*************
Släkten FORSMAN *************
Uppdaterad 9.6.2016

 

Första generationen

1.  Simon #1680, Hemmansbonde.  Släkten Forsmans stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Den första i denna släkt som använde namnet Forsman var troligen Gustaf Forsman (#1353). Han var född 16.10.1800 på Kockas i Borgå Molnby. Bakgrunden till hans namnval är okänt, men det är möjligt att namnet härstammar från en fors i hembygden Molny. Byns språkliga härstamning kan härledas till lågtyskans "molne" och latinets "molina" i betydelsen kvarn. Det fornsvenska ordet för kvarn är "mölna". Molnby gårds vattenkvarn låg i anslutning till Molnby träsk. Denna utredning om släkten Forsman har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Ingvald Serenius' omfattande utredningar på 1960-talet, som uppdaterats och kompletterats med uppgifter från diverse andra källor.

     Han gifte sig med Maria #10519.

                              Barn:

                   i.     Johan Simonsson #10520.

                   ii.   Anna Simonsdotter #10521.

                   iii.  Henric Simonsson #1681, Landbonde.  Hemmansbonde i Östermunkby i Borgå socken, omnämnd 1712 som "landbonde".  Han försvann under Stora ofreden.

                             Han gifte sig med Karin #1682.

 

                   iv.   Matts Simonsson #10522.

         2.       v.    Maria Simonsdotter #1683 född omkr 1691.

         3.       vi.   Erik Simonsson #1678 född omkr 1694.

 

Andra Generation

 

2.  Maria Simonsdotter #1683, född omkr 1691, död 24.10.1776 på Jontas i Östermunkby, Borgå.

      Hon gifte sig med Carl #10529.

                              Barn:

                   i.     Petter #1684, född omkr 1711, Landbonde i Klemetsby, död 27.04.1752 i Klemetsby.  Nämns 1740 som boende hos morbrodern Eric Simonsson Jontas (#1678).

                              Han gifte sig den 28.12.1742, med Maria Johansdotter #10531, född omkr 1719.  Hemma från Borgå Östermunkby.

 

3.  Erik Simonsson #1678, född omkr 1694, Bonde på Jontas i Borgå Östermunkby, död 12.11.1769 i Molnby, Borgå.  Han flyttade ca 1764 till sonen Henrik Eriksson på Kockas.

      Han gifte sig med Hebla Eriksdotter #1679, född omkr 1711, död 31.01.1783 på Kockas i Molnby, Borgå.  Hemma från Borgå Östermunkby. Bodde som änka hos sonen Johan Anders.

                             Barn:

         4.       i.     Anders Eriksson #1455 född 1735.

         5.       ii.   Henrik Eriksson #1357 född 1737.

                   iii.  Catharina Eriksdotter #10530, född 27.02.1743 på Jontas i Östermunkby, Borgå.  Sannolikt den Catharina Eriksdotter som gifte sig 2.10.1762 i Borgå med bondsonen Henrik Eriksson från Renum.

 

Tredje Generation

 

4.  Anders Eriksson #1455, född 1735, Bonde på Jontas i Östermunkby, Borgå, död 02.02.1792 på Jontas i Östermunkby, Borgå.  Han övertog gården Jontas efter fader och en del av hans ättlingar torde ha tagit gårdsnamnet Jontas som släktnamn.

      Han gifte sig den 24.10.1754 i Östermunkby, Borgå, med Catharina (Carin) Eriksdotter #1456, född 1736, död 17.05.1789 på Jontas i Östermunkby, Borgå.  Hemma från Borgå Östermunkby. Kallas Mattsdotter i dödslängden.

                              Barn:

                   i.     Erik Andersson #10533, född 30.01.1756 på Jontas i Östermunkby, Borgå, död 21.02.1756 i Jontas i Östermunkby, Borgå.

                   ii.   Maria Andersdotter #10534, född 03.10.1758 på Jontas i Östermunkby, Borgå, död 14.12.1758 på Jontas i Östermunkby, Borgå.

                   iii.  Carin Andersdotter #10535, född 23.01.1762 på Jontas i Östermunkby, Borgå.

         6.       iv.   Helena Andersdotter #1379 född 20.11.1765.

                   v.    Jonas Andersson #10536, född 09.02.1768 på Jontas i Östermunkby, Borgå.

                   vi.   Christina Andersdotter #10537, född 11.11.1770 i Jontas i Östermunkby, Borgå.

                   vii. Abraham Andersson #10538, född 09.11.1774 i Jontas i Östermunkby, Borgå.

 

5.  Henrik Eriksson #1357, född 1737, död 10.11.1793 på Kockas i Molnby, Borgå.  Han var från Jontas i Borgå Östermunkby. Han dyker upp i mantalslängden 1761, då angiven som måg på Kockas hemman i Borgå Molnby.

      Han gifte sig den 11.10.1759 i Borgå, med Caisa (Carin) Johansdotter #1358, född 1742 (dotter till Johan Johansson #1359 och Beata Jakobsdotter #1360), död 23.06.1803 på Kockas i Molnby, Borgå.  Hon var från Borgå Molnby och dotter till frälsebonden i Illby.

                              Barn:

                   i.     Maja Lisa Henriksdotter #1361, född 24.07.1760 i Kockas i Molnby, Borgå.

                   ii.   Gustaf Henriksson #1362, född 06.09.1762 på Kockas i Molnby, Borgå, död 30.10.1773 på Kockas i Molnby, Borgå.

                   iii.  Christina (Stina) Henriksdotter #10364, född 14.10,1764 på Kockas i Molnby, Borgå, död 18.1.1765 på Kockas i Molnby, Borgå.

         7.       iv.   Anders Henriksson #1355 född 08.11.1765.

                   v.    Abraham Henriksson #1363, född 20.07.1768 på Kockas i Molnby, Borgå.

                   vi.   Sofia Henriksdotter #1364, född 02.02.1772 på Kockas i Molnby, Borgå.

                   vii. Anna Stina Henriksdotter #1365, född 01.11.1774 på Kockas i Molnby, Borgå, död omkr 1809.

                   viii. Greta Henriksdotter #1366, född 1777 i Kockas i Molnby, Borgå.

                   ix.   Caisa Henriksdotter #1367, född 17.07.1780, död 12.08.1781 på Kockars i Molnby, Borgå.

                   x.    Helena (Lena) Henriksdotter #1368, född 24.10.1782, död 23.09.1787 på Kockas i Molnby, Borgå.

