***** CARITA GARDBERG *****


Välkommen och bekanta dig med min fru Carita eller "Cacu" som hon föredrar att bli kallad. Namnet Carita kommer från latinet och betyder "kärlek". Hon är född 1955 i Helsingfors och är en gudabenådad skönhet, både invärtes och utvärtes. Hon härstammar från Österbotten (Terjärv) från sin mammas (Grahn) sida och från Kutsalö nära Kotka från sin pappas (Brunila) sida. Släktnamnet Brunila, vars anor i Finland kan härledas ända från medlet av 1600-talet, härstammar från den dåtida bond- eller lotsgården Brunila i Kutsalö by av Kymmene kommun. Släktens äldsta kända medlem (stamfader), var bonden Matts Eskilsson (1670-1710), vars sonson i femte led var släktens första ägare av gården Kutsalö Brunila.

 (Bild/Picture)  

The same in English: Welcome to say hello to my lovely wife Carita. She prefers to be called "Cacu". The name Carita means "love" in Latin. She was born in 1955 in Helsinki and is incredibly beautiful - both inside and outside. Her ancestors from the mother's side (Grahn) are from the northwest of Finland and from the father's side from the southeast. Her father's name is Brunila and the first ancestor of that family was the farmer Matts Eskilsson (1670-1710). His grand son (in fifth generation) became (in the early 1900th century) a farmer at the house of Brunila in Kutsalö.


Back to Front page ... or ... Subject Index ... or ... E-mail: Cacu