*************
Släkten GEZELIUS & OLIVECREUTZ *************
Uppdaterad 29.10.2009

 

Första generationen

 

1.  Göran Andersson #1869, född ca 1590, Häradsdomare, rusthållare, död ca 1663.  Släkten Gezelius' stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släkten härstammar från Gesala rusthåll i Romfartuna socken av Västmanland. Namnet Gezelius har härletts från gårdsnamnet Gesala. Gezelius, är en i den svensk-finska kyrkans historia, frejdad släkt, härstammande från Göran Andersson, som var en förmögen bonde och rusthållare på släktgården (sedan urminnes tider) Gesala i Romfartuna socken, Västmanlands län. Han var också nämndeman och häradsdomare. Hans sons sonson, Johannes, adlades 1719 med bibehållet namn, men tog ej introduktion. Johannes son Johan (f. 1721 i Skåne, 1770 lagman, d. 1804 i Åbo) fick 1751 bekräftelse på faderns adelskap och introducerades 1752 med namnet Olivecreutz. En gren av ätten immatrikulerades 1818 på finska riddarhuset, men utslocknade 1830. Denna utredning om släkten Gezelius har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Svenska riddarhusets utgivna stamtavla om nämnda släkt kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

     Han gifte sig med Anna Gudmundsdotter #1870, död ca 1659.

 

                             Barn:

           2.       i.     Johan (Johannes) d.ä. Gezelius #1859 född 3.2.1615.

           3.       ii.   Georgius (Göran) Gezelius #1894 född 19.6.1631.

 

 

Andra generationen

 

2.  Johan (Johannes) d.ä. Gezelius #1859, född 3.2.1615 i Gesala Romfartuna, Sverige, Teologie professor, biskop i Åbo, död 20.1.1690 i Åbo.  Han var född i Romfartuna socken  i Vestmanland på Gesala rusthåll, efter vilket han tog sitt namn. 1632 inskrevs han som student vid Uppsala universitet, men överflyttade 1634 till universitetet i Dorpat, där han 1638 promoverades till magister samt 1641 utnämndes till ordinarie professor i gregiska och österländska språken. Såsom lärare lade han i dagen ett sällsynt nit och författade bl a en mängd gregiska disputationer, flera läro- och läseböcker samt lexika. Dessutom skötte han en extraordinarie professur i teologiska fakulteten och var tillika, sedan 1645, ledamot av  domkapitlet. 1649 flyttade han till Sverige. Han var biskop i Åbo åren 1664-1690. Som biskop i Åbo utgav han 1666 en finskspråkig lärobok "Yxi paras lasten tavara" för folkundervisningen, som ända till in på 1800-talet allmänt användes och utkom sammanlagt i 123 upplagor, den sista 1889. Han lät bygga Finlands första papperskvarn i Tomasböle i Pojo kommun 1667.

 

     Han gifte sig med (1) Gertrud Gutheim #1860, gifta 26.6.1643 i Riga, Lettland, född 3.6.1626 i Riga, Lettland (dotter till Petrus Gutheim #3270), Rigas superintendent, död 3.6.1683 i Riga, Lettland.  Hon hade en besynnerlig andaktsidé att aldrig på söndagar äta middag.

 

                             Barn:

           4.       i.     Johan (Johannes) d.y. Gezelius #1094 född 6.9.1647.

 

     Han gifte sig med (2) Christina Persdotter Bergenstierna #1861, gifta 1684, född 1632 i Älvestad, Sverige (dotter till Pehr Jönsson #3271), död 1703 i Lemland Åland.  Hon var änka efter amiral Johan Bergenstjerna, som ägde Haddnäs gård i Lemland på Åland. Gården var en kunglig förläning med uppgift att sköta vissa farleder.

 

3.  Georgius (Göran) Gezelius #1894, född 19.6.1631 i Gesala Romfartuna, Sverige, Kyrkoherde, rektor, död 17.12.1684 i Husby, Sverige.  Han gick i Västerås skola och studerade från 1645 i Dorpat. Vikarierande rektor i Västerås 1657, rektor i Hedemora samma år. Blev kyrkoherde i Garpenberg 1665 och i Husby 1677.

 

     Han gifte sig med Christina Jonasdotter Columba #3134, gifta 6.7.1660 i Husby, Sverige, född 24.10.1634 i Husby, Sverige, död 30.12.1703 i Husby, Sverige.

