************* Släkten GARDBERG *************
Uppdaterad 6.7.2012

 

 

1.  Jacob Pålsson #1729, född före 1539, Bonde, död efter 1582.  Släkten Gardberg's stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släkten Gardberg härstammar från Jaakkola rusthåll i Kaharla by av Vichtis socken. Släktnamnet Gardberg har bildats från stamgården Jaakkolas parallellnamn Kahari (Kaharberg-Karberg-Garberg-Gardberg). Släktens stamfader Jacob verkade på stamgården under åren 1559-1582 och gården ägs än i dag (år 2004) av samma släkt, närmare bestämt av den 15:de generationens ättling till stamfadern Jacob. Denna utredning om släkten Gardberg har sammanställts av Martin Gardberg (#3).

 

                             Barn:

           2.       i.     Markus Jacobsson #1728 född före 1562.

 

 

Andra generationen

 

2.  Markus Jacobsson #1728, född före 1562, Bonde, död efter 1602.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1582-1602.

 

                             Barn:

           3.       i.     Jacob Markusson #70 född före 1585.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Jacob Markusson #70, född före 1585, Bonde, död efter 1631.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1602-1631.

 

     Han gifte sig med Brita #1727, född före 1585, död efter 1605.

 

                             Barn:

           4.       i.     Nils Jacobsson #68 född omkr 1605.

 

 

Fjärde generationen

 

4.  Nils Jacobsson #68, född omkr 1605, Bonde, död efter 1661.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) redan år 1631 och ännu 1661.

 

     Han gifte sig med Gertrud #69, född omkr 1605, Bondehustru, död efter 1634.

 

                             Barn:

           5.       i.     Erik Nilsson #72 född omkr 1634.

           6.       ii.    Margareta Nilsdotter #1806.

 

 

Femte generationen

 

5.  Erik Nilsson #72, född omkr 1634 i Vichtis Kaharla Jaakkola, Bonde, död 1721.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1661-1689.

 

     Han gifte sig med Brita Andersdotter #67, född omkr 1634, död 1711.

 

                             Barn:

           7.       i.     Erik Eriksson #66 född omkr 1654.

                    ii.    Gustaf Kaharberg #1805, född efter 1655, Skomakarmästare i Stockholm.  Fungerade som skomakare i Stockholm.

 

6.  Margareta Nilsdotter #1806.  Hon var gift på Hultila, vilket framgår av tingsprotokollet för Vichtis 9.1.1725, då hennes son borgaren i Helsingfors Mickel Hultman tilltalade hennes brorsson Erik Eriksson på Kaharla.

 

                             Barn:

                    i.     Mickel Hultman #2664, död i Borgare i Helsingfors.  Torde vara identisk med den Michael Erici Huitman Wihtensis, som inskrevs i Helsingfors trivialskola 8.2.1706.

 

 

Sjätte generationen

 

7.  Erik Eriksson #66, född omkr 1654 i Vichtis Kaharla Jaakkola, Bonde, rutshållare, död 15.02.1741 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) åren 1689-1710.

 

     Han gifte sig med (1) Karin Mattsdotter #71, gifta 14.10.1680 i Pusula, född omkr 1657, Bondehustru från Hirvijoki, död 1728 i Vichtis.

 

                             Barn:

           8.       i.     Jakob Ersson Kaharberg #64 född 1680.

                    ii.    Maria Eriksdotter #1517, född 1685, död 26.02.1758 i Vichtis.

 

                             Hon gifte sig med Matts Henriksson #1518, Rusthållare.  Han var hemma från Ollila i Vichtis.

 

                    iii.   Erik Ersson Kaharberg #166, född 14.03.1690 i Vichtis, Dragon, död 1730.

           9.       iv.   Nils Ersson Kaharberg #167 född 09.10.1692.

 

     Han gifte sig med (2) Margareta Mattsdotter #73, gifta 18.06.1731 i Vichtis, född före 1711 i Vichtis Härtsilä, Bondehustru, död 11.07.1742 i Vichtis.  Hon var hemma från Vichtis Härtsilä och hennes föregående äkta man hade lämnat henne på ett bedragligt sätt.

 

 

Sjunde generationen

 

8.  Jakob Ersson Kaharberg #64, född 1680 i Vichtis Kaharla Jaakkola, Bonde, rusthållare, död 26.06.1768 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1710-1741. Ur Raseborgs härads domböcker framgår tydligt att Jakob Ersson faktiskt var son, inte måg, till Erik Eriksson. Vid den husesyn, som förrättades år 1738, konstaterades, att Kaharla börderusthåll som brukades av Jokob Ersson var i godt stånd både till hus och ägor. Han var uppenbart belyst och välbärgad man, efterson han kunde skicka sina tre söner till trivialskolan i Helsingfors som elev.

 

     Han gifte sig med (1) Margareta (Greta) Eriksdotter #65, född omkr 1682 i Vichtis Vanjoki Skotti (dotter till Erik Eriksson #169 och Kirstin Jakobsdotter #170), död 23.02.1755 i Vichtis.

 

                             Barn:

                    i.     Henrik Jakobsson Kaharberg #278, född 1714 i Vichtis Kaharla Jaakkola.  Troligen dog han som ung.

           10.     ii.    Johan Jakobsson Kaharberg #62 född 1715.

                    iii.   Karin Jakobsdotter Kaharberg #172, född 1721 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 12.10.1731 i Vichtis.

                    iv.   Maria Jakobsdotter Kaharberg #173, född omkr 1723 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död efter 1739.  Nämnd i mantalslängderna 1738-39, men försvunnen därefter.

           11.     v.    Brita Jakobsdotter Kaharberg #174 född 29.09.1726.

           12.     vi.   Jakob Jakobsson Karberg #176 född omkr 1730.

           13.     vii.  Henrik Jakobsson Karberg #177 född 17.11.1733.

 

     Han gifte sig med (2) Beata Olofsdotter #168, gifta 09.10.1755, född 1713 i Vichtis Suksela, död 17.04.1768 i Vichtis.  Änka.

 

9.  Nils Ersson Kaharberg #167, född 09.10.1692 i Vichtis, Borgare i Helsingfors, död 27.10.1735 i Helsingfors.  Ägde tomt och hus vid Västra kyrkogatan "vid stranden" och åkrar på Kampen vid Sandviksgärdet i Helsingfors.

 

     Han gifte sig med Margareta Ollenia #208.

 

                             Barn:

           14.     i.     Erik Nilsson Kaharberg #209 född omkr 1720.

                    ii.    Johan Nilsson Kaharberg #210, född 11.03.1723, död 14.05.1723 i Helsingfors.

                    iii.   Katarina Nilsdotter Kaharberg #211, född 13.09.1724, död 28.08.1753 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Alexander Helsingberg #218, gifta 13.09.1743 i Helsingfors, född omkr 1714, Director cantus, död 30.04.1786 i Kangasniemi.  Han var lärare vid Helsingfors trivialskola 1728.

 

                    iv.   Margareta Nilsdotter Kaharberg #212, född 19.01.1729, död 24.06.1732 i Helsingfors.

 

 

Åttonde generationen

 

10.  Johan Jakobsson Kaharberg #62, född 1715 i Vichtis Kaharla Jaakkola, Bonde, rusthållare, död 31.05.1761 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) åren 1742-1761. Elev vid Helsingfors trivialskola (inskriven 1728).

 

       Han gifte sig med Maria (Maija) Henriksdotter #63, gifta 19.09.1738, född 1717 i Vichtis, Bondehustru, död 07.11.1780 i Vichtis.

 

                             Barn:

                    i.     Henrik Johansson Kaharberg #178, född 19.10.1739 i Vichtis, död 29.12.1739 i Vichtis.

           15.     ii.    Johan Johansson Karberg #179 född 02.12.1740.

           16.     iii.   Margareta (Greta) Johansdotter Kaharberg #180 född 26.12.1743.

                    iv.   Jakob Johansson Karberg #181, född 20.07.1746 i Vichtis, Borgare i Helsingfors, död 20.05.1789 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Beata Tammelin #196, gifta 04.10.1787 i Helsingfors, död 28.06.1806 i Helsingfors.  Änka efter första äktenskapet. Omgift.

 

           17.     v.    Erik Johansson Karberg #182 född 01.05.1749.

                    vi.   Maria Johansdotter Kaharberg #183, född 06.10.1751 i Vichtis, död 14.10.1809 i Lojo.

 

                             Hon gifte sig med Karl Karlsson #200, gifta 10.10.1771 i Vichtis, Rusthållare.  Han verkade som rusthållare på Paksalo Äijälä i Lojo.

 

                    vii.  Nils Johansson Kaharberg #184, född 1754 i Vichtis, död 23.02.1755 i Vichtis.  Begraven med sin farmor i samma kista 7 månader gammal.

                    viii. Michel Johansson Kaharberg #185, född 19.08.1756 i Vichtis, död 23.01.1757 i Vichtis.

           18.     ix.   Gabriel Johansson Gardberg #60 född 22.06.1758.

 

11.  Brita Jakobsdotter Kaharberg #174, född 29.09.1726 i Vichtis Kaharla Jaakkola, död 25.05.1790 i Helsingfors.  Hon var på Nordsjö rusthåll i Helsinge några år efter sin makes bortgång, men flyttade sedan till barnen i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Henrik Karsten Forsius #175, gifta 09.10.1746 i Vichtis, född 1718 i Vichtis (son till Johan Johansson Forsius #3265 och Elisabeth Backman #2665), Rusthållare, död 1769 i Helsinge.  Han verkade som rusthållare på Nordsjö herrgård i Helsinge. Han tog över rusthållet i enlighet med ett avtal som uppgjordes 1753 med morbrodern löjtnant Karsten Backman. Syskonen Katarina och Brita överklagade testamentet efter modern, varför boupptäckningen granskades och ny delning förrättades 1764 och fastställdes 1765. Efter Henrik Karsten Forsius bortgång förordnades hustruns bror Henrik Karberg 6.4.1769 som barnens förmyndare.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Henrik Forsius #1759, född 05.01.1748 i Helsinge, död 13.06.1812 i Helsingfors.

                    ii.    Brita Forsius #1760, född 1749 i Helsinge, död 1749 i Helsinge.

                    iii.   Anna Greta Forsius #1761, född 1752 i Helsinge, död 08.04.1775 i Helsingfors.

                    iv.   Karl Forsius #1762, född 1757 i Helsinge, Matros, styrman, död 07.06.1787 i Helsingfors.  Jungman på jakten Sophia 1774, matros på galeasen Prints Hendric 1775. Jungman 1775-76 och matros 1776-77, 1782 på skeppet Helsingfors, konstapel  på skeppet Sveaborg 1783-86, matros på skeppet Fortuna 1786 och styrman på galeasen Försichtig 1786. Han hade skaffat av fältskär Wilckens dödsbo hus och tomt nr 29 på Skatuden i Helsingfors. Efter hans bortgång övertogs huset och stora skulder av bröderna Johan Henrik och Erik Forsius.

                    v.    Erik Forsius #1763, född 31.12.1761 i Helsinge, död 08.09.1815 i Helsingfors.

                    vi.   Henrik Forsius #1764, född 1767 i Helsinge, död efter 1768.

 

12.  Jakob Jakobsson Karberg #176, född omkr 1730 i Vichtis Kaharla Jaakkola, Apotekare, borgare, redare, död 28.04.1782 i Uleåborg.  Nämnd hemma på Jaakkola fram till 1746. Elev vid Helsingfors trivialskola 1742. Disciplinerade hos apotekaren Johan Magnus Tingelund i Helsingfors från 1749 och sedan hos apotekaren Lars Henrik von Mell vid Åbos akedemi apotek, som öppnats 1757. Anlade apotek i Uleåborg "det nordligaste i riket" 8.12.1762. Hade dess förinnan avlagt apotekarexamen i Stockholm och öppnade apoteket i Uleåborg våren 1763. Grundade en trädgård för läkemedelsväxter, där han odlade örter. Han förde även meteorologiska anteckningar från 1776. Efter ett antal svåra ekonomiska år började hans affärer småningom uppnå framgång och han blev till slut en välbärgad borgare ("tervaporvari") och en betydande redare.

 

       Han gifte sig med Elisabeth Bonge #186, gifta 1763 i Uleåborg, född 18.10.1725 i Uleåborg (dotter till Zachris Bonge #187 och Margareta Pilkar #188), död 11.08.1782 i Uleåborg.  Änka från första äktenskapet. Ärvde efter sin första make köpmanshus i Uleåborg.

 

                             Barn:

           19.     i.     Albertina Jakobsdotter Karberg #190 född 10.03.1765.

 

13.  Henrik Jakobsson Karberg #177, född 17.11.1733 i Vichtis Kaharla Jaakkola, Borgare i Helsingfors, död 09.12.1789 i Helsingfors.  Elev i Helsingfors trivialskola (inskriven 1748). Vistades hemma på Jaakkola 1754-61. Ägde tomt och hus vid Övre Glogatan. Boupptäckningen efter honom gav en behållning på 51 rdl. 20 sk. 10 k.

 

       Han gifte sig med Kristina Tackolin #221, gifta 15.10.1761 i Helsingfors, född 28.04.1744 i Helsingfors (dotter till Simon Tackolin #222 och Maria Björkman #223), död 01.01.1790 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Kristina Karberg #224, född 04.01.1764 i Helsingfors, död 12.12.1780 i Helsingfors.

                    ii.    Maria Karberg #225, född 08.09.1765 i Helsingfors.

                    iii.   Jakob Johan Karberg #226, född 23.08.1767 i Helsingfors, död 16.02.1790 i Helsingfors.  Vistades från 1778 hos sin farbror i Uleåborg.

                    iv.   Anna Helena Karberg #227, född 26.10.1769 i Helsingfors, död 13.10.1772 i Helsingfors.

                    v.    Simon Karberg #228, född 23.10.1771 i Helsingfors, död före 1789.

           20.     vi.   Henrik Karberg #229 född 21.03.1773.

                    vii.  Justina Karberg #230, född 01.05.1775 i Helsingfors, död 29.04.1780 i Helsingfors.

 

14.  Erik Nilsson Kaharberg #209, född omkr 1720, Borgare i Helsingfors, död 15.01.1758 i Helsingfors.  Elev i Helsingfors trivialskola 1728-30. Ägde tomt och hus i Västra kvarteret nr 14 vid Södra Kyrkogatan och hästkvarn i Övre gränden vid kronobageriet.

 

       Han gifte sig med Eva Margareta Gallenia #213, gifta 27.05.1742 i Helsingfors, död 30.09.1768 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Johan Kaharberg #216, född 06.05.1743.  Sannolikt död i späd ålder (lucka i dödas bok 1734-48), nämns ej i boupptäckningen efter fadern 1758.

                    ii.    Jakob Daniel Kaharberg #217, född 1744.  Sannolikt död i späd ålder (lucka i dödas bok 1734-48), nämns ej i boupptäckningen efter fadern 1758.

 

 

Nionde generationen

 

15.  Johan Johansson Karberg #179, född 02.12.1740 i Vichtis, Bonde, rusthållare, död 10.07.1813 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1761-1805. Erhållit kungliga Finska hushållningssällskapets medalj "för nit och omtanke i landthushållningen" 1805.

 

       Han gifte sig med Maria (Maija) Jakobsdotter #192, gifta 11.10.1763 i Vichtis, född 15.01.1745 i Vichtis (dotter till Jakob Andersson #193 och Maria Michelsdotter #194), död 01.04.1820 i Vichtis.

 

                             Barn:

                    i.     Jakob Johansson Gardberg #248, född 1765 i Vichtis.  Utflyttad från församlingen.

           21.     ii.    Erik Johansson Gardberg #238 född 04.09.1767.

                    iii.   Anna Stina Johansdotter Gardberg #242, född 1770 i Vichtis.

 

                             Hon gifte sig med Fredrik Klasson #256, gifta 1803 i Vichtis, född i Lojo, Bonde.

 

                    iv.   Hedvig Johansdotter Gardberg #243, född 1773 i Vichtis.

 

                             Hon gifte sig med Paulus Wikman #281, gifta 12.09.1793, född i Vichtis Torhola, Bonde.  Han var hemma från Torhola Hurri.

 

           22.     v.    Maria (Maja) Johansdotter Gardberg #244 född 02.01.1776.

                    vi.   Helena (Lena) Johansdotter Gardberg #245, född 03.11.1778 i Vichtis.

 

                             Hon gifte sig med Fredrik Claudii Salon #280, gifta 06.10.1803 i Lojo, född i Lojo.

 

           23.     vii.  Ulrika Johansdotter Gardberg #246 född 25.12.1781.

           24.     viii. Greta Lisa Johansdotter Gardberg #247 född 06.04.1784.

           25.     ix.   Henrik Johansson Gardberg #239 född 17.10.1787.

 

16.  Margareta (Greta) Johansdotter Kaharberg #180, född 26.12.1743 i Vichtis, död 14.12.1786 i Vichtis.  Hennes efterkommande med Henrik Johansson använde släktnamnet Gardberg.

