*************
Släkten BOSIN *************
Uppdaterad 11.6.2011

 

Första generationen

 

1.  Paul d.ä. Bosin #2974.  Släkten Bosins stamfader, dsv släktens äldsta nukända medlem. Bördig av en adlig ätt i Holstein. Han var Löjtnant för ett kompani soldater under överste Samuel Cockburns regemente. Upphöjdes till Kapten vid östra Nylands infanteriregemente 1624. Levde ännu 1643. Han deltog i det ryska tioåriga kriget 1607-1617. Han erhöll förläning av gods i Hollola härad i Finland 1614 och säterifrihet på sin gård Pätiälä i Asikkala socken. Han ägde genom sitt 1:a gifte Pirlaks säteri i Borgå socken, i vilken förläning han blev stadfäst 1630. Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818 under nr 49 bland adelsmän, men utgick därstädes på svärdssidan 1862. Denna utredning om släkten Bosin har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig huvudsakligen på uppgifter från svenska riddarhusets ättavlor och diverse övriga källor.

 

     Han gifte sig med (1) N.N. Urader #6552.  Hon var dotter av livländske adelsmannen Filip Urader.

 

                             Barn:

                    i.     Fredrik Bosin #6553, död 14.9.1643.  Han dod på Lampis prästgård hos sin moster Margareta Urader, kyrkoherdens i Lampis änka, till följd av att han 1643 på Kurjala gård blivit skjuten i ryggen av ryttmästaren Sten Ivarsson Tawast.

                    ii.    Catharina Bosin #6554, död 1.5.1692 i Esbo.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Simonsson #6555, död före 1670.  Han var bror till majoren Johan Simonsson, adlad Bilesköld, nr 470.

 

 

    

     Han gifte sig med (2) Ingeborg Turesdotter Stålarm #2975 (dotter till Ture Johansson Stålarm #2963 och Margareta Bertilsdotter Mjöhund #2964).  Mjöhund enligt Elgstjerna I, s. 547.

 

                             Barn:

           2.       iii.   Paul d.y. Bosin #2973.

 

 

Andra generationen

 

2.  Paul d.y. Bosin #2973, Ryttmästare, löjtnant, död ca 1658.  Han stupade i polska kriget antagligen 1658. Han erhöll 1654 konfirmation på sin hustrus arvgods Tirmula.

 

     Han gifte sig med Margareta Nilsdotter Spåra #2972 (dotter till Nils Månsson Spåra #2968 och Anna von Treyden #2969).

 

                             Barn:

                    i.     Paul Bosin #5133, död 4.12.1676.  Han var huvudma efter fadern1658. Student i Åbo 1661. Antogs i tjänst vid Livgardet 1674, och stupade i slaget vid Lund 1676. Ogift.

           3.       ii.    Gustaf Bosin #5126.

                    iii.   Anna Elisabet Spåra #6556.

 

                             Hon gifte sig med Gotthard Johan Böning #6557, gifta 1672.  Han var bördig av en adlig ätt från Westfalen. Hans sonsons sonson, hovrådet Gustaf Fredrik Böningh, adlades i Finland med namnet von Böningh och introducerades på

                             finska riddarhuset under nr 205.

 

           4.       iv.   Erik Bosin #5132 född 6.1.1654.

                    v.    Fredrik Bosin #6558, död före 1660.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Gustaf Bosin #5126, död 4.12.1676 i Lund, Sverige.

 

     Han gifte sig med Anna Catharina Grothusen #5127 (dotter till Henrik Grothusen #5128 och Brita Sabelhierta #5129).  Hon fick 1685 livstids frälse på Pirlax, som undergått reduktion, och efter vilken arvskifte förrättades 1699.

 

                             Barn:

           5.       i.     Anna Christina Bosin #5048.

                    ii.    Gustaf Fredrik Bosin #6551, född ca. 1674, Mantalskommissarie, död 1740 i Janakkala.

           6.       iii.   Brita Katarina Bosin #5122 född 16.06.1676.

 

4.  Erik Bosin #5132, född 6.1.1654, Lagman, död 28.4.1715.

 

     Han gifte sig med Margareta Rosendal #6560, gifta 1677 (dotter till Erik Andersson Rosendal #6561 och Margareta Bryggert #6562), död 12.5.1715 i Umeå, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Helena Bosin #6563, begravd 30.12.1677 i Lojo.

                    ii.    Maria Christina Bosin #6564, född 1677 på Kokkola i Hauho, död 31.10.1736 på Kokkola i Hauho.

 

                             Hon gifte sig med Erik Tigerstedt #6565, född 20.3.1670 i Åbo, Assessor, död 6.7.1736 i Hauho.

 

                    iii.   Erik Johan Bosin #6566, född ca. 1679, Mantalskommissarie, död 31.3.1747 i Hauho.

 

                             Han gifte sig med Anna Kristina Ehrenadler #6597, gifta 1738, död 1767.

 

                    iv.   Elsa Bosin #6567, död 1715.

 

                             Hon gifte sig med Fromhold von Essen af Zellie #6568, Överstelöjtnant, död 1722.  Svensk adlig ätt nr. 723.