 

                             Barn:

           5.       i.     Johan Georgii Gezelius #1102 född 1660.

                    ii.   Jacob Georgii Gezelius #3135, född 24.6.1663 i Hedemora, Sverige, Prost, död 25.3.1724 i Gagnef, Sverige.

                    iii.  Lars Gezelius #4238, född ca 1665 i Garpenberg, Sverige, död 10.5.1744 i Vörö.

 

                             Han gifte sig med Katarina Månsdotter Galle #4239, gifta 1695, död 1731.

 

 

Tredje generationen

 

4.  Johan (Johannes) d.y. Gezelius #1094, född 6.9.1647 i Dorpat, Estland, Teologie professor, biskop i Åbo, död 10.4.1718 i Uppland, Sverige, begravd 6.6.1718 i Åbo domkyrkas släktgrav.  Han gick i Hedemora skola, där hans farbror Georg Gezelius var rektor. Han blev student från Uppsala 1661 där han studerade 1661-, forsatte i Riga 1663-, i Åbo 1665-, och igen i Uppsala 1667-70. Efter detta studerade han vid flera universitet i Tyskland, Holland, Frankrike och England. Han återvände 1674 till hemtrakterna (förmodligen Åbo). Han blev teologie doktor 1676, Åbo universitets teologie professor 1675-81, superintendent för Ingermanland 1681-89. Han var biskop i Åbo åren 1690-1718 och erhöll Sagu pastorat 1689. Han fortsatte idogt det folkbildningsarbete, som hans far, Johan Gezelius d.ä, påbörjat. Han flydde till Sverige under Stora ofreden, där han dog på sin släktgård i Roslagens Wisbyholm (även namngiven Viggebyholm). Johans och Hedvigs samtliga barn fick 25.11.1719 av drottningen Ulrika Eleonora resolution på adelskap med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 126. Hans porträtt hänger på Gripshols slott, Mariefred.

 

     Han gifte sig med Hedvig Nikolausdotter Lietzén #1087, gifta 26.8.1680 i Åbo, född före 1660 (dotter till Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076 och Margareta Carlsdotter Ekenbom #1079),  död 1720 i Upplan Stockholm, Sverige, begravd 12.05.1720 i Stockholms storkyrka, Sverige.  Hennes porträtt hänger på Gripsholms slotts vägg i Gästrummet  nr 222.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gezelius #1862, född 1.6.1681, död 12.6.1681.

 

 

                    ii.   Nikolaus Gezelius #1096, född 19.5.1682 i Narva, Estland, död 4.7.1697 i Narva, Estland.

                    iii.  Christina (Kristina) Gezelius #1095, född 1685, död 2.1.1732.

 

                             Hon gifte sig med (1) Erik Losköld #1097, gifta 1704, född 1665, Assessor vid Åbo hovrätt, död 1707.

                             Hon gifte sig med (2) David Lund #1098, gifta 1709, född 1657, Professor, biskop i Wexsjö, död 1729.  Svärfar till biskop Jacobus Serenius i Strängnäs. Han överflyttade till Sverige ca 1711 i samband med den Stora Ofreden och var den sista biskopen i Viborg och fick transport till Växjö 1711.

 

           6.       iv.   Johan (Johannes) Nepos Gezelius #324 född 6.5.1686.

                    v.    Maria Gezelius #435, född 24.3.1690 i Sagu prästgård, död 1735.

 

                             Hon gifte sig med Johan Pettersson Stiernstedt #1865, gifta 1705, född 01.11.1653 i Viborg (son till Petter Thesleff #1866 och Katarina Hansdotter Schmedeman #1867),  Landshövding i Åboland, friherre, död 7.2.1722 i Stockholm, Sverige.  Han var auskultant vid hovrätten 1670, Viborgs läns häradshövding 1680, regeringssekreterare i Narva 1694 och Åbo läns landshövding 1716.  Han adlades 3.12.1697 i Sverige med namnet Stiernstedt (tidigare Thessleff) och förlänades titeln friherre 23.5.1719. Han flydde till Sverige under stora ofreden. Svensk friherrlig ätt nr 145.

 

                    vi.   Elisabet Gezelius #1863, död vid födseln.

 

5.  Johan Georgii Gezelius #1102, född 1660 i Hedemora, Sverige, Teologie doktor, kyrkoherde i Jakobstad, död 1714 i Stockholm, Sverige.  Student och filosofie magister från Uppsala, katedralskolans prorektor 1686 och rektor 1689 i Narva. Pastor i Pedersöre 1692, prost 1704, riksdagsman 1713. Biskopen i Åbo, Johan Gezelius d.ä, var hans farbror.