 

       Hon gifte sig med Henrik Johan Johansson #195, gifta 31.10.1775 i Vichtis, född omkr 1725, Rusthållare, död 05.01.1808 i Vichtis.  Han verkade som rusthållare på Ali-Teirlä i Hiskaby Vichtis. Hans efterkommande med Margareta Kaharberg använde släktnamnet Gardberg.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Stina Gardberg #9935, född 30.07.1779 i Vichtis.

           26.     ii.    Henrik Johan Gardberg #9936 född 29.10.1781.

 

17.  Erik Johansson Karberg #182, född 01.05.1749 i Vichtis, Bonde, glasmästare, död 01.01.1827 i Vichtis.  Verkade först som bondemåg och sedan som bonde (från 1796) på Kaharla Killi. Elev i Helsingfors trivialskola (inskriven 1762). Sockneglasmästare och uppsyningsman. Bosatt på Jaakkola. Är den första som i kyrkoböckerna förekommer under namnet - än Karberg än Kaharberg.

 

       Han gifte sig med Brita Simonsdotter #197, gifta 13.10.1778 i Vichtis, född 22.09.1756 i Vichtis (dotter till Simon Andersson #198 och Maria Klasdotter #199), död 31.03.1847 i Vichtis.

 

                             Barn:

           27.     i.     Johan Eriksson Gardberg #240 född 03.07.1779.

           28.     ii.    Erik Eriksson Gardberg #241 född 22.07.1787.

           29.     iii.   Hedvig Eriksdotter Gardberg #259 född 12.09.1802.

 

18.  Gabriel Johansson Gardberg #60, född 22.06.1758 i Vichtis Kaharla Jaakkola, Garvare, logarvarålderman, död 23.06.1808 i Helsingfors.  Han verkade som garvarämbetets ålderman (logarvarålderman) åren 1804-08. Han var garvare inom ämbetet i Åbo och anslöt sig 1791 på anmodan till garvarämbetet i Helsingfors. Han blev förordnad till ungmästare 1796 och vald till ålderman 1804 trots att han opponerade sig emot detta pga att han inte var skrivkunnig. Han kvarstod som skråets ålderman till sin död 1808. Bouppteckningen efter honom 22.8.1808 upphävdes såsom olaglig. Boets behållning då uppgick till 2.524 riksdaler, 20 skilling och 2 runstycken. Han hade ägt en reglering underkastad tomt och gård i Helsingfors södra kvarteret vid Västra kyrkogatan invid kapten Sundmans gård (gatan kallades även för Stora Kyrkogatan och är nuvarande Unionsgatans mittersta del). Garvarskrået instiftades i Finland och Helsingfors 1784 och Gabriel Gardberg torde ha varit den första i historieböckerna nämnda logarvaråldermannen.

 

       Han gifte sig med Maria Kristina Bergman #61, gifta 19.11.1791 i Helsingfors, född 14.01.1773 i Helsingfors (dotter till Henrik Bergman #201 och Margareta (Greta) Abrahamsdotter #202), begravd 09.01.1848 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Henrik Gabrielsson Gardberg #203, född 26.10.1792 i Helsingfors, Garvare.

           30.     ii.    Gabriel Gabrielsson Gardberg #204 född 26.11.1794.

           31.     iii.   Erik Gabrielsson Gardberg #205 född 01.04.1797.

           32.     iv.   Gustav Gabrielsson Gardberg #58 född 06.11.1799.

                    v.    Alexander Gabrielsson Gardberg #206, född 08.09.1802 i Helsingfors, Urmakare.

                    vi.   Fredrik Gabrielsson Gardberg #207, född 31.03.1805 i Helsingfors, Skomakarmästare i St Petersburg. 

                             Han gifte sig med Maria Petersdotter Pullinen #6807, född 20.7.1810 i Viborg.

 

19.  Albertina Jakobsdotter Karberg #190, född 10.03.1765 i Uleåborg, död 08.05.1835 i Åbo.  Hon var stans mest uppmärksammade kvinna. Världsresenären Edward Daniel Clarke (1769-1822) besökte Uleåborg och berättar i sin reseskildring från resan om sin förtjusning över Albertinas skönhet och värdiga uppträdande.

 

       Hon gifte sig med Johan Julin #191, gifta 24.06.1783 i Uleåborg, född 26.09.1752 i Wästerås, Sverige (son till Erik Julin #1771 och Anna Maria Törngren #1772), Apotekare, kollegieassessor, död 29.05.1820 i Åbo.  Han var den mest betydelsefulla apotekaren i 1700-talets Finland. Han började skola i Enköping, men måste 1766 avbryta skolgången av ekonomiska skäl och började som lärjunge praktisera apotekaryrket i stadens apotek. Sedermera verkade han som apotekare, först i Nykarleby och Uleåborg samt sedan i Åbo.  Blev provisor 1780. Förestod därefter apotek i Stockholm till 1782, då han avlade apotekarexamen i Uppsala. Erhöll 11 juli 1782 privilegierna på apoteket i Nykarleby såsom dess första apotekare. Sålde detsamma dock redan följande år då han 1783 köpte apoteket i Uleåborg av svärfader Jakob Karbergs dödsbo och inrättade filial i Torneå. År 1814 inhandlade han sig apoteket i Åbo och erhöll samma år kollegieassessors titel. Han var en ivrig naturforskare och hopbragte rika naturaliesamlingar. Han anlade också i Åbo en betydlig plantage för medicinväxter. Han var medlem av flere lärda sällskap i Stockholm, Göteborg, Lund och Åbo. Utgivit en mängd arbeten på flere av naturvetenskapens områden (fysik, kemi, zoologi, klimatologi), för vilka han tilldelats 15 medaljer. Denna utredning om släkten Julin (von Julin) har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Finska riddarhusets utgivna stamtavla om nämnda släkt kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

                             Barn:

                    i.     Albertina Julin #1784, född 16.05.1785 i Uleåborg, död 04.04.1866.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Snellman #1785, född 24.07.1784 i Karleby, död 25.04.1832 i Helsingfors.

 

           33.     ii.    Johan (John) Jakob von Julin #272 född 05.08.1787.

                    iii.   Erik Julin #1786, född 15.11.1793 i Uleåborg, död 28.11.1793 i Uleåborg.

                    iv.   Elisabeth Margaretha Julin #1787, född 17.11.1794 i Uleåborg, död 09.07.1825 i St Karins.

                    v.    Erik Julin #1788, född 13.11.1796 i Uleåborg, död 21.06.1874 i Åbo.  Han övertog år 1820 efter sin far  ansvaret för stadsapoteket i Åbo, vilket han inlöste 1826. Hans framgångsrika affärsverksamhet övergick senare småningom till industri och handel.

 

                             Han gifte sig med Christina Sofia Sundbäck #1789 (dotter till Erik Sundbäck #1790 och Anna Maria Trapp #1791), död 1877.

 

                    vi.   Johanna Gustava Julin #1792, född 20.09.1798 i Uleåborg, död 08.02.1875.

 

                             Hon gifte sig med John Julius Conrad* Appelgren #1793, född 20.05.1793 i Paldamo, Apotekare, död 15.03.1869 i Åbo.  Innehavare av Helsingfors universitets apotek (1829-69), som han hade köpt av hustruns bror Johan von Julin.

 

                    vii.  Carl Petter Julin #1794, född 12.04.1800 i Uleåborg, död 01.06.1800 i Uleåborg.

                    viii. Catharina Fredrika Julin #1795, född 19.04.1801 i Uleåborg, död 27.06.1802 i Uleåborg.

                    ix.   Beata Wilhelmina Julin #1796, född 20.08.1804 i Uleåborg.

 

20.  Henrik Karberg #229, född 21.03.1773 i Helsingfors, Borgare i Helsingfors, död 19.09.1819 i Helsingfors.  Ägde gård och tomt nr 32 samt åkrar på Stallbacken och på Kampen.

 

       Han gifte sig med (1) Katarina Lovisa Berg #231, gifta 13.05.1794 i Helsingfors, född 1770, död 15.09.1806 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Anders Johan Karberg #235, född 1794, Målare.

                    ii.    Karl Fredrik Karberg #236, född 19.10.1796 i Helsingfors, Sjöman.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Kristina (Stina) Hertz #232, gifta 01.09.1807 i Vichtis, född 07.06.1779 i Vichtis (dotter till Johan Hertz #233 och Greta Johansdotter #234), död 01.12.1819 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    iii.   Johan Henrik Karberg #237, född 16.10.1814 i Helsingfors, Glasmästare.

                    iv.   Anna Fredrika Karberg #3287, född 6.9.1817 i Helsingfors.

 

 

Tionde generationen

 

21.  Erik Johansson Gardberg #238, född 04.09.1767 i Vichtis, Bonde, rusthållare, död 05.04.1838.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1805-1831. Elev vid Lojo pedagogiska åren 1798-1801. Förde släktens Vichtisgren vidare.

 

       Han gifte sig med Johanna Ärlig #260, född 27.06.1784 i Sjundeå, död 29.11.1848.

 

                             Barn:

                    i.     Henrik Johan Gardberg #3294, född 10.12.1807 i Vichtis, död 19.12.1807 i Vichtis.

                    ii.    Johan Fredrik Gardberg #261, född 23.07.1809 i Vichtis, död 09.08.1815 i Vichtis.

                    iii.   Klas Henrik Gardberg #262, född 15.05.1812 i Vichtis, död 06.02.1815 i Vichtis.

           34.     iv.   Johanna Maria (Margareta) Gardberg #263 född 06.10.1816.

           35.     v.    Karolina (Charlotta Sofia) Gardberg #264 född 1819.

 

22.  Maria (Maja) Johansdotter Gardberg #244, född 02.01.1776 i Vichtis, död 04.10.1845.

 

       Hon gifte sig med Johan Forsström #279, gifta 1794 i Vichtis, född 24.06.1763 i Vichtis (son till Mats Matsson Forsström #2392 och Helena Andersdotter #2393), Skräddare, bonde, rusthållare, död 12.10.1824 i Vichtis.  Verkade sedermera som bonde och rusthållare på Suksela Ali-Jaakkola.

 

                             Barn:

                    i.     Ulrika Forsström #3299, född 1.4.1796 i Vichtis, död 23.9.1800 i Vichtis.

                    ii.    Erik Johan Forsström #3295, född 5.9.1798 i Vichtis, Rusthållare på Niemenkylä Högkulla, död 26.1.1866 i Vichtis.

                    iii.   Fredrik Forsström #3296, född 19.12.1800 i Vichtis, död 1.11.1803 i Vichtis.

                    iv.   Henrik Forsström #3300, född 15.5.1803 i Vichtis.

                    v.    Gustaf Forsström #3301, född 7.10.1805 i Vichtis.

                    vi.   Catharina Charlotta Forsström #3302, född 11.12.1806 i Vichtis, död 12.5.1808 i Vichtis.

                    vii.  Adolf Fredrik Forsström #3303, född 29.3.1809 i Vichtis, död 14.9.1810 i Vichtis.

                    viii. Maria Margareta Forsström #3297, född 23.8.1811 i Vichtis, död 19.12.1867 i Vichtis.

                    ix.   Albertina Forsström #3298, född 7.7.1814 i Vichtis, död 24.4.1815 i Vichtis.

           36.     x.    Johanna Eleonna (Eleonora) Forsström #321 född 17.07.1816.

           37.     xi.   Karolina Sofia Forsström #1738 född 07.05.1819.

 

23.  Ulrika Johansdotter Gardberg #246, född 25.12.1781 i Vichtis, död 26.02.1842 i Anttila Lojo.

 

       Hon gifte sig med Henrik Johan* Eriksson Alén #257, gifta 09.07.1811 i Lojo, född 11.01.1782 i Lojo (son till Erik Anttila #3192 och Anna Elisabet Henriksdotter Carelius #3193), Bonde, död 10.04.1830 i Anttila Lojo.  Han övertog gården Anttila i Kiviniemi Lojo efter sin far.

 

                             Barn:

           38.     i.     Fredrika Alén #3304 född 1.10.1816.

           39.     ii.    Johan Alén #3196 född 7.2.1820.

                    iii.   Carl Oskar Alén #3197, född 7.7.1823 i Lojo.

 

24.  Greta Lisa Johansdotter Gardberg #247, född 06.04.1784 i Vichtis, död 28.01.1844 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Gabriel Wulff #258, gifta 06.01.1813 i Helsingfors, Kopparslagare, borgare.  Verkade i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Maria Margareta Wulff #1533, född 14.03.1817 i Helsingfors.

                    ii.    Johanna Ulrika Wulff #1534, född 05.06.1819 i Helsingfors.

                    iii.   Gustava Wilhelmina Wulff #1535, född 21.02.1821 i Helsingfors.

                    iv.   Gabriel Wilhelm Wulff #1536, född 21.09.1822 i Helsingfors.

 

25.  Henrik Johansson Gardberg #239, född 17.10.1787 i Vichtis, Kyrkoherde, präst, död 26.09.1833 i Björkö (Koivisto).

 

       Han gifte sig med Maria Sofia Relander #1809, gifta 26.09.1820 i Itis, född 28.06.1794 i Mörskom (dotter till Petter Johan Relander #1810 och Anna Lovisa Polin #1811), död 31.10.1875 i Heinola.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Henrik Johan Gardberg #3290, född 18.7.1821 i Borgå, Kyrkoherde i Heinola, död 19.2.1874 i Heinola.  Elev vid  Borgå gymnasium 1833-35, student 1841 i Helsingfors, prästvigd 23.3.1853 i Borgå stift. Kyrkoherde i Heinola 1862.

 

                             Han gifte sig med Karolina Antoinette Elisabet Högström #3332, gifta 21.6.1859 i Valkeala, Viborg.

 

           40.     ii.    Emilie Henriette Sophia Gardberg #3291 född 4.6.1823.

                    iii.   N.N. Gardberg #4321, född 5.5.1825 i Borgå, död 5.5.1825 i Borgå.

                    iv.   Amanda Lovisa Gardberg #3292, född 24.6.1826 i Borgå, död 5.2.1848 i Heinola.

                    v.    Augusta Wilhelmina Gardberg #3293, född 1.4.1829 i Borgå, död 23.6.1845 i Fredrikshamn.

                    vi.   Maria Theresia Gardberg #3288, född 1.10.1831 i Bjökö (Koivisto).

                    vii.  Ida Charlotta Gardberg #3289, född 22.1.1834 i Bjökö (Koivisto).

 

26.  Henrik Johan Gardberg #9936, född 29.10.1781 i Vichtis, Rusthållare på Ali-Teirlä.

 

       Han gifte sig med (1) Eva Catharina (Caisa) Johansdotter #9937, född omkr 1778, död 1.5.1820.

 

                             Barn:

                    i.     Jacob Johan Gardberg #9938, född 21.08.1806 i Vichtis.

                    ii.    Eva Gustava Gardberg #9939, född 16.09.1808 i Vichtis.

                    iii.   Fredrika Lovisa Gardberg #9940, född 23.08.1811 i Vichtis, död 17.09.1811 i Vichtis.

           41.     iv.   Johan Fredrik Gardberg #9941 född 03.11.1812.

                    v.    Maria Charlotta Gardberg #9942, född 07.07.1815 i Vichtis.

                    vi.   Henrik Gardberg #9943, född 26.11.1817 i Vichtis, död 26.11.1817 i Vichtis.

           42.     vii.  Klas Henrik Gardberg #9944 född 05.11.1819.

 

       Han gifte sig med (2) Agneta Henriksdotter Finer #9992, gifta 26.10.1820 i Hiskaby Vichtis, född 21.08.1787, död 26.11.1844 i Vichtis.

 

                             Barn:

                    viii. Mathilda Ulrika Gardberg #9993, född 02.07.1822 i Vichtis, död 23.07.1822 i Vichtis.

                    ix.   Abraham Gardberg #9994, född 29.12.1823 i Vichtis, död 01.02.1824 i Vichtis.

                    x.    Fredrika Wilhelmina Gardberg #9995, född 10.08.1825 i Vichtis.

 

27.  Johan Eriksson Gardberg #240, född 03.07.1779 i Vichtis, Glasmästare, nämndeman, bonde, död omkr 1850.  Han var bonde på Killi och förde Killi-grenen vidare. Ingen av barnen synes ha efterträtt föräldrarna på Killi hemman.

 

       Han gifte sig med Anna Stina Nilsdotter #249, född 1788, död 1831.

 

                             Barn:

                    i.     Adolf Gardberg #253, född 23.09.1809, död 1811.

                    ii.    Nils Gardberg #250, född 08.09.1812.

                    iii.   Hedvig Helena Gardberg #254, född 14.11.1816, död 1816.

                    iv.   Johanna Maria Gardberg #251, född 19.11.1817.

                    v.    Karl Gustaf Gardberg #252, född 01.06.1821.

                    vi.   Erik Johan Gardberg #255, född 21.10.1824, död 1825.

                    vii.  Jakob Johan Gardberg #6806, född 25.7.1826 i Vichtis, död 29.7.1826.

 

28.  Erik Eriksson Gardberg #241, född 22.07.1787 i Vichtis, Järnkrämare i Helsingfors, död 08.04.1835 i Helsingfors.  Famljen bodde i Helsingfors på 1810-talet och verkade där som järnhandlande.

