varje söndag fick hjälp att gå till Missionskyrkan. Det uppges att Östhammars missionsförsamling bildades i hennes hem, vilket hon också upplät för sammankomster innan man hade tillgång till någon lämplig lokal. Clara som var yngst av syskonen var tydligen den som med hjälp av Rikard Hagberg #6275, skötte affärerna. När hon 1938 avled visar bouppteckningen att hemmet var ganska solitt. Behållningen utgjorde 18.175 kronor, vilken summa de överlevande syskonbarnen och kusinerna Alma Hagberg i Östhammar och den i USA bosatta Emma Amanda Alving fick dela.

                      xi.   Tekla Sophia Eugenia Grönqvist #2313, född 29.7.1844 i Östhammar, Sverige, död 5.2.1845.  Bland dopvittnena befann sig bl a E F Grönqvist och "demoiselle A M Grönqvist", tydligen äldsta systern Albertina Mathilda.

 

 

Sjätte generationen

 

7.  Elias Ferdinand Grönqvist #2263, född 2.12.1827 i Östhammar, Sverige, Guldsmed, fotograf, död 13.5.1915 i Östhammar, Sverige.  Han vistades under ett flertal år  i Stockholm. 1853 nämns han i mantalslängden som "guldarbetare". Året därpå tituleras han "guldarbetargesäll". Enligt mantalsuppgift 1860 bor han och hustrun på Västerlånggatan 38, där de hyr en lägenhet för 220 riksdaler om året. De flyttade till Östhammar den 4.6.1862.  Fick sedermera en son som änkoman. Han hade följande faddrar vid dopet den 5.12: Handelsman Elias Öhrne, företrädd av kopparslagaren J F Dumchy, madame Wester, företrädd av fru Sophia Holtz, organisten C J Lindgren i Börstil (son till klockaren Anders Lindgren i Börstil) och jungfru Maria Westerberg.

 

     Han gifte sig med (1) Josephina Theodora Helena Stigenberg #2290, född 9.11.1840 i Stockholm, Sverige, död 2.9.1865.  Hon omkom i en drunkningsolycka.

 

    

     Partner Clara Wilhelmina Eriksson #2272, född 1.1.1854 i Fivelstad, Sverige, död 28.7.1925 i Östhammar, Sverige.  Hon tillhörde en klockarsläkt och var i tjänst hos Elias Ferdinand Grönqvist, som bodde tillsammans med sin gamla mor och flera systrar i gården nr 15, enligt husförhörslängd. Gården finns fortfarande kvar och motsvaras av Drottninggatan 3, som nu inrymmer ett konditori. Tydligen hade han både fotoateljé och verkstad i denna gård.

 

                             Barn:

            11.     i.     Wilhelm Elias Eriksson #2264 född 29.5.1878.

 

8.  Emma Maria Eleonora Grönqvist #2308, född 4.3.1835 i Östhammar, Sverige, Bagerska, död 11.4.1888 i Kalmar, Sverige.

 

     Hon gifte sig med Claes Westin #6266, gifta 23.10.1860, född 20.10.1834 i Stockholm, Sverige, Bokhållaren på Köhlby gård i Ljungby, Kalmar län, död 16.08.1867.

 

                             Barn:

                      i.     Alma Maria Lovisa Westin #6267, född 20.8.1862 i Ljungby, Kalmar län, Sverige, död 6.8.1865.

                      ii.   Anna Catharina Eleonora Westin #6268, född 26.12.1864 i Ljungby, Kalmar län, Sverige.  Till Amerika 1889. Gift där.

                      iii.  Amelia Maria Lovisa Westin #6269, född 29.1.1868 i Ljungby, Kalmar län, Sverige, död 7.2.1931 i Östhammar, Sverige.  Hon flyttade till Östhammar och stannade som hjälpreda hos sin blinda moster Clara Grönqvist (#2312).

            12.     iv.   Emma Amanda Elisabeth Westin #6270 född 28.7. 1875.

 

9.  Christina Catarina Aurora Grönqvist #2309, född 8.10.1837 i Östhammar, Sverige, död 18.7.1875 i Kalmar, Sverige.

 

     Hon gifte sig med Carl Ludvig Siemers #2314, gifta 1866, född 26.7.1830 i Lund, Sverige, Handelslärare, död 27.10.1892 i Kalmar, Sverige.  Han var från V. Sallerup, Skåne.

 

                             Barn:

            13.     i.     Alma Charlotta Eleonora Siemers #6271 född 11.7.1869.