 

     Han gifte sig med (1) Anna Magdalena Preutz #3102 (dotter till Laurentius Johannis Preutz #3103).

 

    

     Han gifte sig med (2) Anna Maria Nikolausdotter Lietzén #1089, född 1660 i Åbo (dotter till Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076 och Margareta Carlsdotter Ekenbom #1079),  död 28.3.1734 i Åbo.  Hon var bosatt i Nyenskans i Ingermanland.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Gezelius #1895.

 

                             Hon gifte sig med Daniel Juslenius #1899, född 10.06.1676 i Virmo (son till Daniel Juslenius #1900 och Barbro Giös #1901),  Teologie professor, biskop i Borgå, död 17.7.1752 i Sverige.  Han blev linguarum professor i Åbo 1712, professor i teologi 1727. Han undervisade i teologi vid Åbo Akademi från 1727 och blev biskop i Borgå 1734 och i Skara 1744. Han behandlade Finlands geografi, historia och språk i rudbeckiansk anda, där Finland prisades som ett urgammalt kulturland. Hans finsk-latinsk-svenska ordbok, "Suomalaisen Sana-Lugun Coetus" (1745) var den första i sitt slag. I hans avhandling "Aboa Vetus et Novus" (Åbo förr och nu) söker han rötterna till det finska språket i Babelstornet. Efter att ha flytt till Sverige under Stora nordiska kriget skildrade han där de olyckor som drabbat hans land. Såsom A. Pietilä upplyser i sin biografi över biskopen Daniel Juslenius (I, s. 13) tjänstgjorde denne under ett år 1695-96 som informator i en familj i Kaporje. Ett spår därav kommer till synes i Kaporje härads dombok för 1697, nämligen att Juslenius för 4 daler sålt ett clavicorfium åt Henrik Forsmans son (modern hette Brita Gebhard). Härav framgår att Daniel Juslenius torde ha varit musikalisk.

 

 

Fjärde generationen

 

6.  Johan (Johannes) Nepos Gezelius #324, född 6.5.1686 i Narva, Estland, Teologie doktor, biskop i Borgå, död 18.5.1733 i Borgå, begravd i sedermera i Åbo familjegraven.  Han var professor i gudslära i Åbo, biskop i Borgå 1721-1733.  Student i Åbo 1699, filosofie magister 1704, prästvigd 1711 då han erhöll Sagu pastorat efter sin far. Han försökte på allt sätt upphjälpa sitt under kriget förfallna stift, så till kristendomskunskapens utbredande som sedernas förbättring. Han gjorde 1100 mils visitationsresor i stiftet och invigde 1726 gymnasium i Borgå. Han adlades 1719 med bibehållet namn, men tog ej introduktion.

 

     Han gifte sig med Helena Arnell #1864, gifta 25.10.1720 i Stockholm, Sverige, född 1697 i Stockholm, Sverige (dotter till Jonas Lauréntii Arnell #2789 och Helena Adlerberg #2790),  död 1.8.1751 i Borgå.  Svensk adlig ätt nr 1885. Henne styvfar var Stockholms handelsborgmästare Axel Aulaevill. Hon var konstärinna med protträttmålning som särskild hobby. Hon anses som en av Finlands första kvinnliga konstnärinnor och har målat bl.a  Carl Olderman Cronstedt (olja på duk).

 

                             Barn:

           7.       i.     Johan Olivecreutz #1892 född 17.10.1721.

                    ii.   Jonas Gezelius #5841, född 1723, död 1724.

 

 

Femte generationen

 

7.  Johan Olivecreutz #1892, född 17.10.1721 i Stockholm, Sverige, Lagman i Sagu och Kimito, död 14.3.1804 i Åbo.  Enligt dödsannonsen i Åbo tidning nr 22 (17.3.1804) var han en man av fint vett, mångfaldiga kunskaper och stränga fäder. Student i Åbo 1735, docent i filosofi vid Åbo universitet. Han var skicklig bl a i syriska, arabiska och etiopiska språken. Han inrättade av riksens ständer gillade sockenmagasin i Sagu och Kimito och fick därför på ständernas tillstyrkan lagmans fullmakt. Han fick 1751 bekräftelse på faderns adelskap (1719) och introducerades 1752 med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland, som adlig ätt nr 126.