 

       Han gifte sig med Eva Christina Johansdotter Olin #4961, gifta 27.10.1807 i Vichtis, född 30.3.1782 i Vichtis (dotter till Johan Henriksson Olin #4968 och Eva Christina Callström #4969).

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Sophia Gardberg #4962, född 17.09.1808 i Vichtis.

                    ii.    Alexander Nicolaus Gardberg #4963, född 07.12.1811 i Vichtis.

                    iii.   Erika Carolina Gardberg #4964, född 24.01.1813 i Vichtis.

                    iv.   Erik Anton Gardberg #4965, född 09.05.1815 i Helsingfors, Styrman, död 2.7.1849 i Björneborg.  Han avled i stillhet efter en lång och tärande sjukdom.

                    v.    Carl Johan Gardberg #4966, född 20.09.1817 i Helsingfors.

                    vi.   Erika Wilhelmina Gardberg #4967, född 01.12.1820 i Helsingfors.

 

29.  Hedvig Eriksdotter Gardberg #259, född 12.09.1802 i Vichtis, död 19.10.1832 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Henrik Holmsten #1547, gifta 1830 i Helsingfors, född omkr 1800, Skomakarmästare i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Carolina Wilhelmina Holmstén #1548, född 15.07.1831 i Helsingfors.

 

30.  Gabriel Gabrielsson Gardberg #204, född 26.11.1794 i Helsingfors, Skomakarmästare i Helsingfors, död 19.03.1832 i Helsingfors.

 

       Han gifte sig med Gustava Maria Melonius #1541, gifta 15.07.1824, född omkr 1800.

 

                             Barn:

           43.     i.     Otto Gabriel Gardberg #1537 född 16.04.1825.

                    ii.    Gustav Albert Gardberg #1538, född 18.10.1827 i Helsingfors.

                    iii.   Gustava Christina Gardberg #1539, född 23.04.1829 i Helsingfors.

                    iv.   Gustava Wilhelmina Gardberg #1540, född 10.06.1831 i Helsingfors.

 

31.  Erik Gabrielsson Gardberg #205, född 01.04.1797 i Helsingfors, Guldsmedsmästare i Helsingfors, död 17.07.1882 i Helsingfors.

 

       Han gifte sig med Charlotta Lönnberg #1542, gifta 15.10.1829 i Helsingfors, född omkr 1801.

 

                             Barn:

                    i.     Charlotte Emelie Gardberg #1543, född 25.08.1830 i Helsingfors.

                    ii.    Frans Emil Gardberg #1544, född 06.08.1833 i Helsingfors.  Guldsmedslärjunge i St Petersburg hos guldsmeden Anders Åkerblom i hans verkstad i Schukovs hus vid Gorohovaja gatan.

                    iii.   Ida Alina Gardberg #1545, född 22.11.1835 i Helsingfors.

                    iv.   Augustina Theresia Gardberg #1546, född 31.05.1838 i Helsingfors.

           44.     v.    Edward Reinhold Gardberg #315 född 20.07.1842.

 

32.  Gustav Gabrielsson Gardberg #58, född 06.11.1799 i Helsingfors, Garvare, logarvarålderman, död 08.10.1876 i Sjundeå.  Verkade som garvare i Helsingfors och Ekenäs. Var garvarämbetets ålderman, dvs logarvarålderman.

 

       Han gifte sig med Eva Stina (Christina) Berghäll #59, gifta 29.12.1823 i Vichtis, född 25.08.1802 i Vichtis (dotter till Henric Berghäll #3205 och Stina Seraphia Mickelsdotter #3204), död 09.06.1854 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Gustava Gardberg #288, född 05.02.1826 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Winberg #294, Kapten.

 

                    ii.    Gustaf Ferdinand* Gardberg #289, född 26.11.1827 i Helsingfors, Student, död 1857.

                    iii.   Maria Christina Gardberg #290, född 11.05.1830 i Helsingfors.

                    iv.   Carolina Wilhelmina* Gardberg #291, född 09.02.1832 i Helsingfors, död efter 1890.

 

                             Hon gifte sig med Fredrik Arvid Wikberg #295, gifta 27.03.1860, född 31.10.1832, Pastor, död 18.12.1890.  Han var en anspråkslös, flitig och arbetsam pastor i Herrens tjänst, som sörjdes närmast av maka, född Gardberg, famt fyra barn.

 

           45.     v.    Anton Gabriel Gardberg #93 född 26.12.1834.

           46.     vi.   Karl Edvard Gardberg #56 född 13.03.1837.

                    vii.  Edla Sofia Gardberg #292, född 17.07.1839 i Helsingfors.

                    viii. Amanda Matilda* Gardberg #293, född 22.02.1841 i Helsingfors.

 

33.  Johan (John) Jakob von Julin #272, född 05.08.1787 i Uleåborg, Apotekare, bruksägare, bergsråd, död 11.03.1853 i Helsingfors.  Han var verksam, först som apotekare, sedan som affärs- och industriman samt bruksägare. Han inledde sin skolgång i trivialskolan i Uleåborg och avlade apotekarexamen vid Uppsala Universitet 1810. Från år 1811 framåt till 1829 verkade han som apotekare i Åbos akademi apotek. Helsingfors universitets apotek förestod han 1811-1829. 1814 företog han en lång resa till Sverige och England för att sätta sig in metallgruvverksamheten samt den sociala verksamheten i dessa länder och fick där impulser som han senare förverkligade i Fiskars. Han var bruksparton på Fiskars bruk, som han förvärvade 1822. Han grundande bl a den första mekaniska verkstad där man tillverkade ångmaskiner. Under hans tid blev Fiskars känt för sina lantbruksmaskiner och sina bruksföremål för hushållen. Han blev föregångare inom folkbildningen och sparbanksverksamheten i Finland. Bl a grundade han 1832 i Fiskars en skola som verkade enligt Bell-Lancaster-principerna. Han utnämndes till bergsråd 1835 och blev adlad 1849 med namnet von Julin. Han är stamfader till den nu levande ätten von Julin. Ätten härstammar från Säby i Österåkers sn. i Södermanland, med namnet taget av grannsocknen Julita. Överflyttade till Finland 1782. Adlig ätt nr 214, valspråk: idoghet, sanning och hopp.

 

       Han gifte sig med (1) Elisabet (Lize) Katarina Keckman #1478, gifta 07.08.1813, född 29.3.1790 i Uleåborg (dotter till Lars Henrik Keckman #1773 och Helena Schulin #1774), död 23.4.1815.  Hon var barndomsvän från Uleåborg med maken Johan och dog en månad efter sin första födsel.

 

                             Barn:

                    i.     Emma Elisabeth von Julin #1481, född omkr 1813, död omkr 1816.

 

       Han gifte sig med (2) Emily (Emilia) Lindsay #1480, gifta 27.6.1821, född 24.9.1795 (dotter till James William Lindsay #1775 och Sarah Thomasdotter Dalton #1776), död 1.8.1835.

 

                             Barn:

                    ii.    Emil von Julin #1486, född 1821, död 1821.

                    iii.   James Lindsay von Julin #1779, född efter 1822.

                    iv.   Elisabeth Emilia von Julin #1780, född efter 1823.

                    v.    Carl Emil von Julin #1781, född efter 1824.

                    vi.   Rosina Helena von Julin #1782, född efter 1825.

           47.     vii.  Emil Lindsay von Julin #1783 född 30.07.1835.

 

       Han gifte sig med (3) Charlotta Johanna Ottiliana Jägerskiöld #273, gifta 22.05.1841 i Kimito, född 20.03.1814 i Sjölaks Kimito (dotter till Christer Ludvig Jägerskiöld #1777 och Hedvig Gustafva Taube #1778), död 19.07.1844 i Fiskars Pojo.  Maken gifte sig som änkling med systern Louise. Släkten Jägerskiöld är en gammal finländsk frälsesläkt (känd redan 1536), adlad 1686. Adlig ätt nr 79.

 

                             Barn:

           48.     viii. Hedvig Charlotta Helena* von Julin #274 född 25.03.1842.

           49.     ix.   Elisabeth Johanna* Emilia von Julin #1482 född 14.6.1843.

                    x.    Johan Ludvig von Julin #1483, född efter 1844.

 

       Han gifte sig med (4) Engel Lovisa* Catharina Jägerskiöld #1479, gifta 27.2.1846, född 16.12.1810 i Sjölaks Kimito (dotter till Christer Ludvig Jägerskiöld #1777 och Hedvig Gustafva Taube #1778), död 6.3.1890.  Syster till makens tredje fru Charlotte. Släkten Jägerskiöld är en gammal finländsk frälsesläkt (känd redan 1536), adlad 1686. Adlig ätt nr 79.

 

                             Barn:

           50.     xi.   Johan Albert* Edvard von Julin #1484 född 22.12.1846.

           51.     xii.  Sigrid Lovisa Charlotta von Julin #1485 född 20.9.1849.

 

 

Elfte generationen

 

34.  Johanna Maria (Margareta) Gardberg #263, född 06.10.1816 i Vichtis, död 13.11.1859.  Blev ägare av Kaharla Jaakkola (Kahari) efter sina föräldrar år 1831.

 

       Hon gifte sig med Gustaf Fredrik Olin #265, gifta omkr 1835, född 16.01.1803 i Vichtis Ollila, Bonde, rusthållare, död 17.01.1861.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1831-1861.

 

                             Barn:

                    i.     Carolina Charlotta (Lotta) Olin #267, född 24.06.1835 i Vichtis, död 27.07.1916 i Helsinge.

 

                             Hon gifte sig med August Wilhelm Löfberg #282, gifta 1858 i Helsinge, född 12.11.1834 i Helsinge, Bonde, död 22.08.1909 i Helsinge.

 

           52.     ii.    Johanna Wilhelmina Olin #268 född 17.12.1837.

           53.     iii.   Maria Serafina (Sofia) Olin #94 född 06.04.1839.

           54.     iv.   Carl August Olin #269 född 27.05.1842.

 

35.  Karolina (Charlotta Sofia) Gardberg #264, född 1819 i Vichtis.

 

       Hon gifte sig med Anders Magnus Bergheim #266, gifta 04.10.1838 i Lojo, född 17.08.1818 i Lojo (son till Claes Magnus Eliasson Bergheim #3313 och Eva Elisabetha Lindberg #3314), Bonde, död 15.05.1868 i Suomusjärvi Ahtiala.  Han var bonde på Suni i Vappula Lojo på 1840-talet och sedermera på 1850-talet bonde och torpare på Pirkkala i Suomusjärvi Ahtiala.

 

                             Barn:

                    i.     Claes Wilhelm Bergheim #3315, född 23.8.1839 i Lojo.

                    ii.    Augusta Carolina Bergheim #3316, född 24.10.1840 i Lojo.

                    iii.   Berndt Wilhelm Bergheim #3317, född 9.12.1841 i Lojo, död 1842 i Lojo.

                    iv.   Berndt Wilhelm Bergheim #3318, född 21.1.1843 i Lojo.

 

                             Han gifte sig med Amanda Wilhelmina #3320, gifta 18.4.1876 i Suomusjärvi, Piga Väinä gård i Suomusjärvi Rautasuo.

 

                    v.    Johanna Wilhelmina Bergheim #3319, född 17.11.1844 i Lojo, död 14.7.1856 i Suomusjärvi.

 

36.  Johanna Eleonna (Eleonora) Forsström #321, född 17.07.1816 i Vichtis, Suxela, Ali-Jaakkola, död 08.11.1889 i Vichtis.

 

       Hon gifte sig med Anders (Andreas) Elias Lindgren #320, gifta 26.2.1836 i Vichtis, född 05.10.1814 i Börstil, Sverige (son till Elias Lindgren #2256 och Maria Helena Boström #2257), Director cantus, klockare, organist, död 12.04.1881 i Vichtis.  Som dopvittne var organisten Lindgren (farfar) och hustru Maria Östlund (farmor) från Husbacka, nämndeman Söderholm och fru i Östhammar, adj. Strandberg och sjöman Carl Lindgren, fru Hörling och Albertina Lindgren i Stockholm. Han inflyttade år 1821 från Sverige till Sjundeå tillsammans med sin faster Maria Albertina Lindgren. Före det var han klockar-kantor i Urjala under täcknamnet Antti Lindgren, troligen för att han ville hemlighålla sin okunskap i finska språket. När sanningen kom fram blev han tvungen att lärar sig finska.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Anders Lindgren #2383, född 28.1.1838 i Vichtis, död 10.9.1852 i Vichtis.

           55.     ii.    Knut Emil Lindgren #2384 född 7.6.1840.

           56.     iii.   Klas Robert Lindgren #2386 född 20.7.1842.

           57.     iv.   Amanda Sofia Lindgren #57 född 02.09.1846.

                    v.    Frans Elis Lindgren #2388, född 8.1.1851 i Vichtis, död 19.8.1880 i Vichtis.

                    vi.   Olga Johanna Lindgren #2389, född 4.4.1854 i Vichtis, död 6.7.1856 i Vichtis.

                    vii.  Anders Wilhelm* Lindgren #2390, född 25.10.1855 i Vichtis, Köpman, död 3.11.1902.  Begravd i Sandudd Helsingfors.

           58.     viii. Olga Johanna Emilie Lindgren #2391 född 4.5.1861.

 

37.  Karolina Sofia Forsström #1738, född 07.05.1819 i Vichtis, död 31.12.1859 i Vichtis.

 

       Hon gifte sig med Axel Gabriel Tolpo #1739, gifta 18.10.1838 i Vichtis, född 01.02.1813 i Nurmijärvi, Rusthållare, lantdagsman, död 31.03.1886 i Vichtis.  Han ägde gårdarna Lankilas Yli-Lankila och Lusilas Hannula i Vichtis.

 

                             Barn:

           59.     i.     Karolina Kristina Tolpo #1740 född 1839.

 

38.  Fredrika Alén #3304, född 1.10.1816 i Lojo.

 

       Hon gifte sig med Adolf Fredrik Wathen #3305, gifta 12.8.1837 i Lojo, född 14.6.1812 i Vichtis (son till Cristina Eriksdotter #3307 och Johan Ericsson #3306), Rusthållare på Seppä i Härtsilä Vichtis.  Han ärvde rusthållet efter sin far.

 

                             Barn:

                    i.     Fredrika Lovisa Wathen #3308, född 4.9.1839 i Vichtis, död 19.4.1850 i Vichtis.

                    ii.    Johan Fredrik Wathen #3309, född 31.10.1841 i Vichtis, död 2.5.1842 i Vichtis.

                    iii.   Carl Aron Wathen #3310, född 1.7.1843 i Vichtis.

                    iv.   Carolina Wilhelmina Wathen #3311, född 8.9.1845 i Vichtis.

                    v.    Johan Ferdinand Wathen #3312, född 20.11.1847 i Vichtis, död 5.3.1850 i Vichtis.

 

39.  Johan Alén #3196, född 7.2.1820 i Lojo, Bonde, död 27.04.1860 på Skinnars torp i Vichtis.  Han övertog gården Anttila efter sin far.

 

       Han gifte sig med Wilhelmina Holmström #3198, gifta 27.12.1841 i Lojo, född 3.12.1818 i Vichtis.  Torpardotter från Vanjärvi Vuohenoja i Vichtis.

 

                             Barn:

                    i.     Johanna Wilhelmina Alén #3199, född 29.1.1843 i Lojo, död 1844 i Lojo.

                    ii.    Johan Wilhelm Alén #3200, född 2.3.1845 i Lojo, död 5.3.1846 i Lojo.

                    iii.   Sven August Alén #3201, född 7.1.1847 i Lojo.

 

                             Han gifte sig med Karolina Sofia Nordström #3203, född 28.8.1858 i Helsinge.

 

                    iv.   Johan Adolf Alén #3202, född 14.5.1849 i Lojo.

 

40.  Emilie Henriette Sophia Gardberg #3291, född 4.6.1823 i Borgå, död 28.11.1889 i Viborg.  Hon har i kommunionboken anteckningen "mielipuoli", på svenska "Idiot".

 

       Hon gifte sig med Henrik Johan Savander #3324, gifta 25.4.1841, född 1.11.1805 i Ristiina (son till Jakob Johan Savander #3335 och Anna Maria Degerman #3336), Kaplan i Suomenniemi, död 19.1.1885 i Sakkola.  Gick i Borgå gymnasium, dimitterad därifrån 1830, inskriven samma år till Helsingfors universitet. Prästvigd 1833. Verkade som kaplan i Björkö, Suomenniemi 1834, Taipalsaari 1859 och Sakkola 1863. Vicepastor 1847. Blev blind på ena ögat.

 

                             Barn:

                    i.     Olga Emilia Savander #3325, född 20.3.1842 i Suomenniemi, död 10.4.1895 i Kexholm.  Hon var sinnesjuk.

                    ii.    Ida Henrietta Savander #3326, född 8.11.1843 i Suomenniemi, död 17.12.1922 i Taipalsaari.

 

                             Hon gifte sig med Anders Johan Brofelt #3330, gifta 8.2.1865 i Taipalsaari, född 27.6.1827, Länsman, död 23.11.1882.