 

                    v.    Margareta Bosin #6569, född 1686, död 21.7.1737 i Kimito.

 

                             Hon gifte sig med Claes Jägerskiöld #6570, född 5.2.1670 i Stockholm, Sverige, Hovrättsråd, död 14.2.1744 i Åbo.  Svensk adlig ätt nr. 1100.

 

                    vi.   Helena Sofia Bosin #6571, född 17.10.1689, död 8.1.1759 på Veiby rusthåll i Lojo.

 

                             Hon gifte sig med Johan Arckenholtz #6572, död 31.5.1729.

 

                    vii.  Paul Bosin #6573, född 1691, Löjtnant, död 1741.

                    viii. Hebla Florentina Bosin #6574.

 

                             Hon gifte sig med Abraham Fontell #6575, född 1690 i Kimito, Kapten, död 27.8.1748.

 

                    ix.   Hedvig Catharina Bosin #6576.

 

                             Hon gifte sig med Carl Diedricsson Nordberg #6577, Kommissarie, sekreterare.

 

                    x.    Fredrik Bosin #6578, Rustmästare, död 21.1.1714 i Solikamsk, Ryssland.  Han tjänstgjorde vid Tavastehus läns infanteriregemente. Furir vid Tavastehus läns infanteriregemente 1703. Sekundkornett vid Åbo läns kavalleriregemente. Fången 1709 vid Perevolotjna. Ihjälslagen av ryssarna under fångenskapen i Solikamsk 1714. Ogift.

 

 

Fjärde generationen

 

5.  Anna Christina Bosin #5048, död ca. 1723.

 

     Hon gifte sig med Carl Gustaf Sabelhierta #5047, gifta 1695, född 21.3.1670 (son till Jakob Sabelhierta #5051 och Helena von Berg #5052), Kapten, död 6.9.1701 i Rapin, Kuurinmaa.

 

                             Barn:

           7.       i.     Hedvig (eller Helena) Christina Sabelhierta #5044 född 1692.

 

6.  Brita Katarina Bosin #5122, född 16.06.1676, död 20.12.1746 i Pernå.

 

     Hon gifte sig med (1) Carl Gustaf von der Heijde #6559, Regementspastor.

 

    

     Hon gifte sig med (2) Petrus Serlachius #5121, gifta 18.6.1707, född 16.3.1655 i Borgå lk (son till Johan Serlachius #5130 och Anna Thorwöste #5131), Kyrkoherde, lantdagsman, död 20.10.1738 i Pernå.  Han var kyrkoherde i Pernå pastorat.

 

                             Barn:

           8.       i.     Gustaf Serlachius #5137 född 1710.

                    ii.    Peter Serlachius #5421, född 1711 i Pernå, Regementspastor, död 1742.

           9.       iii.   Hedvig Serlachius #5120 född 1718.

 

 

Femte generationen

 

7.  Hedvig (eller Helena) Christina Sabelhierta #5044, född 1692, död 9.11.1742 på Pirlaks i Borgå lk.

 

     Hon gifte sig med Abraham Witting #5043, gifta 6.10.1720 på Pirlaks i Borgå, född 24.9.1697 i Viborg (son till Reinhold Johan Witting #5049 och Brita Brunnera #5050), Handlande, död 29.7.1772 i Elimäki.

 

                             Barn:

           10.     i.     Karl Reinhold Witting #5042 född före 1723.

           11.     ii.    Gustaf Wilhelm Witting #5134 född 1738.

 

8.  Gustaf Serlachius #5137, född 1710 i Pernå, Sergeant, död 18.08.1752 i Pernå.

 

     Han gifte sig med Katarina Lytken #5142, gifta 26.12.1739 i Kyrkslätt, född 1712, död 25.03.1788 i Pernå.

 

                             Barn:

           12.     i.     Gabriel Serlachius #5143 född 08.05.1751.

 

9.  Hedvig Serlachius #5120, född 1718 i Borgå, död 1785.

 

     Hon gifte sig med (1) Johan Näslind #5125, gifta 3.10.1738 i Pernå, född 1710, död 29.3.1743 i Pernå.

 

    

     Hon gifte sig med (2) Peter Hipping #5119, född ca 1718 på Slossbacka i Pernå (son till Anders Hyppingius #5123 och Anna Ståhle #5124), Kaplan i Pernå, död 27.11.1782 på Nykulla i Pernå.

 

                             Barn:

           13.     i.     Margareta Hipping #5116 född 13.7.1745.

 

 

Sjätte generationen

 

10.  Karl Reinhold Witting #5042, född före 1723, död 16.10.1810 i Borgå lk.

 

       Han gifte sig med Sofia Knieper #5041, gifta 29.12.1776 i Borgå lk, född 26.1.1742 (dotter till Johan Carl Knieper #5046 och Lucia Krook #5045), död 18.1.1818 i Borgå lk.

 

                             Barn:

           14.     i.     Helena Lucia Witting #5036 född 17.1.1778.