 

     Han gifte sig med Adolphina Johanna Rutensköld #3104, gifta 29.8.1771 i Borrarp Dalstorp, Sverige, född 1750 i Dalstorp, Sverige (dotter till Göran Adolf Rutensköld #3105 och Margareta Alissa Rutensparre #3106),  död 20.9.1837 i Stockholm, Sverige.  Svensk adlig ätt nr 328.

 

                             Barn:

           8.       i.     Margareta Helena Olivecreutz #3107 född 27.7.1772.

           9.       ii.   Johan Olivecreutz #3108 född 6.12.1774.

           10.     iii.  Johan Adolf Olivecreutz #3109 född 27.12.1775.

                    iv.   Göran Olivecreutz #3110, född 12.4.1779 i Torsbo, död 10.7.1830 i Åbo.  Student i Åbo 1792, reservfänrik vid Åbo läns regementets lätta infanteribataljon 1793. Kadett vid Karlberg 1795 och fänrik vid nämnda regemente 1796. Utexaminerad från Karlberg 1797. Löjtnant i armén 1803, med avsked 1805. Bosatt i Finland och imatrikulerad på riddarhuset där som adlig ätt nr 126.

 

 

Sjätte generationen

 

8.  Margareta Helena Olivecreutz #3107, född 27.7.1772, död 27.6.1855 i Sagu Karuna.

 

     Hon gifte sig med Herman Fleming af Liebelitz #3111, gifta 2.9.1792 i Karuna kapellkyrka, född 1763 (son till Herman Fleming af Liebelitz #3660 och Anna Sofia Rehbinder #4243),  Överste, friherre, död 1808 i Karuna kapellkyrka.  Svensk friherrlig ätt nr 17.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Claes Fleming af Liebelitz #5809, född 1794, död 1853.

                    ii.   Casimir Fleming af Liebelitz #5810, född 21.11.1796 i Åbo, död 2.4.1799 på Lemsjöholm i Villnäs, Sverige.

                    iii.  Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz #5811, född 17.2.1797 i Åbo, död 4.11.1868 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Anders Erik Koskull #5818, gifta 16.6.1816 i Karuna kyrka, Sverige, född 26.6.1789 i Växjö, Sverige, Hovmarskalk, friherre, död 22.6.1857 i Linköping, Sverige.

 

                    iv.   Margareta Charlotta Fleming af Liebelitz #5812, född 10.6.1800 i Åbo, död 1834 på Skärvsta i Östertälje socken, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Carl Uggla #5817, gifta 25.8.1818, född 5.9.1779 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Sverige, Hovmarskalk, död 13.9.1830 i Stora Djulö i Stora Malms socken, Sverige.

 

                    v.    Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133, född 10.10.1801, Friherrinna, död 14.1.1854.  Svensk friherrlig ätt nr 17.

 

                             Hon gifte sig med Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg #3132, gifta 29.6.1820 i Stockholm, Sverige, född 1.2.1779 i Karlskrona, Sverige (son till Claes Erik Sparre af Söfdeborg #3123 och Mariana Helena Ehrenkrona #3124),  Major, greve, död 13.1.1842 på Vartofta i Åsaka socken, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                    vi.   Emilia Fleming af Liebelitz #5814, född 17.1.1805 i Stockholm, Sverige, död 3.3.1881.

 

                             Hon gifte sig med Göran Fredrik von Essen af Zelle #5815, gifta 15.9.1835 i Stockholm, Sverige, född 13.4.1810 i Östra Vemmerslövs socken, Sverige, Ryttmästaren, död 30.3.1867 i Stockholm, Sverige.

 

9.  Johan Olivecreutz #3108, född 6.12.1774, död 1.10.1814 i Kimito Gammlby.  Student i Åbo 1789 och reservfänrik vid Åbo läns lätta infanteribataljon 1793.

 

     Han gifte sig med Charlotta Margareta Elgh #3112, gifta 13.4.1807 i Bjärnå, född 5.5.1783 i Bjärnå (dotter till Carl Henrik Elgh #3113 och Margareta Lewan #3114),  död 14.6.1859 i Kimito Västankärr.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Johan Olivecreutz #3115, född 1.5.1808 i Kimito Gammelby, död 15.5.1808 i Kimito Gammelby.

                    ii.   Johanna Margareta Olivecreutz #3116, född 5.12.1809, död 1.1.1824 i Kimito Brändboda.

                    iii.  Charlotta Fredrika Olivecreutz #3117, född 24.2.1810, död 17.5.1896 i Västankärr.  Hennes andra man var systerson till hennes första man.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Fredrik Gadelli #3118, gifta 28.8.1834 i Västankärr, född 19.8.1800 (son till Gustaf Nils Gadelli #3136 och Margareta Charlotta Krook #3137),  Refendariesekreterare, död 28.10.1841 i Helsingfors.  Han fungerade som refendariesekreterare i finska senatens finansexpedition.