 

           60.     iii.   Ernst Johan Savander #3327 född 15.7.1846.

                    iv.   Teresia Blondina Savander #3328, född 11.4.1850 i Suomenniemi, död 2.5.1927 i Pyhäjärvi.  Hon var gift två gånger.

 

                             Hon gifte sig med (1) Henrik Johansson #3333, gifta i Sakkola, Bonde, död före 1880.

                             Hon gifte sig med (2) Robert Montan #3334, gifta 16.11.1880 i Sakkola, född 4.5.1851 i Pyhäjärvi Tammela, Fogde, död 11.9.1891 i Pyhäjärvi.

 

                    v.    Evert Otto Savander #3329, född 30.11.1857 i Suomenniemi, Tullförvaltare i Torneå, död 26.2.1927 i Helsingfors.  Inskriven i Helsingfors lyceum, student 1875. Vicehäradshövding. Notarie vid allmänna revisionsrätten. Rättsexamen 1881. Tullförvaltare i Torneå. Tvingades av ryska myndigheterna att ta avsked 1914.

 

41.  Johan Fredrik Gardberg #9941, född 03.11.1812 i Vichtis.

 

       Han gifte sig med Maria Charlotta Näs #9996, gifta 17.10.1842 i Vichtis, född omkr 1818, Mjölnars dotter från Tervalammi.

 

                             Barn:

                    i.     Gustava Wilhelmina Gardberg #9997, född 02.07.1843 i Vichtis.

                    ii.    Emelie Sofia Gardberg #9998, född 26.09.1844 i Vichtis.

                    iii.   Edla Maria Sofia Gardberg #9999, född 24.08.1852 i Vichtis.

 

42.  Klas Henrik Gardberg #9944, född 05.11.1819 i Vichtis, död 03.12.1887 i Vichtis.

 

       Han gifte sig med Maria Gustafva Liljander #9945, gifta 17.10.1842 i Vichtis, född 26.01.1821 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Amanda Josefina Gardberg #9946, född 09.10.1843 i Vichtis.

                    ii.    Maria Sofia Gardberg #9947, född 29.10.1845 i Vichtis, död 26.09.1859 i Vichtis.

                    iii.   Hilma Gustava Gardberg #9948, född 03.10.1848 i Borgå, död 13.02.1856 i Borgå.

                    iv.   Rosa Emilia Gardberg #9949, född 15.08.1851 i Borgå.

           61.     v.    Klas Rudolf Gardberg #9950 född 30.08.1854.

                    vi.   Otto Wilhelm Gardberg #9951, född 13.06.1857 i Borgå, död 21.08.1857 i Borgå.

                    vii.  Selma Adolfina Gardberg #9952, född 20.11.1858 i Borgå.

 

43.  Otto Gabriel Gardberg #1537, född 16.04.1825 i Helsingfors, Kaplan, död 28.4.1902 i Pernå.  Student i Helsingfors trivilaskola 21.8.1833. Studentexamen 11.12.1845. Prästvigd i Borgå 11.10.1851. Fungerat bl a som kyrkoherde och kaplan i Pernå åren 1884-1902.

 

       Han gifte sig med Klaudia Antonia Maria Charlotta Holm #4311, gifta 28.12.1855 i Mörskom, född 1830 i Piteå, Sverige (dotter till Claes Holm #4312 och Antoinette Charlotta Mobeck #4313), död 1915.

 

                             Barn:

                    i.     Sigrid Emilia Maria Gardberg #4314, född 28.9.1856 i Juva, död efter 1902.

                    ii.    Ingrid Anna Lotten Gardberg #4970, född 22.8.1860, död 16.1.1861.

                    iii.   Ebba Marianne Gardberg #4971, född 2.12.1861, död före 1902.

                    iv.   Agnes Mary Charlotta Gardberg #4315, född 17.3.1869 i Hogland, död efter 1902.

                    v.    Klaes Thure* Karl Gardberg #6816, född 27.02.1858 i Pernå, Telegraftjänsteman, hovråd, död 16.10.1906 i Borgå.  Han var elev på Stockmann Ab från januari till juli 1875 och hade gått i elementärskolan i Lovisa. Lyceisten Thure utnämndes 1.1.1877 till telegrafist av 4 kl. vid Borgå station och 21.1.1877 till telegrafist av 3 kl. vid Helsingfors station. Han blev transporterad till Nystad 2.5.1878 och till Tammerfors 16.6.1889, åter till Nystad 1.4.1881. Telegrafist av II kl. 1.9.1881. Transporterad till Helsingfors 22.1.1883. Förestod Mejlans station  21.5-3.10.1886 och 20.4-10.11.1887. Inträdde i verklig tjänst 15.9.1890. Post-telegraftjänsteman av IV kl. 1.1.1890. Kollegiiregistrator 31.1.1891 med anc. fr. 1.1.1881. Guverementssekreterare 16.1.1892 med anc. fr. 1.1.1884. Tjänsteman av III kl. 1.3.1892. Förestod Viborgs kontor 10.7-20.8.1892 Kollegiisekreterare 14.1.1893 med anc. fr. 1.1.1887. Titulärråd 28.12.1893 med anc. fr. 1.1.1890. Avlade II kl. examen 1894. Kollegiiassessor 27.5.1895 med anc. fr. 1.1.1893. Förestod Rättijärvi telegrafavdelning 15.5-3.9.1896. Hovråd. Bosatt hos G.F. Stockmann i Lampas hus 1875. Flyttade 1905 till Borgå. (uppgifterna erhållna av Kristian Stockmann).

 

44.  Edward Reinhold Gardberg #315, född 20.07.1842 i Helsingfors, Guldsmed, död 19.12.1919 i St Petersburg, Ryssland.

 

       Han gifte sig med Maria Wilhelmina Lundin #316, gifta 07.04.1881 i Vichtis, född 31.08.1854 i Ekenäs, död 04.02.1933 i Esbo.

 

                             Barn:

                    i.     Ernst Johannes Gardberg #317, född 22.11.1887 i St Petersburg, Ryssland, död 24.12.1918 i St Petersburg, Ryssland.

                    ii.    Elsa Evelina Gardberg #318, född 03.08.1889 i St Petersburg, Ryssland, död 02.12.1963 i Ekenäs.

                    iii.   Edith Theresa Gardberg #319, född 13.07.1892 i St Petersburg, Ryssland, död 04.03.1976 i Esbo.

 

45.  Anton Gabriel Gardberg #93, född 26.12.1834 i Helsingfors, Garvarmästare, fabrikör, död 1920 i Ekenäs.  Han var ägare till ett stort garveri i Ekenäs. Han blev garvarmästare 1861 och fabrikör 1863. Den kända ekenäspolisen "Dido", dvs Viktor Selenius, som var född i Pojo, flyttade i sina unga år till Ekenäs och började där som lärling hos garvarmästaren A.G. Gardberg. Som känt valde han dock sedermera polisyrket som sin huvudsyssla. Kanske denna tidiga kontakt mellan Dido och garveriet är ursprunget till sägnen om att då ekenäspolisen fick problem med att hålla ordningen i staden kallades de kraftfulla gesällerna från gardberska garveriet till stadens undsättning för att återställa ordningen.

 

       Han gifte sig med Maria Serafina (Sofia) Olin #94, gifta 13.07.1865 i Ekenäs, född 06.04.1839 i Vichtis (dotter till Gustaf Fredrik Olin #265 och Johanna Maria (Margareta) Gardberg #263), död 1912.  Hon gifte sig med sin mors småkusin Anton Gabriel.

 

                             Barn:

                    i.     Hilma Maria Gardberg #95, född 05.06.1867 i Ekenäs, Musiklärarinna, död 23.02.1959.

                    ii.    Karl Anton Gardberg #283, född 1868, Vicehäradshövding på tullverket, död 1951.

                    iii.   Artur Gardberg #284, född 1870, Affärsman.  Ägde läderbutik på Stora kyrkogatan i Ekenäs. Ägde även petroleumaffär i Ekenäs.

           62.     iv.   Otto Richard* Gardberg #96 född 04.01.1872.

           63.     v.    Aina Sofia Gardberg #285 född 12.08.1874.

                    vi.   Bertha Beata Wilhelmina Gardberg #97, född 13.02.1877 i Ekenäs, Bankkassör, död 1960.

           64.     vii.  Axel Werner Gardberg #98 född 10.12.1878.

                    viii. Elin Gardberg #286, född 1880, död 1882.

                    ix.   Georg Mikael Gardberg #99, född 14.11.1883 i Ekenäs, Godsägare i Tenala, affärsman, död 16.05.1960.

 

46.  Karl Edvard Gardberg #56, född 13.03.1837 i Helsingfors, Kofferdikapten, död 10.07.1899 i Ekenäs.  Elev i Helsingfors trivialskola. Verkade sedermera bl a som sjökapten på ångskonaren "Aino af Ekenäs". År 1872 fick han burskap, dvs laglig rätt till yrkesutövning, som borgare i Ekenäs.  Ångskonertskeppet "Aino" byggdes 1873 på Kärknäs varv i Sagu av skeppsbyggaren J Vigelius. Under många år efter 1882 var detta "Ångskepp" Ekenäs stads enda djuphavsseglare av betydelse. Skeppet "Aino" ägdes till  66% av Ekenäsbor, bland dem garvarmästaren Gardberg, och seglade mest till England och Spanien.

 

       Han gifte sig med Amanda Sofia Lindgren #57, gifta 17.08.1866 i Vichtis, född 02.09.1846 i Vichtis (dotter till Anders (Andreas) Elias Lindgren #320 och Johanna Eleonna (Eleonora) Forsström #321), död 23.01.1916 i Pojo.

 

                             Barn:

                    i.     Elise (Lisi) Augusta Gardberg #78, född 1867 i Atlantiska oceanen, död 03.09.1901 i Pojo.

                    ii.    Karl Johan (John) Elias Gardberg #79, född 18.01.1869, Sjökapten, död 06.03.1899 i Sète, Frankrike.  Han genomgick styrmanskurs 1890 och var kapten bl a på skeppet Aino år 1895, dvs det sista året innan skeppet sådes till Åland. Det sägs att stora folkmassor med stadens borgmästare i spetsen deltog i hans begravning i Séte, Frankrike. Han var hyllad av staden av okänd orsak.

           65.     iii.   Hugo Edvard Gardberg #80 född 1870.

                    iv.   Johanna (Hanna) Amanda Gardberg #81, född 06.11.1871, död 1929.

           66.     v.    Anton Rudolf* Gardberg #54 född 05.11.1873.

                    vi.   Alma Maria Gardberg #82, född 04.05.1875 i Ekenäs, död 1880 i Ekenäs.

                    vii.  Knut Oskar* Gardberg #83, född 04.09.1877 i Ekenäs, Sjökapten, död 16.08.1915 i Helsingfors.  Kapten bl a på ångfartyget Capella.

 

                             Han gifte sig med Gurli Maria Westerlund #90, född 17.10.1881 i Lappvik, Sjuksköterska.

 

                    viii. Paul Wilhelm Gardberg #84, född 24.04.1879 i Ekenäs, död 15.05.1879 i Ekenäs.

                    ix.   Aino Alma Sofia Gardberg #85, född 15.08.1881 i Ekenäs, Folkskolelärare, död 30.08.1950 i Pojo.

           67.     x.    Ellen Helmi* Gardberg #86 född 16.07.1883.

                    xi.   Anna Maria Gardberg #87, född 01.09.1885 i Ekenäs, Apotekare, död 1945 i Ingå.

           68.     xii.  Katri (Kaisu) Linnea Gardberg #88 född 26.11.1887.

                    xiii. Eva Margareta Gardberg #89, född 27.01.1889 i Ekenäs, Handarbetslärarinna, död 1965 i Pojo.

 

47.  Emil Lindsay von Julin #1783, född 30.07.1835, Brukspatron, död 12.04.1898.  Efter faderns död 1853 leddes bruket i Fiskars av en förmyndarstyrelse. Makten konsolideras så småningom till Emil Lindsay von Julin och Fiskars Aktiebolag grundas 1883.

 

       Han gifte sig med Hildur Arnoldina Fredrika Wilhelmina Kistner #2419, gifta 29.04.1865, född 07.11.1842, död 14.05.1908.

 

                             Barn:

                    i.     John Lindsay von Julin #6762, född 22.02.1866, död 30.09.1893 i Åbo.  Han dog som en följd av en överansträngning vid en tyngdlyftningstävling. Han var ogift med förlovad med Ella.

 

                             Partner Ella Seth #6763.

 

                    ii.    Georg Lindsay von Julin #2424, född 1868 i Pojo Fiskars, Stabsryttmästare, död 1904.

           69.     iii.   Albert Ludvig Lindsay von Julin #2425 född 02.08.1871.

           70.     iv.   Emilia Lovisa Hildur Helena (Micki) von Julin #2426 född 18.01.1874.

                    v.    Hildur Hanna Lisi* Lindsay von Julin #2427, född 08.05.1875 i Pojo Fiskars.

 

                             Hon gifte sig med Otto Holmboe #2432, gifta 22.06.1909, född 24.1.1879 i Vetakollen Oslo, Norge, Läkare.

 

           71.     vi.   Nils Adolf* Lindsay von Julin #2428 född 1876.

           72.     vii.  Hildur Dagmar Maria* (Maiju) Lindsay von Julin #2429 född 1878.

                    viii. Elsa Hildur Constance Lindsay von Julin #6764, född 07.06.1880 på Fiskars, död 26.06.1880 på Fiskars.

                    ix.   Hildur Gerda* Isabella Lindsay von Julin #2456, född 27.07.1882 i Helsingfors, Gymnastikdirektör, död 08.01.1972.  Ägde Bosgård i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Johannes Filip Frankenhaeuser #2461, gifta 1924, född 11.6.1874 i Viborg (son till Karl Frankenhaeuser #2571 och Theresa (Thella) Wahl #2572), Godsägare, död 26.8.1942.  Innehaft bankirkontor. Ägde Bosgård i Borgå. Mångårig medlem av direktionen i Fiskars-koncernen.

 

           73.     x.    Arnold Ingram* Arvo Lindsay von Julin #2430 född 11.01.1884.

 

48.  Hedvig Charlotta Helena* von Julin #274, född 25.03.1842 i Pojo Fiskars, död 23.01.1881 i Pojo Sällvik.

 

       Hon gifte sig med Carl Robert Mannerheim #275, gifta 31.12.1862 i Pojo Fiskars, född 01.02.1835 i Viborg (son till Carl Gustaf Mannerheim #2394 och Eva Wilhelmina von Schantz #2395), Greve, kammarjunkare, godsägare, död 09.10.1914 i Helsingfors.  Han var kammarjunkare vid det ryska hovet. Ägde Willnäs herrgård. Han hade dåliga affärer som slutligen försatte honom i konkurs. Willnäs såldes 1880 - (till systern Mimmi Mannerheim). Han flyttade sedermera undan sin trassliga ekonomi till Paris, där han levde ett bohemliv. Han var också författare och poet. Svensk friherrlig ätt nr 277, sedermera introducerad i Finland som grevlig ätt nr 8. Denna utredning om släkten Mannderheim har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Finska och Svenska riddarhusets utgivna stamtavlor om i utredningen nämnda släkter kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Charlotta Lovisa Sofia* Mannerheim #2406, född 21.12.1863 i Helsingfors, Friherrinna, sjuksköterska, död 9.1.1928.  Hon utbildade sig till lärarinna i Stockholm, var anställd som guvernant i Sverige och senare i Finland och kassör vid Föreningsbanken i Helsingfors. År 1899 sökte hon inträde som elev i Nightingaleskolan vid St Thomas Hospital i London. Efter en treårig utbildning dimitterades hon 1902 som utbildad sjuksköterska och återvände till Finland. Kort därefter (1904) utnämndes hon till översköterska vid Kirurgiska sjukhuset och blev samtidigt ledare för sjuksköterskeutbildningen. Hon var ordförande för SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f. 1905-1926. Ordförande i ICN var hon 1922-1925. Som föreningens ordförande och ledare för sjuksköterskeutbildningen innehade hon i seklets början en framträdande ställning i utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen. I och med att hon övertog ordförandeskapet i föreningen, vilket hon kom att inneha i över 20 år, inträdde en ny epok såväl i föreningens som i den finländska sjukvårdens historia. Hon överräcktes som första finländska Florence Nightingalemedaljen vid ICN-kongressen i Helsingfors år 1925.