 

Fjärde Generation

 

6.  Helena Andersdotter #1379, född 20.11.1765 på Jontas i Östermunkby, Borgå, död 29.03.1822 i Borgå.

     Hon gifte sig den 23.02.1790 i Östermunkby, Borgå, med Alexander Danielsson Ingraeus #1378, född 24.10.1767 i Borgå Illby (son till Daniel Jacobsson Ingraeus #1615 och Maria Andersdotter Åberg #1616), Dragon, mjölnare, död 12.07.1847 i Borgå.  Dragon i Klemetsby, senare Strömberg, var "avskedad" åtminstone 1807. Mjölnare i Borgå Molnby, senare Illby. Anteckning i kyrkoböckerna: "kan urmakararbete".

                              Barn:

                   i.     Lena Ingraeus #1460, född 19.11.1790, död 23.04.1793.

                   ii.   Alexander Ingraeus #1461, född 24.07.1792.

                   iii.  Hedda Lena Ingraeus #1462, född 18.10.1794, död 17.05.1797.

                   iv.   Johan Ingraeus #1463, född 02.09.1797, död 07.11.1797.

         8.       v.    Brita Stina Ingraeus #1354 född 24.02.1799.

                   vi.   Gustaf Vilhelm Ingraeus #1464, född 28.05.1801 i Klemetsby, Borgå.

                   vii. Sofia Gustafva Ingraeus #1465, född 01.02.1804, död 16.04.1806.

         9.       viii. Jonas Ingraeus #1466 född 23.05.1807.

 

7.  Anders Henriksson #1355, född 08.11.1765 i Kockas i Molnby, Borgå, Landbonde (frälsebonde?) på Kockas, död 24.03.1839, begravd 04.04.1839 på Sigfers i Östermunkby, Borgå.

      Han gifte sig den 26.05.1790, med (1) Johanna Johansdotter #1356, född 1763 i Östermunkby, Borgå, död 16.07.1803 på Kockas i Molnby, Borgå.

                              Barn:

         10.     i.     Maja Lisa Andersdotter #1370 född 01.03.1791.

                   ii.   Lena Andersdotter #1371, född 12.01.1795 på Kockas i Molnby, Borgå.  Flyttade till Pernå 1824.

                   iii.  Anna Christina (Stina) Andersdotter #1372, född 10.05.1798 på Kockas i Molnby, Borgå.  Flyttade till Pernå 25.3.1832.

         11.     iv.   Gustaf Andersson Forsman #1353 född 16.10.1800.

                   v.    Abraham Andersson #10539, född 04.10.1793 i Kockas i Molnby, Borgå.

 

     Han gifte sig den 05.07.1804 på Kockas i Molnby, Borgå, med (2) Maria Andersdotter #1369, född 1788 (dotter till Anders #1719), Mölnardotter från Molnby.  Flyttade med make till Pernå 10.12.1822.

                              Barn:

                   vi.   Carl Fredrik Andersson #1374, född 02.12.1806 i Kockas i Molnby, Borgå.

                   vii. Alexander Andersson #10540, född 12.03.1811 i Kockas i Molnby, Borgå, död 02.04.1811 i Kockas i Molnby, Borgå.  Tvilling.

                   viii. Wilhelm Andersson #1375, född 12.03.1811.

                   ix.   Johan Andersson #1376, född 30.12.1813.

                   x.    Anders Andersson #1377, född 27.01.1817.

  

Femte Generation

 

8.  Brita Stina Ingraeus #1354, född 24.02.1799 i Klemetsby, Borgå, död 13.06.1838 i Borgå.  Hennes farfar, Daniel Ingraeus, var snickare och tillverkade 1764 Borgå domkyrkas nuvarande predikstol. Hon gifte sig med sin syssling.

      Hon gifte sig den 23.10.1821 i Borgå, med Gustaf Andersson Forsman #1353, född 16.10.1800 på Kockas i Molnby, Borgå (son till Anders Henriksson #1355 och Johanna Johansdotter #1356), Färgardräng, butiksföreståndare, död 06.06.1855.  Verkade som färgardräng hos färgaren Wathén, sedan vice rothmästare och slutligen föreståndare för Studes affär. Han gifte sig med sin syssling.

     Sonen Israel Forsmans släktgren är så intimt lierade med släkten Crohns, att en kort redogörelse för den sistnämnda släkten här icke kan förbigås. Kyrkoherden i Helsinge, prosten och teol doktorn Erik Anders Crohns, född 25.11.1785, som bebodde Myras hemman i Helsinge, var gift med den svenska överstelöjtnantsdottern Nathalia "Nathalie" Wejdman, född 2.2.1816 i Stockholm, död 16.4.1914 i Helsinge. Hennes dotter Sigrid, född 18.1.1847, som var musiklärare bl a i Vasa, var gift med magister Torsten Ilmoni med vilken barnen: fil mag Synnöve Ilmoni, lärarinnan Ingeborg Ilmoni (gift med Eirik Hornborg), hemmadottern Thyra Ilmoni och rektorn för Svenska Handelshögskolan, fil mag Rafael Ilmoni. Bliven änka bebodde Nathalie Crohns sin gård Stenkulla i Dickursby, dit dottern Sigrid med make flyttade, sedan den sistnämnda insjuknat i början av seklet. Familjen Ilmoni uppväxte här. Redan under Myras tid hade familjen umgänge med en stor krets dåtida kulturpersonligheter, såsom t ex Zachris Topelius och Johan Ludvig Runeberg. Dessa kontakter uppehölls också på Stenkulla. Vänner från den tiden var dessutom bl a konstnären Bruno Aspelin, Emmy och Aino Achté samt Jean Sibelius. Nathalie Crohns skapade atmosfären i ett genommusikaliskt, litterärt högt utvecklat kulturhem med musik och franska som viktiga ämnen i barnuppfostran. Hennes stora gunstling var nämnda Israel Forsman, vars två barn hon uppfostrade som fosterbarn; Helena Kristina Forsman (#1345), f 1861, och Lydia Maria Forsman (#393), f 1877.