                             Hon gifte sig med (2) Gustaf Johan Silfversvan #3119, gifta 21.5.1843 i Västankärr, född 18.10.1820 i Köping (son till Carl Gustaf Silfversvan #3120 och Catharina Sofia Gadelli #3121),  Löjtnant, död 14.2.1888 i Västankärr.  Furir vid Västmanlands regemente 1837. Officersexamen 1838. Underlöjtnant vid regementet 1839. Avsked med löjtnants n. h. o. v. 1842. Överflyttade därefter till Finland och blev 1844 finsk undersåte samt immatrikulerades på riddarhuset i Finland. Ägare av Västankärr i Kimito socken. Erhöll finska hushållningssällskapets stora GM att bäras om halsen 1857. Gifte sig med sin morbrors änka Charlotta i hennes 2:a gifte. Svensk adlig ätt nr 457, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 183.

 

10.  Johan Adolf Olivecreutz #3109, född 27.12.1775, Lagman, död 23.5.1836 i Södra Säm, Sverige.  Student i Åbo 1789, extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793, askultant vid Göta hovrätt och vicehäradshövding 1798, häradshövdings fullmakt 1802, protokollsekreterare 1807 och lagman i Halland 18114-35.

 

       Han gifte sig med Fredrika Antoinette Carolina Vilhelmina Sparre af Söfdeborg #3122, gifta 20.10.1809 i Torpa Länghem, Sverige, född 12.8.1783 i Torpa Länghem, Sverige (dotter till Claes Erik Sparre af Söfdeborg #3123 och Mariana Helena Ehrenkrona #3124),  Grevinna, död 3.4.1872 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Svensk gervlig ätt nr 66.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Claes Olivecreutz #3125, född 10.8.1810 i Attorp Södra Säm, Sverige, Major, död 12.5.1886 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Fänrik 1828, löjtnant 1835, kapten 1847 och major 1852 vid Älvborgs regemente. Avsked ur krigstjänst 1855.

                    ii.   Mariana Adolfina Olivecreutz #3126, född 28.5.1813 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 10.12.1903 i Ulricehamn, Sverige.  Ägde hälften av Attorp i Sämse.

 

                             Han gifte sig med Peter Holmertz #2996, gifta 13.8.1837 i Attorp Södra Säm, Sverige, född 27.7.1796 i Örmanäs Örmevalla, Sverige, Lagman i Bohuslän, juris kandidat, filosofie doktor, död 20.2.1863.

 

                    iii.  Göran Adolf Olivecreutz #3127, född 22.9.1815 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 9.10.1896 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832, fänrik 1833, officersexamen 1835, löjtnant 1839. Avsked 1845. Förvaltare på Högagärde i Tvärreds. Han var kusin med sin hustru.

 

                             Han gifte sig med Johanna Mariana Helena Charlotta Sparre af Söfdeborg #2997, gifta 20.10.1846 i Torpa Länghem, Sverige, född 30.1.1822 i Torpa Länghem, Sverige (dotter till Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg #3132 och Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133),  Grevinna, död 13.2.1908 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                    iv.   Erik Herman Olivecreutz #3128, född 20.1.1818 i Attorp Södra Säm, Sverige, Sergeant vid Älvborgs regemente, död 22.10.1837 i Stockholm, Sverige.

                    v.    Vilhelm Casimir Olivecreutz #3129, född 8.2.1820 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 20.6.1912 i Övrarp Finnekumla, Sverige.  Student i Uppsala 1838, examen i rättegångsverkan 1843, askultant vid Göta hovrätt 1843, vice häradshövding 1846, ledamot av och ordförande för direktionen för Älvsborgs läns hypoteksförening 1850 respektive 1868-69. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867-69. Med honom utgick ätten.

                    vi.   Carl Viktor Olivecreutz #3130, född 2.2.1822 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 19.2.1881 i Attorp Södra Säm, Sverige.

                    vii. Helena Eleonora Charlotta Lovisa Olivecreutz #3131, född 18.10.1825 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 15.10.1909 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Ägde hälften av Attorp Säms.

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>