 

11.  Gustaf Wilhelm Witting #5134, född 1738, Korpral, död 22.05.1771 i Pernå.

 

       Han gifte sig med Margareta Hipping #5116, gifta 1766 i Pernå, född 13.7.1745 i Pernå (dotter till Peter Hipping #5119 och Hedvig Serlachius #5120), död 11.5.1809 i Borgå lk.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Helena Wittting #5135, född 01.03.1767, död 03.05.1845.

 

12.  Gabriel Serlachius #5143, född 08.05.1751 i Pernå, död 17.10.1796 i Pernå.

 

       Han gifte sig med Elisa Regina Malmstedt #5144, gifta 13.07.1780 i Pernå, född 26.02.1757 i Pernå, död 20.09.1812 i Pernå.

 

                             Barn:

           15.     i.     Gustaf Serlachius #5145 född 12.01.1792.

 

13.  Margareta Hipping #5116, född 13.7.1745 i Pernå, död 11.5.1809 i Borgå lk.

 

       Hon gifte sig med (1) Gustaf Wilhelm Witting #5134, gifta 1766 i Pernå (Visa äktenskap som ska numreras 11).

 

                             Barn:

                             (Visa äktenskap som ska numreras 11)

 

      

       Hon gifte sig med (2) Henrik Byman #5886, gifta 11.12.1777 i Pernå, född ca. 1724, död 30.1.1778 i Borgå.

 

      

       Hon gifte sig med (3) Johannes (Johan) Waenerberg #5115, gifta 8.3.1779 i Borgå, född 1749 i Ödeshög, Sverige (son till Johan Victor Waenerberg #5117 och Sara Margareta (Greta) Bagge #5118), Provisor, död 17.10.1809 i Borgå.  Han bosatte sig i Finland och genom sitt giftermål kom Borgå Pirlax säterirusthåll i hans besittning.

 

                             Barn:

                    ii.    Maria Margaretha Waenerberg #6348, född 21.01.1780 i Borgå sn, Pirlax.

           16.     iii.   Johan Pet(t)er Waenerberg #5035 född 19.7.1782.

                    iv.   David Waenerberg #5420, född 24.9.1786, död 4.6.1787.

 

 

Sjunde generationen

 

14.  Helena Lucia Witting #5036, född 17.1.1778 i Borgå lk, död 4.4.1859 på Nevas i Sibbo.

 

       Hon gifte sig med Johan Pet(t)er Waenerberg #5035, gifta 29.9.1805 i Borgå lk, född 19.7.1782 i Borgå Pirlax (son till Johannes (Johan) Waenerberg #5115 och Margareta Hipping #5116), Styckjunkare vid flottan, rusthållare, död 22.7.1821.

 

                             Barn:

           17.     i.     Margareta Sofia Waenerberg #5321 född 14.7.1806.

           18.     ii.    Karl Johan Waenerberg #5322 född 23.9.1808.

                    iii.   Peter Fredrik Waenerberg #5323, född 9.2.1813, död 2.4.1823.

           19.     iv.   Otto Vilhelm Waenerberg #5110 född 1.3.1815.

           20.     v.    Gabriel Mauritz Waenerberg #5034 född 26.1.1818.

 

15.  Gustaf Serlachius #5145, född 12.01.1792 i Pernå, död 05.04.1843 i Ilomantsi.

 

       Han gifte sig med Hedvig Sofia Åberg #5146, gifta 16.11.1875 i St Michel lk, född 08.08.1795 i Leppävirta (dotter till Henrik Johan Åberg #5147 och Maria Lovisa Savander #5148).

 

                             Barn:

           21.     i.     Gustaf Adolf Serlachius #5149 född 05.11.1830.

           22.     ii.    Gabriel Serlachius #5150 född 07.05.1835.

 

16.  Johan Pet(t)er Waenerberg #5035 (Visa äktenskap som ska numreras 14.)

      

 

Åttonde generationen

 

17.  Margareta Sofia Waenerberg #5321, född 14.7.1806 i Liljendal, död 7.1.1884 i Borgå.

 

       Hon gifte sig med Bernhard Holmerus #5324, gifta 7.10.1832, född 16.8.1806 (son till Fromholt Hollmerus #6349 och Anna Greta Malm #6350), Possessionat, död 21.4.1868 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Hulda Aurora Hollmerus #6351.

                    ii.    August Leonhard Hollmerus #6352, född 06.09.1834 i Borgå.

 

18.  Karl Johan Waenerberg #5322, född 23.9.1808 på Biris rusthåll i Borgå Pirlax, Sjökapten, död 17.8.1878 i Sibbo sn, Nevas gård.  Han ägde Nevas gård i Sibbo. Hans första och andra hustru var halvsyskon sinsemellan.

 

       Han gifte sig med (1) Henrika Emelina Grönberg #5325, gifta 24.6.1836, född 20.10.1815 på Nevas i Sibbo (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Hedvig Linderth #5327), död 19.3.1845.

 

                             Barn:

                    i.     Matilda Helena Waenerberg #5337, född 31.3.1837 i Borgå, död 1.6.1877 i Kuopio.