                              Barn:

                   i.     Maria Charlotta Forsman #1381, född 28.08.1822 i Borgå.  Flyttade 2.11.1840 till Mäntsälä som ogift.

                   ii.   Gustaf Herman Forsman #1382, född 11.06.1824 i Borgå, död 15.04.1869.  Han var "döf och dump".

                   iii.  Helena Kristina Forsman #1383, född 18.10.1826 i Borgå.  Flyttade 18.10.1853 till Helsingfors som ogift.

                   iv.   Vilhelmina Albertina Forsman #2822, född 21.8.1829, död 10.9.1829.

         12.     v.    Israel Forsman #774 född 30.07.1831.

                   vi.   David Forsman #2823, född 24.4.1834, död 16.6.1844.

                   vii. Vilhelm Forsman #1384, född 23.05.1838 i Borgå, död 13.07.1838 i Borgå.  Hans födelse orsakade moderns död.

 

9.  Jonas Ingraeus #1466, född 23.05.1807 i Borgå Strömsberg, Dräng.  Han var dräng å Illby, Gästgivars, senare Dregsby och Kiiala. Flyttade 1824 till Askola med betyg.

      Han gifte sig den 20.02.1831 i Borgå, med Hedda Lovisa Jonasdotter Trygg #1473, Piga å Gästgivars.

                              Barn:

                   i.     Lena Sophia Ingraeus #1474, född 27.07.1831 i Borgå, död 15.03.1832.

                   ii.   Ottiliana Sofia Ingraeus #1475, född 23.10.1833 i Borgå, död 23.01.1837.

                   iii.  Helena Lovisa Ingraeus #1476, född 24.09.1836.

                   iv.   Johanna Sofia Ingraeus #1477, född 22.06.1839.

 

10.  Maja Lisa Andersdotter #1370, född 01.03.1791.  Flyttade till Pernå 19.10.1811.

        Hon gifte sig den 26.09.1811, med Matts (Mattias) Stigman #1373, född 1778, Godsinspektor, död 23.03.1837 på Tjusterby gård i Pernå.

                              Barn:

                   i.     Catharina Lovisa Stigman #10365, född 23.08.1813 på Tjusterby gård i Pernå.

         13.     ii.   Fredrika Stigman #10178 född 02.03.1816.

                   iii.  Maria Charlotta Stigman #10366, född 10.09.1818 på Tjusterby gård i Pernå.

                   iv.   Carl Fredrik Stigman #10367, född 12.04.1822 på Tjusterby gård i Pernå.

                   v.    Johanna Wilhelmina Stigman #10369, född 25.01.1825 på Tjusterby gård i Pernå.

                   vi.   Lena Sophia Stigman #10368, född 12.06.1830 på Tjusterby gård i Pernå.

                   vii. Wiktor Stigman #10370, född 03.06.1834 på Tjusterby gård i Pernå.

 

11.  Gustaf Andersson Forsman #1353, född 16.10.1800 på Kockas i Molnby, Borgå, Färgardräng, butiksföreståndare, död 06.06.1855.  Verkade som färgardräng hos färgaren Wathén, sedan vice rothmästare och slutligen föreståndare för Studes affär. Han gifte sig med sin syssling.

       Sonen Israel Forsmans släktgren är så intimt lierade med släkten Crohns, att en kort redogörelse för den sistnämnda släkten här icke kan förbigås. Kyrkoherden i Helsinge, prosten och teol doktorn Erik Anders Crohns, född 25.11.1785, som bebodde Myras hemman i Helsinge, var gift med den svenska överstelöjtnantsdottern Nathalia "Nathalie" Wejdman, född 2.2.1816 i Stockholm, död 16.4.1914 i Helsinge. Hennes dotter Sigrid, född 18.1.1847, som var musiklärare bl a i Vasa, var gift med magister Torsten Ilmoni med vilken barnen: fil mag Synnöve Ilmoni, lärarinnan Ingeborg Ilmoni (gift med Eirik Hornborg), hemmadottern Thyra Ilmoni och rektorn för Svenska Handelshögskolan, fil mag Rafael Ilmoni. Bliven änka bebodde Nathalie Crohns sin gård Stenkulla i Dickursby, dit dottern Sigrid med make flyttade, sedan den sistnämnda insjuknat i början av seklet. Familjen Ilmoni uppväxte här. Redan under Myras tid hade familjen umgänge med en stor krets dåtida kulturpersonligheter, såsom t ex Zachris Topelius och Johan Ludvig Runeberg. Dessa kontakter uppehölls också på Stenkulla. Vänner från den tiden var dessutom bl a konstnären Bruno Aspelin, Emmy och Aino Achté samt Jean Sibelius. Nathalie Crohns skapade atmosfären i ett genommusikaliskt, litterärt högt utvecklat kulturhem med musik och franska som viktiga ämnen i barnuppfostran. Hennes stora gunstling var nämnda Israel Forsman, vars två barn hon uppfostrade som fosterbarn; Helena Kristina Forsman (#1345), f 1861, och Lydia Maria Forsman (#393), f 1877.

        Han gifte sig den 23.10.1821 i Borgå, med (1) Brita Stina Ingraeus #1354 (Visa äktenskap som ska numreras 8). Hennes farfar, Daniel Ingraeus, var snickare och tillverkade 1764 Borgå domkyrkas nuvarande predikstol. Hon gifte sig med sin syssling.

                              Barn:

                             (Se ovan nr 8, äktenskap med #1353)

 

       Han gifte sig den 30.12.1838, med (2) Maria Carlsdotter #1380, född 02.01.1805, död 26.09.1866.

