****************** G A R D B E R G ******************

Släkten Gardberg kommer ursprungligen från Vichtis i sydvästra Finland där stamfader Jacob Pålsson verkade (1559-1582) som bonde på stamgården Jaakkola i Kaharla by. Sedermera blev stamgården även ett rusthåll. Släktnamnet Gardbergs ursprung kan härledas från stamgården Jaakkolas parallellnamn Kahari (Kahari - Kaharberg - Karberg - Gardberg).

Från Vichtis flyttade Gabriel Gardberg (1758-1808), sonson till stamfadern i nionde ledet, till Helsingfors och blev där logarvarålderman (skråets huvudman). Han gifte sig sedermera med Maria Kristina Bergman (f 1773) och de fick bl a sonen Gustav Gardberg (1799-1876), även han logarvarålderman i Helsingfors. Hans familj flyttade sedan till Ekenäs där den äldsta sonen Anton Gardberg (1834-1920) fungerade som garvare och fabrikör, medan den yngre brodern Karl Edward Gardberg (1837-1899) fungerade som sjökapten bl a på ångskonaren Aino af Ekenäs.

Anton Gabriel, och hans äldsta son Otto Richard (1872-1930), som var välkänd stadsläkare i Ekenäs, formade släkten Gardbergs Ekenäsgren. Den yngre brodern Karl Edward var upphovet till släktens Åbogren genom att sonen Anton Rudolf Gardberg (1873-1932) i sina tidiga tonår flyttade till Åbo och grundade där bl a chokladfabriken Hellas.

<= FÖREGÅENDE SIDA                 E-post martin.gardberg@welho.com           NÄSTA SIDA =>