 

                             Hon gifte sig med Karl Akates Aschan #5087, gifta 20.1.1857 på Nevas i Sibbo, född 21.8.1827 i Juva (son till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038), död 6.12.1912 i Kuopio.

 

                    ii.    Karolina Emilia Waenerberg #5338, född 24.11.1838 i Borgå, död 24.1.1841 i Helsingfors.

                    iii.   Karl Edvard Waenerberg #5339, född 4.6.1840 i Helsingfors, Sjökapten, död 15.1.1897 på Nevas i Sibbo.  Styrman och kapten på ångskeppet Constantin. Ägde Neva gård.

 

                             Han gifte sig med Eliza Eeles #5342, gifta 25.8.1868, född 8.12.1841 i Uleåborg (dotter till Joseph Eeles #5343 och Eliza Machell #5344), död 1911.

 

           23.     iv.   Emma Karolina Waenerberg #5340 född 12.4.1842.

                    v.    Hedda Margareta Waenerberg #5341, född 5.10.1844, död 28.12.1844.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Charlotta Grönberg #5328, gifta 4.6.1846, född 1802 i Borgå Pirlax (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Margareta Katarina Gebhardt #5329), död 14.6.1851 i Sibbo.

 

                             Barn:

                    vi.   Johan Charles Waenerberg #5346, född 21.3.1848, död 8.8.1854.

 

       Han gifte sig med (3) Charlotta Kristina Bjugg #5330, gifta 6.7.1852 i Pernå, född 13.2.1812 i Borgå (dotter till Gustaf Reinhold Bjugg #5335 och Helena Kristina Lindeberg #5336), död 18.12.1857 på Nevas i Sibbo.

 

                             Barn:

                    vii.  Johanna Kristina Waenerberg #5347, född 27.8.1853, Kassör på Fennia i Helsingfors.

           24.     viii. Maria Charlotta Waenerberg #5348 född 27.10.1855.

                    ix.   Johannes Waenerberg #5349, född 17.12.1857, död 18.12.1857.

 

       Han gifte sig med (4) Maria Katarina Josefina Pontan #5331, gifta 26.6.1860 i Borgå, född 4.8.1826 i Borgå (dotter till Petter Johan Pontan #5332 och Katarina Gustava Grönberg #5333), död 22.6.1865 i Borgå.

 

                             Barn:

           25.     x.    Ines Josefina Waenerberg #5363 född 30.6.1861.

                    xi.   Ida Augusta Waenerberg #5088, född 21.2.1863, Renskrivare.

           26.     xii.  Georg Adolf Waenerberg #5364 född 15.6.1865.

 

19.  Otto Vilhelm Waenerberg #5110, född 1.3.1815 i Borgå Pirlax, Överforstmästare, lantmätare, död 9.11.1893 i Kajana.

 

       Han gifte sig med (1) Elise Konstantia Gyllenberg #5111, gifta 1.7.1838, född 16.6.1818 i Helsinge (dotter till Nils Johan Gyllenberg #5373 och Johanna Fredrika Tigerström #5374), död 29.12.1843 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Lydia Teodolinda Konstantia Waenerberg #5375, född 17.8.1839, död 18.6.1842 i Piirlahti.

           27.     ii.    Mauritz Volmar Waenerberg #5376 född 09.07.1842.

 

       Han gifte sig med (2) Maria Lovisa Kockström #5112, gifta 31.12.1848 på Hommas i Ebbo Borgå, född 12.7.1826 i Pernå, Tjänarinna, död 11.3.1899.  Målarens dotter.

 

                             Barn:

                    iii.   Berndt Vilhelm Waenerberg #5377, född 23.1.1846, död 9.2.1846.

           28.     iv.   Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378 född 10.4.1847.

                    v.    Johan Vilhelm Waenerberg #5379, född 31.3.1849, Sjökapten, död 14.7.1879 i Helsingfors.

           29.     vi.   Johannes David Waenerberg #5380 född 24.6.1851.

                    vii.  Naëmi Konstantin Lucia Waenerberg #5381, född 23.4.1853, död 22.9.1860 i Kajana.

                    viii. Otto Gabriel Waenerberg #5382, född 9.6.1855 i Borgå lk, Skogsförman, död 18.12.1901.

 

                             Han gifte sig med Jenny Maria Bergman #5383, gifta 26.7.1892, född 26.7.1871 (dotter till Johan Erik Bergman #5384 och Augusta Lagus #5385), död 15.12.1916 i Åminne.

 

           30.     ix.   Karl Fredrik Waenerberg #5386 född 5.8.1858.

                    x.    Ellen Maria Waenerberg #5387, född 4.10.1860 i Kajana.

                    xi.   Naëma Konstantia Margareta Waenerberg #5388, född 24.4.1863, död 3.4.1864.

                    xii.  Dagmar Sofia Ottiliana Waenerberg #5389, född 5.6.1868, död 7.4.1871.

                    xiii. Frida Alice Waenerberg #5390, född 16.1.1871.