 

Sjätte Generation

 

12.  Israel Forsman #774, född 30.07.1831 i Borgå Ylicke, Trädgårdsmästare, barnlärare, död 14.01.1889 i Helsinge.  Israel Forsman döptes av domprostadjunkten C G Eklund samma år som en svår koleraepidemi härjade i Borgåtrakten. Det sades att detta år slapp ingen in till Borgå utan att först desinficeras i bastu med tjär- och enrisrök. Då dogo mycket folk. Han var utbildad mejerist. Han tjänstgjorde som gårdsfogde och trädgårdsmästare hos kyrkoherden i Helsinge, prosten och teologie doktorn Erik Anders Crohns på Myras hemman i Helsinge. Han var senare inspektor på Tali gård och sedan barnlärare. Han var sträng, präglades av en (stundom överdrivet) from gudstro och hans humor befanns underfundig. Så t ex celebrerade han vårens ankomst med att måla hundens svans grön. Dagboken berättar att den 4:e mars 1860, som var en söndag, började han för första gången att i "herrans namn" skola barn på Tomtbacka Säteri i Helsinge socken. Den 2 november flyttades skolan till Kårböle, sedan till Domarby, till Tomtbacka, till Tali, till Tavastkulla och slutligen till Munksnäs "med bra usla eländiga barn". Skolarbetet gav ringa inkomst. Året då hans första hustru dog (1866) antecknade han i sin dagbok att; "... det war för mig ett bedröfligt år. Årets första morgon klockan 4 dog min hustru och lämnade mig ensam med 4 små barn; det var en bedröflig nyårs gåfva". Hans känslor för sin andra hustru framgår av följande dagbokscitat; "... Denna min lilla Anna som jag av hela mitt hjärta älskade med en ren och obesmittad kärlek, ingiven av den rena himmelska härlighetens herre. Vår sammanlevnad började i fattigdom med fyra små barn; men kärleken besegrade allt." Prostinnan Nathalie Crohns uppskattade stort Israel och även som änka, då hon flyttat till Stenkulla gård i Dickursby, följde hon med intresse Israels olika öden. Hans städse dåliga ekonomi föranledde många ingripanden och det var också hon som hjälpte honom att starta en ambulerande skola vars lärare han blev. När Israels barnaskara växte hjälpte hon med att ta till fosterdotter, först den fyraåriga Helena Kristina Forsman (f 1861) och senare den elvaåriga halvsystern Lydia Maria Forsman (f 1877). Israels övriga döttrar vistades också på Stenkulla, både kortare och längre perioder.

        Han gifte sig den 13.07.1858, med (1) Hedvig Jöransdotter #1340, född 31.3.1829 i Hausjärvi, Prästgårdspiga, död 1.1.1866.  Hennes fader uppges vara bördig från Dagö, Estland.

                              Barn:

                   i.     Ida Maria Forsman #1343, född 18.2.1859, Folkskollärarinna i Tali, död 4.8.1885 i Helsinge.  Mycket omtyckt av systern Helena och enligt Ingrid Hultin "mycket behaglig".

                   ii.   Helena Kristina Forsman #1345, född 19.02.1861 i Helsinge Kårböle, Föreståndarinna, död 12.09.1926 i Helsingfors.  Hon verkade som föreståndarinna i Brahestad och Helsingfors. Uppfostrades från 4 års ålder som fosterdotter av Nathalie Crohns och kunde aldrig helt sympatisera med sin styvmor Anna. Pläderade redan som ung för att alla barnen skulle skolas. Hon var reslig till växten och Z Topelius brukade vid besök hos Crohns låta henne rida på sin fot och kallade henne då för "långa dragonen". Hon genomgick  Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors. Blev vid 19 års ålder föreståndarinna för flickskolan i Brahestad, där hon ivrigt uppvaktades av herrarna Friman och Lagerlöf, två prominenta brahestadsbor. Studerade bl a vid universitetet i Sorbonne, där hon högt uppskattade sin lärare, monsieur Peíns. En annan av Helena beundrad person var professor Fredrik Elfving. När Läroverket för gossar och flickor startades i Helsingfors blev hon lärarinna där samt från 1888, då Nya Svenska Samskolan (Lönkan) vidtog med sin verksamhet, dess lärarinna i religion och historia, föreståndarinna 1902-26. Hon startade en småskola i Helsingfors i seklets början och tog initiativ till grundandet av Fröken Forsmans Flickskola vilken hon med betydande uppoffringar uppehöll de nio första, ekonomiskt bekymmersamma åren. Hon verkade i skolan fram till våren 1925. Hon sysslade flitigt med litteraturstudier och företog täta studieresor. Helena var den sammanhållande länken i kretsen av halvsyskon, av vilka Lydia gav henne det betecknande namnet "Stamrosen". Efter Lydias död 1907 tog hon hennes barn, Ingvald och Gunvor Serenius att uppfostras, den förra dock endast till 1914 då han, sedan fadern gift om sig, återbördades till fädernehemmet. Helena Forsman hade en godmodig humor.

                   iii.  Johanna Sofia Forsman #1344, född 21.05.1863 i Helsinge Kårböle, Mejerska, död efter 1888.  Konfirmerad 1878. Gick mejeriskola 1880-82, mejerska på Uotila, Myras och Porkala.

                             Hon gifte sig år 1888 i Nummi, med August Karlberg #1385, Lanthushållareson, rusthållare.  Verkade som rusthållare på Jakova gård i Lojo.

 

                   iv.   Vilhelmina (Mina) Konstantina Forsman #1346, född 21.05.1865 i Helsinge Kårböle, död 01.01.1915 i Helsingfors (dödförklarad).  Bodde en tid hos dr. Hjalmar Ilmoni i Alavo, senare även på Stenkulla och besökte Nathalie Crohns släktingar Chirac i Lillryssland. Nathalie ansåg henne icke vara "tillräckligt intelligent". Hon blev dödförklarad på ansökan av sin halvsyster Hulda.

                              Hon gifte sig år 1888, med N.N. Karlsson #1386, Ingenjör i firman Nikolajeff.