 

10.  Carl (Charles) Emanuel Brown #2310, född 4.10.1839 i Östhammar, Sverige, död 25.4.1930 i Melbourne Victoria, Australien.  Flyttade till Stockholm 1855, Emigrerarade därifrån vidare till Australien där han tog namnet Brown.

 

       Han gifte sig med Catherine Dawson Ross Ronald #6057, gifta 24.8.1868 i Sale Victoria, Australien (dotter till Hugh Ronald McKechnie #6058 och Catherine #6059), döpt 17.5.1844 i Dundonald Ayrshire, Skotland, död 24.10.1931 i Fitzroy Victoria, Australien.

 

                             Barn:

                      i.     Archibald Emanuel Brown #6061, född 1869 i Walhalla, Australien, död 1922 i Western Australia, Australien.

 

                             Han gifte sig med Esther Frances Bailey #6078, gifta 1901 i Meckering Western Australia, Australien.  De hade fem barn.

 

                      ii.   David Francis Brown #6062, född 1870 i Walhalla, Australien, död 1890 i Walhalla, Australien.

            14.     iii.  Anne Louisa Ross Browne #6060 född 1872.

                      iv.   Thomas Ferdinand Brown #6068, född 1874 i Walhalla Victoria, Australien, död 1952.  Han var även känd som James Ferdinand Brown.

 

                             Han gifte sig med Agnes Louise Braid #6145.  De hade fem barn.

 

                      v.    Katherine Ross #6146, född 1876 i Walhalla, Australien, död 1876 i Walhalla, Australien.  Hon leve en dag.

                      vi.   Oscar Andrew Brown #6147, född 1877 i Walhalla, Australien, död 1939.

 

                             Han gifte sig med Gertrude Evelyn Makin #6148.  De hade fyra barn.

 

            15.     vii. Agnes Amanda Brown #6149 född 1878.

                      viii. Mary Albertine Brown #6065, född 1880 i Walhalla Victoria, Australien, död 1962.

                      ix.   Charles Julius Brown #6152, född 1882 i Walhalla, Australien, död 1955.

 

                             Han gifte sig med Florence Snell #6153.

 

                      x.    James Alexander #6154, född 1884 i Walhalla, Australien, död 1952.

                      xi.   Hugh Gabriel Brown #6155, född 1886 i Walhalla, Australien, död 1887 i Walhalla, Australien.

                      xii. Hugh Gabriel Brown #6066, född 1888 i Walhalla Victoria, Australien, död 1888 i Walhalla, Australien.

 

 

                      xiii. Otto Frederick Brown #6067, född 1890 i Walhalla, Australien, död 1910.

 

 

Sjunde generationen

 

11.  Wilhelm Elias Eriksson #2264, född 29.5.1878 i Östhammar, Sverige, Skräddaremästare, död 3.3.1928 i Skänninge, Sverige.

 

       Han gifte sig med Julia Elisabeth Lorin #2271, gifta 14.3.1909, född 11.1.1885 i Motala, Sverige (dotter till Carl Wilhelm Lorin #2288 och Emilia Augusta Köhl #2289), död 12.2.1973 i Skänninge, Sverige.

 

                             Barn:

                      i.     Sten Wilhelm Eriksson #3819, född 20.12.1909 i Fivelstad, Sverige, Pastor i Svenska Missionsförbundet, död 20.9.1974 i Karlskoga, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Göta Eriksson #3824, gifta 15.10.1938, född 26.11.1913 i Vadstena, Sverige, död 16.6.2003 i Karlskoga, Sverige.

 

                      ii.   Gerty Elisabeth Eriksson #3820, född 19.12.1911 i Fivelstad, Sverige, död 8.4.1993.

 

                             Hon gifte sig med Harald Simon Sjögren #3841, gifta 11.11.1939, född 28.11.1888, Sågmästare, död 30.7.1970 i Ekeby, Sverige.

 

                      iii.  Arne Elias Eriksson #3821, född 28.3.1915 i Skänninge, Sverige, Postiljon, död 17.9.1987 i Norrahammar, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Barbro Johansson #3858, gifta 24.4.1948, född 13.10.1920 i Barnarp, Sverige, Skolbespisningsföreståndare, död 24.5.2006.  Bosatt i Norrahammar.

 

                      iv.   Gunborg Magdalena Eriksson #3822, född 22.7.1917 i Skänninge, Sverige, död 30.7.1917.

                      v.    Torborg Maria* Eriksson #3823, född 15.4.1921 i Skänninge, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Karl Johansson #3861, gifta 14.4.1951, född 23.10.1904 i Hjo, Sverige, Affärsföreståndare, död 1.10.1988.