 

20.  Gabriel Mauritz Waenerberg #5034, född 26.1.1818 i Borgå lk, Teologie doktor, filosofie magister, referendariesekreterare, död 29.3.1887 i Helsingfors.  Han var orförande för Finska missionssällskapet 1841.

 

       Han gifte sig med Agatha Sofia Aschan #5033, gifta 30.12.1841 i Borgå, född 25.8.1820 i Laukaa (dotter till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038), död 8.3.1886 i Helsingfors.  Högädla jungfru.

 

                             Barn:

                    i.     Ines Sofia Waenerberg #5293, född 6.11.1842 i Borgå, död 30.3.1866 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Clemens Johan Gabriel Sirelius #5298, gifta 11.6.1863 i Helsingfors, född 27.6.1818 i Kaavi (son till Arvid Johan Sirelius #6353 och Brita Lagus #6354), Kyrkoherde i St Michel, död 23.7.1888 i St Michel.

 

                    ii.    Mauritz Alarik Waenerberg #5294, född 5.7.1844 i Piirlahti, död 21.10.1846 i Borgå.

           31.     iii.   Torsten Adolf Waenerberg #5248 född 25. 5.1846.

                    iv.   Alfhild Helena Waenerberg #5295, född 25. 5.1846 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Karl Eberhard Lindén #5318, gifta 18.12.1879, född 17.11.1847 i Helsingfors, Läkare.

 

                    v.    Naëmi Amalia Waenerberg #5296, född 5.6.1848 i Borgå, död 5.6.1848 i Borgå.

           32.     vi.   Mauritz (Movitz) Agaton Vaenerberg #5029 född 29.7.1849.

           33.     vii.  Irene Agatha Waenerberg #5315 född 15.2.1853.

                    viii. Matilda Olivia Waenerberg #5316, född 15.2.1853 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Hugo Alarik Hollmerus #5320, gifta 13.6.1878, född 13.7.1850, Tullkontrollör i Åbo.

 

                    ix.   Elias Waenerberg #5317, född 4.9.1855 i Sibbo, död 20.1.1857.

                    x.    Elin Oihonna Waenerberg #5297, född 23.4.1859 i Helsingfors, Gymnastiklärare, död 25.12.1927.  Hon var föregångare inom den finlänska kvinnogymnastiken. Hon grundade Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors 1876 .

 

                             Hon gifte sig med August Herman Kallio #5299, gifta 1886, född 5.2.1858 i Nystad, Filosofiekandidat, död 1.8.1896 i Helsingfors.

 

21.  Gustaf Adolf Serlachius #5149, född 05.11.1830 i Ilomantsi, död 13.06.1901 i Keuru.

 

       Han gifte sig med Alice Eufrosyne Maexmonthan #5151, född 16.01.1841 i Lempäälä (dotter till Carl Wilhelm Maexmonthan #5152 och Antoinette Cecilia Östlin #5153), död 28.01.1912 i Vilppula.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Axel Serlachius #5154, född 12.01.1860 i Tammerfors, död 11.04.1863 i Tammerfors.

                    ii.    Ernst Adolf Serlachius #5155, född 27.12.1860 i Tammerfors, död 02.01.1862 i Tammerfors.

                    iii.   Frans Mikael Serlachius #5156, född 02.03.1862 i Tammerfors, död 18.11.1863 i Tammerfors.

                    iv.   Axel Ernst Serlachius #5157, född 24.08.1864 i Tammerfors, död 14.01.1921 i Mänttä.

                    v.    Tyra Maria Serlachius #5158, född 11.05.1870 i Keuru, död 17.05.1938 i  Helsingfors.

                    vi.   Gustaf Mikael Serlachius #5159, född 21.04.1873 i Keuru, död 07.08.1873 i Keuru.

           34.     vii.  Sigrid Edit Serlachius #5160 född 02.03.1877.

 

22.  Gabriel Serlachius #5150, född 07.05.1835 i Ilomantsi, död 28.04.1896 i Jakobstad.

 

       Han gifte sig med Aina Matilda Rosalie Schauman #5162, född 29.08.1851 i Jakobstad.

 

                             Barn:

           35.     i.     Gösta Mikael Serlachius #5161 född 26.04.1876.

 

 

Nionde generationen

 

23.  Emma Karolina Waenerberg #5340, född 12.4.1842 på Nevas i Sibbo.

 

       Hon gifte sig med Carl Peter Moberg #5345, gifta 30.8.1860, född 25.12.1842 i Pernå (son till Olof Peter Moberg #5889 och Maria Margareta #5890), Kyrkoherde i Sjundeå, död 4.12.1906 i Sjundeå.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Moberg #5891, född 22.6.1861 i Borgå.

                    ii.    Karolina Moberg #5892, född 26.4.1863 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Bengt Lille #5895, född 2.2.1857 i Viborg.

 

                    iii.   Karl Olof Moberg #5893, född 22.6.1865 i Borgå.

                    iv.   Helena Moberg #5894, född 1868, död 1957.

 

                             Hon gifte sig med Enzio Rafael Reuter #6542, gifta 1896, född 30.3.1867 i Åbo (son till Edvin Titus Feodor Reuter #6543 och Aline Procopé #6544), Biologie professor, död 11.2.1951 i Helsingfors.