       

       Han gifte sig den 15.07.1866, med (2) Anna Lovisa Johansdotter Haarala #775, född 06.08.1842 i Orimattila Leitsamaa (dotter till Johan(nes) Johansson Haarala #1341 och Helena Carlsdotter #1342), Mejerska, död 1928 i Helsingfors, begravd 20.02.1928 i Sandudd Helsingfors.  Ett ofattbart medeltida mörker vilar över hennes barndom. Hon uppfostrades med bibeln och riset under en tyrannisk stränghet och minutiös övervakning. Ej fyllda 4 år sattes hon att valla får försedd  med en käpp och med rådet att förlita sig på Gud om vargarna kom, vilket också inträffade. Vid 8 års ålder sattes hon att köra timmer i skogen. Det var tungt, som genomvåt uti manshög snö. Fadern tålde ej "pladder och högjutt tal. För sådant vankades prygel, "men gråta fick man ej, så remmen svängdes under tystnad". Vid 10 års åldern börjades hennes bibelläsning, som räckte 2 år. På kvällen förhördes dagens läxa. Gick det bra fick hon smörgås, om ej rappade far till henne. Vid 14 års ålder uppsöktes hon av 3 grannflickor, som bjöd henne till sig. Fadern sov och hon var borta en timme och upplevde då för första gången "blindbock" och "sista paret ut"! Vid hemkomsten hade fadern redan vaknat och mörbultade henne med ett selrep. Dagboken tillägger kort, att "det var hälsosamt för köttet, ty utan salt förfares det, sade far, och det var sant". Vid 16 års åldern sökte hon sig i hemlighet och med hjälp av en kantor till Mustiala mejeriskola och undvek därmed faderns aktuella bortgiftoplaner. Uppfostran satte sina djupa spår i henne. Magister Synnöve Ilmoni karaktäriserade hennes påfallande religiositet såsom "inte av den äkta sorten, snarare exentritet, som de flesta barnen ärvt av henne. Hon verkade dessutom att ha 'något av zigenarpåbrå' ... och långtifrån sannfärdig ... rätt erotisk anlagd, gifte sig efter 7 månaders änklingstid (för mannen)." Som änka bodde hon en tid hos mågen Einar Serenius på Littois samt efter 1907 hos dottern Hulda.

                              Barn:

                   v.    Anton Johannes Forsman #1347, född 28.09.1867 i Helsinge, död 08.12.1867 i Helsinge.

         14.     vi.   Anna Mathilda Forsman #1348 född 24.02.1869.

                   vii. Aline Irene Forsman #1349, född 02.03.1871 i Helsinge, Lärarinna, pensionatrörelseidkare, död efter 1943 i Hartz, Tyskland.  Aline genomgick högre folkskolan i Helsingfors samt inskrevs där 1.9.1879 i samskolans 3:e klass. Den 5.5.1883 hade hon fullbordat 5:e klassen och avslutade skolgången. Hon "dyrkades" av sin halvsyster Helena och ansågs allmänt som "charmant". Hon var emellertid på något sätt konstlad och torde "rentav ha fört Helena bakom ljuset". Hon var 1888 guvernant "för Nerdrums pojkar i Kotka". Hade många goda uppslag men "var exentrisk och rastlös", liksom systern Lilly, vilken hon i mycket liknade. Aline hade "något visst aristokratiskt i sitt sätt". Hon var lärarinna  i halvsystern Helenas småskola vid Annegatan 18. Startade i Betanias missionshus i Sörnäs en hjälpkurs för arbetskor med högläsning, sömnad och sång. For till Buenos Aires med sin tyska make. Hon blev fanatisk hitlerian som änka; hon fick en nyfrälst i systern Hulda och t o m Helena visade en viss förståelse för hennes antisemitism. Hon dog under slutskedet av 2:a världskriget i Hartz, där hon som änka bedrev en pensionatrörelse.

                             Hon gifte sig med Paul Robert Zschunke #1403, född 1880 i Pirna, Tyskland, Reservlöjtnant, död 1926.  Han deltog i 1:a världskriget. Utgav därefter tidningen der Hammer, en nazismens föregångare.

 

         15.     viii. Anton Israel Forsman #1350 född 04.01.1873.

         16.     ix.   Lydia Maria Forsman #393 född 19.03.1877.

                   x.    Hulda Lovisa Forsman #1351, född 06.01.1879 i Helsinge Tali, Hemlärarinna, död 27.02.1936 i Helsingfors.  Hon ansågs vara det "minst begåvade av syskonen" och bodde hos familjen Torsten Ilmoni i Åbo medan hon besökte därvarande Handelsskola. Synnöve Ilmoni berättar om henne att hon var "flitig och snäll, men på något sätt rätt skygg". Hon visade "senare många exentriska drag, främst svärmeri in absurdum för präster och intresse för begravningar". Hennes syster Aline lyckades inympa henne helt i sina hitlerianska åsikter. Hulda var en tid hemlärarinna "hos Masa och Märtha Grönberg". Hon blev sedermera anställd på Statskontoret.

                   xi.   Lilly Augusta Forsman #1352, född 01.12.1881 i Helsinge, död 1910 i Romarnäs, Sverige.  Hon flyttade mot sin halvsyster Helenas vilja till Sverige och studerade i Uppsala, där hon högt värdesatte pastor Lutterman. Hon var djupt engagerad i den ungkyrkliga rörelsens uppkomst. Synnöve Ilmoni berättar: "Liksom systern Aline var hon en eldsjäl ... Men där var någonting, som inte var riktigt sannfärdigt, ej dock så mycket som hos Aline".

 

13.  Fredrika Stigman #10178, född 02.03.1816 på Tjusterby gård i Pernå.

        Hon gifte sig den 11.04.1839 i Pernå, med Anders Johan Lihr #10371, född 15.08.1812 i Forsby (son till Fredrik Lihr #10374 och Maja Stina Ernberg (Ehrenberg) #10375), Gördelmakare, bronsarbetargesäll, död 1851 i Helsingfors, begravd 03.07.1851 i Helsingfors.

                              Barn:

                   i.     Anders Fredrik Lihr #10372, född 14.04.1840 i Helsingfors.

                   ii.   Cyrus Laurentius Lihr #10373, född 12.09.1841 i Helsingfors.