 

                             Hon gifte sig med Hjalmar Constantin Linder #2832, gifta 11.7.1896, skilda 1899, född 27.4.1862 i Helsingfors, Kammarjunkare, död 4.6.1921 i Marseille, Frankrike.  Han var finländsk konstvän, tillhörde en 1832 adlad ätt, bördig från Westfalen. Han egnade sig efter slutförda juridiska studier åt jordbruk och industri. Han ägde och bodde på Svartå slott och innehade stora industriella anläggningar i Lojo, där han även grundade en stor cellulosafabrik. Han ägde Finlands första bil. Efter faderns, ministerstatssekreteraren Constantin Linders, död (1907) övertog han Nääs' stora egendom i Nurmijärvi socken. Han var missnöjd över behandlingen av de röda och sålde därför 1918 alla sina egendomar och industriföretag i Finland och överflyttade till Sverige, där han inköpte Hjularö slott i Skåne (såld med stor förlust 1920). Hans ansenliga förmögenhet (omkr. 8 mill. kr.) smälte snabbt ihop. Han var av en mycket frikostig natur. Vid sin flyttning till Sverige donerade han 2 mill. mark till en understödsfond för sina arbetare i Lojo och på Nääs; därjämte understödde han i stor skala ryska emigranter. Han stiftade 1919 en professur i konsthistoria vid Helsingfors' universitet. Till Finska konstföreningen överlät han sin dyrbara, delvis ärvda tavelsamling, vartill han fogade flera inköp. Till Nationalmuseum i Stockholm skänkte han Hou-dons Washingtonbyst, hvilken han förvärvat för över 150,000 kr., samt ett oljeporträtt af Romanino, som tillhört drottning Kristinas samlingar. Adlig ätt nr 193.

 

           74.     ii.    Carl Erik Johan Mannerheim #2408 född 17.3.1865.

           75.     iii.   Carl Gustaf* Emil Mannerheim #276 född 04.06.1867.

           76.     iv.   Carl Fridolf Johan* Mannerheim #2407 född 27.12.1868.

           77.     v.    Eva Hedvig Wilhelmina Johanna Mannerheim #2409 född 30.6.1870.

                    vi.   Nanny Albertina Anna* Helena Mannerheim #2411, född 4.3.1872, död 18.5.1886.

                    vii.  Carl August* Ludvig Mannerheim #2412, född 9.11.1873 i Villnäs, Friherre, civilingenjör, död 22.4.1910 i Höganäs, Sverige.  Svensk undersåte 1895.

 

                             Han gifte sig med Elisabeth Nemmie Carolina Nordenfeldt #2570, gifta 30.6.1900, född 21.11.1876 i Kristianstad (dotter till Åke Hjalmar Nordenfelt #2861 och Ulrika Charlotta Christina Maria Mannerskantz #2862), död 31.8.1958 i Helsingborg, Sverige.  HandIandesläkten Norijn från Nora lät sedan den förvärvat adelskap 1720 introducera sig i svenska riddarhuset med det nyantagna namnet Nordenfeldt. Svensk adlig ätt nr 1662.

 

49.  Elisabeth Johanna* Emilia von Julin #1482, född 14.6.1843, död 1941.

 

       Hon gifte sig med Otto Christian* Lovén #2420, gifta 16.7.1866, född 12.3.1835 i Klara Stockholm, Sverige, Medicine doktor, professor, död 25.6.1904 i Boo, Sverige.  Jobbat som doktor vid Lunds universitet 1863. Ledamot av andra kammaren 1891-93 och 1897-99. Tillhörde andra kammarens center, frihandelsvänliga centern och friesenska diskussionsklubben.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Lovén #2433, född 1867, död 1945.

 

                             Hon gifte sig med C G Santesson #2436, Professor.

 

                    ii.    Anna Lovén #2434, född 1870, död 1947.

 

                             Hon gifte sig med Fritz Kaijser #2437, Professor.

 

                    iii.   Lars Lovén #2435, född 1871, död 1877.

 

50.  Johan Albert* Edvard von Julin #1484, född 22.12.1846 i Pojo Fiskars, Bergsråd, död 07.06.1906 i Pojo Fiskars.  Han fortsatte som vuxen sin fars verk. Han var morbror till Marskalken Gustaf Mannerheim, för vars uppfostran han huvudsakligen ansvarade för. Med hjälp från släktingarna kunde Gustaf få sin utbildning avklarad.

 

       Han gifte sig med Sofia Bergenheim #2421, gifta 3.8.1869, född 18.9.1849, död 5.11.1930.  Friherrlig ätt nr 201.

 

                             Barn:

                    i.     Karin von Julin #2438, född 1871, död 1914.

           78.     ii.    Sara Maria von Julin #2439 född 17.9.1872.

                    iii.   Albert von Julin #2440, född 2.9.1876 i Fiskars Pojo, Bergsingenjör, brukspatron från Koskis, död 23.2.1918.  Han blev mördad i Åbo av finska rebeller under inbördeskriget år 1918.

 

                             Han gifte sig med Hulda Margareta (Greta) von Born #2476, gifta 1908, född 2.1.1881 i Gammelbacka Borgå, Friherrinna, död 28.11.1950 i Stockholm, Sverige.  Student  i Helsingfors 1899. Ägde Lappnor i Pärnå. Hon avpotreterades av Albert Edelfelt. Friherrlig ätt nr 47.

 

                    iv.   Brita Sophia von Julin #2441, född 2.6.1879 i Fiskars Pojo.

 

                             Hon gifte sig med George Fredrik Granfelt #2445, gifta 18.9.1904 i Koskis brukskyrka, född 19.6.1865 i Åbo, Juris doktor, hovrättsråd, död 5.8.1917 i Nådendal, begravd i Åbo.  Ägde hälften av Sällvik och Elimo i Pojo. Student i Helsingfors 1885. Extra amanuens vid Finlands statsarkiv 1886. Filosofie kandidat 1888. Tillförordnad amanuens vid statsarkivet 1889. Promoverad filosofie magister 1890. Juris utriusque kandidat 1893. Auskultant i Åbo hovrätt 1893. Vice häradshövding 1896. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1896 och i dess justitiedepartement 1896. Juris utriusque licentiat 1900 och juris utriusque doktor 1900. Ledamot av direktionen för Vasa aktiebank 1900-1906. Äldre ledamot i lagberedningens 2:a avdelning 1907-1915. Assessor i Viborgs hovrätt 1908. Ledamot av arkeologiska kommissionen 1908-1914. Medlem av Finlands lantdags delegation för de Antellska samlingarnas vård 1913. Ordförande i delegationen 1913. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1914. Ledamot och ordförande i styrelsen för Åbo stads historiska museum. Han utgav 1889 enligt ridderskapets och adelns beslut Finlands ridderskaps och adels vapenbok. Har utövat skriftställarverksamhet på rättsvetenskapens, finansvetenskapens och genealogiens områden. Svensk adlig ätt nr 1974, sedermera finsk adlig ätt nr 137.

 

           79.     v.    Rolf Jacob* von Julin #2442 född 21.8.1881.

                    vi.   Rachel Johanna von Julin #2443, född 10.1.1884, Stiftsjungfru, filosofie magister.  Ägde hälften av Sällvik och Elimo i Pojo. Hon fungerade bl a som ordförande för Pojo vårdnämnd och var skattmästare i Garantiföreningen Barnabo i Ekenäs.

 

51.  Sigrid Lovisa Charlotta von Julin #1485, född 20.9.1849, död 6.10.1924.

 

       Hon gifte sig med Carl Axel* Fredrik Björkenheim #2422, gifta 23.9.1869, född 5.2.1843, Lantbruksrådet, död 21.4.1907.  Adlig ätt nr 197.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Axel* Magnus Björkenheim #2446, född 1870, Direktör, död 1940.

           80.     ii.    Tuttu Sigrid* Helena Björkenheim #2447 född 19.6.1875.

                    iii.   Rober Edvard* Albert Björkenheim #2448, född 2.2.1877, Professor, medicine- och kirurgie doktor.

                    iv.   Lars Bertil* Gustaf Björkenheim #2449, född 1878, Godsägare, död 1918.

                    v.    Carl-Gustaf Björkenheim #2450, född 1880, Godsägare, död 1927.

 

 

Tolfte generationen

 

52.  Johanna Wilhelmina Olin #268, född 17.12.1837 i Vichtis, död 24.08.1906 i Vichtis.  Hon blev efter sina föräldrar år 1872 ägare av rusthållet Kaharla Jaakkola (Kahari).

 

       Hon gifte sig med Bengt Justus Törnström #270, gifta 03.11.1863, född 02.09.1837 i Vichtis (son till Israel Törnström #1742 och Maria Charlotta Wichtman #1743), Bonde, rusthållare, död 25.10.1923 i Vichtis.  Han var bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1872-1908.

 

                             Barn:

                    i.     Ida Wilhelmina Bengtsdotter Törnström #1730, född 19.11.1876 i Vichtis, död 21.02.1933.  Hon blev efter sina far år 1908 ägare av Kaharla Jaakkola (Kahari).

 

                             Hon gifte sig med Viktor Valdemar Törnström #1731, gifta 26.06.1908, född 15.05.1883 i Snappertuna, Häradsdomare, död 28.05.1971.  Han var bonde på Kaharla Jaakkola (Kahari) under åren 1908-1933. Sedermera fungerade han som häradsdomare.

 

53.  Maria Serafina (Sofia) Olin #94 (Visa äktenskap som ska numreras 45.)

      

54.  Carl August Olin #269, född 27.05.1842 i Vichtis, Bonde, rusthållare, död 03.08.1900.  Han var en tid (åren 1861-1872) bonde och rusthållare på Kaharla Jaakkola (Kahari), men blev sedermera ägare av Killi hemman.

 

       Han gifte sig med Johanna Kristina Degert #271, gifta 29.12.1864, född 22.07.1841 i Vichtis, död 18.11.1916.  Ägare av Killi hemman.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Alfred Olin #1753, född 08.02.1866 i Vichtis, död 07.09.1937.

 

                             Han gifte sig med Fanny Maria Saloniemi #1754, gifta 18.11.1908, född 10.04.1886 i Lojo, död 22.08.1961.

 

                    ii.    Juliana Wilhelmina Olin #1755, född 17.02.1868 i Vichtis, död 29.04.1868 i Vichtis.

                    iii.   Irene Augusta Olin #1756, född 08.05.1870 i Vichtis, död 18.05.1872 i Vichtis.

                    iv.   Alma Lucina Olin #1757, född 03.10.1876 i Vichtis, död 08.12.1930.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Amandus Berghem #1758, gifta 01.07.1902, född 04.09.1859 i Karislojo, död 30.03.1936.

 

55.  Knut Emil Lindgren #2384, född 7.6.1840 i Vichtis, Filosofie kandidat, historielärare, död 10.10.1912 i Helsingfors.  Han jobbade bl a som lärare i Helsingfors reallyceum.

 

       Han gifte sig med Edla Sofia (Sonja) Berner #2385, gifta 5.1.1868 i Sakkola, född 20.6.1846 i Sakkola (dotter till David Berner #2587 och Eva Augusta Schwalbach #2588), död 8.2.1924 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Ellen Johanna Augusta Lindgren #2581, född 2.11.1868, död 5.8.1956.

 

                             Hon gifte sig med Frans Mikael "Mikko" Ahlman #7001, född 17.05.1866 (son till Frans Ferdinand Ahlman #9730 och Katarina Gregorjeff #9731), död 09.10.1947.  Hans alla fyra barn med Ellen ändrade namn till Aulamo.

 

                    ii.    Karl Emil Lindgren #2582, född 26.3.1870, Stadsläkare i Raumo och Åbo, död 8.10.1929 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Linnéa (Berta Estella) Ridderstad #2589, född 9.3.1878, död 15.10.1958 i Helsingfors.

 

                    iii.   Anna Maria Lindgren #2583, född 26.9.1871, död 29.12.1959.

                    iv.   Emil Lindgren #2584, född 4.5.1874, död 9.5.1874.

                    v.    Helmi Sigfrid Lindgren #2585, född 20.3.1875, död 2.5.1927.

                    vi.   Elis Ilmari Lindgren #2586, född 12.5.1877 i Helsingfors, Medicine licentiat, död 21.4.1958.  Flyttade bl a till Torneå och sedan till USA (1904).

 

                             Han gifte sig med Ella Johanna Aminoff #2590, gifta 5.7.1903 på Ahmonsaari, född 6.6.1875 på Ahmonsaari kronoboställe i Idensalmi.

 

56.  Klas Robert Lindgren #2386, född 20.7.1842 i Vichtis, Suksela, Sipilä, Jordbrukare, död 15.1.1901 i Vichtis.

 

       Han gifte sig med Erika Kristina Karander #2387, gifta 5.9.1872 i Vichtis, född 1.2.1836 i Kisko, Yletkylä, Kara (dotter till Christoper Karander #2592 och Erica Linden #2593).

 

                             Barn:

                    i.     N.N. Lindgren #2594, född 19.4.1877 i Vichtis, död 19.4.1877 i Vichtis.

                    ii.    Klas Emil Lindgren #2595, född 14.1.1880 i Vichtis, Suksela, Sipilä, död 16.4.1962 i Lojo.

 

                             Han gifte sig med Sofia Eufrosyne Nikander #2596, gifta 26.10.1905, född 12.5.1880 i Pyhäjärvi, Ahmo, Ali-Prusi (dotter till Berndt Adolph Nikander #2597 och Eufrosyne Karolina Alander #2598), död 6.1.1965 i Lojo.

 

57.  Amanda Sofia Lindgren #57 (Visa äktenskap som ska numreras 46.)

      

58.  Olga Johanna Emilie Lindgren #2391, född 4.5.1861 i Vichtis.

 

       Hon gifte sig med Kaarlo Julius (Sandbäck) Kalpa #7010, gifta 1893, född 02.04.1867 i Kristinestad, Präst, död 13.02.1918 i Suodenniemi.  Han var student från Björneborgs privata lyceum, prästvigd 1892, verkade, som kristendomslärare i Ruhun Estland 1892-96, tf kaplan i Bjärnå 1900-01, tf kaplan i Paattis 1903-05, kaplan i Suodenniemi 1905-16, kyrkoherde 1916-18.

 

                             Barn:

                    i.     Kaarlo Ilmari Kalpa #7011, född 21.07.1893 i Ruhun Estland, Överläkare, död 20.02.1963 i Nokia.

 

                             Han gifte sig med Aino Elisabeth Paunu #7012, gifta 1924, född 26.10.1897 i Helsingfors, död 07.06.1980 i Tammerfors.

 

59.  Karolina Kristina Tolpo #1740, född 1839, död 1923.

 

       Hon gifte sig med Sven Israel Hiidenheimo #1741, född 1836 (son till Israel Törnström #1742 och Maria Charlotta Wichtman #1743), Bonde, död 1906.  Ägare av gården Oravalas Niemelä i Vichtis.

 

                             Barn:

                    i.     Artturi Fredrik Hiidenheimo #1744, född 23.5.1877, Kommunalråd, riksdagsman, affärsman, död 1958.  Han var en synnerligen framgångsrik och inflytelserik person. Han verkade bl a inom jordbrukets andelsrörelse (kooperationen), inom kommunal- och rikspolitiken, inom bank- och försäkring samt i övrigt inom affärslivet. Han verkade även inom kulturens område och var med och grundade Suomen kulttuurirahasto och Nylands landsskapsförbund. Han var över 50 år medlem av Vichtis kommunfullmäktige och var där fullmäktigeordförande i många år. Han var riksdagsman åren 1919-26, och en del av tiden ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp. Han var Vichtis sparbanks kamrer 1899-23 och desss verkställande direktör 1923-26. Han var medlem även av förvaltningsrådet för Keskus-Osake-Pankki och Kansallis-Osake-Pankki. Han var med som ägare och grundare av ett flertal företag inom olika branscher. Som person hade han starkt kristna grundvärderingar och uppskattade egenskaper som nykterhet, hederlighet och fosterländskhet. Han var en mycket karismatisk person som krävde ordning och reda, men som också belönade och gav erkänsla till trogna medarbetare.

 

                             Han gifte sig med Fanny Naema Maria Ojanen #1745, född 1874, död 1928.

 

60.  Ernst Johan Savander #3327, född 15.7.1846 i Suomenniemi, Agronom, död 6.10.1908 i Kajana.  Genomgått folkskola och lantbruksinstitutet i Mustiala, agronom 1872. Vice länsagronom i Kuopio län 1872-76. Ägde och brukade

       Rantala gård i Libelits 1881-99, och Irjala gård i Vichtis 1899-1904. Arrendator på Sotkamo prästgård 1904-07. Flyttademedsin familj från Sotkamo till Kajana 3.12.1907.

 

       Han gifte sig med Fanny Amanda Odenvall #3331, gifta 4.9.1874 i Toholampi, född 4.12.1851 i Piippola (dotter till Karl August Odenvall #3337 och Matilda Sofia Castrén #3338), död 19.10.1918 i Kexholm.

 

                             Barn:

                    i.     Edit Adele Blondine Savander #3339, född 29.6.1875 i Nivala, död 1879 i Sakkola.

                    ii.    Vivi Lindelia Matilda Savander #3340, född 20.1.1877 i Sakkola, Föreståndarinna, död 23.8.1955 i Villmanstrand.  Flyttade 1910 med modern till Kexholm, och sedan därifrån till S:t Michel 1940. Föreståndarinna för Skolan för kvinnlig hemindustri, först i Kexholm och sedan fr o m 1940 i S:t Michel. Flyttade 1952 som pensionär och ogift till Villmanstrand.

                    iii.   Ellen Alfhild Maria Savander #3341, född 13.3.1879 i Sakkola, död 30.4.1889 i S:t Michel.

                    iv.   Sigrid Sylvia Sofia Savander #3342, född 20.3.1881 i Libelits, död 8.9.1881 i Libelits.

                    v.    Lilia Linnea Emilia Savander #3343, född 29.4.1882 i Libelits, död 5.5.1882 i Libelits.

                    vi.   Einar Henrik Fredrik Savander #3344, född 18.7.1885 i Libelits, död 7.3.1917 i Karis.  Flyttade med föräldrarna till Sotkamo 1904, och därifrån 10.2.1909 ogift till Karis. Telegrafist på Karis järnvägsstation 1909-17.