 

24.  Maria Charlotta Waenerberg #5348, född 27.10.1855, död 6.8.1888 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Axel Johan Lille #5350, gifta 8.11.1882 i Sjundeå, född 28.3.1848 i Helsingfors (son till Bengt Olof Lille #5352 och Ida Gustava Waenerberg #5353), FM, jur.dr, tidningsman, politiker, död 28.6.1921 i Helsingfors.  Han anslöt sig 1866 till den illegala nyländska nationen, som två år senare legaliserades som Nyländska avdelningen. Han medarbetade i avdelningens tidning Nylands dragon, där han fick sina första journalistiska lärospån. Han gav även ut skämttidningen Myggan. Studierna gick framåt, filosofie kandidatexamen avlade Lille 1872 och filosofie magistertiteln erhöll han följande år. Han gjorde sin största insats inom politiken och journalistiken. Hösten 1882 var han med om att grunda Nya Pressen, tidning för politik, handel och industri. Han var dess huvudredaktör fram till 1900, då tidningen upphörde. 1905 verkade Axel Lille för att få till stånd ett nytt allmänt partimöte, vid vilket det nyformade "Svenska folkpartiet" kunde konstitueras. Han blev Svenska folkpartiets förste ordförande.

 

                             Barn:

                    i.     Bengt Harald Lille #5903, född 23.2.1884 i Helsingfors, död 21.10.1920 i Dornach, Tyskland.

 

25.  Ines Josefina Waenerberg #5363, född 30.6.1861 i Sibbo sn, Nevas gård, Registrator vid postverket, död 18.6.1942 i Sibbo sn. Kalkstrand.

 

       Hon gifte sig med Karl Viktor Bremer #5365, gifta 16.12.1880 i Borgå, född 10.7.1836 i Lojo (son till Victor Zebor Bremer #5790 och Agnes (Anna) Charlotta Bassi #5789), Publicist, kollega, död 13.11.1884 i Helsingfors.  Uppgifterna om Karl Viktor och hans ättlingar härstammar huvudsakligen från Jan Simberg.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Ruben Bremer #5676, född 18.06.1882 i Helsingfors, Agronom, redaktör, död 26.01.1959 i Helsingfors, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Mustiala Lantbruksinstitut 02-04. Konsulent i jordbruks,kreatursskötsel och andelsverksamhet. Redaktör för tidskriften Laboroch lantmän och andelsfolk. Student från Brobergska samskolan 1902.

 

                             Han gifte sig med Inez Ingegerd Grönlund #5677, gifta 1907, född 16.02.1882 i Åbo sv. förs., död 20.09.1946 i Helsingfors, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Bremer, Inez, enkefru, adress Eriksg. 14. Makans föräldrar; setillägg nr 31.

 

                    ii.    Carl Victor Bremer #5734, född 30.05.1885 i Helsingfors, Kamrer, död 02.10.1969 i Helsingfors.  Brobergska Samskolan 1894-1904. Stud vid PolytekniskaInstitutet i Helsingfors 1903-1906. Högre Svenska Handelsläroverket1909-1911. Skådespelare vid Svenska Teatern 1907-1908. Kontorist ochaffärsman.

 

                             Han gifte sig med Zaida Sofia Roos #5735, gifta 29.06.1914 i Helsingfors, född 15.05.1891 i Helsingfors, död 15.06.1983 i Kaptensudden, Sibbo sn, Kalkstrand, Kaptensudden.

 

26.  Georg Adolf Waenerberg #5364, född 15.6.1865 i Borgå, Filosofie magister, äldre lektor, prorektor, död 12.9.1941.

 

       Han gifte sig med Eva Augusta Rosberg #5366, gifta 17.8.1887 i Kyrkslätt Strömsby, född 28.3.1860 i Ekenäs (dotter till Viktor Rosberg #5367 och Eva Charlotta Karolina Bruncrona #5368).

 

                             Barn:

                    i.     Anna Waenerberg #5369, född 11.7.1888 i Kuopio, Filosofiekandidat, död 1975.

 

                             Hon gifte sig med Matti Eemeli Huumonen #5433, gifta 10.6.1915, född 1884, Äldre lektor, död 1945.

 

                    ii.    Karl Johan Waenerberg #5370, född 3.7.1890 i Kyrkslätt Strömsby, Forsmästare i Ylisimo, död 1920.

 

                             Han gifte sig med Signe Maria Jukka #5434, gifta 26.8.1916, född 7.7.1892 i Nickby, Översköterska.

 

                    iii.   Georg Viktor Waenerberg #5371, född 30.11.1891 i Kuopio, Medicine licentiat, bruksläkare vid Voikka bruk, död 1961.

 

                             Han gifte sig med Greta Johanna Hjördis Arnkil #5435, gifta 7.1.1922, född 2.8.1893, Sjuksköterska.