 

                      vi.   Karl Olof* (Olle) Lorin #2265, född 20.5.1923 i Skänninge, Sverige, Filosofie kandidat, kulturjournalist.  Livslång journalistbana, senast verkat som journalist på Eskilstuna-Kuriren. Ivrig släktforskare. Antog 1960 släktnamnet Lorin, som var hans mors flicknamn. Lorin är en klockarsläkt från 1600-talet. Olle och makan Anna-Lisa är avlägset släkt sinsemellan, genom att Maria Östlund (#2259) är Olles farfars mormors mor och samtidigt syster till Anna-Lisas farfars farfars farmor.

 

                             Han gifte sig med Anna-Lisa Löfström #2291, gifta 8.10.1960, född 24.2.1927 i Hållnäs, Sverige, Förskollärare, död 18.2.2000 i Torshälla, Sverige.  Anna-Lisa och maken Olle är avlägset släkt sinsemellan, genom att Maria Östlund (#2259) är syster till Anna-Lisas farfars farfars farmor och samtidigt Olles farfars mormors mor.

 

12.  Emma Amanda Elisabeth Westin #6270, född 28.7. 1875 i Kalmar, Sverige, död 28.09.1959 i Santa Monica Californien, USA.  Till Amerika 25.2.1892.

 

       Hon gifte sig med Gustaf (George) Alfving #6287, gifta 26.11.1902, född 14.10.1866 i Kalmar, Sverige, död 21.10.1942 i Santa Monica Californien, USA.

 

                             Barn:

                      i.     Thyra Alving #6273, född 09.11.1906 i USA, död 2005.

 

                             Hon gifte sig med Richard Wallace #6274.

 

                      ii.   William (Bill) Alving #6272, född 12.12.1911 i Oakland Californien, USA, död 13.3.2005 i San Mateo Californien, USA.  Han fick en son och en dotter.

 

                             Han gifte sig med Juanita Elizabeth Eitel #6290, född 25.12.1909 i San Jose Californien, USA, död 6.2.2005 i San Mateo Californien, USA.

 

13.  Alma Charlotta Eleonora Siemers #6271, född 11.7.1869 i Ystad, Sverige, död i Östhammar, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Erik Rikard Hagberg #6275, gifta 1896, född 31.12.1865 i Löt, Uppland, Sverige, Lärare, organist och riksdagsman, död 4.2.1935 i Östhammar, Sverige.

 

                             Barn:

                      i.     Erik Yngve Hagberg #6276, född 11.8.1890 i Östhammar, Sverige,, Ingenjör i Nynäshamn.

 

                             Han gifte sig med N.N. #6313.

 

                      ii.   Erik Ragnar Hagberg #6277, född 23.3 1894 i Östhammar, Sverige, död 25.11.1894.

                      iii.  Carl Ragnar Hagberg #6278, född 31.10 1902 i Östhammar, Sverige,, Ingenjör.

 

14.  Anne Louisa Ross Browne #6060, född 1872 i Walhalla Victoria, Australien, död 30.10.1917 i Melbourne Victoria, Australien.

 

       Hon gifte sig med Edward John Williams #6069, gifta 23.5.1895 i Walhalla Victoria, Australien, född 1873 i Crowan Cornwall, England (son till Edward John Williams #6070 och Elizabeth Mary #6071), död 18.12.1926 i Melbourne, Victoria, Australien.

 

                             Barn:

                      i.     Bessie Williams #6072, född 1896 i Walhalla Victoria, Australien, död 1982 i Creswick, Victtoria, Australien.

 

                             Hon gifte sig med Robert Little Chance #6079, gifta 1921 i Walhalla Victoria, Australien, född 1891 i Walhalla Victoria, Australien (son till Elijah Chance #6080 och Charlotte Moore #6081), död 11.7.1964 i Creswick Victoria, Australien.

 

                      ii.   Charles Edward Williams #6073, född 1897 i Walhalla Victoria, Australien.

                      iii.  Beatrice Florence Annie Williams #6075, född 1899 i Walhalla Victoria, Australien.

                      iv.   Agnes Mary Williams #6074, född 1906 i Walhalla Victoria, Australien.

                      v.    William John Williams #6076, född 1908 i Walhalla Victoria, Australien.

                      vi.   Nessie Williams #6077, född i Walhalla Victoria, Australien.

 

15.  Agnes Amanda Brown #6149, född 1878 i Walhalla, Australien, död 1961.

 

                             Barn:

                      i.     John Clune #6150.  Dog som spädbarn.

                      ii.   William George Forbes #6151.

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>