 

                             Han gifte sig med Amanda Evelina Jernström #3350, gifta 16.11.1912 i Karis, född 16.7.1863 i Pyttis (dotter till Jonas Jernström #3352 och Amanda Witzell #3353).  Flyttade 1906 från Uleåborg till Karis, och som änka från Karis till Helsingfors 1931.

 

                    vii.  Kaarlo Ernst Savander #3345, född 10.9.1887 i Libelits, död 27.6.1889 i Libelits.

                    viii. Ester Johanna Fredrika Savander #3346, född 18.9.1888 i Libelits, död 8.3.1902 i Helsingfors.

                    ix.   Helvi Maria Savander #3347, född 16.10.1890 i Libelits, död 2.4.1892 i Libelits.

                    x.    Martta Maria Savander #3348, född 6.3.1893 i Libelits, död 5.2.1900 i Vichtis.

                    xi.   Elma Ingeborg Savander #3349, född 20.12.1895 i Libelits, död 12.9.1928 i Libelits.  Flyttade med modern 1910 till Kexholm.

 

61.  Klas Rudolf Gardberg #9950, född 30.08.1854 i Borgå, död 08.10.1885 i Helsingfors.

 

       Han gifte sig med Olga Petroff #9953, gifta 23.11.1877.

 

                             Barn:

                    i.     Hildur Elisabet Gardberg #10008, född 19.03.1878 i Helsingfors.  Hon erhöll svenskt medborgarskap 1959.

 

                             Hon gifte sig med Charles Emanuel Svensson #10009, gifta 02.11.1898.  Han  var svensk medborgare från S:t Petersburg.

 

                    ii.    Otto Rudolf Gardberg #9954, född 30.11.1879 i Helsingfors, död 04.06.1959 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Maria Fredrika Nurén #9955, gifta 17.11.1912, född 05.10.1886 i Helsingfors, död 07.08.1947 i Helsingfors.

 

                    iii.   Klas Hugo Gardberg #10010, född 23.04.1882 i Helsingfors, död 27.07.1950 i Helsingfors.

 

62.  Otto Richard* Gardberg #96, född 04.01.1872 i Ekenäs, Filosofie magister, medicine licentiat, överläkare, död 12.06.1930 i Ekenäs.  Han tog filosofie magister examen 1897 och medicine licentiat examen 1903. Han verkade som Ekenäs första stadsläkare och var också Ekenäs sinnessjukhus första överläkare. Bodde och hade mottagning i det vackra trähuset, villa Ormnäs, i Ekenäs.

 

       Han gifte sig med Sally Johanna Aschan #101, gifta 10.10.1901, född 01.05.1874 (dotter till Carl Wilhelm Aschan #766 och Clara Johanna (Jenny) Hjorth #767), död 17.02.1958.

 

                             Barn:

                    i.     Karin Johanna Maria Gardberg #102, född 01.08.1904 i Ekenäs, död 05.07.2001 i Vasa.  Bosatt i Vasa.

 

                             Hon gifte sig med Nils Gösta Bergroth #696, gifta 20.10.1926, född 16.05.1894 i Tammerfors (son till Ernst Evald Bergroth #697 och Eva Elisabeth Sucksdorff #698), Medicine licentiat, chefsläkare, död 24.12.1983 i Vasa.  Han verkade som chefsläkare vid Svenska Österbottens Distriktssinnessjukhus och var specialist i nerv- och sinnesjukdomar. Medicine licentiatexamen år 1926.

 

                    ii.    Elsa Maria Johanna Gardberg #103, född 15.12.1906 i Ekenäs, Sjuksköterska.  Bosatt i Uppsala (Gottsunda), Sverige.

 

                             Hon gifte sig med (1) Henrik Valentin Hagman #107, gifta 18.02.1933, skilda 1957, född 25.06.1892 i Kivinebb (son till Herman Almus Hagman #729 och Elisabet Mendelsohn #730), Forstmästare i Ekenäs, död 27.01.1965.  Blev forstmästare 1917.

                             Hon gifte sig med (2) Arne Sundqvist #731, Fabriksarbetare, död 1966 i Jakobstad.  Anställd som fabriksarbetare vid Strengbergs fabrik i Jakobstad.

 

                    iii.   Karl Nils Otto Gardberg #104, född 24.07.1908 i Ekenäs, Verkställande direktör, hamnchef, död 03.12.2005 i Mariehamn.  Han var bl a brandchef i Virkby, hamnchef i Pojo, inköpschef vid Lojo Kalkverk Ab i Virkby och från 60-talet VD för LK Shipping och Ingå hamn i Ingå. Bosatt sedermera på Åland.

 

                             Han gifte sig med (1) Ruth Mildred Weckström #108, gifta 04.06.1938, född 04.06.1915, död 1973.

                             Han gifte sig med (2) Ann-Christin Gylling #2880.

 

                    iv.   Sally Magdalena Gardberg #105, född 21.08.1910 i Ekenäs, Farmaceut.  Bosatt i Helsingfors som ogift.

                    v.    Bertel Richard Gardberg #106, född 24.08.1916 i Ekenäs, Silversmed, akademiker, död 23.03.2007 i Pojo.  Han verkade som konstindustriell formgivare i Pojo där han låtit uppföra sin ateljé och upprustat ett gammalt soldattorp från 1500-talet till sitt hem. Han var upptäckt och uppbackad som ung konstnär av mecenaten Maire Gullicshen. Han kan karakteriseras som en framsynt silversmed och skicklig stensmidare. Han har erhållit många nationella och internationella utmärkelser, bl a Medals at the Milan Trennial 1954, 1957, 1960, Lunning Prize 1961, Pro Finlandia 1961, Finnish State Award 1975, Prince Eugen Medal 1991 och Artium Cultor Medal 1991. Anställd bl a som konstnärlig chef i Irland på Kilkenny Design Workshop 1966-68 och i Dublin (Rionor) 1968-71.

 

                             Han gifte sig med (1) Ulla Torhild Westin #109, gifta 1942, skilda 1950, född 18.04.1920 i Helsingfors (dotter till Adolf Westin #759 och Hildur Lindström #760).

                             Han gifte sig med (2) Anne-Charlotte Saurén #761, gifta 1962, född 24.02.1933 i Helsingfors (dotter till William Constatin Saurén #762 och Greta Mariette Bengtsson #763), Formgivare.

 

63.  Aina Sofia Gardberg #285, född 12.08.1874 i Ekenäs, död 14.08.1950 i Helsingfors, begravd i Ekenäs.  Sommaren 1887 besöktes Ekenäs av den ryske tsaren, Alexander III, med medfölje. Tsaren och hans ressällskap bodde på den kejserliga jakten Zarewna på vars däck unga flickan Anna fick bestiga, tillsammans med fru Lönnbeck och några andra smålickor, för att överräcka blombuketter till Hennes Majestät Kejsarinnan.

 

       Hon gifte sig med Per Ivar August Aschan #287, gifta 1894, född 22.08.1872 i Ekenäs (son till Axel Adolf Aschan #479 och Eva Augusta Kopparström #480), Agronom, filosofie magister, död 20.05.1927 i Helsingfors, begravd i Ekenäs.  Agronomexamen från Mustiala 1892, studerat jordbruk i Danmark och Sverige. Ägde och förvaltade Gullö gård i Ekenäs sedan 1892. Tillhörde Svenska Folkpartiet. Utvisad ur landet av Bobrikoff 1904-06.

 

                             Barn:

                    i.     Per Erik Anton Aschan #296, född 14.09.1896 i Ekenäs, Medicine och kirurgie doktor, professor, död 09.02.1976 i Esbo.

 

                             Han gifte sig med (1) Toni Katarina Grönlund #298, gifta 26.11.1920, född 13.01.1896 i Uleåborg (dotter till Hugo Gideon Grönlund #645 och Saima Sofia Liljeqvist #646), Tandläkare.  Frånskild.

                             Han gifte sig med (2) Ebba Julie Aline Witting #299, gifta 1946, född 01.09.1917 (dotter till Rolf Johan Witting #647 och Ellen Juilie Elise Neovius #648).

 

                    ii.    Hedvig Milena (Lena) Maria Aschan #297, född 05.06.1899 i Ekenäs, Musiker, död 30.06.1972 i Ekenäs.  Bedrev musikstudier och undervisade i violinspel. Hon var medlem av Helsingfors stadsorkester.

 

64.  Axel Werner Gardberg #98, född 10.12.1878 i Ekenäs, Diplomingenjör, professor, fabriksledare, död 22.05.1964.  Bedrev studier i England (2,5 år) och i Tyskland (1 år). Företog talrika studieresor till Tyskland, England, Belgien och Sverige. Ingenjör 1902. Ingenjör vid Vasa bomullsspinneri 1906-09. Professor i mekanisk teknologi vid Tekniska högskolan i Helsingfors 1911-17, teknisk ledare vid De förenade yllefabrikerna 1917-18, teknisk direktör och fr o m 1920 chef för Finlayson Ab (sedermera Finlayson-Forssa Ab). Han var stor vän av fotboll och under sin Englandsvistelse blev speciellt Manchester United hans stora favoritlag. Sedermera (1905) introducerade han, tillsammans med två andra samtida, fotbollsspelet i Vasa. Dessa tre fotbollspionärer var också initiativtagare till grundandet av idrottsföreningen Allmänna Idrottskommittén (AIK) i Vasa.

 

       Han gifte sig med Elin (Ea) Arppe #114, gifta 04.10.1916, född 30.12.1891 (dotter till Klas Ludvig Arppe #1489 och Charlotte (Lotten) Elise Mathilde von Fieandt #1490), död 26.10.1981.

 

                             Barn:

                    i.     Klas-Erik Gabriel Gardberg #115, född 18.07.1918 i Helsingfors, Diplomingenjör, diplomekonom, död 21.10.2009.

 

                             Han gifte sig med Anita Thilén #305, född 26.01.1920.

 

                    ii.    Elna Maria Charlotta Gardberg #116, född 30.08.1921 i Helsingfors, Diplomekonom, död 15.11.2010 i Madrid, Spanien.

 

                             Hon gifte sig med Lars Stensson Samuel Werner von Troil #117, gifta 22.10.1949, född 18.08.1923 i Helsingfors, Agronomie- och agroforstkandidat, friherre, död 13.03.1993 i Madrid, Spanien.  Adlig ätt nr 24.

 

65.  Hugo Edvard Gardberg #80, född 1870 i Vichtis, Köpman i Åbo, död 1921 i St Marie.  Han grundade 1907 Petroleum-import-aktiebolaget Gardberg & C:o, som importerade petroleum i tunnor och arrenderade mark i Esbo Alberga "för uppförande af petroleum nederlag". Wilhelm Bensow engagerade Hugo som Finlands representant (agenturen) för Shells dotterbolag (Masut) i S:t Petersburg. Bensow tecknade 40% av aktierna i Hugos bolag. Våren 1911 konstaterades allvarliga brister i bolagets redovisning och Hugo flyttade till Amerika. Bolaget sattes i likvidation samma år och ett nytt bolag vid namn Finska Petroleumimport Aktiebolaget Masut (sedermera Shell Ab)  grundades för att fortsätta verksamheten.

 

       Han gifte sig med Alina (Alli) Karolina Hedenström #100, gifta 02.07.1892, född 18.04.1874 i St Marie, död 17.11.1950 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Edvard Lennart Gardberg #122, född 19.02.1893, Affärsman i Helsingfors, död 23.11.1947 i Helsingfors.  Levde 1920 i Bronx, New York.

 

                             Han gifte sig med (1) Olga Alina Pekkala #125, gifta 1915, skilda 1926, född omkr 1895.

                             Han gifte sig med (2) Eva Sofia Wickberg #126, gifta 1926, skilda 1940.  Gick i Svenska samskolan i Tammerfors1941-43. Anställd sedermera som spårvagnskonduktör i Helsingfors.

                             Han gifte sig med (3) Maria Ertl #127, gifta 24.01.1941, född 26.11.1906, död 09.12.1979 i Helsingfors.

 

                    ii.    Rolf Wilhelm Gardberg #123, född 06.04.1894, Direktör på byggfirma, död 19.06.1957 i USA.  Innehavare av byggnadsfirma i New York.

 

                             Han gifte sig med Matilda Keturi #130, gifta 15.05.1915, född 19.03.1893.

 

                    iii.   Margit Gardberg #124, född 21.06.1895, Huvudbokförare på Finlands resebyrå.

 

                             Hon gifte sig med Claes William Granlund #137, gifta 16.12.1924, född 1897 i Helsingfors, Resebyråtjänsteman, död 1938 i Helsingfors.

 

66.  Anton Rudolf* Gardberg #54, född 05.11.1873 i Ekenäs, Köpman, industriidkare, VD, död 20.07.1932.  Han var en mångsysslare inom handel och industri, med alltid många järn i elden. Han grundade bl a chokladfabriken Oy Hellas Ab där han verkade som dess verkställande direktör. Det framgår av Rudolf Gardbergs dagbok att det var brodern Hugo som ursprungligen lockade Rudolf till Åbo. I ett brev till fadern (Karl Edvard) hade Hugo föreslagit att Rudols genast (1887) skulle sluta skolan och ta emot en anställning på agenturman Krjukoff i Åbo, som då ägdes av Alexej Krjukoff. Som känt begav han sig till Åbo 14 år gammal och som 17 åring (1891) utnämndes han till chef för firman. Rudolf inlöste sedan tillsammans med Hugo Krjukoffs agenturverksamhet. Hugo fick bli ensamägare till firman eftersom Rudolf var ännu minderårig. Han blev en s.k. "tyst" bolagsman, tills han blev myndig och kunde själv överta fimans ägande. Bolaget ändrades så småningom till Gardberg Co, där både Hugo och även Krjukoff ättling Alfred Wilén var en tid delägare i. Så småningom köper Rudolf Helsingfors Nya Karamellfabrikens filial i Åbo (av Nuchim Bonsdroff) och grundar därmed karamellfabriken Oy Hellas Ab. Både Hugo och även Wilén var med på ett hörn som ägare i Hellas under en viss tid. Rudolf var även Intresserad av frimurerisk verksamhet (III).

 

       Han gifte sig med Anna Nordlin #55, gifta 20.06.1897 i Åbo, född 10.05.1876 i Åbo (dotter till Gustaf Reinhold Nordlin #322 och Selma Paulina Pettersson #323), Hemmafru, död 27.04.1949 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Carl-Rudolf Gardberg #138, född 09.09.1898 i Åbo, Filosofie doktor, professor h c, död 05.10.1972 i Åbo.  Han verkade bl a som överbibliotekarie vid Åbo Akademi.

 

                             Han gifte sig med Brita Victoria Helena von Willebrand #144, gifta 13.06.1925 i Åbo, född 31.07.1897 i Åbo (dotter till Reinhold Alexander von Willebrand #384 och Bertha Matilda Hoffstedt #385), död 25.06.1986.  Adlig ätt nr 119.

 

                    ii.    John Rudolf Gardberg #139, född 13.11.1899 i Åbo, Filosofie doktor, professor, rektor, död 18.11.1974 i Karis.  Han verkade från 1929 till 1963 som historielärare och rektor vid Karis-Billnäs samskola och var mellan 1947 och 1967 docent i nordisk folklivsforskning vid Åbo Akademi. Han bedrev forskning bland annat i Kimitobygdens och Karisnejdens historia. Han erhöll professors titel 1973. Hans son, arkitekt Sverker Gardberg, har skrivit om sin fader bl a följande: "John Gardberg ritade och byggde sitt hus i Karis år 1937 så att han kunde övervaka skolgården från sitt skrivbord. Vid det bordet utvecklade han den lilla mellanskolan till ett stort gymnasium, satte igång Karis arbetarinstitut, skrev böcker om byggdens historia, förberedde sina docentföreläsningar och tog initiativ till ortens krematorium."

 

                             Han gifte sig med Göta Maria Olsoni #150, gifta 12.02.1924 i Åbo, född 15.06.1900 i Helsingfors (dotter till Ismael Filip Olsoni #388 och Tyra Sofia Nordqvist #389), död 1977.

 

                    iii.   Gustav Rudolf Gardberg #49, född 03.02.1901 i Åbo, Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetsgriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

 

                             Han gifte sig med Gunvor Lydia Helena Serenius #50, gifta 23.05.1925 i Helsingfors, född 12.09.1901 i Helsingfors (dotter till Torsten Einar Serenius #392 och Lydia Maria Forsman #393), Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

                    iv.   Wilhelm Rudolf Gardberg #328, född 14.02.1902 i Åbo, död 31.01.1905 i Åbo.

                    v.    Anna Margareta Gardberg #329, född 31.01.1903 i Åbo, död 27.05.1904 i Åbo.

                    vi.   Ingeborg Gardberg #140, född 05.01.1904 i Åbo, Hemmafru, död 22.03.1996 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Anders Henrik* Kurtén #154, gifta 08.09.1928 i St Marie, född 31.10.1903 i Vasa (son till Karl Henrik Kurtén #8588 och Florence Emma Elliot #8589), Diplomingenjör, verkställande direktör, död 21.10.1999 i Åbo.  Verkade som verkställande direktör för Västra-Finlands Kraft Ab och Kolsi Oy i Harjavalta. Segling, skidning och gymnastik som hobby.