 

                    iv.   Ruth Eva Waenerberg #5372, född 16.1.1895 i Kuopio, Gymnastiklärarinna vid Ålands lyceum, död 1975.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Toivonen #5440, gifta 16.7.1943, född 3.12.1915 i Mariehamn, Radiotekniker.

 

27.  Mauritz Volmar Waenerberg #5376, född 09.07.1842 i Borgå lk, Sjökapten, forstuppsyningsman, död 1922.

 

       Han gifte sig med Anna Paulina Liljeström #5391, gifta 1869 i Helsingfors, född 25.2.1847 i Helsingfors (dotter till Johan Ferdinand Liljeström #5392 och Fredrika Hellman #5393), död 1921.

 

                             Barn:

                    i.     Volmar Vilhelm Waenerberg #5394, född 19.5.1873 i Nurmes, Länskanslist i Uleåborg, död 1936.

 

                             Han gifte sig med Sigrid Ellen Molin #5395, gifta 26.7.1900, född 12.11.1877 i Helsingfors (dotter till Gustaf Emil Molin #5396 och Hulda Blom #5397).

 

                    ii.    Linda Konstantia Afrodite Waenerberg #5398, född 3.4.1875 i Ristijärvi.

 

                             Hon gifte sig med Edgar Rafael Öhrnhjelm #5399, gifta 28.10.1899, född 26.3.1867 i Helsingfors, Kommendörkapten, lotsfördelningschef.  Adlig ätt nr 78.

 

                    iii.   Lydia Dagmar Irene Waenerberg #5400, född 21.5.1877 i Nurmes.

 

                             Hon gifte sig med Kaarlo Lojander #5445, gifta 17.6.1902, född 30.6.1872 i Helsingfors, Forstmästare.

 

                    iv.   Torsten Ivar Sune Waenerberg #5401, född 15.9.1879 i Enare, Jordbrukare.

                    v.    Uno Gustaf Mauritz Waenerberg #5402, född 31.12.1881 i Enare.

 

28.  Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378, född 10.4.1847 på Hommas i Ebbo, Borgå lk, Skogsförman i Hyrynsalmi.

 

       Han gifte sig med Ellen Johanna Sofia Salonius #5403, gifta 1.7.1879 i Kajana, född 19.2.1857 i Iisalami (dotter till Frans Napoleon Salonius #5404 och Teodora Paulina Josifina Calonius #5405).

 

                             Barn:

                    i.     Gunnar Ossian Waenerberg #5406, född 30.5.1881, Arbetsledare, död 1941.

 

                             Han gifte sig med Manda Maria Lahti #5446, gifta 19.9.1926, född 10.7.1886 i Åbo.

 

                    ii.    Midas Julian Valdemar Waenerberg #5407, född 13.04.1883 på Suomussalmi.

 

                             Han gifte sig med Aina Linda Maria Kettunen #5448, gifta 1919, skilda 1929.

 

29.  Johannes David Waenerberg #5380, född 24.6.1851, Skogsförman i Sotkamo.

 

       Han gifte sig med Maria Vilhelmina Joensuu #5408, gifta 23.11.1893, född 22.9.1861 (dotter till Johan Samuel Joensuu #5409 och Maria Honkaniemi #5410).

 

                             Barn:

                    i.     Toivo Ilmari Waenerberg #5411, född 23.4.1892.

                    ii.    Aili Ilotar Waenerberg #5412, född 4.5.1894.

                    iii.   Salme Maria Waenerberg #5413, född 21.9.1896.

                    iv.   Vieno Johannes Waenerberg #5414, född 20.2.1899.

 

30.  Karl Fredrik Waenerberg #5386, född 5.8.1858 i Borgå, Kronolänsman i Taivalkoski, död 1903.

 

       Han gifte sig med Hilma Aleksandra Pyyny #5415, gifta 5.5.1889 i Taivalkoski, född 1.9.1864 (dotter till Nikolaus Pyyny #5416 och Elise Ahlman #5417).

 

                             Barn:

                    i.     Einar Adrian Waenerberg #5418, född 31.1.1890, Kronolänsman i Taivalkoski, död 1943.

 

                             Han gifte sig med Alma Elina Hirvelä #5457, gifta 18.2.1917, född 6.7.1898.

 

                    ii.    Karl Bertil Waenerberg #5419, född 26.1.1896, död 1946.

 

                             Han gifte sig med Tyyne Lekanen #5465, född 11.3.1898 i Taivalkoski.

 

31.  Torsten Adolf Waenerberg #5248, född 25. 5.1846 i Borgå, Konstmålare, lärare i teckning, intendent, död 26.2.1917 i Helsingfors.  Han studerar konstmåleri i Helsingfors, Düsseldorf, Karlsruhe och Paris. Han var hedersmedlem i Helsingfors gymnastikklubb, HKG och fader till många av dagens HGK-traditioner. Han hade den smickrande hederstiteln: Det glädtiga sinnelagets och de muntra upptågens spiritus rector". Han var intendent för Finska Konstföreningen.

 

       Han gifte sig med Emma Emilia Fredrika Nyström #5249, gifta 1905, född 2.5.1869, död 25.8.1933.