 

Sjunde Generation

 

14.  Anna Mathilda Forsman #1348, född 24.02.1869 i Helsinge, död 22.12.1931 i Helsingfors.  Konfirmerad 1884. Hon fann sin make som inackorderad studerande på Stenkulla, sedermera Finlands president.

        Hon gifte sig år 1897, med Juho Kusti Paasikivi #1387, född 27.11.1870 i Tammerfors (son till Johan August Hellstén #1388 och Karolina Wilhelmina Selin #1389), Juris doktor, bankdirektör, statsman, död 14.12.1956 i Helsingfors.  Han blev juris doktor 1901, ledare av lantdagen 1907-13 samt senator och chef för finansexpeditionen 1908-09, chefsdirektör för Kansallis-Osake-Pankki 1914-34 och dess förvaltningsrådsordförande fram till 1946. Han ledde den finländska delegationen vid fredsförhandlingarna med Sovjetunionen i Dorpat 1920. Han var samlingspartiets ordförande 1934-36, statsminister 1944-46 och Finlands 7:e president 1946-56. Under historiska, språkliga och juridiska universitetsstudier grundlade han sin åsikt om att Finland alltid måste eftersträva och bevara vänskapliga relationer med Ryssland. Denna kungstanke blev sedan grunden i den sk "Paasikivilinjen" som även president Kekkonen fortsatte att utveckla. Han var den enda finländska politiker som aktivt deltog i utformningen av Finlands politik hela tiden från självständigheten 1917 fram till 1950-talet. Han var angelägen om att framhäva Finlands kulturella förankring i Norden. Som president begagnade han sitt starka personliga inflytande för att jämna motsättningarna mellan finsk- och svenskspråkiga finländare. Fram till 1885 hade Paasikivi det svenska namnet Johan Gustav Hellstén, men bytte ut det i enlighet med den dåvarande trenden att förfinska namn. Sitt nya namn fick han genom att direkt översätta det gamla: paasikivi är finska för "häll-sten".

                              Barn:

                   i.     Annikki Aarre Paasikivi #1390, född 20.11.1898 i Helsingfors, Diplomarkitekt, död 25.11.1950 i Helsingfors.  Färdig diplomarktitekt 1923. Företog långvariga utlandsresor. Studerade bl a  statskunskap vid universtetet i Genéve och tillägnade sig mycket kunskap i litteratur och konst. Innehade 1932-39 en befattning i NF (Nationernas Förbund) i Genéve och från 1946 i Finlands Rundradio.

                   ii.   Anna Wellamo* Paasikivi #1391, född 29.01.1900, Tandläkare, död 07.05.1966 i Helsingfors.  Förestod under kriget 1939-40 universitetets 1:a hjälpstation i Helsingfors. Hade stora personliga problem.

                              Hon gifte sig den 15.08.1926 i Helsingfors, med Paavo Anton Ant-Wuorinen #1394, född 30.10.1897 i Helsingfors (son till Anton Wuorinen #1395 och Ida Sofia Malmström #1396), Juris doctor, död 05.08.1962 i Helsingfors.

 

                   iii.  Juhani Wilhelm Paasikivi #1392, född 30.11.1901 i Helsingfors, Ingenjör, överste, död 30.12.1942.  Deltog i Helsingfors intagning 1918 samt i vinterkriget (1939-40) och i fortsättningskriget (1941-44). I kadettskolan 1920-22, i Artilleri- och ing.högskolans i Sverige allmänna kurs 1924-26, i högre kursen 1926-28. Utnämndes till kommendör 1938 för Helsingfors luftvärn. Innehavare av frihetskrigets minnesmedalj med ros samt riddare av Finlands Vita Ros.

                              Han gifte sig den 27.08.1928 i Stockholm, Sverige, med Märtha Elisabeth Nyström #1397, född 05.03.1903 i Stockholm, Sverige (dotter till Marcus Nyström #1398 och Anna Lundgren #1399), död 11.12.1991 i Helsinki.

 

                   iv.   Varma Johannes* (Juho) Paasikivi #1393, född 05.09.1903 i Helsingfors, Medicine kandidat, läkare, död 26.04.1941 i Helsingfors.  Underläkare på Nickby sinnesjukhus. Lasarettstågläkare under kriget 1939-40.

                              Han gifte sig den 31.01.1931, med Irma Tuulikki Grönroos #1401, född 07.11.1906 i Kouvola, Läkare, död 03.09.1988 i Helsinki.

 

15.  Anton Israel Forsman #1350, född 04.01.1873 i Helsinge Tali, Affärsman, sundhetsinspektör i Viborg, död 13.01.1939 i Viborg.  Döptes i januari samma år av pastor Stenroth i Helsingfors, konfirmerad 8.10.1889 i Helsinge av tf kyrkoherden Wille Kajander. Han gick i Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors 5.9.1883-29.5.1887 under pastor K T Brobergs föreståndarskap. Den 26.10.1890 till Fältskärsskolan i Helsingfors, utexaminerad 24.5.1892. Avlade krigsmannaed i Gardesmanégen 24.11.1890, kommenderad till Livgardets 3:e finska skarpskyttebataljons 4:e kompani till 20.1.1891. Befordrad till obevärad (obeväpnad) av äldre kategorien och transporterad till 8:e Viborgs skarpskyttebataljon som kompanifältskär 1.6.1892. Tjänstgjort vid 29:e reservkompaniet sommaren 1892 och vid 32:a reservkompaniet i Sordavala sommaren 1893. Blev sedermera sundhetsinspektör i Viborg och begravdes där på svenska begravningsplatsen i Ristimäki. Han hade flyttat ogift till Viborg 1893 och sedermera bodda han och familjen i ett stort hus på Huvilakatu 4 i Viborgs stadsdel Papula (huset ingår i Viborgs miniatyrmodell som finns på Södra Karelens Museum i Villmanstrand).

        Han gifte sig den 03.11.1895 i Viborg, med Aino Mathilda Immonen #1404, född 28.1.1873 i Joroinen (dotter till Karl Gustaf Johannes (Gösta) Grotenfelt #1405 och Gustava Adolfina Immonen #4150), död 22.8.1949 i Helsingfors.  Ingvald Serenius (#770) anger att hon var naturlig dotter till godsägaren Gösta Grotenfelt i Jorois.