 

                    vii.  Eric (Ecki) Rudolf Gardberg #141, född 01.02.1905 i Åbo, Agrolog, konstnär, publicist, död 22.04.1969 i Borgå.  Efter studierna vid Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1924, studerade han 1925-1929 keramik vid Centralhögskolan för konstflit (Ateneum) i Helsingfors och innehade därefter en konstindustriell ateljé. 1939-1945 verkade han som förlagstjänsteman. Under kriget stred han vid fronten med maskingevär som vapen. Efter kriget publicerade han bl.a. minnesskriften ErP18 från vinterkriget och blev senare befordrad till löjtnant. Han gjorde många radioprogram och arbetade som frilans journalist med barnsagor, lantbruks- och trädgårdsämnen som specialitet. Han medarbetade också i Hbl och kåserade under signaturen Jerker om blommor och kryddor med självtecknade illustrationer. Han spelade piano på gehör och målade en mängd akvareller.

 

                             Han gifte sig med (1) Eva Aline Wichmann #155, gifta 14.06.1930 i Helsingfors, skilda 1934, född 28.03.1908 i Helsingfors (dotter till Karl Theodor Wichmann #394 och Agnes Augusta Frosterus #395), Författarinna.

                             Han gifte sig med (2) Brita Gorschelnik #156, gifta 16.10.1943 i Helsingfors, (skilda) född 15.12.1908 i Kivinebb (dotter till Carl Hjalmar Gorschelnik #397 och Dagmar Amalia Andstén #398), död 24.01.1968 i Helsingfors.

 

                    viii. Bertel Rudolf Gardberg #142, född 21.11.1907 i Åbo, Teknisk direktör, död 1976.  Verkade som teknisk direktör vid chokladfabriken Oy Hellas Ab, sedermera Huhtamäki-koncernen. Han var också (fr o m 1936) teknisk ledare för brödfabriken Ipnos, som grundats av Arthur Vilén, en farbor till Alfred Wilén som var med på ett hörn då Hellas grundades. Bertel var upphovsman bl a till receptet för den populära chokladkaramellen "Budapest" som Hellas producerar än i dag, om ock något modifierat. Segling var hans stora hobby.

 

                             Han gifte sig med Else Agneta Widnäs #158, gifta 17.09.1932 i Åbo, född 30.05.1908 i Bjärnå (dotter till Axel Theodor Widnäs #400 och Agnes Törnebohm #401), Barnavårdarinna, död 01.09.2005 i Åbo.

 

                    ix.   Paul (Palle) Rudolf Gardberg #143, född 11.04.1909 i Åbo, Musiker, rederitjänsteman, död 13.01.1985 i Mariehamn, Åland.  Han var medlem av stadsorkestern i Mariehamn, Åland. Han hade också en egen orkester vid namn Gardbergs kapell, där han spelade kontrabas och cello. Det berättas att han under sina sista år var nästan helt döv, men spelade ändå, vilket ingen förstod hur det gick till.

 

                             Han gifte sig med Ebba Alice Lisa* Jansson #162, gifta 20.04.1941 i Åland Mariehamn, född 26.07.1916 i Åland Saltvik (dotter till Johan Albert Jansson #406 och Alise Theodorinda Eriksson #407), död 07.03.2010 i Åland Mariehamn.  Bosatt på Åland i Mariehamn.

 

67.  Ellen Helmi* Gardberg #86, född 16.07.1883 i Ekenäs, död 27.02.1953 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Alfred Alexej (Appe) Wilén #91, gifta 11.10.1902 i Ekenäs, född 11.09.1880 i Åbo (son till Alfred Wilhelm Wilén #1580 och Olga Maria Krjukoff (Krukov) #1581), Direktör, död 28.06.1956 i Helsingfors.  Han gick åtta klasser i Åbo Svenska Samskola. Delägare i en agenturaffär som ändrade namn till Gardberg & Co. Chokladfabriken Hellas Ab grundades sedermera av Rudolf Gardberg och nämnda agenturaffär Gardberg & Co. År 1905 startade han en egen agenturaffär (Alfr. Wilén), som han sedan innehade till 1923, då han utsågs till biträdande direktör i Lojo Kalkverks Ab. Han avgick därifrån 1933 då han startade Oy Triola Ab (kemisk tvättinrättning), vars verkställande direktör han var till sin död. Samma år grundade han även agenturfirman A Wilén som 1947 namnändrades till A Wilén & Son. Under sin tidigare verksamhet i Åbo var han en kort tid verkställande direktör i A B Nordfors Spritfabrik Ab. Han var flera år medlem av styrelsen för Byggnadsämnesindustrins Arbetsgivarförbund och Cementproducenternas i Finland förening samt Arbetsgivarnas i Finland centralförbund. Segling, jakt och frimureri var hans hobbyn. Tillhörde på sin tid bl a NJKs styrelse. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (X).

 

                             Barn:

                    i.     Fred Wilén #1577, född 04.09.1903 i Åbo, död 27.04.1904 i Åbo.

                    ii.    Kurt Wilén #1578, född 09.03.1905 i Åbo, Direktör, död 07.11.1957 i Helsingfors.  Gick fyra klasser i Sigrid Carpelans förberedande skola i Åbo 1912-15. Flyttade därifrån till Åbo Svenska Lyceum där han gick sex mellanskoleklasser. Avlade merkonomexamen vid Handelsinstitutet i Åbo 1923. Under åren 1924-36 var han anställd vid Jyväskylän Rauta Oy, Systema Ab i Helsingfors, Lämmityslaite Oy, Finska Shell Ab i Helsingfors och Finlands Exportförening i Helsingfors. Han vistades på Systemas Abs bekostnad år 1928 under sex månader i England för att studera kontorsteknik och praktisk försäljningsteknik vid "The Roneo School for Salesmen" i London.  Åren 1936-42 var han anställd som prokurist och försäljningschef på A Viléns Fabriker i Åbo, 1942-45 var han teknisk ledare och direktionsmedlem i  Oy Kope Ab i Nådendal och åren 1945-57 var han anställd på Oy Triola Ab i Helsingfors, de senaste åren som dess verkställande direktör. Han var delägare i Oy Triola Ab och agenturfirman A Wilén & Son. Han har skrivit en lärobok i fläckborttagning och varit mycket aktiv föreningsmänniska. Hans särinstressen var segling och skärgårdsliv samt frimureri och musik. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (VIII).

 

                             Han gifte sig med Maj-Lis Daisy Fager #1586, gifta 03.10.1937 i Åbo, född 20.04.1912 i Helsingfors, Kontorist, bokförare, privatföretagare, död 23.03.1992 i Helsingfors.  Gick i Du Pontska förberedande skola i Helsingfors och gick mellanskola i Helsingfors Svenska Flicklyceum. Studerat vid Svenska Handelsinstitutet i Helsingfors. Anställd som kontorist vid Finlands Sågförening rf 1927-30, hemmafru 1937-55, bokförare vid Oy Triola Ab 1955-57. Vid makens frånfälle 1957 övertog hon ledningen av företagen A Wilén & Son och Oy Triola Ab. År 1960 såldes Oy Triola Ab och hon koncentrerade sig på agenturföretaget A Wilén & Son i vin- och spritbranschen, som hon förtjänstfullt utvecklade och ledde till sin pensionering 1977.

 

                    iii.   Ruth Wilén #1579, född 22.03.1906 i Åbo, Mannekäng, guide, modist, död 11.02.1984 i Paris, Frankrike.  Efter skilsmässan från det andra äktenskapet begav hon sig till Berlin 1936, där hon deltog i filminspelningar. Därefter bosatte hon sig i Paris och verkade där som mannekäng bl a hos Dior. Efter kriget arbetade hon som guide för amerikanska damer på besök i Paris. På senare år upptog hon modistyrket och gjorde praktfulla fönsterdekorationer åt olika modehus. Det finns en släktutredning från 1936 där man konstatera, att Ruth (Wilén) Saurén icke är av judisk börd.

 

                             Hon gifte sig med (1) Ragnar Hartwall #1584, gifta 23.12.1925 i Åbo, skilda 24.5.1929, född 16.7.1899 i Willmanstrand, Regissör och filmscenarioförfattare, reklamchef.  Han var med i Akademiska sångföreningen som dess viceordförande.

                             Hon gifte sig med (2) Gösta Saurén #1585, gifta 1929, (skilda) född 31.07.1890 i Helsingfors, Affärsman, fotograf, död 19.02.1974.  Student från Nya Svenska Läroverket 1911. I yngre år verkade han med varierande framgåg som affärsman, fr o m 1935 fungerade han som fotograf och innehade en ateljé på Fabiansgatan.

 

68.  Katri (Kaisu) Linnea Gardberg #88, född 26.11.1887 i Ekenäs, död 1961.

 

       Hon gifte sig med Arvid Henrik Reinhold Piha #92, gifta 1913, född 28.12.1888 i Storkyro, Stationsinspektör.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Piha #1560, död 1988.

 

 

                    ii.    Else Piha #1561, död 1995.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Ollikainen #1567, gifta i Storkyrå.

 

                    iii.   Karin Piha #1562, Farmaceut, död 1986.  Hennes man lyckades under kriget rädda sig från en ö i Finska viken genom att simma i land. Hon konditionerade i tiderna hos "moster Anna" på Ingå apotek.

                    iv.   Marita Johanna Sofia Piha #1549, född 1914, död 1988.

 

                             Hon gifte sig med Paul Ernst Hertell #1550, gifta 1940, skilda 1952, född 16.05.1899 i Åbo (son till Paul Severin Hertell #9765 och Ernestine Matilda Söderstrand #9766), död 12.04.1962 i Eksjö, Sverige.  Hans andra giftermål (med Marita Piha) upplöstes 1956.

 

                    v.    Arne Piha #1555, död omkr 1995.  Bosatt i Åbo. Rullstolsbunden.

 

                             Han gifte sig med Stina #1556.

 

69.  Albert Ludvig Lindsay von Julin #2425, född 02.08.1871 i Pojo Fiskars, Bergsråd, död 1944.

 

       Han gifte sig med Elin Constance Blomberg #2454, gifta 1898, född 18.10.1876.

 

                             Barn:

                    i.     Mary Lindsay von Julin #2469, född 04.01.1900.

 

                             Hon gifte sig med Pehr Hjalmar Tallberg #2471, gifta 27.05.1924, född 14.8.1894 i Helsingfors, Sanitetskapten, medicine licentiat.

 

                    ii.    John Emil Lindsay von Julin #2465, född 07.08.1902, Ingenjör, disponent, död 05.04.1977.

 

                             Han gifte sig med Ellen Augusta Hejll #2466, gifta 19.05.1927, född 04.03.1901 i Landskrona, Sverige.

 

                    iii.   Emmy Margareta (Maggie) Lindsay von Julin #2470, född 22.12.1903.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johannes Maximilian Indrenius-Zalewski #2472, född 27.10.1900, Vicehäradshövding, disponent.  Adlig ätt nr 223.

 

70.  Emilia Lovisa Hildur Helena (Micki) von Julin #2426, född 18.01.1874 i Pojo Fiskars, död 01.11.1922 på Bosgård.

 

       Hon gifte sig med Johannes Filip Frankenhaeuser #2461, gifta 27.08.1901, född 11.6.1874 i Viborg (son till Karl Frankenhaeuser #2571 och Theresa (Thella) Wahl #2572), Godsägare, död 26.8.1942.  Innehaft bankirkontor. Ägde Bosgård i Borgå. Mångårig medlem av direktionen i Fiskars-koncernen.

 

                             Barn:

                    i.     Gunvor Johanna Emilia Frankenhaeuser #2791, född 22.5.1911, Sjuksköterska.

 

                             Hon gifte sig med Per Gösta Hartwall #2792, död 1959.

 

                    ii.    Gerda (Baby) Johanna Helena Frankenhaeuser #2793, född 31.3.1916, död 29.2.1988.

 

                             Hon gifte sig med Klaus Ahola #2794.

 

71.  Nils Adolf* Lindsay von Julin #2428, född 1876 i Pojo Fiskars, Apotekare, vicekonsul, död 1946.

 

       Han gifte sig med Elisabeth Schweizer #2455, gifta 1902, född 1.7.1876.

 

                             Barn:

                    i.     Ingram Benito Sante von Julin #2457, född 1.1.1923, död 1988.  Anställd hos Arabia Ab. Han var totalt 3 ggr gift.

 

                             Han gifte sig med (1) Irma Marjatta Karhunen #2458, född 7.2.1924 i Helsingfors, död 7.10.2005.

                             Han gifte sig med (2) Bertha Aline Boström #2529, född 19.2.1925, Sjuksköterska.

 

72.  Hildur Dagmar Maria* (Maiju) Lindsay von Julin #2429, född 1878 i Pojo Fiskars, död 1935.

 

       Hon gifte sig med Adolf Fredrik* August Borg #6765, gifta 30.10.1901, född 12.11.1869 i Brahestad (son till Edvard Wilhelm Caroli Jacobi Borg #6766 och Hilma Johanna Hermansdotter Malmberg #6767), död 09.07.1944.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Edvard Emil Borg #6768, född 09.08.1910 i Helsingfors, Filosofie magister, fänrik, död 31.08.1941 i Viborg.

 

                             Han gifte sig med Leni Margaretha Gripenberg #6769, gifta 17.05.1936 i Grankulla, född 10.11.1912 i Helsingfors (dotter till Arne Gripenberg #873 och Anna Margareta Silén #874), död 07.10.1997.

 

73.  Arnold Ingram* Arvo Lindsay von Julin #2430, född 11.01.1884 i Pojo Fiskars, Forstmästare, disponent, död 1952.

 

       Han gifte sig med Sofia Margareta (Greta) Sonck #2452, gifta 30.04.1922, född 19.2.1900, Ordförande för Pojo Lotta Svärd.  Aktiv inom Lotta Svärd rörelsen.

 

                             Barn:

                    i.     Gerda Margaretha* Lindsay von Julin #2462, född 3.8.1923, Vicehäradshövding.  Äger jämte barnen Bombi m fl lägenheter i Pojo.

 

                             Hon gifte sig med Jarl Mauritz Leonard Gripenberg #2463, gifta 4.6.1949, född 18.12.1914 (son till Bertel Gripenberg #2608 och Anna Beatrice Hallberg #2609), Professor, teknologie doktor, diplomingenjör, död 26.04.1997.  Adlig ätt nr 69.

 

74.  Carl Erik Johan Mannerheim #2408, född 17.3.1865 i Villnäs, Bankdirektör, vicehäradshövding, greve, död 6.7.1915 i Stockholm, Sverige.  Han blev år 1903 på  generalguvernör Bobrikovs befallning utan motivering ålagd att lämna landet inom fem dagar, vilket han också gjorde. Förbudet att vistas i Finland upphävdes 1905. Han blev svensk medborgare 1908. Svensk grevlig ätt nr 8.

 

       Han gifte sig med Aina Johanna Ehrnrooth #2651, gifta 5.12.1896 i Tusby, född 17.7.1869 i Nastola (dotter till Carl Albert Ehrnrooth #2654 och Lovisa Fredrika Adelaide de Geer #2655), död 5.1.1964.  Adlig ätt nr 73.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Erik Mannerheim #2648, född 9.7.1898, Ryttmästare ia, greve, död 8.11.1995 i Cannes.  Ägde Altnäs i Södermanland.

 

                             Han gifte sig med (1) Ingeborg Johanne Hjort #2649, gifta 1924, skilda 1938, död 1967.  Norska.

                             Han gifte sig med (2) Greta Maria Molander #2650, gifta 1939, (skilda).

                             Han gifte sig med (3) Anna Elisabeth Carola Lundin #3180.

                             Han gifte sig med (4) Britt Ingegerd Lannerstedt #3181.

                             Han gifte sig med (5) Paulette Aimée Buisson #3182.

 

                    ii.    Aina Helene Louise Mannerheim #2667, född 7.5.1900 i Viborg, Friherrinna, död 11.12.1941 i Helsingfors.  Hon gifte sig med sin kusin Carl Johan. Frihärrlig ätt nr 18.

 

                             Hon gifte sig med Carl Johan Casimir Ehrnrooth #2666, gifta 23.7.1923 i Sesta gård, skilda 1939, född 17.6.1898 (son till Georg Casimir Ehrnrooth #2657 och Anna Gabriella (Ella) af Nyborg #2658), Vicehäradshövding, löjtnant, död 5.8.1967 i Sesta gård.  Student i Helsingfors 1915. Rättsexamen 1921. Auskultant i Åbo hovrätt 1921. Vice häradshövding 1924. Delägare i advokatfirman Dittmar & Indrenius i Helsingfors. Verkade bl a som styrelseordförande för Kymmene Ab, J W Enqvist och Oy Mahogany. Svensk adlig ätt nr 1123, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 73.