 

                             Barn:

                    i.     Valter Erik Waenerberg #6367, född 25.01.1893 i Helsingfors.

                    ii.    Torsten Bertil Waenerberg #6368, född 17.06.1899.

                    iii.   Ebba Margaretha Waenerberg #5467, född 24.11.1903, Hushållslärarinna, död 10.11.1982.

 

                             Hon gifte sig med Karl August Rydman #5472, gifta 8.12.1935, född 20.2.1901 i Kiikka, Agronom.

 

                    iv.   Thora Helena Waenerberg #5468, född 3.8.1906, Läkarassistent, död 1989.

 

                             Hon gifte sig med Teodor Lönnfors #5471, gifta 30.12.1946, född 21.5.1891 i Helsingfors, Direktör.

 

                    v.    Thor Waenerberg #5469, född 23.5.1912, Lagerförvaltare, död 16.9.1971.

 

                             Han gifte sig med Lyydi Ester Häkkinen #5470, gifta 27.1.1938, född 4.2.1906 i Helsingfors, död 15.3.1985.

 

32.  Mauritz (Movitz) Agaton Vaenerberg #5029, född 29.7.1849 i Borgå, Filosofiemagister, gymnastiklärare, död 10. 12.1917.  Han kan med fog kallas den finländska föreningsgymnastikens fader. Han hade inhämtat grunderna i gymnastik av sin gymanstiklärare i Norsen, Viktor Heikel. Movitz grundade år 1875, tillsammans med seminarielektorn Gustav Hedström (född i Nykarleby 1852), Finlands första gymnastikklubb, Turnföreningen i Helsingfors, nuvarande Helsingfors Gymnastiklubb rf, HGK. Han verkade som HGKs ordförande från grundandet 1875 till sin borgång 1917.  Han var dessutom HGKs överledare under åren 1875-1904. Han antog namnformen Vaenerberg, dvs med enkelt V.

 

       Han gifte sig med Julia Rosanna Möller #5030, gifta 16.12.1873 i Helsingfors, född 8.7.1852 i Helsingfors (dotter till Carl Gustav Möller #5031 och Lovisa Charlotta Winqvist #5032), död 14.4.1919 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Gunnar Gabriel Vaenerberg #5114, född 29.12.1874 i Helsingfors, Maskiningenjör, död 1933.  Innehade firman Christian Nissen.

 

                             Han gifte sig med Julie Nissen #5247, gifta 9.6.1899, född 4.10.1879 (dotter till Christian Nissen #5300 och N.N. Holm #5301), död 1946.

 

                    ii.    Tor Gustaf Vaenerberg #5025, född 1.7.1876 i Helsinki, Stadsläkare i Tusby, medicine licentiat, död 15.6.1916 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Ester Sofia Lönnström #5026, gifta 16.5.1901 i Kotka, född 22.2.1872 i Lovisa (dotter till Karl Henrik Lönnström #5028 och Sofia Bärlund #5027), död 3.4.1944 i Helsingfors.  Hon nämns även med släktnamnet Lennström.

 

33.  Irene Agatha Waenerberg #5315, född 15.2.1853 i Borgå, död 21.08.1928 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Per Alfred Bäckvall #5319, gifta 30.8.1881 i Helsingfors, född 17.8.1848 i Rovaniemi (son till Johan Herrala #6369 och Maria Sofia Heikel #6370), Stadsläkare i Uleåborg, distriktsläkare i Jämsä, död 6.11.1896 i Jämsä.

 

                             Barn:

                    i.     Torsten Alfred Bäckval #6371, född 24.01.1889 i Uleåborg, död 24.08.1910 i Helsingfors.

 

34.  Sigrid Edit Serlachius #5160, född 02.03.1877 i Tammerfors, död 04.05.1944 i Mänttä.  Hon gifte sig med sin kusin.

 

       Hon gifte sig med Gösta Mikael Serlachius #5161, född 26.04.1876 i Jakobstad (son till Gabriel Serlachius #5150 och Aina Matilda Rosalie Schauman #5162), död 18.10.1942 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Ralph Erik Serlachius #5163, född 24.01.1901 i Mänttä, död 08.10.1980 i Helsingfors.

                    ii.    Kersti Serlachius #5164, född 15.03.1902 i Mänttä, död 11.10.1984.

 

                             Hon gifte sig med Clés Carl Fredrik René de la Chapelle #5168, gifta 14.2.1924 i Helsingfors, född 29.07.1900 i Helsingfors (son till Albert Henrik de la Chapelle #5169 och Ilma Maria Skog #5170), död 17.11.1974.

 

                    iii.   Greta Serlachius #5165, född 15.04.1904 i Mänttä.

                    iv.   Bror Gustaf Gabriel Serlachius #5166, född 14.02.1907 i Jyväskylä, död 08.02.1987 i Helsingfors.

                    v.    Gustaf Adolf Serlachius #5167, född 16.07.1913 i Mänttä, död 15.03.1916 i Helsingfors.

 

35.  Gösta Mikael Serlachius #5161 (Visa äktenskap som ska numreras 34.)

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>