                              Barn:

                   i.     Aino Helmfrid Forsman #1406, född 09.08.1896 i Viborg, Banktjänsteman, död 8.1.1960.  Student. Utdimmiterad från högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors. Tjänst sedan 1920 vid Nordiska Föreningsbanken, först i Viborg, sedan i Helsingfors. Ogift.

                   ii.   Edris Linnea Forsman #1407, född 18.06.1898 i Viborg, Diakonissa, prokurist, död 13.11.1974.  Genomgått Svenska Fruntimmerskolan i Viborg, diakonissa ca 1930, sedermera prokurist och delägare i Lauttasaaren Lelu- ja Puunjalostus.

                   iii.  Sylvi Herdis Maria Forsman #1408, född 04.08.1900 i Viborg, död 3.1.1992.  Student i Viborg 1919. Tjänstgjort hos firman Starckjohann sedan 1920. Tog efter brodern Thoralfs död hans son Otso till sig för att uppfostras.

                              Hon gifte sig den 28.12.1952 i Finland, med Johan Vennel* Westlund #1425, född 3.5.1905 i Söderbärke, Sverige (son till Johan Axel Vestlund #4151 och Anna Kristina Åsberg #4152), Snickare, död 24.10.1971 i Göteborg, Sverige.  Tjänstgjort som inköpschef i en järnfirma i Göteborg. Han ingick en överenskom-melse med sin tredje hustru Sylvi (äldre syster till hans andra hustru Margareta) om att de som kamrater skulle bilda familj, i enlighet med Margaretas önskan. Sylvi krävde att de skulle gifte sig, vilket skedde i Finland, samt att hon skulle slippa ett sexuellt förhållande.

 

                   iv.   Lilly Estrid Svea Forsman #1409, född 12.06.1902 i Viborg, Banktjänsteman, död 1978.  Hennes faddrar var Einar Serenius och hans maka Lydia Forsman. Hon har tjänstgjort vid Kansallis-Osake-Pankki i Helsingfors.

                              Hon gifte sig år 1939, med Alexander Forstén #1414, född 18.12.1879 i St Petersburg, Ryssland (son till Gustaf Adolf Forstén #1415 och Maria Enko #1416), Kapten, bankdirektör, död 09.11.1945 i Helsingfors Drumsö.

 

                   v.    Thoralf Sten Gustaf Forsman #1410, född 02.06.1905 i Viborg, död 14.03.1938 i Viborg.

                             Han gifte sig med (1) Tyyne Elin Kolehmainen #1417, född 28.04.1903 i Viborg (dotter till Otto Vilhelm Kolehmainen #1418 och Fredrika Schlüter #1419), död 15.07.1937 i Viborg.

                             Han gifte sig med (2) Paula Saarikivi #1420, född 09.03.1913 i Sordavala, Ryssland (dotter till Stephan Saarikivi #1421 och Edla Katarina Joro #1422).

 

                   vi.   Hildigunn Helena Margareta* Forsman #1411, född 26.05.1907 i Viborg, Butiksbiträde, död 24.10.1951 i Göteborg, Sverige.  Hon växte upp i stadsdelen Pappula i finska Viborg. Hon skötte hushållet men jobbade också en del som barnflicka bl.a i Bromarv. Tjänstgjorde i firman Lelu- ja Puunjalostus Oy på Drumsö. Efter evakueringen från Karelen flyttade hon till Göteborg 29.10.1946. Hon jobbade så småningom på Kanolds chokladfabrik i Göteborg. Wennel och Margareta träffades sannolikt på Liseberg. På sin dödsbädd bad hon systern Sylvi att ta hand om barnen, eftersom hon inte trodde att Vennel skulle klara det.

                              Hon gifte sig den 7.4.1947 i Göteborg, Sverige, med Johan Vennel* Westlund #1425, född 3.5.1905 i Söderbärke, Sverige (son till Johan Axel Vestlund #4151 och Anna Kristina Åsberg #4152), Snickare, död 24.10.1971 i Göteborg, Sverige.  Tjänstgjort som inköpschef i en järnfirma i Göteborg. Han ingick en överenskom-melse med sin tredje hustru Sylvi (äldre syster till hans andra hustru Margareta) om att de som kamrater skulle bilda familj, i enlighet med Margaretas önskan. Sylvi krävde att de skulle gifte sig, vilket skedde i Finland, samt att hon skulle slippa ett sexuellt förhållande.

 

                   vii. Björn (Nalle) Håkan Erik Forsman #1412, född 24.06.1910 i Viborg, död 25.1.1982.  Student 1929. Studerade ca 2 år teologi i Åbo Akademi. Det sades att han söp bort sin prästutbildning efter att hans ungdomskärlek Marja lämnat honom. Inkallad i krigstjänst 1939 men handlade tvärt emot alla order, uppträdde som en fullständig Sven Dufva, hemförlovades som oduglig till krigstjänst. Blev grubblande och inåtvänd redan under studieåren.

                   viii. Knut Rolf Åke* Forsman #1413, född 09.07.1912 i Viborg, Hälsovårdsinspektör, död 9.7.1991.  Gick i skola. Reservfänrik. Biträdande mjölkkontrollör i Viborg, senare hälsovårdsinspektör i Helsingfors.

                              Han gifte sig den 05.11.1938, med Vieno Kaarina Berkán #1427, född 06.07.1915 i Viborg (dotter till Julius Emil (Anton?) Berkán #1428 och Ida Läylönen #1429).