 

75.  Carl Gustaf* Emil Mannerheim #276, född 04.06.1867 i Willnäs, Friherre, militär, statsman, död 28.01.1951.  Utöver framstående militär och statsman, var Mannerheim dessutom storviltjägare, upptäcktsresande, gourmet och kvinnokarl. Efter en orolig uppväxttid, familjen skingrades och Mannerheim relegerades vid tre tillfällen, ordnade hans gudmor så att han fick utbildning i Ryssland. Han gjorde snabb karriär i den tsarryska armén och hovet. Vid första världskrigets slut var han generallöjtnant och  ledde framgångsrikt en rysk armékår. Han var överbefälhavare för Finlands vita armé och general av kavalleriet under Finlands frihetskrig som bröt ut 1918. Han var Finlands riksföreståndare 1918-19, marskalk av Finland 1942 och Finlands 6:e president 1944-46. Friherrelig ätt nr 18.  Mannerheim var beundrad och respekterad av många samtida, bland dem såväl Josef Stalin som Adolf Hitler. Han gjorde ett starkt intryck på många; bl a Winston Churchill beskrev honom som: "den ståtligaste utlänning jag någonsin mött" och Charles de Gaulle sade om honom: "som att träffa en hovman från Versailes dagar". Hans äktenskap slutade i en inofficiell äktenskapsskillnad redan år 1902.

 

       Han gifte sig med Anastasia Nikolajevna Arapova #277, gifta 02.05.1892, skilda 1919, född 09.01.1872 (dotter till Nikolai Arapov #1526 och Vera Kazakova #3184), död 31.12.1936 i Paris, Frankrike.  Rysk adelsflicka. Gemålernas samliv började tydligen knaka i fogarna redan år 1896, och vid sekelskiftet åkte Anastasia till Fjärran Östern för Röda Korset på ett år. Äktenskapet slutade i en inofficiell äktenskapsskillnad redan år 1902. Anastasia flyttade år 1903 med döttrarna utomlands.

 

                             Barn:

                    i.     Anastasia (Stasie) Mannerheim #1487, född 23.4.1893 i London, England, död 19.4.1978.  Hon gick i en katolsk internatskola i Frankrike och fick en fransk-engelsk uppfostran. År 1913 flyttade hon till Finland för att bo hos släktingar, fadern som bodde i Polen kunde inte ta dem till sig. Hon hade som barn svag hälsa och som fullvuxen ville hon leva ett liv i ensamhet. Efter att hon konverterat till katolicismen anslöt hon sig under första världskriget till ett karmelitkloster i England. Hon lämnade dock klostret på 1930-talet.

                    ii.    Sofie Mannerheim #1488, född 7.7.1895, död 8.2.1963.  Hon gick i en katolsk internatskola i Frankrike och fick en fransk-engelsk uppfostran. År 1913 flyttade hon till Finland för att bo hos släktingar, fadern som bodde i Polen kunde inte ta dem till sig. Hon bodde under första världskriget i Schweiz och England. År 1918 kom hon till sin far i Finland, och år 1919 utnämndes hon till allmän kransbinderska i promotionen vid Helsingfors universitet. Hon trivdes emellertid inte långa tider i Finland utan bosatte sig i Frankrike. Där deltog hon under vinterkriget i kampanjen för att hjälpa Finland.

 

76.  Carl Fridolf Johan* Mannerheim #2407, född 27.12.1868, Friherre, godsägare, död 25.9.1934.  Familjen emigrerade till Sverige 1904.

 

       Han gifte sig med Palaemona Sophie Treschow #2545, gifta 5.7.1902, född 14.2.1878, död 25.5.1948.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Sophia Helene Mannerheim #2546, född 30.4.1903 i Uleåborg.

 

                             Hon gifte sig med Björn Albert Oscar Weckman #2561, gifta 29.8.1925, född 5.6.1896 i Kotka, Vicekonsul, diplomeingenjör, major.

 

                    ii.    Anna Palaemona Frederikke Mannerheim #2547, född 2.9.1904.

 

                             Hon gifte sig med Theodor Anton Leopold Seefried #2562, gifta 1.10.1932, född 7.1.1902, Direktör.

 

                    iii.   Sophie Marie Mannerheim #2548, född 23.2.1907, död 13.2.1955.

 

                             Hon gifte sig med Lars Edvard Melcher Ekströmer #2563, född 31.8.1908, Kanslisekreterare, juris kandidat.  Svensk adlig ätt nr 2313.

 

                    iv.   Palaemona Johanna (Mona) Mannerheim #2549, född 01.06.1908, död 1990.

 

                             Hon gifte sig med Carl Göran Axel Mörner af Morlanda #2564, gifta 15.07.1933, född 23.2.1904 i Björksund, Sverige (son till Nils Göran Axel Mörner af Morlanda #2714 och Ebba Julie Signa Hammar #2728), Greve, civiljägmästare, ryttmästare, död 1977.  Svensk grevlig ätt nr 60.

 

                    v.    Elsie Hanna Fritze Mannerheim #2550, född 02.02.1911, Friherrinna, död 16.2.2000.  Svensk friherrlig ätt nr 277, sedermera introducerad i Finland som grevlig ätt nr 8.

 

                             Hon gifte sig med Claes Gustaf Peder Carlsson Uggla #2565, gifta 5.10.1940 på Grensholmen i Vånga, Sverige, född 12.12.1904 i Stockholm, Sverige, Advokat, juris kandidat, död 27.12.1948 i Stockholm, Sverige.  Svensk adlig ätt nr. 100.

 

                    vi.   Carl Gustaf Lars Augustin* Mannerheim #2551, född 17.8.1915, Friherre, författare, jägmästare, filosofie doktor hc.  Ägde fädernegodset Grensholm i Vånga Östergötland.

 

                             Han gifte sig med Brita Danell #2566, gifta 17.9.1940, född 25.5.1916 (dotter till Gideon Danell #4225), Medicine licentiat, överläkare, tonårspsykiater, författare.

 

77.  Eva Hedvig Wilhelmina Johanna Mannerheim #2409, född 30.6.1870 i Villnäs, Friherrinna, konstnär, död 27.12.1958 i Stockholm, Sverige.  Hon har utfört bokband och pärmar till adresser av utsökt smak och stilsinne.

 

       Hon gifte sig med Louis Per Sparre af Söfdeborg #2410, gifta 19.7.1893, född 3.8.1863 i Stockholm, Sverige (son till Per Ambjörn Sparre af Söfdeborg #2610 och Teresita Adéle Josepha Gaëtana Barbavara #2729), Greve, konstmålare, död 26.10.1964.  På grund av sin duglighet, sin inflytelserika ställning i riksdagen ävensom sitt personliga anseende lär han vid ett par tillfällen ha fått erbjudande att bli statsminister, men undanbett sig förtroendet. Han studerade i Paris och begav sig 1890 till Finland. Han hade en konstindustrifabrik i Borgå varifrån han 1905 flyttade till Helsingfors, där han upprättade en ritbyrå, härifrån utgick en mängd textila mönster, bl. a. för finska Handarbetets vänner. Hans verksamhet på dessa områden blev av betydelse för utvecklingen av finsk konstflit. Själv gjorde han ritningar till möbler, bokomslag och bokband m. m., illustrerade Runebergs "Elgskyttarne" 1892 och var flitigt verksam som målare. Han målade dels porträtt (Henri Mar-teau, grefve K. M. Creutz, arkebiskop Renvall m. fl.), dels motiv ur allmogelivet (Finsk bondflicka, Göteborgs museum), Skidlöpare, Kyrkfolk, Middagsmål (Helsingfors' galleri), dels landskapsstämningar från olika delar av Finland och även från Italien, Spanien och England, dels stadsbilder från Borgå och Helsingfors. 1909 flyttade han till Stockholm. Bland de många porträtt han där utfört är statsminister Kr. Lundeberg, greve Eugen von Rosen, fru M. Key och andra dambilder samt även barnporträtt. Till denna tid hör många bilder från Visby och från Stockholm - Stadsgården, Kornhamnstorg, Strömmen, olika motiv från "gamla staden", Slusspartiet och Södermalm i olika årstid och växlande stämning. Svensk grevlig ätt nr 66, tillhörde den ursprungliga riddarklassen.

 

                             Barn:

                    i.     Pehr Gustaf Ambjörn Sparre af Söfdeborg #2730, född 30.1.1895, Affärsman, löjtnant, död 1983.

 

                             Han gifte sig med (1) Julie Susanne Garben Barth #2731, gifta 1920, född 1895, död 1969.

                             Han gifte sig med (2) Elizabeth Baldwin Whitney #2732, gifta 1941, skilda 1967, död 1984.  Hon var hemma från USA.

 

                    ii.    Claes Eric Sparre af Söfdeborg #2726, född 1898, Flygöverdirektör, flygingenjör, död 1948.

 

                             Han gifte sig med (1) Anna Eva Elisabeth Adelswärd #2734, gifta 1927, skilda 1946, född 2.2.1906, Friherrinna, författarinna, död 1993.  Svensk friherrlig ätt nr 249.

                             Han gifte sig med (2) Eva Rythén #2735, gifta 1948, född 22.5.1911 i Göteborg.  Hon varit 2 ggr gift.

 

78.  Sara Maria von Julin #2439, född 17.9.1872.

 

       Hon gifte sig med August Emanuel Indrenius #2444, gifta 1897, Bankdirektör`, vicehäradshövding, död 1932.

 

                             Barn:

                    i.     Maria Sofia Adelaide Indrenius #2847, född 27.4.1900 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Curt Wilhelm Bruncrona #2848, gifta 29.10.1920 i Helsingfors, född 2.7.1893 i Helsingfors, Jägarkapten.  Inträdde 1915 i tjänst vid 27. Preussiska jägarbataljonen och deltog med denna i kriget mot Ryssland. Hjälpgruppförare 1916 gruppförare 1917. Löjtnant 1918, löjtnant vid 1. finska jägarregementet 1918 bevistade finska frihetskriget. Jägarkapten 1919. Svensk adlig ätt nr 1798, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 116.

 

79.  Rolf Jacob* von Julin #2442, född 21.8.1881 i Åbo, Bergsråd, vicehäradshövding, filosofie magister, död 1942.

 

       Han gifte sig med Elsa Lovisa Standertskjöld #2453, gifta 26.9.1905 i Helsingfors' tyska kyrka, född 29.3.1883 i Tavastehus.  Ägde jämte sonen Koskis bruksegendom med underlydande i Bjärnå, Kisko, Pojo och Tenala. Adlig ätt nr 158.

 

                             Barn:

                    i.     Jacob Albert Carl Gustaf von Julin #2477, född 23.7.1906, Bergsråd, ekonomie doktor hc, vicehäradshövding.  Jobbade bl a som VD på Ab Kaukas fabriker och styrelseordförande på Fiskars Ab.

 

                             Han gifte sig med Stina Brita* Enqvist #2481, gifta 14.2.1939, född 23.6.1912 i Tammerfors (dotter till Reinhold Enqvist #3090 och Karin Dagny Bergqvist #3091), död 18.11.1993.  Gick i Svenska samskolan i Tammerfors 1923-30. Anställd vid Finska Cellulosaföreningen 1935-39.

 

                    ii.    Louise (Lisen) von Julin #2478, född 22.3.1908 i Sällvik Pojo, död 29.6.2007 i Helsingfors.  Bl a hedersmedlem av Mannerheims Banrnskyddsförbunds Helsingfors förening rf. Adlig ätt nr 214.

 

                             Hon gifte sig med Göran Robert Ehrnrooth #2485, gifta 30.6.1930, född 1.4.1905 (son till Georg Casimir Ehrnrooth #2657 och Anna Gabriella (Ella) af Nyborg #2658), Vicehäradshövding, chefdirektörer, död 1996.  Familjen Ehrnrooth förblev i allt väsentligt en militär- och ämbetsmannasläkt ända till slutet av 1920-talet. Då framträder Göran Ehrnrooth som familjens första bank- och industriman. Hans plattform var Föreningsbanken, där han var chefdirektörer 1955-70. Som arbetande ordförande och ägare i Föreningsbanken samlar Göran Ehrnrooth en industrigrupp med kniv- och saxföretaget Fiskars i centrum och med skogsbolaget Kaukas, rederiet FÅA (senare Silja Line) samt varvs- och verkstadsbolaget Wärtsilä som hörnstenar. Adlig ätt nr 73.

 

                    iii.   Margit Sophie von Julin #2479, född 9.3.1911, död 26.2.2001.

 

                             Hon gifte sig med Stig Fabian Fredell #2490, gifta 14.8.1936, född 25.5.1911 i Stockholm, Sverige, Affärsman, död 1972 i Stockholm, Sverige.

 

                    iv.   Karin Regina von Julin #2480, född 12.10.1914.  Ägde Marniemi i Kisko.

 

                             Hon gifte sig med Tor Gunnar Nyström #2491, gifta 6.3.1940, född 13.8.1912 i Helsingfors, Medicine- och kirurgiedoktor.

 

80.  Tuttu Sigrid* Helena Björkenheim #2447, född 19.6.1875 i Bjärnå, död 8.2.1967 i Ekerö Stockholm, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Bengt Johan* Albrecht Ihre #2451, gifta 20.6.1898, född 24.5.1867 i Södertälje, Sverige (son till Albrecht Gustaf Elof Ihre #2849 och Augusta Ottilia Knorring #2850), Godsägare, ryttarmästare i reserven, död 4.11.1956 i Ekerö, Sverige.  Volontär vid Jämtlands hästjägarkår 1886. Mogenhetsexamen 1886. Sergeant i Jämtlands hästjägarkår 1887. Elev vid krigsskolan 1887. Utexaminerad 1889. Underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår 1890. Löjtnant vid Norrlands dragonregemente (EÄ Jämtlands hästjägarkår) 1895. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1901. Erhöll tillstånd att återinträda såsom löjtnant i Norrlands dragonregementes regementes reserv 1914. Ryttmästare i Norrlands dragonregemente 1914. Häradsdomare 1915.  Kommunalman. Vattenrättsnämndeman i Österbygdens vattendomstol. Ägare Ekebyhov i Ekerö Uppland. Svensk adlig ätt nr 2043.

 

                             Barn:

                    i.     Hans Axel Albrect Ihre #2851, född 5.7.1899 i Ekerö, Sverige, död 10.7.1982 i Bromma, Sverige.  Studentexamen vid Nya elementärskolan i Stockholm 1918. Student vid Uppsala universitet 1919. Reservofficersexamen 1920. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1920. Underlöjtnant i livregementets dragoners reserv 1923. Jur. kand. examen i Upsala 1923. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1923. Andre notarie i Västerbottens norra domsaga 1924. Förste notarie i Västerbottens norra domsaga 1925-1926. Tjänstgöring å advokatkontor i London 1927. Löjtnant i livregementets dragoners reserv 1927. Advokat i Stockholm. Löjtnant i Livregementets till häst reserv 1930. Avsked 1931. Egen Advokat verksamhet i Stockholm från 1934. Ledamot av advokatsamfundets nämnd 1936-1940. Revisor vid advokatsamfundets nämnd 1937-1940. Suppleant i samfundets styrelse 1940, styrelseledamot 1949-1946 och 1952-1958. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1941. Tillstånd att inträda i Livregementets till häst reserv 1940. Avsked från regementet 1941. Suppleant för ordföranden i riddarhusdirektionen 1956. Hedersledamot av Stockholms nation i Uppsala 1960, hedersledamot även av Svenska scoutförbundet. Avgått såsom suppleant för ordföranden i Riddarhusdirektionen 1965. Riddarhusets guldmedalj RHstGM 1968.

 

                             Han gifte sig med Malin Stjernsvärd #2857, gifta 29.8.1936 i Börringe kyrka, född 7.12.1910 i Jordberga, Sverige (dotter till Carl Erik Nolcken Stjernsvärd #2858 och Elsa Berg von Linde #2859), död 14.9.1986 i Bromma.  Svensk adlig ätt nr 2053.

 

                    ii.    Tomas Gustaf Ihre #2852, född 21.12.1900 i Ekerö, Sverige.

                    iii.   Bengt Johan Elof Ihre #2853, född 31.12.1902 i Ekerö, Sverige.

                    iv.   Sigrid Augusta Margareta Ihre #2854, född 25.10.1905 i Ekerö, Sverige, Kanslibiträde.

 

                             Hon gifte sig med Johan Eskil Gester #2860, född 13.6.1894 i Härnösand, Sverige, Kommendörkapten vid flottan, död 5.9.1989 i Djursholm, Sverige.  Även komteramiral i marinen chef för Västkustens marindistrikt.

 

                    v.    Nils Johan Holger Ihre #2855, född 21.2.1908 i Ekerö, Sverige.

                    vi.   Nils Edvard Ihre #2856, född 13.5.1910 i Ekerö, Sverige.

<= FÖREGÅENDE SIDA   

              E-post martin(a)gardberg.net          

FÖRSTA SIDAN =>