 

16.  Lydia Maria Forsman #393, född 19.03.1877 i Helsinge Tali, Handarbetslärarinna, död 08.08.1907 i Helsingfors.  Hennes levnadsöden har på basen av hennes bevarade brev i detalj skildrats an Ingvald Serenius (#770) essay från år 1967; "Det var en gång". Hon konfirmerades 17.5.1894. Genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Helsingfors och utbildade sig till handarbetslärarinna i Åbo. Hon uppfostrades som fosterbarn av Nathalie Crohns på Stenkulla i Dickursby. Synnöve Ilmoni berättar om hennes uppväxtår, att "hon hade flera beundrare bland mormors inackorderingsherrar; inte underligt för hon var alltid skämtsam och glad och i verksamhet. Jag ser henne i Stenkulla salen småsjungande vattna blommorna, eller i vävstolen vävande ovantåg till matsals- och balkongmöblerna". Hon förlovade sig 23.5.1899 "i syrénbersån på Stenkulla" med sin blivande man Einar Serenius. Hon uppvaktades på en resa till släkten Chiray på storgodset Salova i Lillryssland av husets son Sascha. Då hon påpekade att hon var förlovad "med Einar" svarade sonen i det att han bjöd henne sitta med honom i en S-formad soffa: "Ne trouvez-vous pas, Mademoiselle, que se sopha est comme fait pour un conversation intime? Je me fiche de votre fiancé" (= Fröken, tycker du inte att soffan är som gjord för en intim konversation? Jag är inte intresserad av din fästman).

        Hon gifte sig den 09.09.1899 i Dickursby Stenkulla, med Torsten Einar Serenius #392, född 18.03.1874 i Åbo (son till Hjalmar Serenius #792 och Aline Johanna Baarman #793), Bankkommissarie, död 10.05.1932 i Helsingfors, begravd 1932 i Åbo.  Student från Åbo Svenska klassiska lyceum 19.5.1893. Högre förvaltningsexamen 1897. Extra kopist i senatens finansexpeditions kamrerarkontor 1898-99, expeditör vid Helsingfors Sparbanks kamrerarkontor och filialkontorskassör 1897-1901, tf bokhållare vid Finlands banks kamrerarkontor i Helsingfors 1898-99, extra tjänsteman där 1899-1901. Kontorsskrivare vid Finlands banks Åbo kontor 1901-1908, kassör 1908-18, stipendium av banken 1912 för vistelse i Tyskland; arbetade därvid i Bank für Handel und Industrie i Berlin och Stettin. Tf föreståndare för bankens kontor i Tammerfors 1912-14 samt för Åbo kontoret i flera repriser åren 1907-18. Adjungerad ledamot av Finlands banks direktion i juli 1920, augusti 1921 och februari 1925. Föreståndare för Finlands banks kontor i Vasa 1918-10.5.1932. Bi-befattningar: kontorist vid Livränteanstalten i Åbo 1901-03, dess kamrer 1904-18. Medlem av direktionen i Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo 1915-18, tillhört Åbo Sparbanks principaler 1913-18, disponent i Vasa Telefonförening 1920-21, dess verkställande direktör och styrelseordförande 1922-10.3.1932. Han var passionerat intresserad av blomsterodling.

                              Barn:

                   i.     Einar Ingvald* Serenius #770, född 04.08.1900 i Helsingfors, Diplomarkitekt, död 21.12.1974.  På dopet var med faddrarna med. och kir. doctor Hannes Wasenius, doktorinnan Nathalie Crohns, dopbarnets två mostrar Lilly Augusta respektive Anna Mathilda Forsman, den sistnämnde jämte make Juho K Paasikivi. Student från Åbo svenska samskola 1919, diplomarkitekt 1924, examen för fullständigt behäskande av finska språket 1926. Studieresor till Skandinavien, Baltikum, Frankrike, Mellaneuropa och Canada. Anställd på arkitekt Alvar Altos byrå i Jyväskylä 1925-26, biträdande länsarkitekt i Åbo 1926-33, stadsarkitekt i Vasa 1933-63. Därjämte omfattande privatpraktik. Länsbyggnadsinspektör 1949-54. Mycket aktiv inom föreningslivet och den kommunla nämndeverksamheten. Musik- och segelintresserad samt aktiv släktforskare. Aktiv inom Rotaryrörelsen och frivilliga brandkåren. Deltog som frivillig i frihetskriget (SFK). Tillhörde skyddskåren 12.4.1918-1944, därav i marinen som divisions- resp. lokalchef från 1933. Löjtnant. Frihetskrigets minnesmedalj med spänne 1919, Mannerheimmedaljen för "Förtjänstfull skyddskårsverksamhet" 1935, Skyddskårernas förtjänstmedalj i silver 1933, Skyddskårens förtjänstkors i järn 1939, Minnesmedaljen 1939-40, Befolkningsskyddsmedaljens 1 klass med spänne 1942, Frihetskorsets 4 klass med svärd 1942, Riddare av Finlands Lejons ordens 1 klass 1956, Finlands stadsförbunds förtjänsttecken i silver 1956, Hemtruppernas Minneskors 1957.

                              Han gifte sig den 15.02.1925, med Maj-Gret Johans #771, född 30.05.1901 i Åbo (dotter till Johan Robert Johans #772 och Jenny Paulina Limnell #773).  Hon nöddöptes och var "stjärnsyskon (=samtidigt döpt) med en prästson Kares på BB. Hon genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Åbo, primusstudent från Åbo svenska Samskola. Samma år pro ex i tyska vid Åbo Akademi. I Högvalla Hushållsskola i Karis 1921. Maskinskrivnings- och bokföringskurs i Åbo. Hösten 1921 i Åbo vävskola, 1921-23 utländsk och inhemsk korrespondent vid Åbo porslinsfabrik, 1924 bokförare i Limnells garnhandell i Åbo. Studerade 1931-33 kulturhistoria, nordisk historia, latin och engelska vid Åbo Akademi, sekreterare i distriktstyrelsen för Vasa Lotta Svärddistrikt. Var socialvårdslotta i Finlands röda kors och krigsinvalidernas brödraförbunds invalidcentral i Vasa från 1941. Ständig medlem i Åbo Konstförening. Innehar minnesmedaljerna 1939-40 och 1941-44. Musikaliskt och stilitiskt begåvad.

 

                   ii.   Gunvor Lydia Helena Serenius #50, född 12.09.1901 i Helsingfors, Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

                              Hon gifte sig den 23.05.1925 i Helsingfors, med Gustav Rudolf Gardberg #49, född 03.02.1901 i Åbo (son till Anton Rudolf* Gardberg #54 och Anna Nordlin #55), Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetskriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>